Thứ Năm, 25 tháng 6, 2015

PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN LAO ĐỘNG


Bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân là một nhiệm vụ rất quan trọng của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vì vậy Hiến pháp nước ta quy định rất cụ thể vai trò làm chủ của nhân dân lao động. Vai trò làm chủ của nhân dân lao động được thể hiện trong Hiến pháp - một đạo luật cơ bản, giữ địa vị tối cao trong hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trên những nội dung cơ bản: "Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức."
Hoàn thiện thể chế, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, ảnh minh họa
Trong xã hội có giai cấp, Nhà nước được hình thành và trở thành công cụ quan trọng nhất để quản lý xã hội. Để thực hiện được chức năng đó, Nhà nước tập trung vào mình quyền lực cao nhất của xã hội, giúp cho giai cấp cầm quyền có đủ sức mạnh để bảo vệ địa vị thống trị xã hội. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ và xây dựng nên chính quyền của mình, trao quyền lực cho chính quyền đó để quản lý và xây dựng một xã hội vì lợi ích của nhân dân. Như vậy, quyền lực Nhà nước là của nhân dân, nhân dân sử dụng quyền lực Nhà nước để thực hiện quyền làm chủ của mình đối với xã hội.
Nói quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân có nghĩa là thuộc về tất cả mọi người dân Việt Nam mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp tri thức, chứ không phải thuộc về một cá nhân hay một nhóm người nào nhất định.
Cơ chế bảo đảm quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân được quy định trong Hiến pháp: "Nhân dân sử dụng quyền lực Nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân,do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân". Bên cạnh đó, Hiến pháp còn quy định hình thức dân chủ trực tiếp thông qua trưng cầu dân ý, thảo luận toàn dân hoặc các loại hình thức biểu hiện ý chí và nguyện vọng trực tiếp khác như trong quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình.
Nói đến làm chủ là bao gồm hai mặt quyền lợi và trách nhiệm của người làm chủ; vì vậy cùng với việc xác định quyền làm chủ của nhân dân cũng như cơ chế bảo đảm thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, Hiến pháp còn quy định trách nhiệm của nhân dân trong tham gia công việc của Nhà nước, bảo vệ của công, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân và của người khác, giữ gìn an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, tổ chức đời sống công cộng.

                                                                             HẢI TRANG

TÁC GIẢ: Unknown // 6/25/2015 09:10:00 SA
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

29 nhận xét:

 1. Nhà nước ta là nhà nước của dân do dân và vì dân. Tất cả quyền lợi đều thuộc về nhân dân. Điều này luôn được thể hiện qua bản chất cũng như qua các bản hiến pháp và hành động thực tế. Với bản chất như vậy và cùng với sự lãnh đạo sáng suốt của mình hy vọng Đảng và nhà nước sẽ lãnh đạo dân tộc đi hết thắng lợi này tới thắng lợi khác!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng vậy, nhà nước ta từ xưa đến nay vẫn là một nhà nước của dân, do dân và vì dân. Lấy dân làm gốc, mọi quyền lực cũng đều thuộc về nhân dân. Đây là những tiền đề đưa Đảng ta đi tới đỉnh vinh quang.

   Xóa
 2. Việc nhà nước cụ thể hóa quyền làm chủ của nhân dân trong các văn bản pháp luật và thực hiện nó qua những hành động cụ thể cho thấy bản chất tốt đẹp và tiến bộ của nhà nước. Đây là điều mà nhiều nhà nước ở nước ngoài không có và đây là điều phù hợp với tiến trình lịch sử nhân loại. Với bản chất như vậy thì việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển là điều đương nhiên!

  Trả lờiXóa
 3. Ở nước ta mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân. Đây là điều đã được thể hiện trong hiến pháp, là bản chất của nhà nước. Bài viết đã phân tích rất hay về nội dung này và cả những hình thức thực hiện quyền lực nhà nước của nhân dân. Và đây là điều tiến bộ của mô hình nhà nước và chế độ ta!

  Trả lờiXóa
 4. Bản chất của nhà nước ta là tất cả đều vì nhân dân và của nhân dân. Điều này được thể hiện qua văn bản cao nhất của nhà nước là hiến pháp mà còn được thể hiện ngay trong những chính sách và biện pháp thi hành. Chính bản chất đó là tiền đề sức mạnh đưa nước ta tới đỉnh vinh quang trong thế kỷ mới!

  Trả lờiXóa
 5. Nhà nước ta là nhà nước của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân, do nhân dân làm chủ, điều đó được khẳng định trong các bộ luật và trong Hiến pháp của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhà nước sẽ làm những gì tốt đẹp nhất cho nhân dân và nhân dân cũng cần phải thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của họ có như vậy đất nước ta mới có thể phát triển được.

  Trả lờiXóa
 6. Bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân do đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân được nhà nước đặc biệt quan trọng. Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua các đại biểu giai cấp của mình và những tâm tư nguyện vọng sẽ được phản ánh qua các đại biểu đó. Đây là một cách làm tuyệt vời và phát huy được quyền của nhân dân

  Trả lờiXóa
 7. Là một người dân của đất nước tôi thực sự vui mừng khi đọc được những phân tích từ bài viết này, nó tiếp thêm động lực cho chúng tôi để tiếp tục xây dựng đất nước và chúng tôi sẽ thực hiện tốt quyền làm chủ của mình thông qua các đại biều của mình

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cũng giống như bạn, đọc bài viết này xong khiến tôi thực sự tự hào vì mình được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Việt Nam dấu yêu này. Con người nơi đây, Các chính sách nơi đây, thực sự là tuyệt vời hơn bất cứ nơi nào trên trái đất.

   Xóa
  2. Nói đến làm chủ là bao gồm hai mặt quyền lợi và trách nhiệm của người làm chủ; vì vậy cùng với việc xác định quyền làm chủ của nhân dân cũng như cơ chế bảo đảm thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân

   Xóa
 8. Nhà nước của ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân, quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân có nghĩa là thuộc về tất cả mọi người dân Việt Nam mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp tri thức, chứ không phải thuộc về một cá nhân hay một nhóm người nào nhất định.

  Trả lờiXóa
 9. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Nhân dân sử dụng quyền lực Nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân,do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân vì thế nhân dân hãy bầu ra những người ưu tú nhất để đại diện cho quyền lợi của mình.

  Trả lờiXóa
 10. Quyền làm chủ của nhân dân là một trong những quyền cơ bản mà được pháp luật Việt Nam thừa nhận, nhà nước Việt Nam còn là nhà nước của nhân dân do nhân dân, nên nhân dân phải là người làm chủ, một đất nước như vậy nó thực sự rất dân chủ, đáp ứng được ý chí nguyện vọng của nhân dân

  Trả lờiXóa
 11. Nhà nước ta luôn thể hiện quyền làm chủ của người dân trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, một đất nước luôn đề cao vai trò và vị trí của người dân, nó đã đáp ứng được nguyện vọng của quần chúng nhân dân, chỉ có đề cao vai trò của người dân thì nó mới giúp đất nước ngày càng phát triển, đối với một chế độ nào cũng vậy lấy dân làm gốc luôn là yêu cầu quan trọng nhất.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhà nước ta vẫn luôn hết sức tạo điều kiện cho mỗi người dân được hưởng sự công bằng, được hưởng hết quyền làm chủ của mỗi người trong xã hội. Chỉ có lấy dân làm gốc thì mới giúp cho đất nước ngày càng lớn mạnh.

   Xóa
 12. Nếu như ý chí nguyện vọng của nhân dân được nhà nước thực hiện thì đây là điều rất tốt, Nhà nước ta còn là nhà nước pháp quyền nên quyền làm chủ lúc nào cũng tập trung cho nhân dân, nhân dân thể hiện vai trò lãnh đạo của mình thông qua quốc hội, đây là nơi tập trung những người ưu tú nhất.

  Trả lờiXóa
 13. Chở thuyền là dân mà lật thuyền cũng là dân. Sức mạnh của nhân dân lao động là vô cùng to lớn và quan trọng trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Vì thế mà những chính sách quan tâm tới nhân dân lao động cũng vì quan tâm tới vận mệnh quốc gia

  Trả lờiXóa
 14. người dân được hưởng các quyền của mình đó là điều hoàn toàn đúng chứ không có cái gì cả đâu. Người dân có sức mạnh vô cùng to lớn cho nên không thể vi lý do nào đó mà làm thiệt đi sức mạnh đó được mà cần phát huy hơn nữa sức mạnh đó chứ không thể để cho bất cứ kẻ nào có thể phá vỡ được.

  Trả lờiXóa
 15. người dân được hưởng quyền lợi của mình chứ không chấp nhận cho bất cứ kẻ nào có thể lợi dụng có thể chống phá cả đâu. cái gì cũng nên có cái giới hạn của nó chứ không thể thích làm cái gì cũng được cả đâu, làm gì có cái trò thích làm cái trò cá nhân gì cũng được đâu.

  Trả lờiXóa
 16. người dân lao động có thể thực hiện cho được việc làm của mình đồng thời cũng chỉ có họ mới có thể được nhận được mọi quyền lợi của mình mà. Đây là điều tất yếu có thể đảm bảo cho sự công bằng trong cư xử của nhà nước mà.

  Trả lờiXóa
 17. người dân được làm chủ cho nên cũng không có cái gì cả khi người dân được hưởng quyền lợi của mình mà. Không có cái gì là không thể và cũng chỉ có sức mạnh của nhân dân thì không thể địch nổi được nên đừng có cố tím cách làm tiêu hao sức mạnh này.

  Trả lờiXóa
 18. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 19. người dân được làm chủ và họ có quyền được ưu đãi nhất là trong thời gian hiện nay điều đó càng được quán triệt để có thể tạo sự công bằng chứ không có gì là sai cả. Không thể chấp nhận cho bất cứ người nào có thể thực hiện bất cứ chiêu trò nào đâu nhé.

  Trả lờiXóa
 20. nhà nước tạo mọi điều kiện cho người dân có thể được hưởng quyền lợi của mình chứ không thể chấp nhận cho bất cứ người nào có thể thực hiện cho được mục đích cá nhân của những con người không làm được cái gì lại chạy đi phá hoại được.

  Trả lờiXóa
 21. Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân, điều này không những được thể hiện qua văn bản cao nhất của Nhà nước là Hiến Pháp mà còn được thể hiện ngay trong những chính sách và biện pháp thi hành.

  Trả lờiXóa
 22. Nhà nước ta đã và đang tạo mọi điều kiện cho người dân có thể được hưởng những quyền lợi mình đáng được hưởng. Đây là điều tất yếu có thể đảm bảo được sự công bằng mà nhà nước đang bảo vệ.

  Trả lờiXóa
 23. Bản chất của nhà nước ta là một nhà nước của dân, do dân và vì dân. Mọi người dân sinh sống ở đất nước ta đều được những quyền lợi tuyệt vời như thế, mọi thứ đêu không như những gì bọn rận nói đâu. Chúng chỉ muốn tung tin đồn nhảm thôi.

  Trả lờiXóa
 24. Bản chất của nhà nước ta được thể hiện rõ ở tính nhân dân, đó là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Tất cả quyền lực của nhà nước đều thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức. Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước và nhân dân thực hiện quyền đó dưới nhiều hình thức. Sức mạnh của nhân dân vô cùng to lớn và có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày càng hùng mạnh.

  Trả lờiXóa
 25. Nhà nước Việt Nam mang bản chất là nhà nước của dân, do dân, và vì dân. Sức mạnh của nhân dân lao động vô cùng to lớn và quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ nước nhà. Chính vì vậy không thế lực thù địch nào có thể chống phá được. Mọi người dân trên đất nước ta đều được hưởng những quyền lợi cao nhất.

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ