Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỚI QUYẾT TÂM CHỦ ĐỘNG NHẬN DIỆN ÂM MƯU LỢI DỤNG CÁC VẤN ĐỀ TÔN GIÁO


LOA LÀNG
Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, tôn giáo, với 54 dân tộc anh em cùng sinh sống; có 06 tôn giáo lớn (Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, Cao Đài, Hòa Hảo) với khoảng hơn 20 triệu tín đồ và nhiều tôn giáo nhỏ khác. Nhìn chung các tôn giáo và các dân tộc sống đoàn kết, hòa thuận, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng tồn tại và phát triển. Sự phân bố đan xen giữa các dân tộc, tôn giáo trên các địa bàn tạo nên sự giao lưu, trao đổi, hòa nhập về kinh tế, văn hóa, xã hội, làm phong phú thêm truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc thống nhất trong sự đa dạng của bản sắc văn hóa Việt Nam. Lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo luôn là âm mưu xảo quyệt của các thế lực thù địch nhằm chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo và sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Vì vậy, chủ động nhận diện và đấu tranh có hiệu quả với âm mưu này là rất quan trọng, cấp thiết trong tình hình hiện nay.
Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các tổ chức tôn giáo, ảnh: internet
Mới đây, tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các tổ chức tôn giáo do Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Nội vụ tổ chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định:“Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới nhu cầu văn hóa tâm linh của đồng bào có đạo, trong đó có đồng bào có đạo ở nước ngoài. Các tổ chức tôn giáo cần quan tâm, qua sinh hoạt tôn giáo để đoàn kết cộng đồng, bảo tồn, phát huy văn hóa Việt Nam”. Cũng tại Hội nghị này, Thủ tướng đã nói rõ rằng: “Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo nhưng không chấp nhận hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật… cần kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối an ninh trật tự, lợi dụng chống phá Nhà nước, gây cản trở đối với Việt Nam trong tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế”. Có thể thấy, quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thể hiện rõ điều đó. Đặc biệt, vừa qua Quốc hội đã thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo với nhiều điểm mới và tiến bộ.
Thực tế hiện nay, các thế lực thù địch xác định tôn giáo là vấn đề nhạy cảm, tín đồ tôn giáo là lực lượng xã hội dễ lừa bịp, kích động để tạo dựng “ngọn cờ”, tập hợp lực lượng chống đối. Chúng tích cực truyền bá tư tưởng phản động, kích động ly khai dân tộc, gây chia rẽ đồng bào các dân tộc, mua chuộc, lôi kéo những phần tử xấu trong đồng bào dân tộc thiểu số để chống phá, tập trung vào các địa bàn chiến lược như: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ... Chúng tổ chức, tập hợp lực lượng phản động, xây dựng cơ sở tạo sự chống đối trong nội bộ các dân tộc, gây nên một số cuộc bạo loạn mang tính chất chính trị, hòng tạo cớ để các thế lực bên ngoài can thiệp, gây mất ổn định chính trị đất nước. Các thế lực thù địch còn lợi dụng trình độ dân trí thấp, sự hạn chế về nhận thức cũng như phong tục, tập quán của đồng bào ở một số vùng để truyền đạo trái pháp luật, khôi phục tập tục lạc hậu, ảnh hưởng xấu đến đời sống nhân dân, gây khó khăn cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Gần đây, các thế lực thù địch và phần tử dân tộc cực đoan, nhất là một bộ phận trong cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam sống lưu vong ở nước ngoài lợi dụng bản Tuyên ngôn về quyền của người bản địa của Liên Hợp quốc 2007 mà Nhà nước ta đã tham gia, ráo riết kích động đồng bào các dân tộc thiểu số trong nước đứng lên đòi quyền dân tộc tự quyết, đòi thành lập “Nhà nước Khmer Krôm”; “Nhà nước Tin lành Đề-ga”, “Vương quốc Chămpa”, “Vương quốc Mông”, hướng tới ly khai, tự trị, độc lập. Chúng tìm mọi cách để xây dựng, nuôi dưỡng các tổ chức phản động người Việt Nam ở nước ngoài; tập hợp, tài trợ, chỉ đạo lực lượng phản động trong các dân tộc, các tôn giáo ở trong nước hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam, như: truyền đạo trái phép để “tôn giáo hóa” các vùng dân tộc, lôi kéo, tranh giành đồng bào dân tộc, gây đối trọng với cấp ủy, chính quyền địa phương. Lợi dụng các phương tiện truyền thông, mạng internet để liên lạc, truyền bá, kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi; chia rẽ dân tộc đa số với dân tộc thiểu số và giữa các dân tộc thiểu số với nhau, giữa đồng bào theo tôn giáo với không theo tôn giáo và theo các tôn giáo khác nhau, hòng làm suy yếu khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Không những thế, chúng còn kích động các dân tộc thiểu số, tín đồ, chức sắc các tôn giáo chống lại chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; đối lập các dân tộc, các tôn giáo với sự lãnh đạo của Đảng, vô hiệu hóa sự quản lý của Nhà nước đối với các lĩnh vực đời sống xã hội, gây mất ổn định chính trị - xã hội, nhất là vùng dân tộc, tôn giáo.
Qua Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra được những mặt tốt và những cái còn tồn tại trong hoạt động của các tôn giáo ở nước ta hiện nay. Đồng thời cũng chỉ ra việc chủ động đấu tranh với âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo là nhiệm vụ cấp thiết, cần được tiến hành đồng bộ bằng nhiều giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện quyền tự do tôn giáo, tự do tín ngưởng cho đồng bào cả nước.

ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LUÔN XEM THIÊN CHÚA GIÁO LÀ MỘT PHẦN MÁU THỊT


QUÊ CHOA
Thiên chúa giáo là loại hình tín ngưỡng tôn giáo được gia nhập vào Việt Nam hoạt động từ rất lâu đời, với mục đích chính là tạo dựng tinh thần cho bà con nhân dân, giúp họ thêm phần tin yêu vào cuộc sống này. Tuy nhiên, những năm trở lại đây, đây lại là loại hình khiến chính quyền Nhà nước phải đau đầu vì những điều nó gây ra. Là loại hình tự do tín ngưỡng, tuyệt nhiên họ tuyệt đối tin tưởng vào giáo lý, vào những điều răn dạy, chỉ đạo của các vị chức sắc trong Thiên chúa giáo. Và đây cũng chính là điểm yếu để các tổ chức nước ngoài lợi dụng để tác động làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của đất nước ta.
http://conganhatinh.gov.vn/documents/10184/272902/20161221_222947.jpg/950ff5f9-5e98-46a7-bdda-dc90ba0cf1fc?t=1482421015593
Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng các tín đồ Thiên chúa nhân ngày giáng sinh, ảnh:internet
Các tổ chức địch luôn rêu rao rằng Đảng và Nhà nước không xem trọng tín ngưỡng tôn giáo của họ, không xem trọng cuộc sống của nhân dân… rồi từ đó tạo dựng các ngọn cờ để chống lại Nhà nước Việt Nam. Cụ thể như tụ tập biểu tình phá rối các mục tiêu kinh tế trọng điểm, các điểm công cộng, thực hiện khiếu nại khiếu kiện bất hợp lý.
Là những con người sinh ra trên đất nước Việt Nam, được pháp luật bảo vệ một các toàn vẹn, khi các bạn sinh ra và lớn lên được nhà nước bảo vệ tính mạng cho các bạn, tạo điều kiện để các bạn được biết cái chữ, cái đạo làm người và rồi khi lớn lên tạo công ăn việc làm cho các bạn để ổn định cuộc sống, luôn theo dõi và ủng hộ một cách tuyệt đối…, thế mà không những không ý thức được điều đó lại còn đi chống lại lợi ích của họ được hưởng. Quả thật là đáng buồn bởi một bộ phận con người như vậy. Trong khi Tổ quốc vẫn luôn dang rộng vòng tay để bao bọc che chở đứa con ruột thịt của mình thì lại bị đâm những vết dao thẳng vào người một cách sững sờ.
Hãy nhìn xem, sau những gì mà phía các tín đồ của Thiên chúa giáo đã làm thời gian qua, tưởng chừng như Đảng và Nhà nước phải gạt bỏ họ ra và không quan tâm nữa nhưng hãy nhìn xem, họ vẫn một mực yêu thương xem đây là một phần không thể thiếu của Tổ quốc, bao bọc và bảo vệ. Họ vẫn luôn tham gia sát cánh cùng các tín đồ trong những lần buồn vui, trong những lúc khó khăn hoạn nạn, dịp lễ tết hay giáng sinh... Tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ hết mức có thể.
Có lẽ với những gì tác giả nêu trên đây, các bạn đã đủ nhận ra một điều rằng chẳng có ai ruồng bỏ hay ghét Thiên chúa giáo cả tất cả chỉ vì niềm tin mu muội vào những lời kích động của kẻ xấu cả mà thôi. Sẽ chẳng có ai bên bạn dù trong tay chẳng còn gì như Đảng và Nhà nước cả. Vì thế nếu đã từng có hành động sai trái, tư tưởng xấu thì hãy thức tỉnh trước khi quá muộn!

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

MUỐN TRẢ TỰ DO CHO NGUYỄN HỮU QUỐC DUY, NGUYỄN HỮU THIÊN AN - HÃY ĐỢI HẾT HẠN TÙ !


Nguyễn Chiến Thắng
Theo thông tin mà Đài RFA Tiếng Việt đăng tải thì ngày 26/12/2016 vừa qua, Tòa án nhân dân Thành phố Đà Nẵng sẽ xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Hữu Quốc Duy và Nguyễn Hữu Thiên An về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại Điều 88 - Bộ luật Hình sự.
Nguyễn Hữu Quốc Duy
Hai bị cáo Nguyễn Hữu Quốc Duy và Nguyễn Hữu Thiên An tại phiên xử sơ thẩm, ảnh: internet
Không quá bất ngờ, việc Nguyễn Hữu Quốc Duy và Nguyễn Hữu Thiên An ra “vành móng ngựa” lại bị các nhà “dân chủ bàn phím” lợi dụng để đưa ra những thông tin sai sự thật, dựng lên nhiều “giả thuyết” nhằm vu cáo Việt Nam vi phạm các quyền con người về dân sự, chính trị, kinh tế xã hội và văn hóa; trọng tâm là quyền tự do báo chí, ngôn luận, tự do internet… Điều này nó giống như những gì đã diễn ra trước, trong và sau phiên tòa xét xử các đối tượng có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, nhân quyền, tôn giáo đế tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam như Nguyễn Hữu Vinh, Cấn Thị Thêu, Nguyễn Phương Uyên…
Được biết trước đó, ngày 23/8/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 02 bị cáo là Nguyễn Hữu Quốc Duy và Nguyễn Hữu Thiên An lần lượt là 3 năm tù giam và 2 năm tù giam về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, theo Điều 88 - Bộ luật Hình sự. Bản án sơ thẩm đánh giá đúng tính chất, mức độ về hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra, có cân nhắc, xem xét đến nhân thân cũng như các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo và quyết định xử phạt bị cáo với mức hình phạt tù là phù hợp.
Qua quá trình điều tra được biết Nguyễn Hữu Quốc Duy và Nguyễn Hữu Thiên An là anh em con chú, bác ruột, thường xuyên truy cập các trang mạng internet có nội dung chống Nhà nước để theo dõi, chia sẻ tin, bài viết. Từ tháng 6 đến tháng 11/2015, Duy đã soạn thảo, đăng, chia sẻ 58 bài viết trên facebook cá nhân thể hiện quan điểm về nhiều vấn đề có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Duy kết bạn, nhắn tin trao đổi trên facebook để nói xấu, đưa ra những thông tin sai lệch về đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, từ đó kêu gọi mọi người xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự quản lý xã hội của Nhà nước. Vi phạm nguyên trọng điều 88 - Bộ luật Hình sự
Đây là hành động nhằm chống phá, vu khống, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; xúc phạm, vu khống các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước rất nghiêm trọng, xâm phạm đến sự vững mạnh của Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, làm đảo lộn lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội.
Tại phiên tòa sơ thẩm trước đó, bị cáo Nguyễn Hữu Quốc Duy và Nguyễn Hữu Thiên An đều đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho rằng nội dung bản cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội. Nói vậy để thấy, bản án 3 năm tù giam và 2 năm tù giam về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” là hoàn toàn đúng theo quy định của pháp luật. Không những vậy, đây còn là lời cảnh báo nghiêm khắc với những kẻ cố tình vi phạm pháp luật.

KHI NGƯỜI NÔNG DÂN TRỞ THÀNH CON BÀI CỦA BỌN RẬN CHỦLOA LÀNG
Gần đây, cái tên Hồ Thị Niên được báo chí, các phương tiện truyền thông đại chúng nhắc đến liên tục cùng với những hành động khiếu kiện, “kêu oan” chây lỳ. Nhìn bề ngoài có vẻ bà ta đang phải chịu nỗi oan ức rất lớn nhưng thực chất bên trong lại bộc lộ bản chất thiếu hiểu biết, vụ lợi và cả một “âm mưu” gây rối do bọn rận chủ đứng đầu giật dây.
Hồ Thị Niên
Đối tượng Hồ Thị Niên, ảnh: internet
Hồ Thị Niên sinh năm 1944 tại Thanh Chương - Nghệ An. Năm 1991, bà được chính quyền cấp quyền sử dụng 173,6 m2 đất tại khối 10 thị trấn Thanh Chương, Nghệ An. Tuy nhiên, bà đã bán cho vợ chồng ông/bà Nguyễn Đình Huỳnh và Trần Thị Lý cùng ngụ tại khối 10 thị trấn Thanh Chương. Sau đó, bà Niên không dùng tiền bán đất để mua chỗ ở mới mà tự động chiếm giữ một thửa đất rộng 280m2 thuộc khu chợ của Thị trấn trước đó được Nhà nước cho ở tạm để trông giữ chợ từ năm 1983. Khi chính quyền thu hồi đất, bà vin vào cớ “từ năm 1983 đã sống ở đây” để khiếu kiện, “kêu oan” khắp nơi.
Tên tuổi của Hồ Thị Niên được đánh dấu bởi hai sự kiện “thừa sống thiếu chết” khiếu kiện bằng được:
Ngày 15/10/2015, bà Hồ Thị Niên lôi kéo nhiều chị em “dân oan” ra phòng tiếp dân Trung ương số 1 Ngô Thì Nhậm để kêu oan. Tại đây, bà ta đã diễn một vở kịch “xưa nay chưa từng có” nào là đòi lại đất, “đả đảo tham nhũng” rồi đến yêu cầu xóa bỏ điều 53 - Hiến pháp năm 2013, đòi trả tự do cho hai tử tù Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Chưởng. Thậm chí bà còn dở trò “ăn vạ” táo tợn, rằng “cộng sản, công an ăn hiếp dân”, đòi sự can thiệp của các nhà dân quyền...
Không dừng lại ở đó, ngày 23/12/2016 này, trong không khí tưng bừng của giáo xứ cả nước chào đón Noel (Lễ Giáng sinh), nhóm Hồ Thị Niên tự xưng là “Hội dân oan nông dân ba miền” lại kéo nhau đến phủ Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ để “đưa đơn thư khiếu nại” của “dân oan”. Đơn thư khiếu nại của nhóm “dân oan rận chủ” này bằng băng rôn, khẩu hiệu và la hét, chửi bới. Đặc biệt bà Hồ Thị Niên đã “phát minh” ra chiêu trò mới là CỞI TRẦN để gây sự chú ý.
Từ diễn biến của sự việc, có thể khẳng định hành động khiếu kiện, kêu oan của bà Niên là không có căn cứ, trái pháp luật, bởi lẽ:
Trước hết, lô đất 280m2 thuộc khu chợ thị trấn Thanh Chương là tài sản của toàn dân do Nhà nước quản lý. Điều 53 - Hiến pháp năm 2013 quy định: “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.” Việc sử dụng nó như tài sản riêng của gia đình bà Niên là trái với quy định pháp luật, xâm phạm tài sản Nhà nước.
Thứ hai, khiếu nại của gia đình bà Hồ Thị Niên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An giải quyết thích đáng thông qua Công văn số 1891/UBND-KT-UBND tỉnh Nghệ An khẳng định việc khiếu kiện đòi lại đất, đòi bồi thường của bà Niên là không có căn cứ. Vì vậy, việc bà Nên đi khắp nơi khiếu kiện chây lỳ là vô căn cứ, cố tình gây rối trật tự, dễ gây hiểu nhầm trong quần chúng nhân dân.
Nhìn nhận sâu sắc vấn đề, đây không đơn thuần là vụ khiếu kiện của người dân mà đằng sau đó là âm mưu, thủ đoạn xúi giục thâm độc của bọn phản động. Đằng sau băng rôn, khẩu hiệu khiếu nại, “kêu oan” là hành động chửi Đảng, chửi chính quyền, bôi nhọ lực lương Công an; kích động, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.
Qua đơn cử là Hồ Thị Niên có thể khẳng định nông dân và các vấn đề nóng bỏng ở nông thôn đang trở thành con bài để bọn phản động tập trung khoét sâu, khơi dậy mâu thuẫn, bất bình trong lòng quần chúng. Chúng lợi dung sự chất phác, ngây thơ, nhận thức hạn chế cùng với tâm lý hám lợi của người nông dân để sử dụng họ làm bàn đạp chống phá chính quyền. Bằng sự hứa hẹn về một cuộc sống tốt đẹp hơn, những khoản tiền nhỏ giọt để mua chuộc, lợi dụng gây mất trật tự, chống phá chính quyền. Chẳng biết mộng về cuộc sống sung túc, đủ đầy có đến hay không nhưng người nông dân phút chốc trở thành những kẻ đầu đường xó chợ, thậm chí chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Hình ảnh Hồ Thị Niên, Cấn Thị Thêu - những “bà trùm” khiếu kiện, kêu oan chây lỳ chính là lời cảnh tỉnh cho người nông dân tránh xa lời dụ dỗ ngon ngọt của bè lũ phản động.

DẤU HIỆU TAN RÃ CỦA LÀNG DÂN CHỦ VIỆT


QUÊ CHOA
Thời gian gần đây, người theo dõi thông tin mạng xã hội đã không còn nhìn thấy những hoạt động thường lệ của làng dân chủ như là tụ tập gây rối biểu tình, hay là những lần hô hào, kéo nhau thực hiện phong trào “xàm” nào nữa mà thay vào đó là hình ảnh những lần chạm trán, xô xát nhau diễn ra ngay trong chính nội bộ của chúng. Nào là tranh cãi xung quanh đường hướng hoạt động rồi đến việc phân chia lợi ích cá nhân thậm chí có cả việc chúng cướp công của nhau để nhận thù lao và rồi có những người đã dứt áo ra đi quyết không bao giờ quay lại nơi đây.
Đinh Quang Tuyến
Bài viết của Đinh Quang Tuyến trên mạng xã hội, ảnh: internet
Mới đây nhất, Đinh Quang Tuyến hay còn gọi là “Tuyến xích lô” - kẻ từng là thành viên kì cựu làng dân chủ, tham gia tích cực vào các hội nhóm như No-U, Mạng lưới Blogger Việt và hàng tá hội nhóm khác đã tuyên bố từ rã hoạt động đấu tranh trên mạng xã hội Facebook. Hắn ta rời làng dân chủ với những lý do như sau:
- "cảm thấy tổn thương nghiêm trọng khi bị vài cá nhân đình đám trong giới xuống đường tại SG đặt điều và bêu riếu , số khác lại vô tư và hả hê khích lệ , không mấy người biết sự thật can đảm lên tiếng bảo vệ tôi ".
- Thất vọng vì thấy "đám đông thích những kẻ chơi nổi hơn những người nghiêm túc", "đã hy sinh và dấn thân một cách vô ích , nếu tôi tiếp tục phong trào tranh đấu tại SG , vô hình chung tôi tạo điều kiện cho bọn cơ hội đánh bóng tên tuổi và kiếm tiền ".
- "Sự kiện gần đây nhất là giọt nước tràn ly làm tôi thất vọng hoàn toàn , đó là bữa tiệc tất niên tại SG sẽ diễn ra vào ngày 26/12 , tôi gần như là những người đầu tiên tham gia và đóng tiền , chỉ góp ý là nên làm tiệc đơn giản để tiết kiệm , thế mà bị mang ra đàm tiếu sau khi bớt câu đầu của đoạn đối thoại để tôi được hình dung như một kẻ keo kiệt , bần tiện "
- "Có một sự thật là cộng sản ghét tôi như kẻ thù , nhưng lại chưa từng nhục mạ tôi như thế . Những kẻ nhục mạ tôi lại chính là những người cùng chiến tuyến".
Quả thật như người ta nói, dẫu bạn là ai, làm gì thì nếu sống trong một môi trường thiếu tình người, thiếu nhân văn thì cũng cảm thấy lạc lõng và lạnh lẽo mà thôi. Làng dân chủ cũng vậy, chúng là nơi quy tụ của đám lưu manh lòng gan dạ sói, tập trung nhau lại để thực hiện các hoạt động phi pháp, phi nghĩa chỉ vì những đồng tiền “bẩn”. Chính vì thế sẽ không thoát khỏi cảnh lạc lõng, lãnh lẽo thậm chí chẳng khác gì sống giữa bầy sói hoàng vì chúng có thể dẫm đạp, cắn xe lẫn nhau để tranh dành miếng ăn.
Được tạo lập cũng như hoạt động một cách phi pháp, chính vì thế chẳng có gì để đảm bảo lợi ích, quyền lợi và chẳng có lý dì mà chúng được pháp luật bảo vệ thế nên việc nhàm chán với công việc này là điều chỉ sớm hay muộn mà thôi. Thay vì hoạt động một cách điên cuồng như thời mới thành lập, thời gian này chỉ là những lùm xùm về sự bất ổn về nội bộ của chúng.
Đã là hoạt động phi pháp thì đều bị sự trừng trị của pháp luật, tuy nhiên “đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại” bao giờ. Hơn lúc nào hết, trước khi quá muộn để không phải nhận những bản án của pháp luật, bản án từ lương tâm thì hãy tỉnh giấc để rút khỏi những gì không thuộc về chính nghĩa, không theo lợi ích của đất nước, của dân tộc. Đừng để đến lúc không cứu được mới ân hận thì quá muộn rồi !

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

VLOGGER DƯA LEO MUỐN NHẬP KHO!


LOA LÀNG
Dưa Leo tên thật là Nguyễn Phúc Gia Huy, là một Vlogger người Việt Nam. Một chàng trai thuộc thế hệ đầu của thế hệ 8X nhưng Dưa Leo lại thu hút người đối diện bởi phong cách trẻ trung, năng động, hoạt náo và hài hước. Không phải là một Vlogger quá nổi tiếng nhưng Dưa Leo cũng đã tạo dựng cho mình một chỗ đứng vững chắc trong giới Vlogger và trên các mạng xã hội. Khi mới bắt đầu vào nghề, Dưa Leo đã làm video "Entry bằng hình" và đăng tải lên Youtube cũng như trang cá nhân nhưng chưa nhận được sự phản hồi từ phía khán giả. Chàng Vlogger này còn trêu đùa rằng, có thể mình xấu trai nên chẳng có ai quan tâm. Cho tới Vlog “Bụi đời chợ lớn” thì Dưa Leo mới được nhiều người chú ý tới. Tuy nhiên, thay vì chuyên tâm vào các hoạt động chuyên môn nghệ thuật mang tính giải trí đơn thuần, trong thời gian gần đây Dưa Leo Gia Huy lại liên tục có những video bàn luận về vấn đề chính trị - xã hội theo hướng tiêu cực.
Vlogger Dưa Leo
Vlogger Dưa Leo, ảnh: internet
Mới đây, trái ngược với thông tin mà Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra trước đó như: “Qua điều tra, thu thập thông tin đã khẳng định tổ chức khủng bố Việt Tân đã tổ chức các vụ tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng tại TP.HCM vào ngày 1/5 và 8/5/2016”, thì Gia Huy lại đăng tải đoạn clip có thời lượng dài hơn 8 phút công khai ủng hộ cho tổ chức khủng bố Việt Tân và khẳng định: Không có chuyện tổ chức khủng bố Việt Tân đứng đằng sau việc tài trợ tiền, bánh mì, nước uống nhằm kích động hoạt động biểu tình tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng do sự cố môi trường theo như thông tin một số báo chính thống đã đưa. Đồng thời, Dưa Leo còn châm biếm, đả kích lượng lượng Công an trong việc đảm bảo an ninh trật tự trong những cuộc biểu tình trên. Khi cả đất nước đang gồng mình trước hậu quả của khủng hoàng kinh tế, khi Đảng, Nhà nước kêu gọi “người Việt dùng hàng Việt” thì Dưa Leo lại một lần nữa đăng tải clip ném chiếc điện thoại Bphone với sự thể hiện mình.

Không dừng lại ở đó, cứ như một vết xe đổ ngày càng dài Dưa Leo đăng tải đoạn clip về vấn đề “Tự do ngôn luận khác với nhục mạ cá nhân”. Trong đó có đề cập thẳng thắn rằng ở Việt Nam không có tự do ngôn luận, công kích chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước Việt Nam. Và còn vô vàn Vlog phân biệt vùng miền, chống phá Nhà nước để những thế lực phản động, thù địch lợi dụng vu cáo, chống phá công cuộc xây dựng chế độ Chủ nghĩa xã hội trong nước. Điều này gây nhiều phản ứng bất bình cho nhân dân. Những hành động của Nguyễn Phúc Gia Huy vừa qua và hành động của những kẻ phản động tương tự được là độc hại, nguy hiểm, gây nhiễu loạn thông tin, hiểu nhầm, tác động tiêu cực tới niềm tin của nhân dân, thậm chí ngay cả một bộ phận cán bộ đảng viên với Đảng, Nhà nước. Đây là hành động cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Thiết nghĩ, cần có biện pháp xử lý nghiêm minh đối với các hành vi xuyên tạc, phản động, thể hiện một thái độ cứng rắn, răn đe đối với các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị, tiếp tục khẳng định pháp luật, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ không dung túng những kẻ bịa đặt, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, xâm phạm đến lợi ích quốc gia, đến danh dự, uy tín của Đảng và thậm chí là phản bội Tổ quốc.

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

HIỆU ỨNG “A DUA” THEO ĐÁM ĐÔNG


QUÊ CHOA
Cách đây không lâu, trên các trạng mạng, phương tiện thông tin đại chúng đã đồng loạt đăng tin về vụ việc nghệ sĩ hài Minh Béo bị cơ quan pháp luật nước Mỹ giam giữ và chờ thời gian xét xử vì tội có hành vi quan hệ tình dục với một trẻ em dưới 18 tuổi. Khi vụ việc chưa được xác minh thì đã nổi lên hàng loạt thông tin, bình luận về vụ việc và đặt ra một nghi vấn liệu rằng có đúng như cơ quan báo chí Mỹ đưa tin hay không? Và rồi mọi việc cũng đã được phanh phui trước ánh sáng, quả thật là Minh béo đã có những hành vi vi phạm pháp luật, quan hệ tình dục bằng miệng đối với trẻ em vị thành niên. Nghe đến đây chắc hẳn không ít người phải lấy làm hổ thẹn cho một người Việt Nam lại đi làm những việc như thế. Đặc biệt là một người khá nổi tiếng trong giới truyền thông giải trí lại có những hành động đáng xấu hổ như thế, chỉ vì một nhu cầu sinh lý mà làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của giới nghệ sĩ và đặc biệt hơn là ảnh hưởng nghiêm trọng đến Nhà nước Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
Minh béo
Những hình ảnh Minh béo khi được thả về nước, Ảnh: internet
Đến ngày 21/12 vừa rồi, sau khi chịu mọi hình phạt của nước Mỹ thì anh ta đã được quay trở về nước để tiếp tục sinh sống trên Việt Nam. Một con người đã có hành vi pháp luật, làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của người Việt trong mắt các nước khác trên thế giới đáng nhẽ ra phải nhận được những lời chỉ trích từ phía nhân dân cũng như người hâm mộ, thế nhưng trái lại anh ta lại được chào mừng một cách nồng nhiệt. Khi đăng bức ảnh lên mạng xã hội facebook thì caption (lời dẫn) của anh ta chỉ có đúng nội dung là cảm ơn mọi người. Ý như rằng anh ta chẳng làm gì sai cả và cảm ơn người hâm mộ đã bên cạnh anh cùng anh vượt qua khó khăn vừa rồi.
Thật nực cười thay cho cái quan điểm tư tưởng rỗng tuếch của một văn nghệ sĩ, là một người để được người ta hâm mộ thì không những đòi hỏi phải là một người có tài mà còn phải là một người có đức. Còn Minh béo, tài không biết đâu nhưng về đức sau vụ việc vừa rồi, tác giả xin cam đoan là chẳng có một “Sợi đạo đức” nào ở trong đầu anh ta cả. Đã làm sai còn không biết ăn năn hối lỗi lại còn tỏ vẻ ra mạnh mẽ và tiếp tục hành trình sống ảo của một kẻ ảo tưởng trên mạng xã hội.
Đáng nhẽ ra hành động không biết ăn năn hối cải của Minh béo phải được sự chỉ trích nặng nề của nhân dân cũng như người hâm mộ. Trái lại, họ ủng hộ anh ta một cách nhiệt tình, thậm chí còn động viên anh với những từ ngữ hết sức ngọt ngào. Những người này không biết được rằng là họ đang hâm mộ và dành lòng tin cho nhầm người hay sao? Một người xấu xa như thế mà cũng a dua theo nhau để ủng hộ động viên cho được. Có thể trước đây đó là một hình ảnh đẹp nhưng giờ với tôi nó đã hoàn toàn sụp đổ bởi những hành vi đáng khinh bỉ của anh ta.
Những anh hùng bàn phím cần ý thức được hành động của mình, có chính kiến của mình chứ không phải cứ thấy người trước nói rồi dẫm nguyên vào cái khung đó là hành động hoàn toàn sai lầm của con người. Đây cũng là đặc điểm tâm lý của người Việt để các thế lực thù địch lợi dụng. Chúng đăng tải những hình ảnh mang đậm chất dàn dựng xuyên tạc với mục đích làm ảnh hưởng đến hình ảnh cũng như uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam thì cũng đã không có ít kẻ là anh hùng bàn phím, là “sửu nhi”  vào ủng hộ và chia sẻ nhiệt tình. Điều này quả thật là đáng thất vọng, có thời gian có sức khỏe mà không biết học hành đúng nơi đúng chỗ lại chui đầu vào những thứ tối tăm nhất của xã hội thì chẳng có gì để bàn cho tương lai cuộc đời của những kẻ này nữa.
Với sự phát triển như vũ bão của thời đại công nghệ thông tin đại chúng cũng như  âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch thì hơn bao giờ hết chúng ta phải hiểu và ý thức được việc làm, lời ăn tiếng nói của mình ở mọi mặt trận. Đừng chỉ vì bản tính nông nổi, suy nghĩ nông cạn của mình mà làm ảnh hưởng đến đất nước !

Ý ĐỒ GÌ KHI GỢI LẠI VỤ ÁN “HỘI ĐỒNG CÔNG LUẬT CÔNG ÁN BIA SƠN” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH


SHADOWLESS
Như bạn đọc đã biết, cách đây hơn bốn năm (ngày 05/02/2012) tổ chức phản động “Hội đồng công luật công án Bia Sơn” có tiền thân là tổ chức “Ân đàn đại đạo” (thành lập năm 1975) do Phan Văn Thu, quê ở xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cầm đầu bị cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên triệt phá. Sau đó, ngày 4/2/2013, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên đã tuyên án: “Phan Văn Thu mức án tù chung thân. Vương Tấn Sơn, Lê Duy Lộc - tay chân đắc lực của Phan Văn Thu, mỗi bị cáo 17 năm tù. Các bị cáo: Võ Thành Lê, Nguyễn Kỳ Lạc, Võ Ngọc Cư, Đoàn Đình Nam, Từ Thiện Lương, Võ Tiết - mỗi bị cáo 16 năm tù. Lê Phúc 15 năm tù. Nguyễn Dinh, Đoàn Văn Cư, Phan Thanh Ý, mỗi bị cáo 14 năm tù. Đỗ Thị Hồng, Trần Phi Dũng đều 13 năm tù. Các bị cáo: Tạ Khu, Lê Trọng Cư, Trần Quân, Lê Đức Động, Nguyễn Thái Bình, Lương Nhật Quang đều 12 năm tù. Phan Thanh Tường 10 năm tù. Ngoài án tù, tòa cũng tuyên phạt quản chế 5 năm tại nơi cư trú đối với 21 bị cáo sau khi chấp hành xong bản án” về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” được quy định tại điều 79 - Bộ luật Hình sự năm 1999. Vụ án này đã xảy ra từ năm 2012 nhưng gần đây, trên một số tờ báo chính thống đã đưa tin, đăng tải về vụ án này nhằm mục đích tuyên truyền cho quần chúng nhân dân hiểu rõ hơn về vụ án này, thông qua đó, giáo dục cho quần chúng nhân dân ý thức rõ hơn về pháp luật của Nhà nước Việt Nam hiện nay.
C:\Users\Admin Windows 8\Pictures\Nowy-obraz3.png
Phan Văn Thu bị xét xử tại phiên tòa ngày 04/02/2013, ảnh: internet
Tuy nhiên, ngay khi các trang báo chính thống đăng tải những bài viết có nội dung phản ánh về vụ án nêu trên, nhiều trang báo, Blog lề trái đã đăng tải một cách bịa đặt, xuyên tạc tình hình chi tiết nội dung của vụ án này hòng hướng lái dư luận theo quan điểm của cá nhân các bài viết đó, vu cáo cho chính quyền đàn áp quyền tự do dân chủ, quyền sống của con người. Ngày 21/12/2016, trên trang mạng Dân làm báo có đăng tải bài viết: “Công Án Bia Sơn & Lực Lượng Quốc Dân” của Blogger Tưởng Năng Tiến - một trong những Blogger “gạo cội” chuyên đăng bài viết vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên trang Blog này. Mặc dù không trực tiếp vu cáo chính quyền Việt Nam vi phạm pháp luật nhưng những từ ngữ kiểu như: "cuộc chiến ngầm giữa “tổ chức chính trị phản động Hội Đồng Công Luật Công Án Bia Sơn” và Đảng ta, xét ra, không được hào hứng gì cho lắm. Coi: về nhân sự bên ta có 14 đồng chí Ủy Viên Bộ Chính Trị, lãnh đạo xuyên suốt (và tuốt luốt) hết mọi ban ngành Hành Pháp, Lập Pháp, và Tư Pháp – tất nhiên – kể luôn cả mọi cơ quan truyền thông, quốc hội, quân đội, và đám công an. Riêng Bộ Công An của ta, theo wikipedia, có một ông bộ trưởng, sáu ông thứ trưởng, và vài trăm ông tướng. Số tướng lãnh này (dám) đủ để chỉ huy lực lượng công an cho cả Á Châu! Còn phía bên địch thì nhân sự chắc không đếm hết mười đầu ngón tay (và ngón chân) được “chỉ huy” bởi một ông già 65 tuổi, “lính bảo an trong chế độ cũ.” Lực lượng đã ít mà “tinh thần chiến đấu” lại hoàn toàn không cao” là không thể chấp nhận được vì tính định hướng dư luận là hết sức rõ ràng.
Trên trang Blog Đàn chim việt cũng nhanh chóng đăng lại bài viết nêu trên của Tưởng Năng Tiến hòng cổ vũ cho trào lưu này (mời bạn đọc xem tại http://www.danchimviet.info/archives/106323/cong-an-bia-son-lu%CC%A3c-luo%CC%A3ng-quoc-dan/2016/12).
Có thể thấy rằng, bất kể khi nào các cơ quan báo chí đăng tải những bài viết tuyên truyền về việc trừng trị các đối tượng chống đối chính trị tại Việt Nam của cơ quan chức năng thì cũng đồng nghĩa với việc ngay lập tức trên các trang báo mạng lề trái đều có những bài viết theo kiểu hướng lái dư luận theo hướng có lợi cho những cá nhân đó và có cái nhìn tiêu cực với chính quyền. Điều này là hết sức nguy hiểm trong một xã hội mà mức độ phát triển của thông tin không tỷ lệ thuận với tư duy phản biện, phân biệt được đúng sai của người đọc hiện nay. Do vậy, không còn cách nào khác ngoài việc cơ quan chức năng phải làm đúng chức trách nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, không có kẽ hở để cho bọn chúng lợi dụng đăng bài vu cáo và sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan truyền thông.

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2016

NGÀY 22/12: TRI ÂN NHỮNG NGƯỜI LÍNH BỘ ĐỘI CỤ HỒ

Nguyễn Chiến Thắng
Tên gọi “Quân đội Nhân dân” là do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt với ý nghĩa “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân phục vụ. Một tên khác được nhân dân yêu mến đặt cho là “bộ đội cụ Hồ”. Tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam là đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, được thành lập ngày 22 tháng 12 năm 1944. Lễ thành lập được tổ chức tại khu rừng Sam Cao nằm giữa hai tổng Trần Hưng Đạo và Hoàng Hoa Thám thuộc Châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (nay là huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng). Ban đầu gồm 34 chiến sĩ trong đó có 3 nữ với 34 khẩu súng các loại do Võ Nguyên Giáp chỉ huy chung; Hoàng Sâm được chọn làm đội trưởng; Xích Thắng, tức Dương Mạc Thạch, làm chính trị viên, Hoàng Văn Thái phụ trách tình báo và kế hoạch tác chiến; Lâm Cẩm Như, tức Lâm Kính, phụ trách công tác chính trị; Lộc Văn Lùng tức Văn Tiên làm quản lý. Ngày 15 tháng 4 năm 1945, Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kỳ họp tại Hiệp Hòa, Bắc Giang quyết định Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân sát nhập với lực lượng Cứu quốc quân do Chu Văn Tấn chỉ huy, đổi tên thành Giải phóng quân, lực lượng quân sự chính của Việt Minh để giành chính quyền năm 1945.
Lễ hợp nhất được tổ chức ngày 15 tháng 5 năm 1945 tại rừng Thàn Mát, xã Định Biên, huyện Định Hóa (Thái Nguyên). Năm 1950, Quân đội Quốc gia Việt Nam đổi tên thành Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Trải qua suốt 72 năm thành lập và phát triển, lực lương Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng thể hiện được vai trò của mình trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Ngay từ những năm mới thành lập, khi đất nước đang diễn ra hai cuộc chiến tranh vệ quốc, lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam đã anh dũng, kiên cường để đứng ra là lực lượng nòng cốt đấu tranh, đẩy lùi hai Đế quốc sừng sỏ là Pháp và Mỹ, bảo vệ an toàn cho lãnh thổ đất nước Việt Nam thân yêu.
Khi đất nước mới giành được độc lập, thống nhất, các thế lực thù địch ở khu vực biên giới phía Bắc, Tây Nam dòm ngó và gây hấn thì một lần nữa, lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam lại giương cao ngọn cờ đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc, đẩy kẻ thù ra khỏi vùng biên ải, giữ từng tấc đất của đất nước Việt Nam.
Cho đến thời bình, lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam vẫn luôn giữ vững bản chất của người "bộ đội cụ Hồ", bỏ tay súng để lao động, học tập và đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh. Chúng ta không khó để bắt gặp những đồng chí của lực lượng quân đội Việt Nam đã trở thành gương mặt tiêu biểu của cả nước, cũng không khó để nhận ra những hình ảnh lao động bình dị, rất đỗi đời thường của các anh trong cuộc sống. Tất cả đã thuộc về bản chất của lính cụ Hồ. Thế hệ lớp sau cần học tập và noi gương theo đó.
Chúng ta hãy cùng xem qua một số hình ảnh đẹp về lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam:
 
lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam
Khi mới thành lập, lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam mới chỉ có 34 chiến sĩ
lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam
Trải qua 72 năm thành lập, lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam đã phát triển rất hùng mạnh cả về mọi mặt
lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam
Kể cả trong thời chiến lẫn thời bình, lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam vẫn hăng say tập luyện
lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam
Không những thế, lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam vẫn thường xuyên tham gia giúp đỡ nhân dân lao động, sản xuất
lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam
Chính các anh cũng là người hăng say lao động, sản xuất
Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thành lập lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, cho chúng cháu, chúng em được gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến thế hệ các chú, các anh - những người "bộ đội cụ Hồ" kiên trung, dũng cảm đã đấu tranh, gìn giữ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đến ngày hôm nay.

CHỨNG NÀO TẬT NẤY - DÂN LÀM BÁO TIẾP TỤC XUYÊN TẠC BỊA ĐẶT


NAM PHONG
Trong thời gian vừa qua, dư luận xã hội nóng lên với câu chuyện xung quanh việc thông tin Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị bàn giao lại chức danh Chủ tịch Hội đồng.
Hỏi ra mới biết chuyện là xoay quanh việc luân chuyển công tác thay đổi vị trí người lãnh đạo của Công ty, đơn vị 319 - nghĩ ra thì là rất bình thường. Tuy nhiên, vốn dĩ bản chất xấu xa của một số trang mạng lề trái nhất là việc này có liên quan tới Đại tá Phùng Quang Hải (con trai của Đại tướng Phùng Quang Thanh) thôi giữ vị trí tại Tổng Công ty 319 và trong tương lai chưa tiết lộ đã về được công tác ở đâu. Nhưng trong tâm trí một số kẻ lắm chuyện, đám kền kền bản chất xấu xa chúng lại hết lời bịa đặt, xuyên tạc, bôi xấu Đại tá Phùng Quang Hải, cũng như gia đình Đại tướng Phùng Quang Thanh.
DÂN LÀM BÁO
Luận điệu của Danlambao xuyên tạc vụ việc về Đại tá Phùng Quang Hải, ảnh: internet
Chúng ta biết rằng, ở một đơn vị hay tổ chức nào trong xã hội cũng sẽ có những lúc cán bộ này hết nhiệm kỳ thôi giữ chức vụ và thay vào vị trí đó là một cán bộ khác. Ấy vậy mà, chắc quá để ý, soi kỹ quá nên lần này với sự luân chuyển công tác của Đại tá Phùng Quang Hải, đám kền kền lại lên tiếng, xuyên tạc, bịa đặt câu chuyện với những suy nghĩ: “Cha mất chức thì con cũng phải từ chức”, “Cái kết của các quan CSVN thì trước cũng như sau. Từ khi có đảng CS cho tới bây giờ.”... Toàn là những lời lẽ thiếu hiểu biết, sự xấu xa đã hiện rõ từ miệng những kẻ xấu xa cơ hội này phát ngôn.
Nực cười hơn, một số đám kền kền khác chúng cũng tạo hướng dư luận cũng đồng thanh lên tiếng xuyên tạc đánh lừa dư luận với những phao tin như cho rằng người thay thế chức vụ Đại tá Phùng Quang Hải là Đại tá Trần Đăng Tú - là con trai của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Trong khi Đại tá Trần Đăng Tú sinh năm 1956...) Hơn nữa chúng cũng tự sướng với nhau rằng: Sự thay đổi này là tiếng súng đấu tranh giữa những người có quyền lực... Thật nực cười với những kiểu liên tưởng thú vị, những câu nói không một căn cứ bằng chứng, thậm chí quá xuyên tạc bản chất của vấn đề.
Thiết nghĩ, với những vấn đề liên quan đến cán bộ của Việt Nam, những câu chuyện tưởng chừng bình thường hằng ngày thì đối với những kẻ luôn mang trong mình tư tưởng xấu xa thì điều đó lại là cả một vấn đề lớn. Với Danlambao cũng như một số trang mạng lề trái khác là vậy, chúng sẵn sàng biến tấu bản chất vấn đề, quy chụp tuyên truyền những vấn đề trong xã hội có liên quan đến uy tín của Nhà nước Việt Nam nhằm đánh lạc hướng dư luận, gây nên sự hiểu lầm của nhân dân với mục đích nhằm hướng dư luận về phía mình, nhằm thực hiện cho những mưu đồ chống phá xấu xa từ lâu của chúng.

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

CHẶNG ĐƯỜNG THẤT BẠI CỦA MẠNG LƯỚI BLOGGER VIỆT NAM


QUÊ CHOA
Những ngày qua, trên các trang mạng xã hội lề trái đang đăng tải và tuyên truyền hình ảnh với nội dung: “3 năm thành lập mạng lưới Blogger Việt Nam" - một hội nhóm có thể xem là nơi chứa chấp của những kẻ đầu trộm đuôi cướp, trời không sợ đất không sợ, làm mọi thứ chỉ để nhận lại thù lao hậu hĩnh của các cơ quan, tổ chức đặc biệt nước ngoài. Luôn miệng cho rằng việc làm của mình và đồng bọn là đang hết lòng đấu tranh vì sự nghiệp bảo vệ quyền con người, quyền dân chủ vì những lý tưởng cao đẹp. Tuy nhiên tất cả đó cũng chỉ là ngụy biện, những kẻ nằm trong mạng lưới này kể như: Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm gấu) hay Hồ Hải... đều là những người đang dính vào vòng lao lý vì đã có những hành vi vi phạm pháp luật hình sự quy định.
Mạng lưới Blogger Việt Nam
Mạng lưới Blogger Việt Nam thật trơ trẽn khi tự tổ chức sinh nhật cho hội nhóm của mình, ảnh: internet
Mạng lưới Blogger Việt Nam được khởi xướng từ chiến dịch vận động tuyên bố 258 do dân chủ cuội Phạm Đoan Trang - một con rận rết có máu mặt trong giới anh em dân chủ hoạt động dưới danh nghĩa nhân quyền. Ngày 12/10/2013, tổ chức có tên “Mạng lưới Blogger Việt Nam” chính thức được tuyên bố ra đời tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Nha Trang với tiêu chí là “đấu tranh vì nhân quyền”, “Tự do báo chí” … . Tuy nhiên trái lại với khẩu hiệu chúng nói, chúng lại thường xuyên đăng tải các bài viết, các tuyên bố chung hay các bình luận với mục đích xuyên tạc, bịa đặt làm ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín của Đảng, của Nhà nước trong lòng nhân dân cũng như bôi nhọ danh dự của các cán bộ lãnh đạo cấp cao Nhà nước.
Với những hoạt động như thế, tổ chức này đã sớm bị vạch trần, làm rõ bộ mặt thật. Những người là thành viên cốt cán trong hội này kể như Nguyễn Hữu Vinh hay Hồ Hải hiện nay đều đang chịu sự xử lý của cơ quan chức năng vì đã có hành vi vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, đến đời sống của nhân dân. Và hiển nhiên, chúng cũng không làm không công cho ai cả, chúng nhận được một nguồn thù lao vô cùng lớn từ Việt Tân rót về. Càng hoạt động cho Việt Tân tích cực thì quyền lợi càng nhiều. Vì thế mà những kẻ trong hội nhóm này đều ra sức hoạt động hết công suất của mình, bất chấp là việc làm này là vi phạm pháp luật.
Được đà lấn tới, sau khi thấy hoạt động của mình đem lại một nguồn lợi khổng lồ thì chúng sẵn sàng chịu mọi hình phạt mặc dù đó là những hành vi mang tội danh Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. “Tự do báo chí, tự do ngôn luận” như lúc thành lập hội nhóm chúng nói đều đã đi quá giới hạn cho phép, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đất nước Việt Nam cũng như các công dân khác trên Việt Nam.
Có thể thấy rằng, sau 3 năm “hành nghề” thì điều duy nhất mà hội nhóm này làm được đó chính là điểm tên mình vào danh sách những kẻ ngông cuồng, háu đá nhất xã hội. Sau khi những thành phần cộm cán đã bị xử lý bởi pháp luật thì rồi giờ đây hội nhóm cũng đã có những dấu hiệu của sự tan rã. Nếu không hối lỗi quay đầu sớm thì những kẻ này cũng chẳng có đường lùi nào khác là tự cho tay vào còng số tám như những đàn anh đàn chị đốn mạt đi trước của mình.

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

PHẠM CHÍ DŨNG - KẺ VẼ NÊN NHỮNG CÂU CHUYỆN THẦN THOẠI


QUÊ CHOA
Từ trước tới nay, nghề nhà báo vẫn luôn được xem là một trong những nghề cao quý, làm nhiệm vụ truyền tải tới cho người đọc những thông tin, tri thức chính xác, mới và nóng bỏng nhất trong xã hội, cuộc sống thường nhật diễn ra hằng ngày xung quanh chúng ta. Tuy nhiên, thời gian trở lại đây sự cao quý cũng như ý nghĩa của nghề này đã bị bóp méo đi phần nào, vì đây là bộ phận đang bị chi phối, tác động bởi những thế lực phía ngoài. Và rồi, đã có những con người trong nghề này này lại tự động tách ra làm thành một nhóm cá biệt với cái tên: “ Hội nhà báo độc lập”.
Hội Nhà báo độc lập
Kẻ cầm đầu Hội Nhà báo độc lập là Phạm Chí Dũng, ảnh minh họa
Chủ tịch của hội nhóm này là một cái tên hoàn toàn không xa lạ, đó chính là Phạm Chí Dũng, cái người mà cộng đồng mạng dành tặng cho hắn là làm báo thì ít là nói phét thì nhiều. Bởi lẽ được mệnh danh như thế vì hắn luôn viết lên những lời lẽ đậm chất xuyên tạc, địa đặt và hư cấu. Mới đây nhất trên trang Blog anhbasam lại đăng tải bài viết của hắn với nội dung: “Thoát nước và thoát người” với một nội dung chẳng khác gì chuyện thần thoại.
Trong bài viết của mình, chẳng biết là hắn ta đang nằm mơ hay là trong cơn mộng du mà cả gan nói cả Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh đang bị bão, kèm theo đó là diễn ra tình trạng ngập úng, nước trong lòng đất phun lên xối xả và với một trí tưởng tưởng mơ hồ sinh động hắn liên tưởng rằng sự phun trào đó cũng giống như đất nước đang gặp khó khăn, lâm vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc và dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam thì nhân dân sẽ vùng lên như nước phun lên mặt đất.
Để thêm chút sinh động trong câu chuyện của mình thì hắn còn viết rằng: “Nếu xem phong trào biểu tình miền Trung là tiêu biểu nhất từ sau thời “cách mạng Thái Bình năm 1997”, hình ảnh tiêu biểu không kém là hàng rào cảnh sát cơ động đã vỡ nát khi đám đông biểu tình tràn qua, cùng nhiều cảnh sát phải cởi áo, vứt nón bỏ chạy. Hình ảnh này là quá trái ngược với tình hình trước đó khi giới Công an trị còn luôn đe dọa “sẽ bắt nhốt hết” đối với những người biểu tình không còn biển để sinh sống.
Rõ là những tiểu đoàn cảnh sát cơ động và cả quân đội nữa, đã không thể nào đối kháng với lòng dân. 41 năm sau ngày “giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”, chưa bao giờ lòng dân sôi sục phản kháng chế độ cầm quyền như lúc này. Hiện tình cũng vậy, không hề khác. Dân không còn lối thoát và tiếp đó quan chức cũng thế.”
Khá khen cho trí tượng tượng phong phú của hắn, tuy nhiên muốn tưởng tượng cũng phải có căn cứ chư không thể tưởng tượng một cách mơ hồ như kiểu của hắn được. Đây là do lỗ hổng kiến thức cũng thể hiện như kém hiểu biết của Phạm Chí Dũng.  Xin nhắc lại cho hắn biết rằng, sự kiện đó không phải là cuộc nổi loạn của nhân dân do tức nước vỡ bờ mà ra. Mà đó chính là cuộc biểu tình tuần hành trái phép dưới sự kích động, lôi kéo của những nhà giữ chức sắc trong giới giáo đồ như Nguyễn Thái Hợp, Đặng Hữu Nam hay Trần Đình Lai. Và hoàn toàn càng không có chuyện lực lượng vũ trang không thể đối kháng với lòng dân như hắn nói. Vì với trang bị các công cụ hỗ trợ của lực lượng ở thời điểm hiện tại thì việc không chế nhóm người gây rối chỉ là vấn đề muốn hay không mà thôi.
Có lẽ rằng vì đã quá tôn thờ nhầm người, nhầm đối tượng mà Phạm Chí Dũng đã bị ảo tưởng sức mạnh quá đà, sẽ chẳng có cuộc nổi dậy nào như hắn nghĩ cả, những cuộc biểu tình, tụ tập trái phép như hắn nói là những hành động vi phạm pháp luật, phá hoại sự ổn định và phát triển của đất nước. Liệu có công dân yêu nước chân chính nào muốn làm điều đó không? Tác giả nghĩ là không. Những gì hắn làm chỉ vì đang muốn làm loạn thông tin mà thôi, còn để tin câu chuyện này thì chắc chỉ có những kẻ  là tay chân ruột của hắn như Mẹ nấm gấu, Hồ Hải hay Lê Anh Hùng mà thôi.

 

Thống kê

  • bài viết
  • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ