Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

ÔNG TRẦN ĐÌNH SỬ NÊN XEM LẠI KIẾN THỨC CỦA CHÍNH MÌNH

SHADOWLESS
Vừa qua, ngày 05/11/2016 trên trang Blog Tễu của Nguyễn Xuân Diện có đăng bài viết “Tự diễn biến là quy luật tất yếu đáng mừng” nhằm công kích trực diện đến chủ trương phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước ta, xuyên tạc, hướng lái dư luận hiểu sai ý nghĩa của chủ trương “Phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa”.
Bất cứ học giả nào khi nghiên cứu về kinh tế chính trị đều thuộc lòng cụm từ “kinh tế thị trường” từ khái niệm cho tới nội dung của nó. Không thể phủ nhận rằng, cho tới thời điểm này, Chủ nghĩa tư bản đã đưa học thuyết về kinh tế thị trường lên tới đỉnh cao, tuy nhiên chưa hề có minh chứng nào cho rằng đó là sự phát triển tột cùng của kinh tế thị trường. Hơn nữa, mầm mống của kinh tế thị trường hoàn toàn không phải là do Chủ nghĩa tư bản sinh ra mà nó có từ những thời trước đó rất lâu là giai đoạn chiếm hữu nô lệ và phong kiến từ xa xưa, còn Chủ nghĩa tư bản chỉ phát triển nó lên một tầm cao mới mà thôi. Đó là kiến thức sơ đẳng mà ai cũng biết, cớ sao ông Trần Đình Sử lại vin vào những lập luận mơ hồ không có căn cứ xác đáng và thực tế khách quan để đánh giá, khẳng định như trong bài viết của mình.

C:\Users\Admin Windows 8\Pictures\Capture.PNG
Chân dung ông Trần Đình Sử và bài viết trên Blog Tễu, ảnh chụp màn hình
Hơn nữa trong bài viết đó, ông Trần Đình Sử còn cho rằng đất nước ta đang “tự diễn biến” theo chiều hướng đáng mừng, quy chụp: “Quan sát đời sống nước ta từ năm 86 đến nay đều là tự diễn biến, tự chuyển hoá: từ khoán 10, bù giá vào lương, tự cứu, cởi trói, hội nhập quốc tế, giao lưu đa phương...đều là tự diễn biến, tự chuyển hoá cả. Và tự diễn biến tạo nên cơ hội đổi mới cho đất nước”. Cụm từ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hoàn toàn không có ý nghĩa nếu chúng không gắn vào những lĩnh vực cụ thể như chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đạo đức, lối sống… Mỗi một lĩnh vực đều có sự định nghĩa khác nhau về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của mình. Ví dụ như “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về kinh tế đó là là sự phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa; hạ thấp vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước, đòi tư nhân hóa toàn bộ nền kinh tế, xóa bỏ chế độ công hữu về tư liệu sản xuất để thay thế bằng chế độ chiếm hữu tư nhân Tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất... Cần phải đưa ra những nội dung cụ thể như vậy đối với bất kỳ một khái niệm mới nào nhất là khi vấn đề đó có nhiều tranh cãi về mặt lý luận cũng như thực tiễn để chứng minh cho quan điểm của mình. Tuy nhiên, trong bài viết đăng trên Blog Tễu nêu trên, ông Trần Đình Sử hoàn toàn không hề chú trọng tới điều đó mà chỉ nêu chung chung một số hiện thực của cuộc sống mà bất chấp tất cả phủ nhận học thuyết Mác - Lê nin cũng như quy chụp chính sách của Đảng và Nhà nước ta là sai lầm.
Là một nhà sử học, lẽ ra ông Trần Đình Sử cần thiết phải biết đứng trên quan điểm lịch sử cụ thể để đánh giá hiện thực cuộc sống chứ không phải quy chụp một cách khiên cưỡng như vậy. Nhất là khi những vấn đề mà ông đề cập tới là những chủ trương, quyết sách lớn, quan trọng và bức thiết của Đảng và Nhà nước.

FACEBOOK COMMENTS

18 nhận xét:

 1. đừng nên quy chụp một cách ấu trĩ và phiến diện như vậy chứ ông Trần Đình Sử,từ năm 1986 đến nay đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đang thực hiện đường lối đổi mới toàn diện trên tất cả các lĩnh vục kinh tế ,chính trị,văn hóa,xã hội...trong đó trọng tâm là đổi mới kinh tế với việc chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự điều tiết của nhà nước ,lấy kinh tế nhà nước làm vai trò chủ đạo,chú trọng phát triển các thành phần kinh tế khác. sao ông có thể nói rằng "từ năm 86 đến nay đều là tự diễn biến, tự chuyển hoá: từ khoán 10, bù giá vào lương, tự cứu, cởi trói, hội nhập quốc tế, giao lưu đa phương...đều là tự diễn biến, tự chuyển hoá cả" như thế có nghĩa là ông đang công kích trực diện vào đường lối chủ trương chính sách của đảng và nhà nước đấy
  hi vọng rằng trên cương vị là một nhà sử học khi đưa ra các quan điểm đánh giá của mình về những vấn đề chính trị mong rằng ông sẽ tìm hiểu mọi thứ cho thật kĩ chứ đừng như một kẻ ngu muội cắn càn như vậy

  Trả lờiXóa
 2. Là một nhà sử học, lẽ ra ông Trần Đình Sử cần thiết phải biết đứng trên quan điểm lịch sử cụ thể để đánh giá hiện thực cuộc sống chứ không phải quy chụp một cách khiên cưỡng như vậy. Thật đáng buồn khi một nhà sử học lại có cái nhìn nhận phiến diện như vậy, động cơ của ông ở đây là gì. Liệu có phải ông mới chính là người "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"?

  Trả lờiXóa
 3. Là một nhà sử học, lẽ ra ông Trần Đình Sử cần thiết phải biết đứng trên quan điểm lịch sử cụ thể để đánh giá hiện thực cuộc sống chứ không phải quy chụp một cách khiên cưỡng như vậy.

  Trả lờiXóa
 4. Nghiên cứu thì chả đâu vào đâu, đi chệch hướng rồi ông ạ. Làm khoa học người ta phải khách quan chứ đây nghiên cứu tất cả mọi thứ cho thấy một đường ông ta lại cứ cố chấp làm cho nó biến ra một kiểu khác. Lịch sử chứ có phải cái gì đâu mà có thể dối trá được, nó được đánh đổi bằng xương máu của cả dân tộc trong đó có cả người thân của ông đấy

  Trả lờiXóa
 5. Bài viết đăng trên Blog Tễu nêu trên, ông Trần Đình Sử hoàn toàn không hề chú trọng tới điều đó mà chỉ nêu chung chung một số hiện thực của cuộc sống mà bất chấp tất cả phủ nhận học thuyết Mác - Lê nin cũng như quy chụp chính sách của Đảng và Nhà nước ta là sai lầm. Là một nhà sử học, lẽ ra ông Trần Đình Sử cần thiết phải biết đứng trên quan điểm lịch sử cụ thể để đánh giá hiện thực cuộc sống chứ không phải quy chụp một cách khiên cưỡng như vậy.

  Trả lờiXóa
 6. Không có gì là tự diễn biến cả. Tất cả điều phải hoạt động theo một hướng, chủ trương đã định sẵn. Nói như ngài thì cả một giai đoạn lịch sử dài chúng ta bị đô hộ đến khi tìm được độc lập tự do như ngày hôm nay cũng là tự diễn biến sao? Nếu vậy cá nhân tôi thấy ngài đã ngồi nhầm với cái danh NHÀ SỬ HỌC

  Trả lờiXóa
 7. Thân là một nhà sử học vậy mà giáo sư lại có thể đăng tải những lời đi ngược lại chủ nghĩa Mác - Lê nin như vậy. Tôi thật không hiểu nổi sự nhận thức vấn đề của ngài.Phải chăng ngài nhìn nhận sự việc từ những góc độ không khách quan, hay có thế lực đen tối nào đã đứng đằng sau thúc giục ngài???

  Trả lờiXóa
 8. Thật bất ngờ khi một vị giáo sư sử học lại có thể đưa ra những phát ngôn những lý lẽ không có lập luận và dẫn chứng cụ thể như vậy được. Đối với những vấn đề chính trị quốc gia thì cần có dẫn chứng xác thực. Tôi nghĩ giáo sư hiểu điều đó hơn ai hết khi nghiên cứu chuyên sâu lịch sử phát triển của Việt Nam những năm qua. Vậy điều gì khiến giáo sư đi lệch với lịch sử đến vậy

  Trả lờiXóa
 9. Nhân danh công lý09:41 12 tháng 11, 2016

  Là một nhà sử học, lẽ ra ông Trần Đình Sử cần thiết phải biết đứng trên quan điểm lịch sử cụ thể để đánh giá hiện thực cuộc sống chứ không phải quy chụp một cách khiên cưỡng như vậy. Nhất là khi những vấn đề mà ông đề cập tới là những chủ trương, quyết sách lớn, quan trọng và bức thiết của Đảng và Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 10. Là một nhà sử học ông Trần Đình Sử là một nhà sử học cần thiết phải biết đứng trên quan điểm lịch sử cụ thể để đánh giá chứ không phải dùng thứ suy luận duy ý chí của mình

  Trả lờiXóa
 11. không nghĩ một nhà sử học mà kiến thức sơ đẳng mà ai cũng biết, cớ sao ông Trần Đình Sử lại vin vào những lập luận mơ hồ không có căn cứ xác đáng và thực tế khách quan để đánh giá, khẳng định như trong bài viết của mình.

  Trả lờiXóa
 12. ông trần đình sử chỉ nêu chung chung một số hiện thực của cuộc sống mà bất chấp tất cả phủ nhận học thuyết Mác - Lê nin cũng như quy chụp chính sách của Đảng và Nhà nước ta là sai lầm

  Trả lờiXóa
 13. Quy Luật kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được Đảng Nhà Nước ta lựa chọn là một sự chọn đúng và là nguyện vọng của nhân dân, ông Trần Đình Sử không hiểu gì về kinh tế thị trường không hiểu và quy luật hình thái ông ta chỉ biết a dua theo những con rận chủ viết ra những bài viết chống đối Đảng Nhà Nước ta.

  Trả lờiXóa
 14. Không biết có phải ông Trần Đình Sử có tuổi rồi nên bị lẫn. Các quan điểm của ông đưa ra rất vô lí, phiến diện và nghiêm trọng hơn là quan điểm của ông mang tính công kích Đảng, nhà nước Việt Nam. Ông Trần Đình Sử nên xem xét lại tư duy của bản thân.

  Trả lờiXóa
 15. Các quan điểm mà ông Trần Đình Sử mới đưa ra đều là quan điểm cá nhân không có sức thuyết phục thậm chí là mâu thuẫn. Là một nhà sử học thì ông nên đưa ra những nhận xét mang giá trị chứ không phải bừa bãi như thế.

  Trả lờiXóa
 16. Ông Trần Đình Sử đang tự hạ thấp uy tín của một nhà sử học bởi những quan điểm sai lệch của mình. Hy vọng ông hãy nhìn lại vai trò của bản thân cũng như nhìn nhận thực thế một cách thấu đáo để đưa ra những nhận xét có giá trị được mọi người công nhận.

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ