Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

ĐẠI HỘI XII - ĐỔI MỚI CHÍNH TRỊ KHÔNG PHẢI LÀ THAY ĐỔI CHẾ ĐỘ


Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ XII,vấn đề đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy mọi nguồn lực và động lực để phát triển đất nước nhanh, bền vững...đặt ra yêu cầu cấp thiết, thể hiện mục tiêu trọng tâm, xuyên suốt; có ý nghĩa quy tụ sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn cách mạng mới.
Trước yêu cầu đó, Trung ương xác định “cần đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng nền tảng vững chắc để đưa nước ta sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Cùng với đó là nhận thức và làm rõ mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị.
Tinh thần “đổi mới chính trị” sẽ được thực hiện trong Đại hội XII tới. Ảnh Internet
Đổi mới để phát triển cũng như duy trì, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Nhưng sẽ là mơ hồ khi cho rằng, đổi mới chính trị đồng nghĩa với thay đổi chế độ, rằng Việt Nam muốn phát triển phải từ bỏ con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội. Về vấn đề này theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “đổi mới chính trị không phải là làm thay đổi chế độ chính trị, thay đổi bản chất của Đảng, Nhà nước mà là đổi mới cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy; chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; tăng cường quốc phòng, an ninh...”
Đảng ta, dân tộc ta kiên định mục tiêu Độc lập dân tộc gắn với Chủ nghĩa xã hội. Nhưng các thế lực phản cách mạng lại "mặt dày" ngang nhiên xuyên tạc,"bẻ lái" vấn đề theo phương thức "diễn biến hòa bình" nhằm tác động đến quá trình nhận thức, từ đó "tự diễn biến, tự chuyển hoá" ngay trong nội bộ ta..,khi mà trên các trang blog của một vài cá nhân hay trên mạng xã hội chúng rêu rao, cổ súy,tung hô cái gọi là "cải tổ" nhằm chuyển đổi chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa. Chúng lập lờ, nói xa nói gần rằng Việt Nam cần một "anh hùng nhân loại", một Gióc-ba-chốp thứ hai. Không có gì khác, chúng muốn Việt Nam rơi vào khủng hoảng, bất ổn giống như đã xảy ra với Liên xô giai đoạn những năm 1991. Có một thực tế là hiện nay, người Nga hiện nay đang phải tìm kiếm lại những giá trị mà trước đó Liên Xô đã đạt được. Đó là những luận điệu nguy hiểm, nằm trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhằm vào loại bỏ Chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới, trong đó Việt Nam là trọng điểm, trọng tâm chống phá.
Tiếc thay, có những người Việt Nam, mang trong mình dòng máu Việt Nam đang có những hành vi chống phá và tiếp tay cho các thế lực thù địch ngày đêm phá hoại công cuộc dựng xây đất nước của nhân dân ta. Rút kinh nghiệm từ nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống các nước Xã hội chủ nghĩa ở Liên xô và Đông Âu, chúng ta kiên quyết không để lặp lại. Chúng ta kiên định con đường mà toàn thể dân tộc ta đã, đang và sẽ đang lựa chọn con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằn, văn minh,con đường đi lên ấm no tự do hạnh phúc.

                                                                                    Hải Trang

TÁC GIẢ: Unknown // 3/18/2015 09:30:00 SA
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

21 nhận xét:

 1. Trả lời
  1. đổi mới là đổi mới cơ chế và chuyển biến cho phù hợp với thời đại để cho đảng ta ngày càng mạnh hơn xứng đáng với vai trò lãnh đạo xã hội lãnh đạo nhân dân, là lực lượng tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động

   Xóa
  2. các thế lực thù địch phản động trong nước và quốc tế luôn mong muốn đến mỗi lần đại hội đảng để có thể can thiệp chính trị nước ta thông qua đó thay đổi thể chế, xác lập nhà nước theo hướng tư bản phương tây, xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng mà thôi

   Xóa
  3. mà đất nước ta đang làm gì đang đi lên như thế nào thì theo tôi thấy là vẫn chưa rõ ràng nó đang rất lằng nhằng và ngoằn nghoèo, đang có thể nói là đang chưa có thể trở thành nước công nghiệp được hãy chú tâm vào phát triển cái gì mà lợi thế được cho nền kinh tế nhà nước ta đã

   Xóa
  4. phát triển kinh tế thì phải đi kèm với việc cải thiện môi trường,như tôi được biết là các công ty sang việt nam đặt công nghệ máy móc đặt hết cơ sở vật chất nhưng chúng nó lại để chất thải tại chính nước ta mà không bộ phận xử lí nước thải

   Xóa
  5. việc đảm bảo môi trường là điều nên làm cho các công ty doanh nghiệp ở việt nam, hiện nay cứ khoảng 1m vuông đã có thể thấy được đất ô nhiễm, ô nhiễm về mọi thứ không khí, nước và môi trường đất, liệu chúng ta có thể đang làm tốt nhiệm vụ bảo vệ môi trường hay không

   Xóa
 2. KÊU GỌI THAY ĐỔI TRƯỚC ĐẠI HỘI XII12:51 18 tháng 3, 2015

  'Đổi mới chính trị'
  Tiến sỹ Doanh cũng bày tỏ lo ngại về thực trạng hiện nay ở Việt Nam và nói về nhu cầu phải có những thay đổi về chính trị.

  TS Lê Đăng Doanh kêu gọi để đảng viên tiến cử ứng viên
  Ông nói với BBC: "Việt Nam hiện nay đứng về mặt kinh tế đang ở trong giai đoạn tăng trưởng thấp nhất từ khi Đổi Mới cho tới nay.
  "Đây là giai đoạn tăng trưởng thấp kéo dài và nó dưới tiềm năng của Việt Nam.
  "Mặc dù từ năm 2013 đã có sự hồi phục, kinh tế có tăng trưởng trở lại nhưng vẫn dưới tiềm năng.
  "Về chính trị, hiện Việt Nam đang chuẩn bị Đại hội XII song các văn bản và thảo luận trong xã hội chưa được mở rộng. Còn về các mặt khác, xã hội Việt Nam đang gặp khá nhiều vấn đề. Một là tham nhũng, hai nữa là muốn xin công ăn việc làm đều phải có mối quan hệ và đều phải có đút lót, có tiền.
  "Giáo dục và y tế cũng gặp khá nhiều khó khăn và ngay cả an toàn trật tự xã hội cũng đang có vấn đề."
  Việt Nam hiện nay đứng về mặt kinh tế đang ở trong giai đoạn tăng trưởng thấp nhất từ khi Đổi Mới cho tới nay.
  Tiến sỹ Lê Đăng Doanh
  Ông Doanh nói mặc dù các báo cáo của Viện chuyên nghiên cứu dư luận của Ban Tư tưởng văn hóa trung ương "phản ánh khá chính xác tâm tư nguyện vọng" của người dân, thực tế được công bố và những gì người dân cảm nhận vẫn có "khoảng cách đáng kể".
  Vị Tiến sỹ nói thêm: "Cho đến nay tôi thấy dấu hiệu cho một sự thay đổi chuyển biến, tích cực chưa rõ.
  "Chính Đại hội XI đã nói rằng phải đổi mới chính trị song song với đổi mới kinh tế.
  "Rất tiếc là cho tới tay, đã quá nửa nhiệm kỳ rồi, nhưng quyết định của Đại hội XI vẫn chưa được thực hiện.”
  Mối lo Trung Quốc
  Ông Doanh nói việc chống tham nhũng ở Việt Nam vẫn chưa mang lại sự thay đổi cần thiết.
  "Như thực tế trong xã hội mà báo chí chính thức công khai nêu lên thì thấy rất nhiều cán bộ giàu có một cách không thể giải thích được và thu nhập cũng không thể giải thích được," vị Tiến sỹ nói.

  TS Doanh cho rằng chống tham nhũng ở Việt Nam chưa tạo ra thay đổi
  "Vấn đề không phải chỉ có một vài vụ án. Vấn đề là phải thay đổi thể chế và cơ chế, phải thực hiện công khai minh bạch, phải giảm bớt chi tiêu bằng tiền mặt và phải có trách nhiệm giải trình.
  "Anh dùng tiền của dân thì anh phải giải thích anh chi tiêu như thế đem lại hiệu quả gì cho người dân.
  "Và điều đó phải được thể hiện trong cả lựa chọn cán bộ, lắng nghe ý kiến của người dân, lắng nghe các ý kiến khác nhau và điều đó đòi hỏi phải có cải tiến rõ rệt trong thực hiện các quyền tự do dân chủ của người dân."
  Trong phỏng vấn với BBC, ông Doanh cũng nói về những lo ngại liên quan tới Trung Quốc:
  "Trung Quốc có mạng lưới thu thập thông tin rất có hiệu quả ở Việt Nam và trong thực tế họ biết về chúng ta rất nhiều, biết về con người và sự việc.
  "Vì họ biết nên họ có những đối sách và làm khó khăn cho những quyết định của chúng ta.
  "Tôi rất hy vọng không vì những biện pháp có tính chiến thuật của Trung Quốc mà chúng ta không thực hiện hay thực hiện chậm trễ những quyết định chiến lược và rất quan trọng để bảo vệ độc lập chủ quyền của chúng ta," Tiến sỹ Doanh nói.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. nhìn vào đất nước có sự chuyển biến người dân thì có cái ăn cái để thì ai cũng cảm thấy mừng nhưng liệu nhìn sâu vào bên trong thì chúng ta thấy những cái gì nhỉ, nông nghiệp là ngành mang lại nhiều USD nhất thì nhà nước đang lãng quên mà thay vào đó là công nghiệp chưa đến đâu

   Xóa
  2. nhìn vào tài nguyên của đất nước ta mà tôi cảm thấy hối tiếc, nếu mà nói nước ta là nước rừng giàu biển bạc nhưng chúng ta có thể thấy đấy,rừng thì bị chặt phá khai thác quá mức dẫn đến sói lở sạt lở đất đai trên vùng phòng hộ gây ra khó khăn đến ngành giao thông vận tải. Cần sự đổi mới từ Đảng và nhà nước

   Xóa
  3. định hướng phát triển kinh tế là việc hết sức quan trọng của nhà nước ta,đối với việc định hướng tốt nắm bắt nền kinh tế ta đang cần gì đang thiếu gì đang thừa cái gì thì việc đưa đất nước hội nhập nền kinh tế khu vực hay xa hơn thế giới là việc rất đơn giản, tiềm lực thì chúng ta có nhưng chúng ta đang thiếu cái gì

   Xóa
  4. đó là tinh thần thi đua yêu nước của mỗi người dân chúng ta, người dân chúng ta vẫn đang ỉ lại đang phát triển ì ạch mà chưa có những quyết tâm định sẵn trong mỗi người, chưa làm mà đã nghỉ, chưa đến giờ thì đã về nên như thế thì kinh tế làm sao mà phát triển lên được cơ chứ

   Xóa
  5. Nền kinh tế năm 2014 đã qua đi và năm mới 2015 đã và đang trải qua được gần 3 tháng rồi, nên mong nhà nước hãy đưa ra các hoạch định chủ trương đường lối nói tóm lại là kế hoạch phát triển kinh tế để kinh tế của mình đi lên đi đừng có ì à ì ạch như thế này nữa

   Xóa
 3. Nói Việt Nam không có nhân quyền đây là sự vu cáo không có căn cứ, Việt Nam là một chế độ tương đối ổn định, người dân được hưởng những chính sách của đảng và nhà nước, cuộc sống ấm no hạnh phúc thế này mà nói không có nhân quyền ak, chỉ là những âm mưu của mĩ mà thôi, nhằm thúc đây nhân quyền dân chủ để ca thiệp vào công việc nội bộ của việt nam mà thôi

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. thế mạnh nước ta lại là nông nghiệp là nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới mà chính sách đảng và nhà nước ta thì chưa chú ý đến phát triển nông nghiệp dường như nhà nước đang bỏ dở rất nhiều thứ cứ bữa đực bữa cái chưa có chú tâm vào 1 ngành nào cả

   Xóa
  2. kinh tế việt nam tôi không thể hiểu được là đảng đang đi theo con đường nào nữa, cơ bản là nước công nghiệp nhưng tôi thấy nước ta chưa có chuyển biến được gì nhiều, chỉ thấy mỗi ngành mỗi nghề được 1 vài thứ là có thể phát triển lên được chứ chưa có điều kiện để trở thành nước công nghiệp

   Xóa
 4. Trong tương lai Việt Nam cần phải xác định được bước đi cụ thể và mục đích của mình là gì. Kiêm định với mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Nghiêm túc nhìn vào những khuyết điểm và sửa đổi rõ ràng. Việt Nam sẽ phát triển

  Trả lờiXóa
 5. với nền kinh tế hiện nay, bất động sản đóng băng, thị trường giá cả thì tăng trong khi xăng đã giảm đó là lí do tại sao đó là do người lãnh đạo chưa đưa ra nghị quyết thẳng thắn, theo tôi được biết thì ai cũng biết khi giá xăng lên thì hàng hóa sẽ cũng lên nhưng khi giá xăng giảm thì chưa chắc hàng hóa sẽ giảm đó là điều mà nhân dân đang chịu khổ. Chính vì thế cần phải có dự thay đổi tích cực từ đảng và nhà nước ta, và người dân đang mong chờ điều đó ở đại hội lần này

  Trả lờiXóa
 6. rõ ràng kinh tế còn là vấn đề nhức nhối tring 1 thới gian dài tới đây , thực sự thì những chủ trương , chính sách phát triển kinh tế của Đảng còn chưa được hiệu quả và chính xác , kinh tế của chúng ta chỉ đi lên so với thời kì trước về lượng còn chất thì vẫn còn rất yếu kém , thực trạng đó không thể cải thiện trong ngày 1 ngày 2 được. Nhưng cũng cần phải có sự đổi mới để lấy lại được lòng tin của nhân dân

  Trả lờiXóa
 7. Dạ vâng, em biết rồi thưa bác.
  Đổi gì thì đổi, vẫn để bác ngồi ở trển, bác yên tâm chưa ?
  Rõ khổ !!!!

  Trả lờiXóa
 8. Bọn rận dân chủ này chuyên đi xuyên tạc những quan điểm chính sách của đảng và nhà nước, đổi mới chính trị của việt nam là làm cho chính trị nó phù hợp với thực tế tình hình hiện này chứ không phải là đổi chế độ nhé, chế độ này do cha ông ta bỏ biết bao nhiêu xương máu mới giữ được thì sẽ không có chuyện để chúng mày cướp đơn giản thế đâu nhé

  Trả lờiXóa
 9. Khi nào cũng vậy cứ gần đến Đại Hội Đảng là bọn dân chủ, hay các thế lực chống đối bên trong và bên ngoài nước nó tăng cường chống phá rất mạnh, Đại hội XII là đại hội đổi mới chính trị, làm nền chính trị việt nam hòa nhập sâu rộng hơn với nền chính trị thế giới, góp phần tạo ra môi trường hòa bình để các nước hợp tác phát triển. chứ không phải như đám rận dân chủ nó tuyên truyền.

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ