Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2017

HIỂU NHƯ THẾ NÀO VỀ TỰ DO BÁO CHÍ !


Nguyễn Chiến Thắng
Khái niệm “Tự do báo chí” là mục tiêu phấn đấu của con người nhằm giành cho mình quyền được thông tin, trao đổi, giao tiếp, thể hiện nguyện vọng của con người một cách công khai, qua các phương tiện truyền thông đại chúng, không hề bị sự lệ thuộc, hạn chế nào.
Ngày Tự do Báo chí thế giới
Cần phải hiểu cho đúng về tự do báo chí, ảnh minh họa
Tuy nhiên, khi xã hội còn tồn tại giai cấp đối kháng, còn các mâu thuẫn về kinh tế, văn hóa thì báo chí không thể thoát khỏi lợi ích mang tính giai cấp. Vì vậy, không thể có tự do báo chí cho mọi giai cấp khi còn lợi ích đối kháng. Chỉ có thể có tự do báo chí đối với giai cấp này và hạn chế tự do báo chí với giai cấp khác hoặc mức độ tự do báo chí cho từng xã hội cụ thể có thể ít nhiều, rộng hẹp khác nhau tùy tương quan lực lượng giữa các giai cấp. Giai cấp thống trị bao giờ cũng sử dụng báo chí làm công cụ bảo vệ quyền lợi của giai cấp mình.
Tự do báo chí ở các nước Tư bản mà người ta vẫn rêu rao chỉ là giả hiệu. “Trong xã hội Tư bản, “Tự do báo chí” tức là tự do cho bọn giàu có dùng mỗi ngày hàng triệu bản báo chí để lừa lọc, làm đồi trụy và phỉnh phờ có hệ thống và không ngừng những quần chúng nhân dân bị bóc lột, bị áp bức, những người nghèo khổ….” như lời của một nhà nghiên cứu về Tư bản đã khẳng định.
Dưới chiêu bài “Tự do báo chí”, giai cấp tư sản tăng cường sức mạnh của mình bằng cách mua chuộc các cây bút, tổ chức đài phát thanh, truyền thanh, truyền hình, các phương tiện hiện đại để xuyên tạc sự thật, vu cáo địa phương, đàn áp và khống chế dư luận tìm cách mê hoặc, đổi trắng thay đen. Trong khi giai cấp tư sản rêu rao về tự do báo chí, thậm chí là tự do tuyệt đối, tự do rộng rãi đối với xã hội thì luật lệ tư sản về báo chí không kém sự hà khắc, chế độ kiểm duyệt càng ngặt nghèo. Tất cả các tòa soạn, nhà in,… nằm gọn trong tay giai cấp tư sản.
Đối với Chủ nghĩa xã hội, tự do báo chí là mục tiêu phấn đấu làm cho mọi thành viên trong xã hội có những điều kiện thỏa mãn ngày càng cao các nhu cầu viết báo, đọc báo, mua báo tức là sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng một cách tự do nhất, được luật pháp và dư luận xã hội đảm bảo.
Làm báo là hoạt động xã hội nhưng cũng là làm công tác bằng nghiệp vụ báo chí. Khi xem xét về tự do báo chí không thể thoát ly quan điểm lập trường công tác mà phải gắn liền với điều kiện lịch sử cụ thể.
Ở nước ta, Hiến pháp đã xác lập quyền tự do dân chủ đối với công dân, trong đó có quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận. Trong Luật Báo chí tại Điều 2,4,5 đã quyết định rõ việc bảo đảm quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận trên báo chí. Trong các văn kiện của Đảng ta đã xác định vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với công tác báo chí, đồng thời quy định trách nhiệm của cơ quan, cán bộ, báo chí và quyền tham gia báo chí của công dân. Vấn đề tự do báo chí ở nước ta không chỉ khẳng định về mặt quan điểm tư tưởng mà còn được xác lập bằng những cơ sở pháp lý cần thiết để đảm bảo quyền tự do báo chí trong xã hội.
Nền tự do báo chí của nước ta trong giai đoạn hiện nay không phải là tự do vô hạn, tự do vô Chính phủ mà là nền tự do trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam. Luật pháp bảo vệ quyền tự do báo chí vì mục tiêu xây dựng Xã hội chủ nghĩa, xây dựng đất nước, đáp ứng nhu cầu chính đáng của nhân dân. Đồng thời, pháp luật nước ta ngăn cấm các hoạt động báo chí gây phương hại đến vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và lợi ích của nhân dân. Chúng ta hạn chế quyền tự do báo chí đối với các phần tử và khuynh hướng báo chí phản động, nhất là những kẻ lợi dụng báo chí đả kích, xuyên tạc, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân nhằm gây bất ổn chính trị, phá hoại sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội của Đảng và toàn dân ta.

TÁC GIẢ: Unknown // 5/12/2017 10:03:00 SA
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

64 nhận xét:

 1. Nền tự do báo chí của nước ta trong giai đoạn hiện nay không phải là tự do vô hạn, tự do vô Chính phủ mà là nền tự do trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam. Luật pháp bảo vệ quyền tự do báo chí vì mục tiêu xây dựng Xã hội chủ nghĩa, xây dựng đất nước, đáp ứng nhu cầu chính đáng của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 2. Nước Việt Nam chúng ta đã thực sự có tự do ngôn luận, tự do báo chí trên cơ sở từng nhà báo thực hiện đúng pháp luật, nêu cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người cầm bút trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, nếu ai đó cố tình lợi dụng dân chủ, tự do ngôn luận, tự do báo chí để công khai chống Đảng, Nhà nước, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc đều bị xử lý bình đẳng, nghiêm minh bằng hành chính hoặc bằng pháp luật. Điều này là hiển nhiên và không có gì khác biệt so với bất cứ một quốc gia độc lập có chủ quyền nào.

  Trả lờiXóa
 3. Nước Việt Nam chúng ta thực sự có tự do ngôn luận, tự do báo chí nhưng phải trong khuôn khổ của pháp luật.Vì vậy những ai cố tình lợi dụng tự do ngôn luận tự do, tự do báo chí để chống lại Đảng và Nhà nước ta thì cần xử phạt thật nghiêm khắc.

  Trả lờiXóa
 4. Cái gì cũng có quy định của nó. Không có chuyện tự do ngôn luận là có thể ăn nói tùy tiện muốn làm gì cung được. Pháp luật chỉ bảo hộ cho những người tuân thủ các quy định về tự do ngôn luận thôi chứ còn những kẻ lợi dụng các trang báo mạng, mạng xã hội để tuyền truyền những tư tưởng chống phá, bôi nhọ Đảng và Nhà nước sẽ bị trừng phạt thích đáng.

  Trả lờiXóa
 5. Dưới chiêu bài “Tự do báo chí”, giai cấp tư sản tăng cường sức mạnh của mình bằng cách mua chuộc các cây bút, tổ chức đài phát thanh, truyền thanh, truyền hình, các phương tiện hiện đại để xuyên tạc sự thật, vu cáo địa phương, đàn áp và khống chế dư luận tìm cách mê hoặc, đổi trắng thay đen. Trong khi giai cấp tư sản rêu rao về tự do báo chí, thậm chí là tự do tuyệt đối, tự do rộng rãi đối với xã hội thì luật lệ tư sản về báo chí không kém sự hà khắc, chế độ kiểm duyệt càng ngặt nghèo. Tất cả các tòa soạn, nhà in,… nằm gọn trong tay giai cấp tư sản.

  Trả lờiXóa
 6. Nền tự do báo chí của nước ta trong giai đoạn hiện nay không phải là tự do vô hạn, tự do vô Chính phủ mà là nền tự do trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam. Luật pháp bảo vệ quyền tự do báo chí vì mục tiêu xây dựng Xã hội chủ nghĩa, xây dựng đất nước, đáp ứng nhu cầu chính đáng của nhân dân. Đồng thời, pháp luật nước ta ngăn cấm các hoạt động báo chí gây phương hại đến vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và lợi ích của nhân dân. Chúng ta hạn chế quyền tự do báo chí đối với các phần tử và khuynh hướng báo chí phản động, nhất là những kẻ lợi dụng báo chí đả kích, xuyên tạc, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân nhằm gây bất ổn chính trị, phá hoại sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội của Đảng và toàn dân ta.

  Trả lờiXóa
 7. Trong các văn kiện của Đảng ta đã xác định vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với công tác báo chí, đồng thời quy định trách nhiệm của cơ quan, cán bộ, báo chí và quyền tham gia báo chí của công dân. Vấn đề tự do báo chí ở nước ta không chỉ khẳng định về mặt quan điểm tư tưởng mà còn được xác lập bằng những cơ sở pháp lý cần thiết để đảm bảo quyền tự do báo chí trong xã hội.

  Trả lờiXóa
 8. tự do báo chí theo những gì chúng mong muốn thì xã hội này loạn lâu rồi, không có pháp luật điều chỉnh thì không hiểu chúng còn xuyên tạc, nói láo những gì nữa, người dân còn tin gì được, chúng ta sẽ không để cho những kẻ xấu lợi dụng mà phá hoại nước ta được,

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng vậy! Mà đa số những người đang đòi cái tự do ngôn luận lại là những người đang cố gắng xuyên tạc bóp méo sự thật. Tự do ngôn luận mà không có khuôn khổ, không có sự điều chỉnh của pháp luật thì có mà loạn sao.

   Xóa
 9. báo chí ngày nay xuất hiện ngày càng nhiều những bài viết sai sự thật mà hậu quả của nó để lại cho xã hội thì chúng ta cũng đã thấy được, những sai phạm đó đã bị xử lí, thử hỏi không có phạm luật thì những người như vậy sẽ tiếp tục sai phạm, bài viết láo ngày càng nhiều thì ai là người khổ đây, xã hội này sẽ ra sao mà đòi tự do báo chí kiểu đó

  Trả lờiXóa
 10. Khái niệm “Tự do báo chí” là mục tiêu phấn đấu của con người nhằm giành cho mình quyền được thông tin, trao đổi, giao tiếp, thể hiện nguyện vọng của con người một cách công khai, qua các phương tiện truyền thông đại chúng, không hề bị sự lệ thuộc, hạn chế nào. Nhưng việc làm thế nào cho đúng với nhân cách người làm báo thì còn tùy vào những ngòi bút này.

  Trả lờiXóa
 11. Nền tự do báo chí của nước ta trong giai đoạn hiện nay không phải là tự do vô hạn, tự do vô Chính phủ mà là nền tự do trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam. Luật pháp bảo vệ quyền tự do báo chí vì mục tiêu xây dựng Xã hội chủ nghĩa, xây dựng đất nước, đáp ứng nhu cầu chính đáng của nhân dân. Đồng thời, pháp luật nước ta ngăn cấm các hoạt động báo chí gây phương hại đến vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và lợi ích của nhân dân. Chúng ta hạn chế quyền tự do báo chí đối với các phần tử và khuynh hướng báo chí phản động, nhất là những kẻ lợi dụng báo chí đả kích, xuyên tạc, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân nhằm gây bất ổn chính trị, phá hoại sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội của Đảng và toàn dân ta.

  Trả lờiXóa
 12. Ở nước ta, Hiến pháp đã xác lập quyền tự do dân chủ đối với công dân, trong đó có quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận. Trong Luật Báo chí tại Điều 2,4,5 đã quyết định rõ việc bảo đảm quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận trên báo chí. Trong các văn kiện của Đảng ta đã xác định vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với công tác báo chí, đồng thời quy định trách nhiệm của cơ quan, cán bộ, báo chí và quyền tham gia báo chí của công dân. Vấn đề tự do báo chí ở nước ta không chỉ khẳng định về mặt quan điểm tư tưởng mà còn được xác lập bằng những cơ sở pháp lý cần thiết để đảm bảo quyền tự do báo chí trong xã hội.

  Trả lờiXóa
 13. tự do báo chí không đồng nghĩa với việc thích làm gì thì làm, viết gì thì viết mà nó phải nămf trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật, ai vi phạm sẽ bị xử lý thích đáng

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tự do không có nghĩa là lộng ngôn. Tự do là quyền được đưa ra ý kiến chứ không phải muốn nói gì thì nói viết gì thì viết. Tự do ngôn luận mà không có sự quản lí của pháp luật có mà loạn, sẽ có kẻ lợi dụng ngay.

   Xóa
 14. Nền tự do báo chí của nước ta trong giai đoạn hiện nay không phải là tự do vô hạn, tự do vô Chính phủ mà là nền tự do trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam. Luật pháp bảo vệ quyền tự do báo chí vì mục tiêu xây dựng Xã hội chủ nghĩa, xây dựng đất nước, đáp ứng nhu cầu chính đáng của nhân dân. Đồng thời, pháp luật nước ta ngăn cấm các hoạt động báo chí gây phương hại đến vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và lợi ích của nhân dân. Vì vậy theo tôi nhà nước ta có những biện pháp quản lỹ nhà báo chí là rất cần thiết.

  Trả lờiXóa
 15. Tự do báo chí không phải thích viết thích làm cái gì cũng được, bởi nếu cứ tự do như thể sẽ có không ít kẻ coi đây là phương tiện đắc lực để phá hoại nhà nước ta. Chúng ta hạn chế quyền tự do báo chí đối với các phần tử và khuynh hướng báo chí phản động, nhất là những kẻ lợi dụng báo chí đả kích, xuyên tạc, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân nhằm gây bất ổn chính trị, phá hoại sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội của Đảng và toàn dân ta.

  Trả lờiXóa
 16. Tự do? Mọi người hiểu thế nào là tự do? Tự do không phải cứ làm những gì mình thích, thích viết gì thì viết, thích nói gì thì nói. Nếu cả xã hội đều như vậy thì loạn mất. Tự do nhưng vẫn phải tuân theo khuân khổ hiến pháp và pháp luật của nhà nước.

  Trả lờiXóa
 17. Thử hỏi một ngày, khi bạn thức dậy và mở điện thoại ra để tìm đọc những thông tin mới nhất về tình hình trong nước và thế giới tuy nhiên những gì bạn tìm được lại là hàng ngàn trang báo lá cải đăng tin giật tít, thật giả lẫn lộn. Bạn không biết nên tin vào thông tin nào cả, cảm thấy hoang mang vô cùng. Báo chí có quyền tự do những phải tuân thủ theo pháp luật, không phải muốn đăng gì là đăng nếu không xã hội sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn, , mất kiểm soát.

  Trả lờiXóa
 18. không phải vô cớ khi có người nói rằng, báo chí là quyền lực thứ 4. là bởi vì trong một đêm, nó có thể đưa người khác lên voi, nhưng cũng đồng thời có thể đưa họ xuống chó được bởi trong cùng một bài viết. dụng tâm của tác giả là rất quan trọng, bởi lẽ tính định hướng của báo chí là rất lớn.

  Trả lờiXóa
 19. báo chí hãy làm tốt vai trò định hướng thông tin của mình là tốt rồi chứ đừng có đem cái công cụ đó đi làm việc khác hòng đạt được mục đích, ý đồ đen tối xấu xa, đồi bại của mình. tuy nhiên, nói thì dễ, làm mới khó. cho nên, người làm báo cũng phải có lương tâm thì mới làm được việc này.

  Trả lờiXóa
 20. tự do báo chí muốn nói gì thì nói nó cũng phải ở trong khuôn khổ, không thể đi ra ngoài sự chuẩn của xã hội được. khi mà đội ngũ phóng viên làm tốt vai trò của mình thì xã hội này đã yên bình lắm rồi. chỉ cần một bản tin được viết ra, một bài báo được đăng lên thì sinh mệnh chính trị của một người đã bị tước đoạt rồi.

  Trả lờiXóa
 21. khi xã hội còn tồn tại giai cấp đối kháng, còn các mâu thuẫn về kinh tế, văn hóa thì báo chí không thể thoát khỏi lợi ích mang tính giai cấp. Vì vậy, không thể có tự do báo chí cho mọi giai cấp khi còn lợi ích đối kháng.

  Trả lờiXóa
 22. Đối với Chủ nghĩa xã hội, tự do báo chí là mục tiêu phấn đấu làm cho mọi thành viên trong xã hội có những điều kiện thỏa mãn ngày càng cao các nhu cầu viết báo, đọc báo, mua báo tức là sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng một cách tự do nhất, được luật pháp và dư luận xã hội đảm bảo

  Trả lờiXóa
 23. Dưới chiêu bài “Tự do báo chí”, giai cấp tư sản tăng cường sức mạnh của mình bằng cách mua chuộc các cây bút, tổ chức đài phát thanh, truyền thanh, truyền hình, các phương tiện hiện đại để xuyên tạc sự thật, vu cáo địa phương, đàn áp và khống chế dư luận tìm cách mê hoặc, đổi trắng thay đen

  Trả lờiXóa
 24. Nền tự do báo chí của nước ta trong giai đoạn hiện nay không phải là tự do vô hạn, tự do vô Chính phủ mà là nền tự do trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam. Luật pháp bảo vệ quyền tự do báo chí vì mục tiêu xây dựng Xã hội chủ nghĩa, xây dựng đất nước, đáp ứng nhu cầu chính đáng của nhân dân

  Trả lờiXóa
 25. "Tự do ngôn luận là sự tự do phát biểu mà vẫn trong khuôn khổ kiểm duyệt hoặc hạn chế. Thuật ngữ đồng nghĩa với tự do biểu đạt/diễn đạt hoặc tự do thể hiện đôi khi còn được dùng để nói đến cả hành động tìm kiếm, tiếp nhận, và chia sẻ thông tin hoặc quan niệm, quan điểm, bất kể bằng cách sử dụng phương tiện truyền thông nào. Trong thực tiễn, không có quốc gia nào có quyền tự do ngôn luận tuyệt đối, quyền này thường bị hạn chế, chẳng hạn như sự hạn chế đối với các phát ngôn có tính chất thù ghét." Theo wiki thì như vậy, và tôi thấy nó cũng đúng, tự do nhưng không vì thế mà để những ngôn từ xuyên tạc bóp méo được tồn tại.

  Trả lờiXóa
 26. Đã có quá nhiều kẻ đang lợi dụng vấn đề thông tin truyền thông để đăng tải những ý kiến chủ quan, phục vụ lợi ích cá nhân mà không hề có định hướng nào cả, thậm chí còn có tình trạng ăn tiền của các cá nhân trong việc đăng tải các thông tin trên mạng

  Trả lờiXóa
 27. Luật pháp bảo vệ quyền tự do báo chí vì mục tiêu xây dựng Xã hội chủ nghĩa, xây dựng đất nước, đáp ứng nhu cầu chính đáng của nhân dân, đồng thời, nghiêm cấm mọi hoạt động báo chí gây phương hại đến vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và lợi ích của nhân dân, lợi dụng báo chí đả kích, xuyên tạc, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân nhằm gây bất ổn chính trị, phá hoại sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội của Đảng và toàn dân ta.

  Trả lờiXóa
 28. Đáng tiếc nhiều người vẫn chưa nhận thức được tự do báo chí là gì. Bởi thế mới nảy sinh những luận điệu cho rằng "tự do báo chí thì viết cái gì cũng được", có những đối tượng lại cố tình làm ngơ trước giới hạn của tự do báo chí, những bài viết của họ mang tính định hướng dư luận, câu view, thường là không khách quan, không toàn diện, không sâu sắc. Cần phải siết chặt hơn nữa trong quản lý ngành báo chí nói chung (báo giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình,...) và tuyên truyền đến người dân để họ hiểu đúng, hiểu đủ về thế nào là tự do báo chí.

  Trả lờiXóa
 29. Tự do là quyền nghiễm nhiên của con người, tuy nhiên cái gì cũng phải có giới hạn, không thể cứ cho nói là muốn nói gì thì nói, kể cả những thứ bịa đặt lừa gạt để rồi xâm hại đến người khác, xã hội, đất nước

  Trả lờiXóa
 30. Pháp luật Việt Nam về vấn đề tự do báo chí, tự do ngôn luận vẫn chưa được thắt chặt, vẫn bị các thế lực thù địch lợi dụng để xuyên tạc, chống phá đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước. Nói xấu, định hướng dư luận rất nhiều. Cần xử lý nghiêm những vấn đề này

  Trả lờiXóa
 31. tự do báo chí không phải thích gì làm nấy, thích gì viết nấy, bất chấp tất cả kể cả quy định của pháp luật, không thể có điều đó được. Vì vậy, hãy hiểu đúng nghĩa của từ tự do báo chí trong tình hình hiện nay

  Trả lờiXóa
 32. Nhà nước cần tăng cường hơn nữa quản lý hoạt động báo chí trong tình hình hiện nay để thực sự phản ánh đúng thực tế khách quan của sự việc hiện tượng xảy ra trên thực tế. không xuyên tạc, không chống đối, không phát ngôn sai sự thật

  Trả lờiXóa
 33. báo chí cũng phải có trách nhiệm và phục vụ chế độ. báo chí là sản phẩm của chế độ mà không phục vụ chế độ này thì báo chí sinh ra làm gì, không thể có chuyện đó được. Vì vậy, những phóng viên đang lầm đường lạc lối hãy suy nghĩ lại vê nghề cầm bút

  Trả lờiXóa
 34. Theo tôi điều đáng sợ nhất hiện nay là tự diễn biến, tự chuyển hoá trên lĩnh vực báo chí. Có nhiều phóng viên, cộng tác viên không ý thức được việc làm của mình ảnh hưởng như thế nào đến hiện tại và mai sau, chạy theo đồng tiền bằng mọi giá

  Trả lờiXóa
 35. bất cứ ai cũng nên nhận thức đúng về báo chí và sự cần thiết của báo chí trong cuộc sống hiện đại, có biết bao người đã lợi dụng quan ngôn luận này để gây ra bao nhiêu điều thị phi, khốn nạn trong cuộc sống. Hãy nhìn nhận đúng sự thật khách quan và dám bảo vệ chân lý

  Trả lờiXóa
 36. Đã xuất hiện một số cơ quan truyền thông thường lạm dụng để đăng tin thất thiệt, tin sai bản chất với mục đích thu hút người đọc dẫn đến lòng dân hiểu sai về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thậm chí đứng sau đó là chiêu trò của các thế lực thù địch lợi dụng báo chí để chống đối, xâm phạm lợi ích quốc gia.

  Trả lờiXóa
 37. Xuất phát từ âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam đã xác định luôn muốn sử dụng vai trò, ảnh hưởng của các cơ quan truyền thông, báo chí, đặc biệt lợi dụng sự phát triển của internet để tác động, lũng đoạn các cơ quan báo chí để đăng tin thất thiệt, gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước, thậm chí tác động vào số nhà báo trong việc kích động quần chúng nhân dân qua đó làm phức tạp về an ninh trật tự, qua đó gây bất lợi với An ninh quốc gia Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 38. Để thực hiện âm mưu, ý đồ đó, các thế lực thù địch lợi dụng các danh nghĩa công khai hợp pháp, sử dụng sức ép quốc tế với các lý do như đảm bảo cho quyền tự do ngôn luận, phản biện xã hội, tự do báo chí để kích động tách rời các cơ quan truyền thông của Việt Nam ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước để tác động thao túng, tiến tới sử dụng các cơ quan truyền thông này vào việc tác động nhận thức của quần chúng nhân dân, phá hoại nền tảng tư tưởng qua đó lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 39. Vai trò của các cơ quan truyền thông mang tầm quan trọng rất lớn, trong đó cơ quan truyền thông bị các thế lực thù địch sử dụng như một công cụ để hạ thấp uy tín của Đảng, lôi kéo, kích động quần chúng nhân dân lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 40. Từ những vấn đề mang tính thực tiễn, quy luật của các thế lực thù địch chúng ta, nhất là đội ngũ người làm báo, các nhà quản lý thông tin truyền thông, kiểm duyệt các sản phẩm báo chí nên nhận thức đúng về quyền tự do báo chí, không nên để các thế lực thù địch sử dụng chiêu bài tự do báo chí để kích động tư tưởng đòi ly khai khỏi vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước

  Trả lờiXóa
 41. Đám rận chủ luôn lợi dụng các danh nghĩa công khai hợp pháp, sử dụng sức ép quốc tế với các lý do như đảm bảo cho quyền tự do ngôn luận, phản biện xã hội, tự do báo chí để kích động tác rời các cơ quan truyền thông của Việt Nam ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước để tác động thao túng, tiến tới sử dụng các cơ quan truyền thông này vào việc tác động nhận thức của quần chúng nhân dân, phá hoại nền tảng tư tưởng qua đó lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Những hành vi này đáng bị lên án và phải chịu sự trugnf phạt của pháp luật.

  Trả lờiXóa
 42. Các nhà dân chủ dởm khi ca thán về tự do báo chí ở Việt Nam và ca ngợi về tự do báo chí ở cá nước phương Tây đều cố tình phớt lờ đi các quy định của pháp luật, nhằm ý đồ đòi tách hoạt động của báo chí ra khỏi tất cả khuôn khổ quy đinh của pháp luật

  Trả lờiXóa
 43. Các nước tư bản, báo chí hoạt động trong môi trường pháp luật tư sản. Cái mà họ gọi là “tự do báo chí” về thực chất đã không còn nguyên nghĩa, tức là đã bị cắt xén để phục vụ cho lợi ích của chính tư bản. Thế nhưng lũ rận lại luôn luôn ca ngợi tự do ở các nước tư bản

  Trả lờiXóa
 44. Khẳng định rằng không một quốc gia nào trên thế giới coi quyền “tự do báo chí”, “tự do ngôn luận” là tuyệt đối. Thế nhưng, khi “bình loạn” về quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận thì các nhà dân chủ dởm nào “phớt lờ” đi tất cả những quy định trên với mục đích xuyên tạc để đòi hỏi rằng tự do báo chí không bị phụ thuộc vào bất cứ một quy định nào và ngụy biện rằng tự do báo chí là muốn nói gì thì nói. Điều này là hoàn toàn phi thực tế.

  Trả lờiXóa
 45. Xin thưa với các nhà dân chủ dởm rằng, tự do báo chí, tự do ngôn luận phải trên cơ sở từng nhà báo thực hiện đúng pháp luật, nêu cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người cầm bút trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nếu các nhà dân chủ dởm cố tình lợi dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí để tuyên truyền xuyên tạc, đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc sẽ bị xử lý nghiêm minh bởi quy định của pháp luật.

  Trả lờiXóa
 46. Báo chí có vai trò quan trọng trong việc định hướng dư luận xã hội. Chính vì thế, nền tự do báo chí cần phải nằm trong khuôn khổ pháp luật Nhà nước, không thể để cho các thế lực thù địch lợi dụng đả kích, bôi nhọ chế độ, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

  Trả lờiXóa
 47. Pháp luật nước ta ngăn cấm các hoạt động báo chí gây phương hại đến vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và lợi ích của nhân dân. Chúng ta hạn chế quyền tự do báo chí đối với các phần tử và khuynh hướng báo chí phản động, nhất là những kẻ lợi dụng báo chí đả kích, xuyên tạc, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân nhằm gây bất ổn chính trị, phá hoại sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội của Đảng và toàn dân ta.

  Trả lờiXóa
 48. Từ trước đến nay, tự do báo chí luôn là một trong các quyền cơ bản của con người trong một xã hội phát triển. Nhưng tự do báo chí như thế nào lại là vấn đề cần phải đề cập một cách cụ thể, căn cứ vào sự phát triển của từng quốc gia, dân tộc, nền văn hóa và hệ thống luật pháp của chính quốc gia ấy.

  Trả lờiXóa
 49. Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện để phát huy quyền cơ bản của công dân nói chung cũng như quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí nói riêng. Tuy nhiên, tự do báo chí ở đây phải dựa trên cơ sở tuân thủ các quy định của Hiến pháp 2013 và pháp luật Việt Nam. Mặt khác, chúng ta cũng cần phải kiên quyết đấu tranh với các đối tượng, phần tử xấu có ý đồ lợi dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân.

  Trả lờiXóa
 50. Tự do trong khuôn khổ chứ không phải thích gì làm nấy bởi hiện nay có rất nhiều thế lực thù địch đối với Việt Nam đã xác định luôn muốn sử dụng vai trò, ảnh hưởng của các cơ quan truyền thông, báo chí, đặc biệt lợi dụng sự phát triển của internet để tác động, lũng đoạn các cơ quan báo chí để đăng tin thất thiệt, gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước, thậm chí tác động vào số nhà báo trong việc kích động quần chúng nhân dân qua đó làm phức tạp về an ninh trật tự, qua đó gây bất lợi với An ninh quốc gia Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 51. Tự do báo chỉ đúng chỉ là một chiêu bài để phá hoại, khi mà chúng muốn lợi dụng báo chí để tuyên truyền xuyên tạc. Đội ngũ người làm báo, các nhà quản lý thông tin truyền thông, kiểm duyệt các sản phẩm báo chí nên nhận thức đúng về quyền tự do báo chí, không nên để các thế lực thù địch sử dụng chiêu bài tự do báo chí để kích động tư tưởng đòi ly khai khỏi vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 52. Tự do báo chí là quyền của con người được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên hợp quốc, được quy định trong Hiến pháp của các quốc gia. Tất cả các nước trên thế giới đều có những quy định về quyền tự do của công dân mình nhưng quyền đó chỉ được thực hiện trên nền pháp luật nhà nước và ở Việt Nam cũng vậy. Chứ đừng cái gì cũng nói quyền công dân, tự do, thế thì có cái gọi là pháp luật làm gì, ai thích làm gì thì cứ làm.

  Trả lờiXóa
 53. Quyền tự do này được Việt Nam duy trì trong khuôn khổ pháp luật, không xâm phạm đến lợi ích chính đáng của cá nhân, tổ chức, xã hội. Và việc đòi tự do báo chí thực ra là cái cớ, là cái cơ sở để những nhà dân chủ, lũ kền kền có thể thực hiện các hoạt động tuyên truyền chống phá một cách thoải mái, không cần có sự kiểm duyệt, quản lý của các cơ quan chức năng.

  Trả lờiXóa
 54. Bên cạnh những đóng góp quan trọng của báo chí nổi lên là thông tin và định hướng dư luận phục vụ sự phát triển của đất nước, thì vẫn có một số tờ báo tỏ ra mơ hồ hoặc cố tình coi nhẹ yếu tố chính trị, công khai đưa những tin bài thiếu khách quan, đưa tin không qua kiểm duyệt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước và của nhân dân. Đó thực sự là ảnh hưởng xấu và chúng ta phải loại bỏ chúng

  Trả lờiXóa
 55. Tự do báo chí ở đây phải dựa trên cơ sở tuân thủ các quy định của Hiến pháp 2013 và pháp luật Việt Nam. Mặt khác, chúng ta cũng cần phải kiên quyết đấu tranh với các đối tượng, phần tử xấu có ý đồ lợi dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân.

  Trả lờiXóa
 56. Việt Nam luôn luôn tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động báo chí. Điều đó được thể hiện bằng một loạt hệ thống các văn bản pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi, lợi ích của các nhà báo. Tuy nhiên, một số đối tượng biến chất, phản động lại coi đây là sợi dây kìm hãm, đồng thời mong muốn xóa bỏ để thực hiện những hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân.

  Trả lờiXóa
 57. tự do thì Vn chúng ta chưa bao giờ không có tự do báo chí. Chính xác, công bằng và khách quan, suy cho cùng, cũng từ lương tâm của người làm báo. Tâm sáng thì được độc giả tin yêu và trân trọng, còn những kẻ dùng truyền thông để vấy bẩn và lợi dụng thì quả thực bẩn thỉu vô cùng

  Trả lờiXóa
 58. Hiện thực báo chí bây giờ cho thấy rằng : Báo chí cần phải làm đúng chức năng của mình.Không phải vì lợi trước mắt mà dật tất,làm sai lệch thông tin dẫn đến hiểu nhâm.Họ không giải quyết vấn đề nhưng có thể định hướng dư luận.

  Trả lờiXóa
 59. tự do không có nghĩa là thích làm gì thì làm, tự do là vẫn phải ở trong khuôn khổ. tự do báo chí cũng vậy, tự do báo chí nhưng phải trong khuôn khổ, khong phải thích viết gì thì viết mà phải tuân thủ các quy định của luật định, mấy năm gần đây, báo chí phát triển mạnh mẽ nhưng lại có nhiều nguồn thông tin không đúng sự thật gây ảnh hưởng đến phát triển xã hội. vì báo chí có thể tạo dư luận 1 cách nhanh nhất, vì vậy, nhà nước cần phải quản lí báo chí chặt chẽ hơn

  Trả lờiXóa
 60. Tròn xã hội hiện nay có không ít kẻ đã lợi dụng quyền tự do báo chílợi dụng quyền tự do báo chí để mà tiến hành viết bài mang nội dung tuyên truyền xuyên tạc phản động về chế độ và con người Việt Nam. Chính xác mà nói thì đây là hành vi trái pháp luật, chúng ta phải hiểu rằng tự do báo chí không có nghĩa là muốn viết gì làm gì cũng được mà phải căn cứ vào quy định của pháp luật. DO vậy mỗi công dân cần có nhận thức đúng đắn và khách quan về vấn đề này.

  Trả lờiXóa
 61. Xã hội còn giai cấp thì không thể có cái gọi là tự do báo chí tuyệt đối được! Đừng nhầm tưởng vào các nước tư bản vốn rêu rao tự do, dân chủ nhưng thực chất ở các nước đấy cũng không có tự do báo chí đâu!

  Trả lờiXóa
 62. Ai cũng biết ở các nước Tư bản, Tiền nắm quyền thống trị tất cả. Đến cả bầu cử Tổng thống cũng chỉ nhằm phục vụ cho lợi ích của 1 nhóm người giàu có trong xã hội thôi, thì báo chí có gì mà ko mua đc? Vậy nên như ở Chủ nghĩa xã hội vẫn là hay hơn. Báo chí tự do nhưng phải phù hợp luân thường đạo lý, tôn trọng sự thật

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ