Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2016

CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII THÀNH CÔNG!


QUÊ CHOA
Sự kiện chính trị trọng đại đất nước đã đến thời điểm kết thúc với sự thành công tốt đẹp, rực rỡ. Đại hội XII, Quốc hội khóa 14 được khai mạc từ ngày 21/01/2016, bế mạc vào ngày 28/01/2016, đến giờ phút hiện tại, Đại hội đã khẳng định được tầm quan trọng, sự cần thiết trên chặng đường lãnh đạo đất nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong buổi kết thúc đọc diễn văn bế mạc đã khẳng định trước toàn Đại hội, toàn quốc dân đồng bào: “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rất tốt đẹp”. Với sự thành công đó, Đại hội tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của mình, thực tế đã chứng minh trong quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đặc biệt, trong 30 năm đổi mới với những thành tựu đáng kể của đất nước đã chứng minh điều đó, sự thay da đổi thịt hàng ngày, đời sống người dân ngày càng được nâng lên, vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế được khẳng định.
http://bacninhtv.vn/images/uploads/755_130984472452644000_be%20mac.jpg
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII thành công rực rỡ, ảnh minh họa
Kết thúc Đại hội XII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được bầu cử vào chức vụ Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội đã nhiệt liệt chúc mừng đồng chí, trước sự tin tưởng giao phó của Đảng, toàn dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, đây là nguồn động viên lớn lao, đồng thời là nhiệm vụ trọng đại đưa đất nước vượt qua khó khăn, thử thách.
Với sự thành công của Đại hội XII, hứa hẹn sẽ là bước tiến mới cho đất nước, tiếp tục đưa Việt Nam tiếp tục đi lên, phát triển, khẳng định vị trí trên thế giới. Đại hội thành công, chặng đường tiếp theo trong tương lai, với ý chí tự lực tự cường của toàn Đảng, toàn dân sẽ vươn mình phát triển về mọi mặt: Chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội…

Không khí vui tươi của Đại hội XII là niềm tin cho toàn dân tộc Việt Nam, là người dân có trách nhiệm chúng ta tin tưởng vào con đường lãnh đạo đúng đắn của Đảng, tin tưởng vào con đường đi lên và sự nghiệp xây dựng, đổi mới đất nước. Mỗi người dân Việt Nam phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thể hiện tính tự hào dân tộc để khẳng định được dân tộc Việt Nam với quốc tế.

TÁC GIẢ: Unknown // 1/31/2016 10:00:00 SA
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

10 nhận xét:

 1. Đổi mới là cụm từ mà các kỳ Đại hội luôn đề cập đến. Không đổi mới để phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội thay đổi mau lẹ ở trong nước và quốc tế đồng nghĩa Đảng tự đánh mất quyền lãnh đạo của mình. Đến kỳ Đại hội này, bài phát biểu tâm huyết của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh lần nữa nhấn mạnh cả đổi mới về thể chế kinh tế lẫn chính trị. Lần đầu tiên, các ủy viên Bộ Chính trị cao tuổi khóa trước lại xin rút nhiều như lần này để mang lại sự năng động và sáng tạo như lần này. Đây chính là luồng sinh khí mới mà kỳ Đại hội này đem tới.

  Trả lờiXóa
 2. Kỷ cương của Đại hội đã được thể hiện rõ trong quá trình chuẩn bị Đại hội. Toàn bộ quá trình thảo luận nhân sự trước đó tại các Hội nghị Trung ương Đảng đã được bảo mật tốt. Điều này đã góp phần làm nên sự thành công của Đại hội đồng thời nó khiến cho báo chí nước ngoài, đám rân chủ mù mờ để rồi tha hồ mà tưởng tượng, mà vẽ vời rồi chẳng có cái gì đúng cả. Nó làm cho các uy tín nhỏ nhoi của các thế lực thù địch và đám rân chủ bị về con số xấp xỉ bằng không.

  Trả lờiXóa
 3. Sự đoàn kết trong Đại hội được thể hiện khá rõ nét trong suốt quá trình diễn ra Đại hội. Mặc cho các thế lực thù địch và đám rân chủ ra sức chống phá chia rẽ với đủ các chiêu trò nhưng rồi từ thực tế Đại hội đã chứng minh điều ngược lại. Sự đoàn kết được thể hiện giữa các đại biểu, các đảng viên với nhau, giữa đảng viên với quần chúng nhân dân để cùng hướng tới mục tiêu là phấn đấu cho Đại hội XII của Đảng thành công tốt đẹp.

  Trả lờiXóa
 4. chúc mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của đảng đã thành công rực rỡ. chúc nghị quyết của đại hội đi vào đời sống sẽ giúp cho kinh tế - xã hội phát triển vượt bậc trong vòng 5 năm tới. chúng ta cùng hy vọng và cố gắng thực hiện tốt nghị quyết của đại hội

  Trả lờiXóa
 5. Đại hội XII thành công thực sự là niềm vui của đất nước chúng ta. chúng ta có quyền hy vọng vào trong 5 năm nữa đất nước sẽ phát triển vượt bậc hơn nữa, đuổi kịp các nước trong khu vực

  Trả lờiXóa
 6. Không khí vui tươi của Đại hội XII là niềm tin cho toàn dân tộc Việt Nam, là người dân có trách nhiệm chúng ta tin tưởng vào con đường lãnh đạo đúng đắn của Đảng, tin tưởng vào con đường đi lên và sự nghiệp xây dựng, đổi mới đất nước. Mỗi người dân Việt Nam phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thể hiện tính tự hào dân tộc để khẳng định được dân tộc Việt Nam với quốc tế.

  Trả lờiXóa
 7. Với sự thành công của Đại hội XII, hứa hẹn sẽ là bước tiến mới cho đất nước, tiếp tục đưa Việt Nam tiếp tục đi lên, phát triển, khẳng định vị trí trên thế giới. Đại hội thành công, chặng đường tiếp theo trong tương lai, với ý chí tự lực tự cường của toàn Đảng, toàn dân sẽ vươn mình phát triển về mọi mặt: Chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội…

  Trả lờiXóa
 8. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII thành công trong không khí hân hoan của cả dân tộc. Mong nghị quyết đại hội XII sớm đưa vào đời sống. Mong rằng các vị tân lãnh đạo với cương vị mới sẽ phát huy hết năng lực của mình để không phụ lòng nhân dân. Chúc mừng đại hội thành công tốt đẹp

  Trả lờiXóa
 9. Đại hội Đảng XII là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước ta. Sự thành công của đại hội có ý nghĩa hết sức to lớn. Nó tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của mình, thực tế đã chứng minh trong quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đặc biệt, trong 30 năm đổi mới với những thành tựu đáng kể của đất nước đã chứng minh điều đó, sự thay da đổi thịt hàng ngày, đời sống người dân ngày càng được nâng lên, vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế được khẳng định.

  Trả lờiXóa
 10. Không khí vui tươi của Đại hội là niềm tin cho toàn dân tộc Việt Nam, là người dân có trách nhiệm chúng ta tin tưởng vào con đường lãnh đạo đúng đắn của Đảng, tin tưởng vào con đường đi lên và sự nghiệp xây dựng, đổi mới đất nước. Mỗi người dân Việt Nam phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thể hiện tính tự hào dân tộc để khẳng định được dân tộc Việt Nam với quốc tế.

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ