Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

Tinh thần ngày Quốc khánh 2/9 đời đời bất diệt!

   Tuyên ngôn Độc lập bất hủ 2-9-1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới, lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào mình đã trở thành công dân của một nước tự do và độc lập. Cũng với Tuyên ngôn 2-9, nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới đã nhìn thấy con đường mà mình dân tộc mình có thể lựa chọn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
   Cuối tháng 1- 1941, Nguyễn Ái Quốc trở về nước để trực tiếp lãnh đạo Cách mạng trong giai đoạn chuẩn bị tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tám do Hồ Chí Minh chủ trì, đã khẳng định rằng cách mạng Việt Nam là cách mạng giải phóng dân tộc, theo tinh thần dân chủ mới; và chính quyền cách mạng của nước dân chủ mới sẽ là của chung của toàn thể dân tộc.

                     Chiến thắng của Cách mạng tháng 8/1945
   Năm 1945, tình hình trong nước biến chuyển rất mau lẹ. Tháng 8-1945, Nhật đầu hàng Đồng minh. Quân Đồng minh chuẩn bị kéo vào nước ta để giải giáp vũ khí của Nhật. Thực dân Pháp cũng đang ráo riết chuẩn bị quay trở lại xâm lược nước ta một lần nữa. Tình thế lúc này là vô cùng khẩn cấp, nhưng cũng là thời cơ ngàn năm có một, nếu để trôi qua thì sẽ không bao giờ trở lại. Cần phải chớp thời cơ, dũng cảm và kiên quyết, kịp thời tổng khởi nghĩa giành chính quyền, chiếm thế thượng phong trước các thế lực đang nhăm nhe thôn tính Việt Nam, xác lập địa vị làm chủ đất nước của chính quyền nhân dân trước khi Đồng minh kéo vào nước ta và thực dân Pháp quay trở lại. Với nhãn quan cách mạng vô cùng sáng suốt, Hồ Chí Minh đã khẳng định: Lúc này dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải giành cho bằng được nền độc lập cho Tổ quốc.
   Trong hai ngày 16 và 17-8-1945, Hồ Chí Minh đã lãnh đạo Tổng bộ Việt Minh tổ chức khai mạc Quốc dân Đại hội Tân Trào. Đại hội đã thông qua chủ trương phát động tổng khởi nghĩa trong toàn quốc. Đại hội cũng thông qua nhiều chính sách lớn về đối nội, đối ngoại; thành lập Uỷ ban Dân tộc giải phóng Việt Nam, bao gồm 15 thành viên, do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch và Trần Huy Liệu làm Phó Chủ tịch.
   Với sự lãnh đạo tài tình của Hồ Chí Minh, Tổng khởi nghĩa Mùa thu tháng Tám 1945 đã giành thắng lợi vang dội, xoá bỏ ách thống trị của phong kiến, thực dân; quyền làm chủ đất nước lần đầu tiên được trao về tay nhân dân lao động.
   Sau khởi nghĩa, Uỷ ban dân tộc giải phóng đã đã bổ sung thêm nhiều nhân sỹ, trí thức có tâm huyết và tinh thần yêu nước, thành lập Chính phủ Lâm thời Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.
   Ngày 2-9-1945, trên lễ đài lớn tại quảng trường Ba Đình lịch sử, trước cuộc mít tinh của đông đảo nhân dân, bao gồm hàng trăm ngàn đồng bào Hà Nội và cả nước đổ về tụ hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời, đã trang trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập bất hủ, tuyên bố với quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể nhân loại trên thế giới, bắt đầu từ nay Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã ra đời. Tuyên ngôn nhấn mạnh: Tất cả các dân tộc trên thế giới đều có quyền bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Tất cả các quyền đó đều là những quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của mỗi dân tộc trên thế giới. Tuyên ngôn khẳng định: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng Minh chống phát xit mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập!

                            Bản tuyên ngôn độc lập của Bác
....Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy.”
   Tuyên ngôn Độc lập bất hủ 2-9-1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới, lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào mình đã trở thành công dân của một nước tự do và độc lập. Cũng với Tuyên ngôn 2-9, nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới đã nhìn thấy con đường mà mình dân tộc mình có thể lựa chọn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

                      Bác đọc bản tuyên ngôn độc lập ngày 2/9
   Và cũng bắt đầu từ Tuyên ngôn 2-9, người dân Việt Nam bắt đầu một cuộc sống mới. Phấn khởi và tự hào, tất cả mọi công dân Việt Nam bắt tay vào sự nghiệp đấu tranh đầy gian khổ hy sinh, không tiếc của cải và cả xương máu của mình, vừa kháng chiến vừa kiến quốc. 66 năm qua là cả một quá trình phấn đấu hy sinh không gì so sánh nổi của cả dân tộc để bảo vệ và xây dựng nên Tổ quốc Việt Nam hôm nay.

                       Bác sống mãi trong lòng dân tộc Việt Nam
   Ngày nay đất nước ta đã lớn mạnh hơn gấp nhiều lần; Việt Nam đã trở thành một quốc gia có uy tín trên trường quốc tế. Kỷ niệm 66 năm ngày Quốc khánh 2-9, mỗi người Việt Nam dù đang bất kỳ nơi đâu, ngay trong lòng đất mẹ hoặc ở xa Tổ quốc, cũng không khỏi xúc động bồi hồi, khi nhớ lại khí thế đầy hào hùng, sôi sục và náo nức của những ngày đầu cách mạng, đặc biệt là ngày Quốc khánh 2-9-1945 lịch sử, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh cất lên giọng nói ấm áp của Người, đọc Tuyên ngôn 2-9, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
   Và trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, tinh thần của ngày Quốc khánh 2-9 sẽ đời đời bất diệt.

TÁC GIẢ: Unknown // 8/27/2013 10:40:00 SA
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

20 nhận xét:

 1. Ôi ngày mùng 2 tháng 9! Sau bao nhiêu năm đấu tranh kiên cường, biết bao nhiêu máu đã đổ, bao nhiêu phen vùng dậy quật cường, khát vọng độc lập dân tộc đã trở thành hiện thực trên sắc thắm cờ đỏ sao vàng Cách mạng Tháng Tám. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở khu vực Đông nam Châu Á ra đời.

  Trả lờiXóa
 2. Lịch sử luôn luôn khắc ghi ngày ấy. Thắng lợi rực rỡ của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, một lúc khiến "Đế quốc Pháp đại bại, Nhật đầu hàng quân Đồng minh, vua Bảo Ðại thoái vị..." đã giành quyền làm chủ đất nước về tay nhân dân. Vinh quang ấy thuộc về toàn thể nhân dân Việt Nam, thuộc về Ðảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

  Trả lờiXóa
 3. Thắng lợi của Cách mạng tháng tám 1945 đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trong giờ phút lịch sử thiêng liêng của ngày 02/9/1945, qua Bản " Tuyên ngôn độc lập" Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng tuyên bố với quốc dân và thế giới rằng: "Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của thực dân Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm nay dân tộc đó phải được tự do - dân tộc đó phải được độc lập".

  Trả lờiXóa
 4. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định với thế giới "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thực sự đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền độc lập tự do ấy".


  Trả lờiXóa
 5. Đây là lần đầu tiên nhân dân một nước thuộc địa nhỏ yếu, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, đã anh dũng vùng lên giải phóng khỏi xiềng xích của đế quốc và tay sai. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng dân tộc thuộc địa và nữa phong kiến, một Đảng cộng sản mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công và đã nắm chính quyền trong cả nước!

  Trả lờiXóa
 6. Ði theo ngọn cờ Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, với niềm tin được soi sáng từ truyền thống lịch sử, nhất định chúng ta sẽ sớm thành công trong việc đưa đất nước tiến lên trên con đường đổi mới dưới sự lãnh đạo của Ðảng. Từng bước sánh vai với các nước trên thế giới.

  Trả lờiXóa
 7. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem hết tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững độc lập dân tộc, thực hiện mục tiêu cao đẹp "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

  Tinh thần Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt !.

  Trả lờiXóa
 8. Buổi trưa ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình – Hà Nội, trong cuộc mitting của trên 50vạn nhân dân Hà Nội và vùng lân cận chào mừng chính phủ, chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập tuyên bố với nhân dân Việt Nam và thế giới rằng: nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đã ra đời.

  Trả lờiXóa
 9. Bản tuyên ngôn độc lập là kết quả của bao nhiêu máu đã đổ và bao nhiêu tính mạng đã hy sinh của những người con anh dũng của Việt Nam trong nhà tù, trong trại tập trung, trên những hải đảo xa xôi, trên những máy chém, trên chiến trường. Bản tuyên ngôn độc lập là kết quả của bao nhiêu hy vọng gắng sức và tin tưởng của hơn 20 triệu nhân dân Việt Nam!

  Trả lờiXóa
 10. Ngày độc lập 2/9/1945 là ngày hội lớn của dân tộc Việt Nam, chấm dứt chế độ thực dân phong kiến ở nước ta, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên nhân dân ta làm chủ vận mệnh của mình để thực hiện độc lập, tự do và hạnh phúc!

  Trả lờiXóa
 11. Sớm nay ra đường, nắng vàng nhạt, nghe như gió heo may len vào trong tóc khiến lòng người bâng khuâng. Ai cũng nhớ ngày Tết độc lập và chào đón với nhiều cung bậc cảm xúc. Người người náo nức đi trên những con đường treo đầy băng rôn đỏ cùng cờ hoa rợp trời.

  Trả lờiXóa
 12. Những năm trước, cứ gần đến ngày Tết độc lập lại háo hức về quê. Về nhà thăm ông bà, xem truyền hình trực tiếp lễ mít tinh tại quảng trường Ba Đình và xem lại những bộ phim tư liệu đen trắng có giọng nói của người Hà Nội rất xưa.

  Trả lờiXóa
 13. Mình thích nhất là thước phim Bác đọc tuyên ngôn ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945. Duyệt binh có cả xe đạp và trang phục quần soóc mà vẫn hoành tráng, trang nghiêm. Giọng Bác ấm áp vang lên: "Tôi nói đồng bào nghe rõ không?".

  Trả lờiXóa
 14. Mấy hôm nay có việc đi ngang qua bờ hồ, dọc Tràng Thi, Điện Biên Phủ, ngang qua lăng Bác. Dọc đường đã giăng đầy đèn, hoa, cờ quạt, nghe không khí náo nức tươi vui. Mình cũng vui lây. Chắc hẳn nhiều người cũng giống mình, thuộc làu làu những câu thơ của Tố Hữu về một ngày mùa thu đáng nhớ.

  Trả lờiXóa
 15. Hôm nay sáng mùng hai tháng Chín
  Thủ đô hoa vàng nắng Ba Đình
  Muôn triệu tim chờ, chim cũng nín
  Bỗng vang lên tiếng hát ân tình
  Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh…

  Trả lờiXóa
 16. Mùa Thu năm nay đã níu bước chân mình ở lại. Mình vẫn thích cuối giờ chiều trước những ngày lễ lớn được lượn một vòng qua quảng trường Ba Đình. Chỉ cần ngấm cái không khí chuẩn bị, lòng đã thấy vui, dù ngày mai có thể không chen được chân vào đó.

  Trả lờiXóa
 17. Ngày mùng 2 tháng 9 năm nay mình sẽ ở lại, hòa vào dòng người nô nức khắp các ngả đường tiến về Lăng, mở lòng đón nắng vàng, gió mát và những bài hát cất lên cao vút khắp mọi nơi.

  Trả lờiXóa
 18. Hôm nay 28 rồi, còn 5 ngày nữa là đến ngày 2.9. Niềm vui này tất cả mọi người đều chò mong, ngày này gọi là tết độc lập. Những ngày này làm cho tâm trạng cảm thấy bồi hồi xúc động. Nhớ Bác và cảm ơn Đảng, cảm ơn những hy sinh của các thế hệ cha anh cho chúng ta được có ngày độc lập hạnh phúc này.

  Trả lờiXóa
 19. Chúng ta tự hào vì là người Việt Nam, từ hào về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc. Tuyên ngôn Độc lập bất hủ 2-9-1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới, lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào mình đã trở thành công dân của một nước tự do và độc lập. Cũng với Tuyên ngôn 2-9, nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới đã nhìn thấy con đường mà mình dân tộc mình có thể lựa chọn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. đúng như vậy ngày quốc khánh 2/9 /1945 đã thấm sâu vào máu của mỗi người dân đất Việt,bạn và tôi cũng rất tự hào về một nước Việt Nam ngày càng cùng mạnh

   Xóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ