Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

CÁO BUỘC “VIỆT NAM KHÔNG CÓ TỰ DO INTERNET” CỦA FREEDOM HOUSE LÀ HOÀN TOÀN PHI LÝ


“Freedom house là một tổ chức phi chính phủ quốc tế, thành lập năm 1941 có chức năng theo dõi tiến trình dân chủ hóa toàn cầu, cũng như khảo sát và nghiên cứu về tình trạng thực thi tự do chính trị và các quyền tự do cơ bản của công dân tại các quốc gia trên thế giới."(vi.wikipedia.org/wiki/Freedom_House‎). Tuy nhiên, thực chất Freedom house là một tổ chức chuyên hoạt động cổ súy cho dân chủ, nhân quyền, tự do báo chí theo các tiêu chí Mỹ, các quốc gia Phương Tây. Hằng năm, tổ chức này vẫn thường công bố cái gọi là “phúc trình thương niên về tình hình tự do báo chí toàn cầu”. Cũng tương tự như các lần trước, bản “phúc trình” hay nói cách khác là kết quả khảo sát tự do internet năm 2013 của tổ chức này vẫn cố tình sắp xếp Việt Nam vào một trong những nước không có tự do Internet. Họ đã bất chấp sự thật, xuyên tạc, bóp méo sự thật, đồng thời thể hiện rõ ý đồ , động cơ chính trị xấu đối với Việt Nam.


Như chúng ta biết, Freedom house muốn tồn tại phải có ngân sách, mà khoản này do hạ viện Hoa Kỳ tài trợ hằng năm, một khi bị lệ thuộc thì Freedom house chỉ là “kẻ ăn cơm chúa phải múa tối ngày” xem ra cũng không có gì là điều lạ. tổ chức này đã bị chi phối theo ý đồ của “ ông chủ”. Vì vậy, bản thân họ khộng thể đưa ra tiếng nói khách quan, tôn trọng sự thật. Hơn nữa, trong báo cáo khảo sát tự do internet 2013 của tổ chức Freedom house một lần nữa chỉ tập trung vào khu vực Châu Á như: Triều Tiên, Lào, Trung Quốc, Việt Nam – Nhưng nước luôn bị các lực lượng thiếu thiện chí ở Mỹ và phương Tây dung vấn đề tự do báo chí để tiến hành thực hiện các chính sách thù địch chống phá. Mặt khác, Freedom house không có bất cứ một hoạt động mang tính khảo sát nào dựa vào thực tế hoạt động báo chí của các nước , mà chỉ hành động rất phiến diện, không phản ánh đúng thực chất tình hình báo chí của các nước này. Đối với Việt nam, tổ chức Freedom house chỉ dựa vào những lời vu cáo, bịa đặt của một số phần tử xấu, căn cứ vào việc ta bắt, xử lý một số đối tượng lợi dụng Internet mà cố tình phớt lờ bản chất, động cơ lợi dụng quyền tự do dân chủ, lợi dụng internet chống lại chống phá Đảng, Nhà nước Ta của các đối tượng đó là thiếu khách quan, không phản ánh đúng thực chất tự do báo chí ở nước ta và điều đó cũng bộc lộ ý đồ ủng hộ các phần tử xấu chống Việt Nam của tổ chức này.

Ngày 3/10/2010 Tổ chức Freedom house (ngôi nhà tự do) đã công bố bản báo cáo “ khảo sát tự do internet năm 2013”. Theo thông báo của tổ chức này, Việt Nam là một trong hai nước “đàn áp quyền tự do internet” lớn nhất khu vực Châu Á cà đứng thứ 7 trong danh sách 10 không có quyền tự do về internet.

Theo bà Madeline Earp, chuyên gia nghiên cứu phân tích về tự do internet khu vực Châu Á thuộc Freedom house thì việc sắp xếp Việt Nam vào danh sách không có tự do internet được căn cứ trên cơ sở: số lượng bloger bị bắt bớ hằng năm, Nghị định 72/2013/NĐ – CP của Chính Phủ về quản lý Internet chứng tỏ Nhà nước không ngừng tìm mọi cách để tiếp tục kiểm soát chặt chẽ internet, Nhà nước Việt Nam cũng thừa nhận có thuê mướn một lực lượng hùng hậu các dư luận viên trên mạng trong nổ lực thao túng và định hướng các nội dung trao đổi thông tin trên mạng. Đây rõ ràng là sự quy chụp thiếu căn cứ khách quan và định kiến về tự do internet ở nước ta.

Quan điểm nhất quán của Nhà nước Việt Nam là luôn đảm bảo quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin cho công dân. quan điểm nhất quán đó được quy định rõ trong Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật khác hiện hành. Điều 69 Hiến pháp 1992 quy định “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.”, đặc biệt điều 4 - Chính sách của Nhà nước về viễn thông trong Luật Viễn thông 2009 đã quy định:

1. Tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư, kinh doanh viễn thông để phát triển nhanh và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng viễn thông, đa dạng hóa dịch vụ viễn thông, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

2. Bảo đảm môi trường cạnh tranh lành lạnh trong hoạt động viễn thông.

3. Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ viễn thông tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; phân định rõ hoạt động viễn thông công ích và kinh doanh viễn thông; thúc đẩy việc sử dụng Internet trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế và nghiên cứu khoa học.

4. Tập trung đầu tư xây dựng, hiện đại hóa mạng viễn thông dùng riêng phục vụ hoạt động quốc phòng, an ninh, hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

5. Khuyến khích phát triển nguồn nhân lực viễn thông đáp ứng yêu cầu quản lý, khai thác, kinh doanh hiệu quả cơ sở hạ tầng viễn thông.

6. Tăng cường hợp tác quốc tế về viễn thông trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, các bên cùng có lợi, phù hợp với pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Hoặc trong Điều 4 về Chính sách phát triển, quản lý Internet và thông tin trên mạng,Nghị định 72/2013/NĐ – CP của Chính Phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin trên mạng cũng quy định: 

1. Thúc đẩy việc sử dụng Internet trong mọi hoạt động kinh tế, xã hội đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, nghiên cứu khoa học, công nghệ để tăng năng suất lao động, tạo việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống.

2. Khuyến khích phát triển các nội dung, ứng dụng tiếng Việt phục vụ cho cộng đồng người Việt Nam trên Internet. Đẩy mạnh việc đưa các thông tin lành mạnh, hữu ích lên Internet.

3. Phát triển hạ tầng Internet băng rộng đến trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu, thư viện, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, các điểm truy nhập Internet công cộng và hộ gia đình. Chú trọng việc phổ cập dịch vụ Internet ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

4. Ngăn chặn những hành vi lợi dụng Internet gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục và vi phạm quy định của pháp luật. Áp dụng các biện pháp bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên khỏi tác động tiêu cực của Internet.

5. Bảo đảm chỉ những thông tin hợp pháp theo pháp luật Việt Nam mới được truyền, kể cả truyền qua biên giới, đến người sử dụng Internet tại Việt Nam.

6. Khuyến khích và tạo điều kiện sử dụng rộng rãi tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, tên miền tiếng Việt và chuyển đổi sang công nghệ địa chỉ Internet IPv6 (gọi tắt là công nghệ IPv6).

7. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về Internet trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, các bên cùng có lợi, phù hợp với pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Như vậy, rõ ràng Nhà nước Việt nam không những không ngăn cấm người dân tiếp cận internet mà còn tạo điều kiện một cách thuận lợi nhất để người dân sử dụng internet.

Thực tiễn sự phát triển internet ở Việt Nam trong những năm qua cho thấy, internet ở nước ta đã và đang có tốc độ phát triển hết sức nhanh chóng. Hiện nay, ở Việt nam internet không chỉ được kết nối ở các công sở, cơ quan nhà nước, gia đình mà có cả ở những quán Bar, nhà hàng, nơi vui chơi giải trí, tạo điều kiện để cho mọi người dân có thể tiếp cận , truy cập internet một cách dễ dàng, nhanh chóng. Theo số liệu thống kê của Trung tâm internet Việt Nam hiện nay Việt Nam năm trong tốp 10 nước Châu Á có tốc độ phát triển Internet nhanh nhất. Tính đến tháng 6/2012 Việt Nam có 31 triệu người sử dụng internet, xếp thứ 7 các nước Châu Á, thứ 19 thế giới. theo báo cáo đánh giá về xã hội thông tin của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) chỉ số phát triển công nghệ thông tin của Việt nam năm 2012 tiếp tục tăng 5 bậc từ 86/152 lên 81/161 xếp thứ 4 khu vực Đông nam Á, và đứng thứ 12/27 ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Đến cuối năm 2012 số thuê bao internet bang thông rộng cố định đạt 4,78 triệu thuê bao tăng 24,7%, có 99% doanh nghiệp kết nối Internet, trong đó 79% sử dụng mang ADSL, 42 doanh nghiệp có webside… ở khối các cơ quan nhà nước có 30/30 bộ, cơ quan ngang bộ, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trang/cổng thông tin điện tử. Đây là những con số biết nói và là minh chứng rõ nhất cho thấy sự phát triển nhanh chóng của internet ở Việt Nam.

Việc tổ chức Freedom house xếp Việt Nam vào danh sách các quốc gia “không có tự do internet” vì lý do một số bloger ở nước ta bị bắt, Nghị định 72/2013/NĐ – CP của Chính Phủ về quản lý Internet ban hành là hoàn toàn phi lý. Việc một số đối tượng tự nhận là một số bloger như: Nguyễn Văn Hải, Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Đinh Nhật Uy, Châu Văn Thi… bị bắt là do họ vi phạm pháp luật Việt nam. Họ đã sử dụng một số bloger cá nhân để tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam. Lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, và của công dân. Hành vi của những người này là vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt nam. Bởi vậy, việc các cơ quan chức năng Việt nam bắt, xử lý các đối tượng trên là hoàn toàn phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Hiện nay, mọi quốc gia trên thế giới đều coi trọng các quyền tự do ngôn luận và các quyền bảo đảm các quyền tự do ngôn luận nhưng không có bất kỳ một quốc gia nào coi tự do ngôn luận của công dân là vô hạn mà đặt trong khuôn khổ pháp luật. Nghị Định 72/2013/ NĐ – CP của Chính phủ có ý nghĩa hết sức quan trọng , không những tạo ra hành lang pháp lý trong việc quản lý Internet, mà con thúc đẩy phát triển internet và cung cấp, sử dụng internet một cách lành mạnh, phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới của đất nước, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, bảo vệ bản quyền nội dung của các cơ quan báo chí, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dung internet tại Việt Nam. Bởi vậy, những thông tin xuyên tạc rằng Nghị định 72 thực chất là một số cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí, mong muốn sử dụng internet vào mục đích không chính đáng.

Có thể nói cái gọi là báo cáo “ khảo sát về tự do internet năm 2013” của tổ chức Freedom house với việc xếp Việt Nam vào danh sách các quốc gia không có tự do internet là một cái nhìn phiến diện, thiếu thiện chí, thậm chí là thù địch của một số cá nhân, tổ chức đối trọng với Đảng, Nhà Nước ta. Việc có tự do hay không có tự do internet phải để cho cộng đồng quốc tế nhìn nhận, đánh giá chứ không phải đưa ra cái nhìn nhận thiếu khách quan như tổ chức Freedom house.

Hải Trang

TÁC GIẢ: Unknown // 1/28/2014 08:58:00 CH
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

25 nhận xét:

 1. Làm sao mà có thể chấp nhận được những cáo buộc hết sức phi lí như vậy chứ.Sao các ngươi lại có thể nói rằng nhà nước việt nam đang vi phạm quyền tự do ngôn luận như vậy được cơ chứ.Đảng và nhà nước việt nam luôn có những chủ trương và chính sách hết sức hợp lí và đúng đắn để đảm bảo quyền tự do ngôn luận,tự do internet.vậy nên các ngươi đừng có mà ăn nói lung tung nữa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng là chúng ta đang thấy rằng như vậy, nhưng trong xã hội hiện nay vẫn còn có ấy kẻ cố tình không hiểu hay vì một lí do gì đó mà vẫn cố ý xuyên tạc, bôi xấu chúng ta đó, thật là những con người khonng xứng đáng tồn tại trong xã hội.

   Xóa
 2. Không hiểu cái bọn này có óc hay không mà lại có thể cáo buộc này nọ lung tung như vậy được cơ chứ.Chúng nó không biết được rằng việt nam là một nước được đánh giá là đảm bảo quyền con người tốt nhất hay sao.Vậy nên vấn đề đảm bảo tự do internet là điều hiển nhiên xảy ra rồi.Các ngươi đừng có mà ngồi đó ăn nói lung tung nữa có được không.Đúng là một lũ ăn hại.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chắc gì chúng đã không có óc, nhưng chúng có cũng như không mà thôi, nó đâu biết suy nghĩ, đâu biết nhìn xem xã hội chúng ta đã và đang phát triển ra sao, chúng ta đang làm được nhiều điều gì thì chúng đâu có biết và cố tình không chịu hiểu.

   Xóa
 3. Cáo buộc này là quá vô lí và hết sức sai trái,Đây thật sự là cái chiêu bài xuyên tạc và bịa đặt của đám rận chủ nhằm chống phá Đảng và nhà nước việt nam mà thôi.Thử hỏi xem nếu việt nam không có tự do internet như vậy thì làm sao mà việt nam lại trúng cử vào hội đồng nhân quyền của liên hợp quốc như thế cơ chứ.Thật là vô lí.Vậy nên đừng có mà xuyên tạc nữa đám rận kia ạ.

  Trả lờiXóa
 4. Trươc kia người ta vẫn coi thường internet chỉ là nơi để truyền đạt thông tin biển tri thức nhưng ngày nay internet không đơn giản như thế , Nó cũng là một kênh truyền thông đại chúng có thể nói là lớn nhất hiện nay tiêu biểu như blogger và facebook. mạng xã hội và blog này có thể lớn gấp hàng trăm lần một tờ báo hằng ngày bởi lượng cung cấp thông tin và độ nhanh nhạy nhưng bù lại nó lại có nhiều kẻ lợi dụng điều đó để xuyên tạc là rối loạn thông tin nhằm mục đích riêng chuộc lợi cá nhân, vì thế mà cần có chế tài để quản chế điều này tránh làm hệ lụy đến đời sống thực. như thế mà các nhà Freedom house lại cho rằng là mấy quyền internet thì đúng là chịu rồi !!!

  Trả lờiXóa
 5. Cáo buộc " Việt Nam không có tự do internet" đều là những luận điệu xuyên tạc mà tổ chức Freedom house xuyên tạc làm hạ uy tín về nhân quyền ở đất nước ta. Chúng ta có thể thấy việc phổ biến internet hiện nay đang là điều mà nhà nước và chính quyền ta đang thúc đẩy mạnh mẽ bởi việc có internet thì trình độ dân trí của đất nước ta mới có thể phát triển mạnh mẽ được, có điều để việc sử dụng internet vào những mục đích chuộc lợi cá nhân phá hoại nhà nước hay phạm những tội về công nghệ cao thì không thể nào pháp luật ngồi yên được. Vậy mà FRee gì đó lại quy cho chúng ta là không tự do internet. Quả thực là bỉ ổi !

  Trả lờiXóa
 6. không biết sử dụng cáo buộc này thì mức độ dân chủ sẽ tăng thêm được bao nhiêu đây. tổ chức Freedom house xuyên tạc như vậy chứng minh điều gì? chắc chắn rằng điều quan tâm ở đây không phải là tự do internet mà chính là khả năng sử dụng xuyên tạc, bịa đặt để tạo cớ đánh giá con người đất nước Việt Nam.
  không biết tổ chức Freedom house có quan tâm đến số liệu thống kê về tình hình internet ở Việt Nam đại loại như tốc độ phát triển những chương trình phát triển internet. quả thực ở Việt Nam chúng ta có những vấn đề chưa được phát triển nhưng đó không phải là hình ảnh có thể đem ra đánh giá cho đất nước

  Trả lờiXóa
 7. những cáo buộc đó hết sức phi lí, không thể lấy số lượng blogger bị bắt hàng năm để nói rằng ở nước ta không được tự do internet. Bởi lẽ số lượng đó không nói lên điều gì tất cả số lượng blogger đó đa phần là những tên lừa đảo những tên trộm cắp qua mạng. Những kẻ như thế bị bắt không thể nói là việt nam không được tự do internet.

  Trả lờiXóa
 8. tổ chức Freedom house nói như vậy là chưa chính xác. căn cứ các blogger bị bắt trong năm nhiều không nói lên được ở việt nam không có quyền tự do internet. Bởi lễ đa số những blogger bị bắt đó đa phần là những kẻ lừa đảo qua mạng, những phần tử lợi dụng internet để chống phá nhà nước ta. Vì vậy tổ chức Freedom house nên xem xét lại những nội dung trên trước khi đưa ra cáo buộc như thế.

  Trả lờiXóa
 9. Cái gọi là tự do internet của Freedoom House đặt ra có lẽ là phải để cho những tên tội phạm hoạt động thoải mái dù chúng làm gì cũng được chẳng, Các ông nói cấm việc hoạt động báo trí trên mạng những chẳng có báo chính thống nào kêu điều đó cả . Có chẳng đám rận viết báo chẳng có nguồn gốc chính thống tin tưởng nào cả những suốt ngày xuyên tạc bịa đặt là chủ yếu thì dĩ nhiên là phải cấm rồi. Đất nước nào cũng cần có chế tài riêng để giữ cho xã hội được yên bình trong sạch vì thế mà những gì Việt Nam cấm tren internet đều dựa trên những bộ luật tiêu biểu của các nước đã áp dụng . Việc vu khống cho Việt Nam của tổ chức FreeDoom mới chính là hành động cần phải lên án !

  Trả lờiXóa
 10. Freedom house nhà tự do,đúng là cái tên so với thực tế nó là hoàn toàn khác nhau,người ta đặt tên cho con là muốn con sau này được như vậy nhưng thực tế ba mẹ sinh con trời sinh tính sinh luôn vẻ bề ngoài,thế mới biết cái tên và bản chất nó là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau,freedom đâu phải tổ chức quốc tế cũng chỉ là cái tổ chức phi chính phủ mà mỹ đặt ra để nhét những nước là gai trong mắt vào đấy mà thôi

  Trả lờiXóa
 11. Chúng nó không biết được rằng việt nam là một nước được đánh giá là đảm bảo quyền con người tốt nhất hay sao.Vậy nên vấn đề đảm bảo tự do internet là điều hiển nhiên xảy ra rồi.Làm sao mà có thể chấp nhận được những cáo buộc hết sức phi lí như vậy chứ.Sao các ngươi lại có thể nói rằng nhà nước việt nam đang vi phạm quyền tự do ngôn luận như vậy được cơ chứ

  Trả lờiXóa
 12. Freedom house là một tổ chức phi chính phủ quốc tế nhưng thực tế tổ chức này luôn đừng đằng sau cổ vũ xúi dục việc tuyên truyền kích động của các tổ chức phản động. Về vấn đề sử dụng internet ở nước ta hiện nay nhân dân ta được truy cập internet thoải mái mà chúng nói là nhân dân nước ta không được tự do internet.

  Trả lờiXóa
 13. Việt Nam là một đất nước có người dân sử dụng mạng internet đứng thứ 2 trong khu vực và số người sử dụng internet ở Việt Nam ngày càng tăng cao. Vì vậy việc tổ chức Freedom house nói là ở Việt Nam không có quyền tự do internet là hoàn toàn sai trái.

  Trả lờiXóa
 14. Theo thống kê Việt Nam xếp thứ hai về thời gian sử dụng Internet trong khu vực Thông tin này được đại diện Google công bố trong Hội thảo Internet Day 2013 do Hiệp hội Internet Việt Nam tổ chức ngày 4/12 tại Hà Nội. Trung bình, người dùng trong nước truy cập Internet 26,2 giờ mỗi tháng, chỉ thua Thái Lan là 27,2 tiếng và vượt xa các nước khác trong khu vực Đông Nam Á như Singapore, Malaysia...

  Trả lờiXóa
 15. Theo thống kê có 90% trong tổng số người sử dụng Internet tại Việt Nam từng vào mạng bằng thiết bị di động và 50% truy cập Internet qua điện thoại ít nhất một lần mỗi ngày. Thử hỏi cái tổ chức Freedom house dựa vào đâu mà dám nói nước ta cấm mọi người truy cập vào internet. Đúng là những lời bịa đặt.

  Trả lờiXóa
 16. Một số thống kê khác về tình hình sử dụng Internet ở VN:
  - 73% người dùng dưới 35 tuổi.
  - 66% “cư dân mạng” truy cập web hằng ngày và họ dành trung bình 29 giờ vào mạng mỗi tháng.
  61% người dùng Internet từng thực hiện mua sắm qua mạng.
  - 86% người dùng Internet Việt Nam từng ghé thăm các trang mạng xã hội.
  - 12 triệu người dùng Facebook và đây là mạng xã hội phổ biến nhất Việt Nam trong tháng 10. Số người dùng Facebook ở Việt Nam tăng thêm 500.000 chỉ trong 2 tuần qua. 28% cư dân mạng có tài khoản Facebook.
  - 9% người dùng Internet sử dụng Twitter trong tháng qua.

  Trả lờiXóa
 17. "Việt Nam là một trong hai nước “đàn áp quyền tự do internet” lớn nhất khu vực Châu Á cà đứng thứ 7 trong danh sách 10 không có quyền tự do về internet" thật là vô lý đúng không, chúng ta chẳng bao giờ nghe thấy rằng một điều tương tự như thế này ở đâu cả đúng không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Không biết cái tiêu chí nào hay ai đã đưa ra để rồi bảo rằng chúng ta đứng thứ 7, sự thật đâu có như vậy chứ, đúng là một lũ chỉ biết đi cáo buộc cho người khác mà không biết nhìn lại mình xem mình đang như thế nào mà lại cáo buộc người khác

   Xóa
 18. Đúng là những lời cố tình cáo buộc chúng ta mà, đã xuyên tạc ròi lại còn dám tuyên bố xếp hạng chúng ta nũa chứ, thật là nực cười, có ai không biết lại tin theo những lời cáo buộc, xuyên tạc này thì thật là khổ cho ho, hãy chỉnh dốn này vấn đề xuyên tạc đầy mưu đồ này ngay thôi.

  Trả lờiXóa
 19. Đối với Việt Nam, Freedom House chỉ dựa vào những lời vu cáo, bịa đặt của một số phần tử phản động ở hải ngoại và một số phần tử vi phạm pháp luật ở trong nước để đưa ra nhận xét không phản ánh đúng sự thật những gì đang diễn ra ở Việt Nam. Mấy năm gần đây, Freedom House luôn thể hiện quan điểm, cách nhìn sai lệch một cách cố hữu về Việt Nam.Theo nhận xét của bản thân tôi Freedom House không có bất cứ một hoạt động mang tính khảo sát khách quan nào dựa trên chính thực tế hoạt động báo chí, internet , mà chỉ hành động rất phiến diện kiểu “hóng hớt”, “nghe hơi nồi chõ”, không phản ánh đúng thực chất những gì đã và đang diễn ra hàng ngày ở Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 20. Những thông tin mà Freedom House đưa ra, rồi cáo buộc đối với Việt Nam là xuất phát từ động cơ, quan điểm chính trị áp đặt, thù địch mà trong một thời gian dài họ luôn “tấu lên” mỗi khi cần, bất chấp những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong tất cả các lãnh vực về quyền tự do và quyền con người.
  Freedom House là tổ chức phi chính phủ và đương nhiên tổ chức này muốn tồn tại thì phải có ngân sách mà khoản này được ngân sách hạ viện Hoa Kỳ tài trợ hàng năm, một khi bị lệ thuộc thì Freedoom house chỉ là kẻ “Ăn cơm chúa phải múa tối ngày” xem ra cũng không có gì là điều lạ. Tổ chức này đã bị chi phối theo ý đồ của “ông chủ”. Vì vậy, họ không thể đưa ra được tiếng nói khách quan, tôn trọng sự thật.

  Trả lờiXóa
 21. Ngân sách của Freedom house là do Hạ viện Hoa kỳ tài trợ hàng năm. Vậy làm sao Freedom house có thể đưa ra tiếng nói khách quan được. Thực chất Freedom house chỉ hoạt động dưới sự chi phối của Mỹ và các nước phương Tây. Cáo buộc Việt Nam không có tự do internet là hoàn toàn phi lý và vô căn cứ, cố tình áp đặt. Chúng tôi là người Việt Nam. Hơn ai hết, chúng tôi hiểu tự do Internet ở Việt Nam như thế nào. Trong những năm gần đây, tốc độ phát triển của mạng Internet ở Việt Nam nhanh đến chóng mặt. Tất cả mọi người dân đều có quyền tự do truy cập Internet mà không bị hạn chế. Có khi tự do Internet ở Việt Nam còn hơn cả ở cường quốc Mỹ nữa ý chứ.

  Trả lờiXóa
 22. lại mấy con rận chủ đây mà lại tạo scandal mấy thằng dân chủ kiểu mỹ chỉ biết tung hô dân chủ nhân quyền ở mỹ, rồi vu cáo Việt Nam đàn áp phong trào nhân quyền trong nước. Mỹ tạo điều kiện cho chúng mở hàng trăm diễn đàn dân chủ nhưng có hiểu chăng cái nguồn lợi mà mỹ cướp được từ chính những công việc của chúng, liệu mấy thằng dân chủ có phải là thằng ngu cho mỹ lợi dụng

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ