Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

VIỆT NAM KHÔNG TỒN TẠI CÁI GỌI LÀ “XÃ HỘI DÂN SỰ”?Tĩn tò@

        Hiện nay, một số thanh niên yếu kém về chính trị, lung lạc về tư tưởng đang loay hoay với cái gọi là xã hội dân sự. Chưa biết những thanh niên đó có phải là những đối tượng đang lợi dụng vỏ bọc “đấu tranh cho xã hội dân sự ở Việt Nam” hay chỉ là những thanh niên chưa đủ bản lĩnh nhưng lại muốn làm chính trị, thì Việt Nam không xa lạ gì với “xã hội dân sự”.

       Liên hội Quốc tế các Tổ chức xã hội dân sự Civicus định nghĩa: Xã hội dân sự là lĩnh vực bên ngoài gia đình, nhà nước và thị trường, là nơi để người dân kết hợp hoạt động nhằm mục đích phát triển các lợi ích chung. Thành tố quan trọng nhất trong định nghĩa “xã hội dân sự” nêu trên chính là người dân. Mỗi người dân ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với bản thân và xã hội, từ đó họ tự nguyện tham gia vào các hoạt động cộng đồng giúp cho xã hội tốt đẹp hơn. 

       Ở Việt Nam, với định nghĩa như trên thì bản chất xã hội dân sự chả có gì là xa lạ, mới mẻ, lạ lẫm như các đối tượng hay rêu rao. Các tổ chức dân sự tại Việt Nam như các hội từ thiện, tổ chức khoa học, nghề nghiệp, tổ chức tôn giáo, các tổ chức phi chính phủ… Số lượng các tổ chức như thế không phải chỉ có một vài mà là hằng trăm, hàng nghìn tổ chức. Các tổ chức này tập trung vào các hoạt động chung tay cùng nhà nước trên các lĩnh vực như: xoá nghèo, xoá đói, văn hoá nghệ thuật, phát triển cộng đồng, chống các căn bệnh như HIV/AIDS… Vậy xã hội dân sự mà các đối tượng đang rêu rao làm gì?

      Bên cạnh sự tồn tại của các tổ chức dân sự nêu trên, nước ta còn có các tổ chức đoàn thể - chính trị- xã hội: Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chính Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam. Các tổ chức chính trị - xã hội này là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đó nhận được sự giúp đỡ từ nhà nước trong hoạt động đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Mặt trân Tổ Quốc Việt Nam tồn tại cho thấy tính ưu việt của chế độ ta “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất được tổ chức trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, bình đẳng về địa vị và độc lập về tổ chức. Quan hệ giữa các thành viên trong Mặt trận được thực hiện theo các nguyên tắc: Hiệp thương dân chủ, Hợp tác bình đẳng, Đoàn kết chân thành, tôn trọng lẫn nhau, Phối hợp và thống nhất hành động.”

      Sự thật là vậy! Song hiện nay các đối tượng trong nước luôn phủ nhận vai trò của các tổ chức tại Việt Nam và đòi hỏi những tổ chức “xã hội dân sư” muốn nhuốm màu chính trị. Chúng kêu gào cái gọi là “quyền dân sự chính trị” vì chúng cho rằng Đảng và Nhà nước Việt Nam đã tước đi quyền này khỏi tay người dân.

     Theo “Tuyên ngôn thế giới về quyền con người” năm 1948, quyền con người gồm quyền dân sự và quyền chính trị. Quyền dân sự là những quyền gắn với những từng cá nhân trong xã hội mà không thể chuyển giao cho bất kì ai: quyền sống, quyền tự do…Quyền chính trị là quyền thể hiện giá trị mà mỗi con người được hưởng: quyền bình đẳng, quyền tự do ngôn luận,… Vì thế làm sao có thể nói Việt Nam không có quyền dân sự chính trị? Hơn thế, xét về khách quan, Việt Nam được thế giới thừa nhận có quyền dân sự chính trị kể từ khi tham gia Công ước quốc tế khi tham gia vào công ước năm 1982. Xét về bản chất chế độ, tôn trọng, đảm bảo quyền công dân, quyền con người chính là bản chất của chế độ ta. Quyền dân sự chính trị mà mỗi người dân Việt Nam được hưởng chính là thành quả cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó, việc đảm bảo quyền công dân, quyền con người chính là trách nhiệm của Đảng và Nhà nước ta mà không phụ thuộc vào bất kì một thế lực, đảng phái nào khác. Xét về mặt pháp lý, quyền dân sự, quyền chính trị của công dân đều được trân trọng và ghi nhận trong Hiến pháp ngay từ khi nhà nước Việt Nam ra đời, Hiến pháp năm 1946 đến Hiến pháp năm 1992 cho đến “Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”.

      Từ những lập luận, lý lẽ trên cho thấy, việc các đối tượng rêu rao cái gọi là “xã hội dân sự” cũng như các “Diễn đàn xã hội dân sự” với những xuyên tạc, bịa đặt, thiếu cơ sở thực tế chỉ nhằm mục đích tạo ra sự bất ổn về chính trị - xã hội hiện nay. Mặt khác, có thể dễ dàng thấy rằng chính sự bất ổn định này là điều mà bọn phản động lưu vong cũng như các thế lực muốn hạ bệ uy tín của Việt Nam trên trường thế giới cũng như các thế lực muốn biến Việt Nam thành “sân sau” của chúng mong muốn!

FACEBOOK COMMENTS

8 nhận xét:

 1. Hiện nay chúng ta đang phải đương đầu với những cá nhân, tổ chức có suy nghĩ lệch lạc. Có quan điểm chính trị sai lầm. Chúng đang bị lợi dụng bởi các thế lực thù địch, tìm mọi cách để xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Bôi xấu chế độ ta, lợi dụng các quyền tự do dân chủ để đòi hỏi, yêu cầu, hạch sách nhà nước. Nhằm chỉa rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Chúng ta cần thăng tay trừng trị những kẻ đã và đang có âm mưu chống phá nhà nước.

  Trả lờiXóa
 2. Cái gọi là "xã hội dân sự" thực chất là một số bộ phận giới trẻ bị lợi dụng đi theo con đường sai trái tạo nên. Chúng luôn kêu gào về những quyền lợi của con người mà chúng cho rằng Đảng, nhà nước Việt Nam cướp đi của người dân, chúng nghĩ rằng đất nước Việt Nam của chúng ta không nhân quyền bằng các nước phương Tây. thực chất là chúng bị những đồng tiền thối tha lừa gạt, mê hoặc dẫn đến chống phá nhà nước.

  Trả lờiXóa
 3. Xã hội dân sự đang là cái mác để cho các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá nước ta. Những thanh niên có tư tưởng, quan điểm chính trị không rõ ràng, dễ bị lung lay đang bị lợi dụng xoay quanh cái xã hội dân sự để tuyên truyền, đăng tải những nội dung chống phá nhà nước, thực hiện những hành vi kích động, quấy nhiễu an ninh quốc gia. Lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta.

  Trả lờiXóa
 4. Theo “Tuyên ngôn thế giới về quyền con người” năm 1948, quyền con người gồm quyền dân sự và quyền chính trị. Quyền dân sự là những quyền gắn với những từng cá nhân trong xã hội mà không thể chuyển giao cho bất kì ai: quyền sống, quyền tự do…Quyền chính trị là quyền thể hiện giá trị mà mỗi con người được hưởng: quyền bình đẳng, quyền tự do ngôn luận....
  Cái gọi là xã hội dân sự chỉ là cái mác để chúng chống phá đất nước.

  Trả lờiXóa
 5. Hiện nay, một số thanh niên yếu kém về chính trị, lung lạc về tư tưởng đang loay hoay với cái gọi là xã hội dân sự. Chưa biết những thanh niên đó có phải là những đối tượng đang lợi dụng vỏ bọc “đấu tranh cho xã hội dân sự ở Việt Nam” hay chỉ là những thanh niên chưa đủ bản lĩnh nhưng lại muốn làm chính trị, thì Việt Nam không xa lạ gì với “xã hội dân sự”. Đó là một suy nghĩ , tư tưởng hết sức lệch lạc mà chúng ta cần ngăn chặn một cách triệt để.

  Trả lờiXóa
 6. Xã hội dân sự bản chất là cái mác của những kẻ muốn tuyên truyền chống phá đất nước. Chúng lợi dụng các quyền của công dân, gắn với cái mác dân chủ tự do để lôi kéo, dụ dỗ nhưng thanh niên có tư tưởng chính trị lệch lạc, yếu kém...đi theo con đường phản động. Xã hội dân sự với nững điều xuyên tạc, bịa đặt, thiếu cơ sở xác thực với mục đích tạo ra bất ổn chính trị xã hội.

  Trả lờiXóa
 7. Những thanh niên có tư tưởng, quan điểm chính trị không rõ ràng, dễ bị lung lay đang bị lợi dụng xoay quanh cái xã hội dân sự để tuyên truyền, đăng tải những nội dung chống phá nhà nước, thực hiện những hành vi kích động, quấy nhiễu an ninh quốc gia.Cái gọi là xã hội dân sự chỉ là cái mác để chúng chống phá đất nước.

  Trả lờiXóa
 8. MỘT ĐÀN LỢN RỐNG LÊN HƯỞNG ỨNG SAU KHI CON ĐẦU ĐÀN NA-PO-NE-ON HÔ: BỐN CHÂN TỐT, HAI CHÂN XẤU.
  (trại súc vật)

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ