Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014

BÀN VỀ NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM

 Cũng như nhiều quốc gia khác, ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước đã xác định những tư tưởng và đường lối chỉ đạo về nhân quyền làm cơ sở cho việc bảo về và thúc đẩy các quyền con người trên thực tế.
Nhìn chung, có thể thấy các quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về nhân quyền được hình thành đúc rút từ các yếu tố:
- Lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc;
- Truyền thống, bản sắc văn hóa Việt Nam;
- Nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh;
- Những nguyên tắc và tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền được hầu hết các dân tộc trên thế giới thừa nhận;
- Thực tiễn và yêu cầu đặt ra trong công cuộc Đổi mới, hội nhập quốc tế và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân.
Các quan điểm, chính sách về nhân quyền của Đảng và Nhà nước Việt Nam được thể hiện trong các văn kiện của Đảng (Cương lĩnh chính trị, Nghị quyết, Chỉ thị…) và văn kiện của các cơ quan nhà nước (Báo cáo của Chính phủ, Sách trắng của Bộ ngoại giao…). Có thể khái quát những quan điểm cơ bản của Đảng, Nhà nước Việt Nam về nhân quyền như sau:
Thứ nhất, Nhân quyền là giá trị chung của toàn nhân loại.
Quan điểm này được thể hiện trong Chỉ thị số 12/CT/TW ngày 12/7/1992 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, trong đó nêu rõ: “Nhân quyền là thành quả của cuộc đấu tranh lâu dài qua các thời đại của nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới và cũng là thành quả của cuộc đấu tranh của loài người làm chủ thiên nhiên; qua đó, nhân quyền trở thành giá trị chung của nhân loại”. Ngoài ra, trong bài phát biểu tại Hội nghị Thế giới về nhần quyền lần thứ II tổ chức tại Viên (Áo), tháng 6/1993, Phái đoàn Việt Nam cũng khẳng định: “Nhân quyền là một phạm trù tổng hợp, vừa là “chuẩn mực tuyệt đối” mang tính phổ biến, vừa là “sản phẩm tổng hợp của một quá trình lịch sử lâu dài””.
Thứ hai, nhân quyền vừa có tính phổ biến, vừa có tính đặc thù phụ thuộc vào truyền thống, đặc điểm và trình độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi quốc gia
Quan điểm này được thể hiện trong Chỉ thị số 12/CT/TW ngày 12/07/1992 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, trong đó nêu rõ: “Nhân quyền luôn luôn gắn liền với lịch sử, truyền thống và phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế, văn hóa của đất nước. Do vậy, không thể áp đặt hoặc sao chép máy móc các tiêu chuẩn, mô thức của nước này cho nước khác”. Nhân quyền vừa mang tính phổ biến, thể hiện khát vọng chung của nhân loại, được ghi trong Hiến chương của Liên Hợp Quốc, vừa có tính đặc thù đối với từng xã hội và cộng đồng. Do đó, không một nước nào có quyền áp đặt mô hình chính trị, kinh tế, văn hóa của mình cho một quốc gia khác, mà cụ thể hơn chính là tiêu chuẩn nhân quyền của nước mình cho nước khác.
Thứ ba, nhân quyền phải được pháp luật quy định.
Quan điểm này thể hiện trong Cương lĩnh đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH năm 1991 của Đảng ta, trong đó khẳng định: “Nhà nước định ra các đạo luật nhằm xác định các quyền công dân và quyền con người…”
Thứ tư, bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền là mục tiêu của Đảng và Nhà nước Việt Nam, là yêu cầu trong xây dựng nhà nước pháp quyền và là động lực cho việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Về quan điểm này, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã từng nhấn mạnh: “Chúng ta phải nhận thức cho thật rõ nhân quyền, nói một cách cụ thể hơn, việc bảo vệ và tăng cường sự hưởng thụ nhân quyền ở nước ta, là sự nghiệp của Đảng ta, của Nhà nước và nhân dân ta. Chúng ta theo đuổi sự nghiệp này vì nó không thể tách rời với mục tiêu của sự nghiệp cách mạng của chúng ta là làm cho mỗi người và mọi người phát triển tự do và toàn diện. Sự nghiệp này phục vụ cho lợi ích của bản thân chúng ta, không phải vì sức ép của bên ngoài. Không nhận thức được điều này sẽ dễ có tư tưởng đối phó, cách làm chiếu lệ và thái độ bao biện.”. Nhà nước Việt Nam luôn xác định con người là mục tiêu, vừa là động lực cho sự nghiệp phát triển đất nước. Nhà nước Việt Nam khắc định con người là trung tâm của các chính sách kinh tế -  xã hội, thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền là nhân tố quan trọng cho sự phát triển bền vững, bảo đảm thắng lợi công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Văn kiện đại hội lần thứ X của Đảng nêu rõ: “Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân là yêu cầu bức thiết của xã hội, Nhà nước phải thể chế hóa và thực hiện có hiệu quả quyền công dân, nhân quyền”.
Tất cả những thứ trên cho thấy, Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam coi việc bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền là mục tiêu của chế độ, là yêu cầu trong xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa.
Bình Toti@

TÁC GIẢ: Unknown // 1/06/2014 11:08:00 SA
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

37 nhận xét:

 1. Nhân quyền ở Việt Nam thì những công dân của Việt Nam là rõ nhất, nhưng lố bịch thay đó là những kẻ sống ở nước ngoài, nhìn một cách chủ quan về VIệt Nam lại cho rằng ở Việt Nam nhân quyền bị vi phạm. Đó là những kẻ muốn dùng chính trị để gây sức ép lên Việt Nam, ngăn cản bước tiến của Việt Nam trên con đường phát triển ra thế giới

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tổ mẹ mấy thằng chủ trang này cứ mở miệng ra là gọi "rận chủ"! Chúng mày vỡ mặt tới nơi rồi. Địt con mẹ cái đảng cho tham nhũng này sắp chết vào một ngày gần đây. Thằng Ngọ thứ trưởng là thằng chó, đại diện một lũ cho điên, tham, dâm, loạn luân! Địt mẹ bọn chó cộng sản Việt nam, đứng đầu là thằng Trọng lú, hắn từng nhận hối lộ cả chục tỉ hồi còn làm bí thư Hà Nội và chủ tịch quốc hội! Thằng Dũng thủ tướng sẽ cho phanh phui Trọng để trả đũa vụ Dũng, Tự Trọng, Quý Ngọ. Ha ha... Chó dại cắn nhau và sụp dổ! Đả đảo Đảng CSVN tham lam, mất tư cách! Hoan hô thời cuộc độ trì cho cái đảng chó CSVN chết mẹ nó càng sớm càng tốt!

   Xóa
  2. Thằng ni ở Trâu Quỳ chừ mấy về ư? Sao sủa muộn vậy à?

   Xóa

  3. @ Nguyen Huu Vinh
   Dù có là thằng ..éo nào trong cái đảng Con Sâu này đứng lên cầm cờ thì Dân đen cũng đếch theo. Bánh xe lịch sử vẫn đang lặng lẽ vận hành, những việc tưởng như “động trời” ngày 7/1/2014 thực ra cũng chỉ là “Behind the scenes” của vở tuồng “Kính thưa các đồng chí Sâu chưa bị lộ” mà thôi.
   Đm mấy thằng quan chức VN toàn thuộc hạng thúi lùn, cực kì khố rách áo ôm. Khi còn che mắt được người đời thì hoành tráng vô độ, thét ra lửa, ỉa lên đầu dân. Khi chân đế lung lay, nhà cháy thì vãi tiền như vãi cứt, cứt thì lộn lên đầu, gan không to hơn gan đứa bé lên năm.
   Sẽ còn nhiều màn tuồng tởm lợm của Tập đoàn CS được bọn chúng tự bới ra cho Dân xem.
   Phần chân đế của vấn đề, vẫn là món Kinh tế đang sụp đổ.
   2014′ Tứ là tử, số này xấu lắm !!

   Xóa
  4. Những kẻ làm những việc sai trái, vi phạm pháp luật thì ắt bị trừng trị thôi, sống hay chết thì chẳng có liên quan gì đến số của năm cả, nhưng những thằng đang kêu gào, la hét này còn đáng tử hơn.

   Xóa
 2. Quyền con người ở Việt Nam luôn được chứng minh với đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và thể hiện sinh động trong đời sống xã hội. Việc Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2014-2016 cho thấy sự tín nhiệm, ghi nhận của thế giới về những thành tựu, tiến bộ trong việc bảo đảm quyền con người cũng như khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của nước ta trên trường quốc tế.

  Trả lờiXóa
 3. Đất nước ta trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, từ thân phận nô lệ, quyền con người bị chà đạp, áp bức đã vùng lên tranh đấu, kiên cường, bền bỉ để giành lại những quyền cơ bản và thiêng liêng nhất của con người. Vì lẽ đó, giải phóng con người khỏi áp bức, bất công, đem lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho người dân đã là khát vọng thiêng liêng nhất của người dân và trở thành mục tiêu nhất quán, là nền tảng hoạch định mọi quyết sách của Đảng, Nhà nước ta. Chính sách này cũng có cội rễ sâu xa từ truyền thống lịch sử, văn hóa hàng nghìn năm của một dân tộc luôn nêu cao tinh thần hòa hiếu, yêu chuộng hòa bình và các giá trị nhân văn.

  Trả lờiXóa
 4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 5. Thực tiễn đấu tranh của dân tộc ta đã chỉ rõ việc bảo đảm quyền con người không thể tách rời độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và phát triển. Bên cạnh đó, đi vào tái thiết và phát triển đất nước sau hàng chục năm bị chiến tranh tàn phá, Đảng và Nhà nước coi phát triển kinh tế là tiền đề quan trọng cho việc thực thi dân chủ và quyền con người. 27 năm đổi mới, phát triển, Việt Nam đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa nền tảng trong tiến trình xây dựng, phát triển đất nước.

  Trả lờiXóa
 6. Chỉ có đảm bảo quyền con người thì đất nước mới có thể phát triển và được ổn định.Việt nam chúng ta được đánh giá là một nước hòa bình và ổn định bậc nhất trên thế giới.Vậy nên chắc chắn vấn đề về quyền con người sẽ luôn được đảm bảo.Bằng chứng là việt nam trúng cử vào hội đồng nhân quyền của liên hợp quốc với số phiếu cao nhất.Thật sự là tự hào khi là người dân việt nam.

  Trả lờiXóa
 7. Cần gì phải bàn nữa chứ.Nhân quyền ở việt nam như thế nào thì có lẽ cả thế giới ai cũng biết cả rồi.Đảng,nhà nước và nhân dân việt nam đã làm rất tốt và có những chủ trương chính sách hợp lí để thực hiện đảm bảo quyền con người.Trong thời gian qua thì các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách để chống phá đảng và nhà nước ta.Chúng xuyên tạc và bịa đặt về nhân quyền ở việt nam.Tuy nhiên dù chúng nó có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng bao giờ thay đổi được một thực tế là việt nam là nước dân chủ nhân quyền.

  Trả lờiXóa
 8. Những cố gắng không biết mệt mỏi của Đảng và nhà nước việt nam đã được đền đáp xứng đáng với việc chúng ta được bạn bè quốc tế bỏ phiếu trúng cử vào hội đồng nhân quyền của liên hợp quốc,Đó chính là sự ghi nhận xứng đáng.Nó cũng là cú tát mạnh vào mặt của các thế lực thù địch luôn tìm cách xuyên tạc bịa đặt về vấn đề dân chủ nhân quyền ở việt nam.Mong rằng trong thời gian tới thì chúng ta sẽ có những thành công mới trong việc đảm bảo dân chủ nhân quyền.

  Trả lờiXóa
 9. Việc nói về nhân quyền ở Việt Nam đã được nhiều nơi, nhiều báo bàn đến, mọi việc đã rất rõ ràng rồi, không còn gì phải thắc mắc hay đáng phải nói về vấn đề này nữa cả, tất cả Đảng, nhà nước, đoàn thể đã thực hiện rất tốt vấn đề này và thực hiện việc bảo vệ nhân quyền cho mọi công dân Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 10. Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam coi việc bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền là mục tiêu của chế độ, là yêu cầu trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Chính về thế chúng ta có quyền yên tâm và tin tưởng rằng sống trong xã hội an toàn và phát triển như hiện nay thì mọi quyền của chúng ta đều sẽ được đảm bảo và bảo vệ.

  Trả lờiXóa
 11. Những gì đã rõ ràng rồi thì có nói thế nào hay bóp méo ra sao thì chân lí vẫn không thay đổi, vấn đề nhân quyền ở nước ta đã được thực hiện và đảm bảo từ lâu không thể nào nói khác được, Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam đã luôn coi trọng bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền tại Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 12. Không thể hiểu đám rận kia chúng nó còn mặt mũi đâu mà suốt ngày nói đến dân chủ nhân quyền.Việt nam đã trúng cử vào hội đồng nhân quyền của liên hợp quốc với số phiếu cao nhất.Điều này đã đủ để mà khẳng định được quyền con người ở việt nam luôn được đảm bảo rồi.Vậy nên dù các thế lực thù địch có xuyên tạc hay bịa đặt về dân chủ nhân quyền ở việt nam như thế nào cũng không bao giờ thay đổi được điều đó.

  Trả lờiXóa
 13. Có lẽ vấn đề dân chủ nhân quyền ở việt nam chúng ta không cần phải bàn nữa.Điều này đã được cả thế giới biết đến như một đất nước đảm bảo quyền con người tốt nhất.Chúng ta đang sống trong thời kì hòa bình,ổn định và phát triển.Có được thành công này là nhờ vào sự cố gắng không biết mệt mỏi của Đảng và nhà nước ta.Và thành quả là nước ta được thế giới bỏ phiếu vào hội đồng nhân quyền của liên hợp quốc.mong rằng chúng ta sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao trong nhiệm kì của mình.

  Trả lờiXóa
 14. Cần gì phải bàn về dân chủ nhân quyền nữa khi việt nam chúng ta là nước luôn đảm bảo quyền con người và được cả thế giới đánh giá rất cao.Không thế mà chúng ta được bầu vào hội đồng nhân quyền của liên hợp quốc với số phiếu cao nhất như vậy.Đó là sự ghi nhận vô cùng xứng đáng của bạn bè quốc tế cho những cố gắng không biết mệt mỏi của Đảng và nhà nước ta.Mong rằng chúng ta có thể tiếp tục phát huy được những thành công đã đạt được.

  Trả lờiXóa
 15. Bản thân chế độ xã hội chủ nghĩa đã bày tỏ được quan điểm của đất nước đối với nhân quyền. Xã hội chủ nghĩa chính là chế độ hướng tới giải phóng hoàn toàn con người. Vì thế vấn đề nhân quyền ở Việt Nam rất được quan tâm và đảm bảo thực hiện. Sự cố gắng của đất nước đã đạt được thành quả nhất định, trở thành thành viên Hiệp hội nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng được coi là thành quả lớn của đất nước.

  Trả lờiXóa
 16. Đất nước Việt Nam trải qua những năm tháng chiến đấu hào hùng. Nhân dân Việt Nam luôn đoàn kết và cungd nhau xây dựng đất nước, nhà nước ta luôn quan tâm đến cuộc sống người dân và luôn đảm bảo những quyền con người , đảm bảo thực hiện những nhân quyền không phải như những lời mà các thế lực thù địch xuyên tạc

  Trả lờiXóa
 17. Quyền con người,vấn đề nhân quyền ở Việt Nam ở bất kì thời điểm nào, bất kì giai đoạn nào thì cũng luôn được đảm bảo thực hiện một cách đầy đủ. Chúng ta cần ngăn chặn việc bọn phản động, rận chủ lợi dụng vấn đề nhân quyền để xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà Nước ta.

  Trả lờiXóa
 18. Hiện nay vấn đề nhân quyền , quyền con người luôn được đảm bảo thực hiện ở Việt Nam. Các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng vấn đề nhân quyền để tìm cách chống phá chúng ta, xuyên tạc nói xấu chúng ta với các nước trên thế giới. Chúng ta cần có những biện pháp hợp lí để ngăn chặn vấn đề này của bọn chúng.

  Trả lờiXóa
 19. Vấn đề là các thế lực thù địch luôn âm mưu, xuyên tạc, nói xấu vấn đề nhân quyền tại đất nước ta. Đối với các thế lực thù địch, các tổ chức và cá nhân thiếu thiện chí, thì vấn đề nhân quyền lại bị họ lợi dụng, biến thành chiêu bài để chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam. Bất chấp các thành tựu về nhân quyền mà Việt Nam đã đạt được, bất chấp sự ghi nhận, biểu dương, ủng hộ của LHQ và rất nhiều chính phủ, tổ chức, cá nhân trên thế giới đối với Việt Nam trong vấn đề nhân quyền, qua nhiều hình thức khác nhau, với những thủ đoạn thâm độc và xấu xa, họ liên tục bịa đặt, xuyên tạc, vu khống Việt Nam

  Trả lờiXóa
 20. Quyền con người của nhân dân ta quả là đã được đảm bảo, nhưng cái gì cũng thế, cũng có cái đúng cái chưa đúng, chứ không thể có sự sai sót hoàn toàn được. nước Việt Nam có quyền tự do quyết định thể chế chính trị của mình và tự do phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa. Xét đến cùng, dù cố gắng sử dụng những mĩ từ, dù cố tỏ ra quan tâm tới nhân quyền thì qua những gì đã thể hiện, họ vẫn không che đậy được bản chất xấu xa là cổ vũ, tiếp tay cho các thế lực đang cố gắng thực hiện mưu đồ phá hoại sự ổn định, cản trở và làm chệch hướng sự phát triển của Việt Nam. Đúng là những hành động bẩn thỉu

  Trả lờiXóa
 21. Chúng ta phải khẳng định một điều rằng, dân chủ và nhân quyền ở nước ta luôn được đảm bảo tốt và nhân quyền tiếp tục được khẳng định, tiếp tục được hiện thực hóa trong cuộc sống. Trong bối cảnh nhân loại đang phải đối mặt với nhiều thách thức, đe dọa sự tồn vong, thì chỉ có sự hợp trí, hợp sức của toàn bộ loài người mới có thể giải quyết. Mà điều kiện trước hết để đạt tới hợp trí, hợp sức là mọi người đều phải được thụ hưởng nhân quyền

  Trả lờiXóa
 22. Những âm mưu của thế lực phản quốc rất bẩn thỉu, chúng lợi dụng mọi vấn đề để kích động phá hoại đất nước ta. Việc lợi dụng nhân quyền dân chủ để kích động người dân biểu tình, chống đối chính quyền tôi đã thấy từ lâu, chúng lợi dụng vào sự kém hiểu biết của người dân để kích động người dân, đặc biệt là chúng lợi dụng trên vấn đề tôn giáo. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng, để chống lại những hành động của chúng đầu tiên ta phải là cho người dân hiểu, và thấy rõ bộ mặt của chúng là điều nên làm đầu tiên

  Trả lờiXóa
 23. Chính phủ Việt Nam luôn khẳng định thực thi đầy đủ các công ước họ đã ký. Và với những kết quả được cho là tích cực trong lĩnh vực nhân quyền, nhân dân Việt Nam luôn tự cảm thấy nhà nước Việt Nam đảm bảo tốt và dầy đủ các quyền lợi của người dân. Vì thế mà nhân dân Việt Nam luôn có niềm tin vào Đảng và con đương mà đảng cộng sản Việt Nam đã đề ra

  Trả lờiXóa
 24. Xã hội đang phát triển và đất nước Việt Nam đang thực hiện mở cửa, hợp tác quốc tế để phát triển đất nước thì các thế lực chống đối Việt Nam vẫn không ngừng thực hiện các hoạt động chống phá cách mạng nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trong đó, hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền tuyên truyền chống phá là một hoạt động đang được chúng thực hiện tích cực.

  Trả lờiXóa
 25. Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán trong việc đảm bảo tôn trọng đầy đủ các quyền con người, trong hiến pháp 1992 của Việt Nam quy định mọi công dân có quyền bình đẳng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bình đẳng trước pháp luật, quyền tự do tín ngưỡng, tự ngôn luận, tự do đi lại. Vậy nên đất nước ta là một đất nước thể hiện nhân quyền của con người rất cao

  Trả lờiXóa
 26. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán trong việc đảm bảo và thúc đẩy các quyền con người trong khi đó các thế lực thù địch luôn tìm cách vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chúng ta cùng nhau cố gắng để chúng sẽ không bao giờ để chúng thực hiện được âm mưu của mình

  Trả lờiXóa
 27. Đất nước ta luôn được đánh giá trên trường quốc tế là một nước thực hiện vấn đề nhân quyền tốt, thế mà bọn thế lực thù địch luôn lợi dụng vấn đề nhân quyền để chống phá nhà nước ta. Nhưng mọi âm mưu của chúng luôn thất bại, lực lượng chức năng của Việt Nam đã chủ động đấu tranh vạch mặt các cá nhân tổ chức lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền chôngs Việt Nam góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị xã hội.

  Trả lờiXóa
 28. Theo mình nhân quyền là khái niệm ở đâu cũng có. nước nào cũng được nhắc đến. Nhân quyền thì mang tính phổ biến nhưng cũng mang tính đặc thù dựa vào lịch sử, địa lý, phong tục, truyền thống và do đất nước đó quyết định. Không thể có việc áp đặt nhân quyền của nước nọ lên nước kia được và cũng không thể bắt nước khác thực hiện nhân quyền theo nước mình. Đang nhắc đến mấy thứ Mỹ và phương Tây đang làm.....

  Trả lờiXóa
 29. Vấn đề nhân quyền ở nước ta là một trong những vấn đề rất nhạy cảm mà các thế lực thù địch đã và đang lợi dụng để chống phá Đảng và nhà nước ta. Chúng ta được đánh giá trên trường quốc tế là một đất nước có nhân quyền cao và Việt Nam đã vào Hội đồng nhân quyền liên hợp quốc. Chúng ta sẽ không bao giờ để mấy thằng phản quốc đó chống phá nhà nước ta một cách ngu ngốc như thế

  Trả lờiXóa
 30. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 31. Việt Nam đang trên đà công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước với cơ chế mở cửa ,hội nhập chính vì vậy có thể nói đây là cơ hội các thế lực chống đối Việt Nam thực hiện các hoạt động chống phá cách mạng nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trong đó, hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền tuyên truyền được chúng tiến hành với mật độ ngày càng tăng lên. Nhưng chúng thật kém hiểu biết, chúng không biết rằng đất nước chúng ta luôn tôn trọng nhân quyền con người và được vòa hội nhân quyền thế giới

  Trả lờiXóa
 32. Từ xưa đến nay nhà nước Việt Nam ta luôn luôn quan tâm chú ý đến vấn đề dân chủ và quyền dân chủ cho nhân dân ta. Điều này được thể hiện qua các việc làm sáng suốt đúng đắn của Đảng và nhà nước ta như để cho nhân dân tự do ngôn luận có quyền bầu cử đóng góp ý kiến, tự do tôn giáo

  Trả lờiXóa
 33. Nhân quyền ở Việt Nam quả thực là khó hiểu. Khó hiểu ở đây là sao nhiều người cứ nghĩ họ không có nhân quyền trong khi Đảng và nhà nước ta vẫn luôn chăm lo cho họ. Họ bảo sao tôi không được tự do báo chí tự do chửi bới tự do xuyên tạc mà cứ phải theo luật pháp. Sao tôi không giống nước Mỹ giết người mà chẳng ai biết. ... Vậy thì mình xin hỏi giống nước Mỹ theo kiểu dân bần hèn thì mãi mãi sống ở khu ổ chuột và bị mọi người ruồng bỏ ư :)) đúng là để chiều những kẻ ảo tưởng nhân quyền như thế thì chả đâu mà chứa nổi ??

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ