Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

ĐÔI ĐIỀU SUY NGẪM NHÂN NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1-5


Quốc tế lao động là một trong những ngày nghỉ lớn của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Nguồn gốc của nó xuất phát từ cuộc đấu tranh của công nhân Mỹ ngày 1 – 5 – 1886, buộc giới tư bản phải chấp nhận nhượng bộ những quyền lợi cơ bản của công nhân và người lao động. Nhân dịp quốc tế lao động năm nay, tác giả xin có vài lời suy ngẫm xoay quanh vấn đề giai cấp công nhân Việt Nam.

Trước hết cần khẳng định giai cấp công nhân nước ta là đội ngũ tiên phong trong xã hội, họ đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến, hiện đại. Công nhân được trang bị cả về kiến thức tay nghề, chuyên môn kỹ thuật và lý luận. Mặc dù so với nhiều quốc gia trên thế giới, đội ngũ công nhân nước ta còn kém cạnh về chất lượng. Tuy nhiên phải thấy rằng trình độ của công nhân Việt Nam đang cải tiến, nâng cao rõ rệt. Muốn đạt được mục tiêu đất nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, một giải pháp cơ bản là phải nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân, tăng tỷ lệ công nhân đã qua đào tạo, để sớm có được nguồn nhân lực chất lượng cao.

(Công nhân Việt Nam – lực lượng tiên phong, tiến bộ, ảnh internet)

Khi nói đến giai cấp, chúng ta thường hay nghĩ đến chính trị, quyền lực. Và ở Việt Nam, Đảng Cộng sản là đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng được nhân dân yêu mến gọi là Đảng ta. Đảng mang trong mình bản chất giai cấp công nhân, thực hiện sứ mệnh lịch sử là đấu tranh xóa bỏ chế độ áp bức, bóc lột, bất công, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Đảng lãnh đạo đất nước tiến hành công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trải qua 84 năm rèn luyện và trưởng thành, thời kỳ nào cũng vậy, Đảng luôn kiên định bản chất giai cấp công nhân của mình. Coi đó là vấn đề “cốt tử”. Dù các thế lực có tuyên truyền chống phá đến đâu, cũng không thể làm Đảng ta xa rời bản chất này. Nói như vậy không có nghĩa Đảng chỉ thuộc về giai cấp công nhân. Mà Đảng ta còn là Đảng của nhân dân lao động và của toàn dân tộc. Từ hẹp đến rộng, Đảng thuộc về cả đất nước, dân tộc Việt Nam. Điều này là kết quả của tinh thần gắn bó, tính chất cộng đồng của người dân nước ta. Đảng là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Chính vì lẽ đó, Đảng ta luôn phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và không ngừng phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Nhiều người hỏi: “Đảng là của cả dân tộc sao còn mang bản chất công nhân?” Bởi lẽ, xuất phát từ đặc điểm giai cấp công nhân đã nói ở trên, vì họ tiên phong, có phương thức sản xuất tiến bộ, nắm giữ những điều kiện phát triển. Đặc biệt họ có lập trường của giai cấp vô sản, có áp bức có đấu tranh và thực tiễn lịch sử đã chứng minh bằng sự ra đời ngày 1 – 5. Hơn nữa, quyền lợi của giai cấp công nhân phù hợp với quyền lợi của nhân dân lao động, bao gồm các giai tầng khác:nông dân, trí thức…, rộng hơn là của cả dân tộc. Do đó, quyền lãnh đạo tất yếu thuộc về giai cấp công nhân. Lãnh đạo nhân dân để đạt được cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc chứ không phải lãnh đạo để mưu cầu lợi ích cá nhân. Nên nhớ rằng giai cấp công nhân gắn liền với cách mạng vô sản.

Nắm bắt vấn đề này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, góp phần thực hiện tốt sứ mệnh lịch sử của giai cấp mình. Trở lại thực tiễn đất nước hiện nay, giai cấp công nhân đang đứng trước nhiều thời cơ và điều kiện phát triển. Nước ta tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa – hiện đại hóa, tăng cường hội nhập quốc tế. Công nhận có cơ hội tiếp xúc với các thành tựu khoa học – kỹ thuật từ bên ngoài, học hỏi kinh nghiệm của các nước phát triển. Nhà nước không ngừng quan tâm chăm lo nâng cao đời sống công nhân, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, từ tiền lương, giờ làm, bảo hiểm y tế, điều kiện làm việc,… tất cả đều được cải thiện. Chúng ta không che giấu những khó khăn, rằng đời sống và điều kiện lao động của công nhân ở mỗi nơi là không đồng đều, có nơi tốt, nơi kém. Tiền lương chưa theo kịp với giá cả thị trường, cuộc sống sinh hoạt của công nhân nhiều nơi rất vất vả, việc thực hiện chế độ có lúc còn chậm. 

Nhưng chúng ta cần hiểu rằng, Việt Nam xuất phát đi lên từ một đất nước nghèo, nông nghiệp là chủ yếu, lại trải qua 2 cuộc chiến tranh kéo dài. Đạt được thành quả to lớn như ngày hôm này là cả một sự nỗ lực phi thường của các thế hệ nhân dân, cha ông đi trước, với công lao lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. So với trước đây, chúng ta đã tiến những bước đi vượt bậc, cả khu vực và thế giới đều phải công nhận Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ. Dưới tác động của khủng hoảng, khó khăn kinh tế, nhiều nước sụp đổ, nợ công, lạm phát, bất ổn chính trị. Nhưng Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng GDP 5,45% năm ngoái, làm phát giảm tới mức chỉ còn hơn 6%. Thành tựu đó là niềm mơ ước của nhiều quốc gia.

Giai cấp công nhân dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải luôn thể hiện tư thế là lực lượng lãnh đạo. Phải luôn tiên phong, đi đầu trong tiếp thu và phát triển, tạo ra năng suất, chất lượng cao trong lao động, kiên định lập trường giai cấp. Hãy vững tin vào tương lai tươi sáng của đất nước, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Bản thân mỗi công nhân Việt Nam cần chủ động, tích cực rèn luyện, học tập nhiều hơn nữa, luôn đổi mới trong tư duy sản xuất, đón đầu về khoa học công nghệ, phát huy những truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam anh hùng, chung tay vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
                                                                   THẦN GIÓ

TÁC GIẢ: Unknown // 5/02/2014 09:58:00 SA
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

12 nhận xét:

 1. Năm xưa, khi Pháp và Mỹ thay phiên nhau xâm lược Việt Nam thì giai cấp công nhân đã cùng nông dân Việt Nam vùng lên đánh đuổi bè lũ xâm lược, mở đầu cho phong trào công nhân trên toàn thế giới. Tự hào là một người dân Việt Nam :)

  Trả lờiXóa
 2. Trên đất nước Việt Nam, ngày Quốc tế lao động được công nhân lao động coi như ngày hội của mình. Tinh thần bất diệt của ngày Quốc tế lao động 1/5 hàng năm đã trở thành hành động đấu tranh đòi tự do dân chủ, chống áp bức bóc lột, đòi hòa bình độc lập dân tộc của công nhân lao động, tạo nên những dấu ấn của lịch sử, ngày 1/5 vừa là điểm hẹn vừa là điểm xuất phát của nhiều phong trào thi đua lao động xây dựng quê hương đất nước của giai cấp công nhân. Ngày Quốc tế lao động là ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động nước ta, ngày đoàn kết giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức trên thế giới trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

  Trả lờiXóa
 3. Ngày nay, ngày Quốc tế lao động 1 - 5 là ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động nước ta, ngày đoàn kết giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức trên thế giới trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

  Trả lờiXóa
 4. Ngày Quốc tế lao động, ngày hội của những người lao động toàn thế giới, được tổ chức vào 1-5 hàng năm. Ngày 1-5 vừa là điểm hẹn vừa là điểm xuất phát của nhiều phong trào thi đua lao động xây dựng quê hương của công nhân lao động.

  Trả lờiXóa
 5. Ngày Quốc tế Lao động 1/5 là một sự kiện có ý nghĩa không chỉ ở Việt Nam mà ở trên toàn thế giới bởi nó khẳng định, bảo vệ và tôn vinh các lợi ích chính đáng của người lao động, cổ vũ họ đoàn kết, sát cánh bên nhau đấu tranh cho sự công bằng, chính nghĩa.

  Trả lờiXóa
 6. Ngày Quốc tế lao động 1 - 5, với bản chất tốt đẹp của mình, ngày Quốc tế lao động luôn tự khẳng định được giá trị trong mọi thời gian. Đó thực sự là ngày hội, ngày đoàn kết của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong nước và trên toàn thế giới, phấn đấu cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội.

  Trả lờiXóa
 7. Đảng ta là đảng thành lập có lực lượng nòng cốt là công nhân. Phục vụ lợi ích của giai cấp công nhân. Nhưng trải qua chiến tranh, lực lượng của Đảng mở rộng thêm cả các gia cấp khác, mọi tầng lớp và giai cấp của xã hội để tạo nên khối đại đoàn kết dân tộc, lấy sức mạnh của cả dân tộc đánh lại những kẻ thù xâm lược. Nên Đảng ta là đảng của cả dân tộc.

  Trả lờiXóa
 8. Ngày quốc tế lao động, ngày mà công nhân trên cả thế giới đều được nghỉ. Phải có bao nhiêu cuộc đấu tranh, giai cấp công nhân mới có được những quyền lợi xứng đáng phải có như thế này? Đã có bao nhiêu người công nhân vì đấu tranh cho giai cấp của mình mà hi sinh? Đất nước ta đang tiến tới công nghiệp hóa hiện đại hóa vì vậy công nhân là lòng cốt xây dựng đất nước.

  Trả lờiXóa
 9. Ngày Quốc tế lao động là ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động nước ta, ngày đoàn kết giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức trên thế giới trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Đối với chúng ta một xã hội chủ nghĩa đặt người lap động người dân là nòng cốt là tầng lớp giúp đất nước phát triển .

  Trả lờiXóa
 10. giai cấp công nhân ở nước ta cũng như phần lớn các nước là giai cấp tiên phong trong phong trào cách mạng dân tộc, đi lên xây dựng một xã hội tiên tiến, văn minh. Hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam với bản chất là giai cấp công nhân đã, đang và sẽ thực hiện tốt sứ mệnh của mình trong sự xây dựng và phát triển đất nước. Trong thời kì hiện nay thì giai cấp công nhân nước ta không ngừng phát triển, tiến bộ cả về số lượng và chất lượng, đồng hành với nó là sự nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng

  Trả lờiXóa
 11. Đối với tôi 1/5 luôn là lúc tôi ngồi lại cùng gia đình bạn bè suy nghĩ về những việc đã làm trong năm qua ! công việc của mình sự bươn trải của một con người lao động chân chính ! tôi tự hỏi không biết những kẻ dựa vào chửi bới xuyên tạc bịa đặt để mà làm nghề kiếm tiền của mình họ có thấy xung sướng không nhỉ ?

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ