Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

MỘT SỰ SUY DIỄN LỆCH LẠC CẦN LÊN ÁN!


Thời đại nào đất nước Việt Nam cũng có một lớp người là những người nắm giữ một phần tri thức, di sản trí tuệ, văn hóa của một dân tộc … thông qua con đường học vấn. Hơn thế, họ còn là người thông qua lao động trí óc cống hiến những thành tựu khoa học, xã hội, văn hóa, lịch sử… cho đất nước, cho nhân loại. Sự dấn thân của họ đã sang tạo nên những giá trị bao gồm cả tri thức lẫn tinh thần. Theo cách nghĩ của tôi và có lẽ cũng là cách nghĩ chung của đại đa số những người dân bình thường trong xã hội thì trí thức được hiểu là người có trình độ học vấn ở bậc cao, biết điều hay lẽ phải, biết cái đúng cái sai.
Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm Nga. Ảnh: Internet
Tuy nhiên, thời gian gần đây, khi mà toàn Đảng, toàn dân ta vui mừng kỉ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi có đọc được bài phát biểu của một số vị tự nhận mình là “trí thức” trong bài phỏng vấn “từ xa” của “mõ làng RFA” đăng tải trên website của họ với tiêu đề: “Đảng Cộng sản Việt Nam cùng làm công tác ngoại giao có hiệu quả?” link http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/communis-dipl-trip-11272014071902.html với một loạt các câu hỏi đưa ra và các câu trả lời của các vị “nhà báo, luật sư, tiến sĩ” làm tôi thất kinh về những đánh giá, nhận định của những “trí thức” này. Nói thất kinh là bởi, những “trí thức” này khác hoàn toàn với hình dung của tôi, họ không trong sáng trong suy nghĩ, không công tâm trên thực tế, không căn cứ trên cơ sở khoa học khi nhận định, đánh giá… Nguyên nhân từ sự thâm thù chế độ đang lãnh đạo toàn xã hội Việt Nam, họ đã có những nhận xét lệch lạc, suy diễn, bóp méo những thành tựu của cả nền ngoại giao Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Cần phải khẳng định lại là, Đảng Cộng sản Việt Nam là một tâm điểm để các thế lực thù địch và các cá nhân bất mãn đả kích. Đã có rất nhiều chiến dịch chống phá, vu khống Đảng. Và đây lại là một trong những bài báo xuyên tạc về công tác đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó thuộc về cái tâm của con người, khi mà cái tâm không trong sáng, đầy thù hận, sự xảo trá, suy diễn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Xã hội chủ nghĩa mà toàn dân tộc Việt Nam đang theo đuổi, thì điểm nhìn và cách nhìn của những con người có cái tâm không trong sáng đó chắc chắn sẽ bị lệch lạc. Không phải họ thiếu các nguồn thông tin, không phải từ phương pháp tiếp cận, chọn lọc không phù hợp dẫn đến nhìn nhận sai, mà là từ định kiến, đánh tráo sự thật với mục đích tác động đến những người không có điều kiện tìm hiểu về công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao của nhNhaf nước, đối ngoại của nhân dân, từ đó gây mối hoài nghi về mối quan giữa Đảng và nhà nước, vu khống Đảng “tiếm quyền”.
Quan điểm của họ đưa ra trong bài báo là “Đảng Cộng sản Việt Nam tham gia làm công tác ngoại giao có cần thiết và mang hiệu quả hay không? Việc cạnh tranh giữa Đảng và Chính phủ trong vấn đề ngoại giao là vấn đề không cần thiết, mà đôi khi còn có hại cho lợi ích quốc gia.” Thậm chí họ nói văng mạng rằng, các hoạt động đối ngoại của Đảng chỉ nhằm thổi phồng vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, để cho những người dân trong nước không nhìn thấy được cục diện tình hình chính trị thế giới.
Xin được nói rõ thế này với các nhà “trí thức” tự phong. Ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Đây là nét đặc trưng nhất của nền ngoại giao Việt Nam, kế thừa tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh đã, đang và có sự phối hợp rất nhịp nhàng, chặt chẽ, đồng bộ, toàn diện cùng hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trên mặt trận ngoại giao. Có thể khẳng định rằng, Chủ tịch Hồ CHí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhìn nhận rất sớm vai trò của ngoại giao toàn diện:  Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân là ba chân kiềng của ngoại giao của Việt Nam. Tổng hợp được sức mạnh toàn diện, hỗ trợ lẫn nhau để đạt được mục tiêu tối thượng là một nghệ thuật.
Đường lối đối ngoại của mỗi quốc gia có vai trò rất quan trọng trong công tác ngoại giao của quốc gia đó, nó được xem như là kim chỉ nam cho công tác ngoại giao, quyết định sự thành bại trên trường quốc tế. Với Việt Nam, qua mỗi thời kỳ cách mạng dựa trên tình hình thực tiễn trong và ngoài nước, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định đường lối đối ngoại phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước ở thời điểm đó. Không phải chỉ từ sau 30/4/1975 thống nhất non sông, xây dựng chế độ XHCN trên toàn đất nước và tiến hành công cuộc Đổi mới Đảng mới tham gia vào công tác ngoại giao mà trước đó, trên cương vị chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trực tiếp tham gia hoạt động đối ngoại và chỉ đạo sát sao công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước nhằm phát huy sức mạnh của dân tộc và thời đại, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp vẻ vang của dân tộc trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ xâm lược. Nét đặc sắc và nhất quán trong toàn vộ hoạt động ngoại giao của chủ tịch Hồ Chí Minh là tinh thần độc lập, tự chủ, đoàn kết quốc tế. Ngay từ những ngày Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới ra đờim tư tưởng đa dạng hóa các quan hệ, muốn làm bạn với tất cả các nước, không gây thù oán với ai, mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế, vì hòa bình và phát triển đã được thể hiện rõ nét trong các văn kiện của Đảng và Nhà nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và thấm nhuần tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, ngoại giao Việt Nam đã giành được nhiều thành tựu, góp phần quan trọng vào nhiều thắng lwoij vẻ vang chung trong lịch sử hào hung của dân tộc. Điều này đã được lịch sử ghi nhận, từ việc góp phần bảo vệ và giữ vững chính quyền cách mạng non trẻ trong bối cảnh thù trong giạc ngoài sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, chiến thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đến việc phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Với nhiệm vụ đưa đất nước bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh và bị bao cây cấm vận vô cùng tàn bạo trong suốt một thời gian dài bước vào hội nhập với thế giới, ngoại giao đóng vai trò đi đầu trong việc tạo dựng môi trường hòa bình và ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Những luận điệu bóp méo, xuyên tạc, suy diễn mơ hồ thiếu căn cứ của các cá nhân, tổ chức chống phá Việt Nam về công tác đối ngoại của Đảng, hòng gây mối nghi ngờ sự “lạm quyền” của Đảng là một âm mưu thủ đoạn nham hiểm mà chúng ta cần phải lên án. Tất cả những việc mà công tác đối ngoại của Đảng đã và đang làm chỉ có một mục tiêu duy nhất: Phát triển nâng cao vị thế quốc tế của đất nước, mà cụ thể là củng cố môi trường hòa bình, tranh thủ tối đa các điều kiện quốc tế thuận lợi để phát triển đất nước nhanh và bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc Việt Nam XHCN, quảng bá hình ảnh Việt Nam, bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc, tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, daanc hủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Ngoài ra công tác đối ngoại của Đảng không có mục đích gì khác.

Hải Trang

TÁC GIẢ: Unknown // 4/09/2015 08:25:00 CH
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

17 nhận xét:

 1. Đi như vậy cốt muốn cho VN thành công, có uy tín trên trường quốc tế ví dụ như đặt tượng HCM nơi đèo heo hút gió xứ Chile nam Mỹ, rồi báo chí VNCS khoe ầm lên là nhân dân Chile quí mến HCM, khôi hài và bịp dân mà thôi. NTD qua gặp Thủ tu71ng Pháp cũng làm trò hề cho dân Pháp cười chơi!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nếu như không phải việt nam là khởi nguồn cho phong trào giải phóng dân tộc cho các quốc gia trên thế giới trong những năm của thế kỷ 20 thì liệu những quốc gia đó có cho phép đặt tượng của người ở đó không nhỉ . điều đó chứng tỏ một lý lẽ đơn giản rằng tuy họ không phải là người việt nam nhưng chí ít ra họ cũng là những người có nhận thức chính trị hiểu biết xã hội hơn chúng mày, lũ ngu này à

   Xóa
 2. Mình đang xem thời sự, sao nói TBT Lù Trọng Thắng được Nga tiếp đón long trọng lắm. Đề nghị thêm thông tin về vấn đề này.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Làm đéo gì có thời sự nào lúc 21:36 mà lại nói về chuyến thăm của lãnh đạo đảng nhà nước sang nga hả mày, mà cũng lạ là cho dù việt nam có đi tham trên phương diện nhà nước tới quốc gia nào thì chúng cũng cắn được, đi trung quốc cũng nói, đi mỹ cũng nói, đi nga cũng nói, có lẽ là theo chúng thì việt nam nên đóng cửa không quan hệ với nước nào nữa

   Xóa
 3. "Thời đại nào đất nước Việt Nam cũng có một lớp người là những người nắm giữ một phần tri thức, di sản trí tuệ, văn hóa của một dân tộc … thông qua con đường học vấn. ..... "
  Đúng vậy nhưng ĐCSVN toàn làm những điều không đúng, càng làm lớn thì lại càng làm sai, như Lê Khả Phiêu khư khư ôm cái trống đồng di sản đất nước về nhà làm của riêng, còn nhiều chuyện tày trời của các người lãnh đạo CSVN khác, càng nói thì càng buồn ... mà nói đúng, góp ý thì cứ chụp mũ là phản động ... tôi sinh tại miền Bắc, ông cha tôi toàn là dân chống Pháp chống Mỹ, thấy đảng sai mà há mồm thì ..... (khỏi phải nói các bố biết tôi muốn nói gì rồi) ..Thế thì muôn đời đi bằng đầu gối khi gặp Tàu là yên phận ......

  Trả lờiXóa
 4. Hải Trang viết bài mà không suy nghĩ trước sau. Thế là tri thức của các Thân sỹ ( nhà báo giáo sư, tiến sỹ, nhà nghiên cứu và cả những vị Linh mục đáng kính) đang cần phải có "tri thức" của Hải Trang chỉnh huấn, trau dồi cho hết "sai lệch, méo mó". Trong khi cái suy nghĩ và "tri thức" của Hải Trang vẫn chưa thoát khỏi mấy bài giảng "CNCS khoa học" dạy cho học viên Trường nghề đâu các bạn ạ! Một cháu học TH CS xin vài tờ báo Nhân Dân về đọc vài cái Xã luận viết lại cũng có được bài như của Hải Trang thôi mà! Nếu tôi là Đảng mà được mấy tay như Hải Trang "tung hô" kiểu này thì tôi cũng xấu hổ ko biết dấu mặt vào đâu nữa. Tôi chưa thèm hỏi tác giả về lý luận chính trị và các lý luận về phát triển xã hội vì ko muốn làm khó, tôi chỉ hỏi: Tác giả có biết trong quan hệ quốc tế, cái Đảng của Việt nam nằm ở chỗ nào trong bản đồ chính trị quốc tế không? Thực sự trong quan hệ quốc tế để hợp tác toàn diện thì đối tác họ có cần cái "vẻ vang" đánh nhau chiến thắng mấy thằng đế quốc sừng sỏ (trong đó có hai đồng chí láng giềng) không? Vậy thì Đảng có cần đi ngoại giao hay không trong khi phần lớn Quốc gia trên TG không ưa gì CS. Tôi biết câu hỏi này rất khó trả lời cho tác giả vì bạn thuộc hạng người không ưa gì cái Dân chủ Tự do cả. Nếu không có sự lên tiếng của các Thân sỹ, các lãnh đạo có tinh thần quả quyết đưa ra những quyết đinhj có tính đột phá như bác Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải thì đất nước ta đang như Bắc Triều Tiên bạn nhé! Không có cái Internet cho tôi và bạn trao đổi với nhau thế này. Thời đại tem phiếu và ra đường đè cổ căt tóc, rọc quần, ngăn sông cấm chợ đã qua nhưng ta đừng đổ lỗi cho lịch sử tư duy, cho đé quốc phong kiến. Tôi hy vọng vao bác Nguyễn Tấn Dũng sẽ uyển chuyển trong đối ngoại để đưa Dân tộc ta đi đến bước ngoặt lịch sử. Tôi một lần nữa khuyên Hải Trang nếu ngứa nghề thích lý luận chính trị thì nên tránh đụng chạm xúc phạm các bậc Đại trí thức vì như vậy là vi phạm luân lý truyền thống của dân tộc ta đó.

  Trả lờiXóa
 5. Đó không phải là những người tri thức, chúng chỉ là những cỗ máy được nhồi cho ít tri thức, sống là làm việc theo yêu cầu để lấy những đồng tiền làm năng lượng tiếp tục sống mà thôi. Những cỗ máy ấy chẳng hề có chút suy nghĩ đúng sai, suy luận logic gì cả, người nào cho tiền bảo gì là đâm đầu vào làm thôi.

  Trả lờiXóa
 6. thật là không thể nào chấp nhận được cái lối suy diễn này của đám rận nữa,chúng nó nghĩ rằng như vậy thì người khác sẽ tin chúng sao chứ,Đảng cộng sản Việt Nam đã làm được những gì cho đất nước và nhân dân Việt Nam thì ai cũng đã biết cả rồi,và các chủ trương đường lối từ trước đến nay của Đảng luôn rất đúng đắn,đừng có mà ngồi đó bịa đặt nữa,

  Trả lờiXóa
 7. đất nước Việt Nam có được như ngày hôm nay là nhờ vào sự lãnh đạo,chỉ đạo và những chủ trương chính sách đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam,tuy nhiên Đảng cũng là mục tiêu cho các thế lực thù địch chống phá và xuyên tạc.tất cả chúng ta cần phải lên án và chung sức để bảo vệ Đảng,bảo vệ đất nước,

  Trả lờiXóa
 8. "...Theo cách nghĩ của tôi và có lẽ cũng là cách nghĩ chung của đại đa số những người dân bình thường trong xã hội thì trí thức được hiểu là người có trình độ học vấn ở bậc cao, biết điều hay lẽ phải, biết cái đúng cái sai..." Hải Trang dạy dỗ nhân dân, dạy dỗ trí thức phải tin yêu đảng CSVN là mù quáng hay vì đống lương, sổ hưu thì các đống chí và ông chủ của HT cũng biết nhưng gật gù giả vờ tin. HT có leo lẻo như con vẹt thì một người dân mù chữ cũng chẳng thèm nghe huống hồ người trí thức có nhân cách. Không muốn làm người chỉ muốn làm phường Giá áo túi cơm thì HT cứ tiếp tục sục giầy đi tiếp trên con đường nhầy nhụa

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình phải không Hải Trang?

   Xóa
  2. Thế thì ắt hẳn là đúng rồi, những người được gọi là trí thức chân chính thì hẳn họ sẽ không bao giờ mang trong mình cái tư tưởng như thế này mà chỉ có những kẻ khoác lác mình là trí thức hay ảo tưởng trí thức , kẻ biến chất mới có những tư tưởng như thế mà thôi, một đất nước không đoàn kết, không có niềm tin vào sự lãnh đạo đúng đắn thì cuối cùng sẽ đi được đến đâu

   Xóa
 9. Quay đi quay lại cũng các nhà dân chủ của chúng ta chống đối chứ ai, chúng chỉ nhằm mục đích nói xấu Đảng ta thôi, rõ ràng đây là một mưu đồ chính trị của bọn phản động, nhằm hướng vào Đảng cộng sản, đây là những suy diễn lệch lạc mà chúng ta cần phải lên án, để bảo vệ Đảng và chế độ

  Trả lờiXóa
 10. Những đứa cứ thấy đảng thò con tự do ra là tranh nhau ...bú liếm. Con tự do càng to thì tiền thưởng càng lớn. Suốt 85 năm nay đảng chưa bao giờ làm vệ sinh cho con tự do vì đã có đội ngũ ....liếm thuê

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Khả năng và trình độ của những kẻ mang trên mình cái áo choàng "tự do" "dân chủ" cuối cùng thì cũng chỉ có như thế này mà thôi, chửi thuê bất chấp vấn đề, mà chửi thì cũng chỉ có mang mấy cái ... ra mà chửi, đúng là bộ phận chỉ huy của chúng cũng chỉ cao ngang cái ấy ấy thôi thì chúng có thể làm gì được cho xã hội, đất nước có lẽ đã phí công cho chúng cuộc sống tự do mất rồi

   Xóa
 11. " Nhà nước ta là của dân do dân và vì dân " Xưa rồi. Giờ đâu phải lúc nói dối 1 trăm lần thành sự thật mà cố lải nhải. Chẳng có thằng dân ngu đến mức tin đảng, nhà nước. Lải nhải mãi càng lột cái mặt nạ da Lồ..của cái Bộ chính trị mồm dọc. Không chỉ tỉnh Long An mà khắp cả nước ai cũng khoái ĐMCS và nhét con tự do vào mồm Chính phủ, Quốc Hội. Bọn Tuyên giáo, mật vụ côn an, dư luận viên chẳng đứa nào mù quáng cả. Chúng bán trôn cho Trung Quốc để nuôi miệng từ lâu. bây giờ chúng chỉ còn nghề Bú buồi đảng cắn Lồn dân

  Trả lờiXóa
 12. Hiện nay có rất nhiều kẻ cho mình là những người tri thức nhưng mấy người này lại có nhận thức lệch lạch và luôn có máu chống phá Đảng ta nên chúng lên các diên đàn trả lời phỏng vấn nhưng chúng lại lợi dụng những cuộc phỏng vấn này để xuyên tạc nói xấu Đảng Nhà Nước ta nên chúng ta hãy cẩn thận trước những luận điệu này và không nên tin những luận điệu đó.

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ