Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

VỀ CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT VÀ NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC

Ngày 8/9/2014 triển lãm về Cải cách ruộng đất 1947 - 1956 lần đầu tiên được tổ chức ở Hà Nội, đáp ứng sự quan tâm rộng rãi của dư luận. Có nhiều ý kiến khen chê khác nhau, nhưng đa phần là rất hoan nghênh việc công bố các tư liệu về một giai đoạn cách mạng quan trọng này.

Tuy nhiên, lợi dụng chủ trương đúng đắn của Đảng từng bước công bố sự thật lịch sử, bọn phản động và những kẻ dân chủ giả hiệu lại dấy lên hoạt động phản tuyên truyền nhằm chia rẽ nhân tâm, chống phá sự nghiệp đổi mới của đất nước. 


Xin chia sẻ một số thông tin tổng hợp về Cải cách ruộng đất để mọi người cùng nắm được sự thật, đáp trả các luận điệu xuyên tạc: 

Với khẩu hiệu "người cày có ruộng", ngay sau cách mạng tháng Tám thành công, trong điều kiện kháng chiến, Trung ương Đảng đã chủ trương tiến hành cải cách ruộng đất từ năm 1947, cao điểm là giai đoạn 1953 - 1956. Người cày có ruộng là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng. 

Việt Nam được đề ra từ năm 1930. Năm 1950 cuộc kháng chiến chống Pháp chuyển sang giai đoạn phản công, lực lượng kháng chiến phát triển về nhiều mặt. Tháng 2/1951 Đại hội Đảng toàn quốc lần II đã quy định về chính sách ruộng đất chủ yếu là giảm tô giảm thuế.1953 để động viên sức người sức của cho tiền tuyến và bồi dưỡng sức dân trong giai đoạn của cuộc kháng chiến Đảng đã quyết định phát động quần chúng giảm tô và cải cách ruộng đất ở các vùng tự do. Tháng 12/1953 kỳ họp thứ III Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thông qua luật Cải cách ruộng đất. Ngày 19/12/1953 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh ban hành luật Cải cách ruộng đất.

KẾT QUẢ

Cải cách ruộng đất được tiến hành từ 1953 đến 1956 với 8 đợt giảm tô và 5 đợt cải cách ruộng đất trên 3.314 xã (sau chia nhỏ thành 3.653 xã) thuộc 22 tỉnh, thành phố. Qua đó, 810.000 ha ruộng đất của thực dân, địa chủ phong kiến, ruộng đất tôn giáo, ruộng đất công và nửa công nửa tư ở miền Bắc đã bị tịch thu, trưng thu, trưng mua và đã được chia cho hơn 8 triệu nhân khẩu tức 72,8% số nông hộ. Ngoài ra còn 1,8 triệu nông cụ, hơn 10 vạn trâu bò, hàng vạn nhà cửa cũng được đem chia cho nông dân. 

Sau cải cách ruộng đất, giai cấp địa chủ đã bị xóa bỏ hoàn toàn, ruộng đất đã thuộc về tay nông dân. Nhiệm vụ “người cày có ruộng” đã hoàn thành ở miền Bắc, có ý nghĩa xã hội quan trọng với những thành công to lớn về cả chính trị, kinh tế và quân sự, đem lại sức mạnh cho chiến thắng của cuộc kháng chiến trường kỳ, kết thúc thời đại thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới.

SAI LẦM

Tuy nhiên, do giáo điều, chủ quan duy ý chí, trong cải cách đã xảy ra những sai lầm nghiêm trọng.
Theo thống kê: Bị quy là địa chủ cường hào gian ác là 26.453 người (đối tượng có thể bị xử chết) thì số bị oan là 20.493 người, chiếm 77,4%. Địa chủ thường 82.777 người thì 51.480 người bị oan, chiếm 62%. Địa chủ kháng chiến 586 người thì 290 người bị oan, chiếm 49%. Phú nông 62.192 người thì 51.003 người bị oan, chiếm 82%. Tổng cộng bị quy địa chủ và phú nông gồm 172.008 người thì 123.266 người bị quy oan, chiếm 71,66%.
Theo ước tính, có 3.315 xã được cải cách ruộng đất, nếu tính bình quân mỗi xã có từ 1 đến 2 người bị xử chết thì tổng số người bị xử chết dao động trong khoảng từ 3.315 người đến 6.630 người. 

THÔNG TIN XUYÊN TẠC

Thời gian gần đây, các phương tiện truyền thông chống cộng, chống Việt Nam trong và ngoài nước lợi dụng những sai lầm đó trong cải cách ruộng đất để thổi phồng, xuyên tạc nhằm chống phá chế độ. Chúng phóng đại số người chết từ 15 ngàn người, 50 ngàn, thậm chí đến hàng trăm ngàn người, từ đó cho rằng Cải cách ruộng đất hoàn toàn là sai lầm, là "tội ác".

Nhưng chính ngay cả Vũ Thư Hiên, một thành phần trở cờ, trở thành phản động lưu vong cũng đã phải lên tiếng phản bác sự xuyên tạc đó:

“Người ta thường nói tới con số 15 ngàn người. Tôi nghỉ con số hơn thổi phồng. Trong tài liệu của Bernard Fall và Wesley Fishel con số còn được đẩy tới 50 ngàn. Nếu tính tổng số xã đã cải cách ruộng đất là khoảng 3000, mỗi xã có trung bình một hoặc hai người bị xử bắn, bị bức tử, bị hãm hại cho chết đói ( những xã có số người bị bắn lên tới 3 hoặc 4 rất ít gặp, có những xã không có ai bị ) thì số người bị chết oan ( kể cả trong chỉnh đốn tổ chức, tính cả người bị bức tử ) nằm trong khoảng 4000 đến 5000 người. Nói chung, đó là phỏng đoán, chẳng bao giờ chúng ta biết được con số chính xác nếu không có một cuộc điều tra khoa học”.

Còn nhà nghiên cứu Gareth Porter cho rằng nạn nhân bị xử chết chỉ vào khoảng từ 800 đến 2500 người (Gareth Porter concluded that a realistic range of executions taking place during the land reform would be between 800 and 2500).

SỬA CHỮA SAI LẦM

Phát hiện những sai lầm nghiêm trọng trong chiến dịch Cải cách ruộng đất! Đảng Lao động Việt Nam và chính phủ tiến hành các bước sửa sai như sau:

Tháng 2/1956, Hội nghị Trung ương đảng lần thứ 9 tuyên bố các sai lầm trong cải cách ruộng đất. Báo Nhân dân số ra ngày 25-2-1956 đã đăng toàn văn lời căn dặn dứt khoát và rõ ràng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước các biện pháp dùng nhục hình trong đấu tranh với địa chủ: 
Nhục hình là lối dã man, là cách của đế quốc, tư bản, phong kiến, nó dùng để trị quần chúng, trị cách mạng. 
Chúng ta có cuộc sống đúng, có lý lẽ đúng, có lực lượng mạnh, sao mà còn phải làm một cách dã man? Dùng nhục hình là chưa tẩy sạch tư tưởng dã man, đầu óc phong kiến đế quốc. Phải dùng nhục hình là vì không chịu khó phát động quần chúng. Vì vậy tuyệt đối không được dùng nhục hình, nếu dùng nhục hình là trái chính sách của Đảng, của Chính phủ, trái tác phong của cách mạng… Đánh người ta đau quá thì không có người ta cũng phải nhận là có. Như thế là cán bộ đã tự mình lừa mình. Từ nay các cô, các chú phải kiên quyết sửa chữa khuyết điểm này…."

Tháng 3/1956, Quốc hội họp lần thứ 4 tường trình bản báo cáo các sai lầm và biện pháp sửa sai. Ngày 5 tháng 7 năm 1956, thay mặt Ban Bí thư, Tổng Bí thư Trường Chinh ký Chỉ thị "Về công tác chỉnh đốn tổ chức" đánh giá: 
"Sở dĩ có những khuyết điểm trên, một phần là do Trung ương kém theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và kịp thời uốn nắn các lệch lạc, một phần là do các cơ quan được Trung ương giao trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác chỉnh đốn tổ chức, như Ban Tổ chức Trung ương, Đảng tổ trong Uỷ ban cải cách ruộng đất Trung ương, các liên khu uỷ và khu uỷ, đoàn uỷ, đã không nhận thức đúng tình hình, không nắm vững mục đích, yêu cầu, phương châm, phương pháp chỉnh đốn tổ chức, không giáo dục đầy đủ cho cán bộ, không theo dõi sát tình hình, đề phòng các lệch lạc, và phát hiện những vấn đề mới đề nghị với Trung ương bổ sung chính sách; lối làm việc thì thiếu tập thể dân chủ, ít lắng nghe ý kiến cấp dưới. Về phía các cán bộ ở các tổ chỉnh đốn, thì nói chung vì trình độ chính trị và trình độ công tác kém, lại không được chuẩn bị đầy đủ về tư tưởng, chính sách, phương pháp, khi tiến hành công tác thì không được lãnh đạo chặt chẽ, cho nên một số đã phạm những sai lầm nghiêm trọng. ở một vài nơi ở cấp xã đã phát hiện có một vài phần tử xấu, cố tình làm sai để phá hoại"
Ngày 18/8/1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào và cán bộ nhìn nhận sai lầm và cho biết Trung ương đảng và chính phủ đã nghiêm khắc kiểm điểm các sai lầm.
Ngày 24/8/1956, báo Nhân Dân công bố có một số đảng viên trung kiên đã bị hành quyết sai lầm trong chiến dịch Cải cách Ruộng đất.
Tháng 9/1956, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương đảng (họp từ 25/8 đến 24/9/1956) nhận định các nguyên nhân đưa đến sai lầm, và thi hành biện pháp kỷ luật đối với Ban lãnh đạo chương trình Cải cách Ruộng đất như sau: đ/c Trường Chinh phải từ chức Tổng Bí thư đảng, đ/c Hoàng Quốc Việt ra khỏi Bộ Chính trị, đ/c Lê Văn Lương ra khỏi Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị và Bí thư Trung ương Đảng, đ/c Hồ Viết Thắng bị loại ra khỏi Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ở các cơ sở nhiều cán bộ mắc dai lầm cũng đều bị xử lý kỷ luật ở các mức độ khác nhau.

Trong tuyên bố của Hội nghị Trung ương 10 của Đảng Lao động Việt Nam, tháng 9 năm 1956 đã nghiêm khắc phê bình:
"Giai đoạn vừa qua có nhiều sai lầm và khuyết điểm. Đặc biệt là trong cuộc cải cách nông nghiệp và điều chỉnh tổ chức. Hội nghị Trung ương lần thứ 10 đã phân tích chi tiết các khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân và thống nhất những biện pháp khắc phục. Hội nghị thừa nhận nguyên nhân của những khuyết điểm là sự yếu kém của bộ máy lãnh đạo. Vì thế Ban chấp hành Trung ương nhận khuyết điểm của mình. Các ủy viên tham gia trực tiếp đã kiểm điểm trước TƯ theo tinh thần tự phê, và chấp nhận những hình thức kỷ luật nghiêm khắc.”
"Tư tưởng thành phần chủ nghiã trong cải cách ruộng đất có tư tưởng nông dân, đặt bần cố nông lên trên tất cả, thậm chí đặt bần cố nông lên trên Đảng… Tư tưởng tả khuynh trong cải cách ruộng đất đã chớm nở lúc đầu; nó đã đưa đến chỗ học tập kinh nghiệm nước bạn một cách máy móc và không chiụ điều tra nghiên cứu đầy đủ tình hình xã hội ta để định chủ trương chính sách cụ thể cho thích hợp… Trong lúc thi hành thì một mực nhấn mạnh chống hữu khuynh trong khi những hiện tượng tả khuynh đã trở nên trầm trọng… từ khu trở xuống thì hệ thống cải cách ruộng đất trở nên một hệ thống ở trên cả Đảng và chính quyền. Tác phong độc đoán chuyên quyền, do đó mà trở nên phổ biến, không đi theo đường lối quần chúng, mà thực tế đã trấn áp quần chúng, nhẹ tuyên truyền giáo dục, buộc quần chúng làm những điều trái với ý muốn, với lương tâm của họ, có khi trái với chân lý và chính nghĩa."

Theo tổng kê đến tháng 9/1957, chiến dịch sửa sai đã phục hồi danh dự và trả lại tài sản khoảng 70-80% số người bị kết án.


Như vậy, trong việc này, thái độ của Đảng, của Chính phủ, đặc biệt là của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rõ ràng. Đau đớn nhận khuyết điểm, chủ tịch Hồ Chí Minh đã thẳng thắn tự phê bình, khóc nhận lỗi trước nhân dân và trước Đảng, đồng thời quyết liệt chỉ đạo việc sửa sai, khắc phục sai lầm.

Những vấn đề thuộc về lịch sử, lịch sử sẽ trả lời. Những sai lầm đã được chỉ ra và tiếp tục làm rõ, sửa chữa.Và thành quả lớn nhất của các giai đoạn cách mạng là cả 90 triệu dân Việt Nam được sống trong tự do, hoà bình, tự quyết định cuộc sống của mình trong vận mệnh chung của đất nước!

Hải Trang

FACEBOOK COMMENTS

26 nhận xét:

 1. Chớ có quở chữ dâm là chữ bậy,
  Nếu không dâm sao lại nẩy ra hiền”

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. trên đời này có ai không từng phạm sai lầm, một tổ chức đảng cũng như vậy mà thôi.nhưng nếu một đảng mà không dám nhìn nhận sai lầm đó mới là điều đáng phê phán, chúng ta có sai lầm trong cải cách ruộng đất nhưng chúng ta đã thẳng thắn nhìn nhận và phê bình sửa chữa

   Xóa
  2. Trên đời này có ai không từng phạm sai lầm. Mà sai lầm lớn là ông Hồ nghe lời ông Mao, đem hàng vạn đồng bào ra hành quyết.
   Sai lầm lớn của ông Hồ là xuyên tạc lịch sử, phóng đại sai lầm của VNCH. Cuộc sống của người dân VNCH đang bình an xuyên tạc thành cực khổ. Cuộc sống cực khổ của người dân miền Bắc lại xuyên tạc thành no ấm và văn minh.

   Xóa
 2. Toàn dân hưởng ứng phong trào đấu tố địa chủ thời nay do đảng phát động. Hãy lôi những tên quan tham có tài sản trên 10 tỉ ra "Giết! Giết nữa! Bàn tay không ngơi nghỉ." (thơ tố hữu).

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. So sánh địa chủ thời 1950 với địa chủ tư bản đỏ thời nay giống như so sánh mặt trăng với mặt trời.
   Cộng sản là loài vừa ăn cướp vừa la làng !
   Sẽ có một ngày người dân đòi lại nợ máu chúng mày !

   Xóa
  2. @Nặc Danh: không nên có quan điểm chụp mũ như vậy, vì trong quá trình đảng, nhà nước thực hiện cuộc cải cách thì chúng ta không thể tránh việc gặp không ít sai sót trong việc đưa ra một số chủ trương để có thể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng đất nước của mình. Trong công cuộc đó tất yếu không thể tránh khỏi sai sót nhưng cũng không thể cho là đảng, nhà nước ta đã làm cho nhân dân lầm than được. Cần có cái nhìn nhận khách quan hơn vì trong những vấn đề này cán bộ của chúng ta đã có những biện pháp khắc phục lỗi lầm của mình rồi.

   Xóa
  3. Đâu đã bằng súc sinh vnch Diệm với chính sách "thờ công diệt phật, lạy chúa giết sư", được liệt vào hẳn top 100 tên độc tài tàn sát của nhân loại, đến mức Mỹ không còn cách nào khác phải thiến đi.

   Xóa
  4. đấu tố lúc đó quá vội vã và quy chụp nên đã để ra những sai sót, chúng ta đã biết sửa chữa và được sự hưởng ứng của nhân dân, bây giờ chúng ta xem xét lại không phải là để bôi nhọ hay quy kết quá khứ mà ý nghĩa hơn là chúng ta cần nhìn nhận lại quá trình để có những bài học cho đất nước

   Xóa
 3. Thằng nào đầu têu? Thằng nào "tham miu" chuyện này? Cắt cổ nó ngay! Nó trây phân trét kít vào mặt bác và đảng!

  Làm như này nay mai thằng dân nó lại lôi nhà tớ ra so sánh với... chòi bà mẹ... VN anh hùng thì có chết tớ hay không kia chứ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trong cuộc cải cách ruộng đất 1947 - 1956 lần đầu tiên được tổ chức ở Hà Nội đã đem lại ý nghĩa thiết thực cho nhân dân ta. Sau cải cách ruộng đất, giai cấp địa chủ đã bị xóa bỏ hoàn toàn, ruộng đất đã thuộc về tay nông dân. Nhiệm vụ “người cày có ruộng” đã hoàn thành ở miền Bắc, có ý nghĩa xã hội quan trọng với những thành công to lớn về cả chính trị, kinh tế và quân sự, đem lại sức mạnh cho chiến thắng của cuộc kháng chiến trường kỳ, kết thúc thời đại thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới. Đó là sự thể hiện sự phát triển nhanh chóng của chế độ của chúng ta bấy giờ.

   Xóa
  2. đúng là trẻ trâu quá đi đấy bạn, sai đâu thì xử lý đó, quan trọng là phải biết nhận lỗi và sửa sai, những kẻ ngu dốt thì đừng có nên nhận xét thiếu trách nhiệm như thế đối với lịch sử nha bạn, có hiểu biết gì về lịch sử việt nam không mà lại phát biểu như thế, hãy nên nhìn thực tiễn lịch sử đi rồi nhận xét sau cũng chưa muộn đâu

   Xóa
 4. Thích nhất là câu này Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính

  Trả lờiXóa
 5. đọc mấy cái cmt ở trên mà tôi cũng đến phát ngán. toàn một lũ đầu bò chả biết quái gì, chỉ biết nghe lời xuyên tạc của mấy con rận chủ tát nước theo mưa. Đến ngay cả Vũ Thư Hiên còn phản bác đám rận chủ kia nói quá con số thương vong thì đám rận chủ đầu bò mấy người còn phải cố tình xuyên tạc tiếp làm gì? bôi xấu chế độ, hạ bệ đảng sao, lật đổ chế độ sao? xin lỗi đi, ngày đấy không bao h đến nhé. mấy con rận chủ các ng đúng là đám ăn cháo đá bát,phản quốc, vong ơn bội nghĩa!

  Trả lờiXóa
 6. Với khẩu hiệu "người cày có ruộng", ngay sau cách mạng tháng Tám thành công, trong điều kiện kháng chiến, Trung ương Đảng đã chủ trương tiến hành cải cách ruộng đất từ năm 1947, cao điểm là giai đoạn 1953 - 1956. Người cày có ruộng là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng. Việc làm này có ý nghĩa hết sức quan trọng cho người dân của chúng ta có thể có được ruộng đất cũng như những vấn đề lợi ích lâu dài của nhân dân và thực hiện thắng lợi những cuộc cách mạng của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 7. Đúng là một lũ chẳng biết gì về cuộc cải cách có ý nghĩa chiến lược này của đảng, nhà nước ta để đảm bảo cho nhân dân có cuộc sống được đầy đủ hơn. Trong cuộc cải cách này chúng ta có một số vấn đề vướng mắc khiến có những bất đồng trong nhân dân, tuy nhiên điều đó cho thấy một số yếu kém của cán bộ của chúng ta trong vấn đề đảm bảo ruộng đất cho nhân dân. Nhưng những con số chúng nêu ra là hoàn toàn xuyên tạc mà thôi.

  Trả lờiXóa
 8. Cái dại trong triển lãm CCRĐ
  Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Khi cho triển lãm những tài liệu và hình ảnh Cải cách ruộng đất 1949-1957, phải chăng đảng CSVN đào mồ đập mả dựng dậy khoảng 200.000 người Việt đã bị bác và đảng giết hại trên nửa thế kỷ để đấu tố một lần nữa, hay là để chạy tội trước nhân dân sau khi nhiều cựu cán bộ CS giác ngộ lên tiếng tố giác tội ác tày trời này của "bác" và đảng. Thế nhưng, dù nhằm mục đích gì đi nữa, kết quả của việc làm này đã trở thành gậy ông đập lưng ông: đảng tự đấu tố mình và khơi dậy lòng oán hận đã lắng xuống nơi con cháu nạn nhân đồng thời kích thích người ta tìm hiểu về sự thật đã xảy ra trong thời kỳ ấy.

  Tác giả xin bắt chước “chụm” từ “Cái Dâm trong (chế độ) Chủ nghĩa Xã hội” là tên gọi một chủ đề trong chương trình “Giờ Giải Ảo” do Kinh tế gia kiêm Nhà báo Nguyễn Xuân Nghĩa và Nhà báo Đinh Quang Anh Thái phụ trách trên Báo Người Việt TV Online (http://nguoiviettv.com/?p=17260.) để làm tựa đề bài mổ hôm nay: Cái Dại trong Triển lãm Cải Cách Ruộng Đất.

  Chỉ cần liếc qua một vài hình ảnh với lời thuyết minh qua cuộc Triển lãm CCRĐ do đảng CS vừa bày ra sáng ngày 8 tháng 9, 2014, tại Văn phòng Chính Phủ, Văn Phòng Quốc Hội, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Cục Lưu trữ Văn Phòng Trung ương Đảng, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, II, III, Bảo tàng Hồ Chí Minh và bảo tàng các tỉnh Hưng Yên, Thái Nguyên, Nam Định, Thái Bình..., những ai chưa bị lây bệnh Cả Lú đều thấy cái dại của những kẻ tự nhận mình là “đỉnh cao trí tuệ”.

  Chẳng hạn như "hình ảnh về cuộc sống của giới địa chủ Việt Nam được trưng bày đối diện với đời sống của người bần cố nông. Những tấm áo tả tơi vá chằng vá đụp đối diện với những áo dài, áo the bằng lụa", hay "những đồ dùng bằng ngọc, lò sưởi, tẩu thuốc đối diện với mái nhà tranh đơn sơ."

  Khi trưng ra như thế, đảng cố ý cho khán giả thấy sự tương phản giàu nghèo giữa địa chủ và bần cố nông thời bấy giờ khi mà đảng viên hầu hết đầu nón cối, chân dép râu vai mang xắc cốt, thân mình bụng lép má hóp răng hô, nhưng đảng “ta” lại quên mất người xem hôm nay cũng có cặp mắt và cái đầu để nhìn vào đó mà ôn cố “suy” tân, so sánh sự tương phản giữa giai cấp lao động và giai cấp cán bộ CS hôm nay.

  Đối chiếu sự tương phản giàu nghèo giữa địa chủ và tá điền thời CCRĐ với sự tương phản giàu nghèo giữa Cán bộ CS và nông dân, công nhân ngày nay, ta thấy rõ ràng là một khoảng cách cực khủng mà phần thắng thuộc về “bên thắng cuộc”. Đây là một vài hình ảnh chứng minh trong bài viết của Hoàng Thanh Trúc: Ô hô! Như con nít với đèn trung thu Đảng ta triển lãm: “cải cách ruộng đất”

  Mặt khác, nguồn tài sản của địa chủ có thể hầu hết là di sản tích lũy do ông bà cha mẹ hay xa hơn nữa, hoặc có thể là của chính họ làm tạo dựng nên, nhưng đâu phải một sớm một chiều mà có như cán bô CS ngày nay mới từ rừng về thành, ngơ ngơ ngáo ngáo, toàn khố rách áo ôm; mà nào phải có ít, nhưng có nhiều, cực nhiều. Về mặt tài sản: nhà cửa, đất đai, kim loại qúy, US Đô cuả Cán bộ CS ngày nay, điạ chủ ngày xưa chỉ là đồ... ẻ. Nhưng tài sản những cán bộ CS sỡ hữu hôm nay ở đâu mà ra vậy là chuyện người dân không có quyền thắc mắc.


  Điều nữa là đất đai mà địa chủ có được chắc chắn không phải do công an phối hợp với côn đồ trang bị vũ khí đầy mình với cho nghiệp vụ cưỡng chế của người ta như các quan CS đang làm hôm nay khắp ba miền đất nước.

  “Chớ có quở chữ dâm là chữ bậy,
  Nếu không dâm sao lại nẩy ra hiền”

  Cứ tưởng “cái Dâm trong (chế độ) XHCN” vươn lên “đỉnh cao chói lọi” không ai bì nổi như chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa và nhà báo Đinh Quang Anh Thái đã phân tích và lượng giá, sẽ “nẩy ra hiền” cho chế độ CS đương quyền. Ai dè “hiền đâu chẳng thấy; chỉ thấy dại.

  Dại mới đi bày trò “Triển lãm Cải Cách Ruộng Đất”, để thiên hạ thấy tội ác của Bác và Đảng năm xưa và liên tưởng tới tội ác của Đảng ngày nay còn to hơn gấp bội.

  Nguyễn Bá Chổi
  danlambaovn.blogspot.com

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chuẩn không cần chỉnh, cần phổ biến rộng rải để cho dân Vietnam mình hiểu về sự that này

   Xóa
 9. Mời các bạn đọc đèn cù online trực tiếp:
  http://thptgiongongto.com/dencu.html
  Hay download pdf file về máy mình:
  http://thptgiongongto.com/Den-Cu-FINAL.pdf

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Băng đảng giang hồ:
   http://thptgiongongto.com/LuCongNo.jpg

   Xóa
 10. cải cách ruộng đất là sự ô nhục của chế độ. Sự ngu xuẩn và tàn ác thuộc vào hàng chống lại loài người

  Trả lờiXóa
 11. 26.453 người (đối tượng có thể bị xử chết) thì số bị oan là 20.493 người,
  Thế thì làm sao chỉ chết có 3000-6000 được? chưa kể những người chết do có liên quan / do sống quá khổ sở sau khi gia đình bị quy kết oan là địa chủ cường hào?

  Trả lờiXóa
 12. Những người xem triển lãm đã tỏ thái độ thất vọng khi cuộc triển lãm không đi đến tận cùng của sự thật.
  Tôi không hiểu những sự thật của lịch sử sao lại phải từng bước công bố mà không công bố hoàn toàn cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Một nửa sự thật thì chưa là sự thật.
  VĂN MẠNH - TP.HCM

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Sự thật của Bác và Đảng của Bác có gì Tốt đẹp đâu , Toàn Lừa bịp , Dối trá , Nói Láo như Cộng sản . Nếu Lột bỏ sự Trét Phấn to son cho Bác và Đảng của Bác , nó sẽ ra sự Thật Trần Chuồng ... Thì Thế hệ trè VN từ Ngỡ ngàng Thất vọng Dẫn đến Sợ Hãi , Khiếp đảm ... Nên Ngu gì mà nói ra Sự thật , Đang Dấu , che đạy được ngày nào Hay ngày đó...
   Vừa rồi Đảng cũng Bị Bọn Đảng chơi xỏ , Tự dưng Tổ chức Triển lãm Tội ác của Bác qua vụ CCRD...Đã đụng cham Chút xíu về sự thât đã Tạo cho Thế lực Thù Bác , Thù Đảng nói ra Sự Thật Tội ác của Bác của Đảng
   Mà Bọn Thù địch này là Lớp Người Chứng kiến Tội ác của Bác và Đã và Đang Đúc kết Cuộc Đời ,đã có một thời Bị Bác và Đảng Lừa ... Nên Nhân vụ này Muons cho Lớp Trẻ Hãy Cảnh giác hơn nữa với Đảng , Đồng thời Tìm hiểu , Tiếp cận để Thấy rõ Tọi Ác của Bác đối với Dân tộc VN ... Để cùng Nhau Đoàn kết xây dựng Nước VN Mới

   Xóa
 13. Theo thống kê: Bị quy là địa chủ cường hào gian ác là 26.453 người (đối tượng có thể bị xử chết) thì số bị oan là 20.493 người, chiếm 77,4%. Địa chủ thường 82.777 người thì 51.480 người bị oan, chiếm 62%. Địa chủ kháng chiến 586 người thì 290 người bị oan, chiếm 49%. Phú nông 62.192 người thì 51.003 người bị oan, chiếm 82%. Tổng cộng bị quy địa chủ và phú nông gồm 172.008 người thì 123.266 người bị quy oan, chiếm 71,66%.
  Theo ước tính, có 3.315 xã được cải cách ruộng đất, nếu tính bình quân mỗi xã có từ 1 đến 2 người bị xử chết thì tổng số người bị xử chết dao động trong khoảng từ 3.315 người đến 6.630 người.
  Đẹt mẹ nhìn vào con số oan sai này mới thấy Đảng ta tài tình thật

  Trả lờiXóa
 14. Đúng là còn phạm những sai lầm nhưng chúng ta đã kịp thời sửa sai và được sự ủng hộ rất lớn của người dân cả nước, thành quả của chúng ta không hề nhỏ, chúng ta mang lại quyền lợi cho đông đảo quần chúng nhân dân, chúng ta xem lại lịch sử để biết lịch sử và học hỏi chứ không phải để xét lại quá khứ

  Trả lờiXóa
 15. sau cải cách ruộng đất chúng ta nên nhìn nhận lại đó là bài học kinh nghiệm đắt giá cần rút ra để tránh phạm sai lầm chứ không phải là để bới móc và xét lại quá khứ đã qua, nhìn nhận sai lầm và có như thế thì đất nước mới phát triển được, còn cứ moi móc mãi thì cũng chả làm cho nó thay đổi lại quá khứ được đa

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ