Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

NHẬN DIỆN THUYẾT “ĐẢNG TRỊ” VÀ Ý ĐỒ XÓA BỎ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Tĩn tò@ 
Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước là không thể chối cãi. Tuy nhiên ở đâu đó vẫn còn tồn tại thuyết “Đảng trị” và ý đồ xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa mà các thế hệ người Việt đã hi sinh xương máu mới giành được. 

Nhận diện thuyết “ Đảng trị” 
Sự thực về thuyết “Đảng trị” không còn là vấn đề mới. Sau Đại hội IX của Đảng, các phần tử cơ hội chính trị hung hăng nêu ra thuyết “Đảng trị”, với ý đồ xấu xa là xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa. Gần đây, vấn đề này càng trở lên nóng bỏng, các trang mạng cũng như các Bloger đã lên tiếng ủng hộ, cổ súy. Họ công khai đòi xóa bỏ điều 4 của Hiến pháp 1992, quy định sự lãnh đạo của Đảng với Nhà nước và xã hội. Họ lặp đi lặp lại: một Đảng lãnh đạo sẽ dẫn đến chế độ “Đảng trị”, gây tai họa cho xã hội. Họ mô tả Đảng ta có “một bộ máy đã tạo nên một xã hội không tự do dân chủ”, “một bộ máy độc đoán và toàn trị”, “đầy tham nhũng, phản dân chủ”…và cho rằng chỉ có đa đảng thì người lãnh đạo mới là “chính đáng”. (Một số đối tượng chủ trương đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam) 
Nền dân chủ phương tây )

Các thế lực thù địch cũng như các phần tử cơ hội chính trị luôn kêu gào rằng: Chủ nghĩa xã hội là hiện tượng không hợp với quy luật của lịch sử, là sản phẩm lỗi tạo ra chế độ độc tài, chuyên chế, sẽ mắc nhiều sai lầm. Tuy nhiên hãy nhìn lại nền dân chủ của các nước phương tây, cái mà họ cho là xã hội tương lai đã và đang như thế nào? “Một sự khủng hoảng nghiêm trọng và cần được tái tạo”. Cái thế giới tự do là nền tảng của nền dân chủ tư sản đó thực sự chỉ chứa đựng sự dối trá và lừa gạt, chi phối của một thiểu số trong xã hội. 
Chúng ta không thể phủ nhận được sự “giàu có” của các nước tư bản. Tuy nhiên, sự dư thừa về của cải vật chất không đem lại sự bình đẳng và hạnh phúc cho người dân, mà chỉ là sự bóc lột đến thậm tệ của giai cấp thống trị. 
Hãy xem các giá trị dân chủ của nước Mỹ mà các “nhà dân chủ” lấy nó là hình mẫu để đấu tranh vì sự tự do, dân chủ trong tương lai: 
Về thể chế chính trị, nước Mỹ gồm hai Đảng thay nhau cầm quyền đó là Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa, cả hai Đảng đều phục vụ lợi ích một bộ phận nhỏ trong xã hội Mỹ, đó là giai cấp tư sản, chà đạp lên lợi ích của đa số tầng lớp khác trong xã hội…. Còn các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cũng chỉ là dân chủ giả hiệu, tất cả chi phí cho các cuộc vận động do các tập đoàn tài phiệt tài trợ và khi một tổng thống nào đắc cử thì các chính sách mới sẽ phục vụ lợi ích của các tập đoàn này… 
Còn nói về dân quyền của Mỹ thì cũng không kém phần trang trọng, FBI luôn theo dõi, thực hiện các âm mưu nhằm vào những người tiến bộ, đi theo chủ nghĩa cộng sản. Nhà tù ở vịnh Guantanamo của Mỹ cũng là một nơi mà các tù nhân bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, tù nhân bị tra tấn, ngược đãi trắng trợn như thời trung cổ… 
Không biết những “nhà dân chủ” ở Việt Nam có hiểu rõ vấn đề này không???
“Chủ nghĩa xã hội” - ý nguyện của nhân dân Việt Nam 
Hiến pháp năm 1992 của nước ta quy định tại điều 4 về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội không phải là sự áp đặt mà là ý nguyện của toàn dân. Hơn 80 năm qua, lịch sử đã chứng minh với sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đánh bại đế quốc, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. 
Nói độc đảng tất yếu dẫn đến độc đoán, độc quyền, độc tài là một cách suy diễn võ đoán, đầy ác ý, cố tình nhắm mắt trước sự thật. Hiến pháp 1992 ghi rõ: “Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật” Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam bằng cương lĩnh, chiến lược, nghị quyết dựa trên nguyện vọng của người dân. Dân thể hiện quyền làm chủ của mình thông qua Nhà nước pháp quyền XHCN, của dân, do dân, vì dân…
Trong hơn 80 năm qua, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân đấu tranh, phấn đấu vì một nền dân chủ thực sự của nhân dân, gắn liền với công bằng xã hội, xóa bỏ áp bức bất công. Từ thân phận nô lệ, nhân dân ta trở thành chủ nhân đất nước, từ thân phận làm thuê, chịu bóc lột, nhân dân ta làm chủ cuộc sống của mình. Dân chủ trong chế độ ta thực hiện dưới nhiều hình thức, trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội và được pháp luật bảo đảm. Đó là nền dân chủ nói đi đôi với làm.

(Đảng Cộng Sản Việt Nam đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi trong suốt hơn 80 năm qua, Ảnh: Nguồn Internet) 

Tuy nhiên không thể phủ nhận trong quá trình hoạt động lãnh đạo của mình, Đảng cũng còn nhiều thiếu sót, khuyết điểm, trong đó nổi lên là sự suy thoái về tư tưởng, chính trị và đạo đức, lối sống của bộ phận cán bộ, đảng viên. Thiết nghĩ để phát huy quyền làm chủ của mỗi người dân chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, trong đó có việc không ngừng nâng cao, đổi mới hệ thống chính trị, tăng cường năng lực, phẩm chất chính trị cho cán bộ, công chức trong bộ máy Đảng, chính quyền… 
Một đất nước có nền dân chủ thực sự khi quyền lực và quyền lợi có thuộc về người dân hay không. Nó không phụ thuộc vào chế độ một đảng hay nhiều đảng, không chỉ thực hiện “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” mới có dân chủ.

FACEBOOK COMMENTS

14 nhận xét:

 1. Xoá là đúng rồi! Không được dân tin nữa thì chắc chắn sẽ sụp đổ thôi! Để người khác tốt hơn lãnh đạo, nếu người đó không tốt thì người khác nên thay! Quan trọng là do chính dân bầu nên!
  Xin hỏi chủ trang này: Bạn có bầu được chủ tịch phường, quận, TP của bạn k? Hay tại cơ quan bạn, bạn đc bầu lãnh đâọ không? Hay do cơ chế nào đó chắc bạn đủ trí khôn để biết!

  Trả lờiXóa
 2. "Chủ nghĩa xã hội là hiện tượng không hợp với quy luật của lịch sử, là sản phẩm lỗi tạo ra chế độ độc tài, chuyên chế, sẽ mắc nhiều sai lầm. Tuy nhiên hãy nhìn lại nền dân chủ của các nước phương tây, cái mà họ cho là xã hội tương lai đã và đang như thế nào? “Một sự khủng hoảng nghiêm trọng và cần được tái tạo”" không hợp quy luật mà tồn tai được đến bây giờ, ai có thể giải thích được tại sao không?

  Trả lờiXóa
 3. Học thuyết đa nguyên không phải là sai mà sai là do những kẻ không dựa vào tình hình thực tế ở đất nước ta để bày đặt ra cái giọng điệu đòi đa đảng ấy. Từ lịch sử đã chứng minh trên đất nước ta chỉ phù hợp dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Những đảng phái khác ra đời và tự tan rã. Cho đến ngày nay thì lại càng cần đến sự lãnh đạo thống nhất của một chính đảng và phù hợp hơn hết chính là đảng Cộng sản.

  Trả lờiXóa
 4. Cái gọi là thuyết đảng trị của chúng chỉ là những phần tử cơ hội nói xấu ,bôi nhọ chính quyền mà thôi. Thực sự chúng không hiểu cái thuyết này là gì cả ? cái gì là đảng trị , Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời vào năm 1945 , trước đó 1930 Đảng Cộng Sản Việt Nam cùng với sự hợp nhất của các đảng, do chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu , đã sáng suốt đưa ra cương lĩnh , đường lối cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, từ đó cho đến nay ĐCS đã chứng tỏ được vao trò to lớn trong sự nghiệp lãnh đạo của mình, chứng minh được con đường và phương hướng của đảng đưa ra là hoàn toàn đúng đắn, khi sự nghiệp giải phóng dân tộc kết thúc , cũng là lúc nước ta bước vào thời kỳ phát triền kinh tế xã hội và đây cũng là thời kỳ mà thế lực thù địch không ngừng thực hiện những âm mưu chống phá VIỆT NAM với âm mưu nhằm hạ bệ lãnh tụ và xóa bỏ vai trò lãnh đạo của ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM , đó là một âm mưu rất nham hiểm và chúng thực hiện với những hoạt động rất tinh vi,chúng muốn thực hiện âm mưu đa nguyên đa đảng, đó là một điều không thể xẩy ra, điều đó đã là một trong những nguyên nhân gây ra các cuộc chiến ở các nước trung đông, dân tộc VIỆT NAM không thể một lần nữa lại phải chịu cảnh như thế nữa, chính vì vậy đối với học thuyết đảng trị và đa nguyên đa đảng là một điều hoàn toàn không đúng và không nên diễn ra.

  Trả lờiXóa
 5. cái sự thật của thuyết "đảng trị" được lập ra chỉ với ý đồ xấu xa là xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta để du nhập lối sống phương Tây, để du nhập chế độ chủ nghĩa tư bản vào nước ta, cùng với đó là chế độ đang nguyên, đa đảng để chúng có thể lộng hành, làm những gì hắn muốn như một cuộc sống tư bản giàu có. Nhưng chung đâu biết rằng tư bản chỉ giàu thôi nhưng còn rất nhiều những dân đen nghèo khó đang phải chịu sự bất công vô lối hằng ngày, còn chế độ ta đã trải qua nhiều năm và khẳng đinh được sức mạnh, một nhà nước của dân, do dân, và vì dân

  Trả lờiXóa
 6. Học thuyết Đảng trị của chúng xuất phát từ thuyết đa nguyên từ nước ngoài nhưng chúng đã sai lầm khi áp đặt thuyết ấy vào đất nước ta. Ở đất nước ta đã từng tồn tại đa nguyên đa đảng, nhưng quá trình sàng lọc của lịch sử đã khiến những đảng phái khác tan rã, Đảng Cộng Sản là chính đảng duy nhất được lịch sử thừa nhận để lãnh đạo cả dân tộc ta đi trên con thuyền XHCN.

  Trả lờiXóa
 7. Quanh đi quẩn lại thì "Đảng Trị" là luận điệu của bọn phản động, những kẻ thù địch đất nước ta giật dây, mục đích là để xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản từ đó làm suy yếu hệ thống chính trị của đất nước, khiến chúng có cơ hội để thực hiện các âm mưu chống nhà nước càng mạnh mẽ hơn. Vì thế trước luận điệu sai trái ấy, cần kiên quyết đấu tranh, loại bỏ.

  Trả lờiXóa
 8. Đảng lãnh đạo giai cấp công nhân, nông dân và các tầng lớp khác trong xã hội phấn đấu thực hiện thành công xã hội chủ nghĩa. Giai đoạn khó khăn hiện nay, kinh tế đất nước khủng hoảng, thất nghiệp ngày càng nhiều, kẻ xấu lợi dụng tuyên truyền nôi dung xuyên tạc. Cần sự đoàn kết đồng lòng của toàn thể nhân dân hơn nữa.

  Trả lờiXóa
 9. "Thuyết Đảng trị" lại thêm một biệt ngữ mà chúng sử dụng nữa à. ôi chà, thật quá ngán cái bọn này. Đảng làm lãnh đạo, nhan dân làm chủ, nhà nước quản lí. Nếu mang tiếng là học thức, nghiên cứu cái này cái nọ cũng biết Nhà nước quản lí xã hội bằng các chế tài mang ý chí của giai cấp chứ. Đảng chỉ ban hành chủ trương, chính sách thôi, thực hiện vẫn là nhân dân, kiểm tra vẫn là nhân dân. hi hi

  Trả lờiXóa
 10. Cái đuợc gọi là thuyết đảng chính trị thực chất là con bài, âm mưa chống phá của các thế lực thù địch dùng chống phá nhà nước ta. Ở nước ta chỉ có một đảng duy nhất và tuyệt đối là đảng cộng sản việt nam. thực tiễn lịch sử đã chứng minh vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng cộng sản giúp chúng ta giành rất nhiều thắng lợi lớn.Chúng ta phải đặt trọn niềm tin vào Đảng.

  Trả lờiXóa
 11. Sự thật lịch sử đã chứng minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã dành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, từ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến kháng chiến chống đế quốc Mỹ, rồi đưa đất nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam là hết sức to lớn, không thể chối bỏ. Tuy rằng, nhiều lúc Đảng còn mắc nhiều sai lầm, thiếu sót nhưng sự lãnh đạo duy nhất của đảng cộng sản Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn thể hiện ý chí và nguyện vọng của người dân.

  Trả lờiXóa
 12. Làm bất cứ việc gì cũng phải căn cứ vào tình hình thực tế ở trong nước. Đa nguyên đa đảng ở các nước khác có thể đem lại hiệu quả nhưng chưa chắc đã là như thế ở nước ta. Trong suốt quãng thời gian qua, từ khi đảng Cộng sản Việt Nam lên cầm quyền đến nay luôn hoàn thành suốt sắc mọi nhiệm vụ, đem lại sự tin tưởng cho nhân dân. Việc đa nguyên đa đảng ở nước ta là hoàn toàn vô căn cứ. Đó chỉ là quan điểm của những tên "rận chủ" chống phá chính quyền chứ không phải nguyện vọng của quần chúng nhân dân lao động

  Trả lờiXóa
 13. thuyết đảng trị chỉ là cái cớ để các thế lực phản động trong và ngoài nước vin vào đó để xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Trên thực tế, Đảng cộng sản Việt Nam đã đưa cách mạng Việt Nam đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cần phải khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng. Chỉ có sự lãnh đạo của Đảng mới có thể đưa đất nước tiếp tục phát triển. Nếu thực hiện đa nguyên đa đảng, ngay lập tức đất nước sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn như một số nước trên thế giới hiện nay.

  Trả lờiXóa
 14. Những cái luận điệu kiểm Đảng trị đó từ thực chất là cái cớ để các thế lực thù địch và kẻ thù của chúng ta chia rẽ, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với toàn thể một dân tộc thống nhất mà thôi! Nhìn vào thực tế đi, Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và nhân dân luôn luôn một lòng ủng hộ, không có cớ gì để loại sự lãnh đạo đó ra cả

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ