Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

CHỦ TRƯƠNG ĐÚNG ĐẮN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY!


Tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người là mục tiêu và chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên trong quá trình quản lý các mặt, các lĩnh vực của đời sống xã hội, một bộ phận cán bộ nhà nước, kể cả đảng viên, chưa thực sự gương mẫu, tôn trọng và phát huy quyền dân chủ của nhân dân; thậm chí còn có những hành động tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, vi phạm các quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Để củng cố mối quan hệ và tạo lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chính sách của Đảng, Nhà nước là xử lý nghiêm những hiện tượng vi phạm, kiên quyết cho ra khỏi Đảng và bộ máy Nhà nước những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân. Để thực hiện được chủ trương này, một trong những mục tiêu của các chiến lược và chương trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật kể trên là hoàn hiện chế độ và trách nhiệm công vụ, thực hiện nguyên tắc cán bộ nhà nước chỉ  được phép làm những gì pháp luật quy định, đồng thời xác định cơ chế đền bù thiệt hại bồi thường nhà nước cho những người bị oan, sai do hoạt động công vụ gây ra.
Đồng thời, Đảng và nhà nước Việt Nam chủ trương kiên quyết chống khuynh hướng dân chủ cực đoan, dân chủ quá kích; ngăn chặn mọi mưu toan lợi dụng vấn đề dân chủ và nhân quyền để gây rối, chống phá chế độ. Đặc biệt trong thời gian qua, các thế lực thù địch liên tục lợi dụng các vấn đề về nhân quyền tạo sức ép, gây ra những ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế, hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Chúng lợi dụng các kẽ hở của pháp luật, nói xấu, xuyên tạc, bịa đặt, vu khống cho Đảng và Nhà nước Việt Nam. Chúng kích động lôi kéo người dân nhằm tạo ra những cuộc cách mạng màu tại Việt Nam. Song song với việc ngăn ngừa và trừng trị những hành vi vi phạm nhân quyền, quyền công dân, Đảng và Nhà nước luôn nhận thức rằng “Giữ vững ổn định chính trị - xã hội của đát nước trong mọi tình huống là nhiệm vụ số một, là yêu cầu sống còn của mọi quốc gia. Có ổn định chính trị - xã hội, mới có thể phát triển”.
Những chủ trương mang tính chiến lược đó được Đảng, Nhà nước đề ra trên cơ sở lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam hiện nay là hoàn toàn phù hợp. Nó thể hiện rõ phương châm mà Đảng, Nhà nước đã vạch ra từ đầu: Ý Đảng cần phải hợp với lòng dân.

Nguyễn Chiến Thắng

TÁC GIẢ: Unknown // 1/07/2015 11:06:00 SA
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

29 nhận xét:

 1. Đội ngũ Đảng viên, công chức nhà nước là những người đầy tớ của nhân dân, được nhân dân tiến cử ra tham gia quản lý đất nước, và hơn hết chính là bảo đảm các quyền lợi và nghĩa vụ của người dân. Chính vì thế mà mỗi người cán bộ cần phải có ý thức trách nhiệm cao trong công việc, thực hiện đúng chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, đưa chủ trương chính sách vào cuộc sống góp phần phục vụ cuộc sống của nhân dân.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. đó là chủ trương hoàn toàn đúng đắn của đảng, làm nền tảng dể có thể thực hiện được những nhiệm vụ của mình trong quá trình thực hiện những nhiệm vụ của mình. Đảng và nhà nước Việt Nam chủ trương kiên quyết chống khuynh hướng dân chủ cực đoan, dân chủ quá kích; ngăn chặn mọi mưu toan lợi dụng vấn đề dân chủ và nhân quyền để gây rối, chống phá chế độ.

   Xóa
 2. Đảng cộng sản Việt Nam mang trong mình những trọng trách lớn lao, là đảng duy nhất lãnh đạo đất nước ta, bởi vậy những trách nhiệm của Đảng là vô cùng lớn. Do vậy mà những việc làm, chủ trương đường lối của Đảng sẽ quyết định đến vận mệnh của đất nước

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đảng đã đưa ra những chủ trương đúng đắn để có thể đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân, những việc làm của đảng cũng đã khẳng định được điều đó cũng như đảm bảo cho nhân dân có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của mình chứ chẳng có cái gì khác đâu. Không có gì khác đâu mà, trong xã hội hiện này những việc làm của đảng đã khẳng định được điều đó của mình.

   Xóa
 3. Với những chủ trương, đường lối đúng đắn như vậy thì hi vọng Đảng cộng sản Việt Nam sẽ đưa đất nước ta trở lại quỹ đạo là một nước có nền kinh tế phát triển hơn, chứ không như hiện nay đang gắp rất nhiều vấn đề, kinh tế đi xuống và lạm phát tăng cao

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. những chủ trương, đường lối của đảng đã mang lại tinh thần mới cũng như động lực cho người dân có thể thực hiện thành công nhiệm vụ của mình chứ chẳng có cái gì mà kẻ thù có thể xuyên tạc đâu. Việc làm đó của chúng cũng chẳng thể làm được thêm cái việc gì đâu cho nên có thực hiện thêm cũng chẳng thể giải quyết cái gì thêm đâu nhé.

   Xóa
 4. Chủ trương đường lối của Đảng chính là những chủ trương đường lối để đưa đất nước ta đi theo. Nếu đường lối này đúng thì sẽ đưa đất nước ta đi lên, và ngược lại nếu nó không tốt thì cũng sẽ làm đất nước bị ảnh hưởng. Tuy nhiên chúng ta cần phải tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đảng đã thực hiện những việc làm của mình để có thể thực hiện nhiệm vụ của mình cũng như thực hiện việc làm khác có thể đảm bảo cho cuộc sống bình yên cho nhân dân. Chứ không thể để cho bất cứ việc làm nào của kẻ địch có thể thực hiện hành động chống phá của chúng cho nên không thể cho chúng có cơ hội đâu.

   Xóa
 5. Đất nước ta đã trải qua biết bao gian khổ mới giành được độc lập tự do như ngày hôm nay, đó là nhờ vào sự lãnh đạo tài tình của đảng và nhà nước. Ngày nay, trong quá trình hội nhập và phát triển, dù gặp nhiều khó khăn nhưng chúng ta cũng vẫn phải tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Những chủ trương mang tính chiến lược đó được Đảng, Nhà nước đề ra trên cơ sở lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam hiện nay là hoàn toàn phù hợp. Cho nên cũng cần có việc làm đúng đắn để có thể thực hiện cho tốt nhiệm vụ của mình trên con đường làm trong sạch đảng cũng như đẩy lùi thế lực thù địch không cho chúng có cơ hội thực hiện việc làm của chúng đâu.

   Xóa
 6. Từ trước đến nay, đất nước ta đã trải qua không ít những khó khăn trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Đi lên từ những điều khó khăn nhất, nhưng nhờ vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và nhà nước, chúng ta mới có ngày hôm nay.

  Trả lờiXóa
 7. Chủ trương đường lối của Đảng sẽ quyết định đến vận mệnh của đất nước ta như thế nào. Chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối vào những chủ trương đường lối đó. Chưa cần biết nó như thế nào, phải có sự tin tưởng thì sự việc mới thành công được

  Trả lờiXóa
 8. Từ trước đến nay, dù gặp muôn vàn khó khăn nhưng Đảng ta vẫn biết cách vượt qua và đang từng bước đưa đất nước lên con đường xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế. Vì thế đừng thấy những sai xót nhỏ mà có thể quay mặt đi, mà phải luôn tin tưởng vào Đảng và nhà nước

  Trả lờiXóa
 9. Những đường lối chủ trương của Đảng và nhà nước ta hiện nay theo tôi thấy là hoàn toàn phù hợp đó. Xét trên các phương diện của nước ta hiện nay thì đó là hoàn toàn hợp lý, bởi đất nước đi lên từ những điều kiện khó khăn nhất, chúng ta đã vượt qua thời kỳ khó khăn đó thì chắc chắn những bước đi sau này sẽ dễ dàng hơn

  Trả lờiXóa
 10. những chủ trương này chính là sự thông nhất cho ý chí của những người dân cho việc xây dựng đất nước việt nam vững mạnh hơn trong tương lại, và không thể nào không cùng nhau chung sức để cho những chu trương đó đi vào trong thực tiến được

  Trả lờiXóa
 11. Là một công dân việt nam thì không thể nào không đồng tình với những chủ trương của đảng và nhà nước duodjc, bên cạnh đó chúng ta cũng nên có những cách làm cho những chủ trương đó có thẻ đi vào thực tế, không thể nào làm cho những chủ trương đúng lại không được thành thực tế

  Trả lờiXóa
 12. nếu là một công dân việt nam có ích cho đất nước thì chugns ta pahir biết đóng góp những ý kiến của minh vào những công cuộc xây dựng đất nước bằng một trái tim và tình yêu quê hương đất nước chứ không nên im lặng cho những kẻ đi pahs hoại nó

  Trả lờiXóa
 13. nếu như những chủ trương mà không đúng thì không thế nao có việt nam như ngya hôm nay được, đó là một trong những thực tế không thể nào chối cãi được, tuy nhiên cũng không hoàn toàn màu hồng, chúng ta cũng có những sai phạm nhưng mà đứng dậy và vượt qua nó mới là quan trọng

  Trả lờiXóa
 14. Mọi thứ trên đời đều có lý do cho sự tồn tại của chúng và một đảng phải chính trị cũng như vậy. Nếu không hợp với lòng dân, không vì lợi ích của cộng đồng nó không thể tồn tại được. Chính vì vậy không phải tự nhiên chúng ta gọi một cái tên thân thuộc Đảng ta, đảng của dân tộc nhân dân!

  Trả lờiXóa
 15. Thận trọng với ‘Chân dung quyền lực’!

  Công luận công bằng chính trực cần tỉnh táo và thận trọng tìm hiểu thêm để biết rõ đằng sau mạng CDQL là nhóm cụ thể nào trong thế lực cầm quyền toàn trị...

  Mấy tuần lễ nay, trên máy vi tính xuất hiện một mạng mới mang tên Chân dung quyền lực (CDQL), không có tên người chủ trương. Đã có một số bài báo trên mạng của các blogger tự do nhận định, phỏng đoán về blog mới mẻ này.

  Các nhận định hầu như nhất trí cho rằng các nội dung trong CDQL đưa ra nói chung là chính xác đến từ chi tiết, do đó kẻ chủ trương phải là ở trong luồng, trong cơ quan quyền lực cấp cao của đảng CS, của Nhà nước. Trên CDQL còn in những văn bản chính trị, kinh tế, tài chính tuyệt mật, được chụp lại, có khi còn nóng hổi.

  So với mạng Quan Làm Báo (QLB) xuất hiện 2 năm trước, CDQL mới xuất hiện hơn 1 tháng nay đã đạt hơn 1 triệu lượt người vào đọc, đủ thấy mức độ hấp dẫn của mạng này đối với công luận.

  Đáng chú ý là CDQL xuất hiện đúng vào dịp hội nghị lần thứ 10 của Ban chấp hành trung ương đảng CS khóa XI sắp họp để chuẩn bị cho Đại hội XII sẽ diễn ra vào đầu năm 2016.

  Đại hội đảng thường có 2 nội dung cơ bản. Một là bàn về Cương lĩnh, đường lối chính trị, kinh tế, quân sự, đối ngoại, điều lệ đảng, kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm, 10 năm...; hai là về nhân sự, bầu ra bộ máy lãnh đạo của đảng trong khóa mới: ban chấp hành TW, bộ Chính trị, ban Bí thư, ban Kiểm tra TW. Tuy Đại hội không bầu hay cử ra chức chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội, nhưng qua Đại hội và qua phân công trong bộ chính trị mới, các chức vụ trên cũng được xác định rõ ràng.

  Phần thứ nhất là hết sức quan trọng vì liên quan đến đường lối, chính sách mọi mặt, đến sinh mạnh của đảng, vận mệnh của đất nước, cuộc sống của từng người dân; phần thứ hai là về nhân sự, lựa chọn nhân tài cầm quyền ở cấp cao nhất cũng là một nhân tố quyết định.

  Thế nhưng trên thực tế phần thứ nhất chỉ được làm một cách sơ sài, hình thức vì bị gò bó chặt bởi thái độ giáo điều cổ lỗ, ca tụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tung hô chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội, các đại biểu đều sơ cứng về tư duy, thiếu vắng sáng tạo.

  Đã vậy kể từ thời kỳ gọi là ‘đổi mới’ năm 1986, tuy có nới lỏng một vài chính sách kinh tế, đảng đã buông lỏng cho chủ nghĩa thực dụng bệnh hoạn lan tràn sâu rộng, nạn ham quyền và tham nhũng hoành hành khắp nơi, cấp trên ‘làm gương xấu’ cho cấp dưới, nên phần bàn về nhân sự ngày càng trở nên quan trọng, chiếm hầu hết ưu tư và thời gian của các đại biểu. Lẽ ra phần này là dành cho việc sàng lọc, phát hiện, tìm kiếm nhân tài cho đất nước dựa vào ý kiến của cán bộ các cấp và nhân dân, thì nó trở thành cuộc đấu quyết liệt giữa các phe nhóm lợi ích riêng tư, cứ như các kỳ mục hủ lậu thuở xưa dành phần xôi thịt ở đình làng. Nó thành các cuộc sống mái giữa những nhóm đồng chí thù địch, có khi thành những cuộc tử chiến đẫm máu.

  Tiền đại hội XII đang diễn ra đúng như vậy. Hiện chỉ còn đúng một năm nhưng cả hai phần công việc đều ngổn ngang bất định. Về Cương lĩnh, đường lối, việc kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, kiên định chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội, chế độ độc đảng đã bị 61 đảng viên lão thành, trí thức tiêu biểu bác bỏ triệt để và dứt khoát, đòi thay hẳn bằng một cương lĩnh khác, là thách thức lớn nhất. Việc công bố các văn kiện dự thảo để các đại hội các cấp ‘thảo luận dân chủ’ không chút thoải mái, nhẹ nhàng khi thông tin không còn là công cụ riêng duy nhất của đảng CS và nhà nước toàn trị. Các mạng thông tin tự do lề trái đang chiếm dần thế thượng phong, người dân thường cũng như đảng viên cán bộ CS hàng ngày ở trong nước đã tìm đọc các mạng thông tin lề trái trước và nhiều hơn so với các báo chí lề phải, mặc dầu họ có số lượng áp đảo.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Về nhân sự lại càng rối rắm, ngổn ngang, nên phải 2 lần trì hoãn cuộc họp TW 10. Trước định vào tháng 10/2014, hoãn lại vào tháng 12 không thành, nay phải chuyển sang năm 2015. Hiện chưa rõ đến Đại hội XII ai sẽ là tổng bí thư, ai là chủ tịch nước, ai là thủ tướng, ai là chủ tịch quốc hội. Đã có nghị quyết từ Đại hội VII (1991) là ai đã đến tuổi 65 khi họp đại hội thì không ứng cử, đề cử vào ban chấp hành TW nữa, phải theo đúng không du di, kèo nài.

   Hiện ông Nguyễn Phú Trọng đã 71 tuổi, sang năm 72 tuổi, sẽ về nghỉ. Ông Nguyễn Sinh Hùng năm nay 69, sang năm 70 cũng về hưu. Ông Tô Huy Rứa và ông Ngô Văn Dụ năm nay 68, sang năm 69 tuổi cũng phải nghỉ. Ông Trương Tấn Sang, ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Lê Hồng Anh, ông Phạm Quang Nghị, ông Phùng Quang Thanh cả 5 ông đều 66 tuổi, sang năm 67 tuổi, cũng thành bô lão cả, đều vượt ngưỡng cửa 65. Cũng phải tính thêm ông Lê Thanh Hải năm nay 65, sang năm 66 tuổi. Như vậy trong 16 ủy viên bộ chính trị, 10 đã bị loại, chỉ còn 6 người còn đủ tiêu chuẩn tuổi, đó là các ông, bà: Đinh Thế Huynh (62 tuổi), Nguyễn Thiện Nhân (62), Nguyễn Xuân Phúc (61), Tòng Thị Phóng (61), Nguyễn thị Kim Ngân (61) và Trần Đại Quang (59 tuổi).

   Đã thành nếp là vị trí tứ trụ triều đình, 4 chức vụ then chốt là tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội thường phải trải qua một khóa là ủy viên bộ chính trị.

   Lại nói về mạng CDQL, trong nhiệm vụ tự nhận là góp phần đánh giá các nhân vật then chốt của đảng và nhà nước trong thời điểm hệ trọng này, CDQL đã có thái độ ra sao?

   CDQL cố làm ra vẻ công bằng và khách quan trước công luận nhưng thật ra rõ ràng là có chủ đích đả kích người này, rộng lượng với người khác. Nhân vật trung tâm bị CDQL vạch mặt kể tội và lên án là ông Nguyễn Xuân Phúc, ủy viên bộ chính trị, phó thủ tướng, người có khả năng được hội nghị TW 10 cử làm thủ tướng thay ông Nguyễn Tấn Dũng. Ngoài những tội tham nhũng, có tài sản phi pháp vượt nhiều lần ông tổng thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền, mua 2 biệt thự ở tiểu bang California - Hoa kỳ, CDQL còn cho rằng ông Phúc đã ám hại ông Nguyễn Bá Thanh trưởng ban Nội chính trung ương bằng cách nhờ Trung Quốc tiếp tay gây cho ông Thanh bị nhiễm xạ tủy sống. CDQL viện ra chuyến đi của ông Phúc sang Vientiane gặp đại sứ Trung cộng và ngay sau đó là chuyến sang Bắc Kinh của ông Thanh cuối năm 2013 và từ khi trở về nước thì sức khỏe suy sụp nhanh, nay phải sang Mỹ điều trị. Thế nhưng chuyện tày trời như thế mà không (hoặc chưa?) đưa ra bằng chứng có sức thuyết phục. Điều này khiến mọi người thận trọng.

   CDQL tỏ ra rộng lượng nhẹ nhàng với thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhưng lại lên án khá nặng ông Nguyễn Phú Trọng cho rằng ông đã phản bội những lời hứa chống tham nhũng, đổi mới thể chế, quan liêu, giáo điều và lú lẫn.

   CDQL lên án rất mạnh mẽ ông Trương Tấn Sang, kể ra nhiều tội từ khi còn ở Sài Gòn cho đến khi ra Hà Nội, sống bê tha, hưởng lạc. Nhưng chính ở chỗ này mà CDQL lộ mặt không vô tư, khách quan của mình, cho rằng hầu hết các nhân vật bất đồng chính kiến, các chiến sĩ đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ là "tay sai dấu mặt" của ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang để hòng theo đóm ăn tàn. CDQL kể lể ra các tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, các ông Nguyễn Quang A, Tương Lai, Nguyên Ngọc, Chu Hảo... ở phía Bắc, và những ông Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải... ở miền Nam đều là cò mồi, tay chân của ông Sang tuốt luốt.

   Đây chính là điểm rất đáng ngờ của mạng CDQL. CDQL rõ ràng có thái độ mạt sát phong trào dân chủ, chống phá xã hội dân sự đang có cơ phát triển. Do đó mà rất cần thận trọng đối với những nhận định chủ quan của CDQL. CDQL dứt khoát không thuộc mạng tự do thuộc lề dân trong số các tổ chức xã hội dân sự đang phát triển. Nhiều khả năng CDQL là công cụ của một nhóm quan chức có lợi ích riêng.

   Xóa
  2. Đã có bài báo tỏ lời khen CDQL đưa tin chính xác, làm cho nhiều báo lề đảng buộc phải tin theo, khi CDQL đưa tin về việc sẽ có máy bay cứu thương thuê ở Hoa Kỳ đưa ông Thanh về nước vào ngày 2/1, rồi 6/1, rồi 9/1, trì hoãn do thời tiết xấu. Nhưng rất cần thận trọng với những nhận định chính trị của CDQL. Chính ở điểm này mà bạn đọc cần cảnh giác, thận trọng, qua xét đoán độc lập của chính mình, không thể nhẹ dạ.

   Trong cuộc họp TW 10 đang diễn ra, màn bỏ phiếu tín nhiệm 16 ủy viên bộ chính trị và 4 ủy viên ban bí thư là bà Hà Thị Khiết, các ông Ngô Xuân Lịch, Trương Hòa Bình và Trần Quốc Vượng (do trong ban bí thư 11 người đã có 7 ủy viên bộ chính trị), sẽ có ý nghĩa quan trọng để đánh giá cân nhắc. Tuy đây vẫn là bỏ phiếu theo 3 nấc, tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp, không có nấc không tín nhiệm, không mang tính dân chủ, vẫn là gò ép, ai cũng được tín nhiệm 100% cả, ở 3 nấc khác nhau. Không có nhận xét nào của người dân. Sẽ có sát phạt nhau quyết liệt ở những nấc so sánh này. Để xem CDQL sẽ phản ánh và bình luận sự kiện này ra sao.

   Còn cần xem xét liệu cuộc họp 10 có châm chước về tuổi, do hoàn cảnh đặc biệt hay không? Để ông Nguyễn Tấn Dũng có thể làm tổng bí thư, rồi có thể kiêm cả chủ tịch nước như ở bên Tàu hay không? để ông Phạm Quang Nghị quá tuổi vẫn có thể làm tổng bí thư hay không? hay sẽ có thể là Đinh Thế Huynh? Để xem ai có thể là thủ tướng mới, ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Nguyễn Thiện Nhân, ông Vũ Đức Đam hay ai khác?

   Đây là dịp để các nhóm lợi ích ráo riết vận động, cho tay chân thân tín mua chuộc từng người trong 175 ủy viên trung ương chính thức tham dự cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, khi mọi thứ đều có thể mua bằng tiền và những lời hứa về bổng lộc chức tước, khi đảng CS ở trong thời điểm suy thoái và tha hóa không sao ngăn được.

   Công luận công bằng chính trực cần tỉnh táo và thận trọng tìm hiểu thêm để biết rõ đằng sau mạng CDQL là nhóm cụ thể nào trong thế lực cầm quyền toàn trị.

   Bùi Tín

   Xóa
 16. Đề cao vấn đề nhân quyền, coi quyền con người có mục tiêu, nâng cao dân chủ trong nhà nước. Kiến quyết trừng trị những kẻ dân chủ tiêu cực. đây là mục tiêu vô cùng đúng đắn và hợp lòng dân

  Trả lờiXóa
 17. chủ trương của đảng và nhà nước là hoàn toàn đúng đắn. Cần xử lý nghiêm các hành vi tham ô, tham nhũng, lợi dụng quyền hạn để vi phạm pháp luật, xâm hại đến lợi ích của các cá nhân, cơ quan và tổ chức

  Trả lờiXóa
 18. đảng và nhà nước luôn sáng suốt trong việc đề ra và thực hiện những chủ trương, chính sách của mình. Cần phải mạnh tay hơn nữa với những phần tử lợi dụng quyền hạn, chức trách để tham ô tham nhũng cũng như các phần tử lợi dụng dân chủ để chống phá nhà nước

  Trả lờiXóa
 19. đảng và nhà nước luôn sáng suốt trong việc đề ra và thực hiện những chủ trương, chính sách của mình. Cần phải mạnh tay hơn nữa với những phần tử lợi dụng quyền hạn, chức trách để tham ô tham nhũng cũng như các phần tử lợi dụng dân chủ để chống phá nhà nước

  Trả lờiXóa
 20. hiện nay có rất nhiều cá nhân lợi dụng quyền tự do dân chủ để thực hiện mục đích cá nhân. đó là tuyên truyền chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam. cần phải mạnh tay với những đối tượng này để ngăn ngừa hậu quả xấu xảy ra

  Trả lờiXóa
 21. mình rất ghét những kẻ lợi dụng quyền tự do ngôn luận, lợi dụng nhân quyền để làm những việc gây thiệt hại cho đất nước. đảng và nhà nước cần phải triệt để xử lý những kẻ này trước pháp luật không được để cho chúng lộng hành

  Trả lờiXóa
 22. Dưới sự lãnh đạo của Đảng nhà nước Việt nam thì đất nước đang phát triển mạnh mẽ,đời sống nhân dân ổn định,ấm no hạnh phúc,những chủ trương và chính sách của Đảng luôn hướng tới lợi ích của người dân,Chính vì vậy nhân dân Việt Nam mãi vững tin vào sự lãnh đạo đó,

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ