Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

Những trò mèo của Hoàng Xuân Phú-- Hương Lan ---

Hoàng Xuân Phú

       Trên trang nhà anh Tễu hôm 9-5 lại cho tiến sĩ giấy làm nhà báo. Có thể nói sau những nỗ lực để xóa bỏ Điều 4 Hiến Pháp không thành công nhưng cái tên PHÙ XUÂN HÁNG hay còn gọi Hoàng Xuân Phú đã nổi như cồn, mọi người vẫn họi HÁNG với nick name dễ thương: TIẾN SĨ GIẤY. Nhưng với quyết tâm : “HÁNG ĐÃ TRỞ LẠI LỢI HẠI HƠN XƯA”, Hoàng Xuân Phú đã xuất hiện với vấn đề mới hơn : QUYỀN CON NGƯỜI. 

       Quả thật đọc bài viết của anh Háng, tôi chưa muốn bàn gì về kiến thức của anh vì cái nick name của anh đã nói lên tất cả. Không biết anh đã ngó qua Hiến pháp chưa hay lại cắn hóng theo kiểu vì anh Háng là hay có cái tính CHÓ SỦA THEO BẦY, NHẶNG BAY THEO ĐÀN lắm. 

        Một bài viết khá dài, đề cập đến quyền con người theo kiểu mà giới trẻ hay gọi : ĐƯỢC VOI ĐÒI HAI BÀ TRƯNG, sao ông không bàn về các nghĩa vụ trước đi mà cứ đòi quyền lợi? Xin được trích dẫn quan điểm của một người chuyên sâu là: GS,TS. Hoàng Thị Kim Quế - Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội về: 

“Bản chất của nghĩa vụ trong mối quan hệ với quyền, tự do của con người và công dân: 

Nghĩa vụ là điều kiện bảo vệ, đảm bảo quyền, tự do con người và công dân và cũng là thuộc tính của đời sống xã hội, thuộc tính của quyền, tự do con người. Nghĩa vụ là điều kiện đảm bảo sự phát triển xã hội. Khi thực hành các quyền, tự do của mình, cá nhân rất dễ rơi vào trạng thái có nguy cơ lạm dụng, lợi dụng, vượt quá giới hạn và tràn sang miền cấm của luật và đạo đức xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến quyền, lợi ích của những người khác và xã hội. 

Xác định nghĩa vụ là xác định sự cân bằng giữa quyền và nghĩa vụ, giữa tự do và trách nhiệm, giữa lợi ích của cá nhân, nhà nước và xã hội. Các bộ luật quốc tế về quyền con người cũng như nội dung của hiến pháp các quốc gia đương đại đã có chung nguyên tắc: việc thực hiện các quyền và tự do của con người và công dân không được xâm phạm đến quyền và tự do của người khác. Điều 29 Tuyên ngôn thế giới về Quyền con người 1948, Lời nói đầu của Công ước quốc tế về Các quyền dân sự, chính trị, Công ước quốc tế về Các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa đã thể hiện nguyên tắc chung đó như sau: mỗi người, trong việc thực hiện, hưởng thụ các quyền và tự do cá nhân sẽ phải chịu những hạn chế do luật định nhằm bảo đảm sự thừa nhận và tôn trọng các quyền và tự do của người khác, các cá nhân có trách nhiệm với cộng đồng của họ và với các cá nhân khác. Đây là một cách quy định hợp lý tối ưu, đảm bảo độ an toàn cho mỗi cá nhân, cộng đồng và toàn xã hội. 

Quyền, tự do con người chỉ có thể là hiện thực trong cuộc sống khi có hệ thống các nghĩa vụ được xác định, kiểm soát và đảm bảo. Cả quyền, cả nghĩa vụ đều cần thiết phải có các bảo đảm chính trị, pháp lý và xã hội. Sự tường minh trong hiến pháp về các nghĩa vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để định hướng ý thức, hành vi cho các cá nhân, kể cả cá nhân công quyền về những nghĩa vụ, bổn phận của mình và hậu quả phát sinh do vi phạm. Nhận thức được nghĩa vụ bên cạnh quyền và cùng với quyền đó chính là cá nhân đã nhận thức được cái tất yếu, cái quy luật, triết lý sống và thế là họ tự do. Đó cũng chính là sứ mệnh, là trách nhiệm và công năng thực tế của hiến pháp. Sự nhập nhằng, không minh bạch về nghĩa vụ, về các nguyên tắc áp dụng của nghĩa vụ sẽ là điều kiện thuận lợi cho những ý nghĩ và hành vi vi phạm quyền, tự do của con người và công dân. Tương tự, sự lý tưởng hóa các nghĩa vụ bằng các quy định chung chung trong hiến pháp cũng dẫn đến sự xa lạ của hiến pháp đối với cuộc sống của con người. 

Trong nhà nước pháp quyền, dân chủ, nghĩa vụ của con người là tổng hợp các yêu cầu về đạo đức - pháp lý xuất phát từ những đòi hỏi khách quan của sự phát triển xã hội và của bản thân mỗi con người. Nghĩa vụ cơ bản hiến định là những quy định trong hiến pháp về hành vi bắt buộc của cá nhân và công dân, còn nhà nước, các cơ quan nhà nước, các cá nhân khác có quyền yêu cầu thực hiện các nghĩa vụ hiến định đó. Nghĩa vụ cơ bản được hiến định thể hiện trách nhiệm cá nhân đối với xã hội, nhà nước và những người khác. Không thực hiện nghĩa vụ cơ bản được hiến định sẽ dẫn đến trách nhiệm pháp lý theo luật định. 

Quyền và nghĩa vụ con người là hai phạm trù thống nhất biện chứng. Hiến pháp do vậy phải thể hiện được tính thống nhất biện chứng giữa quyền và nghĩa vụ của cá nhân, công dân. Nhưng quan niệm như thế nào cho đúng về tính thống nhất của quyền và nghĩa vụ của cá nhân, công dân? Tính thống nhất của quyền và nghĩa vụ không đồng nhất với quan niệm quyền phải đi đôi với nghĩa vụ trong mọi trường hợp, quyền không tách rời nghĩa vụ hay quyền hòa tan vào nghĩa vụ; cũng không phải là coi nghĩa vụ luôn là cái đi trước, rồi mới đến quyền, quyền phải xếp hàng sau nghĩa vụ... Nhận thức mối quan hệ giữa quyền và nghĩa vụ cũng chính là nhận thức mối quan hệ giữa cá nhân, nhà nước, cộng đồng và xã hội. Trong xã hội pháp quyền, dân chủ, tính chất của các mối quan hệ này đã thay đổi về chất. 

Cùng với quyền, tự do, nghĩa vụ cá nhân là bộ phận cấu thành trong quy chế pháp lý của cá nhân, công dân, không phụ thuộc vào việc nghĩa vụ có được quy định trong hiến pháp hay không. Việc hiến pháp các quốc gia quy định không nhiều về nghĩa vụ so với các quyền, điều đó đôi khi cũng có thể dẫn đến sự lầm tưởng là cá nhân, công dân chỉ có quyền mà không có nghĩa vụ, ngoại trừ một vài nghĩa vụ truyền thống như đóng thuế, nghĩa vụ quân sự. Từ góc độ so sánh, có thể nhận thấy một hiện tượng là các hiến pháp trước đây ít nói đến nghĩa vụ mà tập trung quy định về quyền. Nhưng trong các hiến pháp từ thế kỷ XX, bắt đầu từ Hiến pháp nước Đức 1919 cho đến hiện nay, vấn đề nghĩa vụ đã được quan tâm quy định nhiều hơn.” 


Điều 50. Ở nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa và xã hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyền công dân và được quy định trong Hiến pháp và pháp luật. 

Ông Phú cho rằng hiểu như vậy là phiến diện khi mâu thuẫn với Điều 49. 

Xin làm rõ thắc mắc này: Pháp luật nước CHXHCN VN quy định rất rõ về quốc tịch công dân trong luật quốc tịch rất rõ ràng: 

Điều 15. Quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha mẹ là công dân Việt Nam 

Trẻ em sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha mẹ đều là công dân Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam. 


Điều 16. Quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam 
1. Trẻ em sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người không quốc tịch hoặc có mẹ là công dân Việt Nam còn cha không rõ là ai thì có quốc tịch Việt Nam. 

2. Trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là công dân nước ngoài thì có quốc tịch Việt Nam, nếu có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ vào thời điểm đăng ký khai sinh cho con. Trường hợp trẻ em được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà cha mẹ không thỏa thuận được việc lựa chọn quốc tịch cho con thì trẻ em đó có quốc tịch Việt Nam. 

Điều 17. Quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha mẹ là người không quốc tịch 

1. Trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha mẹ đều là người không quốc tịch, nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam. 
2. Trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có mẹ là người không quốc tịch, nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam, còn cha không rõ là ai thì có quốc tịch Việt Nam. 

Điều 18. Quốc tịch của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ em được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam 
1. Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ em được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam mà không rõ cha mẹ là ai thì có quốc tịch Việt Nam. 
2. Trẻ em quy định tại khoản 1 Điều này chưa đủ 15 tuổi không còn quốc tịch Việt Nam trong các trường hợp sau đây: 
a) Tìm thấy cha mẹ mà cha mẹ chỉ có quốc tịch nước ngoài; 
b) Chỉ tìm thấy cha hoặc mẹ mà người đó chỉ có quốc tịch nước ngoài. 

=> thế nên không có gì là mâu thuẫn cả, lý luận của ông chỉ khiến cho những kẻ ngu muội tin mà thôi. 

QUYỀN HƯ ẢO 

Ông phú cho rằng Điều 21 chương 2 về quyền và nghĩa vụ con người “nghe có vẻ ngô ngô” : 

Điều 21. Mọi người có quyền sống 
Đây là tính nhân văn của Hiến pháp, thể hiện rõ khi đất nước ta có nhiều gia đình sinh con tật nguyền do di chứng của chất độc màu da cam nếu ở một số nước khác, những đứa trẻ tật nguyền như vậy sẽ không được sinh ra trên cõi đời này, không chỉ vậy các gia đình có con em như thế còn nhận được hỗ trợ từ xã hội. 

        Mọi người có quyền sống là những ai xâm phạm đến quyền sống của người khác sẽ bị trừng trị theo quy định cụ thể của pháp luật. Thậm chí với những người phạm tội, pháp luật luôn tạo điều kiện cho họ nhận ra và sửa chữa sai lầm, khi giảm nhẹ mức phạt cho những ai ra đầu thú hay cải tạo tốt, không những vậy còn giúp họ trở về cộng đồng với những nghề nghiệp phù hợp và trở thành những công dân có ích. 
         Còn về vấn đề tử hình, đây là trường hợp đặc biệt và nhạy cảm, mức án này cho thấy mức độ cực kỳ nghiêm trọng của tội cấu thành, ảnh hưởng nghiêm trọng cho xã hội. Nên khi chứng kiến vụ án có tính chất như vậy, đa số dư luận đều rất căm phẫn và đồng tình với quyết định cuối cùng của Tòa án. Bản án tử hình là lời đe dọa nghiêm khắc cho những kẻ coi thường pháp luật, hủy hoại cuộc sống của xã hội. Tuy nhiên, giữ hay bỏ mức phạt này còn là vấn đề cần suy xét. 
Điều 35. Công dân có quyền được đảm bảo an sinh xã hội. 
Ông Phú cho rằng điều khoản này chỉ áp dụng cho một số đối tượng xã hội nhất định và chỉ được hứa hẹn chung chung, không rõ ràng. Quả thật so với các nước đang phát triển thì vấn đề an sinh xã hội của VN chưa tốt bằng. Nhưng đặt trong điều kiện đất nước đang phát triển, dân số đông tăng nhanh như VN thì an sinh xã hội khó mà đảm bảo; tuy nhiên sự phối hợp giữa các cấp các ngành cùng các đoàn thể xã hội đã giúp vấn đề an sinh xã hội có bước tiến nhất định khi trẻ em được tạo điều kiện tới trường, đặc biệt là trẻ em miền núi, con thương binh liệt sĩ; người già và người có bảo hiểm y tế được ưu tiên khi khám bệnh;… 

QUYỀN THOI THÓP 

Ông Phú tuy là tiến sĩ giấy nhưng rất láu cá khi chỉ trích đơn lẻ một số đoạn gây hiểu lầm về Hiến pháp. Đó là những điều: 
Điều 71. Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm. 
Không ai bị bắt khi, nếu không có quyết định của tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt giữ người phải đúng pháp luật. 

Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc pham danh dự, nhân phẩm của công dân. 

Tôi trích nguyên văn điều 72 ắt hẳn sẽ cho thấy sự hợp lý của nó. Còn về việc anh Phú cho rằng có nhiều trường hợp bắt người vô cớ thì thiết nghĩ anh không cần bận tâm, ai có tội thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Điều 74. Công dân có quyền khiếu nại, quyền tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của Cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang hoặc bất cứ cá nhân nào. 

Việc khiếu nại, tố cáo phải được cơ quan Nhà nước xem xét và giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định. 

Mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể và của công dân phải được kịp thời xử lý nghiêm minh. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất và phục hồi danh dự. 

Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác. 

Ông Phú quả thật rất xảo quyệt khi không trích dẫn đầy đủ điều luật, hòng gây cách hiểu phiến diện và sai lầm cho những ai không am hiểu về Hiến pháp. Có lẽ việc tác giả trích dẫn nguyên văn các Điều trong Hiến pháp đã giải đáp thỏa đáng những hoài nghi hay căm tức của nhiều độc giả khi đọc bài của anh Háng. 

Không những trích dẫn không đầy đủ gây hiểu lầm mà ông Phú còn xuyên tạc sự thật về điều 59. 

Điều 59 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân. 
Bậc tiểu học là bắt buộc, không phải trả học phí. 
Công dân có quyền học văn hóa và học nghề bằng nhiều hình thức. 
Học sinh năng khiếu được Nhà nước và xã hội tạo điều kiện học tập để phát triển tài năng. 
Nhà nước có chính sách học phí, học bổng. 
Nhà nước và xã hội tạo điều kiện cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được học văn hóa và học nghề phù hợp. 
Việc trích dẫn đầy đủ các điều trong Hiến pháp là câu giải thích dễ hiểu nhất, đập tan mọi luận điệu của ông Phú. 

QUYỀN TREO TRÊN LỬA 

Một lần nữa chúng ta được chứng kiến bộ mặt phản đông trắng trợn của Phú, một người không có chút kiến thức về Lịch sử Đất nước viết những lời xuyên tạc lịch sử. giờ mà ngồi thuyết giảng cho Phú không khác nào nước đổ đầu vịt nên tác giả bài báo không bình luận gì thêm nữa. 

QUYỀN NẰM DƯỚI DAO 

Lại một lần nữa Phú “thắc mắc” về quyền tự do ngôn luận, biểu tình. Những vấn đề này tác giả đã từng bầy tỏ quan điểm về các bài trên Góc nhìn thời đại, xin mời độc giả ghé xem. 

Tóm lại: 

Sau khi đọc bài loằng ngoằng, linh tinh, rắc rối của ông Háng, cá nhân tác giả xin nhắn nhủ với độc giả khi đọc bài viết nào của ông Háng tức Hoàng Xuân Phú hãy kiểm tra lại thông tin bằng vài thao tác tìm kiếm kiến thức đơn giản như trích dẫn đầy đủ các điều luật cũng là một biện pháp hay tìm những thông tin liên quan trên các trang mạng đáng tin cây. Vì với tầm kiến thức hạn hẹp, Háng thường lợi dụng tâm lý dễ tin của độc giả để xuyên tạc sự thật. 

Chúc độc giả gần xa luôn tỉnh táo, cảnh giác trước những lời lẽ vu cáo, xuyên tạc, bịa đặt của HOÀNG XUÂN PHÚ. 

TÁC GIẢ: Unknown // 5/13/2013 06:59:00 CH
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

42 nhận xét:

 1. Vâng, xin cảm ơn tác giả của bài viết. Sao mà có những kẻ tiến sĩ kiểu gì vậy không biết. Ai lại đi gọi những quyền trong hiến pháp bằng những lời lẽ đầy khinh mạt và xúc phạm như vậy được chứ. Hiến pháp là do ủy ban soạn thảo hiến pháp quốc gia Việt Nam soạn ra để lấy ý kiến của nhân dân.Tập trung bao nhiêu trí tuệ của đất nước, vậy mà tên này dám ăn nói bậy bạ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đáng lẽ những người như ông Hoàng Xuân Phú phải đóng ghóp sức mình cho sự phát triển của đất nước chứ không phải là cái kiểu đi nói xấu nhà nước, nói xấu chế độ.
   Ông Phú ơi là ông Phú ! ông chỉ giỏi Toán thôi ! ông chỉ giỏi các con số thôi ! sao ông còn muốn giỏi cả chính trị ! nói thật chứ về chính trị thì ông thực sự là 1 kẻ ngu dốt ! 1 kẻ tâm thần không hơn không kém ! nực cười cho 1 người học rộng tài cao như vậy !

   Xóa
  2. Hoàng Xuân Phú bày tỏ quan điểm của một công dân, người có thể dùng lá phiếu của mình để dựng nên nhà nước trong một chế độ dân chủ thực sự, lại là một công dân được công nhận có trình độ tri thức. Nực cười thay, ông lại bị những công dân kém trình độ đến nỗi cam tâm giao phó quyền công dân của mình cho kẻ khác tùy quyền định đoạt phê phán là tâm thần. Bao giờ Việt Nam mới thoát ách nô lệ của CNCS như nhân dân Đông Âu với những con người vô ý thức ngay cả với bản thân mình. Buồn thay cho dân tộc Việt.

   Xóa
 2. Tiến sĩ giấy Hoàng Xuân Phú một kẻ không có đủ tư cách bàn về hiến pháp vì chính hắn không coi mình là người việt nam khi adua theo bọn phản động . Không biết hắn đã đọc qua Hiến pháp chưa nhưng qua suy nghĩ nông cạn của hắn thì có thể nói hắn không hiểu gì về hiến pháp khi đưa ra những ý kiến vô lý như vậy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Phú đang cơn động kinh đây mà, được các bạn cờ vàng tung hô, nên Phú đang cơn động cỡn không kiểm soát.

   Có thể thấy, trong bài viết của Phú, một giáo sư toán học, một nhà khoa hoc, nhưng lối tư duy trong bài viết này rất tủn mủn, nặng về chụp mũ và cảm tính. Không có dẫn chứng thuyết phục.

   Có có thể khẳng định chắc chắn rằng, Phú đã không dùng kiến thức để viết bài này, mà đã và đang dùng thứ tư duy của những con bò, cứ thấy màu đỏ là húc, không kể đúng sai.

   Thương cho Phú, và thương cho đám con cái của Phú.

   Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
 3. thời đại ngày nay việc tìm hiểu về luật rất đơn gian, mọi người nên đọc và tìm hiểu chính xác về luật trước khi đưa ra những nhận xét. mình học chuyên ngành cũng phải đọc rất nhiều văn bản luật,nó được ban hành và sửa chữa cùng với sự thay đổi của đời sống xã hội, dù còn nhiểu kẽ hở, nhưng nhìn chung nó đảm bảo đầy đủ quyền lợi và trách nhiệm, sự công bằng cho người dân!!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ông này là một nhà giáo, một nhà toán học nhưng ông Không hiểu được bản chất cũng như niềm tin của nhân dân ta với Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông đi ngược lại với lợi ích cũng như ước mong của nhân dân ta. Đưa ra những đề nghị thiếu thực tế như thế này

   Xóa
  2. Bản chất cũng như niềm tin của nhân dân ta với Đảng Cộng Sản Việt Nam...chỉ là con số không tròn trĩnh. Chỉ có những kẻ quá ngu muội mới tự hiến "quyền làm người" của mình cho kẻ khác như bạn mà thôi. Để rồi luôn cần đến kẻ "chăn dắt" như loài súc vật. Một ngày nào đó, Đảng sẽ xẻ thịt nó để liên hoan, đợi đấy!!!

   Xóa
 4. tốt nhất mọi người nên có những tìm hiểu đúng đắn về luật, để có những nhận xét và nhìn nhận đúng! và hiểu biết đúng về luật cũng xẽ giúp bản thân tránh được những sai phạm không đáng!

  Trả lờiXóa
 5. Mang danh tiến sĩ mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì về luật học cả. Lại còn có cả cái mác tiến sĩ Hoàng Xuân Phú to đùng nữa chứ, chẳng biết cái tiến sĩ này đào đâu ra nữa. Đã mang tiếng là người có ăn có học thì phải ăn nói cho nó chuẩn không là người đời người ta cười cho. Hiểu biết về luật thì bập bõm, ý thức thì lồi lõm vậy mà dám lớn tiếng bình luận về luật pháp.

  Trả lờiXóa
 6. bàn về vấn đề sửa đổi và bổ sung hiến pháp năm 1992 cho phù hợp với sự phát triển của đất nước hiện nay là điều mà cả đảng và đất nước toàn dân đang cố gắng hết sức mình để xây dựng để có được những đường lối chính sách và phát triển của đất nước một cách phù hợp và chúng ta cần những con người có tâm, có tầm chứ không phải một loại tiến sĩ giấy như háng xuân phú đâu nhé

  Trả lờiXóa
 7. việc mà một tiến sĩ giấy như háng xuân phú ấy nói thì chỉ mang tính phiếm diện không đúng với pháp luật và nghị quyết và chỉ thị của đảng và pháp luật của nhà nước việt nam. khi đọc các yêu sách mà tên háng xuân phú này đưa ra mình thấy thật lực cười cho hắn khi hắn ngồi đâu đó mà bàn về chính trị của đất nước việt nam ta cứ như thể là hắn à ông thánh ấy. vãi cả háng xuân phú

  Trả lờiXóa
 8. một người có trình độ học thức về toán học như vậy mà hắn lại không hoạt động vì mực đích phát triển đất nước và xây dựng đất nước đằng này hắn bàn về chuyện chính trị của đất nước mình theo cái nhìn và góc độ hoàn toàn mang tính phù phiếm và thiếu tính thiết thực vậy mà nói và yêu sách như đúng rùi thui rùi háng xuân phú ơi là háng xuân phú.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. tôi nghĩ lão chính là kẻ có tài mà không có đức, không biết đóng góp tài năng của mình xây dựng đất nước mà lại bị ma lực của đồng tiền của các thế lực thù địch mua chuộc quay lưng lại với dân tộc với tổ quốc

   Xóa
 9. cái thằng tiến sỹ giấy ăn nói nhố nhăng.không biết góp sức mình cho đất nước chỉ tìm cách làm sao phá hoại đất nước. mày sẽ không đật được mục đích đó đâu

  Trả lờiXóa
 10. thằng phù xuân háng kia mày không đủ tư cách đê bàn về chính trị,mày chỉ nhìn trên một góc độ mà dám bàn luận đến cả vấn đề lớn,chúng ta sẽ không nghe theo mày.

  Trả lờiXóa
 11. Ông này là một nhà giáo, một nhà toán học nhưng ông Không hiểu được bản chất cũng như niềm tin của nhân dân ta với Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông đi ngược lại với lợi ích cũng như ước mong của nhân dân ta. Đưa ra những đề nghị thiếu thực tế như thế này

  Trả lờiXóa
 12. việc mà một tiến sĩ giấy như háng xuân phú ấy nói thì chỉ mang tính phiếm diện không đúng với pháp luật và nghị quyết và chỉ thị của đảng và pháp luật của nhà nước việt nam. khi đọc các yêu sách mà tên háng xuân phú này đưa ra mình thấy thật lực cười cho hắn khi hắn ngồi đâu đó mà bàn về chính trị của đất nước việt nam ta cứ như thể là hắn à ông thánh ấy. vãi cả háng xuân phú

  Trả lờiXóa
 13. Mọi người chửi ông Phú Háng cũng đã nhiều rồi. Nên chăng chúng ta xem xét lại thật ký những điều ông ấy nói để có những cái nhìn thấu đáo và khách quan hơn. Vì nghĩ thế nên tôi đã tìm đọc các bài của Phú Háng. Nói chung là xuyên tạc nhiều quá, có những luận điểm đưa ra không có cơ sở, không đúng với thực tế. Có một điều nhận ra rằng cách dùng từ của Phú rất đắt và có kinh nhiệm viết. Giá như Phú háng biết sử dụng kiến thức quả mình đúng chỗ và đúng thời điểm.

  Trả lờiXóa
 14. Đúng là Háng tiến sĩ giấy, đã ngu nhưng cứ muốn tỏ ra nguy hiểm hơn người. không có tri thức nhưng cứ thích thể hiện. nói về độ ngu của Háng thì chúng ta khỏi phải bàn. Những bài viết xuyên tạc, luận điệu sai trái về nhà nước, về chính quyền được gã viết mà không có căn cứ, không có bằng chứng gì cả. tất cả chỉ với mục đích là chống phá, làm suy yếu sức mạnh của chính quyền. vì Háng là tay chân của những thế lực phả động nước ngoài, hay háng còn được biết đến là rận chủ. Những trò mèo của hàng thật là đáng khinh bỉ.

  Trả lờiXóa
 15. Được đà lấn tới. Chắc có lẽ từ lần trước được tín bọn "dân chủ" chém gió lăng xê cho nổi như cồn nên lần này Phú quyết định cho luôn 1 bài nữa cho nó máu. Khổ nỗi là lần nào thì hắn cũng chỉ đưa được những bài viết thể hiện sự thiểu năng của 1 tiến sĩ giấy mà thôi.

  Trả lờiXóa
 16. Lại thêm một con rối nữa của bọn dân chủ. Khổ cái là biết gì đâu mà suốt ngày viết lách tỏ vẻ nguy hiểm chứ. Đọc bài viết với cái nội dung nghe thật buồn cười, không nghĩ được rằng bè lũ "dân chủ" chỉ là tập hợp của mấy "con bò" về chính trị, còn non và xanh lắm

  Trả lờiXóa
 17. Hoàng Xuân Phú hay như tác giả nói là Phù Xuân Háng lại là một con giận nữa sống và viết theo cái kiểu bầy đàn hóng theo những con rận khác trong đàn hù theo a rua theo những con khác chứ bản thân quả thực chắc gì biết cái gì.Đáp ứng những cái quyền của đám rận thì quốc gia dân tộc sẽ biến thành cái gì những cái quyền mà đám rận yêu cầu ấy thuộc thể loại là thần kinh hoang tưởng và yêu sách để phá hoại ấy mà.Hãy nghĩ đến nghĩa vụ kèm theo những con rận à quyền bao giờ cũng đi liền với nghĩa vụ nghe không.

  Trả lờiXóa
 18. Mọi người hãy nhìn thực tế tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước ngày hôm nay đi. Hãy tỉnh ngộ đi!!!!!!!!!
  Tôi cảm phục, kính trong giáo sư HXP.

  Trả lờiXóa
 19. Mọi người hãy nhìn thực tế tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước ngày hôm nay đi. Hãy tỉnh ngộ đi!!!!!!!!!
  Tôi cảm phục, kính trong giáo sư HXP.

  Trả lờiXóa
 20. Người sáng suốt09:19 19 tháng 9, 2013

  Ông Phú mà là "tiến sĩ giấy" thì tất cả các thể loại Tiến sĩ Giáo sư ở Việt nam chắc là "tiến sĩ giấy lộn" quá. Vì lúc đó, ông Phú sẽ là "tiến sĩ giấy" chứa kiến thức, còn các thể loại Giáo sư Tiến sí nhung nhúc ở Việt nam, kiểu "1 đêm thành tiến sĩ", hay đơn cử như thằng lợn Nguyễn Thiện Nhân, là loại tiến sĩ giấy lộn, chúng chỉ có mỗi một tác dụng thôi đó là để "chùi đít"

  Một lũ Dư luận Viên ngu hơn chó

  Trả lờiXóa
 21. ong viet bai nay dung la dau to oc qua nho, bi dang phinh cho an c cung an.

  Trả lờiXóa
 22. Một lũ Dư luận Viên ngu hơn chó

  Trả lờiXóa
 23. Một lũ Dư luận Viên ngu hơn chó

  Trả lờiXóa
 24. Một lũ Dư luận Viên ngu hơn chó

  Trả lờiXóa
 25. Hương Lan cũng chỉ là cái "hang lươn", một cái lỗ cho bọn Dư Luận Viên chui ra, chui vào, thế thôi. Xin lỗi các bạn, vì tôi bị cuốn hút theo cách nói thô bỉ của Hương Lan gọi tiến sĩ Hoàng Xuân Phú. Bài viết của Hương Lan chẳng nêu được những phản biện cần phải có hay ít ra là phải có. Thế mà gọi là phản biện sao? Đọc chỉ thấy tủn mủn, dư thừa, khác xa với lý luận sắc bén, gãy gọn, lô gich của nhà toán học. Bài của Hương Lan chỉ có sự hằn học, miệt thị kẻ khác mà thôi, chẳng nói nỗi điều gì để gọi là thuyết phục. Vậy mà dám viết bài gọi là phản biện, quả thật là có "nhiệt tình cách mang", có "niềm tin tuyệt đối vào đảng ta". Với lý luận kiểu này, cũng dám gọi HXP là tiến sĩ giấy, đúng là giọng điệu của "con cháu Bác Hồ", dựa hơi chế độ, cho mình quyền miệt thị người khác. Cứ xem khẩu khí của Hương Lan và các Dư Luận Viên là thấy quyền dân chủ của công dân, quyền tự do ngôn luận trong chế độ toàn trị của đảng được chấp nhận với thái độ như thế nào rồi. Đúng, sai không cần biết, hể chạm đến đảng đều là "loài phản động". Khá khen cho nền giáo dục "ưu việt" của đảng, đã tạo được những giáo dân cực kỳ cuồng tín, lúc nào cũng lồng lộn bảo vệ "Hồ giáo" của mình với đôi mắt nhắm nghiền, không nhìn thấy đúng sai, không thấy sự sụp đổ của CNCS trên toàn thế giới. Sự nghiệp "trăm năm trồng người" của Hồ Giáo Chủ sẽ là căn bệnh ung thư thời đại, để lại di chứng khó chữa cho dân tộc VN dân chủ trong tương lai.

  Trả lờiXóa
 26. Bài viết thể hiện tâm và tầm của tác giả. Thiết nghĩ có cần bình luận thêm?

  Trả lờiXóa
 27. Thật là tốn tiền thuế của dân đi nuôi cái lũ chửi mướn. Sống ở cái xứ này khổ nhục đủ kiểu, ô nhiễm đủ thứ nhất là văn hóa.

  Trả lờiXóa
 28. ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN15:53 1 tháng 11, 2013

  Đúng là Dư Luận Viên nói lấy được. GS, TSKH Hoàng Xuân Phú là một nhà khoa học có ảnh hưởng quốc tế, đã được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Thế giới thứ ba. Ở VN có bao nhiêu GS có được vinh dự đó? Làm DLV phải có trình độ mới phản biện được, nếu cứ viết bậy như vậy, sẽ phản tác dụng đấy!

  Trả lờiXóa
 29. Tôi Ngồi ghế nhà trường không có nhiều như những người khác ; Như vậy không đồng nghĩa với việc thiếu kiến thức để hiểu về xã hội Việt Nam ngày hôm nay .

  Bởi vì chẳng cần nhiều kiến thức- kiến ngủ gì nhiều một bà bán cá bán tôm, bán hàng rong cũng hiểu tình hình Việt nam hôm nay . Đừng nói ông HOÀNG XUÂN PHÚ - Tôi chẳng cần nêu ông là tiến sỹ tiến lùi NHƯNG tôi đọc rất niều bài viết của ông và tôi khâm phục ông . Nhưng khi tôi nói điều này ra thiếu chi người phản ứng nhận xét này của tôi .
  Bởi vì thế gian là gian như thế, Có một câu triết lý như vầy : ( Ở trong đảo thằng ghù ai ngay thẳng là người DỊ DẠNG ) Chuyện HOÀNG XUÂN PHÚ chỉ ra những tội lỗi của chế độ thì người hưởng bỗng lộc của chế độ phỉ báng là chuyện bình thường , ai cũng ũng hộ ông thì chế độ sập lâu rồi, những người cầm đầu chế độ bị xử rồi . Ai cũng thông sáng như ông PHÚ Triều đình Hà nội làm gì có ghế mà ngồi ; Làm gì có chỗ mà tham nhũng ?

  Đời bây giờ "Sư thì bảo sư phải, sãi thì bảo sãi hay" NHƯNG xem hồi sau sẽ rõ .

  Tôi thấy cũng không cần nặng lời với ai , cũng không cần tung hô hay nhục mạ một ai, làm như vậy khác gì đem cái tâm đen của mình cho người đời khinh rẻ.

  Các bạn cứ nghỉ xem đọc một bài viết , chỉ cần 3 dòng đầu, Thêm 3 dòng cuối biết ngay kẻ cầm bút ăn bỗng lộc của đảng HAY húp cháo của dân OK .

  Biết luôn đầu đời của nó và cuối đời của nó, bao nhiêu phần trăm sáng sủa !

  Tôi chỉ mong muốn mọi người một điều nhỏ thôi đừng mang cái tôi ra trước bàn dân thiên hạ vì ( Cái tôi = cái tư)
  Tôi thêm dấu huyền = TỒI
  Tôi thêm dấu sắc = TỐI
  Tôi thêm dấu nặng = TỘI
  Tôi =tư =tự=tử À nge Không bao giờ được ủng hộ của cái THIỆN vì nó luôn theo cái ác !
  .

  Trả lờiXóa

 30. Ở trong Diễn đàn này ai như thế nào đủ biết cả!
  Sao cứ phải gào lên thế.

  Trả lờiXóa

 31. Tôi thấy xã hội ta bây giờ sao mà giống tác phẩm trước năm 45 thế!
  Từ Chị Dậu, cho đến Số Đỏ và cả truyện Kiều nữa.

  Các người cứ ngồi trong phòng điều hòa mà ngậm nghĩ đi.

  Trả lờiXóa
 32. Tôi cũng là người thầy được nhiều người nể trọng, và tôi thì lại rất kính trọng thầy Hoàng Xuân Phú cả về kiến thức lẫn đạo đức của thầy. Những kẻ chửi thay hình như bị thiếu iot

  Trả lờiXóa
 33. Tôi cũng là người thầy được nhiều người nể trọng, và tôi thì lại rất kính trọng thầy Hoàng Xuân Phú cả về kiến thức lẫn đạo đức của thầy. Những kẻ chửi thay hình như bị thiếu iot

  Trả lờiXóa
 34. Mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể và của công dân phải được kịp thời xử lý nghiêm minh. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất và phục hồi danh dự.

  Trả lờiXóa
 35. Ông Phú quả thật rất xảo quyệt khi không trích dẫn đầy đủ điều luật, hòng gây cách hiểu phiến diện và sai lầm cho những ai không am hiểu về Hiến pháp. Có lẽ việc tác giả trích dẫn nguyên văn các Điều trong Hiến pháp đã giải đáp thỏa đáng những hoài nghi hay căm tức của nhiều độc giả khi đọc bài của anh Háng. Bọn có âm mưu chống phá Đảng và nhà nước ta cần được trừng trị một cách nghiêm minh. đúng là bọn ăn cháo đá bát.

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ