Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

TIẾP DIỄN NHỮNG CHIÊU LOẠN NGÔN CỦA GIỚI BỒI BÚT VIỆT (Phần 2)        Tiếp diễn những chiêu loạn ngôn của mình, tên bồi bút Nguyễn Đình Trọng trên trang basam tiếp tục sàm tấu lên chủ nhân của gã những điều như sau: “Thực tế đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã nhiều lần chứng minh rằng đảng không những không vì lợi ích dân tộc Việt Nam mà đảng còn hi sinh lợi ích dân tộc Việt Nam cho lợi ích của đảng, cho những mục tiêu viển vông, siêu thực của đảng, cho cuộc cách mạng vô sản thế giới hão huyền, chỉ đẩy Dân vào chiến tranh hận thù, chỉ lấy Dân làm vật thí nghiệm, vật hi sinh cho chủ nghĩa xã hội hư vô!”. Cách để gã “cừu dân chủ” này lập luận thật khiến người ta ngứa con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải. Để minh chứng cho lời nói của mình gã dẫn chứng cụ thể như sau:

      Thứ nhất, theo gã: “Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa dân tộc Việt Nam vào con đường máu lửa, dân tộc Việt Nam đã trả giá máu quá đắt cho sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các sĩ phu Việt Nam yêu nước chỉ quanh quẩn trong nước, sử dụng lực lượng tại chỗ, lòng yêu nước chỉ được trang bị bằng gậy gộc, giáo mác đứng lên khởi nghĩa chống Pháp đều đơn độc, lẻ loi và cuộc khởi nghĩa nhanh chóng bị dìm trong máu”

Gã cừu dân chủ khả ố thân mến, thực tế cách mạng Việt Nam đã chứng minh rằng: 

“Thế nước có lúc thịnh lúc suy,

Song Hào kiệt đời nào cũng có”

Nguyễn Trãi cũng nói thêm

“ Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập;

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương”.

       Lòng yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, đã là lòng yêu nước, đã là con đường Việt Nam chân chính thì khi đất nước bị xâm lăng dù tay không cũng đánh cho bằng được, có hy sinh thân mình cũng có sá chi, chẳng phải “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” còn gì? Vấn đề khởi nghiệp chống Pháp ở Việt Nam bằng gậy gộc, giáo mác là vấn đề của lịch sử, vì giai đoạn đầu quân triều đình nhu nhược, nền kinh tế ta yếu kém, lạc hậu nên quân đội không được trang bị khí tài quân sự hiện đại như quân xâm lược nên khi lòng yêu nước dâng cao, dẫu biết mình chẳng có gì trong tay, nhưng nào có ai biết lùi bước, bất cứ thứ gì thân thuộc hàng ngày cũng trở thành vũ khí chống quân xâm lược, giáo mác, gậy tầm vông Việt Nam cũng đã bao phen làm thất điên bát đảo quân xâm lược phương Bắc, và gây cho Pháp nhiều tổn thất. Những tấm gương anh hùng liệt sỹ như Nguyễn Trung Trực đốt tàu Pháp trên sông Nhật Tảo; Hoàng Hoa Thám với khởi nghĩa Yên Thế mặc dù thất bại cũng đã làm cho thực dân Pháp phải bao phen hoảng loạn, đau đầu. Khởi đầu như thế thì không vinh quang à?

       Tiếp, gã minh chứng cho lập luận của mình bằng tấm gương những nhà nho yêu nước như cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, các cụ đã có những phương pháp đấu tranh mới, cho rằng có thể đòi độc lập cho dân tộc bằng phương pháp hòa bình, bất bạo động. Tuy nhiên, phương pháp của cụ Phan Bội Châu dựa vào Nhật để đánh Pháp thì chẳng khác nào “đuổi hổ cửa trước, rước beo cửa sau”. Người cũng đã tìm ra con đường cứu nước của mình theo khuynh hướng cách mạng vô sản nhưng do tuổi cao, sức yếu đành gửi gắm sự tin tưởng của mình vào Nguyễn Ái Quốc, và Hồ Chí Minh đã không làm cho cụ thất vọng. Còn con đường cứu nước của cụ Phan Chu Trinh thì hòa bình, bất bạo động thông qua hòa hiếu với Pháp để đuổi Pháp chẳng khác nào “xin giặc rủ lòng thương”. 

     Cụ Phan Chu Trinh với phong trào Duy Tân (1906)

         Gã còn ngoa mồm nói rằng “Phan Châu Trinh mất sớm, con đường cứu nước đúng đắn Phan Châu Trinh vừa khởi xướng, đành bỏ dở! Sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam thôi đành phó thác cho những người Cộng sản. Và dân tộc Việt Nam phải trải qua con đường đấu tranh bạo lực dằng dặc máu lửa và chứa chất hận thù đến tận hôm nay vẫn chưa thôi bạo lực, chưa trút bỏ hận thù” Nếu cụ Phan còn sống chắc cụ sẽ vả vào mặt của lũ bất nhân, phản phúc, lũ con cháu hậu thế mất dạy vài cái bạt tai cho chừa cái thói lộng ngôn, đặt điều, ăn không nói có. Trên Wikipedia có viết “Ngày 19 tháng 6 năm 1919, Phan Châu Trinh cùng với Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền và Nguyễn Tất Thành soạn bản "Yêu sách của nhân dân An Nam" gửi cho Hội nghị Versailles, ký tên chung là "Nguyễn Ái Quốc", và đã gây được tiếng vang”. Đây chính là những hoạt động mở đầu để hình thành nên con đường cách mạng vô sản ở Việt Nam. Cụ Phan Chu Trinh cũng sớm nhận ra con đường cải cách của mình là chưa phù hợp, cụ cũng đã theo con đường cách mạng mà Nguyễn Tất Thành lựa chọn, chỉ tiếc là do tuổi cao sức yếu, cụ qua đời không lâu sau đó. Có thế khẳng định rằng, nếu không có công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh bôn ba tìm đường cứu nước thì không thể có ngày hôm nay. Không có lý tưởng cộng sản Mác xít thì không thể có chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam như ngày nay được. Cũng là công dân Việt Nam, sao những người như Trần Ái Quốc tôi hay gần 90tr dân Việt Nam yêu nước không ai kêu ca, phàn nàn, mà chỉ một số ít mấy con “rận chủ và dâm chủ” suốt ngày thể hiện bằng cách kêu ca, phàn nàn, nói xấu Đảng Cộng sản thế này, thế nọ. Một lần nữa xin nhắc cho các nhà “cừu dân chủ” biết rằng với bản chất hiếu chiến của một kẻ đi ăn cướp, nếu không dùng bạo lực cách mạng, không đổ máu thì không bao giờ giành độc lập được cho dân tộc. Thậm chí máu tiếp tục đổ, đầu tiếp tục rơi nhưng để bảo vệ cho độc lập của dân tộc Việt Nam này thì Trần Ái Quốc tôi và gần 90tr người dân Việt Nam, tất nhiên là chừa cái lũ “dân chủ” chỉ giỏi võ mồm ra sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cho bằng được.

         Đáng khinh rẻ hơn, hắn còn chia rẻ dân tộc Việt Nam bằng cách bôi nhọ lãnh tụ Phan Chu Trinh, từ đó để hạ bệ các lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam trong đó có chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã được UNESCO công nhận là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Khi mô tả về Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) tiếp cận với Chủ nghĩa Mác – Lê nin thông qua bản “Sơ thảo lần thứ nhất luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin đăng trên báo Nhân Đạo Pháp. Người đã mừng rỡ và thốt lên “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ, hạnh phúc là đây, cơm áo là đây”. Đây là bước tiến quan trọng để Người đến với con đường cách mạng vô sản. Nhưng cái gã Nguyễn Đình Trọng lại xuyên tạc ra thành “Đọc luận cương của V. Lê nin về cách mạng bạo lực và hận thù của vô sản thế giới, Hồ Chí Minh, người Cộng sản Việt Nam đầu tiên, sung sướng đến ứa nước mắt reo lên: Đây rồi! Đây chính là cái mà chúng ta cần!” Nếu không có luận cương của Lê nin thì không biết cách mạng Việt Nam ngày nay sẽ đi đến đâu, liệu toàn thể nhân dân Việt Nam có được ngày hôm nay hay không, công lao của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, của Đảng Cộng Sản Việt Nam to lớn thế, vĩ đại thế mà vẫn có kẻ loạn ngôn muốn nói sao cũng được, thật là kẻ mất nhân tính, chẳng biết đến liêm sĩ và cũng không hề tồn tại chút liêm sĩ nào trong cái bản mặt của lũ “cừu dân chủ”.

Gã “vô liêm sĩ” tiếp lời: “Chiến thắng những đội quân xâm lược giành độc lập là chiến thắng của văn hóa và truyền thống Việt Nam, chiến thắng của khí phách, trí tuệ và tâm hồn Việt Nam, hoàn toàn không phải là chiến thắng của chủ nghĩa Mác Lê nin, của lí tưởng Cộng sản, không phải là chiến thắng của học thuyết hận thù, đấu tranh giai cấp”.
      Khi Trần Ái Quốc tôi đăng tải những trích đoạn này, bà con nhân dân Việt Nam chẳng cần phải suy nghĩ nhiều cũng có thể hiểu được nguyên nhân thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc là do đâu, để từ đó có thể phân biệt đúng sai. Trong khi các đối tượng “cừu dân chủ” ra sức thuyết trình về một chủ nghĩa Mác Lê nin là bạo lực, là hận thù thì chúng cũng đang lâm vào bước đường cùng khi chúng đuối lý, không biết giải thích sao cho đúng ý về bạo lực và hận thù. Hầu hết các học giả thông thái trên thế giới, kể cả những nhân sĩ thuộc xã hội Tư bản, nghiêng hẳn về tư bản cũng nghiên cứu về chủ nghĩa Mác, và họ khẳng định học thuyết Mác luôn đúng đắn, sáng suốt, vấn đề là ở chỗ phải vận dụng như thế nào để lý luận của những bộ óc thiên tài này được tỏa sáng trong thực tế mỗi nhà nước, mỗi thể chế chính trị. Hẳn quý vị còn nhớ, vừa mới đây thôi, các thế lực phản cách mạng âm mưu loại bỏ chủ nghĩa Mác thông qua tôn sùng lý thuyết ba làn sóng văn minh của AvinTốpphơ-một nhà tương lai học người Mỹ.


            Avin Tốp Phơ – Tác giả của thuyết ba làn sóng văn minh

        Tuy nhiên, khi nghiên cứu kỹ về lý thuyết ba làn sóng văn minh trên thì lại kế thừa những tư tưởng về học thuyết các hình thái kinh tế xã hội của Mác, và kế thừa sai lệch, cuối cùng thì người ta cũng quên ngay cái phát minh ngớ ngẩn đó và quay trở về với chủ nghĩa Mác. Đồng ý là chiến thắng đội quân xâm lược hùng hậu đó, truyền thống văn hóa Việt với lòng yêu nước luôn rực cháy hàng ngàn đời nay luôn là tâm điểm, là cội nguồn sức mạnh của Việt Nam để đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. Nhưng nếu chỉ có lòng yêu nước thôi chưa đủ, nếu chỉ cần lòng yêu nước là thắng tất cả thì tại sao các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta trước khi có Đảng đều bị đàn áp đẫm máu, tại sao cả khuynh hướng phong kiến như phong trào Cần Vương, Đông Du, Đông Kinh nghĩa thục đều thất bại thảm hại; Phong trào yêu nước theo Tư sản thì cũng bị dìm trong biển máu sau khi các lãnh tụ của Việt Nam Quốc dân Đảng bị đưa lên đoạn đầu đài? Khủng hoảng về đường lối lãnh đạo cách mạng đã được giải quyết khi Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh tiếp thu và vũ trang hóa lý luận Mác – Lênin về Việt Nam, khi Đảng ra đời, có chính cương, sách lược và đường lối cách mạng đúng đắn. Không có được đường lối sáng suốt thì mỗi truyền thống văn hóa thôi cũng không giải quyết được vấn đề gì. Đồng ý là cái giá của chiến tranh rất đắt, những sự hy sinh, mất mát đó là vô cùng to lớn. Nhưng đó lại là biểu hiện của lòng yêu nước, và khi lòng yêu nước được định hướng đúng đắn, người ta cảm thấy mình đang đi đúng hướng thì người ta đâu có tiếc gì chút sức lực của mình, tiếc gì thân mình.              Nếu ai cũng nghĩ đến bản thân mình như lũ rận chủ hải ngoại bán nước cầu vinh thì xã hội này loạn hết, khi có biến thì lũ “cừu dân chủ” chỉ biết chạy thoát thân, dẫm đạp lên nhau mà chết, chả còn gì là chút tình người, chút máu mủ, ruột rà, ngẫm nghĩ mà thấy xấu xa và đê tiện. Còn thân phận những người vì dân vì nước thì sao? Người chết được vinh danh, người sống được hưởng thành quả của chiến thắng, đồng ý là đôi lúc, đôi chỗ có người này còn thiệt thòi, người kia chưa được quan tâm, nhưng đó chỉ là số ít một vài cá nhân, vì những lý do khách quan và ngay sau khi nhận được phản hồi, những công lao của họ đã được Đảng, Nhà nước vinh danh, công nhận và đền bù xứng đáng. Người chết thì mồ yên, mả đẹp, người sống thì vui vẻ, chan hòa, đoàn kết giúp đỡ nhau. Chẳng ai hận thù ai, chỉ có những kẻ gây nên thù hận thì trong con mắt chúng luôn có sự tồn tại của thù hận, tự kỷ ám thị rồi buông ra những lời ngông cuồng, mất dạy./.

Trần Ái Quốc

FACEBOOK COMMENTS

2 nhận xét:

 1. Bác Hồ của chúng ta là danh nhân thế giới đã được cả thế giới công nhận, thế mà có những kẻ vô liêm sỷ, ko biết nhục đã chà đạp lên danh dự của người. Những kẻ như thế không nên sống làm j cho chật đất

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. công nhận hồi nào?
   Chỉ có Nguyễn Trãi và Nguyễn Du thôi.

   Xóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ