Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

XUYÊN TẠC ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP - NHỮNG CHIÊU LOẠN NGÔN CỦA GIỚI BỒI BÚT VIỆT (Phần 1)


       Tên bồi bút Nguyễn Đình Trọng thành viên của blog basam có đăng bài viết “Không trung thực trong Điều 4 Hiến Pháp”, cũng như những bài viết nhan nhản trên cái gọi là diễn đàn xã hội dân sự của nhóm blogger tự xưng là “mạng lưới blogger Việt Nam” chỉ biết “ăn tục, nói phét” bài viết này tiếp tục lún sâu vào những sai lầm của thế lực rận chủ trong và ngoài nước khi cố gắng đến mức tuyệt vọng để bôi nhọ Đảng, Nhà nước, thể hiện cố gắng đến cùng trong yêu cầu vô lý về đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam.

       Điều 4 Hiến pháp Việt Nam năm 1992 ghi rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”

Đảng Cộng sản Việt Nam hơn 83 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành

         Nói về công lao của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta từ cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, bất cứ ai cũng không thể phủ nhận, kể các những thế lực chống đối Đảng và Nhà nước Việt Nam ở trong và ngoài nước. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là kết quả sự vận dụng sáng tạo, kết hợp khéo léo chủ nghĩa Mác – Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước của lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại. Trải qua các cao trào vận động cách mạng 1930-1931; 1936 -1939; 1939-1945 Đảng đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh và khai sinh ra của Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Đảng Lao động Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại tiếp tục lèo lái thành công con đường cách mạng Việt Nam đến thắng lợi hoàn toàn vào ngày 30 tháng 04 năm 1975. Ngay trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục thể hiện được vai trò lãnh đạo cách mạng của mình, năm 2011, Việt Nam đã thoát ngưỡng nước nghèo, bước qua ngưỡng những nước đang phát triển. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện đường lối chính trị cách mạng của Đảng nhằm “Phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Toàn Đảng, Toàn quân, toàn dân đang phấn đấu để đạt được những mục tiêu đề ra, ai cũng cố gắng hết sức vì một tương lai tốt đẹp, trong khi các thế lực “rận chủ” điên cuồng ra sức tuyên truyền nói xấu Đảng, Nhà nước và đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến Pháp, tác giả thiết nghĩ đây là những hành động “vùng vẫy tuyệt vọng” và “phi lý” của thế lực “rận chủ” và “dâm chủ”, những tên bồi bút ngu si và đần độn chẳng thể hiện được gì nhiều, những cố gắng của chúng cũng không mang lại kết quả gì, cho dù chúng có cố gắng đến đâu đi chăng nữa bởi một lý do vô cùng hợp lý “lẽ phải và chân lý sẽ chiến thắng sự phi lý và ngu muội”.

       Trong bài viết, gã “bồi bút” Nguyễn Đình Trọng thể hiện quan điểm của mình như sau: “Một đảng chính trị của chính trường Việt Nam mà coi thường và khinh bỉ Nhân Dân Việt Nam đến mức nghiễm nhiên giành quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội, không cần có lá phiếu của người Dân, không cần biết người Dân Việt Nam có chấp thuận sự lãnh đạo đó hay không, không đếm xỉa đến quyền lợi hiển nhiên, sơ đẳng, bình thường và thiết thực của người Dân là quyền Công Dân, quyền bầu cử chọn ra người lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đối xử với dân kẻ cả, quyền uy và tệ bạc như vậy mà lại bảo rằng đảng Cộng sản Việt Nam trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam thì đúng là viết lấy được, nói lấy được, một lối nói, một cách làm của quyền uy độc tài, quen thói áp đặt!” Những điều xuyên tạc trên thật nực cười, ngay cả một đứa trẻ con 4 tuổi khi đọc được cũng buồn cười huống hồ những kẻ mang tiếng có học như Ái tôi đây và vô vàn những nhân sỹ, trí thức yêu nước chân chính khác. Trần Ái Quốc tôi chẳng hiểu vì sao những quan điểm phi lý này vẫn được tồn tại, thiết nghĩ nhà công quyền Việt Nam cần truy tố JB Nguyễn Hữu Vinh và những thế lực tay sai của hắn như tên Nguyễn Đình Trọng trước pháp luật. Ai đời sự thật rành rành như thế mà hắn vẫn ngoa mồm loạn ngôn những điều phi lý và ngu xuẩn. Ái tôi giữ nguyên quan điểm của mình về “duối bì” Nguyễn Hữu Vinh và bè lũ tay sai của hắn, thật sự hắn quá ngu, đầu óc, tư duy của hắn không bằng cả “con cừu” và miệng lưỡi hắn thì “thối và khẳm” như mồm loài chó chuyên ăn…! Còn việc so sánh đầu óc của lũ rận chủ này với đầu óc loài chó thì xem ra loài chó vẫn còn thông minh hơn chán và ít nhất là nó không phản chủ. Trong bài viết “Thư gửi Nguyễn Trọng Vĩnh” Trần Ái Quốc tôi đã giải thích rõ cho Nguyễn Trọng Vĩnh và các thế lực “bồi bút” được rõ về việc thực hiện “phổ thông đầu phiếu ở Việt Nam”. Thực tế cách mạng Việt Nam đã chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, chính công lao và đường lối sáng suốt của Đảng đã đưa Đảng ta đến địa vị lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối ngày hôm nay. Không hề có chuyện nghiễm nhiên hay tự nhiên giành được quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Chính từ công lao to lớn của Đảng, nhân dân ta mới ủng hộ Đảng, tin theo Đảng và phấn đấu suốt đời vì mục tiêu và lý tưởng của Đảng. Còn nghiêm nhiên mà giành được quyền lãnh đạo nếu không được lòng dân, không có công lao gì để dân phục, dân tin thì còn lâu mới duy trì được sự lãnh đạo hơn 83 năm dài đằng đẵng như thế. Nếu nói là nghiễm nhiên, sao cố gắng mãi mà các tổ chức phản động khác như “Đảng vì dân”; “Đảng thăng tiến Việt Nam” “Đảng dân chủ nhân dân”,..của những kẻ đội lốt dân chủ, nhân quyền ở Hải Ngoại không giành được quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam? Là bởi những tổ chức Đảng đó chỉ là cái mớ hỗn loạn, không có được đường lối, sách lược cách mạng đúng đắn, chưa từng thử lửa qua đấu tranh cách mạng, mục đích không văn minh mà bần tiện, trục lợi, cái quan trong hơn cả là không được lòng dân, bị nhân dân trong nước phỉ nhổ, căm ghét nên đành ở nước ngoài mà khua môi múa mép, bỏ tiền ra mà lôi kéo, dụ dỗ một vài cá nhân tuyên truyền, xuyên tạc và thậm chí là học đòi khủng bố để chống phá cách mạng Việt Nam. Những hành động đó đã làm cho bản chất của các tổ chức đảng trên hiện rõ bản chất phản động, mất nết. Với cương vị và tư cách như thế mà đòi đa nguyên, đa đảng này nọ thì quá vô lý, quá vớ vẩn, thể hiện sự ngu si và ngông cuồng quá mức của những tên bồi bút dốt dư lợn, ngu như bò. 

Việc thể hiện phổ thông đầu phiếu ở Việt Nam thể hiện tính dân chủ, công bằng của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Người dân được tham gia bỏ phiếu để bầu và bãi nhiệm những cán bộ giữ cương vị lãnh đạo Đảng, nhà nước và chính quyền các cấp thông qua cơ quan đại diện do chính họ bầu nên là “Quốc hội”.


       Hồ Chủ Tịch đi bỏ phiếu năm 1969

Nụ cười rạng rỡ của những đồng bào dân tộc đi bầu Đại biểu Quốc hội

           Những điều trên được quy định cụ thể trong luật pháp Việt Nam, vậy mà chúng dám uốn lưỡi loạn ngôn rằng “không cần có lá phiếu của người Dân, không cần biết người Dân Việt Nam có chấp thuận sự lãnh đạo đó hay không, không đếm xỉa đến quyền lợi hiển nhiên, sơ đẳng, bình thường và thiết thực của người Dân là quyền Công Dân, quyền bầu cử chọn ra người lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Thiết nghĩ sống ở trên đời không để lại tiếng thơm thì đừng mang tiếng ác, để rồi nhân dân phỉ nhổ, hậu thế nguyền rủa còn đau khổ hơn bị đào mồ, cuốc mả của tổ tông họ hàng lên gấp ngàn lần. Các nhà rận chủ đáng kính, những tên bồi bút dâm loạn, thiết nghĩ “mua vui cũng chỉ một vài trống canh”, mà chiêu trò cũ rích, không vui cho lắm nên các vị dừng lại đi là vừa. Kẻo ông bà mình có câu “Đừng bắt đời cha ăn mặn để đời con phải khát nước và bắt đời thằng cháu phải đi tiểu tội nghiệp nó”, cứ lộng ngôn cho lắm, xuyên tạc cho lắm rồi có ngày vỡ mặt với đời.

Trần Ái QuốcTÁC GIẢ: Unknown // 10/21/2013 01:21:00 CH
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

23 nhận xét:

 1. Có hay chăng lại một tên tội đồ phản nước phản dân. Lại dùng những bài viết để xuyên tạc, bôi xấu về Đảng về nhà nước. Một tên ngu ăn nói bừa bãi. Hắn có mắt thì xin hãy mở to ra mà xem những gì Đảng đã đem lại cho đất nước cho nhân dân. Không có Đảng thì có được hòa bình ngày nay không mà còn dám nói xấu. Những hình ảnh bỏ phiếu của nhân dân có thiếu đâu mà hắn dám phát ngôn như thế. Tên phản nước đáng chết.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tại sao bọn cầm quyền ở các nước cộng sản không dám công khai tài sản? Bởi vì: chúng tham lam cướp đoạt quá nhiều tài sản công quỹ, chiếwm đoạt tài sản của dân, không ai đếm nổi số tiền – vàng – kim cương – bồ nhí – vợ nhỏ… của bọn cán bộ cao cấp cộng sản. Trong khi đó, tài sản của Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Anh, Úc, Nhật, Hàn … thì dân có thể biết chính xác thu nhập của họ, chính xác tới con số vài ngàn USD! Chỉ riêng chuyện này, đã khiến bọn “dư lợn viên” của ĐCSVN phải câm miệng, không cần sủa nhiều! Bộ mặt thật của bọn cán bộ đảng CSVN đang phơi bày thối tha dưới ánh sáng sự thật, hết đường chối cãi!

   Xóa
 2. Hay. Tác giả nói hay lắm, nói gì cũng cần phải uốn lưỡi ba lần trước khi nói, chứ cứ mở miệng ra là phát ngôn bừa sao được. Điều 4 hiến pháp thực tế tạo ra quyền lãnh đạo cho Đảng Cộng sản Việt Nam nên các thế lực thù địch mong muốn xóa bỏ nó là một điều tất yếu. Chúng nó xúc xiểm, xuyên tạc cũng chỉ mong rằng sẽ xóa bỏ đi một điều luật làm cơ sở pháp lý cho sự lãnh đạo của Đảng. Tóm lại là bọn phản động không từ một cơ hội nào để làm được điều đó.

  Trả lờiXóa
 3. Lại một con rận ngu đần. Thật dễ nhận ra đây là con rận bán nước, đang dùng lời lẽ để tuyên truyền bôi xấu Đảng, nhà nước ta. Đảng cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất và là Đảng cầm quyền ở nước ta. Đảng đã đưa nước ta thoát khỏi chiến tranh, xây dựng quê hương giàu mạnh như ngày hôm nay. Đảng đang tiến tới con đường xã hội chủ nghĩa. Thật ngu xuẩn cho những lời nói ngông cuồng về Đảng. Hắn phải bị trừng trị đích đáng.

  Trả lờiXóa
 4. Sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị là sự lãnh đạo toàn diện, không một tổ chức, một lĩnh vực nào trong xã hội mà Đảng không lãnh đạo, không chịu trách nhiệm. Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn. bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành đông gương mẫu của Đảng viên. Không có gì có thể thay thế được Đảng cộng sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 5. Chúng ta thấy và không thể phủ nhận một thực tế là: Trong khi một loạt nước xã hội chủ nghĩa có lịch sử xây dựng chủ nghĩa xã hội dài hơn lần lượt sụp đổ, chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam vẫn đứng vững và nhờ đổi mới đúng đắn, nhân dân còn đạt thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, được rất nhiều nước ca ngợi. Ðiều đó chứng tỏ ÐCS Việt Nam không chỉ tài tình trong lãnh đạo toàn dân chống chiến tranh xâm lược, mà còn thật sự xứng đáng là người lãnh đạo xây dựng đất nước trong thời bình, ngay cả khi bối cảnh quốc tế có những biến động khôn lường.

  Trả lờiXóa
 6. giờ đây ngay cả khi chúng ta đã có được độc lập thì chúng vẫn không ngừng chống phá, phá hoại chủ nghĩa xã hội ở nước ta và hướng lái ta đi theo chúng. Thật đáng buồn cho những kẻ vì lợi ích vật chất mà can tâm chống lại Đảng mình, nhà nước mình. Chúng ta đã quy định rõ ràng trong Hiến pháp là luôn tôn trọng nhân quyền, dân quyền và quyền làm chủ của nhân dân. Đảng ta là đại diện cho toàn thể nhân dân và dân tộc để lãnh đạo xã hội ,lãnh đạo đất nước cũng chính là nhân dân đang lãnh đạo đất nước. Trong điều 4 cũng đã thể hiện rõ điều này. Hơn nữa, mặc dù là lực lượng lãnh đạo nhưng Đảng vẫn luôn hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật và luôn luôn tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 7. Các cấp chính quyền và nhân dân cần phải có sự thống nhất cao về quan điểm, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của ĐCS Việt Nam đối với Nhà nước pháp quyền XHCN và toàn xã hội. Hiến pháp năm 1992 với Điều 4 sẽ tiếp tục phát huy sứ mệnh lịch sử của mình là lãnh đạo toàn dân tộc Việt Nam tiến lên XHCN. Đó là không chỉ là trách nhiệm mà còn là lương tâm đối với tương lai phát triển của Tổ quốc và cách mạng Việt Nam theo đúng con đường mà Bác Hồ, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn

  Trả lờiXóa
 8. Một chế độ nhất nguyên hay đa nguyên, về chính trị do một loạt nhân tố quy định, trong đó, đáng quan tâm nhất là: tương quan lực lượng giữa các giai cấp, bối cảnh xác lập vị trí lãnh đạo, vai trò cầm quyền của đảng, những thành tựu mà nhân dân đạt được trong thực tiễn phát triển xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng đó. Vận dụng vào điều kiện cụ thể của Việt Nam trong thời kỳ lịch sử cận - hiện đại, có thể thấy ở nước ta, bối cảnh xác lập vị trí duy nhất lãnh đạo xã hội, xác lập vai trò duy nhất cầm quyền của ÐCS Việt Nam

  Trả lờiXóa
 9. XIn thưa với ông phản động kia, sự lãnh đạo của Đảng là hoàn toàn hợp lòng dân.Với những thắng lợi giành được trong hơn 83 năm qua dưới sự lãnh đạo của Ðảng, nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một nước độc lập, tự do, phát triển theo con đường XHCN; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, đất nước ta đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, thế và lực của đất nước không ngừng được nâng cao, quan hệ quốc tế không ngừng được mở rộng. Những thành tựu trên đây không thể có được nếu không có sự lãnh đạo của Ðảng.

  Trả lờiXóa
 10. Hiến pháp năm 1992 đã xác định chế độ chính trị của nước ta là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Chế độ ta là chế độ XHCN. Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) của Ðảng đã khẳng định: "Ði lên CNXH là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Ðảng Cộng sản Việt Nam (ÐCSVN) và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử"

  Trả lờiXóa
 11. Kế thừa Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của ÐCSVN đối với Nhà nước và xã hội. Ðiều 4 của Dự thảo là khẳng định cơ sở pháp lý, là sự Hiến định về vai trò lãnh đạo và vị trí cầm quyền của ÐCSVN. Ðây là điều cực kỳ quan trọng của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Sau khi Hiến pháp 2013 được thông qua, Ðiều 4 của Hiến pháp - đạo luật gốc, văn kiện chính trị - pháp lý quan trọng nhất của Nhà nước ta, sẽ là chỗ dựa pháp lý cho sự tồn tại, hoạt động, lãnh đạo, cầm quyền của Ðảng Cộng sản Việt Nam.
  Các thế lực thù địch trong âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình" chống phá cách mạng nước ta đều muốn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, nhằm đưa nước ta đi chệch con đường xã hội chủ nghĩa, thủ tiêu thành quả cách mạng mà nhân dân ta đã phải hy sinh biết bao xương máu mới giành được. Vì vậy kiên định với vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam là thể hiện lập trường chính trị, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên.

  Trả lờiXóa
 12. các thế lực thù địch, phản động vẫn cố tình xuyên tạc trắng trợn chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết vai trò lịch sử”, “không còn đủ khả năng để độc quyền lãnh đạo đất nước” để phủ nhận vị trí, vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ra sức tuyên truyền, kích động, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang; đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp năm 1992, xây dựng bộ máy nhà nước theo học thuyết tư sản “tam quyền phân lập”...
  Thực chất của đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập là xuyên tạc, phủ nhận, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và bọn cơ hội chính trị đã thể hiện rõ, chúng không vì lợi ích của dân tộc Việt Nam, không đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam, mà nhằm mục đích phá hoại sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam

  Trả lờiXóa
 13. Thực tiễn lịch sử nước ta đã chứng minh sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội luôn là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; đồng thời cũng chứng minh Hiến pháp và pháp luật là công cụ sắc bén thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội.

  Trả lờiXóa
 14. Về mặt lịch sử, hơn 80 năm qua, kể từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện là lực lượng duy nhất tổ chức vận động, lãnh đạo, đồng thời là người đi tiên phong, không sợ hy sinh gian khổ trong sự nghiệp cách mạng đấu tranh giành độc lập dân tộc, kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược. Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng, lãnh đạo hơn 27 năm qua tạo nên vị thế mới của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Vì lẽ đó, Đảng Cộng sản Việt Nam xác lập được vị trí lãnh đạo Nhà nước và xã hội thông qua uy tín của Đảng và niềm tin của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 15. Dựng nước đã khó, giữ nước lại càng khó khăn hơn, đất nước được yên ổn, hòa bình như ngày hôm nay là do sự lãnh đạo tài tình của đảng cộng sản, của nhà nước, sự cần thiết và thiết thực của hiến pháp, luật pháp nước ta, đang ngày càng hoàn thiện và thể hiện được sự anh minh,cũng như những đóng góp to lớn trong ổn định,phát triển xã hội, vậy mà một số lũ phản động âm mưu chống phá nhà nước ta thường xuyên xuyên, tạc, đặc biệt là điều 4 trong hiến pháp, bọn chúng thật ngông cuồng và ngu muội, sẽ không bao giờ thực hiện được âm mưu của chúng đâu

  Trả lờiXóa
 16. Thông điệp xuyên tạc là những thứ quá quen thuộc mà bọn rận chủ thường xuyên làm, các bộ luật của đất nước, hiến pháp,,, những thứ có ảnh hưởng quan trọng đến tình hình đất nước, kinh tế xã hội, đối nội đối ngoại luôn luôn là mục tiêu của bọn chúng, bọn chúng luôn tìm mọi cách phá hoại đất nước ta bằng cách xuyên tạc những thứ quan trọng ấy, chắc chắn chúng sẽ không bao giời thực hiện được âm mưu của mình

  Trả lờiXóa
 17. Những bọn thối nát, hiến pháp, luật pháp là những thứ để duy trì phát triển ổn định đất nước ,bảo vệ giang sơn bờ cõi, vậy mà bọn chúng lại lấy ra xuyên tạc thì thật không thể chấp nhận được. Hãy nhìn lại đất nước hiện nay như thế nào thì hẵng đưa ra những phát biểu ngông cuống như thế, thử nhìn xem có đất nước nào hòa bình hơn đất nước ta không

  Trả lờiXóa
 18. Lại là một chiêu bài cũ và hết sức quen thuộc của lũ rận chủ, dường như cách thức xuyên tạc bội nhọ những giá trị, những chìa khóa bảo vệ đất nước đã thấm và ngấm vào máu của bọn chúng rồi. Thật vớ vẫn và vô ích cho bọn chúng vì tâm quan trọng của luật pháp và hiến pháp tất cả mọi người đều có thể thấy rõ nó một cách dễ dàng chính vì thế không có một cơ may nào cho bọn chúng cả

  Trả lờiXóa
 19. Luật pháp hiến pháp của việt nam là đúng đắn và có một vai trò hết sức quan trọng trong xã hội góp phần to lớn giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ chế độ, bảo về nền hòa bình khó khăn mới có được này, luôn luôn là mục tiêu của những bọn âm mưu xa phá hoại nhà nước xuyên tạc, mong muoón phá hoại đất nước ta, nhưng bọn chúng sẽ không bao giờ làm được, vì đơn giản đây là việc làm không thể.

  Trả lờiXóa
 20. Không bao giờ bọn chúng có thể thành công với những âm mưu bẩn thỉu của mình đâu . thực sự những cái chúng làm, những thứ bọn chũng nói là hết sức vô lý và chẳng có một lý do gì để mọi người có một chút niềm tin cả. Hiến pháp của đất nước là rất quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển đất nước, nên không có lý do gì để nó bị lay chuyển cả

  Trả lờiXóa
 21. hiện nay không chỉ có 1, 2 tên bồi bút mà chúng xếp thành hàng với số lượng đông đảo. trong xã hội tìm kiếm việc là khó khăn nhưng với chúng điều này cũng không ảnh hương tới thu nhập hay công việc hiện nay. với bản chất của những tên bán lương tâm bán để kiếm tiền thì chúng sẵn sằng tham gia cái việc bất lương viết xuyên tạc đất nước cùng với đó là những bài viết về điều luật quy định trong hiến pháp. đặc biệt là điều 4 thể hiện vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng cộng sản.

  Trả lờiXóa
 22. cơ bản nhìn nhận những hành động này chúng ta có thể nhận thấy một vài vấn đề. những tác giả có những bài viết như vậy thường không có một công việc trong xã hội. sống tỏ ra uất ức với chế độ, với nhà nước. những con người đó là những người có tài nếu đem tài năng của họ ra đóng góp cho xã hội thì rất ủng hộ nhưng cái họ còn thiếu để hoàn thiện phần người đó là đạo đức cái này thì họ không hoàn thiện vẫn chịu bán lương tâm vì miếng ăn.

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ