Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

NGUYỄN THANH GIANG LẠI XUYÊN TẠC !

HỒNG NHẠN
Từ năm 2016 trên mạng lề trái xuất hiện nhiều bệnh phẩm với bút danh Nguyễn Thanh Giang được loan tải trên diễn đàn Viettan, boxitblog, danluan, anhbasam… Các bệnh phẩm này có thể là bài viết, hoặc cũng có thể là một cuộc phỏng vấn trí trá quen thuộc. Vừa qua ngày 01/11/2016, bệnh phẩm: “Nếu Đảng tự nhốt quyền lực trong “lồng pháp luật”” do Nam Nguyễn, biên tập viên đài RFA thực hiện được loan tải trên internet. Nội dung của bệnh phẩm xoay quanh cuộc “phỏng vấn” theo kịch bản dựng sẵn giữa một bên là mõ làng RFA và một bên là rận chủ Nguyễn Thanh Giang. Đây là bệnh phẩm mang tính chất cực đoan, quyết liệt với khả năng xuyên tạc xảo quyệt, thủ đoạn bịa đặt, vu khống điêu luyện, cộng với một lịch sử bất hảo “đáng nể”. Nguyễn Thanh Giang nói: “…Tóm lại một câu, khi nào Đảng vẫn đứng trên pháp luật, Đảng chỉ huy pháp luật thì chắc chắn không thể có được sự gọi là minh bạch và rõ ràng để mà xử lý tham nhũng hết”.
Luận điêu của Nguyễn Thanh Giang, ảnh chụp màn hình
Nguyễn Thanh Giang là ai? Đó là một trong số ít “lều rận chủ” ở Hà Nội có khả năng viết lách chống phá với nhiều bài viết, bài báo được đăng tải trên các trang lề trái thể hiện tư tưởng chống đối, phủ nhận vai trò lịch sử của Đảng. Bàn về cuộc đối thoại trên của Nguyễn Thanh Giang và RFA người viết xin phân tích một vài điểm sai lầm vô căn cứ, thiếu tính khoa học của y như sau:
Thứ nhất, Thanh Giang nói “Đảng đứng trên pháp luật” là hoàn toàn không có căn cứ chứng minh. Tại Hiến pháp đã khẳng định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, lịch sử và dân tộc đã chọn Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Do vậy, tuyệt nhiên không có chuyện “Đảng đứng trên pháp luật” như Nguyễn Thanh Giang bóp méo và lồng ghép các luận điệu đả kích.
Thứ hai, y cố tình xuyên tạc: “Sự ổn định ở Việt Nam là một thứ ổn định khiên cưỡng, ổn định áp chế bằng độc quyền, độc tài, độc đoán, áp chế bằng súng đạn và nhà tù, áp chế bằng sự đàn áp dã man dưới mọi hình thức của công an và chính quyền”. Đây là những luận điệu sai lệch mà các thế lực phản động đưa ra các vô căn cứ nhằm đánh vào tâm lí của người dân. Những luận điệu vô căn cứ đó ảnh hưởng xấu tới dư luận, gây hoang mang trong lòng dân nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bọn chúng có cơ hội,thuận lợi hơn cho những hành động phạm pháp của mình. Thực chất âm mưu của bọn chúng nhằm làm cho một bộ phận người dân mất niềm tin vào Đảng, vào các cán bộ của Đảng. Với xu thế hòa bình và hội nhập chung trên thế giới thì Việt Nam và tất cả các quốc gia đều hoạt động với mục đích xây dựng một đất nước hòa bình, ổn định và cùng phát triển. Việt Nam do Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo nhằm bảo vệ lợi ích, sự yên ổn cho nhân dân và để đạt được mục đích đó thì phải bảo vệ Đảng, bảo chế độ của đất nước nhằm xây dựng một Việt Nam hòa bình phát triển. Bên cạnh đó, sự chống phá của các thế lực thù địch ảnh hưởng không nhỏ tới nền hòa bình của dân tộc.
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước ta có một Đảng Cộng sản luôn vững vàng, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định với nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới, xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Với cơ sở khoa học đúng đắn, đã được lịch sử cách mạng Việt Nam, lịch sử của Đảng kiểm nghiệm, bài học trên có ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn hết sức sâu sắc, quý báu đối với Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

FACEBOOK COMMENTS

50 nhận xét:

 1. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước ta có một Đảng Cộng sản luôn vững vàng, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định với nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới, xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại

  Trả lờiXóa
 2. Với xu thế hòa bình và hội nhập chung trên thế giới thì Việt Nam và tất cả các quốc gia đều hoạt động với mục đích xây dựng một đất nước hòa bình, ổn định và cùng phát triển. Việt Nam do Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo nhằm bảo vệ lợi ích, sự yên ổn cho nhân dân và để đạt được mục đích đó thì phải bảo vệ Đảng, bảo chế độ của đất nước nhằm xây dựng một Việt Nam hòa bình phát triển. Bên cạnh đó, sự chống phá của các thế lực thù địch ảnh hưởng không nhỏ tới nền hòa bình của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 3. Nguyễn Thanh Giang là một trong số ít “lều rận chủ” ở Hà Nội có khả năng viết lách chống phá với nhiều bài viết, bài báo được đăng tải trên các trang lề trái thể hiện tư tưởng chống đối, phủ nhận vai trò lịch sử của Đảng. Những luận điệu vô căn cứ mà y đưa ra ảnh hưởng xấu tới dư luận, gây hoang mang trong lòng dân nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bọn chúng có cơ hội,thuận lợi hơn cho những hành động phạm pháp của mình. Thực chất âm mưu của bọn chúng nhằm làm cho một bộ phận người dân mất niềm tin vào Đảng, vào các cán bộ của Đảng.

  Trả lờiXóa
 4. Thanh Giang nói “Đảng đứng trên pháp luật” là hoàn toàn không có căn cứ chứng minh. Tại Hiến pháp đã khẳng định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, lịch sử và dân tộc đã chọn Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Do vậy, tuyệt nhiên không có chuyện “Đảng đứng trên pháp luật” như Nguyễn Thanh Giang bóp méo và lồng ghép các luận điệu đả kích.

  Trả lờiXóa
 5. Lại là một thành phần bất hảo, "lều báo" rận chủ đây mà, đặc điểm chung của đám này là nhìn thấy những thứ rõ ràng rất tốt đẹp thì cứ nghĩ là rất xấu xa. Ở đây rõ ràng chả có tí nào là đúng cả, Đảng không hề đứng trên pháp luật, việc hoạch định pháp luật rõ ràng là chức năng của các cơ quan lập pháp trong hệ thống các cơ quan nhà nước mà đứng đầu là Quốc Hội, chả có tí liên quan gì ở đây cả, pháp luật chúng ta xây dựng có thể chưa được hoàn thiện nhưng những dự án sửa đổi bổ sung vẫn đang ngày ngày được tiến hành, và về cơ bản đất nước ta đang có một hệ thống pháp luật khá là tốt rồi, xử lý các vụ án đều là đúng người đúng tội

  Trả lờiXóa
 6. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước ta có một Đảng Cộng sản luôn vững vàng, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định với nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới, xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Tôi vô cùng tự hào khi mình là một công dân Việt Nam...

  Trả lờiXóa
 7. Lại thêm một tên rận chủ trong làn dâm chủ được xuất chuồng- Nguyễn Thanh GiangNguyễn Thanh Giang. Vẫn là những cái thủ đoạn, hành vi cũ rích, đáng khinh bỉ đó, vẫn lại kiếm cớ để bôi nhọ, xuyên tạc hạ bệ Đảng, nền pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng hay nên nhớ một điều rằng đồng bọn của chúng bay cũng đã từng như vậy và hiện giờ có rất nhiều tên đang đợi tụi bay trong nhà giam như Nguyễn Thị Thêu, Nguyễn Hữu Vinh.. Cái kết của việc chống Đảng, Nhà nước Việt Nam chỉ có một đó là chịu sự trừng trị của pháp luật mà thôi. Vậy nên hãy sống cho đứng đắn, sống sao cho đúng là một con người thực sự, chứ đừng đi làm chó săn cho lũ địch bên ngoài.

  Trả lờiXóa
 8. Thực ra những hành độ của cặp đôi Thanh Giang, Lệ Thị Công Nhân là điều không hiếm đối với những người tự xưng là đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam. Tuy nhiên, những hành vi ăn chặn, ăn cướp tiền kiểu như của Giang thì ai cũng biết và hiểu bản chất "hôi thối" của những kẻ mạo danh như thế nào. Với những kẻ mạo danh và hành động và đạo đức như vậy ai cũng hiểu giới "dâm chủ" Việt Nam mạo danh như thế nào!

  Trả lờiXóa
 9. lại là tiền bạc nữa rồi, đọc qua thấy việc phong tỏa tài sản thế là đúng chứ gì là sai nhỉ, tài sản dùng để hoạt động chống phá đó là bằng chứng của vụ án và phong tỏa đó là điều hợp lý cơ mà, chắc là Lê Thị Công Nhân muốn số tiền này chứ gì nữa.qua đây cũng cho thẩy rằng, các kẻ phản động chống phá trong nước luôn được sự hậu thuẫn về tiền bạc của các thế lực bên ngoài để chống phá nước ta này, và bản chất của những kẻ đó ngoài tham vọng lật đổ chính quyền ra, chúng còn vì tiền nữa, tranh nhau tiền

  Trả lờiXóa
 10. Tranh giành tiền bạc, đúng là bản chất của những kẻ hám lợi và có tư tưởng chống phá, chúng chống phá cái đầu tiên cũng vì tiền cả thôi, rồi ăn chia không đều cũng xin ra đánh nhau chửi bới nhau nữa, Lê Thị Công Nhân rồi cũng thế thôi tốt đẹp gì đâu cơ chứ.Nếu như cô Lê Thị Công Nhận bảo rằng cơ quan công an ta phong tỏa tài sản của ông Nguyễn Thanh Giang thì hãy đưa ra bằng chứng và hãy viết đơn tố cáo đi, việc gì phải cứ lên đăng bài nói như thế trong khi không giám dùng đến pháp luật để phân xử nhỉ

  Trả lờiXóa
 11. Vẫn là kịch cũ soạn lại rồi, khi nói về một vấn đề, một sự việc thì lũ rận chủ sẽ cố tình nói một phần thôi, cái phần mà sẽ bất lợi cho chính quyền đấy, chứ không hề nói cái phần nêu ra nguyên nhân tại sao chính quyền làm vậy, trong vụ việc này cũng thế, rõ ràng đó là tài sản phi pháp, phong tỏa là đúng rồi

  Trả lờiXóa
 12. Thực ra những hành độ của cặp đôi Thanh Giang, Lệ Thị Công Nhân là điều không hiếm đối với những người tự xưng là đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam. Tuy nhiên, những hành vi ăn chặn, ăn cướp tiền kiểu như của Giang thì ai cũng biết và hiểu bản chất "hôi thối" của những kẻ mạo danh như thế nào. Với những kẻ mạo danh và hành động và đạo đức như vậy ai cũng hiểu giới "dâm chủ" Việt Nam mạo danh như thế nào!

  Trả lờiXóa
 13. Nhận tiền để về phục vụ cho hoạt động chống phá đảng nhà nước thì chả phong tỏa à. Phong tỏa là đúng, những đứa mà kiện cáo kêu la cái vụ này thì mới là đáng nghi, từ đó theo dõi hoạt động xem có nhận tiền bên ngoài về với mục đích là làm theo sự chỉ đạo của chúng có những hoạt động không tốt với xã hội không?

  Trả lờiXóa
 14. Tôi không biết nhiều nhưng cũng biết rõ là CA VN quyền lực lắm, vì phục vụ cho công tác bảo vệ đất nước, bảo vệ người dân của họ thì họ có quyền can thiệp vào quyền của công dân. Nên cũng chẳng lạ gì khi họ phong tỏa ngân hàng của một người

  Trả lờiXóa
 15. Chúng ta có thể thấy mục đích chính trong các phát ngôn, bài viết của Nguyễn Thanh Giang là nhằm chống phá Đại hội XII nói riêng và chính quyền nhân dân nói chung. Đây là một hành động hết sức nguy hiểm, đi ngược lại Hiến pháp, lợi ích chung của toàn thể dân tộc. Chính vì vậy, mỗi người dân Việt Nam cần cảnh giác, không được để các đối tượng xấu như Nguyễn Thanh Giang mua chuộc, dụ dỗ, lôi kéo để lợi dụng vào các hoạt động chống phá.

  Trả lờiXóa
 16. Toàn là những bình luận chủ quan, phiến diện, chủ quan, chẳng có căn cứ gì cả. Những người trong cuộc còn chưa rõ huống gì là một kẻ ngoài vòng pháp luật, không tham gia vào chính trường như Giang lại biết được. Thánh chém gió mà thôi.

  Trả lờiXóa
 17. Nói chung nói với bọn phản quốc kia thì nói bao nhiểu rồi chúng cũng chẳng màng đâu, tư tưởng của chúng đã không thông, cố tình không thông thì có giáo dục, phân minh cho chúng hiểu thì chúng cũng thế thôi, tốt nhất là cứ cho chúng vào nhà đá bốc lịch thì chúng mới chịu khôn ra được.

  Trả lờiXóa
 18. Toàn là những bình luận chủ quan, phiến diện, chủ quan, chẳng có căn cứ gì cả. Những người trong cuộc còn chưa rõ huống gì là một kẻ ngoài vòng pháp luật, không tham gia vào chính trường như Giang lại biết được. Thánh chém gió mà thôi.

  Trả lờiXóa
 19. Chiêu trò cũ rích của bọn rận chủ mà thôi, bọn chúng có biết gì đâu, chỉ là ném cát bụi tre mà thôi, chém gió trúng đâu thì chúng, điều mà chúng quan tâm là chúng sẽ kém được nhiều tiền tù tay bọn phản động nước ngoài mà thôi. nghề của chúng mà không chém gió thì chúng sẽ chết đói cả thôi.

  Trả lờiXóa
 20. Nhìn chung các luận điệu của các thế lực thù đich năm nào cũng giống năm nào thôi nhưng cơ bản năm nay là tình hình nhân sự được bảo mật hơn nên chúng càng điên cuồng chống phá. khi đói thông tin chúng lại càng hay xuyên tạc

  Trả lờiXóa
 21. Nguyễn Thanh Giang là kẻ thường xuyên sử dụng mạng Internet như một công cụ, phương tiện để đăng tải các thông tin, quan điểm sai trái; tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, bội nhọ các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhằm phá hoại tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, gây mâu thuẫn, mất đoàn kết trong nội bộ. Điều này vi phạm pháp luật Việt Nam và cần phải bị nghiêm trị

  Trả lờiXóa
 22. Nguyễn Thanh Giang là một đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị thường xuyên lợi dụng danh nghĩa “tự do ngôn luận”, “tự do báo chí”, hoạt động vì “dân chủ”, “nhân quyền” để biên soạn, tán phát hàng loạt các tài liệu có nội dung xuyên tạc, vu cáo chính quyền trên mạng Internet. Chính vì vậy, chúng ta cần cảnh giác trước những bài viết của Giang về các vấn đề của đời sống xã hội

  Trả lờiXóa
 23. Thực chất trong các phát ngôn, bài viết của Nguyễn Thanh Giang là nhằm mục đích chống phá Đại hội XII nói riêng và chính quyền nhân dân nói chung. Đây là một hành động hết sức nguy hiểm, đi ngược lại Hiến pháp, lợi ích chung của toàn thể dân tộc. Vì vậy, chúng ta cần kiên quyết đấu tranh với các luận điệu sai trái của Giang

  Trả lờiXóa
 24. Nằm trong chăn mới biết chăn có giận, nhưng có lẽ lũ rận chủ này toàn ve với bọ thì phải, ngoài mặt thì lúc nào cũng nói đủ thứ lăng nhăng về mình, nhưng sau cùng vẫn quay ra cắn xé nhau, thế mới nói, chúng chỉ là lũ chó chỉ biết sủa thôi, chứ có bao giờ nói được cái nào chắc chắn hay ra hồn đâu. Sâu bọ phản động thì cuối cùng vẫn chỉ là thế, có được lăng xê, hay đánh bóng cái mà chúng gọi là " lí tưởng " , thì vẫn cứ là một đống ăn hại, thối rữa trong nhà vệ sinh mà thôi.

  Trả lờiXóa
 25. Nhìn vào vai trò của ông Nguyễn Thanh Giang là cầu nối cho các nhà "dân chủ" trong nước với ngoài nước thì tôi thấy Nguyễn Thanh Giang chẳng khác gì một người mô giới những kẻ phạm tội trong nước với các tổ chức phản lại đất nước ta ở nước ngoài cả. Ông ta chính là một tên tay sai làm việc cho bọn ngoại quốc đưa tiền vào đất nước ta để chi trả cho bọn phá hoạt đất nước chúng ta như Phương Uyên, Cù Huy Hà Vũ, Nguyên Kha, Lân Thắng,... vì vậy mà chúng ta những tên phản quốc này vừa qua thấy chống phá nước ta liên tục như thế, cho dù bị người dân chửi cho không còn gì nữa những chúng vẫn làm vì có tiền đút túi mà.

  Trả lờiXóa
 26. Những tháng cuối của năm 2016 sắp qua đi, hoạt động chống phá của các phần tử phản loạn cũng ngày càng trở nên quyết liệt. Như thể tranh thủ “cá kiếm”, cố gắng “cày” để có thêm “chút đỉnh” qua các loạt bài viết xuyên tạc, đả kích, vu khống nhằm chống Đảng, Nhà nước. Đám rận chủ trong nước điên cuồng gửi bà viết, đăng ký nhận trả lời phỏng vấn của các “ban quản trị” diễn đàn phản loạn. Tất nhiên, trong thời khắc “chợ chiều cuối năm” thế này thì “ưu tiên” hàng đầu vẫn dành cho các “rận chủ cao niên”. Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Đình Cống… luôn được đặc cách, không qua kiểm định mà đăng tải ngay bài viết sau khi “ban quản trị” nhận được.

  Trả lờiXóa
 27. Âu cũng dễ hiểu khi bệnh phẩm của Nguyễn Thanh Giang được trả “cát – xê” cao ngất ngưởng. Bởi tính chất cực đoan quyết liệt, khả năng xuyên tạc xảo quyệt, thủ đoạn bịa đặt, vu khống điêu luyện, cộng với một lịch sử bất hảo “đáng nể”. Cho nên, từ nay tới hết năm 2016 sẽ có rất nhiều bệnh phẩm với bút danh Nguyễn Thanh Giang được loan tải trên diễn đàn Viettan, boxitblog, danluan, anhbasam

  Trả lờiXóa
 28. Các bệnh phẩm này có thể là bài viết, hoặc cũng có thể là một cuộc phỏng vấn trí trá quen thuộc. Ngày 01/11/2016, bệnh phẩm “Nếu Đảng tự nhốt quyền lực trong “lồng pháp luật”” do Nam Nguyễn, biên tập viên đài RFA thực hiện được loan tải trên internet. Nội dung của bệnh phẩm xoay quanh cuộc “phỏng vấn” theo kịch bản dựng sẵn giữa một bên là mõ làng RFA và một bên là rận chủ Nguyễn Thanh Giang

  Trả lờiXóa
 29. Cuộc phỏng vấn ngắn ngủi được được hiện chóng vánh, Nguyễn Thanh Giang trả lời rành mạch, rõ ràng, không chút lăn tăn. Đây là “nghề” của rận chủ nên các hoạt động rất chuyên nghiệp, rào trước, đón sau… Tuy nhiên, nội dung được “hỏi – đáp” theo mô tả của RFA thì mang đậm mùi xuyên tạc và dối trá, vu cáo không thể chấp nhận được. Xuyên tạc cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam, bóp méo và lồng ghép các luận điệu đả kích, bôi nhọ sự lãnh đạo, quản lý, điều hành đất nước của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Nguyễn Thanh Giang

  Trả lờiXóa
 30. Từ lâu Thanh Giang và đồng bọn rận chủ cùng đám Việt Tân lưu vong theo sự chỉ đạo của ngoại bang muốn lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam… Cho nên, rất dễ hiểu khi Thanh Giang vu cáo “Đảng đứng trên pháp luật”. Tại Hiến pháp đã khẳng định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, lịch sử và dân tộc đã chọn Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Do vậy, tuyệt nhiên không có chuyện “Đảng đứng trên pháp luật” như Nguyễn Thanh Giang xỏ xiên.

  Trả lờiXóa
 31. Chẳng hiểu ông Nguyễn Thanh Giang đang loạn ngôn đến mức nào. Ông đang sống trong đất nước “ổn định khiên cưỡng” đấy đấy. Nhờ có sự ổn định như vậy mà ông mới có chỗ mà “sủa theo sự chỉ đạo của ngoại bang”. Nền ổn định của Việt Nam ra sao, như thế nào thì người dân Việt Nam hiểu tường minh hơn ai hết. Đất nước thanh bình, dân lo làm ăn, cháu nhỏ lo học hành… không thấy “xả súng kiểu Mỹ”, không thấy khủng bố… vậy là thanh bình và ổn định rồi. Có ổn định vậy mới có điều kiện phát triển, thưa ông Thanh Giang!

  Trả lờiXóa
 32. Nguyễn Thanh Giang cứ cho hắn ta có tài viết lách đi, thế nhưng chỉ vì lòng tham của cá nhân, vì lợi ích cá nhân mà hắn ta bỏ qua lợi ích dân tộc, bán mình cho đồng tiền, bán rẻ đạo đức để làm việc cho bọn phản động chống phá đất nước, cho bọn ngoại quốc luôn tìm các phá hoại Việt Nam. những bài viết của Nguyễn Thanh Giang hoàn toàn là sự xuyên tạc bịa đặt của ông ta. chính ông ta cũng biết rằng Việt Nam là một nước hòa bình, ổn định, thế nhưng ông ta lại gượng lòng xuyên tạc rằng sự ổn định đó là cưỡng ép. chỉ vì những đồng tiền bẩn thủi mà ông ta bán rẻ đạo đức, lương tâm của mình vậy sao.

  Trả lờiXóa
 33. Những luận điệu vô căn cứ đó ảnh hưởng xấu tới dư luận, gây hoang mang trong lòng dân nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bọn chúng có cơ hội,thuận lợi hơn cho những hành động phạm pháp của mình.

  Trả lờiXóa
 34. Đảng và NHà nước đang cố gắng thực hiện trọn vẹn trách nhiệm mà nhân dân giao phó. Tham nhũng là một vấn nạn mà tất cả các nhà chức trách đang hướng đến. Mọi người đều đang chung tay để loại trừ nó. Không nên dựa vào đó làm dân chúng mất niềm tin vào lãnh đạo.

  Trả lờiXóa
 35. ĐÓ là những luận điệu xảo trá của các rận chủ nhằm công kích, chống phá chế độ nền hòa bình vốn có của ta. Làm lòng dân hoang mang và hiểu sai, hiểu xấu về các bậc lãnh đạo nhà nước. Mọi người cần cảnh giác với những bài báo, những thông tin đăng tải không chính thống trên các trang mạng.

  Trả lờiXóa
 36. Xét thấy những nhận định của Nguyễn Thanh Giang hoàn toàn phi thực tế. Không có chuyện Đảng đứng trên Pháp luật để làm những điều sai trái được. Rất cảm ơn bài viết đã mang đến cho mọi người một cái nhìn đúng đắn về Đảng và những hoạt động của Đảng nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân

  Trả lờiXóa
 37. Nhận thức lệch lạc, cố tình xuyên tạc: “Sự ổn định ở Việt Nam là một thứ ổn định khiên cưỡng, ổn định áp chế bằng độc quyền, độc tài, độc đoán, áp chế bằng súng đạn và nhà tù, áp chế bằng sự đàn áp dã man dưới mọi hình thức của công an và chính quyền”. Chẳng hiểu ông Nguyễn Thanh Giang đang loạn ngôn đến mức nào

  Trả lờiXóa
 38. Nguyễn Thanh Giang xuyên tạc rằng: “Sự ổn định ở Việt Nam là một thứ ổn định khiên cưỡng, ổn định áp chế bằng độc quyền, độc tài, độc đoán, áp chế bằng súng đạn và nhà tù, áp chế bằng sự đàn áp dã man dưới mọi hình thức của công an và chính quyền”. Hắn đúng không biết liêm sỉ bởi sự ổn định mà hắn cho là “khiên cưỡng” đã cho hắn có thể ngồi ung dung ở đó mà xuyên tạc, “nói láo”. Những nhận định đó là vô căn cứ mà Nguyễn Thanh Giang và đồng bọn muốn đưa ra nhằm đánh vào tâm lý của số người đang hoang mang, dao động, làm giảm niềm tin của người dân vào Đảng và các nhà lãnh đạo đất nước.

  Trả lờiXóa
 39. Nhân danh công lý21:49 16 tháng 11, 2016

  Với cơ sở khoa học đúng đắn, đã được lịch sử cách mạng Việt Nam, lịch sử của Đảng kiểm nghiệm, bài học trên có ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn hết sức sâu sắc, quý báu đối với Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

  Trả lờiXóa
 40. Đây là những luận điệu sai lệch mà các thế lực phản động đưa ra các vô căn cứ nhằm đánh vào tâm lí của người dân dễ bị những kẻ xấu lừa

  Trả lờiXóa
 41. nhìn chung là Nguyến Thanh Giang rồi cũng như bào kẻ dân chủ khác thôi. nhìn cuộc đời một cách khiên cưỡng và tiêu cực để rồi y sẽ nhìn ánh sáng cuộc đời qua song sắt của sổ mà thôi

  Trả lờiXóa
 42. hôm nay tôi mới được biết rằng Nguyễn Thanh Giang là một trong số ít “lều rận chủ” ở Hà Nội có khả năng viết lách chống phá với nhiều bài viết, bài báo được đăng tải trên các trang lề trái thể hiện tư tưởng chống đối, phủ nhận vai trò lịch sử của Đảng.

  Trả lờiXóa
 43. hãy nhìn vào thực tế là nhờ có Đảng mà đất nước chúng ta đã đạt được nhiều mục tiêu từ độc lập, tự do cho đến hòa bình, ổn định và phát triển. điều này là không thể chối bỏ

  Trả lờiXóa
 44. Nguyễn Thanh Giang là tiêu biểu cho những kẻ “mượn chùa bán nhang cúng phật”. Đó là lợi dụng “dân chủ”, “nhân quyền” để chuộc lợi cá nhân bằng nguồn tiền tài trợ của bọn hải ngoại. Ai cũng biết hắn là kẻ hành nghề “dân chủ” có thâm niên, thuộc hạng khôn nứt trời rơi xuống. Những loạn ngôn của hắn cũng chính là hình thức mà hắn đang cố tình đánh bóng tên tuổi và kiếm tiền.

  Trả lờiXóa
 45. Lại thêm một tên rận chủ trong làn dâm chủ được xuất chuồng- Nguyễn Thanh GiangNguyễn Thanh Giang. Vẫn là những cái thủ đoạn, hành vi cũ rích, đáng khinh bỉ đó, vẫn lại kiếm cớ để bôi nhọ, xuyên tạc hạ bệ Đảng, nền pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng hay nên nhớ một điều rằng đồng bọn của chúng bay cũng đã từng như vậy và hiện giờ có rất nhiều tên đang đợi tụi bay trong nhà giam như Nguyễn Thị Thêu, Nguyễn Hữu Vinh.. Cái kết của việc chống Đảng, Nhà nước Việt Nam chỉ có một đó là chịu sự trừng trị của pháp luật mà thôi. Vậy nên hãy sống cho đứng đắn, sống sao cho đúng là một con người thực sự, chứ đừng đi làm chó săn cho lũ địch bên ngoài

  Trả lờiXóa
 46. HỒNG NHẠN, Nguyễn An Dân và lũ Dư luận viên súc vật lại cắn buồi Nguyễn thanh Giang. Cái nghề bú buồi liếm lồn đảng, cắn buồi cắn lồn những người bất đồng quả là nghề vinh quang,là lý tưởng cao cả của đảng viên đảng CSVN. Cắn mãi chẳng đứt cái buồi cái lồn nào, chỉ được tinh dịch, máu lồn nên ăn mãi thành nghiện. TBT Nguyễn phú Trọng, Đinh thế Huynh, Trần đại Quang, Tô Lâm cũng nghiện nặng máu lồn Cấn thị Thêu, Bùi thị Minh Hằng, Nguyễn ngọc Như Quỳnh. Tao địt vào mõm vào lồn mẹ tên HỒNG NHẠN và lũ Dư luận viên

  Trả lờiXóa
 47. Nói chung nói với bọn phản quốc kia thì nói bao nhiểu rồi chúng cũng chẳng màng đâu, tư tưởng của chúng đã không thông, cố tình không thông thì có giáo dục, phân minh cho chúng hiểu thì chúng cũng thế thôi, tốt nhất là cứ cho chúng vào nhà đá bốc lịch thì chúng mới chịu khôn ra được.

  Trả lờiXóa
 48. Nguyễn Thanh Giang là tiêu biểu cho những kẻ “mượn chùa bán nhang cúng phật”. Đó là lợi dụng “dân chủ”, “nhân quyền” để chuộc lợi cá nhân bằng những nguồn tiền tài trợ của bọn hải ngoại. Ai cũng biết hắn là kẻ hành nghề “dân chủ” có thâm niên. Những loạn ngôn của hắn cũng chính là hình thức mà hắn đang cố tình đánh bóng tên tuổi và kiếm tiền. Chúng ta cần nhận rõ điều này.

  Trả lờiXóa
 49. Nguyễn Thanh Giang là kẻ thường xuyên sử dụng mạng Internet như một công cụ, phương tiện để đăng tải các thông tin, quan điểm sai trái; tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, bội nhọ các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhằm phá hoại tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, gây mâu thuẫn, mất đoàn kết trong nội bộ. Điều này vi phạm pháp luật Việt Nam và cần phải bị nghiêm trị

  Trả lờiXóa
 50. Nguyễn Thanh Giang là ai? Đó là một trong số ít “lều rận chủ” ở Hà Nội có khả năng viết lách chống phá với nhiều bài viết, bài báo được đăng tải trên các trang lề trái thể hiện tư tưởng chống đối, phủ nhận vai trò lịch sử của Đảng.

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ