Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

NHÂN TỐ CẦN THIẾT TRONG CẢI CÁCH GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI

Mục tiêu của giáo dục là trang bị cho nguồn nhân lực những kiến thức đáp ứng được đòi hỏi của thị trường lao động. Do đó, nguyên lý cơ bản của giáo dục hiện đại là tự do, tự lập và tự trọng. Nếu không có tự do, sẽ không có tự lập và nếu không có tự lập sẽ không có tự trọng. Trong đời sống hiện đại, nhiệm vụ của giáo dục là rèn luyện tính sáng tạo, tính thực tế và tính cạnh tranh cho cả cộng đồng. Giải pháp cho cải cách giáo dục là đổi mới và cải cách phương pháp luận giáo dục. Có thể nói, nếu nền giáo dục xa rời cuộc sống thì đầu ra của nó sẽ là những người lao động vụng về trong ứng xử, thiếu biết về kỹ năng, thậm chí còn ngạo mạn về các giá trị văn hoá và tư tưởng. Do đó, chúng ta phải định hướng nội dung giáo dục đào tạo theo hướng tư duy mở, nghĩa là hệ thống giáo dục phải đổi mới từ chỗ chỉ giáo dục cái mà nhà nước muốn tới việc giáo dục cái mà xã hội cần.
Trước hết, phương pháp giáo dục hiện đại phải chú trọng giáo dục kỹ năng cho người lao động - đó là tiền đề để nâng cao chất lượng của lực lượng lao động. Chúng ta phải đào tạo những kỹ năng có thể ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống. Giáo dục là phương tiện cơ bản và ban đầu nhằm trang bị cho con người những kiến thức đủ để tham gia và quan trọng hơn là để thích ứng với sự thay đổi thường xuyên của cuộc sống. Trong thời đại phát triển vũ bão như hiện nay, các kỹ năng bị lạc hậu rất nhanh, do đó, việc trang bị những kỹ năng hoàn chỉnh ngay tại nhà trường là việc làm vô ích và lãng phí. Chính vì vậy, giáo dục đào tạo chỉ cần trang bị tư duy nhận thức và phương pháp luận cho nguời lao động để họ có thể tự hoàn thiện và phát triển các kỹ năng trong thực tiễn.
Giáo dục ứng xử là nội dung quan trọng thứ hai của phương pháp giáo dục theo tư duy mở. Giáo dục ứng xử giúp người lao động thích ứng với nhiều nền văn hoá và điều kiện sống khác nhau. Thực tế, con người phải luôn cạnh tranh nhau nên phần thắng sẽ thuộc về những người biết ứng xử khéo léo, văn minh trong việc quảng bá các giá trị bản thân mình. Mặt khác, giáo dục ứng xử nhằm giáo dục nội dung văn hoá của quá trình ứng xử.

(Giáo dục ứng xử luôn là nhân tố quan trọng trong cải cách giáo dục hiện đại, Ảnh: Internet)
Cuối cùng là giáo dục tư tưởng. Mỗi cộng đồng nhân loại có những kinh nghiệm sống khác nhau và do vậy, hình thành các hệ tư tưởng khác nhau. Chính vì thế, giáo dục phải làm sao để con người không định kiến, con người phải cởi mở về văn hoá để có tâm hồn phong phú và cởi mở khi tiếp cận với thế giới. Tất cả là để nhằm phát triển năng lực đối thoại và hợp tác là tiền đề để mỗi cộng đồng chủ động hợp tác với nhau và với các cộng đồng khác để tham gia giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng cũng như của cả nhân loại. Năng lực đối thoại và hợp tác đã trở thành vẻ đẹp, thành đạo đức, lối sống của con người trong xã hội hiện đại.

Bình Toti@

TÁC GIẢ: Unknown // 12/03/2013 10:21:00 CH
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

19 nhận xét:

 1. Những nhân tố trên rất cần cho một nền giáo dục hiện đại bởi nền giáo dục hiện đại có phát triển hay không nó cần thiết phải có đủ các nhân tố đó.

  Trả lờiXóa
 2. Hiện nay, việc giáo dục kỹ năng cho người học có ý nghĩa hơn cả bởi việc giáo dục cần hướng vào rèn luyện kỹ năng, không nên dừng lại ở việc học lý thuyết, việc học cần phải đi đôi với hành. Hơn nữa, đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của người giảng dạy khi cần hướng việc giảng dạy phải lấy người học làm trung tâm!

  Trả lờiXóa
 3. Có thể nói giáo dục luôn là một vấn đề được quan tâm hàng đầu.Tuy nhiên giáo dục như thế nào cho nó phù hợp thì không phải quốc gia nào cũng làm được,Việt nam chúng ta cũng đang tiến tới cải cách giáo dục,để làm sao có thể nâng cao một cách hiệu quả nhất nền giáo dục nước nhà.Mang lại cho đất nước nguồn nhân lực tốt nhất.Vấn đề nào cũng thật sự quan trọng.Tuy nhiên giáo dục ứng xử cần phải được chú trọng và quan tâm hơn nữa để có thể tạo tiền đề cho sự đổi mới.

  Trả lờiXóa
 4. Việc cải cách giáo dục cần phải tập trung vào cả người dạy lẫn người học, đây là một công việc quan trọng và cần thiết đối với nền giáo dục hiện nay. Để thực hiện được thành công cần phải có lộ trình cụ thể, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành mà hơn ai hết nhiệm vụ nặng nề nhất thuộc về Bộ Giáo dục và đào tạo.

  Trả lờiXóa
 5. Giáo dục là hết sức cần thiết , hãy học tập những nước phát triển hơn chúng ta , họ rất đầu tư ,chăm lo và giáo dục , đầu tư về giáo dục cho con người có lẽ là điều rất quan trọng và có ý nghĩa hết sức to lớn với một đất nước , nó đảm bảo cho thế hệ tương lai của đất nước có một nền tảng về con người vững chắc!

  Trả lờiXóa
 6. Cải cách giáo dục là một việc làm cần thiết trong thời điểm bây giờ khi mà đất nước ta đang thật sự bước vào thời kì hội nhập và phát triển mạnh mẽ.Tuy nhiên phải đổi mới và cải cách như thế nào thì cần phải có những nghiên cứu và phân tích kĩ.Có thể nói giáo dục là vấn đề được nhiều người quan tâm nhất.Vì nền giáo dục tốt thì quốc gia đó sẽ phát triển mạnh mẽ và bền vững.Chính vì vậy mà mong rằng trong tương lai gần thì giáo dục việt nam sẽ có những đổi mới mạnh mẽ để phát triển đất nước.

  Trả lờiXóa
 7. đến trường không chỉ là học văn hóa mà chính học làm con người. và tiện đây bàn về câu chuyện cải cách giáo dục chúng ta lại thấy những con nhân tố có thể thay đổi cho nền giáo dục nước nhà, trong xã hội hiện nay chúng ta thấy nổi lên là văn hóa ứng xử. so với nước ngoài văn hóa ứng xử của người dân, học sinh nước ta còn hạn chế. chính vì vậy hiệu quả trong giáo dục của nước ta còn thua kém nhiều nước trong khu vực. theo quan điểm của mình cần giáo dục tư tưởng cho người dân, cũng như những kỹ năng cho họ điều này giúp ích cho cuộc sống người dân.

  Trả lờiXóa
 8. Sự nghiệp giáo dục ở nước ta được đánh giá là thiếu hiệu quả. so với các nước trong khu vực cũng như quốc tế thì nền giáo dục của nước ta kém đi một bậc trong khi những yếu tố con người chúng ta không thiếu người tài giỏi. điều quan trọng là cách thức giáo dục và phương pháp giáo dục. ở nước ta tồn tại nhiều hệ đào tạo nhưng sự chuẩn hóa là chưa cao những kiến thức học ở trường lớp ít được đưa vào thực tiễn cuộc sống. cần tìm ra được phương pháo giáo dục phù hợp đó là cốt yếu để giải quyết.

  Trả lờiXóa
 9. Để phát triển giáo dục hiện đại ở mức độ cao hơn, cần thiết phải nhiều nhân tố khác nữa ngoài các nhân tố cơ bản nêu trên. Bên cạnh đó, xuất phát từ đặc thù của nền giáo dục Việt Nam, khi tiến hành cải cách giáo dục cũng nên tạo hướng đi riêng, không thể rập khuôn máy móc theo cải cách giáo dục của các nước khác. cần tiếp thu có chọn lọc trong cái cách giáo dục hiện đại!

  Trả lờiXóa
 10. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dục - đào tạo và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học.

  Trả lờiXóa
 11. Mục tiêu của giáo dục là trang bị cho nguồn nhân lực những kiến thức đáp ứng được đòi hỏi của thị trường lao động. trong xu thế xã hội đang phát triển một cách đến chóng mặt về công nghệ và về kỹ thuật thì đó là điều thiết yếu cần thiết đối với mỗi quốc gia. Là nhiệm vụ chung toàn cầu chứ không phải là của riêng ai cả.

  Trả lờiXóa
 12. muốn phát triển đất nước một cách toàn diện thì việc đầu tiên và trước hết, đó là nâng cao chất lượng giáo dục, nâng tầm trình độ dân trí. đó là nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và bền vững của kinh tế cũng như chế độ chính trị của đất nước. Gắn liền phát triển kinh tế đất nước gắn liền với nâng cao chất lượng dân trí là điều thiết yếu cần thiết nhất.

  Trả lờiXóa
 13. Cải cách giáo dục là một điều hết sức cần thiết đối với mỗi một quốc gia. đó là thực tế không thể phủ nhận. chất lượng giáo dục gắn liền với sự phát triển kinh tế đất nước, quyết định trực tiếp đến tốc độ phát triển của nước đó. vì vậy việc luôn nâng cao, đổi mới chất lượng giáo dục là điều cấp thiết và quan trọng đối với mỗi quốc gia.

  Trả lờiXóa
 14. giáo dục là một việc làm mà tất cả các nước trên thế giới đều xem trọng. Hiền tài là nguyên khí của quốc gia(Thân Nhân Trung), câu nói đó nói lên tầm quan trọng của giáo dục. Nhưng mỗi thời mỗi khác, bây giờ không thể áp dụng giáo dục như những năm trước đây được mà phải đổi mới, phải cải cách giáo dục nước nhà cho phù hợp hơn với sự phát triển của xã hội. Cần phải tạo ra cuộc cách mạng giáo dục toàn diện và đúng đắn, phù hợp để nước ta phát triển hơn.

  Trả lờiXóa
 15. Cải cách giáo dục mới cần coi trọng việc đào tạo về mặt kĩ thuật thực hành hơn là nặng về lí thuyết như hiện nay. Và đặc biệt cần chú trọng đến giáo dục đạo đức nhân cách cho học sinh sinh viên ngay từ khi mới cầm bút, ươm mồng cho những nét đẹp văn hóa dân tộc được nảy nở sinh sôi trong tâm hồn các em.

  Trả lờiXóa
 16. để phát triển đất nước thì việc chú trọng vào phát triển giáo dục là một chiến lực có hiệu quả, nhưng để phát triển giáo dục đúng, phù hợp với xu hướng của thời đại cũng là một việc không dễ dàng chút nào. cần đưa giáo dục phát triển theo hướng hiện đại, ở đó người được giáo dục phải biết tự lập và tự trọng và phải được tạo điều kiện phát triển tự do.

  Trả lờiXóa
 17. Hiện tượng ở nước ta hiện nay là thừa nhân lực "bằng cấp" và thiếu nhân lực "tay nghề". Nhiều trường đại học cao đẳng nhưng lại ít trường đào tạo hay xu hướng lựa chọn các trường đại học cao đẳng mà ít lựa chọn học các trường nghề. Từ đó sinh viên ra trường thất nghiệp rất nhiều trong khi nhu cầu về nhân lực vẫn không đủ đáp ứng.

  Trả lờiXóa
 18. vừa qua ngành giáo dục nước nhà có những bất cập nhất định, sai sót khiến dư luận xã hội có nhiều ý kiến. Vì vậy mong rằng với những sự thay đổi mà Đảng, NHà nước ta tiến hành trong ngành giáo dục sẽ tạo ra những khởi sắc mới cho ngành giáo dục nước nhà, tạo động lực để đất nước phát triển đi lên muốn phát triển đất nước một cách toàn diện thì việc đầu tiên và trước hết, đó là nâng cao chất lượng giáo dục, nâng tầm trình độ dân trí.

  Trả lờiXóa
 19. Giáo dục hiện đại theo tôi nghĩ không phải là dậy từng li từng tí ,ép con người cư xử những quy củ nhất định mà theo tôi cần hướng dẫn , gợi ý , đưa những điều hay lẽ phải ra để con người thấy thế là đúng và làm theo . bỏ qua những lý thuyết thuần túy từ sách vở mà hãy đi vào những lý thuyết của cuộc sống . đấy mới là bài học lớn của mỗi người .

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ