Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

VIỆT NAM LÀ ĐẤT NƯỚC CỦA TỰ DO TÔN GIÁO


LOA LÀNG
Ở Việt Nam từ trước đến nay, vấn đề dân tộc, tôn giáo luôn là vấn đề được quan tâm và coi trọng, cụ thể hóa trong các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam liên quan đến vấn đề này. Là một nước đa tôn giáo, vì vậy Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, đưa ra các chính sách, chủ trương về vấn đề tôn giáo mà trong tháng 10/2016, Quốc hội khóa 14 đã lấy ý kiến về dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Lợi dụng vấn đề đó các thế lực thù địch, các tổ chức phản động đột lốt dân chủ, nhân quyền đã rêu rao trên các diễn đàn, đăng tải nhiều bệnh phẩm với nội dung phản đối, công kích, bôi nhọ, xuyên tạc về dự thảo Luật trên.
Gần đây các diễn đàn độc hại như anhbasam, Việt Tân, danluan, danlambao đăng tải các bài viết với nội dung như: “Yêu cầu sửa đổi Dự thảo Luật Tôn giáo và Tín ngưỡng mới - Thư ngỏ của 54 Tổ chức Nhân quyền và Xã hội Dân sự Quốc tế”, “Nghị sĩ Asean lo ngại luật tôn giáo Việt Nam”. Luận điệu của chúng có đoạn viết: “…Tiếp tục lưu giữ những hạn chế không thể chấp nhận đối với quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, cũng như các nhân quyền khác. Đặc biệt, những bảo đảm cơ bản cho quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng tiếp tục bị xói mòn với cơ chế Đăng ký hà khắc, bó buộc, cho phép nhà nước xâm phạm quá đáng vào công việc nội bộ các tổ chức tôn giáo… Đây là điều trái chống với tinh thần và nguyên tắc của quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng…”.
VIỆT TÂN
Luận điệu chống đối của các thế lực phản động trên các trang mạng lề trái, ảnh minh họa
Về vấn đề này, Loa Làng xin phép có một vài ý kiến như sau:
Thứ nhất, các phần tử phản động có tư tưởng chống đối Nhà nước đã không bỏ lỡ sự kiện góp ý dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo, mà ra sức xuyên tạc, bóp méo, vu khống vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam. Hay nói cách khác, chúng lợi dụng phản biện, góp ý để công kích, tác động gây chia rẽ đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương - giáo. Động cơ không phải muốn sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam phát triển hơn, văn minh hơn mà chúng chỉ muốn chọc ngoáy, tìm cớ phê phán, góp ý sửa đổi những quy định trong luật theo hướng “có lợi” cho việc tiến hành các hoạt động chống phá núp dưới danh nghĩa tôn giáo.
Hơn nữa, nhìn vào thực tế hiện nay, nước ta có 13 tôn giáo với 36 tổ chức tôn giáo và 01 pháp môn tu hành đã được công nhận và cấp đăng ký hoạt động, với gần 24 triệu tín đồ, 83.000 chức sắc, 46 cơ sở đào tạo chức sắc tôn giáo, 25.000 cơ sở thờ tự… Qua số liệu này cho thấy chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đảm bảo các quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, phát triển của các tôn giáo, tồn tại cùng dân tộc lâu dài trong quá trình phát triển của đất nước. Đây là một sự thật không ai có thể xuyên tạc và phủ nhận.
Đồng thời, việc xây dựng và ban hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo là rất cần thiết, là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Việc ban hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sẽ tiếp tục thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng về tín ngưỡng, tôn giáo; cụ thể hóa tinh thần và nội dung của Hiến pháp năm 2013 về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; nội luật hóa các Điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành về tín ngưỡng, tôn giáo.
Nhà nước ta bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời, để quyền tự do đó được bảo đảm thì mọi tổ chức, cá nhân phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Nhà nước. Pháp luật sẽ nghiêm trị những kẻ lợi dụng tôn giáo để xâm phạm lợi ích cộng đồng, xâm phạm quyền và lợi ích của công dân, làm mất ổn định chính trị, xã hội, ảnh hưởng đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là lẽ đương nhiên, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế.
Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Điều này được ghi rõ trong Hiến pháp, hệ thống pháp luật của Việt Nam và được bảo đảm, tôn trọng trên thực tế. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm sự phân biệt đối xử với công dân vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Nhà nước Việt Nam đã và đang thực thi nhiều chính sách và biện pháp cụ thể để đảm bảo người dân được thụ hưởng đầy đủ các quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Chính điều này đã tạo nên một đời sống tôn giáo, tín ngưỡng hết sức phong phú, sinh động ở Việt Nam.

TÁC GIẢ: Unknown // 10/31/2016 10:40:00 SA
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

48 nhận xét:

 1. Các phần tử phản động có tư tưởng chống đối Nhà nước đã không bỏ lỡ sự kiện góp ý dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo, mà ra sức xuyên tạc, bóp méo, vu khống vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam. Hay nói cách khác, chúng lợi dụng phản biện, góp ý để công kích, tác động gây chia rẽ đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương - giáo

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đầu tiên xin khặng định rằng quyền tự do thực hành tôn giáo, tham gia các sinh hoạt tôn giáo của những người có tôn giáo đặc biệt được tôn trọng và bảo đảm. Thực tiễn cho thấy các hoạt động lễ hội, chẳng hạn các ngày lễ lớn hàng năm của nhiều tôn giáo, như lễ Nô-el của Công giáo, lễ Phật đản của Phật giáo, và hàng loạt các ngày lễ của các tôn giáo khác đều được long trọng diễn ra sự tham gia của hàng trăm nghìn tín đồ.

   Xóa
 2. VIệt Nam luôn coi trọng quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng của người dân. Điều này được ghi rõ trong Hiến pháp, hệ thống pháp luật của Việt Nam và được bảo đảm, tôn trọng trên thực tế. Pháp luật sẽ nghiêm trị những kẻ lợi dụng tôn giáo để xâm phạm lợi ích cộng đồng, xâm phạm quyền và lợi ích của công dân, làm mất ổn định chính trị, xã hội, ảnh hưởng đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Xin khẳng định rằng tự do tôn giáo và tín ngưỡng tại Việt Nam được thể hiện qua dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được soạn thảo để thay thế Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo và bổ sung các nội dung cơ bản, phù hợp với thực tiễn. Dự luật ghi nhận và cụ thể hoá chủ thể của quyền tín ngưỡng – tôn giáo là “mọi người” chứ không chỉ là “công dân”, đồng thời khẳng định rõ quyền theo hoặc không theo một tôn giáo nào của cá nhân.

   Xóa
 3. việt nam luôn là một đất nước của tự do tôn giáo, điều này đã được ghi rõ trong hiến pháp và pháp luật. Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm và coi trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân. Thế nhưng các thế lực thù địch và bọn phản động luôn lợi dụng vấn đề nhạy cảm này để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá đảng nhà nước, chống phá cách mạng Việt Nam

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Qua những năm qua chắc hẳn không phải mình tôi và mọi người cũng phải công nhận rằng chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Điều này được ghi rõ trong Hiến pháp, hệ thống pháp luật của Việt Nam và được bảo đảm, tôn trọng trên thực tế. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm sự phân biệt đối xử với công dân vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo.

   Xóa
 4. Nhà nước ta bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời, để quyền tự do đó được bảo đảm thì mọi tổ chức, cá nhân phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Nhà nước. Pháp luật sẽ nghiêm trị những kẻ lợi dụng tôn giáo để xâm phạm lợi ích cộng đồng, xâm phạm quyền và lợi ích của công dân, làm mất ổn định chính trị, xã hội, ảnh hưởng đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là lẽ đương nhiên, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế.

  Trả lờiXóa
 5. Việc xây dựng và ban hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo là rất cần thiết, là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Việc ban hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sẽ tiếp tục thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng về tín ngưỡng, tôn giáo; cụ thể hóa tinh thần và nội dung của Hiến pháp năm 2013 về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; nội luật hóa các Điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành về tín ngưỡng, tôn giáo.

  Trả lờiXóa
 6. Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Điều này được ghi rõ trong Hiến pháp, hệ thống pháp luật của Việt Nam và được bảo đảm, tôn trọng trên thực tế.

  Trả lờiXóa
 7. Với việc Đảng, Nhà nước công nhận Ban đại diện Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kytô Việt Nam (hay còn gọi là Giáo hội Mặc Môn), tính đến nay, Việt Nam đã có 39 tổ chức tôn giáo và một pháp môn tu thuộc 14 tôn giáo được công nhận. Việc được Nhà nước công nhận sẽ giúp cho cộng đồng tín hữu có được sự tổ chức chặt chẽ và đầy đủ để tuân thủ theo hướng dẫn của pháp luật. Điều này cho thấy chính sách tôn giáo ở Việt Nam có sự thay đổi mạnh mẽ, ngày càng tự do và rộng mở. Thời gian tới, theo quy định của pháp luật. Thời gian tới Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục công nhận về mặt tổ chức đối với những tổ chức tôn giáo và các nhóm tôn giáo có nhu cầu muốn được đăng ký hoạt động cũng như muốn được công nhận về mặt tổ chức.

  Trả lờiXóa
 8. Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo và được công nhận với nhiều tôn giáo khác nhau, tự do hoạt động và được nhà nước rất tạo điều kiện để phát triển tôn giáo. Bất cứ người dân nào cũng có thể gia nhập tôn giáo nếu họ có tín ngưỡng

  Trả lờiXóa
 9. hiện tại theo pháp luật Việt Nam thì không hạn chết bất cứ sự phát triển của tôn giáo nào cả. tuy nhiên điều đó không có nghĩa là cứ tôn giáo cứ muốn làm gì thì làm. Vẫn phải hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật

  Trả lờiXóa
 10. Sự hoạt động của các tôn giáo coi thường kỉ cương, phép nước đều bị xử lý thích đáng, không khoan nhượng thì chúng cho răng là ở Việt Nam đang đàn áp tôn giáo, nhưng chúng không nhận thức một thực tế là nếu mình không vi phạm thì chả có ai xử lý nổi mình

  Trả lờiXóa
 11. tự do tôn giáo không đồng nghĩa với việc muốn làm gì thì làm, muốn nói gì cũng được, muốn gây rối trật tự công cộng, muốn xây dựng nhà thờ ở đâu thì xây dựng...không thể có chuyện đó được

  Trả lờiXóa
 12. Các đối tượng rận chủ đang kết hợp với các chức sắc tôn giáo để phá hoạn an ninh trật tự ở Việt Nam. Tại sao lại có chuyện đó được khi không ai ở Việt Nam hoạt động thoát ra khỏi khuôn khổ hiến pháp và pháp luật được

  Trả lờiXóa
 13. Đảng và Nhà nước Việt Nam đang tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các tôn giáo phát triển, nhưng các tôn giáo cũng phải có nghĩa vụ cùng với chính quyền đảm bảo cuộc sống an ninh trật tự cho bà con

  Trả lờiXóa
 14. qua việc gây rối loạn của một số tôn giáo trong thời gian qua cho chúng ta thấy một thực trạng một số chức sắc tôn giáo không coi Việt Nam ra gì cả, chúng ngang nhiên hoành hành hoạt động, coi thường pháp luật. Cần xử lý nghiêm những đối tượng này

  Trả lờiXóa
 15. tự do tôn giáo nhưng ở nước nào cũng có giới hạn của nó để còn bảo vệ an ninh quốc gia nữa mà.chứ có phải muốn làm gì thì làm đâu.trước giờ VN tự do tôn giáo và nhịn đám linh mục bất mãn quá nhiều r.nhưng càng nhịn thì chúng càng lấn tới.hi vọng chính quyền có biện pháp mạnh hơn

  Trả lờiXóa
 16. Tôi thấy tôn giáo ở việt nam không có rào cản, đầu tiên là nhà nước không cấm các tôn giáo chính thống hoạt đọng ở Việt Nam, tiếp đó là người dân việt không kỳ thị tôn giáo

  Trả lờiXóa
 17. Ở Việt Nam từ trước đến nay, vấn đề dân tộc, tôn giáo luôn là vấn đề được quan tâm và coi trọng, cụ thể hóa trong các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam liên quan đến vấn đề này. Thế nên những ai hay bất kì tổ chức nào nói Việt Nam không tôn giáo các tôn giáo khác nhau hoàn toàn là vu khống, bịa bặt.

  Trả lờiXóa
 18. chính sách của Đảng và Nhà nước ta đảm bảo các quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, phát triển của các tôn giáo, tồn tại cùng dân tộc lâu dài trong quá trình phát triển của đất nước. Đây là một sự thật không ai có thể xuyên tạc và phủ nhận.

  Trả lờiXóa
 19. Các phần tử phản động có tư tưởng chống đối Nhà nước đã không bỏ lỡ sự kiện góp ý dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo, mà ra sức xuyên tạc, bóp méo, vu khống vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam. Hay nói cách khác, chúng lợi dụng phản biện, góp ý để công kích, tác động gây chia rẽ đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương - giáo. Động cơ không phải muốn sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam phát triển hơn, văn minh hơn mà chúng chỉ muốn chọc ngoáy, tìm cớ phê phán, góp ý sửa đổi những quy định trong luật theo hướng “có lợi” cho việc tiến hành các hoạt động chống phá núp dưới danh nghĩa tôn giáo.

  Trả lờiXóa
 20. việt nam luôn là một đất nước của tự do tôn giáo, điều này đã được ghi rõ trong hiến pháp và pháp luật. Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm và coi trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân. Thế nhưng các thế lực thù địch và bọn phản động luôn lợi dụng vấn đề nhạy cảm này để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá đảng nhà nước, chống phá cách mạng Việt Nam...

  Trả lờiXóa
 21. Việt Nam là đất nước tự do về Tôn giáo, thực tế đã chứng minh rất rõ điều này. Mọi công dân Việt Nam đều có quyền theo hoặc không theo bất kỳ một tôn giáo nàoMọi công dân Việt Nam đều có quyền theo hoặc không theo bất kỳ một tôn giáo nào, mọi tôn giáo đều có quyền tiến hành các hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ quy định của pháp luật. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm sự phân biệt đối xử với công dân vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Nhà nước Việt Nam đã và đang thực thi nhiều chính sách và biện pháp cụ thể để đảm bảo người dân được thụ hưởng đầy đủ các quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Vậy các thế lực thù địch, bọn phản động kia lấy lí do gì để vu khống, để gán cho Việt Nam cái tội "Việt Nam không đảm bảo tự do tín ngưỡng tôn giáo"? thật là nực cười!

  Trả lờiXóa
 22. Thực tế lịch sử Việt Nam đã chứng minh rằng, mặc dù tôn giáo thường bị kẻ thù lợi dụng để thực hiện những mưu đồ chính trị của chúng, nhưng đồng bào có đạo luôn cảnh giác đấu tranh chống lại sự lợi dụng đó và thường xuyên thực hiện tốt khẩu hiệu “Kính Chúa yêu nước" Tuy nhiên, cũng còn có người chưa nhận rõ âm mưu thủ đoạn của địch, có người bị địch lợi dụng, thậm chí có kẻ can tâm làm tay sai cho đế quốc, mượn tên Chúa lừa bịp nhân dân. Đó là vấn đề không thể xem thường, đòi hỏi mọi người phải thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác để không sa vào âm mưu, cạm bẫy của địch. Do vậy, để có thể vô hiệu hoá âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo của kẻ thù trong chiến lược chống phá sự bình yên của nước ta hiện nay, trước hết cần làm cho mọ ingười nhất là giáo dân hiểu rõ mưu đồ đen tối, xảo quyệt của chúng là việc làm cần thiết hiện nay

  Trả lờiXóa
 23. Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Điều này không chỉ thể hiện trên giấy mà nó đã thực sự đi vào cuộc sống và là những chứng cứ hùng hồn nhất

  Trả lờiXóa
 24. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm sự phân biệt đối xử với công dân vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Nhà nước Việt Nam đã và đang thực thi nhiều chính sách và biện pháp cụ thể để đảm bảo người dân được thụ hưởng đầy đủ các quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Và trong thực tế đã chứng minh rõ ràng điều này, và chính cộng đồng quốc tế cũng đã phải công nhận

  Trả lờiXóa
 25. Tôi thấy rằng ở Việt Nam, tự do tôn giáo đã được tôn trọng. dĩ nhiên là dưới con mắt cũng những kẻ xấu lợi dụng tôn giáo để tính toán mưu hèn kế bẩn thì như thường lệ chúng nó cứ kêu cho vui mồm ấy mà

  Trả lờiXóa
 26. Việt Nam là một đất nước tự do tôn giáo. Nhưng tự do ở đây phải hiểu là không phải muốn làm gì thì làm, mà phải thực hiện trên cơ sở của pháp luật và thượng tôn pháp luật. Pháp luật đảm bảo cho tín đồ và chức sắc tôn giáo được thực hiện quyền và nhu cầu chính đáng của mình. Nhưng không được vin vào đó mà chống phá nhà nước

  Trả lờiXóa
 27. ấy vậy nhưng Mĩ vẫn thường xuyên có những phản ánh Việt Nam chúng ta không đảm bảo tự do tôn giáo . đéo hiểu luôn, chả biết tí gì về tình hình Việt Nam mà ý kiến như đúng rồi . việc thực hiện tự do tôn giáo ở nước ta là quá tuyệt vời rồi , chỉ là do có một số kẻ xuyên tạc cho rằng chính sách của nhà nước ta không hợp lí , nhưng những kẻ đó hầu hết là những phần tử chống đối nhà nước hoặc là những tên phản động

  Trả lờiXóa
 28. giới dân chủ phản động vẫn đang lợi vấn đề tôn giáo để đấu tranh với nhà nước ta. nhà nước ta tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôn giáo phát triển ,và đi đôi với tự do tôn giáo là sự ổn định , phát triển của đất nước , chứ đâu phải như cỏ mọc dại , mọc ở đâu cũng được, mọc vô tội vạ

  Trả lờiXóa
 29. Với những luận điệu như Việt Nam vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, Việt Nam đàn áp tôn giáo họ xuyên tạc một cách trắng trợn tình hình tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam. Tuy nhiên dù họ có “to mồm” đến đâu thì họ cũng không thể phủ nhận một thực tế rằng Việt Nam là một nước luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Điều này được thể hiện ngay trong hệ thống đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực tiễn.

  Trả lờiXóa
 30. chính sách của nhà nước ta là tự do tôn giáo , Bác Hồ chúng ta cũng đã từng chỉ đạo phải thực hiện tự do tôn giáo trên đất nước ta. qua hàng chục năm thì nhà nước ta đã xây dựng được một chính sách tự do tôn giáo hợp lí , phù hợp với đặc điểm của đất nước . những kẻ nói rằng nhà nước ta không đảm bảo tự do dân chủ thì đó chính là xuyên tạc , vu khống

  Trả lờiXóa
 31. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 32. Với mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN ở Việt Nam, các thế lực thù địch trong và ngoài nước mưu toan phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, chia rẽ các tôn giáo, chia rẽ người có đạo và người không có đạo. Chúng xuyên tạc, vu cáo, bôi đen tình hình nhân quyền, tự do tôn giáo ở Việt Nam; tung ra nhiều luận điệu xằng bậy: “ở Việt Nam không có tự do tôn giáo”, Đảng Cộng sản “vô thần” chủ trương xóa bỏ tôn giáo. Gần đây, khi một số đối tượng lợi dụng tự do tôn giáo để hoạt động chống phá chính quyền, vi phạm pháp luật, bị cơ quan chức năng Việt Nam xử lý theo quy định của pháp luật thì họ tìm cách xuyên tạc, vu cáo Nhà nước Việt Nam “đàn áp tôn giáo”, “bóp nghẹt tôn giáo”, “bắt giam các nhà tu hành vì lý do tôn giáo”, v.v.

  Trả lờiXóa
 33. Thực tế, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi công dân, của mọi tổ chức tôn giáo chân chính với hàng chục triệu tín đồ trên cả nước luôn được Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền quan tâm, tôn trọng và tạo điều kiện hoạt động, phát triển. Ở Việt Nam, không có bất kỳ ai bị bắt, giam giữ hoặc kiểm soát, truy bức vì lý do tôn giáo; những người theo tín ngưỡng, tôn giáo được tự do sinh hoạt, thờ cúng, tiến hành các nghi lễ tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật. Đó là sự thật không thể chối cãi, phủ nhận và trên thực tế đã và đang diễn ra hằng ngày, hằng giờ trên dải đất hình chữ “S”.

  Trả lờiXóa
 34. Nhà nước Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách chăm lo đến đời sống của bà con giáo dân. Các bộ, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương đã cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước bằng nhiều chương trình hành động và kế hoạch thực hiện phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tập trung giải quyết vấn đề an sinh xã hội, phát triển văn hóa, tạo điều kiện cho các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào. Công tác tuyên truyền, vận động các chức sắc, đồng bào có đạo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng dân tộc và tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm trật tự an toàn xã hội được đẩy mạnh.

  Trả lờiXóa
 35. quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo không phải là tuyệt đối, mà là một quyền có giới hạn. Sự giới hạn đó là cần thiết nếu việc thực hiện quyền này xâm hại tới an ninh quốc gia, trật tự xã hội, sức khỏe cộng đồng hoặc quyền và tự do cơ bản của người khác. Nói cách khác, ở tất cả các nước, các loại hình tổ chức tôn giáo đều được tự do hoạt động nhưng phải trong giới hạn của hiến pháp và pháp luật. Mọi hành vi hoạt động tôn giáo gây hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, vi phạm đạo đức và các quyền của người khác…

  Trả lờiXóa
 36. Ở Việt Nam, tín đồ và chức sắc các tôn giáo được tạo mọi điều kiện thuận lợi để hành đạo. Thực tiễn cho thấy các hoạt động lễ hội thường niên của nhiều tôn giáo như lễ Noel của Công giáo, lễ Phật đản của Phật giáo, và hàng loạt lễ hội của các tôn giáo khác đều diễn ra long trọng với sự tham gia của hàng trăm nghìn tín đồ. Hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo không chỉ được xem là nhu cầu tâm linh của những người có đạo được pháp luật bảo vệ và bằng chính sách, thực tiễn của Nhà nước trong việc tôn trọng, thực thi, mà còn được xem là nhu cầu sinh hoạt văn hoá của toàn thể nhân dân. Một số lễ hội tôn giáo lớn đã trở thành ngày hội chung của đông đảo nhân dân, thể hiện đạo-đời hòa hợp, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 37. Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Điều này được ghi rõ trong Hiến pháp đó là việc mà ai trong chúng ta cũng có thể biết và có thể tìm đọc những thông tin này rồi những kẻ lợi dụng điều này chẳng ngoài mục đích bêu xấu, xuyên tạc mà thôi.

  Trả lờiXóa
 38. Các đối tượng "rận chủ" đang kết hợp với các chức sắc tôn giáo để phá hoại an ninh trật tự ở Việt Nam. Hay như lợi dung các vấn đề tôn giáo dân tộc để chống phá, gây rối, kêu gọi gây rối trật tự là những điều mà chúng ta vẫn thấy và chúng đưa lên luận điệu chống phá về tự do tôn giáo thì chẳng có gì làm lạ cả.

  Trả lờiXóa
 39. Nếu mà không có tự do tôn giáo liệu có nhiều tôn giáo tồn tại như thế không, liệu có cái cảnh giám mục huy động giáo dân xuống đường làm náo loạn khắp nơi mà vẫn cứ nhởn nhơ ngoài kia không, nếu mà không có tự do tôn giáo thì sẽ chẳng có cái chuyện ý.

  Trả lờiXóa
 40. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 41. Tôi cho rằng đây là hành động cố tình gây rối loạn nội bộ quốc gia. Làm giảm uy tín của các cán bộ nhà nước, giảm lòng tin của nhân dân dành cho các cấp lãnh đạo. Chính vì vậy xét trên khía cạnh lợi ích đất nước hành động này cần phải được xử lý thích đáng để làm gương cho những người sau

  Trả lờiXóa
 42. Nhà nước không can thiệp vào quyền tự do tín ngưỡng của bất kỳ công dân Việt Nam nào cả. Nhưng tự do tôn thờ tín ngưỡng là một nét đẹp tôn giáo chứ không phải là " lều trú ẩn" của các thế lực thù địch dựa vào đó để làm rối loạn tình hình chính trị, an ninh của quốc gia

  Trả lờiXóa
 43. Hiến Pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quy định rất rõ công dân Việt Nam có quyền tự do tôn giáo và nhà nước bảo hộ quyền tự do, tôn giáo ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ, vì thế các con rận chủ đừng có xuyên tạc nữa.

  Trả lờiXóa
 44. cái đám dận chủ phản động Lợi dụng vấn đề tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam là một trong những âm mưu xuyên suốt của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Để thực hiện âm mưu đó họ không từ một thủ đoạn nào để chống phá đặc biệt là xuyên tạc về tình hình tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam. “Hội thảo tự do tín ngưỡng tôn giáo tại Việt Nam…” . Chúng lợi dụng vấn đề tín ngưỡng tôn giáo nhằm có cớ để can thiệp sâu vào nội bộ chính trị Việt Nam.

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ