Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

VAI TRÒ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Điều 4 hiến pháp, đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam nên Đảng Cộng Sản Việt Nam luôn là mục tiêu công kích nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo, tác động phá hoại tư tưởng làm suy đồi, bôi nhọ Đảng, mục tiêu cuối cùng của những tên phản động là thay đổi chế độ, làm suy yếu năng lực lãnh đạo của Đảng. Trong đó thủ đoạn của bọn chúng là truyền bá tư tưởng xấu: “Đảng và nhân dân vị thế bị tráo”. Đọc tiêu đề trên ta cũng hiểu rằng mục đích của Đảng Cộng Sản Việt Nam là làm cho dân ấm no hạnh phúc, dân là lực lượng “dâng thuyền cũng có thể nhấn chìm thuyền” nếu xa rời nhân dân, không đảm bảo lợi ích của nhân dân thì Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ đi lệch con đường phát triển, luộn điệu của bọn chúng luôn là khiêu khích làm lệch lạc sự hiểu biết của quần chúng như: “Dưới con mắt cường quyền, Nhân dân hiện ra như bầy cừu chỉ có khả năng biểu cảm bằng tiếng “be be”, suốt đời cần được bề trên “chăn dắt”; hay như đám học trò thiểu năng, “giáo dục” suốt mấy chục năm mà vẫn không khá lên được, thành thử mãi vẫn chưa đủ tầm dân trí, để xứng đáng hưởng những quyền tự do dân chủ, mà thế giới vẫn coi là quyền tối thiểu…” nó như muốn kích động quần chúng nhân đứng lên lật đổ chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa để thay thế bằng chế độ khác, trong khi đó ta không thể phủ nhận những giá trị mà quần chúng nhân dân đã tạo ra, là chủ thể chân chính sáng tạo lịch sử, là động cơ của mọi cuộc cạch mạng xã hội. Đảng Cộng Sản Việt Nam không coi Nhân dân là “bầy cừu” cũng không coi Nhân dân là đám học trò thiểu năng, mà Nhân dân là lực lượng nằm quyền Đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ đại diện cho lợi ích cho quần chúng Nhân dân. Nhân dân giữ vai trò giám sát thông qua Mặt Trận tổ quốc và các đoàn thể. Nhân dân sẽ xây dựng Đảng tham đóng góp ý kiến xây dựng phê bình chỉnh đốn Đảng. Đảng và nhân dân không thể hoán đổi vị trí vì vai trò của Nhân dân là cốt yếu, Đảng là tổ chức đại diện. Bọn chúng lôi những hiến pháp không phù hợp với nước ta để nhận xét đánh giá đất nước ta. Bọn chúng luôn đòi hỏi tự do tôn giáo đời quyền lợi, đòi “tự do tín ngưỡng”. Tất cả các tôn giáo đều du nhập từ nước ngoài khi du nhập và đất nước ta phải tuân theo những quy định của pháp luật, nó không xâm phạm quyền lợi hay truyền bá tư tưởng của các tôn giáo mà pháp luật nhằm định hình và phát triển ổn định bền vững của tôn giáo, phục vụ vào mục đích chung của dân tộc, đoàn kết dân tộc ngay điều 1 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội SỐ 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18 tháng 6 năm 2004 VỀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO cho biết: “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Nhà nước bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Không ai được xâm phạm quyền tự do ấy. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Công dân có tín ngưỡng, tôn giáo hoặc không có tín ngưỡng, tôn giáo cũng như công dân có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau phải tôn trọng lẫn nhau” mục đích của Đảng cũng được thể hiện ở Điều 5: “Nhà nước bảo đảm quyền hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật; tôn trọng giá trị văn hoá, đạo đức tôn giáo; giữ gìn và phát huy những giá trị tích cực của truyền thống thờ cúng tổ tiên, tưởng niệm và tôn vinh những người có công với nước, với cộng đồng nhằm góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng nhu cầu tinh thần của nhân dân
          Đảng hoạt động luôn lấy ý kiến đông đảo quần chúng Nhân dân vào những quyết định của mình. Đảng luông tổ chức những cuộc họp chất vấn, công khai nhằm mục đích là để toàn thể những đảng viên đại diện được tham gia đóng góp ý kiến và biểu quyết những quyết những chủ trương, đường lối của mình. Chúng nêu lên quan điểu đổi tên “lực lượng vũ trang nhân dân” thành “lực lượng vũ trang Đảng Cộng Sản Việt Nam” là muốn chia tách sự đoàn kết giữa lực lượng vũ trang với nhân dân, trong khi nhiệm vụ của các lực lượng vũ trang nhân dân là bảo vệ an nih quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội và an ninh tổ quốc, rõ ràng những phần tử truyền bá khẩu hiệu này rất thâm độc, muốn chia tác nhân dân với lực lượng bảo vệ Nhân dân để chúng lợi dụng điều đó lại tuyên truyền khẩu hiệu “Nhà Nước Việt Nam không tuân thủ dân chủ, nhân quyền, lực lượng vũ trang phục vụ ý chí của Đảng Cộng Sản không phục vụ quyền lợi của nhân dân” từ đó móc nối với các nước phương tây gây sức ép, cấm vận, để từ đó làm thay đổi chế độ chính trị của nước ta.

          Chúng tuyên truyền khẩu hiệu bãi bỏ “nghĩa vụ quân sự” mục đích rất nham hiểm. Tuyển “nghĩa vụ quân sự” không phải xấu, khi vào môi trường quân đội các học sinh sinh viên sẽ được đào tạo cả về thể chất lẫn tinh thần, hiểu được nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc trước các thế lực thủ địch và đế quốc xâm lăng, ở đó sẽ là điều kiện tốt nhất giúp những những học sinh sinh viên nhân dân có được những phẩm chất đúng đắn, bản lĩnh và ý chí kiên cường. Bọn chúng còn nhầm tưởng “nghĩa vụ quân sự” là “nghĩa vụ quốc tế”.
Văn Nam

TÁC GIẢ: Unknown // 7/27/2013 02:39:00 CH
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

2 nhận xét:

  1. Mỹ vẫn luôn vậy mà, khơi mào chiến tranh rồi bán vũ khí hoặc là tự mình đi đánh chiếm nước khác, nơi nào Mỹ đánh chiếm thì nơi đó điều có nhiều nguồn lợi có thể phục vụ cho Mỹ ví dụ khu trung đông thì có dầu mỏ, rồi các nước xa hơn mà có các phe đối lập thì Mỹ làm giàu bằng bán vũ khí, các thời kì chiến tranh thế giới làm gì có viên đạn nào rơi trên đất Mỹ đâu

    Trả lờiXóa
  2. Những sự so sánh khập khiễng những sự chụp mũ ngớ ngẩn những xuyên tạc trắng trợn những gì bì ổi nhất xấu xa nhất những con rận đều sử dụng hết những phương thức hoạt động cũ cho đến những phương thức hoạt động mới đây đó là tuyên truyền những luận điệu xấu xuyên tạc sự thật tất cả chúng đều vì một mục đích đó là chống phá Đảng chống phá nhà nước kẻ vì tiền kẻ vì bị bệnh tâm thần bi hoang tưởng kẻ vì bất mãn kẻ vì bị khống chế và có kẻ là vì ngu chúng đang phục vụ đang làm những con dối hoạt động cho những kẻ phản động những tổ chức thù địch với nước ta.

    Trả lờiXóa

 

Thống kê

  • bài viết
  • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ