Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

XÃ HỘI DÂN SỰ ĐÚNG NGHĨA VÀ XÃ HỘI DÂN SỰ TRÁ HÌNH


Hiện nay, ở Việt Nam rộ lên "mốt" thành lập các Tổ chức Xã hội dân sự. Nhiều bạn trẻ coi tổ chức Xã hội dân sự như một "phát kiến vĩ đại", một biểu hiện của "nền văn minh tuyệt đỉnh" và nhắm mắt đi theo các tổ chức này bất chấp nó có được thành lập và hoạt động hợp pháp hay không? Bất chấp bản chất của nó có thực sự là Tổ chức Xã hội dân sự đúng nghĩa hay không? Nguy hiểm hơn, một số bạn trẻ có “tri thức”, có học vấn và hiểu biết xã hội trội hơn so với lứa tuổi của mình đã bị rơi vào trạng thái "vĩ cuồng" sau khi tham gia vào các Tổ chức Xã hội dân sự có sự tài trợ từ bên ngoài, cộng với sự non nớt về kinh nghiệm sống và không có bản lĩnh chính trị dẫn đến việc tự biến mình thành công cụ cho các mưu đồ đen tối phá hoại đất nước, đi ngược lại lợi ích Dân tộc.
Một số tổ chức nhân danh xã hội dân sự ở Việt Nam hiện nay, ảnh: internet
Nhận diện Tổ chức Xã hội dân sự, chúng ta cần lưu ý một số điểm căn bản sau:
Tổ chức Xã hội dân sự là một hình thức tổ chức xã hội ra đời một cách tự phát, trên cơ sở tập hợp của các cá nhân tự giác, tự nguyện tham gia vào các công việc của tổ chức nhằm hướng tới các mục đích khác nhau (được xác định tùy vào mục tiêu, nguyện vọng của các thành viên khi tập hợp nhau lại trong phạm vi tổ chức đó) nhưng đều hướng tới việc góp phần xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng và văn minh.
Tổ chức Xã hội dân sự độc lập với Nhà nước và các thiết chế chính trị có liên quan hoặc đối lập với quyền lực Nhà nước. Việc các tổ chức Xã hội dân sự được thành lập và/hoặc nhận tài trợ, nhận chỉ đạo hoặc định hướng hoạt động từ các đối tượng kể trên biến họ trở thành công cụ của các thể chế chính trị, một "cánh tay nối dài" của quyền lực nhà nước hoặc các tổ chức chống đối Nhà nước, bản chất của chúng lúc đó không còn lại tổ chức Xã hội dân sự nữa, đó chỉ còn là cái "mác" gắn vào cho các tổ chức chính trị núp bóng tổ chức Xã hội dân sự, "Chiếc áo không làm nên thầy tu"!
Tổ chức Xã hội dân sự là các tổ chức "phi Chính phủ" chứ không phải là "vô Chính phủ". Đã là các tổ chức Xã hội dân sự theo đúng nghĩa thì đó phải là các tổ chức độc lập với Nhà nước, cả về tổ chức và hoạt động. Tuy nhiên, cũng giống như mọi cá nhân, tổ chức khác sống trong một môi trường pháp lý, họ phải thừa nhận và tôn trọng quyền lực Nhà nước, tôn trọng và tuyệt đối tuân thủ pháp luật. Các tổ chức được lập ra nhằm chống đối Nhà nước và/hoặc có tham vọng chính trị, đòi hỏi chia xẻ quyền lực Nhà nước không thể gọi là Tổ chức Xã hội dân sự được!. Thực chất chúng chỉ là các "bang hội" trá hình, hoạt động bất hợp pháp, cá biệt một số tổ chức trở thành tổ chức khủng bố, tập đoàn tội phạm....
Tổ chức Xã hội dân sự là "đối trọng" chứ không phải là "đối lập" với quyền lực Nhà nước. Trong đời sống xã hội, phản biện xã hội có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy xã hội phát triển. Phản biện xã hội phải được hiểu là việc phát hiện, ngăn ngừa các biểu hiện sai phạm, phản dân chủ, bất bình đẳng trong xã hội có thể xảy ra do lỗi của Nhà nước hoặc các bộ phận khác nhau trong bộ máy nhà nước ở tất cả mọi khâu trong quá trình Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp... Vai trò của các tổ chức Xã hội dân sự là phát hiện, cung cấp thông tin, hỗ trợ, đấu tranh ngăn chặn... các tiêu cực trong Bộ máy Nhà nước, chứ không thể là làm thay Nhà nước, chia xẻ quyền lực với Nhà nước. Có thể nói đây là sai lầm tai hại của nhiều cá nhân tham gia vào các " tổ chức Xã hội dân sự " tự phát ở Việt Nam hiện nay.
Mục tiêu cơ bản của tổ chức Xã hội dân sự là "xây dựng" chứ không phải là "phá hoại". Đã nói đến các tổ chức Xã hội dân sự là phải nói đến các mục tiêu phát triển mọi mặt đời sống xã hội thông qua việc góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của các thành viên và/hoặc các đối tượng cần được bảo vệ, chăm sóc, bên cạnh đó là việc đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong xã hội... Việc một số tổ chức Xã hội dân sự đặt ra mục tiêu hoạt động của mình là phê phán, cản trở thậm chí phá hoại hoạt động của Nhà nước hoặc các chính đảng, các tổ chức xã hội khác thì nó không thể coi là một tổ chức Xã hội dân sự, đó là tổ chức chính trị trá hình, lợi dụng tự do, dân chủ phục vụ các mưu đồ chính trị bất minh...
Từ "nhận diện" các tổ chức Xã hội dân sự nêu trên, chúng ta dễ dàng nhận thấy ở Việt Nam hiện nay hầu như không có Tổ chức Xã hội dân sự đúng nghĩa, có chăng chỉ một số tổ chức thiện nguyện đáp ứng được tiêu chuẩn để được coi là tổ chức Xã hội dân sự. Các tổ chức xã hội ở Việt Nam hiện có thể chia làm 2 nhóm chính:
Các tổ chức thuộc hệ thống các tổ chức xã hội nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ chịu sự sắp xếp về tổ chức và nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam, chịu sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối, chủ trương và các quyết sách lớn trong quá trình hoạt động, bị lệ thuộc về ngân sách hoạt động từ Chính phủ... Vì vậy, họ không thể là "tự phát", "độc lập", "đối trọng"... với quyền lực Nhà nước. Có chăng, họ chỉ làm tốt được vai trò "góp phần đấu tranh ngăn chặn tiêu cực" và "góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của một bộ phận dân chúng" theo sự phân công, chỉ đạo của Đảng và Chính phủ.
Các Tổ chức Xã hội dân sự tự phát, không được đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Các tổ chức này đa số là hoạt động bí mật hoặc bán công khai, chủ yếu thông qua "đời sống ảo" là các mạng xã hội. Do được thành lập và hoạt động một cách tự phát, bí mật, thiếu thông tin về Mục đích, tiêu chí, phương pháp, phương tiện hoạt động, tổ chức và nhân sự, giao tiếp chủ yếu qua "đời sống ảo", thời gian thành lập và hoạt động chưa lâu, chưa đóng góp được gì đáng kể cho xã hội nên đa số các tổ chức này uy tín rất thấp ở trong nước, một số bị dư luận lên án kịch liệt, bị coi là "phản động", "tay sai của các thế lực thù địch".
Một điểm dễ dàng nhận thấy là các thiết chế tự xưng là Tổ chức Xã hội dân sự bản thân chúng chưa phải là tổ chức hoàn chỉnh. Một số khả dĩ có thể được coi là "tổ chức" nhưng lại chưa được đăng ký thành lập và hoạt động hợp pháp và đặc biệt, bản chất của chúng không hề là "dân sự", chúng lộ rõ mưu đồ chính trị đằng sau hoạt động của mình! Nguy hại hơn, rất nhiều trong số các "Tổ chức Xã hội dân sự tự phát" ra đời gần đây không chú trọng vào xây dựng mà chủ yếu tập trung cho hoạt động phê phán, chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam S và Nhà nước Việt Nam, vô hình chung họ trở thành các tổ chức phá hoại, thậm chí một số là tay sai cho các lực lượng từ bên ngoài chống lại Việt Nam!
Câu hỏi đặt ra là làm sao để Việt Nam có được các Tổ chức Xã hội dân sự thực sự, có uy tín trong nhân dân, hoạt động có hiệu quả và đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội Việt Nam, đồng thời thực sự là đối trọng với Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần hoàn thiện bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà nước.
Thiết lập và cấu trúc lại hệ thống các tổ chức xã hội tại Việt Nam hiện đang là một đề tài nóng, mang tính thời sự và cấp thiết đối với sự phát triển lành mạnh của xã hội Việt Nam hiện nay. Rất mong đây sẽ là đóng góp nhỏ bé nhưng thiết thực trong việc định hướng và xác định hướng đi của xã hội Việt Nam, nhằm hướng tới xây dựng một "xã hội công bằng, dân chủ và văn minh".
                                                                                         Hải Trang

FACEBOOK COMMENTS

26 nhận xét:

 1. Qúa đúng. Tổ chức xã hội dân sự mang tính "phi chính phủ" chứ không phải là "vô chính phủ". Bất cứ cá nhân nào tham gia tổ chức thì cũng đều là con người, có quốc tịch, thuộc một quốc gia nào đó, họ cũng đều phải chấp hành và tuân thủ theo luật pháp. Không thể vì núp dưới danh nghĩa các tổ chức xã hội dân sự mà lôi kéo thành viên, làm chiêu bài phá hoại trật tự ổn định hay thể chế chính trị, xã hội của một đất nước được.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đảng TRỌng LÚ đã lộ nguyên hình là một đảng cướp! Không còn “ăn không chừa thứ gì” nữa mà đang “cướp sạch, không chừa thứ gì” để chuẩn bị lo hậu sự.

   Từ nay đến ngày Đảng TRỌng LÚ tổ chức ĐH 12-cũng là ngày đại tang của Đảng LÚ, toàn dân VN hãy chung tay đào mồ để chôn lấp cái xác chết phình trương, thối tha của Đảng TRỌng LÚ.

   Xin mượn lời của Phương Uyên để thay lời kết thúc: Đảng Chó TRỌng LÚ đi chết đi !

   Ngày đó đang đến rất gần… rất gần.

   Trăm năm Kiều vẫn là Kiều,

   TRỌng LÚ ăn hại là điều tất nhiên.

   Chém Cây, Bán Nước như điên,

   Gạc MA dân Khựa không viên đạn nào (?)

   TRỌng LÚ - Đảng Chó tầm phào,

   Sống... bợ đít Tàu, chết... chẳng ai thương. (Người Đất Cát - Bộ đội cụ Hồ)

   Xóa
 2. Qúa đúng. Tổ chức xã hội dân sự mang tính "phi chính phủ" chứ không phải là "vô chính phủ". Bất cứ cá nhân nào tham gia tổ chức thì cũng đều là con người, có quốc tịch, thuộc một quốc gia nào đó, họ cũng đều phải chấp hành và tuân thủ theo luật pháp. Không thể vì núp dưới danh nghĩa các tổ chức xã hội dân sự mà lôi kéo thành viên, làm chiêu bài phá hoại trật tự ổn định hay thể chế chính trị, xã hội của một đất nước được.

  Trả lờiXóa
 3. Không thể coi những Tổ chức mang danh Xã hội dân chủ vừa được thành lập trong thời gian qua là Tổ chức xã hội dân chủ bởi những hành động của họ đi ngược lại với ý nghĩa đích thực của nó. Xã hội dân chủ có vai trò phản biện xã hội chứ không phải xuyên tạc, bôi xấu hay chống phá

  Trả lờiXóa
 4. hiện nay có rất nhiều tổ chức trong nước tự xưng là các tổ chức xã hội dân sự.tuy nhiên nhìn vào những nhận định trên thì chúng ta thấy được rằng các tổ chức đó không phải là các tổ chức xã hội dân sự mà nó là lợi dụng danh nghĩa để chống phá.chúng ta cần phải hết sức cẩn thận với điều đó.

  Trả lờiXóa
 5. Cần phân biêt một cách đúng nghĩa của nó chứ nhiều tổ chức xã hội dân sự mạng danh ngĩa trá hình của một vấn đề nào đó của xã hội nhưng thực chất là một tổ chức chống đối, có nhiều hoat động chống lại những đường lối chủ trương của Đảng ta

  Trả lờiXóa
 6. Xẫ hội dân sự là một tổ chức có nhiều haotj động trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Hiện nay có nhiều thé lực đang lợi dụng những tổ chức xã hội dân sự để thực hiện những hoạt động chống đối Việt Nam

  Trả lờiXóa
 7. Cần phải bàn đến các tổ chức tự phát và không tuân theo những quy định của dảng và nhà nước ta, chúng được các thế lực bên ngoài hậu thuân và tài trợ để chúng tiến hành các hoạt động chống đối, trở thành những tổ chức chính trị đối lập

  Trả lờiXóa
 8. Hình thức của các tổ chức này là một trong những cách mà các thế lực bên ngoài lợi dụng để nhằm thực hiện những âm mưu mà chúng lên kế hoạch trước Chắc có le bởi chúng hiểu răngf đây là những điều kiện thuận lợi để chúng lợi dụng

  Trả lờiXóa
 9. Những tổ chức xã hội được thành lập đúng theo quy định của pháp luật thì bất cứ cá nhân nào tham gia tổ chức thì cũng đều là con người, có quốc tịch, thuộc một quốc gia nào đó, họ cũng đều phải chấp hành và tuân thủ theo luật pháp

  Trả lờiXóa
 10. Có những tổ chức lập nên để nhằm tiến tới thành lập nên những tổ chức chính trị đối lập với Đảng cộng sản Việt Nam, đây là những tổ chức bất hợp pháp có những mục đích hoạt động chống đối ngầm

  Trả lờiXóa
 11. Phải khẳng định là các tổ chức tự xưng là tổ chức xã hội dân sự ở nước ta toàn là hàng rởm cả, chả có cái nào đúng nghĩa của nó cả, toàn là lấy tên thế để dễ bề hoạt động, dễ bề lôi kéo dụ dỗ người khác vào tổ chức thôi chứ còn tôn chỉ và mục đích thực sự thì toàn là chống nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 12. đám rận chủ không phải hạng vừa vì chúng đã có nhiều kinh nghiệm làm cái nghề rận chủ này rồi, cộng với bản chất lưu manh của chúng nên chúng có thể biến hóa, xuyên tạc đủ các chiêu trò để có thể tìm mọi cách chống phá nhà nước ta. Do vậy mà người dân, nhất là những bạn trẻ có hiểu biết hãy sáng suốt hơn, đừng để chúng lừa

  Trả lờiXóa
 13. từ lâu chúng ta đã biết rằng các thế lực thù địch nước ta, nhất là những tổ chức phản động trong nước luôn lợi dụng cái hình thức trà trộn vào các tổ chức xã hội dân sự để thành lập ra những tổ chức của mình mới âm mưu xuyên tạc nói xấu chính quyền chứ thực chất chúng chả có chút đóng góp nào cho xã hội, cho cộng đồng cả

  Trả lờiXóa
 14. Các Tổ chức Xã hội dân sự tự phát, không được đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đã và đang là là vấn đề phức tạp của xã hội. Không phải tổ chức xã hội nào cũng hoạt động đúng mục đích chính đáng của nó, sự tự phát sẽ phát sinh ra nhiều vấn đề mà đứng sau nó còn những thế lực nào thì không thể biết được.

  Trả lờiXóa
 15. cứ cho là chúng đã thành lập ra nhiều tổ chức xã hội dân sự với mục tiêu cao cả đi nhưng nhìn lại xem mấy năm qua chúng đã làm được những gì hay toàn là gây sự, chống phá nhà nước ta mà thôi. Thứ chúng ta cần không phải cái đó, mà là sự gây dựng cho đất nước phát triển, nếu không làm được thì dẹp đi cho lành, đỡ tốn công sức nhiều người

  Trả lờiXóa
 16. mỗi một tổ chức xã hội dân sự ra đời đều hướng tới việc góp phần xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng và văn minh, thế nhưng tất cả các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam thì lại đang biến cái khái niệm tốt đẹp đó thành một khái niêm trái ngược hoàn toàn, thành công cụ, là cánh tay nối dài cho các tổ chức phản động nhằm vào Đảng và nhà nước ta

  Trả lờiXóa
 17. ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều tổ chức xã hội dân sự nhưng tất cả các tổ chức ấy không có một tổ chức nào hoạt động đúng danh nghĩa của nó mà tất cả chỉ là sự lừa dối. Với cái tên gọi rất ý nghĩa, hy vọng sẽ đóng góp một phần công sức vào cho đất nước nhưng tất cả đều mơ hồ, tất cả đều là âm mưu chống phá của các thế lực thù địch

  Trả lờiXóa
 18. Không một thế lực ngoại bang nào có thể khuất phục được người Việt Nam, chỉ có người Việt hại chết người Việt. Tại sao lại như vậy nhỉ? Chúng ta cần xem lại mình hay chăng những bạn có lòng đố kỵ nên đến cửa phật để nghe những lời dạy bảo của phật thì sẽ hiểu mình thế nào nhé

  Trả lờiXóa
 19. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 20. Thiết lập và cấu trúc lại hệ thống các tổ chức xã hội tại Việt Nam hiện đang là một đề tài nóng, mang tính thời sự và cấp thiết đối với sự phát triển lành mạnh của xã hội Việt Nam hiện nay. Nhưng không phải là sự sát nhập các tổ chức phản động và bè lũ bán nước đâu nhé.

  Trả lờiXóa
 21. Nhiều bạn trẻ coi tổ chức Xã hội dân sự như một "phát kiến vĩ đại", một biểu hiện của "nền văn minh tuyệt đỉnh" và nhắm mắt đi theo các tổ chức này bất chấp nó có được thành lập và hoạt động hợp pháp hay không? Tôi không hiểu các bạn có hiểu tí gì về pháp luật của Việt Nam không nhỉ hay chỉ bị các thế lực thù địch dắt mũi như những con bò

  Trả lờiXóa
 22. Cần có những hành động mang tính chất tuyên truyền và định hướng để các bạn trẻ xác định rõ bản chất của việc thành lập các tổ chức xã hội dân sự.
  Làm gì thì làm những cũng không được vượt quá hành lang giới hạn của pháp luật.

  Trả lờiXóa
 23. Các thế lực thù địch và tổ chức phản động ở nước ngoài đang lợi dụng "xã hội dân sự" để tiến hành tập hợp lực lượng tiến hành các hoạt động gây mất trật tự an toàn xã hội, phá hoại sự ổn định và hòa bình của đất nước. Ucraina là một ví dụ có thể nhận thấy, lũ phản động kết hợp với lũ rận làm hỗn loạn xã hội, xung đột chiến tranh. Mọi người đừng để chúng lừa bịp và dụ dỗ, lũ này chỉ là rác thải của xã hội mà thôi

  Trả lờiXóa
 24. Ở nước ngoài xã hội dân sự là một hình thức nhân dân tham gia vào hoạt động đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng. Tuy nhiên, xem một số bài viết của một số người tự cho mình là đi tiên phong cho xã hội dân sự trong nước mới thấy được những điều đang bị làm dụng, hình thức lạm dụng hình thức tốt này vào những mục đích xấu. Những con người như vậy thật đáng bị lên án và cần phải xử lý nghiêm!

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ