Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

Thấm nhuần lời dạy của Bác “CAND – Đối với Chính phủ phải tuyệt đối trung thành”         Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức về đạo đức cách mạng không chỉ là lý thuyết, triết lý trừu tượng mà bắt nguồn, kế thừa, phát triển đạo đức của dân tộc Việt nam và tinh hoa đạo đức nhân loại. đó là sự vận dụng những tư tưởng cách mạng của Mác – Lenin vào thực tiễn đất nước ta, đồng thời quan trọng hơn là những tư tưởng cách mạng ấy được thể hiện bằng những hành động cách mạng thực tiễn của bản thân trong quá trình tìm đường cứu nước.

        Tư tưởng và tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh được thể hiện rất toàn diện, sinh động và có ý nghĩa quan trọng trong điều kiện Đảng cầm quyền . Mỗi lời Bác nói , mỗi việc làm của Người đều tác động mạnh mẻ đến các cán bộ, Đảng viên và nhân dân được thể hiện tập trung ở các phẩm chất cơ bản như : Trung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, tinh thần quốc tế trong sang…
          Công an nhân dân là một công cụ chuyên chính, trọng yếu của Đảng và Nhà nước ta, thực hiện chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước và trực tiếp đấu tranh với các thế lực phản cách mạng, tội phạm, đó là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN vì sự ổn định, phát triển của đất nước, vì sự bình yên, cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
        Trước các yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng mới Công an nhân dân được xây dựng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, chăm lo giáo dục, rèn luyện cán bộ chiến sỹ về phẩm chất chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng cộng sản, với Nhà nước, với nhân dân. Giáo dục phẩm chất đạo đức là một vấn đề quan trọng hàng đầu trong đó học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là rất quan trọng. mỗi cán bộ chiến sỹ công an trên từng cương vị công tác, bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng cần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong nội hàm tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức vì nước quyên thân có quan điểm “ đối với Chính phủ phải tuyệt đối trung thành”.
“Đối với Chính phủ phải tuyệt đối trung thành” được Bác Hồ nêu ra trong hoàn cảnh Đảng ta tạm thời không ra công khai hoạt động. Do đó, trung thành với Đảng ẩn trong thuật ngữ trung thành với Chính Phủ, đây là biểu hiện phẩm chất hàng đầu của người cộng sản cách mạng, đi theo lý tưởng của Đảng để mang lại độc lập tư do cho dân tộc thoát khỏi ách thống trị của bè lũ đế quốc, trong điều kiện đấu tranh giành chính quyền, kháng chiến chống pháp và Mỹ xâm lược mỗi người dân là một chiến sỹ với khẩu hiệu hành động “ tất cả vì Tổ Quốc quyết sinh” đã cùng nhau đứng lên đấu tranh bảo vệ độc lập tự do cho dân tộc.
       Bảo vệ an ninh trật tự là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay, lực lượng nòng cốt, chủ yếu thực hiện nhiệm vụ đó không ai khác là Công an nhân dân, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân là : “chống kẻ địch trong nước, chống bọn phá hoại”, “ công an nhân dân phải đánh địch thường xuyên, lúc chiến tranh có việc, lúc hòa bình lại nhiều việc hơn, còn chủ nghĩa đế quốc là bọn phá hoại…” lời chỉ dẫn đó của Hồ Chí Minh vẫn là phương châm hoạt động của lực lượng Công an nhân dân trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của mình.
        Hiện nay, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, đất nước ta đang phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức không nhỏ. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình” kích động bạo loạn, lật đổ; triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để gây mất ổn định chính trị. Tình hình tham nhũng tiêu cực, sự xuất hiện tội phạm mới và hoạt động của bọn tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm về môi trường, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông… tiếp tục diễn biến phức tạp, trở thành mối quan tâm lớn của toàn xã hội. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đặt ra hết sức nặng nề, khó khăn, phức tạp.
        Tình hình trên đặt ra cho lực lượng Công an nhân dân những nhiệm vụ hết sức nặng nề. Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị đó, Công an các cấp cần phải thật sự thấm nhuần lời dạy của Bác “CAND – Đối với Chính phủ phải tuyệt đối trung thành” để đáp ứng các yêu cầu công tác mới.


        Công cuộc đổi mới của nước ta ngày càng phát triển theo chiều rộng và chiều sâu, có những thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn mới đòi hỏi mỗi chiến sỹ công an nhân dân không ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng, suốt đời phấn đấu quên mình vì Tổ quốc, chế độ XHCN, vì dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Việc phát động và tổ chức rộng rãi cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ” rất có ý nghĩa trong điều kiện hiện nay. Cuộc vận động được quán triệt sâu sắc và duy trì là biện pháp để mỗi cán bộ chiến sỹ lực lượng công an nhân dân thực hiện tốt lời dạy của Bác “ đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành” thể hiện tinh thần tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, phấn đấu vì mục tiêu xây dựng đất nước Việt nam giàu mạnh…//


FACEBOOK COMMENTS

17 nhận xét:

 1. Công an nhân dân luôn thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy, vì vậy lực lượng Công an chỉ biết còn Đảng là còn mình, tuyệt đối trung thành với Đảng, trung thành với Nhà nước, trung thành với nhân dân.Lực lượng Công an nhân dân luôn học tập và làm theo lời Bác trong học tập và chiến đấu để giữ bình yên cho nhân dân.

  Trả lờiXóa
 2. tình hình hiện nay có nhiều khó khăn và thách thức lớn đối với đất nước vì các loại tội phạm không ngừng gia tăng và thủ đoạn của chúng ngày một tinh vi hơn và nguy hiểm hơn. điều đó cho thấy chiến sĩ công an gặp nhiều khó khăn nhưng trật tự xã hội vẫn được giữ vững và được duy trì tốt. Lực lượng công an cần tích cực rèn luyện làm theo lời bác dạy để giữ vững nước nhà có thể mới tạo tiền đề tốt cho phát triển đất nước

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. công an hay côn an

   Xóa
  2. khi có những vụ việc gì liên quan đến ngành Công an trong thực thi nhiệm vụ là các nhà nhân danh dân chủ, nhân quyền lại tranh nhau rỉa rói như kền kền rỉa xác chết, dựng lên đủ điều, đủ chuyện để moi móc làm rối tung rối mù lên để khiến dư luận chú ý, cao hơn nữa là để kiện cáo với nước ngoài để kiếm chút đỉnh.Sự thật thì chẳng có vụ việc nào to tát gì cả,Lực lượng Công an làm nhiệm vụ để bảo vệ sự bình yên nhân dân thì sẽ phải có những sự tiếp xúc với nhân dân để triển khai công tác của mình nên những đụng chạm nhất định với nhân dân trong công việc, đôi khi có thể nhân dân chưa hiểu và có những hiểu lầm nhất định trong sự va chạm nhất định cũng là điều hiển nhiên mà thôi?

   Xóa
 3. công an nhân dân luôn là những lực lượng tiên phong trong phong trào bảo vệ nhân dân và bảo vệ an ninh trật tự, trong giai đoạn hiện nay do cơ chế thị trường mà một bộ phận nhỏ đã sa hóa về tính chất chính vì vậy đội ngũ lực lượng công an nên học tập và chấp hành nghiêm chỉnh lời dạy của Chủ Tịch Hồ Chí Minh để xứng đáng là những người được dân yêu dân mến trong cuộc sống hôm nay.

  Trả lờiXóa

 4. Công an việt nam là một công cụ chuyên chính để bảo vệ Đảng, Tổ quốc và bảo vệ cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Các ông cứ mở miệng là công an đánh người , Vậy các ông mong muốn một lực lượng công an như thế nào nữa? bù nhìn sai đâu làm đó như thiên lôi hay sao? Hay là công an ấy chỉ là tay sai của một nhóm lợi ích trong xã hội để tiến hành thống trị nhân dân? Vâng, điều đó không phải là điều mà nhân dân Việt nam mong muốn mà đại đa số nhân dân Việt nam thống nhất xây dựng một nền công an vì nhân dân và phục vụ nhân dân.

  Trả lờiXóa
 5. Bác luôn là người mãi mãi để chúng ta học tập. Việc thấm nhuần tư tưởng đạo đức của Bác là điều rất cần thiết cho giới trẻ hiện nay. Khi mà đát nước đang trong quá trình hội nhập, nhiều trào lưu không phù hợp để giới trẻ học tập lại đi học. Vì vậy thời gian gần đây cần có những biện pháp hợp lý để giới trẻ dàn tiếp nhiều hơn với tư tưởng của người

  Trả lờiXóa
 6. Bảo vệ an ninh trật tự là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay, lực lượng nòng cốt, chủ yếu thực hiện nhiệm vụ đó không ai khác là Công an nhân dân “chống kẻ địch trong nước, chống bọn phá hoại”, “ công an nhân dân phải đánh địch thường xuyên, lúc chiến tranh có việc, lúc hòa bình lại nhiều việc hơn, còn chủ nghĩa đế quốc là bọn phá hoại…” Công an nhân dân là một công cụ chuyên chính, trọng yếu của Đảng và Nhà nước ta, thực hiện chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước và trực tiếp đấu tranh với các thế lực phản cách mạng, tội phạm, đó là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN vì sự ổn định, phát triển của đất nước, vì sự bình yên, cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

  Trả lờiXóa
 7. Cho đến nay, Sáu điều Bác Hồ dạy về tư cách người Công an cách mệnh vẫn có sức lan tỏa đặc biệt, luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng CAND, giúp lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

  Trả lờiXóa
 8. Nhớ lời Bác, trước hết đối với tự mình, mỗi một cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng CAND cần suy nghĩ nghiêm túc về trách nhiệm của mình tự rèn luyện, học tập, làm việc tốt nhất, khắc phục những khuyết điểm, yếu kém, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 9. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn tự hào về lực lượng Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng, tin tưởng chắc chắn rằng, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, với nguồn sức mạnh vô địch từ nhân dân, với truyền thống anh hùng, Công an nhân dân Việt Nam dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn đến mấy, gian khổ bao nhiêu cũng một lòng, một dạ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân

  Trả lờiXóa
 10. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn tự hào về lực lượng Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng, tin tưởng chắc chắn rằng, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, với nguồn sức mạnh vô địch từ nhân dân, với truyền thống anh hùng, Công an nhân dân Việt Nam dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn đến mấy, gian khổ bao nhiêu cũng một lòng, một dạ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân

  Trả lờiXóa
 11. Mỗi đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Công an cần căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, cụ thể hóa Sáu điều Bác Hồ dạy thành những chuẩn mực về phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, thành những tiêu chuẩn thi đua để phấn đấu thực hiện.

  Trả lờiXóa
 12. Mỗi đơn vị và cán bộ, chiến sĩ Công an phải luôn chăm lo thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an với nhân dân; phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự; luôn quan tâm, chăm lo đời sống của nhân dân, phấn đấu thực hiện tốt khẩu hiệu “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

  Trả lờiXóa
 13. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an làm tham mưu, nòng cốt đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

  Trả lờiXóa
 14. Cán bộ, chiến sĩ Công an phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, suy nghĩ, hành động theo Sáu điều Bác Hồ dạy, luôn vững vàng trước sự tấn công của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, những cám dỗ tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường; đồng thời phải thường xuyên bồi đắp ý chí khắc phục khó khăn, gian khổ, đề cao tinh thần trách nhiệm; đề cao và cổ vũ ý thức say mê, năng động, sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu.

  Trả lờiXóa
 15. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, đòi hỏi phải có sự nỗ lực phấn đấu cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong đó lực lượng Công an nhân dân có vai trò hết sức quan trọng. Cần xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên đi vào hiện đại một số lực lượng quan trọng; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ