Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

NHỮNG QUAN ĐIỂM TIÊU CỰC CỦA MỘT SỐ GIÁO SĨ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM TRONG GÓP Ý SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992


Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát động toàn dân tham gia đóng góp sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 thời gian qua, các cơ quan tổ chức và quần chúng nhân dân cả nước đã sôi nổi hưởng ứng. Tuy nhiên, bên cạnh tuyệt đại đại đa số nhân dân tham gia với tinh thần xây dựng theo đường lối của Đảng đã xuất hiện một số tổ chức cá nhân thông qua góp ý sửa đổi Hiến pháp để bày tỏ các quan điểm tiêu cực. Ngày 01/03/2013 Uỷ ban thường vụ Hội Đồng Giám Mục Việt nam đã có thư góp ý với Uỷ ban Dự thảo Hiến pháp 1992. Những ngày sau đó, trang thông tin điện tử của Uỷ ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt nam và nhiều trang thông tin của tổ chức Hội Đồng Giám Mục Việt nam đồng loạt đăng tải nội dung bức thư trên cùng một số tài liệu được coi là “kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992” của 72 người là đồng tác giả (gọi tắt là kiến nghị 72). Trong số 72 người này có giám mục Nguyễn Thái Hợp – Chủ tịch Uỷ ban Công Lý và Hòa bình đã có lời kêu gọi thiết tha mong mỏi đồng bào trong nước và nước ngoài hưởng ứngvà đồng thời nêu rõ danh tính của các vị giáo sỹ trong Hội Đồng Công giáo tham gia ký tên, trong đó có nhiều lãnh đạo trong Hội Đồng Giám Mục Việt nam. Nội dung của bức thư và bản kiến nghị trên thể hiện nhiều quan điểm tiêu cực, trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng cộng sản Việt nam, trái với con đường mà nhân dân ta đã lựa chọn, cụ thể:

Một là, phủ nhận những giá trị tích cực của chủ nghĩa Mác– LêNin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

       Trong bức thư gửi Uỷ ban sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 Thường trực Hội Đồng Giám Mục Việt nam tỏ rõ quan điểm không đồng tình với các quy định trong dự thảo Hiến pháp là lấy chủ nghĩa Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng vì cho rằng “Chủ nghĩa Lấy chủ nghĩa Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng tự thân là chủ nghĩa vô thần và quy định như vậy là “tư tưởng đã bị đóng khung trong một chủ thuyết”. Họ quy kết rằng “sự trói buộc tư tưởng vào ý thức duy nhất đã kìm hãm tư duy sáng tạo của nhân dân Việt nam”. Từ đó đề nghị Hiến pháp phải sửa đổi như sau “lấy truyền thống văn hóa dân tộc làm nền tảng tư tưởng cho việc tổ chức và điều hành xã hội Việt nam”. Các tác giả của bản kiến nghị 72 cũng yêu cầu xóa bỏ nội dung quy định trong bản dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 có đề cập đến chủ nghĩa Mác – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hai là, Không ủng hộ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt nam và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.

Thường trực Hội Đồng Giám Mục Việt nam cho rằng vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng Cộng Sản Việt nam được quy định trong Hiến pháp 1992 là “mâu thuẫn và bất hợp lý...  sự bất hợp lý đó dẫn tới sự bất hợp lý trong thực tế cuộc sống, là nguồn gốc của những bất công, dẫn tới bất ổn về xã hội, kìm hãm sự phát triển lành mạnh và bền vững của đất nước”. Từ đó Thường trực Hội Đồng Giám Mục Việt nam đề nghị Uỷ ban sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 sửa đổi theo hướng “phải vượt qua sự bất hợp lý từ trong cấu trúc Hiến pháp, bằng cách xóa bỏ đặc quyền của bất kỳ chính đảng phái chính trị nào”. Các tác giả của bản kiến nghị 72 cũng phản đối quy định về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt nam trong bản Hiến pháp sửa đổi 1992 và yêu cầu phải xóa bỏ điều 4 trong Hiến pháp với lập luận rằng “nếu thật sự cho nhân dân quyết định thì việc định trước vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội thuộc về một tổ chức chính trị hay một từng lớp là trái với quyền làm chủ của nhân dân”. Về phần lời mở đầu của bản dự thảo Hiến pháp 1992 có đề cập đến vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt nam do chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đối với cách mạng Việt nam, các tác giả của bản kiến nghị 72 cho rằng Lời mở đầu không phải là nơi tuyên dương công trạng của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào” đồng thời quy định nội dung Hiến pháp không được quy định về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt nam và không tán thành con đường đi lên CNXH của nước ta.


Ba là, đề nghị tổ chức bộ máy nhà nước theo mô hình phương Tây và không thực hiện quản lý Nhà nước đối với tôn giáo.

Khi đề cập đến vấn đề tổ chức bộ máy nước ta Thường trực Hội Đồng Giám Mục Việt nam cho rằng “việc tổ chức ba bộ phận thực hiện quyền chính trị (lập pháp, hành pháp, tư pháp) phải độc lập vì “... trong thực tế của Việt nam cho thấy đã không có sự thống nhất này dẫn tới tình trạng lạm quyền, lộng quyền gây nên những bất công, suy thoái về nhiều mặt của đời sống xã hội”. Các tác giả của bản kiến nghị 72 cũng đề nghị Nhà nước tổ chức theo mô hình tam quyền phân lập, nguyên thủ quốc gia là tổng thống, thực hiện phi chính trị hóa các lực lượng vũ trang. Về quyền tự do tôn giáo, ban Thường trực Hội Đồng Giám Mục Việt nam Nhà nước không quản lý các hoạt động tôn giáo như đào tạo, truyền chức , thuyên chuyển, chia tách, sát nhập... các tổ chức tôn giáo có quyền tự do hoạt động xã hội công cộng như y tê, giáo dục đào tạo...

Đây là lần đầu tiên, kể từ khi đất nước ta thống nhất đến nay, một số giáo sĩ, giám mục Hội Đồng Giám Mục Việt nam chính thức bày tỏ một cách công khai về quan điểm chính trị trên với Nhà nước và xã hội, với tất cả các cơ quan công luận trong và ngoài nước. Tuy nhiên, nếu xem xét cả quá trình cho thấy các tư tưởng trên được hình thành từ rất lâu rồi, tồn tại âm thầm nhưng không kém phần quyết liệt. Ngay sau khi thành lập chính quyền và trải qua hai cuộc kháng chiến trường chinh chống giặc ngoại xâm, Đảng và Nhà nước ta tiếp tục thực hiện các chính sách tôn trọng và bảm đảm thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Năm 1980 Hội Đồng Giám Mục Việt nam đã tiến hành cuộc họp đầu tiên nhằm thống nhất Hội Đồng Công Giáo của cả nước. Hội Đồng Giám Mục Việt nam đã đưa ra thư chung nêu rõ hướng hoạt động của Giáo hội là “đồng hành cùng dân tộc, sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vu hạnh phúc của đồng bào. Tuy nhiên, từ đó đến nay một bộ phận không nhỏ các giáo sỹ của Hội Đồng Giám Mục Việt nam mặc dù không công khai chống chính quyền nhưng bằng những hình thức khác nhau  luôn tỏ thái độ không ủng hộ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt nam và con đường đi lên CNXH của nước ta. Để thực hiện điều này, Hội Đồng Giám Mục đã chỉ đạo cho các giáo sỹ trong quá trình giảng đạo hoặc tiếp xúc với các giáo dân  luôn tranh thủ cơ hội để tuyên tuyền xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt nam và tính ưu việt của chế độ XHCN.

Tại các vùng giáo công tác phát Đảng viên và hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng bị gây  khó khăn bởi nhiều thủ đoạn của một số chức sắc tôn giáo. Các giáo dân có nguyện vọng vào Đảng bị các giáo sỹ dung thần quyền, giáo lý đe dọa, chèn ép, cô lập với phương châm “sống không người  đến, chết không ai chôn”, các giáo dân là Đảng viên không được các linh mục làm phép thánh khi gia đình có đám cưới, đám tang, nếu muốn được làm phép thì phải viết đơn xin ra khỏi Đảng Cộng Sản Việt nam. Những thanh niên công giáo có ý định xin vào Đảng cũng bị các linh mục đe dọa, tẩy chay, các tổ chức cơ sở Đảng trong vùng giáo bị các linh mục, giáo dân cuồng tín gây khó khăn, cản trở thực hiện.
Hơn nữa, các trang thông tin Hội thường xuyên đăng tải các thông tin, bài viết đả kích, tuyên tuyền, xuyên tạc, mạ lị Đảng Cộng Sản Việt nam và mô hình XHCN ở nước ta hiện nay. Định kỳ hằng năm, Uỷ ban Công Lý và Hòa bình của Hội Đồng Giám Mục Việt nam ban hành “bản nhận định về tình hình kinh tế - xã hội Việt nam”. Theo đó, tổ chức này thường xuyên xuyên tạc sự thật, phủ nhận những thành tựu mà Đảng, Nhà nước ta đã đạt được, thổi phồng những hạn chế yếu kém của Đảng, Nhà nước ta, bênh vực, cổ súy cho những đối tượng tín đồ công giáo hoạt động xâm phạm An ninh quốc gia Việt nam.

Về quyền tự do ngôn luận, một số đối tượng trong Hội Đồng Giám Mục Việt nam luôn cho rằng Nhà nước cần cho phép báo chí tư nhân hoạt động, đồng thời xóa bỏ Điều 88 BLHS về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt nam. Để thực hiện ý đồ này, mỗi khi chính quyền xử lý các đối tượng là tín đồ tôn giáo vi phạm pháp luật, một số tổ chức tôn giáo của Giáo hội đã soạn thảo các văn bản, vận động các tín đồ cùng ký tên và gửi đến các cơ quan chức năng tỏ rỏ quan điểm phản đối, yêu cầu trả tự do cho các đối tượng đó. Các linh mục trong quá trình giảng đạo cho các tín đồ của mình luôn  xuyên tạc rằng “việc xử lý các đối tượng trên là đàn áp tôn giáo, vi phạm nhân quyền và chúng ta phải có trách nhiệm đấu tranh với nó.”


Quá trình tồn tại các quan điểm tiêu cực của một số thành viên Hội Đồng Giám Mục Việt nam xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, cả chủ quan và khách quan nhưng chủ yếu là do ảnh hưởng của thế giới quan, một số bộ phận giáo sỹ công giáo đã bị các thế lực thù địch truyên truyền, xuyên tạc về chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta. Cho rằng, Đảng Cộng Sản Việt nam và chế độ XHCN  Việt nam là vô thần nên chèn ép, đàn áp các lực lượng xã hội mang quan điểm hữu thần, trong đó có tôn giáo.

Hải Trang

FACEBOOK COMMENTS

63 nhận xét:

 1. Học sinh lớp 116:12 16 tháng 11, 2013

  Hội đồng Giám mục Việt Nam nói riêng, người công giáo nói chung thời gian gần đây thông qua: Góp ý sửa đổi HP, đòi đất Nhà chung, Ngô Quang Kiệt, Lý, Nguyễn Thái Hợp, Lê Quốc Quân trốn thuế...Làm giảm uy tín một cách nghiêm trọng trong con mắt người VN nhìn vào những người theo đạo CG. Liệu HĐGMVN, người theo đạo công giáo có nhận ra không nhỉ? Họ đã làm được gì cho đất nước này, cho cộng đồng người theo đạo CGVN? Thực tế được thì chưa thấy đâu nhưng mất thì đã có quá nhiều trong đó: LÒNG TIN mất nhiều nhất. Chúng ta cùng bình tĩnh suy ngẫm xem!

  Trả lờiXóa
 2. Phường Điện Biên16:24 16 tháng 11, 2013

  (Góp ý sửa đổi HP, đòi đất Nhà chung, Ngô Quang Kiệt, Lý, Nguyễn Thái Hợp, Lê Quốc Quân trốn thuế...) Thực tế thì họ làm sấu đi hình ảnh tốt đẹp của người Công giáo Việt nam vốn sống; Tốt đời, đẹp đạo.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. ĐÚNG VẬY

   Xóa
  2. Vâng! 1 trong số các anh ấy đã từng nói rằng "nhục nhã khi cầm hộ chiếu VN". Nhục nhà vì là người VN. Không thể chấp nhận được. Nhân dân ta, trong đó có bà con theo đạo công giáo chung sống hòa bình yên ổn làm ăn, nào có biểu hiện gì đâu, cạnh nhà tôi đấy, mọi người sống rất tốt, duy chỉ có một số người hám lợi lợi dụng lòng tin của bà con giáo dân thôi. Điều đấy như bạn nói đấy

   Xóa
 3. Đảng cộng sản Việt Nam qua bao nhiêu năm lãnh đạo nhân dân, lãnh đạo đất nước vượt qua những gì khó khăn nhất. Kể cả trong chiến tranh lẫn thời bình, những gì Đảng lãnh đạo để đất nước đạt được những thành tựu là không thể phủ nhận vì nó luôn ở ngay trước mắt chúng ta! Những luận điệu của những kẻ không đâu đó rồi cũng chẳng ai thèm quan tâm, yên trí là thế!

  Trả lờiXóa
 4. Việc đóng góp sửa đổi hiến pháp là một việc làm hết sức đáng hoan nghênh của Đảng, của chính quyền ta trong nỗ lực thực hiện quyền tự do, quyền dân chủ của nhân dân. nhưng cũng không ít các thế lực thù địch, phản động chống phá nhà nước ta đã lợi dụng chính việc đó để thực hiện những âm mưu chống phá nhà nước ta. đó là một việc làm hết sức nguy hiểm mà chúng ta cần có những biện pháp ngăn chặn hết sức kịp thời.

  Trả lờiXóa
 5. Đóng góp ý kiến sửa đổi hiến pháp là một chính sách, đường lối hết sức đúng đắn của Đảng, của nhà nước ta để thực hiện một cách tối đa quyền lợi của người dân, là một kênh để những người lãnh đạo lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân. Đó là một việc làm hết sức đáng được ủng hộ. nhưng có không ít các thế lực thù địch đã lợi dụng chính điều này để chống phá nhà nước ta, đó là điều không thể chấp nhận được.

  Trả lờiXóa
 6. cái gì mà tam quyền phân lập định chia rẽ nội bộ ở đây hay sao,không tổ chức cưới các lễ tục cho người nào đang trong đảng ư,thật nực cười các giáo sư làm thật là không ra gì,kiêu chống đảng chống chính quyền ngày càng rõ rệt,luôn bấu víu vào cái tôn giáo để gây sức ép đến nhà nước việt nam thật nực cười,tôn giáo mà tham gia sâu vào chính trị như vậy liệu có quá không việt nam không can thiệp ngăn chặn tôn giáo nhưng cũng trong luật pháp cả

  Trả lờiXóa
 7. Việc đóng góp , bổ sung sửa đổi hiến pháp là nghĩa vụ, đồng thời là quyền lợi của người dân Việt Nam, nó liên quan trực tiếp đến lợi ích của người dân. bên cạnh tuyệt đại đại đa số nhân dân tham gia với tinh thần xây dựng theo đường lối của Đảng đã xuất hiện một số tổ chức cá nhân thông qua góp ý sửa đổi Hiến pháp để bày tỏ các quan điểm tiêu cực. Phủ nhận những công lao của Đảng, của cách mạng ta. đó là điều không thể chấp nhận được.

  Trả lờiXóa
 8. Điều này chứng tỏ những giáo sĩ giáo dân này quá thiếu hiểu biết về chính trị, chủ nghĩa Mác Lê-nin hay tư tưởng Hồ Chí Minh đều không hạn chế tôn giáo, Bác còn rất tôn trọng các tôn giáo khác nhau, đưa tự do tôn giáo vào trong hiến pháp nước nhà. Cái chúng nói chỉ là cái cớ không có thật, một cái cớ do chúng tự suy và bịa đặt ra.

  Trả lờiXóa
 9. trời ơi! trong ba cái đọc ngay cái đầu tiên là không thể chấp nhận được rồi..Mất đi kim chỉ nam soi đường thì con tàu VN đi về đâu? định đâm băng rồi chìm ngỉm à. Thật k quá khoa học. Lấy chủ nghĩa dân tộc truyền thống là như thế nào?@@ rồi còn xóa bỏ DCS nữa. Thật quá là k khoa học. là chuyện cười giữa những con người rỗi việc

  Trả lờiXóa
 10. DỊT MẸ MẤY TÊN CS CHÓ CHẾT

  Trả lờiXóa
 11. Vấn đề quyền góp ý của tất cả công dân nước VIỆT NAM đối với bản hiến pháp để có sự phù hợp và có một bản hiến pháp hoàn chỉnh là quyền của tất cả công dân , không ai phủ nhận điều đó, tuy nhiên vấn đề góp ý cũng là một điều đáng nói, phải góp ý thế nào cho phù hợp với thực tiễn của đất nước đang đi và đang đến, chứ không phải lợi dụng quyền góp ý để phá hoại..thế nên vấn đề góp ý của một số giáo sỹ giáo dân này chưa có nhận thức đầy đủ về chính trị, đi ngược lại với quyền và lợi ích chung điều đó là không thể, cho nên trên thực tế khách quan thì chúng ta nên xây dựng và phát triển toàn diện và đóng góp hoàn thiện chứ không nên đóng góp những ý kiến không phù hợp.

  Trả lờiXóa
 12. Việc sửa đổi hiến pháp là một việc cực kỳ quan trọng của một đất nước, vì hiến pháp là đạo luật cao nhất, cơ bản nhất, quy định tất cả những gì mà hệ thống Nhà nước tuân theo. Việc sửa đổi hiến pháp để đáp ứng các sự thay đổi mới là điều cần thiết nhưng cũng cần phải cẩn thận với những luận điệu xuyên tạc của kẻ khác làm ảnh hưởng xấu đến việc sửa đổi Hiến pháp

  Trả lờiXóa
 13. Rõ ràng thực tế đã cho chúng ta thấy rằng tình hình hoạt động của các tôn giáo ở nước ta có nhiều phức tạp, trong thành phần lãnh đạo của các tôn giáo vẫn tồn tại những phần tử xấu nhằm lợi dụng tôn giáo chống phá nươc ta, nên các ý kiến của các tôn giáo đóng góp chúng ta cần phải xem xét kỹ lưỡng, không được tuyệt nhiên xem đó là ý kiến để sửa đổi được mà chỉ xem là ý kiến đóng góp thôi

  Trả lờiXóa
 14. tôn giáo ở nước ta hoạt động rất phức tạp đó là cả một thực tế, các vụ ở Nghi Phương, rồi Tam tọa, rồi ở Hà Nội,..đã cho chúng ta thấy rõ ràng trong các hoạt động của tôn giáo đã có những kẻ lợi dụng để chống phá nước ta, đưa ra các luận điệu sai trái, do đó các ý kiến đóng góp sửa đổi hiến pháp của các tôn giáo thì chúng ta chỉ nên xem đó là ý kiến và phải được xem xét kỹ lưỡng

  Trả lờiXóa
 15. Tôn giáo ở nước ta rất phức tạp, các bạn hãy nhìn những vụ việc liên quan đến tôn giáo thử xem, nào là đòi đất trái phép, tuyên truyền đạo trái phép,..mà tiêu biểu là vụ việc Nghi Phương vừa rồi đó, loạn cả lên, mà trong vụ việc đó chúng ta cũng đã thấy được trong nội bộ tôn giáo vẫn có những kẻ lợi dụng để kích động nhân dân, chống phá nước ta đó, vì thế tôi nghĩ những ý kiến của họ có giá trị đóng góp không được cao lắm đâu

  Trả lờiXóa
 16. chúng ta có thể thấy được thực tế rằng, hoạt động của các tôn giáo ở nước ta rất phức tạp, đã có một số kẻ lợi dụng vấn đề này để chống phá nước ta, gây mất trật tự. vì thế tôi nghĩ rằng những ý kiến đóng góp của họ đôi khi có phần chủ quan và có thể lòng vào đó là tâm đồ xấu nên chúng ta chỉ nên xem đó như là một ý kiến thôi, chứ chúng ta cần phải xem xét kỹ lưỡng lại chứ đừng có vội tin vào những ý kiến đó dễ mắc phải những sai lầm lắm

  Trả lờiXóa
 17. Tôn giáo thì trước tiên thì cũng phải là một người công dân, nên các ý kiến của họ đóng góp thì chỉ xem như là một khía cạnh để tham khảo thôi, chứ chúng ta không thể xem đó là đóng góp lớn, tích cực được, với lại, với thực tế trong hoạt động của tôn giáo đã có nhưng kẻ lợi dụng để quấy rối, gây mất trật tự chống phá nước ta nên tôi nghĩ ý kiến này chúng ta chỉ xem như là để tham khảo giống ý kiến khác, không nên đề cao nó

  Trả lờiXóa
 18. Bài viết phân tích khá rõ và giải thích 1 cách đầy đủ những ý kiến đòi sửa đổi 1 số điển trong hiến pháp 1992 của 1 số giáo hội. Không biết những người đó có xưng đáng với chức vụ trong tôn giáo mà họ đang có hay không nhưng thật thất vọng cho những gì mà họ nêu ra các quan điểm như thế. Họ quên mất rằng Nhà nước do đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo đang tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôn giáo phát triển, nhưng căn bản 1 cơ số người trong giáo hội đó lại hướng về chính kẻ thù trước đây của chúng ta, phục vụ cho chúng để thực hiện các kế hoạch đen tối...quá thất vọng

  Trả lờiXóa
 19. Việc lấy ý kiến của người dân đê sửa đổi Hiến pháp là một việc vô cùng quan trọng vì suy cho cùng, hiến pháp là nhằm hướng đến ý chí, nguyện vọng của nhân dân. nhưng chúng ta phải phân định rõ ràng rằng đó là ý chí của toàn dân, của đại đa số nhân dân chứ không phải của một vài cá nhân, do đó trong việc lấy ý kiến chúng ta cần phải biết phân tích, chọn lọc ý kiến để xem xét sủa đổi, tranh việc lấy các ý kiến không mang tư tưởng đóng gop mà mang tư tưởng thù hận là chủ yếu

  Trả lờiXóa
 20. chúng ta cần phải xem xét kỹ những ý kiến của người dân đóng góp vì tôi tin chắc rằng trong những ý kiến đóng góp sẽ có những ý kiến mang ý kiến chủ quan, không mang tư tưởng đóng góp mà mang tư tưởng chống đối, muốn làm xấu đi hệ thống Nhà nước vì bỡi lẽ trong xã hội có một số kẻ đã có một số kẻ bị sai lệch về tư tưởng nên luôn mang tư tưởng chống đối, không ủng hộ con đường nước ta đã chọn

  Trả lờiXóa
 21. Tôi không dám chê đâu nhưng thực sự người dân nước mình có rất rất nhiều người CÓ hiểu hiến pháp đâu mà kiến với nghị. Qua bài của bác tôi thấy rằng chúng ta cần phải tuyên truyền sâu và rộng cho bà con biết tình hình để không bị bọn xấu lợi dụng làm lung lay ý trí, lý tưởng sống của mình. Đôi khi chỉ là nhưng thông tin ma nhưng được kẻ xấu rất tinh sảo tạo ra như một cái gì đó rất đàng hoàng làm cho dân tình hoang mang. CHÚNG TA PHẢI LUÔN ĐỀ CAO CẢNH GIÁC MỌI LÚC MỌI NƠI.

  Trả lờiXóa
 22. việc sửa đổi và bổ sung hiến pháp của đât nước chúng ta trong thời kì này là hoàn toàn hợp lý với sự phát triển của đất nước chúng ta cần những con người có tâm góp ý cho nhà nước và quốc hội để sửa đổi và bổ sung vào hiến pháp bộ luật cao nhất của đất nước chúng ta để đất nước ta càng ngày càng lớn mạnh hơn

  Trả lờiXóa
 23. sửa đổi và bổ sung hiến pháp năm 1992 là việc lên làm trong lúc này. mọi người dân việt nam đều nên tham gia góp ý bổ sung cho bộ luật cao nhất của đất nước và đã góp ý thì hãy góp ý một cách đầy trách nhiệm trong đó chứ ko phải như mấy thằng phản động và các thế lực thù địch chúng lợi dụng vào đó để chống phá đảng và nhà nước ta. cần những con người có tâm huyết sửa đổi để đất nước ngày càng phát triển hơn nữa

  Trả lờiXóa
 24. Mọi kiến nghị của công dân đều đáng trân trọng và xem xét giải quyết, tuy nhiên cái kiểu kiến nghị 72 này có vẻ không ổn. Liệu có phải các vị nhân sĩ đã lợi dụng cộng đồng mạng để đánh bóng tên tuổi hay không, trong khi danh sách ký tên trong bản kiến nghị chủ yếu là tên tuổi ảo, danh sách ma. Dù sao các vị cũng là bậc ông bậc cha, đừng hồ đồ như thế nữa

  Trả lờiXóa
 25. Đừng có bảo là nông dân ko biết nha, tất cả những quần chúng nhân dân ddeuf quan tâm sâu sắc tới đợt sửa đổi Hiến Pháp này, và cũng có nhiều ý kiến sửa đổi rất hay, dc chính phủ, Đảng và Nhà nước tiếp thu. Còn mấy cái loại "tri thức đểu" kia, mang trong mình cái danh hảo tri thức mà nhận thức còn ngu lắm, ngu như "shit" ý, ngu hơn so với quy định. mà đã ngu thì ngậm mẹ cái lỗ ăn cơm đi mà nghe, đây lại tỏ ra nguy hiểm như trí thức lắm ko bằng ý, mà tao ko biết cái bọn này nó bịa ra tên nông dân đâu ra mà nhiều thế, hic hic...ngồi mà nghỉ ra ten để viêt vào danh sách ấy chắc là mòn hết cả đít ấy hề. haiz....tội nghiệp cho chúng mày, bon ngu xuẩn, dở hơi, tập bơi, rỗi công ak

  Trả lờiXóa
 26. Trong đợt lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do Ủy ban Dự thảo Hiến pháp công bố, đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia đóng góp ý kiến. Trong khi đó thì có một số người tự ý xây dựng một bản Dự thảo Hiến pháp và một bản Kiến nghị gửi Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, rồi lấy chữ kí tán thành bản Kiến nghị đó.

  Trả lờiXóa
 27. Thời gian vừa qua trên một số trang mạng tuyên truyền “ầm ĩ” về cái gọi là “Dự thảo Hiến pháp 2013” và “Bản kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992” hay còn gọi là “Kiến nghị 72”. Bản “kiến nghị” được đưa ra vào thời điểm Nhà nước ta đang vận động toàn dân góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Sẽ là điều bình thường nếu như đây cũng chỉ là một trong những kiến nghị của những người “thực tâm” muốn góp phần xây dựng một bản Hiến pháp đúng đắn để đưa đất nước Việt Nam phát triển

  Trả lờiXóa
 28. xét nội dung của bản kiến nghị này lại thấy có nhiều điểm góp ý “bất bình thường” như đòi bỏ điều 4 Hiến pháp năm 1992, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện chế độ đa nguyên, đa đảng; đề nghị tam quyền phân lập; áp dụng quyền sở hữu tư nhân về đất đai… Đây là những điểm mà qua theo dõi cuộc vận động toàn dân đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp thấy hầu như toàn thể nhân dân đều ít đề cập hoặc bác bỏ.

  Trả lờiXóa
 29. khi đọc bản kiến nghị này bản thân tôi có những điểm hoài nghi về “dụng ý” thật sự của những người đã soạn thảo bản kiến nghị. Phải chăng họ không hiểu những vấn đề cơ bản như vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được thực tiễn lịch sử chứng minh, toàn thể nhân dân thừa nhận, việc thực hiện mô hình đa nguyên, đa đảng, tam quyền phân lập là không phù hợp với thực tiễn Việt Nam… Hoặc cũng có thể họ hiểu nhưng họ vẫn “cố tình” kiến nghị vì một mục đích sâu xa nào khác ví dụ như dưới sự chỉ đạo của các thế lực thù địch Nhà nước Việt Nam chẳng hạn nhằm kiếm những đồng USD chăng??????

  Trả lờiXóa
 30. có theo dõi những người đã đưa ra bản kiến nghị này mới thấy đây cũng là các nhân vật khá “quen thuộc” như Nguyễn Quang A, Tương Lai, Nguyễn Huệ Chi, Huỳnh Ngọc Chênh… những người mà lâu nay vẫn “khoác áo” “trí thức” nhưng đầu óc nặng nề tư tưởng bất mãn, thường xuyên có những lời nói, bài viết và cả hành động đi ngược với lợi ích quốc gia, dân tộc, phủ nhận cả những giá trị cao quý của dân tộc Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 31. Thời gian qua, trên một số trang mạng xuất hiện cái gọi là “Dự thảo hiến pháp 2013” và “Bản kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992” còn được gọi là “Kiến nghị 72” (do 72 “nhân sĩ”, “trí thức” Việt Nam soạn thảo và đề nghị) ký tên tập thể, đòi bỏ điều 4 Hiến pháp năm 1992, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện chế độ đa nguyên, đa đảng; đề nghị tam quyền phân lập; áp dụng quyền sở hữu tư nhân về đất đai... Theo trang mạng Bauxite Vietnam đến ngày 10/3/2013 đã có khoảng 9000 người ký tên ủng hộ vào bản kiến nghị này.

  Trả lờiXóa
 32. Theo một số trang mạng, ngày 19 tháng 1 năm 2013, 72 người tự nhận là “nhân sĩ”, “trí thức” Việt Nam đã cùng nhau ký một bản kiến nghị có tên là “Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992” (còn được gọi là “Kiến nghị 72”) gửi đến Quốc hội bằng cách đăng tải trên mạng internet. Nội dung của kiến nghị tập trung vào nhiều vấn đề, trong đó chủ yếu là đề nghị bỏ điều 4 Hiến pháp năm 1992, đề nghị tam quyền phân lập, thực hiện chế độ đa nguyên, đa đảng; áp dụng quyền sở hữu tư nhân về đất đai; đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, thực hiện chế độ Cộng hòa Tổng thống; đề nghị phi chính trị hóa lực lượng vũ trang…

  Trả lờiXóa
 33. thực chất của “Bản kiến nghị sửa đổi Hiến pháp năm 1992” trên chỉ là một thủ đoạn nhằm tuyên truyền xuyên tạc, phủ định, bác bỏ Bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đang được Nhà nước ta lấy ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân. Lợi dụng việc đóng góp ý kiến góp ý sửa đổi Hiến pháp để tuyên truyền xuyên tạc, phản bác, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi thực hiện đa nguyên, đa đảng, mở đường cho việc hình thành các tổ chức, lực lượng đối lập, phong trào chống đối trong các tầng lớp xã hội ở nước ta.

  Trả lờiXóa
 34. Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta cho thấy, Việt Nam luôn là mục tiêu mà các thế lực bên ngoài nhòm ngó nhằm biến chúng ta thành thuộc địa, thành nô lệ của chúng. Để thực hiện điều đó, họ sẵn sàng tìm mọi cách, khai thác, lợi dụng mọi sơ hở của chúng ta; sẵn sàng tài trợ, hậu thuẫn, ủng hộ cho bất kỳ một lực lượng nào để chống phá cách mạng Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 35. Thế mà nay, có những người dưới mác “nhân sĩ”, “trí thức” lại thản nhiên đưa ra góp ý, Việt Nam cần thực hiện chế độ đa nguyên, đa đảng, thực hiện chế độ cộng hòa Tổng thống. Điều đó có phải chính họ đang trà đạp lên lịch sử, trà đạp lên chính công lao của cha ông mình, tiếp tay cho các thế lực thù địch, phản động bên ngoài thực hiện mưu đồ chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta? Họ thản nhiên xây dựng một bản“Dự thảo Hiến pháp năm 2013”,

  Trả lờiXóa
 36. Về vấn đề ở Việt Nam có nên chấp nhận đa nguyên, đa đảng hay không hiện đã có rất nhiều bài viết phản bác quan điểm này, ở đây tác giả sẽ không phân tích nữa mà xin nêu ý kiến của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để mọi người cùng suy ngẫm. Khi giữ chức Chủ tịch Quốc hội, trong lần sang thăm Ấn Độ năm 2010 trả lời câu hỏi của phóng viên báo Express Ấn Độ về việc liệu đã đến lúc chín muồi để Việt Nam có một hệ thống đa đảng, hoặc có các đảng khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam để có thể tính tới các quan điểm của nhiều nhóm sắc tộc, nhiều dân tộc khác nhau

  Trả lờiXóa
 37. Điều đáng chú ý là sau khi Bản kiến nghị này được đăng tải, nhiều trang Web, Blog thù địch Nhà nước Việt Nam “ầm ĩ” tuyên truyền bản Kiến nghị này đã được hàng nghìn, thậm chí hàng vạn người ký tên ủng hộ. Theo trang mạng Bauxite Vietnam đến ngày 10/3/2013 đã có khoảng 9000 người ký tên ủng hộ vào bản kiến nghị này. Tuy nhiên qua theo dõi mới thấy hầu hết những người kí tên ở đây là những cái tên rất chung chung với những địa chỉ hết sức mơ hồ như Trần Đức A, sinh viên, Nghệ An; Hoàng Văn B, nghề từ do, Thái Bình…

  Trả lờiXóa
 38. Thiết nghĩ trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay, với những tiện ích của Internet cộng với những thủ đoạn xuyên tạc, bịa đặt, vu khống truyền thống của các đối tượng thù địch Nhà nước Việt Nam thì việc thiết kế một bản “kiến nghị” với hàng nghìn người tham gia kí tên, ủng hộ (thực chất là ảo, giả mạo) là việc rất đơn giản. Chính vĩ lẽ đó cái gọi là hàng nghìn người kí tên ủng hộ “Kiến nghị 72” chắc chắn cũng không có thật. Và có thể kết luận rằng “Kiến nghị 72” – đó chỉ là một chiêu trò bịp bợm đã cũ và chắc chắn không mấy người dân Việt Nam tin vào bản kiến nghị này.

  Trả lờiXóa
 39. Lợi dụng về việc lấy ý kiến đóng góp sủa đổi HIến pháp của đảng và nhà nước ta mà các thế lực không ngừng tuyên trueyefn các luậ điệu phản động thậm chí chúng còn soạn thảo hẳn một bản dự thảo sửa đổi HIến pháp năm 1992

  Trả lờiXóa
 40. Trước tình hình phức tạp về chính trị và những tranh chấp trên biển đông, các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá đất nước ta, đặc biệt là chúng lợi dụng vấn đề đóng góp để sửa đổi Hiến pháp để tuyên tryền các luận điệu xuyê tạc

  Trả lờiXóa
 41. Việc Đảng và Nhà nước ta lấy ý kiến đóng ghóp cho dự thảo sửa đổi Hiến Pháp là mang tính chất dân chủ, thể hiện quyền làm chủ đất nước của nhân dân. Nhưng cũng lợi dụng vấn đề này bọn xấu đã chống đối, đưa ra những ý kiến đóng ghóp không mang tính xây dựng mà nó chỉ có ý định chỗng phá Nhà nước ta mà thôi.

  Trả lờiXóa
 42. Hiện nay nhiều thế lực thù địch đang lợi dụng việt Đảng và Nhà nước lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào bản dự thảo hiến pháp để đưa ra những luận điệu phản cách mạng nhằm phục vụ cho ý đồ của các thế lực thù địch bên ngoài. Một trò phổ biến đó là tự động ghi bịp vào danh sách những nhà khoa học có tên tuổi, người nổi tiếng

  Trả lờiXóa
 43. Chúng ta cần hết sức cảnh giác trước những luận điệu mà các thế lực thù địch tuyên truyền hòng gây nhiễu thông tin với quần chúng nhân dân ta. Do vậy chúng ta cần phải cảnh giác trước nhưng luậ điệu sai trái này

  Trả lờiXóa
 44. Cái gì mà kiến nghị 72 toàn là những điều nhảm nhí được dàn dựng thêu dệt lên để công kích Đảng và Nhà nước ta. Chúng đưa ra mọt bản kiến nghị mà có những điều khoản mà hoàn toàn trái ngược lại những quy định về việc hướng dẫn về việc sửa đổi hiến pháp của quốc hội.

  Trả lờiXóa
 45. Kiến nghị về việc sửa đổi hiến pháp của 72 nhân sỹ yêu nước mà chả biết đến các nhân sỹ này là ai cả. Xem xét kỹ lại thì toàn là những kẻ, những đối tượng phản động mà liên tục chống đối lại Đảng và Nhà nước ta. Vậy thì làm gì có quyền lên tiếng để nói là sửa đổi hiến pháp vì nhân dân. Thật là phi lý!

  Trả lờiXóa
 46. Thì cứ để bọn chúng góp ý bình thường, chỉ nhận những văn bản góp ý theo đường chính thống, giử đến ban soạn thảo HP. Ít hôm nữa chúng sẽ hiểu rằng toàn dân không ai có ý định loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ngoài những kẻ phản bội tổ quốc.
  Sợ gì chúng nó mà báo chí cứ mãi bình luận nhi? không thấy nhắc nhiều đến những điều khác quan trọng hơn như kinh tế, giáo dục, quốc phòng ,

  Trả lờiXóa
 47. Kiến nghị 72 nó đã là một cái trò mèo của đám rận hoạt động chống phá quê hương đất nước rồi nó cho thấy sự thiển cận của đám rận chủ mà cái danh sách người ký tên ủng hộ chúng ấy cũng là một trò mèo khác của chúng trò mèo này được chúng áp dụng quá nhiều lần rồi danh sách tên là những cái tên ảo thôi rồi và theo một motip nhất định có thể khẳng địn 100% là do một tay chúng dàn dựng cả mà thôi.

  Trả lờiXóa
 48. Ai cũng biết con đỉa rất sợ vôi. Nếu cho đỉa ta vào vôi thì đỉa sẽ giảy nảy lên, quằn quại, đau đớn. Thế nên ông bà vẫn thường bảo “giãy nảy như đỉa phải vôi”. Từ câu chuyện này liên hệ tới bài viết sáng nay trên trang Bauxite Việt Nam với tựa đề “Tuyên bố Nghị định số 72/2013/NĐ-CP vi phạm Hiến pháp, pháp luật và các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia” Viễn tôi thấy có đôi chút tương đồng. Việc Chính phủ ban hành Nghị định 72/2013/NĐ-CP để nâng cao hiệu quả quản lý mạng Internet, hạn chế những tác động tiêu cực từ không gian mạng tới xã hội là điều hoàn toàn bình thường.

  Trả lờiXóa
 49. Đấy là điều mà bất kì nhà nước nào cũng phải thực hiện. Dư luận trong nước cũng hoàn toàn ủng hộ Nghị định này khi mà mạng Internet đang tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ với nhiều loại hình mới mà nếu không quản lý chặt chẽ có thể nó sẽ gây ra những tác động tiêu cực cho xã hội. Những câu chuyện đau lòng, những hệ lụy đáng buồn cho xã hội như những vụ tự tử của các thanh thiếu niên, học sinh vì bị trêu chọc trên mạng Internet, tình trạng bạo lực gia tăng, đạo đức suy đồi có một phần do tác động tiêu cực từ mạng Internet…đặt ra yêu cầu bức thiết cho xã hội cần phải quản lý chặt chẽ mạng.

  Trả lờiXóa
 50. câu chuyện “vôi, đỉa” thì có vẻ như Nghị định 72 giống như chất vôi nên khi rắc vào những nhóm người này họ cảm thấy khó chịu và “giãy nảy như đỉa phải vôi”. Vì thế đi kèm với tuyên bố đấy lại thấy các bác diễn lại trò cũ là bản danh sách kí tên dài dằng dặc giống như mấy bản danh sách hồi kêu gọi trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên, Cù Huy Hà Vũ hay kí tên Ủng hộ “kiến nghị 72” với mấy cái tên quen thuộc như Nguyễn Quang A, Huỳnh Ngọc Chênh, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Huệ Chi... và một loạt các tên giả mạo khác. Haizzz. Tuồng cũ xem mãi cũng chán mà sao các bác cứ diễn mãi, có ai tin đâu. Mệt thật.

  Trả lờiXóa
 51. Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 28-12-2012 của Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân tham gia góp ý đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, cả hệ thống chính trị và toàn dân đã tích cực tham gia vào các cuộc tổ chức lấy ý kiến của các cấp, các ngành, các địa phương và đơn vị trong cả nước tổ chức.
  Hàng triệu lượt ý kiến tâm huyết với vận mệnh của đất nước được góp ý thẳng thắn, dân chủ và cởi mở, mang tính xây dựng với mong mỏi sắp đến nước ta có một bản Hiến pháp mới hoàn chỉnh, thể hiện đầy đủ quyền và lợi ích của đất nước, của nhân dân. Đây là một đợt sinh hoạt chính trị lớn, có ý nghĩa sâu sắc đối với vận mệnh của đất nước.

  Trả lờiXóa
 52. Từ vị trí và tầm quan trọng đặc biệt của đợt sinh hoạt chính trị này, nhiều người ví đây như là một “Hội nghị Diên Hồng thời mở cửa” quả không phải là quá lời. Vấn đề thực hành quyền dân chủ của mọi người được thể hiện rõ nét trong việc tham gia ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp, ai cũng có quyền bày tỏ chính kiến của mình trước từng câu chữ, điều, khoản, chương của Hiến pháp năm 1992. Đó là điều thật đáng quý, thật đáng trân trọng cho dù ý kiến của ai đó chưa thấu tình, đạt lý, thậm chí trái ngược lại ý kiến của số đông. Tất nhiên, điều dễ thấy là do họ chưa nhận thức thật đầy đủ về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, mục đích yêu cầu của việc góp ý sửa đổi, bổ sung Hiến pháp lần này, thậm chí họ chỉ biết “nói theo” sự “mớm mồm” của người khác. Xét cho cùng, họ không có chủ ý gì gọi là xấu xa, đáng trách.

  Trả lờiXóa
 53. trên thực tế chúng ta thấy trên diễn đàn mạng xuất hiện một số tổ chức, cá nhân lợi dụng vấn đề dân chủ trong đợt sinh hoạt chính trị này để đưa ra những quan điểm sai trái, hoàn toàn không có tính xây dựng. Nổi lên là việc một số người tự xưng là “... chúng tôi, những người Việt Nam ký tên dưới đây... nói lên ý kiến để nhân dân ta có một Hiến pháp bảo đảm sự toàn vẹn lãnh thổ và sự phát triển bền vững của đất nước, mang lại tự do hạnh phúc cho các thế hệ hiện tại và tương lai...”. Nhóm này công bố danh sách 72 người ký kiến nghị sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và kèm theo “Dự thảo Hiến pháp 2013” (gọi là tài liệu để tham khảo, thảo luận), sau đây xin gọi tắt là Kiến nghị 72 (KN72)

  Trả lờiXóa
 54. . Người viết bài này lướt qua danh sách số người mà nhóm KN72 công bố, thì thấy phần lớn trong số đó là nhân sĩ, trí thức, trong đó nhiều người đã từng có vị trí cao trong xã hội, và cũng có người đang tại chức. Từ “sự kiện lạ” này, nhiều người đặt câu hỏi: Có thật là 100% số nhân sĩ, trí thức đã trực tiếp ký vào bản kiến nghị sửa đổi Hiến pháp năm 1992 như nhóm KN72 công bố? Theo ý kiến của những người có trách nhiệm và tâm huyết đối với sự kiện chính trị quan trọng này, phải có một cuộc họp đủ mặt cả 72 vị nhân sĩ, trí thức có tên trong danh sách của nhóm KN72 đưa ra, mới minh chứng “hai năm rõ mười” về việc ký tên kiến nghị sửa đổi Hiến pháp như nói ở trên.

  Trả lờiXóa
 55. kiến nghị của nhóm KN72, mới đọc qua thì ai cũng tưởng đó là ý kiến rất tâm huyết với đất nước, có giá trị thực tiễn và khách quan của nhóm nhân sĩ, trí thức chân chính, theo nhìn nhận của nhiều người thì bao hàm những kiến nghị đó là quan điểm sai trái mà lâu nay một số người thuộc nhóm bất mãn chế độ, cơ hội chính trị, phản động trong nước được sự hà hơi, tiếp sức của bọn cực đoan, phản động nước ngoài sử dụng như là một chiêu bài hòng chống phá Đảng và Nhà nước ta. Có nhiều nội dung do nhóm KN72 đưa ra nhưng tựu trung vẫn là những vấn đề cốt lõi sau đây:

  Trả lờiXóa
 56. kiến nghị của nhóm KN72, mới đọc qua thì ai cũng tưởng đó là ý kiến rất tâm huyết với đất nước, có giá trị thực tiễn và khách quan của nhóm nhân sĩ, trí thức chân chính, theo nhìn nhận của nhiều người thì bao hàm những kiến nghị đó là quan điểm sai trái mà lâu nay một số người thuộc nhóm bất mãn chế độ, cơ hội chính trị, phản động trong nước được sự hà hơi, tiếp sức của bọn cực đoan, phản động nước ngoài sử dụng như là một chiêu bài hòng chống phá Đảng và Nhà nước ta. Có nhiều nội dung do nhóm KN72 đưa ra nhưng tựu trung vẫn là những vấn đề cốt lõi sau đây:

  Trả lờiXóa
 57. Trong thời gian gần đây, nổi lên rất nhiều vụ việc liên quan đến đồng bào công giáo, trong đó, các thế lực thù địch hay lợi dụng những người đứng đầu của giáo hội để kích động, dụ dỗ, lôi kéo bà con giáo dân chống đối chính quyền, nhà nước. Chính vì thế, việc những giáo sĩ này liên kết với nhau đưa ra bản góp ý sửa đổi hiến pháp này cũng nằm trong kế hoạch của bọn chúng. Chính quyền phải đề phòng với bọn này, không thể tin tưởng được.

  Trả lờiXóa
 58. Sửa đổi hiến pháp là một vấn đề hết sức trọng đại của đất nước, nó quyết định tới vận mệnh, tương lai của đất nước. Chính vì thế rất cần tới những đóng góp chân thực, mang tính xây dựng của quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, cũng nhờ vào sự kiện này, rất nhiều thế lực thù địch đã tìm cách mua chuộc nhiều người, dụ dỗ, lôi kéo và đưa ra những bản tuyên bố, phản bác lại đường lối của Đảng, rồi tự lập ra các nhóm này nhóm nọ để thực hiện kế hoạch của mình. Rất có thể, cái nhóm gọi là nhóm MỘT SỐ GIÁO SĨ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM TRONG GÓP Ý SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 cũng là do chúng mua chuộc mà tạo nên

  Trả lờiXóa
 59. Sửa đổi hiến pháp là một vấn đề hết sức trọngKlikgaul.com Portal Berita artis ,K-Pop , Zodiak, Love Paling Keren dan Update ... Keren bukan? jelas keren, apalagi beritanya Update setiap harinya. jejak-seo
  I've been waiting for someone to share these articles. Cara Meningkatkan Penjualan Online
  It really makes me feel that I want to read more. Thank you very much to write such an interesting article on this topic. Camera.co.id Toko kamera murah di Indonesia
  :) Itupoker.Com Agen Poker Online Indonesia Terpercaya
  That fantastic! realy! these website is way better then everything I ever saw. Thanks for sharing! Itupoker.Com Agen Poker Online Indonesia Terpercaya Thanks for sharing! Klikgaul.com Portal Berita artis, K-Pop, Zodiak, Love Paling Keren dan Update I am really impressed . http://goo.gl/FauIIb | http://goo.gl/wDNL5q | http://goo.gl/sK9D7O

  Trả lờiXóa
 60. Việc đóng góp sửa đổi hiến pháp là một việc làm hết sức đáng hoan nghênh của Đảng, của chính quyền ta trong nỗ lực thực hiện quyền tự do, quyền dân chủ của nhân dân,Việt Nam sửa đổi hiến pháp mình nghĩ là làm tăng quyền của công dân, tăng thế chế nhà nước đảm báo các yêu cầu về an sinh xã hội , an ninh trật tự.vv. Cái đấy thể hiện quyền dân chủ rất là cao. Nhân dân hào hứng tham gia và đóng góp những ý kiến mang tính xây dựng.

  Trả lờiXóa
 61. Trong quan điểm và tư tưởng của Hồ Chí Minh vẫn luôn coi trọng tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Sự thật ở nước ta cũng cho thấy các tôn giáo du nhập vẫn được phép hoạt động, vậy sao có thể nói là chủ nghĩa vô thần? Các giáo sĩ này là những kẻ cơ hội nhân dịp này để phá hoại quan điểm của nhà nước ta thôi.

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ