Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

XÃ HỘI DÂN SỰ - CHIÊU TRÒ KHÁC CỦA “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”


Tĩn tò@

        Khái niệm xã hội dân sự (XHDS) xuất hiện sớm nhất tại Anh và tên gọi của nó đã biểu thị khái quát nội dung ý nghĩa mà nó chứa đựng, được hiểu là việc những con người sống trong cộng đồng. Tại Việt Nam, xã hội dân sự không phải là điều gì xa lạ nữa. Tuy nhiên trong thời gian qua, việc chuyển hoá “xã hội dân sự” ở nước ta theo hướng Tây hoá đang được một số đối tượng cùng những thế lực đứng đằng sau tác động, hô hào.


      Tại Việt Nam, khái niệm xã hội dân sự hoàn toàn không xa lạ với nhân dân Việt Nam. Hơn thế trong điều kiện phát triển về kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế hiện nay, ngày càng có nhiều tổ chức xã hội dân sự được thành lập và hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có một số tổ chức là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các tổ chức xã hội đã có nhiều đóng góp trong việc phát huy dân chủ, xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật và thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; chủ động tham gia cung ứng dịch vụ công, hỗ trợ cho hoạt động của Chính phủ trong việc phân phối và nâng cao chất lượng dịch vụ, giải quyết việc làm, xoá đói, giảm nghèo... góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Vậy tại sao hiện nay, một số đối tượng khoác lên mình vỏ bọc “dân chủ” lại chuyển hướng tích cực sang xã hội dân chủ?? Chúng đã khai thác được lỗ hổng nào từ một khái niệm tốt đẹp như vậy?

      Xin trích dẫn hai đánh giá của hai tổ chức lớn trên thế giới để bày tỏ quan điểm của cá nhân tác giả đối với “xã hội dân sự”:

- “Các tổ chức xã hội công dân cũng có thể bao gồm những hiệp hội có động cơ bạo lực, tham lam, lợi ích cục bộ, thù địch sắc tộc và đàn áp xã hội, cũng như các tổ chức kinh doanh vận động hành lang như ngành công nghiệp thuốc lá, là không thể đại diện cho lợi ích đông đảo của công chúng” (Ngân hàng Phát triển châu Á: Phục vụ và duy trì, cải thiện hành chính công trong một thế giới cạnh tranh.NXB. Chính trị Quốc gia. Hà Nội.2003. tr 613).

- “Không phải mọi tổ chức của xã hội công dân đều có tinh thần trách nhiệm đầy đủ, hoặc là với những thành viên riêng của họ hoặc là với công chúng nói chung. Và mặc dù một số nhóm có thể rất to mồm, những lợi ích mà họ đại diện có thể không được phân chia một cách rộng rãi”. Và “Có một số tổ chức NGO được tạo ra một cách cơ hội, để tiến cử những lợi ích hẹp hòi và những thành viên có cùng đặc quyền đặc lợi, thường làm thiệt hại cho những người không có tiếng nói và yếu thế” (Ngân hàng Thế giới: Nhà nước trong một thế giới đang chuyển đổi. Báo cáo về tình hình phát triển thế giới 1997. NXB. Chính trị Quốc gia. Hà Nội.1998. tr 139 và tr 144).

       Lật lại lịch sử về sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa của Liên Xô và Đông Âu, một số học giả trên thế giới có quan điểm chống cộng rất đề cao vai trò của XHDS trong các cuộc “cách mạng màu” lật đổ chế độ XHCN tại Ðông Âu trước đây. Nếu nhà nước mạnh sẽ có nguy cơ dẫn tới chế độ độc tài, nếu XHDS mạnh, thì sẽ dẫn tới nguy cơ vô chính phủ từ đó bất ổn về xã hội và chế độ sẽ sụp đổ là điều không thể trách khỏi. Ðây chính là lý do để các thế lực thù địch quan tâm nghiên cứu, vận dụng, nhằm lợi dụng vai trò của XHDS trong hoạt động lật đổ một chế độ như họ đã thực hiện tại một số nước trong thời gian qua.

       Tại Ðông Âu trước đây, có những “tổ chức chính trị đối lập” hình thành, phát triển và hoạt động với danh nghĩa là “tổ chức XHDS”, như Công đoàn Ðoàn kết ở Ba Lan, Hội Văn hóa Ucraina ở Liên Xô trong những năm 80 của thế kỷ XX... Nhà sử học Bronislaw Geremek, từng cố vấn đặc biệt của Tổng thống Ba Lan Lech Valesa cho rằng: “Khái niệm XHDS, được hiểu như một chương trình chống lại chủ nghĩa cộng sản, xuất hiện đầu tiên tại Ba Lan vào cuối những năm 70 và đầu những năm 80 của thế kỷ XX, ban đầu chỉ đặt trong mối liên quan đến phong trào Ðoàn kết. Thời gian dài sau đó, trong thế giới cộng sản xuất hiện một phong trào độc lập của quần chúng đòi tẩy chay hệ thống cầm quyền”.

       Từ những năm 70 tại Ba Lan đã xuất hiện các tổ chức khoác bỏ bọc XHDS như: Ủy ban bảo vệ công nhân (KOR), Phong trào Bảo vệ các quyền dân sự và con người (ROPCiO), đặc biệt sau đó Công đoàn Ðoàn kết Ba Lan được thành lập. Thông qua Công đoàn Ðoàn kết, các thế lực thù địch đã tổ chức thành công việc lật đổ chế độ XHCN tại nước này. Với phương thức như tại Ba Lan, tại Tiệp Khắc, với sự hỗ trợ của bên ngoài, các đối tượng chống đối chế độ đã thành lập Phong trào Hiến chương 77 làm hạt nhân. Các cuộc “cách mạng đường phố” tại các nước vùng Trung Ðông - Bắc Phi thời gian gần đây cũng cho thấy vai trò của các cơ quan đặc biệt nước ngoài, các NGO, trong việc hỗ trợ các tổ chức XHDS lôi kéo, kích động quần chúng lật đổ chế độ.

   Bài học lịch sử đó đang được các thế lực lợi dụng thực hiện một lần nữa tại Việt Nam.

       Có thể nói rằng nếu nhiều tổ chức phi chính phủ nước ngoài NGO hoạt động mạnh thì XHDS theo hướng vô chính phủ phát triển và ngược lại. Hiện nay, các nước, các tổ chức quốc tế, các NGO nước ngoài đang tìm mọi cách để hình thành, phát triển XHDS theo hướng phương Tây ở Việt Nam, qua đó thực hiện mục tiêu lật đổ chế độ XHCN bằng biện pháp “bất bạo động”, “phi vũ trang”. Và một sự thật nữa là rõ ràng là không phải ngẫu nhiên mà một số tổ chức phi chính phủ nước ngoài thường “quan tâm” nhiều đến các địa bàn trọng điểm về an ninh chính trị - xã hội hoặc đang xảy ra các sự kiện “nhạy cảm” liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo. Mục đích của các tổ chức này không gì ngoài việc lợi dụng XHDS để gây mất ổn định chính trị, tiến tới thay đổi chế độ như xảy ra tại các nước Ðông Âu, SNG và Trung Ðông - Bắc Phi thời gian qua. 

        Các tổ chức phản động, lưu vong người Việt ở nước ngoài cũng tìm cách tác động, ảnh hưởng đến phát triển XHDS tại Việt Nam để phục vụ ý đồ chống phá từ bên trong như: Tổ chức Bảo vệ người lao động (của Trần Ngọc Thành tại Ba Lan) tăng cường; Tổ chức Mạng lưới tuổi trẻ Việt Nam lên đường đã tiến hành Ðại hội thanh niên sinh viên Việt Nam trên thế giới lần thứ V vào tháng 1-2008 tại Malaysia với chủ đề XHDS “Dân chủ từ sức mạnh quần chúng với mục đích trao đổi để tìm cách cho ra đời một XHDS độc lập với chính quyền, tôn trọng nhân quyền, có các công đoàn độc lập, có tự do báo chí”... Điều đáng nói là tại đại hội này, các đối tượng tham gia đã đưa ra mục tiêu để tiến hành cuộc “cách mạng hòa bình” tại Việt Nam là phải xây dựng được một XHDS bền vững và muốn thay đổi xã hội thì không chỉ trên phương diện chính trị, mà còn trên các phương diện kinh tế, luật pháp, trong mỗi cộng đồng dân cư.

        Qua đây cho thấy, các thế lực phản động, lưu vong cũng như các thế lực thù địch khác rất quan tâm đến việc lợi dụng XHDS để thực hiện âm mưu lật đổ chế độ. Trước những chiêu bài của những thế lực, phần tử như thế cần sự tỉnh táo, cảnh giác không chỉ của những cơ quan chức năng mà từng người dân cần phải sáng suốt trong từng hành động, lập trường vững vàng để không bị lôi kéo, lợi dụng, vô hình chung đã tạo cho chúng những điều kiện thuận lợi để tiến hành “cuộc cách mạng màu” tại Việt Nam. Đặc biệt những thanh niên trẻ, những người đang chưa hoàn thiện về nhận thức chính trị, dễ bị mê hoặc bởi những lợi ích vật chất trước mắt cần trang bi cho mình vốn kiến thức sống, bản lĩnh chính trị vững vàng cũng như cần phải có một sức “đề kháng” cao để có thể nhận diện, lên án và đấu tranh trước những âm mưu lôi kéo, lợi dụng, mua chuộc của các thế lực thù địch.

TÁC GIẢ: Unknown // 10/15/2013 11:00:00 CH
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

21 nhận xét:

 1. Hiện nay tại Việt Nam đang xuất hiện diễn đàn về xã hội dân sự, đây thực chất là các hội nhóm có tư tưởng chống đối Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. toàn thể ngườ dân Việt Nam hãy cảnh giác trước những âm mưu lôi kéo, dụ dỗ của các diễn đàn này!

  Trả lờiXóa
 2. các tổ chức xấu luôn tận dụng các kẽ hở và lợi dụng những vụ việc trong đất nước để phục kích tuyên truyền bôi nhọ hay cả xuyên tạc làm sai sự thật , gây hoang mang trong dư luận cũng như việc làm mất niềm tin vào tầng lớp lãnh đạo gây ra sự nghi ngờ trong dư luận , những việc làm này tuy nó là nhỏ chưa đủ tầm cỡ nhưng nếu không có sự theo dõi chặt chẽ, và diệt cỏ tận gốc thì rất nguy hiểm,

  Trả lờiXóa
 3. đừng để bọn nó lừa nhà nước chính quyền cảnh giác và ngay trong nhân dân phải luôn đề phòng những hình thức diễn biến hòa bình mà thế lực bên ngoài cài vào việt nam.chúng ta cần sáng suốt hành động và giữ vững lập trường không để những cách mạng màu như châu phi có thể diễn ra ở việt nam

  Trả lờiXóa
 4. các tổ chức nước ngoài hay các tổ chức phản động lưu vong chúng có tiềm lực tài chính khá lớn , chúng dễ dàng cài người ở trong nước sẵn tiền trong tay chúng có thể lôi kéo rất nhiều tầng lớp tri thức, và làm việc cho chúng , những con người tri thức này thường là những người hay bất mãn chế độ nên có thể họ như thể cá gặp nước , đôi bên cùng có lợi , nên chúng tha hồ tung hoành ngồi rình rập để tung ra các đòn rất lợi hại , chúng ta cần tuyên truyền công khai để tránh những thành phần như thế này làm người dân hiểu nhầm

  Trả lờiXóa
 5. phải dùng những biện pháp thật mạnh với những thành phần phản bội đất nước, dù là con người gốc việt sinh ra trên đất nước hình chữ s hay có gốc gác việt nam đang sống trên thế giới nếu có hành động chống phá , ngay lập tức trục xuất vĩnh viễn, những kẻ như thế không đáng để được đặt chân đến nước mẹ , đi tìm những nơi nào giàu hơn mà ở đừng phá nước nhà , nếu thực sự tốt hãy công khai đầu tư cũng như góp ý thẳng thửng những sai phạm

  Trả lờiXóa
 6. bác HỒ đã mất công sức bỏ ra cũng như đấu tranh chắt lọc để tạo đưa đảng đi lên và dần dần hoàn thiện mặc dù cái mô hình CNXH nó chưa rõ ràng hình thành nhưng mà tương lai nó mới là mô hình chuẩn của thế giới , chúng ta không bảo thủ rằng cái gì cũng đúng nhưng các tổ chức luôn đưa ra các kiến nghị yêu sách không thực sự chuẩn mực , điều mà đảng mất công bao lâu để gây dựng và nó là con đường sáng soi chứ không thể cácnhóm phá hoại đưa ra yêu sách được

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Xã hội dân sự là một tập thể xã hội liên kết với nhau, điều chỉnh trên nguyên tắc dân sự, tự nguyện thoả thuận. Trước đây thế kỷ 17, nói xã hội dân sự là xã hội theo khế ước, tự thoả thuận với nhau sống trong một nhà nước. Ví dụ, quan hệ dân sự, quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân liên kết với nhau là xã hội dân sự. Cho nên người ta đưa khái niệm xã hội dân sự riêng, phân biệt với xã hội chính trị. nhưng hiện nay, cũng giống như các tổ chỨC NGO , lúc đầu xã hội dân sự tung hô phi chính trị nhưng sau khi có thực lực chúng lại thao túng cả chính trường.

   Xóa
 7. cơ chế mở cửa khiến chúng ta dễ bị du nhập các luồng thông tin từ bên ngoài , nếu không biết chắt lọc lượng thông tin người dân thành phần là chủ đất nước có thể sẽ hiểu nhầm nếu họ bị những luồng văn hóa không tốt , có nhiều tổ chức các nước mở ra nhằm mục đích cắm mốc làm quan sát chỉ đạo móc nối lằm căn cứ trong các nước XHCN chúng coi đây là phe đối lập , mặc dù mô hình này đang phát triển để là xu thế của thế giới , mặc dù chúng cũng thừa nhận ddieuf này nhưng chúng luôn bám sát và làm ảnh hưởng các nước đang trên đường XhCn hoàn chỉnh

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tóm lại XHDS là một thực tế lịch sử có quá trình phát triển, thăng trầm, có vai trò nhất định, có thể là yếu tố tích cực nhưng cũng có thể là lực cản, nếu có nhà nước pháp quyền mạnh "khôn khéo" hơn, coi XHDS là đối tác bên cạnh mình, hỗ trợ cho sự phát triển lành mạnh, tránh cho XHDS trở thành tác nhân đối đầu. Đặt cho xHDS một "thế chân vạc", một "cột trụ" cùng với các cột trụ khác là nhà nước và thị trường thì mới có thể phát triển bền vững. bản thân xã hội dân sự nếu hiểu đúng nghĩa nó có tác dụng to lớn nhưng vấn đề là chúng muốn tạo ra tổ chức đối trọng với đảng cộng sản việt nam thôi

   Xóa
 8. vậy thì xã hội dân sự như con dao hai lưỡi vậy nó có thể giúp nhà nước để phát triển thể hiện tính dân chủ nhân dân làm chủ cũng là cơ hội cho thế lực bên ngoài có thể có cơ hội thực hiện các âm mưu như cuộc cách mạng màu đã từng xảy ra ở đông âu gậy nên sự sụp đổ của Liên xô.nước ta phaỉ giúp ra bài học kinh nghiệm cho bản thân 'mình

  Trả lờiXóa
 9. Chúng đang triển khai chiến lược tân công nước ta một cách toàn diện trên tất cả lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, ngoại giao, văn hóa tư tưởng, tác động vào tất cả các đối tượng, vào mọi tổ chức, mọi con người, nhất là thế hệ trẻ, những con người lớn lên trong thời kỳ cả nước thống nhất xây dựng hòa bình xây đựng đất nước.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng vậy, Có một số tổ chức phi chính phủ kiểu như xã hội dân sự được tạo ra một cách cơ hội, để tiến cử những lợi ích hẹp hòi và những thành viên có cùng đặc quyền đặc lợi, thường làm thiệt hại cho những người không có tiếng nói và yếu thế thôi. bản chất của chúng là tranh thủ sự ủng hộ để tiến hành các hoạt động chống phá

   Xóa
 10. Giám sát xã hội, phản biện xã hội là chức năng quan trọng của XHDS với Nhà nước và kinh tế thị trường. Về mặt lý luận, nhận thức vấn đề có thể dễ nhất trí hơn nhưng trong thực tiễn triển khai thì phản biện xã hội, giám sát xã hội còn nhiều điều để bàn luận kỹ hơn đó là mối quan hệ giữa chủ thể và đối tượng trong giám sát, phản biện xã hội, là nội dung và phương thức, đặc biệt là cơ chế, phạm vi, điều kiện sự công khai, minh bạch, dân chủ, mức độ của quyền được tiếp cận thông tin v.v… mở rộng đến đâu thì giám sát và phản biện đến đó. nhưng nếu được như thế thì tốt đẹp lắm, nhưng kỳ thực các thế lực phản động luôn ngụy tạo bằng những ý nguyện đẹp đẽ nhưng kỳ thhực đang cố tình thực hiện âm mưu xâu xa, đen tối

  Trả lờiXóa
 11. đừng có ngụy tạo rằng: Xã Hội Dân Sự (XHDS) đóng góp nhiều vào sự phát triển của xã hội Việt Nam dân chủ tương lai. Sự hình thành của xã hội dân sự nâng cao ý thức cần phải trao đổi và làm việc chung với nhau của người Việt một cách hài hòa, dân chủ.
  bản chất của xã hội dân sự chỉ là cái bình phong cho những hoạt động chống đối với thể chế chính trị mà thôi

  Trả lờiXóa
 12. ã Hội Dân Sự là bao gồm và lãnh vực hoạt động của các tổ chức, hội đoàn, công đoàn, hiệp hội không thuộc chính quyền (Non governmental) và không tạo lợi nhuận (Non Profit) ngoài 2 lãnh vực khác là 1) guồng máy chính trị điều hành đất nước, 2) các công ty, xí nghiệp, dịch vụ thương mại và có định chế còn xem 3) là gia đình là một lãnh vực thứ ba. nói thì hay ho thế? nhưng thử nhìn các tổ chức phi chính phủ xem thế nào? lúc đầu cũng nói thế nhưng bản chất thì sao????

  Trả lờiXóa
 13. XHDS có thể áp dụng ở nhiều nước khác nhau nhưng ở Việt Nam do đặc thù của lịch sử và dân tộc, Đảng Cộng sản là đảng duy nhất đóng vai trò lãnh đạo đất nước, các XHDS trong nước đều phải nằm trong quản lý của Đảng và nhà nước. Những mô hình XHDS mà các nước phương tây áp dụng vào nước ta không gì ngoài mục đích hạ bệ vai trò lãnh đạo của Đảng, chống chính quyền.

  Trả lờiXóa
 14. Xã hội dân sự là một cái mác được hô lên để thế lực thù địch chống phá nhà nước ta. Được hậu thuẫn về tinh thần và vật chất, chúng lôi kéo những người sống trong và ngoài nước làm loạn. Bóp méo sự thật để làm xấu hình ảnh Đảng, nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 15. cái gọi là xã hội dân sự đó thứ vũ khí mà cá thế lực phản động hay thù địch với chúng ta tạo dựng để chứa chấp những phần tử phá hoại nền độc lập dân chủ của nhân dân. một công cụ được hợp thức hóa quốc tế bằng nhiều tổ chức nhóm phi chính phủ.
  XHDS là cái mà chúng ta không cần đến trong quá trình phát triển của xã hội, đất nước như thế nào nếu không có những con người đi phá hoại nền văn minh của nhân dân. chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn

  Trả lờiXóa
 16. một xã hội văn minh dân chủ như xã hội XHCN của ta liệu cần đến cái XHDS, trong cái xã hội dân sự này thì người dân có thể làm những gì tự do đóng góp những suy nghĩ bậy bạ trong cái vỏ bọc dân chủ tự do.
  cái vỏ bọc dân chủ tự do thì không thể che đậy hết những điều sai trái đã làm. xét cho cùng thì xã hội dân sự là một xã hội gì? nó là hình thức nào cho con người. nhìn nhân thì XHDS chính là đòn đánh phá hoại gửi tới các nước xã hội chủ nghĩa để xóa bỏ chế độ này trên thế giới

  Trả lờiXóa
 17. xã hội dân chủ chính là việc các tổ chức phản động lưu vong bắt trước các nước phương tây để áp dụng vào Việt Nam với ý đồ đen tối đó là chia rẽ nội bộ đất nước, đòi ly khai, đa đảng, đòi sống ngoài vòng pháp luật nhưng thử hỏi rằng một đất nước theo chủ nghĩa xã hội tiên tiến như chúng ta liệu có cần đến xã hội dân chủ để kẻ xấu lợi dụng hay không. Có chăng là ở nước ngoài họ theo chủ nghĩa tư bản nên sự dân chủ, tự do của người dân bị đánh giá thấp so với những nhà tư bản lắm tiền nhiều của mà thôi. Chúng ta cần ngăn chăn âm mưu đen tối này của bọn chúng để không bị rơi vào cái bẫy của chúng.

  Trả lờiXóa
 18. Chúng ta cần sáng suốt hành động và giữ vững lập trường không để những cách mạng màu như châu phi có thể diễn ra ở việt nam. cái gọi là xã hội dân sự đó thứ vũ khí mà cá thế lực phản động hay thù địch với chúng ta tạo dựng để chứa chấp những phần tử phá hoại nền độc lập dân chủ của nhân dân. một công cụ được hợp thức hóa quốc tế bằng nhiều tổ chức nhóm phi chính phủ.

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ