Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2016

GIỚI THIỆU TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT LÀM TỔNG BÍ THƯ

“Ban chấp hành Trung ương khóa XI đã sáng suốt giới thiệu một đồng chí là trường hợp đặc biệt, vượt quá tuổi quy định, làm Tổng Bí thư, đảm bảo tính ổn định của đội ngũ lãnh đạo”, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh trao đổi với phóng viên Tiền Phong bên lề Đại hội Đảng XII.

Về nhân sự kỳ này, Đại hội sẽ quyết định các trường hợp có được rút hay không, ông có thể nói cụ thể hơn?
Đối với các trường hợp không được Ban Chấp hành Trung ương khóa XI giới thiệu thì theo Quy chế bầu cử, các đồng chí đó phải xin rút. Và thực tế, các đồng chí đã xin rút tại Hội nghị Trung ương 14 rồi.
Tại Hội nghị 14, Ban chấp hành Trung ương khóa XI đã bỏ phiếu, đồng ý cho rút. Tới đây, Đại hội sẽ bỏ phiếu và tôi tin Đại hội sẽ đồng ý cho các đồng chí rút. Đây là điểm mới trong Quy chế bầu cử trong Đảng.
Rút hay không rút do Đại hội quyết định. Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm trình Đại hội tất cả các đề cử tại đoàn, sẽ lập một danh sách rồi Đại hội sẽ bỏ phiếu kín cho rút hay không cho rút.
Nếu Đại hội đồng ý quá bán cho rút, tức là đồng chí đó không có trong danh sách nữa, còn nếu tỷ lệ đồng ý chỉ là thiểu số thì tiếp tục đưa vào trong danh sách.
Sau đó sẽ đưa vào danh sách đề cử, ứng cử tại Đại hội và Đại hội sẽ lại phải bỏ phiếu một lần nữa để đảm bảo số dư không vượt quá 30%.
Được biết, tại kỳ Đại hội này có tới 9 ủy viên Bộ Chính trị xin không tham gia tái cử. Liệu có lo ngại xảy ra hẫng hụt không?
Công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương thông qua quy định rất chặt chẽ về độ tuổi tái cử.
Phương hướng của Ban Chấp hành Trung ương là khống chế độ tuổi: Đối với ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, không được quá 65 tuổi, ủy viên Trung ương không quá 60 tuổi.
Quy định như thế nhằm trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo của đất nước. Đúng là lần này có chuyện nghỉ nhiều, nhưng có hẫng hụt hay không? Tôi tin là không.
Ban Chấp hành Trung ương đã sáng suốt giới thiệu một đồng chí là trường hợp đặc biệt, vượt quá tuổi quy định, làm Tổng Bí thư, đảm bảo tính ổn định của đội ngũ lãnh đạo. Đó là người chủ chốt nhất trong các đồng chí lãnh đạo.
Bên cạnh đó cũng là để tạo điều kiện cho các đồng chí trẻ hơn vào vị trí chủ chốt của Đảng, Nhà nước.
Thế còn trường hợp đặc biệt trong các ủy viên Trung ương tái cử thì sao?
Các trường hợp đặc biệt này cũng xuất phát từ công việc. Qua bỏ phiếu và trên cơ sở thực tiễn chưa có người thay thế, hoặc người thay thế chưa thích hợp, chưa bằng người đang làm…
Tóm lại, các trường hợp đặc biệt Trung ương và Bộ Chính trị ở lại dựa trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ, tình hình thực tế của Đảng và đất nước ta.

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh.
Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh
Đầy đủ bản lĩnh, trí tuệ, tầm vóc
Nhiệm kỳ này có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết, tăng 5 ủy viên chính thức nhưng lại giảm số ủy viên dự khuyết so với khóa trước. Điều này đặt ra thách thức gì trong việc đào tạo đội ngũ kế cận, thưa ông?
Khi tính toán tổng thể cần số lượng như vậy xuất phát từ lý do công việc, cơ cấu, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện.
Số lượng ủy viên dự khuyết ít hơn khóa trước do trong quá trình chuẩn bị, số ứng viên đề xuất để Trung ương bỏ phiếu chỉ có 22 người, thì làm sao đòi có 25 người được? Còn đào tạo cán bộ, chúng ta phải nhìn rộng hơn.
Không phải cứ phải vào Ban Chấp hành Trung ương mới là được đào tạo mà họ còn được đào tạo trong thực tiễn công việc, từng cơ quan đơn vị, từng đảng bộ trực thuộc Trung ương.
Tôi lấy ví dụ, một đồng chí đang làm Phó Bí thư Tỉnh ủy của tỉnh nào đó cũng là đang được đào tạo để chuẩn bị nguồn cho Trung ương.
Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đặt ra yêu cầu đối với Ban Chấp hành Trung ương khóa XII thế nào?
Yêu cầu rất chặt chẽ, chi tiết.
Tiêu chuẩn của Ban chấp hành Trung ương đề ra dựa trên cơ sở tình hình thực tiễn, đề cao tính trong sạch, liêm khiết và có tầm trí tuệ, bản lĩnh để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Vấn đề đổi mới được nhiều đại biểu đề cập trong những ngày diễn ra Đại hội. Vậy theo ông, công tác nhân sự phải đòi hỏi như thế nào để đáp ứng yêu cầu đổi mới trong tình hình thực tế hiện nay?
Đổi mới là một quá trình 30 năm nay và là một quá trình liên tục. Sự thúc bách về đổi mới, Đại hội nào cũng có. Đại hội này công khai, dân chủ nhiều hơn, đó là một nét đổi mới.
Việc chuẩn bị nhân sự không chỉ có tại Đại hội mà đã chuẩn bị mấy năm nay rồi.
Chúng ta đã tạo nguồn để có một Ban Chấp hành Trung ương với đầy đủ bản lĩnh, trí tuệ, tầm vóc, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình mới.
Trước Đại hội, trên mạng xuất hiện nhiều thông tin về người nọ người kia. Làm thế nào để cung cấp thông tin đúng, đủ nhất về công tác cán bộ cho người dân tường tận?
Nhân dân hãy tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Vấn đề nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng. Thông tin trên mạng không chính thống, nhân dân cũng cần phải là người đọc sáng suốt, thông minh trong kỷ nguyên thông tin toàn cầu hóa này.
Trong điều kiện xã hội thông tin này, không phải chỉ ở nước ta mà tất cả các nước đều có những thông tin trái chiều và đa chiều về một sự kiện nào đó.
Các cơ quan của Đảng, Nhà nước phải vào cuộc, thực tế chúng tôi đã vào cuộc để cung cấp thông tin một cách chính thức, chính thống đến với người dân.
                                                         Theo: soha.vn

TÁC GIẢ: Unknown // 1/24/2016 10:01:00 SA
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

21 nhận xét:

 1. Trường hợp Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng được tiếp tục đề cử giữ chức vụ Tổng Bí thư là một việc làm thể hiện tầm nhìn sáng suốt của các vị lãnh đạo đnagr và nhà nước ta.
  thế nhưng, chính điều này sẽ làm cho các thế lực thù địch, các báo đài lề trái lên tiếng phản đối và phá hoại cho xem

  Trả lờiXóa
 2. Trường hợp Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng được BỘ Chính Trị thống nhất để cho tái cử là hợp lí và đã được thống nhất. Điều này hoàn toàn có căn cứ vì dựa vào những cống hiến đóng góp và phẩm chất chính trị, đạo đức của TBT. Chỉ có bọn phá hoại là lợi dụng xuyên tạc thôi.

  Trả lờiXóa
 3. Việc lựa chọn nhân sự Đại hội Đảng dựa trên sự thống nhất của toàn Đảng, toàn dân. Nhân sự của Đảng, tất nhiên là do Đảng quyết định. Nhưng Đảng ta sinh ra từ dân, được dân che chở, luôn lấy quyền lợi của dân, của nước làm mục tiêu phấn đấu. Vì vậy, người mà Đảng chọn phải là người đáp ứng được sự tin tưởng, kỳ vọng của đại đa số nhân dân. Đó phải là những người đủ tâm, đủ tầm để gánh vác trách nhiệm lớn lao mà nhân dân ủy thác.
  Cứ chế độ nào đáp ứng được nguyện vọng của đại đa số nhân dân - đó là không mềm yếu trước kẻ thù, bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước, cán bộ không tham nhũng, không bè phái, không lợi ích nhóm, không nhũng nhiễu dân, biết đặt lợi của nhân dân, của dân tộc lên trên hết... thì sẽ được lòng dân!

  Trả lờiXóa
 4. đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước ta xảy ra những chuyện như thế này. năm nay, tổng bí thư nguyễn ohus trọng đã ở cái tuổi 72, nhưng vẫn được tín nhiệm tái đề cử chức vụ tổng bí thư.
  nhưng, nhìn vào những gì tổng bí thư đã làm được, thì chúng ta đều tin tưởng vào một sự lựa chọn sáng suốt của các vị lãnh đạo!

  Trả lờiXóa
 5. Bác Nguyễn Phú Trọng tuy tuổi đã cao-hơn 70 rồi, nhưng sức khỏe còn tốt và hơn thế nữa, những gì bác mang lại cho đất nước là khó ai có thể thay thế tại thời điểm hiện tại. Việc giữ bác Trọng ở lại là một điều đặc biệt. Quy tắc là do con người đặt ra và cũng do con người thay đồi, nhìn vào tình hình thực tế thì bác Trọng ở lại là một điều đúng đắn, hợp lòng dân!

  Trả lờiXóa
 6. trường hợp của bác Nguyễn Phú Trọng là trường hợp đặc biệt chưa tùng có trong lịch sử Việt Nam., tuy tuổi đã cao- 72 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn và còn có đủ sức khỏe để cống hiến cho đất nước. Hơn nữa, với tài năng và năng lực lãnh đạo của mình, bác vẫn được tín nhiệm và tái bầu cử vào chức tổng bí thư nước ta

  Trả lờiXóa
 7. Đồng chí tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng được các đồng chí và hội nghị Trung Ương 14 đồng ý tái cử thể hiện sự tín nhiệm của tất cả hội nghị và nhân dân với vai trò quan trọng và những gì đã cống hiến cho Đảng, đất nước và nhân dân ta thì đây cũng là tâm tư, nguyện vọng của đại đa số quần chúng nhân dân. Với những sự lãnh đạo và chỉ đạo đúng đắn của đồng chí đã đưa đất nước ta phát triển mạnh mẽ trong 5 năm vừa qua. Hy vọng rằng trong nhiệm kì tới đồng chí sẽ phát huy hết khả năng của mình và hoàn thành tốt nhiệm vụ hơn nữa.

  Trả lờiXóa
 8. Hy vọng với nhiều sự thay đổi tích cực như vậy Đảng sẽ kiện toàn được tổ chức ngày một vững mạnh hơn để tiếp tục dẫn dắt đất nước trên con đường phát triển, vượt qua những khó khăn thử thách ở phía trước.

  Trả lờiXóa
 9. Tuổi tác thật ra đâu quan trọng nhất và mang tính quyết định? Tuổi già tuổi trẻ mà làm được việc thì cũng đâu vấn đề gì đâu. Quan trọng là người lãnh đạo đó biết nghĩ cho dân cho nước.

  Trả lờiXóa
 10. theo tôi việc một lãnh đạo tái cử là việc làm hết sức bình thường khi còn sức, còn tài và chỉ có tái cử thì nhiều công việc dang dở mới có thể hoàn tất được, xem mỹ, nga thì chúng ta đều thấy một lãnh đạo tái cứ nhiều nhiệm kỳ để thực hiện cho được các chính sách đã đề ra,

  Trả lờiXóa
 11. có thể nói đại hội 12 là một trong những đại hội rất được dư luận và quần chúng nhân dân quan tâm. và đây cũng là một trong những đại hội có rất nhiều điểm mới. hy vọng rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của toàn đảng toàn dân, đại hội sẽ diễn ra tốt đẹp và đạt kết quả tốt nhất. hy vọng đại hội 12 sẽ bầu ra được BCH vừa có tâm vừa có tầm để lãnh đạo đất nước trong thời kỳ vô cùng quan trọng tiếp theo

  Trả lờiXóa
 12. Theo tôi thì không có gì là đặc biệt cả, việc tái cử là bình thường, các nước trên thế giới đều như vậy. Chính sách đúng đắn thì cần có thời gian dài để thực hiện, chứ không thể nào một thời gian ngắn đã làm xong được, tôi hoàn toàn ủng hộ việc ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được đề nghị tái cử trong đại hội lần này.

  Trả lờiXóa
 13. Quan trọng và hy vọng vào những người có tài và có tầm để lãnh đạo và đưa đất nước vượt qua những khó khăn, khắc phục những tiêu cực trong cuộc sống này, đưa nước ta vươn tầm thế giới. Người dân cả nước cảm thấy không hối tiếc khi bầu họ lên là được !

  Trả lờiXóa
 14. Nhân danh công lý23:17 24 tháng 1, 2016

  Trên thế giới đã có rất nhiều trường hợp các vị lãnh đạo tối cao của đất nước tái cử, điển hình như tổng thông Obama của Mỹ. Việc này là hết sức bình thường và được sự thống nhất của người dân cả nước. Đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng là một người vùa có tâm, vừa có tài, trong nhiệm kỳ vừa qua đồng chí đã có nhiều sự đóng góp cho sự phát triển của đất nước nên được Đảng và nhân dân tín nhiệm. Việc đồng chí được đề xuất vào trường hợp đặc biệt làm TBT đã được toàn thể đại hội thống nhất, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân cả nước.

  Trả lờiXóa
 15. Tiêu chuẩn của Ban chấp hành Trung ương đề ra dựa trên cơ sở tình hình thực tiễn, đề cao tính trong sạch, liêm khiết và có tầm trí tuệ, bản lĩnh để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

  Trả lờiXóa
 16. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng được Bộ Chính trị tín nhiệm hoàn toàn. Có một số đồng chí khác được giới thiệu thì tự rút để dồn sự tín nhiệm cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là những bằng chứng đanh thép khẳng định được tài đức của vị lãnh đạo. Việc tổng bí thư được đề xuất tái cử là hoàn toàn hợp lí, thể hiện sự công bằng và cách trọng dụng người có tài của Đảng, nó chẳng có gì là không phải lẽ cả.

  Trả lờiXóa
 17. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng được Bộ Chính trị tín nhiệm hoàn toàn. Có một số đồng chí khác được giới thiệu thì tự rút để dồn sự tín nhiệm cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là những bằng chứng đanh thép khẳng định được tài đức của vị lãnh đạo. Việc tổng bí thư được đề xuất tái cử là hoàn toàn hợp lí, thể hiện sự công bằng và cách trọng dụng người có tài của Đảng, nó chẳng có gì là không phải lẽ cả.

  Trả lờiXóa
 18. trong thời kì đât nước đang phát triển như thế này thì chúng ta cần 1 người lãnh đạo có thể xuyên suốt từ nhiệm kì trước đến nhiệm kì này để sự phát triển của đảng ta, của đất nước ta là không ngừng và không bị gián đoạn và có lẽ người phù hợp nhất bây giờ là đồng chí Nguyễn Phú Trọng, đồng chí đã hội tụ những yếu tố tốt nhất để tiếp tục giữ cương vị Tổng Bí Thư, sự lựa chọn của Đảng thật sáng suốt và phù hợp với tình hình của đất nước

  Trả lờiXóa
 19. Hoàng tiều phu23:29 25 tháng 1, 2016

  để làm 1 việc gì đó đi đến thành công thì việc sáng tạo và làm việc khoa học là rất cần thiết nhưng quan trọng hơn cả là sự kinh nghiệm và tính kế thừa của những người đi trước, vì vậy đối với Đảng lãnh đạo đất nước thì tính kế thừa là rất cần thiết và thực sự quan trọng. việc đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm giữa cương vị Tổng Bí thư thật sự cần thiết và rất hợp lí trong điều kiện đất nước như bây giờ

  Trả lờiXóa
 20. trong giai đoạn phức tạp hiện nay viêc tìm người để thay thế bác trọng rất khó.vì thế cần phải có những quy định phù hợp với thực tiễn hiện tại.giai đoạn chuyển tiếp này,nếu không có nhà lãnh đạo vừa có tâm vừa có tầm có uy tín như bác trọng thì chắc sẽ loạn

  Trả lờiXóa
 21. Ban Chấp hành Trung ương đã sáng suốt giới thiệu một đồng chí là trường hợp đặc biệt, vượt quá tuổi quy định, làm Tổng Bí thư, đảm bảo tính ổn định của đội ngũ lãnh đạo. Đó là người chủ chốt nhất trong các đồng chí lãnh đạo.

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ