Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2016

CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU CHỐNG PHÁ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII


Victor Charlie
Thế là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước ta. Tuy nhiên, ta thấy đây cũng là thời điểm mà các thế lực thù địch, phản động lưu vong tập trung chống phá, tuyên truyền xuyên tạc. Bởi lẽ, với âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, các đối tượng này luôn coi tuyên truyền là một trong những mặt trận hàng đầu để thực hiện chiến lược “chiến thắng không cần chiến tranh” ở Việt Nam.
Trong cuốn sách “1999 Chiến thắng không cần chiến  tranh”, Nicxon - Cựu tổng thống Mỹ đã xác định rằng: “Mặt trận tư tưởng là mặt trận quyết định nhất, toàn bộ vũ khí của chúng ta, các hoạt động mậu dịch, viện trợ, quan hệ kinh tế sẽ không đi đến đâu nếu chúng ta thất bại trên mặt trận tư tưởng”.
Liên hệ với Việt Nam tại thời điểm chuẩn bị diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trên lĩnh vực tư tưởng, các tổ chức thù địch và bọn phản động lưu vong tập trung xuyên tạc về Đại hội, phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thông qua các đối tượng tự nhận là nhà dân chủ, nhà hoạt động xã hội, dưới sự hậu thuẫn của các thế lực bên ngoài đã đăng tài các bài viết thông tin có nội dung xuyên tạc rằng: Văn kiện Đại hội Đảng chỉ mang tính lý luận hình thức, không dám chỉ ra khuyết điểm, những mâu thuẫn trong xã hội đang diên ra, nội dung kiểm điểm và phương hướng lãnh đạo vẫn không giải quyết được những bức xúc của nhân dân, đặc biệt là vấn đề dân chủ, nhân quyền. Từ đó kích động, lôi kéo người tham gia phong trào “tẩy chay” Đảng Cộng sản Việt Nam, lên tiếng bác bỏ các văn kiện của Đại hội XII của Đảng; vu khống “Đảng ta không chịu đổi mới về chính trị một cách triệt để”; đồng thời, cổ xúy “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”... Bên cạnh đó chúng thêu dệt cán bộ cao cấp này sở hữu “hàng loạt ngôi biệt thự khủng”; vị lãnh đạo ngành kia cho con cháu đứng tên hàng chục “lô đất vàng”. Chúng tô vẽ về mâu thuẫn, phe cánh, đấu đá nội bộ. Nào là đưa ra phương án về nhân sự “tứ trụ”, câu chuyện về “thái tử Đảng", nào là trong Đảng đã có sự phân chia sâu sắc về “phe cánh”; việc bầu bán nhân sự mới của Đảng diễn ra trong tình thế “giằng co quyết liệt” giữa các “nhóm lợi ích 3 miền”, “giữa phe Đảng, Chính phủ và Quốc hội". Chúng xoáy sâu vào một số hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội nhằm gây hoang mang trong dư luận quần chúng, gây mất đoàn kết nội bộ nhân dân.
Để tăng tính thuyết phục cho những luận điệu sai trái này, chúng tổ chức ra cuộc tọa đàm dẫn lời một số nhân vật tự nhận là “Giáo sư", “Tiến sĩ", “Luật sư", “học giả”, “nhà nghiên cứu chính trị ặ xã hội”… khoác vỏ bọc “yêu nước”, “đóng góp trung thực, thẳng thắn vì nhân dân, vì đất nước” nhưng thực chất là số đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị ở trong nước như Nguyễn Văn Đài, Phạm Chí Dũng... bình luận, đánh giá về công tác nhân sự của Đảng và Nhà nước trong kỳ Đại hội sắp tới. Chúng cùng lợi dụng việc cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật một số cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật mà chúng vẫn gọi là nhà hoạt động dân chủ để vu cáo Nhà nước Việt Nam vi phạm nhân quyền, kêu gọi gây súc ép từ chính giới của một số nước phương Tây nhằm mục đích hạ uy tín, bôi nhọ Đảng và Nhà nước ta.
Chúng nuôi dưỡng, kích động các khuynh hướng cơ hội, kiểu như “dám nghĩ, dám làm" trong giới trẻ nhằm tạo ra sự đối lập với hệ tư tưởng của thế hệ cha ông đang theo đuổi từ đó tạo ra sự xung đột trong đời sống tinh thần, tư tưởng, tình cảm, giữa các thế hệ. Trên mạng internet, chúng đưa nhiều thông tin giật gân để nhiều người trẻ truy cập và mời chào tham luận làm ra vẻ “vô tư, khách quan” và luôn thòng theo một câu “chúng tôi tôn trọng ý kiến cá nhân”… qua đó tác động rất xấu đến nhận thức, tình cảm, văn hóa, lối sống của một bộ phận giới trẻ là cư dân mạng, lung lạc niềm tin của thanh niên với Đảng. Chúng triệt để lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ để tạo ra những bằng chứng chứng minh cho các luận điệu xuyên tạc của mình. Thực chất, đó chỉ là những hình ảnh “cắt, dán”... Núp bóng quan hệ hợp tác, một số tổ chức, thậm chí một số nước yêu cầu Việt Nam mở cửa dịch vụ giáo dục không hạn chế. Thông qua tài trợ, hợp tác giáo dục, du học sẽ từng bước tác động làm thay đổi tận gốc suy nghĩ, tình cảm, nhận thức của học sinh, sinh viên theo định hướng giá trị toàn cầu về mọi mặt của họ để cuối cùng là thu hút, lôi cuốn một bộ phận đáng kể những thành viên có năng lực nhất của Việt Nam nghĩ như họ, làm theo họ. Xuyên tạc lịch sử, gây hồ nghi cho lớp trẻ, lợi dụng nhiệt huyết yêu nước, kích động tư tưởng chống Trung Quốc, chống lại chính quyền, vi phạm pháp luật. Cách triển khai ý đồ này được che đậy tinh vi khiến trong chúng ta một số người chưa thấy, hoặc có thấy nhưng lại chủ quan…
Xuyên tạc về cơ cấu nhân sự của Đại hội XII là một trong nhiều luận điệu chống phá của các thế lực thù đich, ảnh minh họa
Trước bối cảnh tình hình chính trị trên thế giới luôn diễn biến phức tạp với sự nổi lên của mối đe dọa từ khủng bố, xung đột sắc tộc, tôn giáo, chiến tranh cục bộ, sự can dự của các nước lớn... Việt Nam vẫn luôn giữ vững được môi trường chính trị ổn định để phục vụ cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước với những thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội. Đánh phá vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là hòng phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng và của xã hội Việt Nam. Bôi nhọ, hạ thấp uy tín của lãnh đạo Đảng, xuyên tạc Văn kiện XII của Đảng hay tung ra cái gọi là “dự thảo văn kiện đại hội mới” với đề xuất những ý kiến theo quan điểm đối lập với quan điểm của Đảng là nhằm tạo ra làn sóng ngầm âm ỉ “hoài nghi” trong cán bộ, đảng viên, nhãn dân và nhất là thế hệ trẻ.
Đánh vào giới trẻ là học sinh, sinh viên, chính là làm chuyển hoá tư tưởng dẫn tới quá trình “tự diễn biến”, “tẩy não đỏ thành xanh". Với những thay đổi tinh vi cả về thủ đoạn và sách lược hòng nắm lấy lực lượng “chiến lược" là thanh niên, học sinh, sinh viên, bọn chống cộng ở hải ngoại và phản động trong nước ráo riết thực hiện giấc mộng “Chiến thắng không cần chiến tranh”, “chiến tranh không thuốc súng”, tấn công mạnh mẽ trên các lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, coi đây là một đột phá nhằm xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Với âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi dụng “tự do, dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo...”để kích động gây rối trật tự, an ninh xã hội, lôi kéo đặc biệt là giới trẻ trong nước, chúng không từ một mủ đoạn nào và cũng không bỏ qua bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào hòng “phá vỡ sự đồng nhất một khối của Đảng Cộng sản Việt Nam” và “làm phân tán chế độ cộng sản Việt Nam thành nhiều trào lưu đối kháng nhau" như tuyên bố đầy tham vọng và ảo tưởng của một số kẻ phản động là người Việt sống lưu vong.
Trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay, việc người sử dụng Internet tăng cao thủ đoạn chống phá đất nước ta trên các mạng xã hội và internet là không đáng lo ngại. Tuy nhiên, việc lợi dụng mạng xã hội, lợi dụng internet để giả mạo, xuyên tạc, bôi nhọ uy tín danh dự của người khác là hành vi phạm pháp và không thể chấp nhận được về mặt đạo đức dù ở bất cứ quốc gia nào. Do đó, tăng cường năng lực quản lý của các cơ quan chức năng và thể hiện bản lĩnh của mỗi Đảng viên, mỗi người dân là việc cần làm lúc này. Cùng với việc đấu tranh, thẳng thắn bác bỏ, cần tích cực tuyên truyền đến quảng đại quần chúng nhân dân, nhất là giáo dục cho thế hệ trẻ nhận thức rõ âm mưu thâm độc của kè thù, đồng thời nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng là do manh niên”. Trong suốt quá trình lành đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn giành sự quan tâm đặc biệt việc giáo dục bồi dưỡng toàn diện cho thế hệ trẻ, động viên, tổ chức và phát huy sức mạnh to lớn của thanh thiếu niên, đóng góp vào sư nghiệp cách mạng. Đảng đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, coi trọng công tác giáo dục cho thanh thiếu niên, coi đây là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa to lớn, rất quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, khả năng sẵn sàng thực hiện thắng lợi công cuộc bảo vê Tổ quốc cho thế hệ tương lai của đất nước. Kiên định con đường đã lựa chọn, Việt Nam nhất quán hiện thực hóa chủ trương lấy văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực và nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững đất nước; lấy xây dựng, phát triển con người có nhân cách, đao đức, có lối sống tốt dẹp làm trọng tâm; chăm lo xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diên, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách. Vì vậy, giáo dục của Việt Nam sẽ tập trung đào tạo cho được những con người xã hội chủ nghĩa mông minh, tài giỏi nhiều mặt, kiên định và sẵn sàng xả thân vì lí tưởng độc lập dân tộc vả chủ nghĩa xã hội như các thế hệ cha anh đã xả thân trước đây.

Sự chống phá của các thế lực thù địch trước, trong và sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã, đang diễn ra và sẽ phức tạp hơn trong thời gian tới. Bởi vậy, cuộc đấu tranh với âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch là một cuộc chiến đấu gian khổ, sẽ rất quyết liệt. Nhưng bằng trí tuệ sáng suốt của mình, nhân dân ta, thế hệ trẻ nước nhà sẽ phân định rõ đen - trắng, đúng sai, lựa chọn được những Đại biểu ưu tú nhất thay mình chèo lái con thuyền cách mạng mà bao thế hệ cha ông đã dày công xây dựng.

FACEBOOK COMMENTS

26 nhận xét:

 1. Victor Charlie là Tây giả cầy. À quên cầy chính cống nhưng là giống cầy chỉ ăn máu lồn đàn bà. Tất nhiên giống cầy này sống bầy đàn. Cả đàn cầy này khoái nhất là bú buồi đảng, cắn buồi cắn lồn dân

  Trả lờiXóa
 2. Một thời đại Internet phát triển kèm theo đó là sựu loạn thông tin như bây giờ thì mỗi người đọc như đứng trước một trận chiến vậy. Có quá nhiều tin vịt xuyên tạc sự thật và cũng có tin đúng. Sợ nhất là những tin nửa đúng nửa thật theo ý kiến chủ quan của người viết đã vô hình làm người đọc bị ảnh hưởng. Với một lòng tự trọng thì chúng ta nên biết viết gì cho đúng lương tâm bản thân cũng như làm một người đưa tin tốt để có sự tin tưởng của mọi người cũng như làm vui chính bản thân mình

  Trả lờiXóa
 3. đúng là mặt trận tư tưởng là mặt trận quan trọng mà các thế lực thù địch đang chú trọng chống phá. đặc biệt là chúng tập trung vào một bộ phận học sinh, sinh viên, những người khá nhanh nhạy nhưng lại khá thiếu vốn sống

  Trả lờiXóa
 4. đại hội đảng lần thứ XII là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nên nhanh chóng bị các thế lực thù địch tiến hành các hoạt động chống phá. chúng ta cần đề cao cảnh giác, không để chúng vu cáo, xuyên tạc

  Trả lờiXóa
 5. Sự chống phá của các thế lực thù địch trước, trong và sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã, đang diễn ra và sẽ phức tạp hơn trong thời gian tới. Bởi vậy, cuộc đấu tranh với âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch là một cuộc chiến đấu gian khổ, sẽ rất quyết liệt.

  Trả lờiXóa
 6. Các nhà “dân chủ” dởm luôn lấy vỏ bọc là “bảo vệ nhân quyền” để che đậy cho các hành động xấu mà họ thực hiện. Bề ngoài, các nhà “dân chủ” dởm luôn hô hào “đấu tranh vì nhân quyền” nhưng bản chất lại là nhằm trục lợi cá nhân và vì quyền lợi cá nhân ích kỷ của riêng họ mà thôi.

  Trả lờiXóa
 7. Hoàng tiều phu23:48 31 tháng 1, 2016

  Sự chống phá của các thế lực thù địch trước, trong và sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã, đang diễn ra và sẽ phức tạp hơn trong thời gian tới. Bởi vậy, cuộc đấu tranh với âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch là một cuộc chiến đấu gian khổ, sẽ rất quyết liệt. Toàn Đảng, toàn dân ta phải đoàn kết một lòng thì mới có thể tiêu diệt tận gốc được bè lũ phản động này.

  Trả lờiXóa
 8. Thoạt nghĩ đám dận chủ càng ngày càng giống bọn IS, đang cố hết sức để tẩy não những người đang còn mơ hồ về chính trị. Họ lợi dụng những người này để xuyên tạc, kích động gây nên phong trào tự diễn biến-một mối đe dọa đối với đất nước ta!
  Chúng có thể lợi dụng tất cả mọi vấn đề dù là nhỏ nhất để hướng lái người dân vào chính trị! Chúng ta đang sống trong chế độ XHCN rất ổn định, phát triển, không lí gì lại thay đổi cả!

  Trả lờiXóa
 9. Trước và trong khi Đại hội diễn ra, cái gọi là những nhà “zân chủ” ở Việt Nam đó đã phối hợp với những kẻ chống cộng ở nước ngoài tung ra hàng trăm, hàng nghìn các thông tin, luận điệu, bài viết xuyên tạc, bôi nhọ, vu khống các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm hạ uy tín các đồng chí, đồng thời gây hoang mang, hoài nghi trong dư luận, gây mất niềm tin quần chúng nhân dân, kích động, gây mâu thuẫn, chia rẽ trong nội bộ Đảng để phá hoại Đại hội XII.

  Trả lờiXóa
 10. Trong khi nhân dân ta đang có những hoạt động sôi nổi chào mừng thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng thì sự chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta càng trở nên ráo riết hơn. Chúng trực tiếp tập trung công kích vào Đại hội XII của Đảng từ những vấn đề chính trị, tư tưởng đến vấn đề tổ chức, từ những vấn đề cơ bản trong Báo cáo chính trị đến những vấn đề nhân sự

  Trả lờiXóa
 11. Những luận điệu công kích, chống phá được chúng liên tục tung lên Internet, trên các trang mạng xã hội. Chúng dẫn ra những thể chế cộng hòa trên thế giới, rồi ra vẻ khách quan khi cho rằng “một đảng chính trị mở một cuộc hội nghị định kỳ nội bộ của đảng mình thì không phải là chuyện “đại sự” của quốc gia”

  Trả lờiXóa
 12. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn thể nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã làm nên Cách mạng Tháng Tám, bước lên làm chủ xây dựng cuộc sống mới; rồi tiếp đến, giành những thắng lợi trong kháng chiến chống xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, bảo vệ đất nước; đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Sự gắn bó giữa Đảng với nhân dân, với dân tộc trở thành bản chất sự vận động của lịch sử Việt Nam hiện đại.

  Trả lờiXóa
 13. Việc các thế lực thù địch ra sức công kích Đại hội XII của Đảng cũng đã cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của Đại hội trong đời sống chính trị đất nước.

  Trả lờiXóa
 14. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng cũng chính là nhân tố tất yếu và mang ý nghĩa sống còn trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Gần đến Đại hội XII, hàng loạt các luận điệu xuyên tạc, vu cáo, bịa đặt thông tin nhằm phá hoại Đại hội ngày càng mưu mô, xảo quyệt. Một số luận điệu xuyên tạc được các phần tử phản loạn tuyên truyền, tán phát

  Trả lờiXóa
 15. dựng chuyện vu khống, bôi nhọ, hạ uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Luận điệu này vốn rất phổ biến song dịp này lại “nở rộ” đột biến. Các phần tử thù địch dựng lên đủ chuyện, từ bịa đặt về tài sản, về gia đình, quá trình công tác… Thậm chí chúng còn chế bản ra các bức ảnh cắt ghép, soạn thảo và in ra các tài liệu giả danh cơ quan, tổ chức, giả danh các bậc lão thành cách mạng để phục vụ mưu toan xuyên tạc, phụ họa cho các luận điệu vu khống trắng trợn.

  Trả lờiXóa
 16. với tần suất dày đặc các chủ đề liên quan đến Đại hội Đảng lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tất cả việc làm ấy, xuất phát từ sự tài trợ USD của ngoại bang và nằm trong hệ thống dã tâm phá hoại hòa bình, ổn định, phát triển của Việt Nam. Mục tiêu xuyên suốt, lâu dài và đặc biệt nguy hiểm của các thế lực thù địch chính là xóa bỏ cho kỳ được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 17. Thế là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước ta. Đó cũng là một cái tát đau dành cho đám rận và lũ phản động, suốt ngày ra rả chống đối chính quyền và mong đại hội đảng không thành công.

  Trả lờiXóa
 18. Sự chống phá của các thế lực thù địch trước, trong và sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã, đang diễn ra và sẽ phức tạp hơn trong thời gian tới. Do vậy người dân cần tuyệt đối cảnh giác và không được tin các thông tin không chính xác do bọn phản động gây ra.

  Trả lờiXóa
 19. Nghẹn ngào và uất hận khi xem lại những hình ảnh đau thương của đồng bào mình những năm tháng bị thực dân Pháp đô hộ. Qua đó mới thấy thấm thía công lao trời biển của Bác Hồ và Đảng CS. Chính từ những đau thương đó, dân tộc Việt nam quật cường vùng lên , dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác mới có được ngày vui hôm nay. Những kẻ chống phá nhà nước này cố tình bịt tai nhắm mắt không bao giờ hiểu được điều đó!

  Trả lờiXóa
 20. Còn cái kiểu lấy cờ vàng 3 que ra so sánh thì đó là cái chế độ ngụy quyền siêu bẩn bựa, khốn nạn rồi nhé. Chế độ hiện nay cần được chỉnh đốn, thanh lọc các loại cán bộ xấu ra ngoài, chứ không phải là đánh đổ chế độ và lập cái cờ 3 que lên. Kể cả ko phải là cộng sản thì cũng không có chỗ cho cái thể loại cờ vàng 3 que tay sai nhé.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. mấy thằng dân chủ mồm thì luôn luôn kêu là không đốt pháo để dành tiền, pháo 30/4 khác với pháo tết... nhưng thực tế bọn này xem nhiều nhất. xả rác kinh hoàng nhất. chặt phá cây đầu năm ác liệt nhất. nói bọn nó thì chúng nó luôn mồm gâu gâu: pháo do tiền tao đóng thuế, thằng dọn vệ sinh được trả bằng thuế của tụi tao nên tao có quyền xả rác, cây này trồng bằng tiền thuế của tụi tao. chốt lại là mõm của bọn này không khác cái công cụ hành nghề của con cave

   Xóa
  2. Các ụ chống cộng đang mơ về nơi xa lắm :)) Đợi khi nào qua TG bên kia các cụ sẽ lén lút mò về mà ko ai biết :))

   P/s : Nghe nhiều người về VN kể, các cụ thèm rỏ dãi dưng ếu có xèng về,mà về thấy CS VN ăn nên làm ra ,ức quá các cụ tăng xông lăn đùng ra hết dc về với Bu cũng ko đành :)) lúc nào cũng phải bám vào Bu mới sống dc,ngay cả lúc chết cũng ko thể lìa xa đời tẩm gửi

   Xóa
 21. Năm mới chúc toàn dân tộc Việt Nam đón tết trong ko khí mừng Đảng mừng xuân. Tỏ lòng thành kính tưởng nhớ Bác Hồ và các anh hùng , liệt sĩ. Đất nước đổi mới , vững mạnh và ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc!

  Trả lờiXóa
 22. Việt Nam đã không chỉ đánh tan bọn xâm lược mà còn đưa quân giúp nhân dân Campuchia lật đổ ách thống trị bạo tàn của Khmer Đỏ. Hành động của Việt Nam xuất phát từ nhu cầu tự vệ chính đáng, trách nhiệm quốc tế cũng như lương tâm của một dân tộc từng chịu nhiều áp bức và ngoại xâm. Xuất hiện kịp thời và với động cơ trong sáng, quân tình nguyện Việt Nam đã được nhân dân Campuchia gọi là đội quân nhà Phật.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thực tế năm 79, kinh tế Việt Nam gặp muôn vàn khó khăn còn các thế lực quốc tế đang nhăm nhe kiếm cớ phá hoại và can thiệp vào Việt Nam. Xét từ góc độ lợi ích thuần túy thì một cuộc chiến kéo dài với nước khác tại thời điểm ấy là bất lợi cho Việt Nam. Thế nhưng lương tâm dân tộc Việt Nam không cho phép khoanh tay ngồi nhìn chế độ Khmer Đỏ diệt sạch nhân dân và nền văn hóa Campuchia. Việt Nam đã chấp nhận rủi ro bị hiểu lầm và thiệt thòi về mọi mặt khi đưa quân đồn trú vào Campuchia. Nếu như lúc đó Việt Nam tính toán thiệt hơn và lo tránh “điều tiếng” thì chắc chắn không có sự cứu giúp này. Nói như đương kim Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, vì giúp đỡ Campuchia mà Việt Nam đã phải hy sinh nhiều binh sĩ tình nguyện, bị cô lập về ngoại giao, và bị trừng phạt về kinh tế.

   Xóa
 23. Đại hội Đảng XII thành công, trong không khí vui mừng, phấn khởi của đất nước và sự hợp ý dân, được lòng dân. Thì bọn phản động càng ra sức xuyên tạc chống phá Đảng và nhà nước Việt Nam. Thủ đoạn của chúng ngày càng xảo quyệt và tinh vi. Chúng ta cần nêu cao tinhn thần cảnh giác tránh mắc mưu bọn dân chủ lởm này

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ