Thứ Năm, 30 tháng 11, 2017

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY LUÔN KIÊN ĐỊNH CON ĐƯỜNG ĐÃ CHỌN !


Nguyễn Chiến Thắng
Vào những năm đầu của thế kỷ XX, đất nước chúng ta lâm vào tình cảnh gặp nhiều khó khăn, hoạn nạn và đặc biệt phải chịu sự xâm lược, đô hộ của thực dân Pháp. Trong cuộc xâm lược ở Việt Nam, Pháp đã tiến hành nhiều hoạt động áp bức về chính trị, kinh tế, văn hóa.... khiến cuộc sống của nhân dân Việt Nam lầm than, khốn khổ tột cùng. Ngay vào thời điểm đó, sau gần 20 năm ra đi tìm đường cứu nước, bằng những hiểu biết về nền văn hóa, chính trị của nhiều nước trên thế giới và quan trọng là dưới sự giác ngộ của chủ nghĩa Mác - Lê Nin thì đầu năm 1930 Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức hội nghị thành lập ra Đảng Cộng Sản Việt Nam.
http://kllct.dlu.edu.vn/Resources/imagesPortlet/0f23925b-9ba9-41e5-ab93-a8e05ae2d233/images363070_2c.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại một phiên họp của Đại hội Đảng, ảnh: internet
Giữa lúc đất nước đang trong tình cảnh “ ngàn cân treo sợi tóc” như vậy, Đảng cộng Sản Việt Nam được ra đời là điều hết sức quan trọng. Mặc dù ban đầu còn nhiều khó khăn, nhưng với lòng quyết tâm, tinh thần dân tộc thì dần dần Đảng đã chứng minh được sự đúng đắn của mình và trở thành kim chỉ nam cho những chính sách đường lối, xây dựng đất nước.
Tính cho đến nay đã hơn 87 năm thành lập, Đảng đã sát cánh cùng nhân dân Việt Nam vượt qua những khó khăn, gian lao vất vả, giải phóng đất nước khỏi sự xâm lược, đô hộ của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cùng với toàn thể nhân dân Việt Nam bảo vệ thành công chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ....Và có thể khẳng định một điều rằng, sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam là không thể thay thế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
Tuy nhiên, vẫn còn tồn đọng một bộ phận nhỏ những người thường xuyên có cái nhìn phiếm diện, chê trách, phủ nhận sự đúng đắn trong lãnh đạo của Đảng. Lợi dụng những thiếu sót sơ hở của hệ thống quản lý, từ đó vơ đũa cả nắm nhằm tạo cho mọi người hiểu sai về Đảng cộng Sản Việt Nam.
Nhưng Đảng ta, với quy chế hoạt động là không ngại khó không ngại khổ. Bất cứ những sai phạm nào nếu được phát hiện thì kiên quyết xử lý và khắc phục. Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng thì bộ máy quản lý nhà nước đang vận hành một cách trơn tru. Tuy nhiên bên cạnh đó còn có những tồn đọng, còn có một bộ phận nhỏ những đảng viên suy thoái, biến chất về tư tưởng, về đạo đức, nhưng những trường hợp đó sẽ bị xử lý nghiêm, không ngoại trừ một ai. Vì thế mà không thể nhận xét, đánh giá xấu vê Đảng Cộng sản Việt Nam được, nếu có thì đó cũng chỉ là những lời nói xuyên tạc, với mục đích muốn bác bỏ đi sự lãnh đạo của Đảng.
Đảng và Nhà nước sẽ không dung thứ cho những kẻ rắp tâm vì động cơ mục đích riêng mà đi ngược lại lợi ích của đất nước của nhân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tồn tại và gắn liền với mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” như đã đề ra từ trước.

TÁC GIẢ: Unknown // 11/30/2017 10:35:00 CH
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

57 nhận xét:

 1. Đảng cộng sản Việt Nam trên vai sứ mệnh cao cả, Đảng cộng sản Việt NAm đã, đang và sẽ hoàn thành xuất sác nhiệm vụ và sứ mệrnh của mình. Đảng của ta là củ giai cấp vô sản, là cuộc cách mạng đấu tranh triệt để, với những tư duy và đường lối đúng đắn, Đảng đã chèo lái con thuyền cách mạng đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác, từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng xứng đáng với vị trí độc tôn, là Đảng duy nhất cầm quyền ở Việt Nam

  Trả lờiXóa
 2. Đảng và Nhà nước sẽ không dung thứ cho những kẻ rắp tâm vì động cơ mục đích riêng mà đi ngược lại lợi ích của đất nước của nhân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tồn tại và gắn liền với mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” như đã đề ra từ trước.

  Trả lờiXóa
 3. với quy chế hoạt động là không ngại khó không ngại khổ. Bất cứ những sai phạm nào nếu được phát hiện thì kiên quyết xử lý và khắc phục. Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng thì bộ máy quản lý nhà nước đang vận hành một cách trơn tru.

  Trả lờiXóa
 4. Lịch sử là thế đó Ngay vào thời điểm đó, sau gần 20 năm ra đi tìm đường cứu nước, bằng những hiểu biết về nền văn hóa, chính trị của nhiều nước trên thế giới và quan trọng là dưới sự giác ngộ của chủ nghĩa Mác - Lê Nin thì đầu năm 1930 Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức hội nghị thành lập ra Đảng Cộng Sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 5. Mặc dù ban đầu còn nhiều khó khăn, nhưng với lòng quyết tâm, tinh thần dân tộc thì dần dần Đảng đã chứng minh được sự đúng đắn của mình và trở thành kim chỉ nam cho những chính sách đường lối, xây dựng đất nước.

  Trả lờiXóa
 6. Đảng đã sát cánh cùng nhân dân Việt Nam vượt qua những khó khăn, gian lao vất vả, giải phóng đất nước khỏi sự xâm lược, đô hộ của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cùng với toàn thể nhân dân Việt Nam bảo vệ thành công chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ....Và có thể khẳng định một điều rằng, sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam là không thể thay thế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

  Trả lờiXóa
 7. biến chất về tư tưởng, về đạo đức, nhưng những trường hợp đó sẽ bị xử lý nghiêm, không ngoại trừ một ai. Vì thế mà không thể nhận xét, đánh giá xấu vê Đảng Cộng sản Việt Nam được, nếu có thì đó cũng chỉ là những lời nói xuyên tạc, với mục đích muốn bác bỏ đi sự lãnh đạo của Đảng.

  Trả lờiXóa
 8. với lòng quyết tâm, tinh thần dân tộc thì dần dần Đảng đã chứng minh được sự đúng đắn của mình và trở thành kim chỉ nam cho những chính sách đường lối, xây dựng đất nước.

  Trả lờiXóa
 9. Đảng cộng Sản Việt Nam được ra đời là điều hết sức quan trọng. Mặc dù ban đầu còn nhiều khó khăn, nhưng với lòng quyết tâm, tinh thần dân tộc thì dần dần Đảng đã chứng minh được sự đúng đắn của mình và trở thành kim chỉ nam cho những chính sách đường lối, xây dựng đất nước.

  Trả lờiXóa
 10. vẫn còn tồn đọng một bộ phận nhỏ những người thường xuyên có cái nhìn phiếm diện, chê trách, phủ nhận sự đúng đắn trong lãnh đạo của Đảng. Lợi dụng những thiếu sót sơ hở của hệ thống quản lý, từ đó vơ đũa cả nắm nhằm tạo cho mọi người hiểu sai về Đảng cộng Sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 11. Giữa lúc đất nước đang trong tình cảnh “ ngàn cân treo sợi tóc” như vậy, Đảng cộng Sản Việt Nam được ra đời là điều hết sức quan trọng. Mặc dù ban đầu còn nhiều khó khăn, nhưng với lòng quyết tâm, tinh thần dân tộc thì dần dần Đảng đã chứng minh được sự đúng đắn của mình và trở thành kim chỉ nam cho những chính sách đường lối, xây dựng đất nước.

  Trả lờiXóa
 12. bên cạnh đó còn có những tồn đọng, còn có một bộ phận nhỏ những đảng viên suy thoái, biến chất về tư tưởng, về đạo đức, nhưng những trường hợp đó sẽ bị xử lý nghiêm, không ngoại trừ một ai. Vì thế mà không thể nhận xét, đánh giá xấu vê Đảng Cộng sản Việt Nam được, nếu có thì đó cũng chỉ là những lời nói xuyên tạc, với mục đích muốn bác bỏ đi sự lãnh đạo của Đảng.

  Trả lờiXóa
 13. NAm đã, đang và sẽ hoàn thành xuất sác nhiệm vụ và sứ mệrnh của mình. Đảng của ta là củ giai cấp vô sản, là cuộc cách mạng đấu tranh triệt để, với những tư duy và đường lối đúng đắn, Đảng đã chèo lái con thuyền cách mạng đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác, từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng xứng đáng với vị trí độc tôn, là Đảng duy nhất cầm quyền ở Việt Nam

  Trả lờiXóa
 14. Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng thì bộ máy quản lý nhà nước đang vận hành một cách trơn tru. Tuy nhiên bên cạnh đó còn có những tồn đọng, còn có một bộ phận nhỏ những đảng viên suy thoái, biến chất về tư tưởng, về đạo đức, nhưng những trường hợp đó sẽ bị xử lý nghiêm, không ngoại trừ một ai.

  Trả lờiXóa
 15. Ngay vào thời điểm đó, sau gần 20 năm ra đi tìm đường cứu nước, bằng những hiểu biết về nền văn hóa, chính trị của nhiều nước trên thế giới và quan trọng là dưới sự giác ngộ của chủ nghĩa Mác - Lê Nin thì đầu năm 1930 Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức hội nghị thành lập ra Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đảng soi đường chỉ lối cho nhân dân ta

  Trả lờiXóa
 16. Quả thực giữa lúc đất nước đang trong tình cảnh “ ngàn cân treo sợi tóc” như vậy, Đảng cộng Sản Việt Nam được ra đời là điều hết sức quan trọng. Mặc dù ban đầu còn nhiều khó khăn, nhưng với lòng quyết tâm, tinh thần dân tộc thì dần dần Đảng đã chứng minh được sự đúng đắn của mình và trở thành kim chỉ nam cho những chính sách đường lối, xây dựng đất nước.

  Trả lờiXóa
 17. Nói gì thì nói, cho tới thời điểm hiện tại, vẫn còn tồn đọng một bộ phận nhỏ những người thường xuyên có cái nhìn phiến diện, chê trách, phủ nhận sự đúng đắn trong lãnh đạo của Đảng. Lợi dụng những thiếu sót sơ hở của hệ thống quản lý, từ đó vơ đũa cả nắm nhằm tạo cho mọi người hiểu sai về Đảng cộng Sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 18. Đảng và Nhà nước sẽ không dung thứ cho những kẻ rắp tâm vì động cơ mục đích riêng mà đi ngược lại lợi ích của đất nước của nhân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tồn tại và gắn liền với mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” như đã đề ra từ trước.

  Trả lờiXóa
 19. Cảm ơn Đảng, cảm ơn Bác Hồ, cảm ơn các vị cha anh đã chiến đấu cho hòa bình, độc lập, lãnh thổ Việt Nam. Ngày hôm nay chúng con được sống, học tập, làm việc trong một môi trường độc lập, yên bình thật quá là hạnh phúc. Đảng cộng sản Việt Nam muôn năm!

  Trả lờiXóa
 20. sẽ không dung thứ cho những kẻ rắp tâm vì động cơ mục đích riêng mà đi ngược lại lợi ích của đất nước của nhân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tồn tại và gắn liền với mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” như đã đề ra từ trước

  Trả lờiXóa
 21. Tính cho đến nay đã hơn 87 năm thành lập, Đảng đã sát cánh cùng nhân dân Việt Nam vượt qua những khó khăn, gian lao vất vả, giải phóng đất nước khỏi sự xâm lược, đô hộ của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cùng với toàn thể nhân dân Việt Nam bảo vệ thành công chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Tuy còn nhiều khó khăn, gian nan trên con đường phía trước nhưng tôi tin nếu toàn Đảng, toàn dân đồng lòng thì khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng

  Trả lờiXóa
 22. Đảng và Nhà nước sẽ không dung thứ cho những kẻ rắp tâm vì động cơ mục đích riêng mà đi ngược lại lợi ích của đất nước của nhân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tồn tại và gắn liền với mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” như đã đề ra từ trước.

  Trả lờiXóa
 23. iữa lúc đất nước đang trong tình cảnh “ ngàn cân treo sợi tóc” như vậy, Đảng cộng Sản Việt Nam được ra đời là điều hết sức quan trọng. Mặc dù ban đầu còn nhiều khó khăn, nhưng với lòng quyết tâm, tinh thần dân tộc thì dần dần Đảng đã chứng minh được sự đúng đắn của mình và trở thành kim chỉ nam cho những chính sách đường lối, xây dựng đất nước.

  Trả lờiXóa
 24. sẽ không dung thứ cho những kẻ rắp tâm vì động cơ mục đích riêng mà đi ngược lại lợi ích của đất nước của nhân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tồn tại và gắn liền với mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” như đã đề ra từ trước

  Trả lờiXóa
 25. Đảng cộng sản Việt Nam trên vai sứ mệnh cao cả, Đảng cộng sản Việt NAm đã, đang và sẽ hoàn thành xuất sác nhiệm vụ và sứ mệrnh của mình. Đảng của ta là củ giai cấp vô sản, là cuộc cách mạng đấu tranh triệt để, với những tư duy và đường lối đúng đắn, Đảng đã chèo lái con thuyền cách mạng đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác, từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng xứng đáng với vị trí độc tôn, là Đảng duy nhất cầm quyền ở Việt Nam

  Trả lờiXóa
 26. Không phủ nhận rằng Đảng Cộng sản Việt Nam có một số chính sách chưa đúng đắn với thời thế, và cũng thừa nhận rằng tuy rằng chính sách là đúng đắn nhưng thực hiện thì chưa đạt được như mong đợi. Dẫn đến việc nhiều người mất niềm tin vào sự lãnh đạo đó. Nói như vậy để thấy xây dựng và giữ vững được bản lĩnh chính trị của từng cán bộ đảng viên là điều không dễ dàng. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có quyền tin tưởng vào con đường đúng đắn mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

  Trả lờiXóa
 27. Đảng ta, với quy chế hoạt động là không ngại khó không ngại khổ. Bất cứ những sai phạm nào nếu được phát hiện thì kiên quyết xử lý và khắc phục. Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng thì bộ máy quản lý nhà nước đang vận hành một cách trơn tru. Tuy nhiên bên cạnh đó còn có những tồn đọng, còn có một bộ phận nhỏ những đảng viên suy thoái, biến chất về tư tưởng, về đạo đức, nhưng những trường hợp đó sẽ bị xử lý nghiêm, không ngoại trừ một ai. Vì thế mà không thể nhận xét, đánh giá xấu vê Đảng Cộng sản Việt Nam được, nếu có thì đó cũng chỉ là những lời nói xuyên tạc, với mục đích muốn bác bỏ đi sự lãnh đạo của Đảng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đảng đã sát cánh cùng nhân dân Việt Nam vượt qua những khó khăn, gian lao vất vả, giải phóng đất nước khỏi sự xâm lược, đô hộ của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cùng với toàn thể nhân dân Việt Nam bảo vệ thành công chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ....Chỉ cần một đảng duy nhất thôi ạ!

   Xóa
 28. Đảng và Nhà nước sẽ không dung thứ cho những kẻ rắp tâm vì động cơ mục đích riêng mà đi ngược lại lợi ích của đất nước của nhân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tồn tại và gắn liền với mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” như đã đề ra từ trước.
  Và tất cả những kẻ đi ngược lại lợi ích của nhân dân, chống đối chính quyền sẽ bị trừng trị trước pháp luật

  Trả lờiXóa
 29. Đảng và Nhà nước sẽ không dung thứ cho những kẻ rắp tâm vì động cơ mục đích riêng mà đi ngược lại lợi ích của đất nước của nhân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tồn tại và gắn liền với mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” như đã đề ra từ trước.

  Trả lờiXóa
 30. Những đóng góp của Bác, của Đảng và thực hiện các chỉ đạo của Đảng trong những năm kháng chiến trước đây là không ai có thể phủ nhận được. Từ trước tới nay dù có khó khăn gì thì Đảng cũng sát cánh cùng nhân dân, giúp nhân dân vượt qua, bên cạnh đó trừng trị nghiêm những kẻ có tư tưởng chống đối, phản động.

  Trả lờiXóa
 31. Một tổ chứ luôn luôn có những chỉ đạo đúng đắn, luôn sát cánh, bảo vệ nhân dân dù trong thời bình hay thời chiến. Mong Đảng luôn vững mạnh để bảo vệ nhân dân, đưa đất nước đi lên để không phụ lòng các thế hệ đi trước đã xây dựng.

  Trả lờiXóa
 32. Tôi thấy một đảng lãnh đạo đất nước là đúng nhất, có mấy đảng lại loạn ý chứ, tranh đấu nhau, đánh nhau, triệt tiêu nhau để giành quyền kiểm soát thật ghê người. Đảng Cộng sản từ khi thành lập đã lãnh đạo nhân dân giành lại độc lập, thống nhất đất nước, nhân dân sẽ dành niềm tin cho Đảng Cộng sản.

  Trả lờiXóa
 33. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tồn tại và gắn liền với mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” như đã đề ra từ trước.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang quyết tâm ra sức phấn đấu vì mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, từng bước khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế.

   Xóa
  2. Trong suốt chặng đường lịch sử cách mạng Việt Nam, Đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, từng bước trưởng thành trong vận dụng đường lối, chủ trương và phương pháp cách mạng; năng động sáng tạo, luôn đi sát quần chúng, biết rút kinh nghiệm và sửa chữa sai lầm một cách kịp thời.

   Xóa
 34. "Đảng làm nên bài ca chiến thắng cho đất nước và tình yêu,

  Cho mỗi ước mơ trên đời vui

  Đảng của tôi ơi mãi mãi ơn người”

  Trả lờiXóa
 35. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, là đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; từ đấu tranh giành độc lập đến xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 36. Đất nước ta được như ngày hôm nay, chúng ta được sống và làm việc trong hòa bình như ngày hôm nay là nhờ có Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng đã soi sáng con đường giải phóng dân tộc cho nhân dân ta, đã đưa đường chỉ lối cho dân tộc ta đến với tự do, độc lập.

  Trả lờiXóa
 37. Những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam, trước hết được bắt nguồn từ đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn; sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam; sự hy sinh quên mình của biết bao đồng bào, đồng chí. Trong suốt chặng đường lịch sử cách mạng Việt Nam, Đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, từng bước trưởng thành trong vận dụng đường lối, chủ trương và phương pháp cách mạng; năng động sáng tạo, luôn đi sát quần chúng, biết rút kinh nghiệm và sửa chữa sai lầm một cách kịp thời.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng vậy,lựa chọn con đường xã hội chủ ngĩa là hoàn toàn sáng suốt và nó làm cho chúng ta không thể quyên Bác,người đã có tầm nhìn chiến lược xây dựng đất nước một cách toàn diện như bây giờ

   Xóa
 38. Đất nước ta đang đứng trước những vận hội mới và cả thách thức mới. Những khó khăn tồn tại nhiều mặt đòi hỏi chúng ta phải ra sức giải quyết. Song, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược mà Đảng ta đã đề ra. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang quyết tâm ra sức phấn đấu vì mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, từng bước khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế.

  Trả lờiXóa
 39. Bản lĩnh, sự sáng suốt, tính kiên định và trí tuệ của Đảng ta được thể hiện rõ nét ở những khúc quanh của lịch sử dân tộc. Khẳng định ưu điểm, thành tích của Đảng cũng chính là khẳng định quá khứ đấu tranh hào hùng, anh dũng và sáng tạo của dân tộc ta; khẳng định lòng tin của Đảng vào nhân dân, và của nhân dân vào Đảng; khẳng định một bài học, một chân lý: Đảng Cộng sản Việt Nam, người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 40. Đảng và Nhà nước sẽ không dung thứ cho những kẻ rắp tâm vì động cơ mục đích riêng mà đi ngược lại lợi ích của đất nước của nhân tộc. Những khó khăn tồn tại nhiều mặt đòi hỏi chúng ta phải ra sức giải quyết thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vào năm 2020 như đã định

  Trả lờiXóa
 41. Lò đã thổi,củi tươi cũng cháy.HIện nay không ít cán bồ đảng viên tha hóa về phẩm chất đạo đức lối sống,làm xấu hình ảnh và mất lòng tin từ nhân dân.Nhưng Việt Nam mình là thế"
  Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau,nhưng hào kiệt thời nào cũng có" trước sự diễn biến chuyển hóa đấy đồng chí tổng bí thư đã chính thức thổi lửa vào công cuộc chống tham nhũng lãng phí của đất nước

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Công cuộc chống tham nhũng thực sự đang diễn ra rất căng thẳng,nhưng hãy tin vào cụ tin vào sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam,chỉ còn 3 năm nhưng tôi tin cụ sẽ làm nên những điều phi thường

   Xóa
 42. Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Xứng đáng với sự tin tưởng của quần chúng nhân dân với sự lãnh đạo của đảng và nhà nước ta

  Xóa

  Trả lờiXóa
 43. Trải qua bao nhiêu năm,đến nay đảng ta vẫn luôn giữ được quan điểm,lập trường tư tưởng vững vàng.luôn là điểm tựa tinh thần cho quần chúng nhân dân,là lựa chọn sáng suốt,phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước

  Trả lờiXóa
 44. Không có môt chế độ nào hoàn hảo cả, sẽ có những phần tử không đi cùng theo dòng thở chung, song cho đến hiên tại đảng Cộng Sản Việt đã và đang đi đúng hướng, dù có nhiều khó khan song những gì mà đảng đã làm được là không hề nhỏ.

  Trả lờiXóa
 45. Đảng cộng Sản Việt Nam được ra đời là điều hết sức quan trọng. Mặc dù ban đầu còn nhiều khó khăn, nhưng với lòng quyết tâm, tinh thần dân tộc thì dần dần Đảng đã chứng minh được sự đúng đắn của mình và trở thành kim chỉ nam cho những chính sách đường lối

  Trả lờiXóa
 46. Đảng Cộng sản Việt Nam chẳng những là người khai sinh mà còn là người rèn luyện, giáo dục quân đội, là người đề ra đường lối quân sự cách mạng, thống lĩnh các lực lượng vũ trang. Trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng không chỉ là người lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp các mặt trận đấu tranh, quân sự, chính trị, ngoại giao mà còn là người chỉ đạo chiến lược, trực tiếp chỉ đạo quân đội ta trong những cuộc tiến công, những chiến dịch lớn như: Điện Biên Phủ, Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; "Điện Biên Phủ trên không", Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975...

  Trả lờiXóa
 47. với lòng quyết tâm, tinh thần dân tộc thì dần dần Đảng đã chứng minh được sự đúng đắn của mình và trở thành kim chỉ nam cho những chính sách đường lối, xây dựng đất nước.

  Trả lờiXóa
 48. chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã và đang phát huy bản chất tốt đẹp và tính ưu việt của nó trên thực tế, đúng với nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là cơ sở để Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tiếp tục kiên định, vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 49. Đảng ta luôn trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đó là đường lối lãnh đạo đúng đắn; do đó đã đưa đất nước phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ