Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

“Chia rẽ nội bộ” chỉ là luận điệu của các thế lực thù địch sau hội nghị TW7!


Hội nghị lần thứ 7 khóa XI Ban chấp hành Trung ương Đảng

        Sáng ngày 11 tháng năm năm 2013 Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VI đã bế mạc, hoàn thành chương trình sau 10 ngày hoạt động khẩn trương, dân chủ và nghiêm túc. Nhân dân ta trong và ngoài nước đều rất vui mừng cho sự thành công của hội nghị với những nhận thức mới của Đảng về các vấn đề của đất nước. Và hơn nữa đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong nội bộ Đảng cũng như nâng cao được sự đồng thuận trong nội bộ Đảng ta qua hội nghị vừa rồi. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những luận điệu sai trái của một số kẻ cơ hội, phản động nhằm bôi nhọ Đảng ta, tung hỏa mù vào nhân dân ta nói rằng đã có những uẩn khúc nhất định trong Đảng, Đảng có sự chia rẽ nội bộ…Vậy bài viết này của tác giả với mong mỏi cho bạn đọc hiểu rõ hơn về sự đoàn kết nhất trí của nội bộ Đảng ta trong tất cả mọi thời điểm để tạo nên những thành công trong công cuộc lãnh đạo nhân dân, lãnh đạo đất nước đi lên CNXH. 

Thứ nhất chúng ta phải hiểu rằng Đảng ta là Đảng Cộng sản là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đội tiên phong cho nhân dân lao động, tiên phong cho dân tộc Việt Nam. Đảng lãnh đạo đất nước đi lên CNXH. Vì thế nên ngoài những lợi ích của giai cấp, của nhân dân lao động cũng chính là lợi ích của dân tộc Việt Nam thì Đảng không còn lợi ích nào khác. Nội bộ Đảng đều là những thành phần ưu tú của giai cấp, của dân tộc. Xét ở kết cấu Trung ương Đảng thì những Đảng viên thuộc ủy viên ban chấp hành trung ương Đảng lại là những đại diện ưu tú của ưu tú trong nội bộ Đảng. Họ là những Đảng viên trung kiên của cách mạng, luôn dẫn hy sinh lợi ích bản than cho lợi ích của nhân dân lao động, hy sinh lợi ích cho dân tộc. Họ đều là những người hầu hết đều đã kinh qua máu lửa trong thời chiến hay đều đã được thử lửa trong thời bình. Vì thế nếu lấy lợi ích nhỏ nhen để mua chuộc họ là điều không thể. Họ không bán mình vì các đồng tiền của các nhà tài phiệt như các chính khách phương Tây. Vì thế nếu nói công bằng thì các Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng chúng ta đã làm việc hết sức nghiêm túc và công minh trước các vấn đề mang tính sống còn của lợi ích Quốc gia, dân tộc. 

Thứ hai là phải nó rõ về nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng. Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác, Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Vì thế nên nguyên tắc tập trung dân chủ là một nguyên tắc bất di bất dịch và xuyên suốt trong quá trình tổ chức và hoạt động của Đảng. Nguyên tắc này ưu việt ở chỗ là vừa phát huy được tính dân chủ sang tạo trong nội bộ Đảng nhưng đồng thời thống nhất được ý kiến, thống nhất được sự lãnh đạo, chỉ đạo trong nội bộ Đảng. Cũng chính quán triệt tư tưởng này mà Đảng ta đã luôn nâng cao sự đồng thuận trong nội bộ Đảng trong quá trình lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo nhân dân trong vòng hơn 80 năm qua. Cũng chính sự đồng thuận này mà bao nhiêu cam go, đoạn trường chiến đấu với kẻ địch chống phá Đảng nham hiểm nhưng Đảng vẫn giành được sự tin tưởng tyệt đối của nhân dân.         Vì thế nên không có cái cớ gì mà chỉ trong hội ngị Ban chấp hành TW 7 của Đảng vừa qua lại có sự phân chia nội bộ như nhiều kẻ xấu vẫn xuyên tạc được. Đảng vẫn hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi ủy viên Ban chấp hành TW Đảng đều cố gắng làm hết chức năng nhiệm vụ của mình trước Tổ Quốc. Họ đều cố gắng đưa hết tâm huyết của mình để phục vụ đất nước, phục vụ dân tộc. Trong hội Nghị Ban chấp hành TW Đảng lần này đều bàn về các vấn đề lớn liên quan đến lợi ích Quốc gia chứ có bàn về lợi ích của riêng ai đâu mà có sự chia rẽ, mâu thuẫn như các thế lực thù địch vẫn xuyên tạc. 
         Còn về vấn đề ai là ủy viên Bộ Chính Trị, ai không được thì đấy lại là chuyện về nhân sự của Đảng. Đảng luôn muốn bầu vào cương vị ủy viên Bộ Chính Trị những người vừa có đức, có tài, có đủ kinh nghiệm để lãnh đạo đất nước chứ không phải là bầu thống đốc bang ở Mỹ hay là mua quan thời Pháp thuộc, Ở đây không có vấn đề nói đến lợi ích cá nhân trong Đảng. Tất cả các Ủy viên Bộ Chính Trị đều có trọng trách rất lớn khi mình đứng trong số ít này. Việc phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu vào là hai ủy viên mới của Bộ chính trị đều là chuyện bình thường và điều tất yếu. Đây là hai lãnh đạo xuất sắc có nhiều kinh nghiệm trên các lĩnh vực điều hành đất nước trên các lĩnh vực của mình. Các ủy viên ban Chấp hành TW Đảng đã sang suốt để bầu được các ủy viên Bộ chính trị bổ sung. Ở đây các ủy viên khác chẳng có lợi ích thiết than gì của họ trong việc bầu cả mà là vì tâm huyết, trách nhiệm với Quốc gia, dân tộc. Còn việc ông Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ không trúng cử ủy viên Bộ chính trị lần này là do họ chưa đủ tầm và Đảng cần họ phải phấn đấu hơn nữa trong tương lai chứ chẳng có liên quan gì đến việc thanh trừng hachia bè kéo cánh trong nội bộ Đảng gì cả. 
Thứ ba là Đảng vấn luôn thống nhất người đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chứ chẳng có chuyện mất quyền lãnh đạo hay chia rẽ gì cả. Đảng ta hoạt động vì lợi ích của Quốc gia dân tộc nên không có chuyện đó. Đảng hoạt động tuan theo hiến pháp và pháp luật. Các đảng viên đều phải tuân thủ điều lệ Đảng nên tuyệt nhiên không có việc bệ rạc hay mâu thuẫn nội bộ, cũng không có chuyện không thống nhất chủ trương đường lối. Cụ thể nhất là sau hội nghị TW 7 vừa rồi thay mặt Bộ chính trị Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khái quát lại những kết quả mà hội nghị đã đạt được một cách nghiêm túc, đều liên quan đến các vấn đề quan trọng của Đảng, của đất nước. 

       Tóm lại Đảng ta luôn là một chính thể thống nhất cả ý chí và hành động. Không có một lợi ích nhỏ nhen của bất kỳ một cá nhân nào có thể lấn át được những giá trị cốt lõi làm nên bản chất của Đảng được. Vì thế chúng ta phải tin tưởng hơn nữa vào sự lãnh đạo của Đảng. TÁC GIẢ: Unknown // 5/15/2013 06:34:00 CH
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

22 nhận xét:

 1. Đảng và nhà nước luôn làm mọi việc để có lợi cho dân có lợi cho đất nước đưa đất nước bước lên tâm cao mới chứ không có việc chia rẽ nội bộ gì hết. Việc làm của Đảng và Nhà nước đều với mục đích làm cho dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh vì thế đó chỉ là những lời nói về Đảng ta chia rẽ là hoàn toàn không có căn cứ nào chứng minh đó chính việc đó. Một số những kẻ thù địch chuyên lợi dụng những sự kiện lớn để thực hiện ý đồ xấu của chúng nhằm gây mất đoàn kết nội bộ và thực hiện những âm mưu xấu xa của chúng

  Trả lờiXóa
 2. Đảng ta luôn là một chính thể thống nhất cả ý chí và hành động. Không có một lợi ích nhỏ nhen của bất kỳ một cá nhân nào có thể lấn át được những giá trị cốt lõi làm nên bản chất của Đảng được. Vì thế chúng ta phải tin tưởng hơn nữa vào sự lãnh đạo của Đảng. những luận điệu sai trái về Đảng, về chính quyền chúng ta nhất quyết không nghe theo.

  Trả lờiXóa
 3. Liên tục là những trang blog của những kẻ phản động với những cái tên là các vị lãnh đạo Đảng và nhà nước ta được lập ra. Tất cả chỉ để phục vụ cho mục đích chia rẽ nội bộ đất nước ta. Nhưng chúng sẽ chẳng thu được ích lợi gì đâu bởi nội bộ ta rất vững mạnh và không thể bị chia rẽ được

  Trả lờiXóa
 4. Đảng ta là một tập thể thống nhất, hoạt động dựa trên lợi ích của nhân dân, xuất phát từ những lời ích của nhân dân và quần chúng, không vụ lợi. có hay chăng đó là những tư tưởng đấu tranh để đưa ra những biện pháp tốt nhất cho những con đường phát triển của đất nước. những đấu tranh mang tính tích cực, xây dựng. Chứ không phải là chia rẽ nội bộ. Chúng ta phải thực sự tỉnh táo, không nên nghe theo những luận điệu sai trái của các thế lực phản động, để rồi có những định kiến sai lầm về Đảng, về chính quyền.

  Trả lờiXóa
 5. Việc chia rẽ nội bộ là một điều không thể tin ở trong nội bộ của Đảng ta được. có hay chăng chỉ là những lời lẽ kích động, xuyên tạc của những thế lực ohanr động mà thôi. quan điểm, phương hướng hoạt động của Đảng ta đó chính là việc mọi chính sách, đường lối đều xuất phát từ ý chí, nguyện vọng và lợi ích của toàn dân. Không có chuyện vụ lợi riêng của bất cứ một cá nhân nào cả. Mặc dù vẫn còn đó những yếu kém, sai lầm trong công tác Đảng. Nhưng lợi ích to lớn nhất, quyết định nhất là hoàn toàn đúng đắn, sáng suốt. Vì vậy, không có lý do gì chúng ta lại không tin vào sự lãnh đạo của Đảng cả.

  Trả lờiXóa
 6. Cứ mỗi lần tổ chức một sự kiện lớn là lại thấy sự xuất hiện của bọn chim lợn. Chúng chẳng được cái tích sự gì mà chỉ toàn là xuyên tạc bịa đặt sự thật để chia rẽ nội bộ ta mà thôi. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật mà thôi, Đảng ta vẫn luôn vững mạnh và thống nhất trên mọi phương diện!

  Trả lờiXóa
 7. Bọn phản động cơ hội chính trị thì làm gì có xuất ngồi ở cuộc họp quốc hội mà bày đặt nhận xét ! chúng nói như kiểu chúng tham gia trực tiếp và nhìn tận mắt ý ! gì mà chia rẽ mâu thuẫn ! đã làm đến những cương vị mà một cử chỉ ảnh hưởng cả dân tộc thì con người đó đã được tuyển chọn thật kĩ và không có ý nghĩ ngu xuẩn như mấy kẻ ngày ngày xuyên tạc và hàng tháng nhận dollar đâu :)

  Trả lờiXóa
 8. Thực sự thì bọn rẻ rách đó chúng ta không xét tới ! 90 triệu người thì chắc có 80 triệu là biết bọn này chuyên gia nói phét rồi ! còn 10 triệu thì là mấy cu chưa học đến lớp 1 :) sống cũng giai phết rồi mà chưa bao giờ thấy nội bộ đảng ta bị chia rẽ gì cả ! đành rằng mấy ông cấp cơ sở thì cũng sẽ có những phần tử tha hóa lầm tưởng những đã ngồi ở những vị trí cao thì toàn là hơn người ! Chia rẽ có lẽ là quá xa xỉ :)

  Trả lờiXóa
 9. Thứ 1: Phải nhấn mạnh là nội bộ đảng chúng ta không hề có chuyện chia rẽ ! điều đó là hiển nhiên khi mà những người lãnh đạo đều là rât ưu tú và không vì cái lợi nhỏ mà ảnh hưởng tới cái lợi của toàn dân
  Thứ 2: nghe làm gì mấy câu xuyên tạc bốc phét của đám dân chủ :) người ta gọi đó xui trẻ con ....

  Trả lờiXóa
 10. Luận điệu quen thuộc của đám dân chủ đây mà ! chưa ngày nào ngồi ở quốc hội mà các ông ý phán như những người lãnh đạo thực thụ ý ! trước thì phán phải làm thế này phải làm thế kia ! nói xấu những bác lãnh đạo đủ kiểu ! giờ đổi bài là tung tin chia rẽ nội bộ ! giả vờ ủng hộ một người và nói sấu người kia ! chiêu bài mới của bọn rân chủ rởm :)

  Trả lờiXóa
 11. thông tin là Đảng chia rẽ chỉ là những luận điệu của những thế lực thù địch phản động. chúng không có vị trí xứng đáng trong xã hội văn minh chúng đố kỵ ghen ghét luôn tìm cách chống phá. luận điệu chia rẽ nội bộ từ trong Đảng của chúng hô hào là cho người dân nghi ngờ, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc để chúng có nhiều điều kiện để chống đối hơn

  Trả lờiXóa
 12. Đảng ta luôn một lòng lãnh đạo đất nước và các thế lực thù địch muốn chia rẽ không phải là dễ... Bởi vì dù một người dân Việt Nam cũng đều có một con mắt tinh tường, luôn bầu những người tốt nhất để xứng đáng giữu những vị trí chủ chốt cho đất nước này, họ sẽ không bao giờ bị lay động trước mấy lời ngon ngọt chia rẽ của bọn cơ hội chính trị

  Trả lờiXóa
 13. Đoàn kết là sức mạnh. Đảng và nhân dân ta đã gắn bó, đoàn kết với nhau tạo nên 1 sức mạnh vô cùng to lớn, chiến thắng mọi âm mưu xấu xa của những kẻ thù mạnh nhất Nhận thấy điểm mạnh này mà kẻ thù giờ đây muốn chia rẽ để chia nhỏ sức mạnh lớn ấy. Chúng ta sẽ không bao giờ bị chia rẽ bởi những lời giả dối hay bất cứ âm mưu nào của kẻ thù

  Trả lờiXóa
 14. chính vì sự mâu thuẩn trong nội bộ là sự mâu thuẩn nguy hiểm ảnh hướng đến sự an nguy của , vận mệnh của đất nước, chúng ta cần có một biện pháp để phòng tránh những luận điệu này, để xây dựng một đất nươc vững mạnh

  Trả lờiXóa
 15. sự thật là sao lại có những luận điệu này, người ta thường bảo không có lửa làm sao có khối , công cuộc bịa đặt từ một ít trong sự thật mới bịa đặt nên một câu chuyện hoàn hảo, chính là trong nội bộ và Đảng cần xem xét lại cách quản lý của chính mình

  Trả lờiXóa
 16. lại thêm một luận điệu nữa, trong khi đất nước đang tham gia sửa đổi hiến pháp thì bọn này ra luận điệu là đa nguyên đa đảng để chống nhà nước ta, giờ thị lợi dụng hội nghị để chia rẽ nội bộ

  Trả lờiXóa
 17. Đại hội trung ương 7 đã thành công tót đẹp nhưng một số trang mạng và kênh thông tin đã đưa ra những quan đêỉm trái chiều và thiếu sự thật. Việc đó cũng chẳng có gì là lạ khi mà còn nhiều kẻ làm việc cho mấy tên phản đọng và bọn nước ngoài muốn cho nội bộ ta bị chia rẽ

  Trả lờiXóa
 18. MỖi một người dân Việt Nam cũng đều có một con mắt tinh tường, luôn bầu những người tốt nhất để xứng đáng giữu những vị trí chủ chốt cho đất nước này, họ sẽ không bao giờ bị lay động trước mấy lời ngon ngọt chia rẽ của bọn cơ hội chính trị> bọn chúng muốn chia rẻ thì chắc khi xuống lỗ vẫn chỉ mang được cái ý tưởng đấy chứ không bao giờ đạt được

  Trả lờiXóa
 19. Sau những ngày nắng nóng khắc nghiệt hội nghị Trung Uơng VII cũng nóng theo cái thời tiết khắc nghiệt ấy cộng với sức nóng của hội nghị và những vấn đề bên lề hội nghị những luồng thông tin phải có dở có bên cạnh những thông tin phản ánh khách quan hội nghị trung ương là những thông tin suy diễn đơm đặt của những kẻ xấu tung xa gây hiểu lầm trong dân chúng chúng tung những tin xuyên tạc về các vị lãnh đạo và những tin không đúng về tình hình nội bộ Đảng và nhà nước ta chúng cố tạo nên những sự chia rẽ nhưng không được rồi.Những chiêu trò của chúng đã bị không ít cá nhân không ít trang mạng lật tẩy.

  Trả lờiXóa
 20. Mấy cái luận điệu kiểu này cũng xuất phát từ lòng ghen ghét của cái bọn muố phá hoại ấy mà. Không làm được gì ngoài việc đi chia rẽ đoàn kết nội bộ. Mà muốn thì cứ chia rẽ đi xem làm được gì nào, người Việt Nam bình thường khác còn không bị chia rẽ thì nới gì đến cá nhà lãnh đạo, những người sáng suôt nhất được bầu lên để đưa đất nước phát triển

  Trả lờiXóa
 21. Hội nghị Trung ương 7 kết thúc tôt đẹp nhưng còn đó những ý kiến trái chiều. Mà thực ra toàn mấy dư âm của bọn phản động, mấy hằng chỉ vì mấy đồng USD bẩn thỉu muốn bôi nhọ, xuyên tạc Đảng, Nhà nước

  Trả lờiXóa
 22. Đảng Cộng sản là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đội tiên phong cho nhân dân lao động, tiên phong cho dân tộc Việt Nam. Đảng lãnh đạo đất nước đi lên CNXH. Vì thế nên ngoài những lợi ích của giai cấp, của nhân dân lao động cũng chính là lợi ích của dân tộc Việt Nam thì Đảng không còn lợi ích nào khác. Đảng chính là cuộc sống của chúng ta mà, mỗi thế hệ trẻ chúng ta đều cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để xứng đáng với công lao của thế hệ đi trước đã ngã xuông, để xây dựng Đảng ta vầ đất nước ta ngày cảng giàu đẹp và văn minh.

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ