Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

Đòi đổi tên nước, các nhà "lật pháp" "tung hỏa mù" vào chế độ?
        Mấy ngày gần đây dư luận lại xôn xao về đề xuất phương án đổi tên nước trở lại thành Việt Nam dân chủ cộng hòa thay cho tên hiện hành. Đề xuất này vốn không hề mới, nhưng nó nóng lên vì gắn với đợt tổng kết 3 tháng lấy ý kiến sửa đổi hiến pháp của ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp. Tôi không rõ số liệu cụ thể mà Ủy ban tổng kết thế nào nhưng qua những gì báo chí thể hiện thì tôi rất lấy làm ngạc nhiên khi Ủy ban lại cho rằng đây là một đề xuất có tính nghiêm túc. Tôi dẫn nguồn như sau: 


Trong những vấn đề nêu trên, điều đầu tiên mà tôi đặt dấu hỏi là cụm từ "Phương án này thể hiện ý kiến nhiều tầng lớp nhân dân" của báo Pháp luật TPHCM. Không hiểu đây là nguyên văn thông báo kết quả của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp hay là của tác giả bài báo (Nghĩa Nhân) sáng tác ra? "Nhiều tầng lớp nhân dân" ở đây là những tầng lớp nào? mỗi tầng lớp có bao nhiêu "nhân dân"? Những "ný nuận" khác tôi gom lại như dưới đây: 

1. Tên gọi gắn liền với Tuyên ngôn độc lập, với chính thể cộng hòa đầu tiên, do Bác Hồ đặt. 
2. Tạo sức lôi cuốn, đoàn kết dân tộc, thuận lợi trong quan hệ quốc tế...
3. Phản ánh đúng trình độ phát triển của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

Thứ nhất, tại sao tên gọi đầu tiên của nước ta là Việt Nam Dân chủ cộng hòa? 


      Chữ Cộng hòa trong tên nước thể hiện chế độ nghị viện (quốc hội) và có trong hầu hết tên các nước trên thế giới nên không bàn tới nữa. Chữ "dân chủ" vốn là một thuộc tính của các cuộc cách mạng tư sản chống lại sự thống trị của chế độ phong kiến, giai cấp quý tộc và đối lập với "quân chủ". "Dân chủ" ở đây cũng không có nghĩa là toàn bộ nhân dân lao động được làm chủ đất nước mà chỉ dành cho giai cấp tư sản, chủ thể của cuộc cách mạng tư sản. 
Cách mạng Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20 có 2 nhiệm vụ chính là: "phản đế, phản phong", tức lật đổ chế độ phong kiến và ách thống trị của thực dân Pháp ("đế" là "đế quốc", "phong" là "phong kiến"). Năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công nhưng mới chỉ lật đổ được chế độ phong kiến chứ gốc rễ của thực dân vẫn bám chặt trên mảnh đất hình chữ S này (mục tiêu "dân chủ"). Mặt trận Việt Minh do Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập năm 1941 với mục đích "Liên hiệp tất cả các tầng lớp nhân dân, các đảng phái cách mạng, các đoàn thể dân chúng yêu nước, đang cùng nhau đánh đuổi Nhật - Pháp, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, dựng lên một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa". Tức là trong thời điểm bấy giờ, việc giành độc lập dân tộc là mục tiêu tối thượng, không phân biệt tầng lớp nhân dân, quan điểm chính trị, tôn giáo,... miễn là "người yêu nước". Ngoài ra, để tránh việc trở thành quân cờ trong tình hình đối đầu ý thức hệ nóng bỏng của thế giới bấy giờ, cần thiết phải có một cái tên nước trung dung, không ngả nghiêng theo phe nào cả. Có được điều đó là nhờ con mắt tinh tường và kinh nghiệm của Bác Hồ sau bao năm lăn lộn ở chính trường quốc tế. Vì vậy tên gọi "Việt Nam dân chủ cộng hòa" bấy giờ là hoàn toàn hợp lý. 


Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - 2/9/1945 

     Những năm gần đây, các vị "bất đồng chính kiến" rất hay lợi dụng những câu nói của Bác để làm bình phong cho ý đồ của mình, hòng "lòe" thiên hạ vốn tin yêu tuyệt đối vào Người. Nhưng khi lợi dụng hình ảnh Bác, họ đã không biết, không hiểu hoặc cố tình quên rằng những điều Bác nói, Bác làm (hay bất kỳ nhân vật lịch sử nào khác) là thuận theo hoàn cảnh lịch sử, điều kiện cụ thể bấy giờ chứ không nhất thiết là phải áp dụng cho muôn đời sau (trừ những thứ đã là chân lý). Các thế hệ sau phải biết kế thừa và phát huy những thành tựu, di sản của Bác và thế hệ đi trước lên những tầm vóc cao hơn chứ không phải chăm chăm đòi quay trở lại "xuất phát điểm" như thế. Đó là suy nghĩ của những kẻ bất tài hoặc những kẻ âm mưu phá hoại sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Thứ hai, tại sao nước ta đổi tên thành Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam? 

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thống nhất đất nước (cách mạng dân tộc, dân chủ), nhân dân ta đã đạt được một cột mốc mới trong sự nghiệp cách mạng của mình. Để đánh dấu chặng đường này và vạch ra phương hướng cho chặng đường tiếp theo, Quốc hội khóa VI ngày 2/7/1976 đã quyết định đổi tên nước thành nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Những lý do chính khác của việc thay đổi này là: 

· Khẳng định với thế giới và nhân dân rằng nước Việt Nam chúng ta kiên định xây dựng đất nước tiến lên theo con đường CNXH. 

· Thực trạng bấy giờ là đất nước ta đang tồn tại 2 tên nước: Việt Nam dân chủ cộng hòa và Cộng hòa miền nam Việt Nam. Do đó, tất yếu phải có một cái tên chung vừa thể hiện được bản chất, mục tiêu của chế độ vừa"tạo sự đoàn kết dân tộc" (chắc chắn không thể lấy tên CHMNVN đặt tên nước còn dùng VNDCCH thì có vẻ "áp đặt" đối với những người dân miền Nam, nhất là những người trung dung hoặc có liên quan đến chế độ cũ). 

Như vậy, ngay việc đổi tên nước năm 1976 đã bao hàm ý nghĩa "đoàn kết dân tộc"rồi. Vậy mà bây giờ lại có những kẻ cố tình lộn ngược cái ý nghĩa đó rồi rêu rao rằng nhằm mục đích bảo vệ cho điều ấy! Ngu xuẩn hay lố bịch? 

Quốc hội khóa VI - 1976. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đang phát biểu. 

Họ còn nặn ra những "lợi ích" mơ hồ như: tạo ra sự lôi cuốn (?), tạo đồng thuận toàn xã hội (?), thuận lợi hơn trong quan hệ quốc tế (?),...
Đây thực sự chỉ là những cái lý lẽ vu vơ của những kẻ mồm loe mép dãi, vung vít những từ ngữ sáo rỗng để lòe bịp thiên hạ mà chẳng có một cơ sở khoa học, thực tế nào cả. 

· "Tạo sự lôi cuốn": phải chăng các vị này học tập mấy đứa trẻ chơi Facebook, kiếm cái nick thật kêu và cái avatar thật gợi để "lôi cuốn"người khác? Thế nào là cái tên nước "lôi cuốn"? Tên "Cu Ba", "Hai ti", "Séc", "Ê-cu-anh-đó (Ecuador)" có lôi cuốn không nhỉ? Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng đã "lôi cuốn" hai đế quốc Pháp, Mỹ sống chết nhảy vào tranh giành đó. Quý vị muốn "lôi cuốn" kiểu đó nữa hay không? Khuyến mãi cho quý vị một cách giải thích mang "tầm quốc tế" về cái tên Việt Nam để quý vị xem nó có "hấp dẫn" không nhé: V.I.E.T.N.A.M = Viagra In Every Time. Night And Morning. 

· "Tạo sự đồng thuận xã hội": Ối giời, vậy ra bấy lâu nay xã hội Việt Nam đang rất chia rẽ về cái tên nước à? Thông tin này ở đâu ra? Số liệu thống kê thế nào? Ai đảm bảo rằng sau khi đổi tên thành VNDCCH thì toàn xã hội lại đồng thuận cả? Dân Việt Nam bấy lâu nay ngoài việc lo "cơm áo gạo tiền" lại còn thừa thời gian để đi tranh cãi đến mức chia rẽ về cái tên nước nữa cơ đấy! 

· "Thuận lợi hơn trong quan hệ quốc tế": nhảm nhí! Cái tên CHXHCN Việt Nam gặp bất lợi gì khi gia nhập Liên Hợp Quốc (20/09/1977), ASEAN (28/07/1995), WTO (07/01/2007) à? Hay do cái tên CHXHCN Việt Nam sẽ gặp bất lợi nếu chịu cúi đầu làm chư hầu cho Mỹ, Nato? Hay do cái tên CHXHCNVN viết dài hơn, tốn nhiều mực in hơn VNDCCH? Chẳng biết thuận lợi hơn cái gì chứ trước mắt là cả đống bất lợi cho các nước, doanh nghiệp quốc tế có quan hệ với Việt Nam khi phải thay đổi chứng từ có liên quan.. Muốn thuận lợi, muốn kêu gọi người ta đến hợp tác làm ăn với mình thì cái cần thay đổi là cung cách làm việc, môi trường đầu tư, thủ tục hành chính,.. chứ nào phải thay đổi cái tên? Một chuyện giản đơn như thế mà các vị "lật pháp" há chăng không hiểu? 

Chưa hết, bên cạnh đó còn có những lý lẽ thể hiện sự thiếu hiểu biết hoặc cố tình bóp méo lịch sử như: Tên nước ấy gắn với hai cuộc kháng chiến, hai cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và Tây Nam và công cuộc xây dựng đất nước; Về mặt pháp lý, tính đến thời điểm này, tên gọi ấy được sử dụng nhiều hơn so với tên nước hiện nay; Tên gọi ấy được khẳng định trong HP 1946, 1959 và chỉ chính thức được thay đổi bởi HP 1980. 

       Tên nước CHXHCN Việt Nam đã được Quốc Hội thông qua từ ngày 2/7/1976, cùng với đó là Quốc kỳ, Quốc huy, Thủ đô, Quốc ca. Vậy thì các vị cho ý kiến này lấy tư cách gì mà nói rằng khoảng thời gian từ lúc đó đến khi hiến pháp 1980 ra đời thì tên nước CHXHCNVN là không có tính pháp lý? Không có pháp lý mà tên nước CHXHCNVN được ghi nhận là thành viên thứ 149 của Liên Hiệp Quốc (1977) trong khi VNDCCH không có một giây phút nào là thành viên của tổ chức này? Không có pháp lý mà tên nước, quốc huy được sử dụng trong mọi văn bản pháp luật, công hàm quốc tế trong giai đoạn này à? Giả sử mà Quốc hội bấy giờ không cảm thấy cần thiết phải sửa đổi hiến pháp năm 1980 mà duy trì hiến pháp 1959 đến ngày nay thì 37 năm qua nước CHXHCNVN là không có tính pháp lý à? 

Thứ ba, phải chăng tên gọi là phải phản ánh chính xác thực trạng đất nước? 

Theo quan niệm của người Việt Nam, việc đặt tên cho con cái là một vấn đề hệ trọng, bởi nó thể hiện mong muốn, ước nguyện của bậc cha mẹ đối với tương lai của con cái. Cái tên cũng chính là lời nhắc nhở cho người con ghi nhớ điều mà cha mẹ mong đợi ở mình để từ đó cố gắng hoàn thành ước nguyện ấy. Như vậy, cái tên có trước khi nguyện ước của đấng sinh thành trở thành hiện thực. Ví dụ như một đứa bé mới sinh được đặt tên là Trung Hậu thì không có nghĩa rằng người ta thấy nó trung hậu ngay từ lúc lọt lòng mà đặt tên như vậy. Hay như ông Nguyễn Phước Tương cố mãi mà không được công nhận hàm giáo sư nên tự đổi tên mình thành Tương Lai với mong ước sẽ thành giáo sư trong tương lai. Có điều ông này cố mãi, cố quá đến giờ, ở cái tuổi có thể "quá cố" bất cứ lúc nào nhưng vẫn chẳng được ai công nhận hàm giáo sư nên đành cố đấm ăn xôi tự gọi mình là giáo sư Tương Lai

Quay trở lại tên gọi CHXHCNVN, như trên đã phân tích, đó là lời khẳng định nguyện vọng của nhân dân Việt Nam xây dựng đất nước tiến lên theo con đường XHCN. Bây giờ các vị ấy lại lấy lý do rằng ngày trước với tên VNDCCH, nước ta cũng đi theo con đường XHCN nên giờ có đổi tên cũng chẳng ảnh hưởng gì đến "con đường đã chọn". Tên nào cũng chẳng thay đổi bản chất của vấn đề thì đổi để làm gì? Làm một cái việc vô nghĩa như thế với đủ loại tốn kém và phiền hà kèm theo, tưởng đâu chỉ là chuyện của những kẻ có vấn đề về thần kinh mới nghĩ ra. Quốc huy nước VNDCCH và CHXHCNVN           Nhìn ra thế giới thì thế nào? Liên Xô ngay từ thời kỳ đầu thành lập đã mang tên là Liên bang CHXHCN Xô Viết mà như Lê Nin giải thích rằng "CHXHCN" có nghĩa là chính quyền Xô viết quyết tâm thực hiện bước chuyển lên chủ nghĩa xã hội chứ hoàn toàn không có nghĩa là đã thừa nhận chế độ kinh tế hiện nay là chế độ xã hội chủ nghĩa. Điều đó giống như nước ta hiện nay: tên nước phản ánh mục tiêu, nhiệm vụ và quyết tâm chính trị của giai cấp cầm quyền. Nếu hiểu một cách trụi lủi như các vị "lật pháp" rằng tên nước cần phải "thể hiện đúng trình độ phát triển hiện nay của đất nước" thì không lẽ vài năm sau trình độ của đất nước lên 1 mức mới thì lại phải đổi tên nước lần nữa và cứ thế cứ thế đổi? Các nước phát triển trên thế giới hiện nay danh xưng chỉ có chữ Cộng hòa và tên nước như: Cộng hòa Pháp, Cộng hòa liên bang Đức, Cộng hòa Ý, Liên bang Nga, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ,... chẳng nước nào có chữ Dân chủ cả. Vậy phải chăng ở những nước đó không có Dân chủ? Hay những nước như vậy đương nhiên là có dân chủ rồi nên không cần viết vào tên nước nữa? Nếu hiểu theo ý thứ hai này thì Việt Nam chẳng hề có dân chủ nên phải đặt tên là Việt Nam dân chủ cộng hòa? Rồi sau khi đổi tên nước thành VNDCCH được vài năm, các nhà "lật pháp" lại kiến nghị rằng nước ta hiện giờ đã thừa dân chủ rồi nên bỏ cái chữ dân chủ đi cho thành Việt Nam Cộng hòa? Ôi... tư duy các nhà "lật pháp"!!!! 

Một vấn đề nhỏ nữa là trong cách hành văn tiếng Việt, danh xưng, tước hiệu, họ, chức vụ,.. đứng trước tên của đối tượng. Đầu thế kỷ 20, ảnh hưởng của Nho giáo Trung Quốc còn nặng nề nên cách gọi thường hơi hướng kiểu Tàu. 

Ví dụ: 

Tương Lai tiên sinh chứ không gọi tiên sinh Tương Lai... Theo cách đó, tên nước Việt Nam đã được đặt là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tương tự Trung Hoa Dân quốc, Đại Hàn dân quốc,... Ngày nay, tôn ti trật tự trong tiếng Việt đã ổn định, đi vào khuôn khổ, nề nếp nên danh xưng nước CHXHCN Việt Nam là "chuẩn men" chứ đổi lại thành VNDCCH thế nào cũng có bạn rận rành tiếng Việt lại lu loa lên rằng Nam Trung Hải đã thò tay vào sâu đến nỗi chỉnh sửa cả cái tên quốc gia!

Thứ tư, những hệ lụy trước mắt nếu đổi tên nước theo ý kiến của các nhà lập pháp 

Trước bất kỳ sự thay đổi nào, một vấn đề luôn luôn được đặt ra là: làm điều đó chúng ta được gì và mất cái gì? Ví dụ khi bạn muốn đổi một cái điện thoại thì bạn phải trả lời được câu hỏi: mua nó bạn được trải nghiệm tính năng gì mới và khả năng tài chính của bạn có đáp ứng nổi điều đó một cách thoải mái không? Đôi khi chỉ vì "lỡ yêu rồi" nên cũng ráng "bóp mồm bóp miệng" để "rước được em nó về rinh". Nhưng danh xưng một quốc gia thì đâu thể tùy hứng thế được! Đổi tên nước là một sự kiện trọng đại của quốc gia và chỉ xảy ra khi có những biến động chính trị to lớn và kéo theo nó là những thay đổi có hệ thống, phức tạp, phiền hà và tốn kém. 

Chẳng phải quá thông minh để hình dung ra những phiền hà và tốn kém như sau:Thay đổi toàn bộ quốc huy, quốc danh trên các con dấu, biểu mẫu, tài khoản quốc tế, chứng từ quốc tế, sổ sách, ĐỔI TIỀN,.. Một con số khổng lồ, chưa kể đến khoảng thời gian mất cho những việc đó và những trục trặc, gián đoạn mà các công dân phải gánh chịu trong quá trình chuyển giao này. Tôi còn nhớ, sau khi "xứ Đoài" vinh dự được "nhập hộ khẩu Thủ đô" không bao lâu, tôi đi làm lại chứng minh nhân dân. Khi khai báo nguyên quán Hà Tây, cô nàng cán bộ lạnh lùng phán một câu: làm gì có tỉnh nào là tỉnh Hà Tây? Chợt rùng mình nghĩ giả sử các nhà "lật pháp" thành công, không biết bao nhiêu sương Sa Pa, Đà Lạt có đủ để bọc những câu tương tự: làm gì có nước nào là nước CHXHCN Việt Nam?Mới chỉ là "kiến nghị" vu vơ mà đã có "hệ lụy" thế này đây! 


        Vậy đất nước này đánh đổi một khối lượng khổng lồ ngân sách, thời gian, sức lực cùng bao hệ lụy kèm theo để được cái gì? Chẳng được gì cả ngoài những cái "bánh vẽ" (đã chứng minh ở trên) và một cái tên nước "mới", "tái chế" từ cái tên đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của chính mình, đồng thời chứng minh cho thiên hạ thấy rằng mình vừa dốt lịch sử, vừa dốt tiếng Việt lại thích ... đi giật lùi! Chuyện này còn hài hước hơn việc ta có một cái áo đã sử dụng chán chê, vứt đâu đó và lãng quên đi, cho đến một ngày ta gặp nó trong một tiệm quần áo cũ, lúc này kiểu áo đó đang "mốt" lại và ta phải bỏ ra một khoản tiền kha khá để mua lại nó. 
Thế thì kẻ nào thực sự được hưởng lợi từ câu chuyện hài hước trên nếu nó thành sự thật? Đương nhiên, dễ thấy nhất và cụ thể nhất là các nhà máy in, các cửa hàng khắc dấu, băng rôn cờ hiệu,...- những con kiến cặm cụi đi tha những mảnh vụn lợi ích rơi vãi từ cái mỏ của đàn kền kền quốc tế, của đám sâu đang đục khoét rường cột chế độ - và sự hí hửng, thỏa mãn của lũ rận khi chúng nhấm nháp chút hoa hồng của hợp đồng bán nước mà quan thầy ban cho. Và chắc chắn một điều, biên lai của "bữa tiệc mừng tên mới" này sẽ do nhân dân Việt Nam thanh toán! 


SƯU TẦM TỪ INTERNET

TÁC GIẢ: Unknown // 4/15/2013 09:10:00 SA
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

38 nhận xét:

 1. Mình có ý kiến thế này.
  Đổi tên nước theo ý kiến của một số con lợn cũng có thể chấp nhận, nếu:
  Trước hết cho Lợn về quê đổi họ, đổi tên của Lợn Ông, Lợn Bà, Lợn Bố, Lợn Mẹ, ... Lợn Cụ... cái đã.
  Xong việc, hỏi Lợn xem các thủ tục đổi tên sau đấy có làm Gia đình nhà Lợn giàu mạnh hơn ko? Thủ tục hành chính ra sao... xem Lợn bảo gì ?
  Sau hai việc ấy thì đưa Lợn vào lò mổ mà thịt đi là vừa.
  ĐKM, căm ghét bọn thù địch ngoại bang 1 thì căm ghét bọn phản động 10. Hận là không có quyền lực tiêu diệt bọn này thôi...

  haha

  Trả lờiXóa
 2. Mình cũng vừa chửi nhau với tay hàng xóm (chuyên bất mãn chế độ) về vụ đổi tên nước. Nó bảo, đổi tên để còn sắp tới đổi luôn chế độ, đổi tên cho Mỹ và Tầu khựa nó hài lòng..., nó ko oánh, nó cho ăn...
  ĐM, chả có nhẽ... cho cái dép vào mồm !

  Trả lờiXóa
 3. Đọc mấy cái tin liên quan đến việc mấy thằng ngu, mấy nhà lật pháp đòi đổi tên nước mà mình lộn hết cả ruột. Nói đúng ra, chúng nó hơn tuổi mình, ăn nhiều hơn, học nhiều hơn vậy mà sao lại Ngu thế? Ngu hết phần của Chó rồi.
  Bọn óc lợn đòi đổi tên Quốc gia mà không nghĩ tới: ý nghĩa tên cũ, tên mới, hoàn cảnh cũ, hoàn cảnh mới, các hệ lụy kèm theo...
  Phản đối đến cùng về ý kiến của bọn lợn kia.

  Trả lờiXóa
 4. "Tên gọi này cũng được cho là phản ánh đúng trình độ phát triển của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, phù hợp với tính chất của nền kinh tế định hướng XHCN. Tên gọi này có khả năng lôi cuốn, tập hợp đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận chung trong xã hội, đồng thời thuận lợi hơn trong quan hệ hợp tác với các nước khác trên thế giới…"
  nghe mà muốn đánh nhau quá , đất nước đang yên ổn các ông ạ , hiện giờ mà thay đổi thì kéo theo thay đổi một loạt nào là Thay đổi toàn bộ quốc huy, quốc danh trên các con dấu, biểu mẫu, tài khoản quốc tế, chứng từ quốc tế, sổ sách, đổi tiền nữa.... làm thế khong phải phức tạp thêm sao, nhà nước phải trích bao nhiêu ngân sách nữa mới đủ

  Trả lờiXóa
 5. các nhà lật pháp sao đưa ra những tin này nhỉ? quái không có não hay sao thế, tung hỏa mù thì cũng vừa vừa thôi chứ, làm thế này hỏi sao không loạn chứ/ đất nước đang yên các ông ạ, chúng tôi nhân dân việt nam không muốn phức tạp thêm nữa đâu
  có ai quen biết với các vị trong Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp không nhỉ? nhắn giùm tôi là " các ông hãy nhìn hệ quả đã rồi lại tung nhé"

  Trả lờiXóa
 6. Tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã gắn bó máu thịt với nhân dân Việt Nam theo hướng đi lên XHCN của Đảng và Nhà nước từ năm 1976. Bởi vậy không nên chuyển đổi sang tên cũ.

  kính thưa các bạn là nếu đổi lại tên nước thì các giấy tờ bằng cấp đổi hết lại là có khả thi và có nên hay không?
  Theo tôi, Tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chuẩn hơn, vì nói rất rõ việc xây dựng đất nước XHCN ta

  Trả lờiXóa
 7. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 8. Toàn dân tộc Việt Nam đã lựa chọn con đường Chủ Nghĩa Xã Hội tiến lên Xã Hội Cộng Sản, tên nước gắn liền với mỗi giai đoạn lịch sử nhất định. Dù tên nước là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hay Cộng Hòa Xã Hội CHủ Nghĩa Việt Nam thì đó cũng là thể hiện mục tiêu của toàn dân tộc Việt Nam, mục tiêu xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh. Theo tôi điều qua trọng là làm cho đất nước giàu mạnh mới là điều đáng bàn, chứ mới có chút tin tức phong phanh mà ai đó đã rêu rao này nọ, làm như sắp có sự thay đổi lớn, biến động lớn thì những người đó cũng chỉ là những kẻ ngu xuẩn không có học thức đã vậy còn thích la làng, to mồm, vô tích sự.

  Trả lờiXóa
 9. Chúng ta cần tự hào vì đất nước đi theo chế độ xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, đất nước luôn hướng tới cái đích cuối cùng là dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, chứ việc đổi tên nước chỉ là lời lẽ của bọn phản động mà thôi!

  Trả lờiXóa
 10. đổi tên nước là việc làm hệ trọng mang tính chất cực kỳ quan trọng của một đất nước, tên nước mới đổi phải phản ánh đúng thực lực và nêu rõ đường hướng pháp triển, vì vậy việc đổi tên nước của đất nước mình phải được các cán bộ lãnh đạo của đất nước phải suy tính và cân nhắc cho kỹ lưỡng để không bị các thế lực thù địch xuyên tạc và làm rối loạn lòng tin của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 11. đất nước chúng ta phát triển và đi theo con đường xã hội chủ nghĩa là rất phù hợp và đúng với thời đại ngày nay và cả trong tương lai sẽ còn phát triển hơn nữa, vì thế chúng ta hãy luôn tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, và tên nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phản ánh và thể hiện đúng đường lối phát triển kinh tế đất nước và chính trị của đất nước ta.

  Trả lờiXóa
 12. đất nước ta đang yên ổn và phát triển đi lên nhưng những kẻ phản động thì không bao giờ muốn thế, chúng làm như vậy để kìm hãm đất nước ta không khác nào những kẻ ghen ăn tức ở, chính trong tình hình ấy Đảng và đất nước phải luôn có những chính sách chủ trương đường lối để đánh tan những âm mưu thâm độc của bọn phản động này, qua đó Đảng cần tuyên truyền về chính sách đi theo con đường xã hội chủ nghĩa khắp nơi trên thế giới để mọi người biết và đi theo.

  Trả lờiXóa
 13. Nói chung, tên nước thay đổi thế nào đi nữa thì miễn bản chất của NHà nước ta là bản chất của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhân dân được hưởng dân chủ, công bằng và văn minh là được. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay Việt Nam dân chủ cộng hòa đều là những cái tên mà đất nước ta đã đang sử dụng, mỗi cái tên đều có một ý nghĩa lịch sử nhất định trong tưng thời kỳ cách mạng. Do vậy việc kiến nghị lấy lại tên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa cũng chỉ là một trong những ý kiến đóng góp của nhân dân trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 vừa qua chứ nó không phải là một ý kiến thù địch hay phản động. dù tên nước có thay đổi hay không thì miễn là nhân dân Việt Nam được hưởng một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh.

  Trả lờiXóa
 14. thay vì chỉ trích chính quyền này chính quyền nó thì tại sao họ ko tự ở nhà lấy cái gương thật to tự soi mình xem mình là cái gì đã,xem mình đã có cái gì giúp ích cho xã hôi này chưa.Quá thất vọng

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bọn ngu dốt này thì hiểu gì mà soi. Chúng vô sỉ lắm. Càng soi chúng nghĩ mình là hình mẫu xã hội mất. Làm cái khỉ gì cũng phải cố mà nghĩ xem nó là cái gì trước đã. Mẹ kiếp sồn sồn lên đòi ăn tiền chắc

   Xóa
 15. "thay vì chỉ trích chính quyền này chính quyền nó thì tại sao họ ko tự ở nhà lấy cái gương thật to tự soi mình xem mình là cái gì đã,xem mình đã có cái gì giúp ích cho xã hôi này chưa"
  Nhất trí với Van Tran

  Trả lờiXóa
 16. Haizzz. Ngoài mấy cái ý kiến khỉ gió này liệu mấy người có thể làm những việc được coi là có ích hơn một chút được không nào. Giả như cầm súng ra ngoài biển đảo để canh giữ đất trời đi. Ngồi đó mà mồm năm miệng mười, vô tích sự

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Một ý kiến tuyệt vời. Nhưng, giả như mấy nhà tri thức kia mà nghĩ ra được ý tưởng vậy thì chắc chúng đã chẳng bèm bèm cái mồm đòi này đòi nọ roài. Thật đáng xấu hổ thay.

   Xóa
 17. Thật vớ vẩn, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời là thành quả cách mạng hàng chục năm của Đảng ta và nhân dân ta, nó là kết tinh của bao công sức chúng ta đã đổ ra và giờ đây chúng ta đang đi đúng hướng, không có lý do gì để phải đổi tên cả.

  Trả lờiXóa
 18. Saxxxx tiết. Mẹ đúng thật là một bọn thừa hơi dỗi việc!
  Bọn chúng thực sự có biết cái tên đó có ý nghĩa đó là cái gì cơ chứ. Bởi vì sao???? Bời vì bọn bay đâu có niềm tự hào dân tộc.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tự hào dân tộc. Nực cười. Bọn này mà cũng biết tới chữ tự hào dân tộc ư. haha. Cười bể bụng mất thôi.
   Quay trở lại tên gọi CHXHCNVN, như trên đã phân tích, đó là lời khẳng định nguyện vọng của nhân dân Việt Nam xây dựng đất nước tiến lên theo con đường XHCN. Bây giờ các vị ấy lại lấy lý do rằng ngày trước với tên VNDCCH, nước ta cũng đi theo con đường XHCN nên giờ có đổi tên cũng chẳng ảnh hưởng gì đến "con đường đã chọn". Tên nào cũng chẳng thay đổi bản chất của vấn đề thì đổi để làm gì? Làm một cái việc vô nghĩa như thế với đủ loại tốn kém và phiền hà kèm theo, tưởng đâu chỉ là chuyện của những kẻ có vấn đề về thần kinh mới nghĩ ra.

   Xóa
  2. thiết nghĩ đây chỉ là một ý kiến đưa ra thảo luận để xem thế nào thôi mà các Bác chém ác quá đi mất
   tôi là tôi ủng hộ thay đổi tên nước bởi vì bạn nghĩ việt nam hiện giờ tên gọi mang tính tuyệt đối quá không phù hợp lăm
   "Tên gọi này cũng được cho là phản ánh đúng trình độ phát triển của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, phù hợp với tính chất của nền kinh tế định hướng XHCN. Tên gọi này có khả năng lôi cuốn, tập hợp đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận chung trong xã hội, đồng thời thuận lợi hơn trong quan hệ hợp tác với các nước khác trên thế giới

   Xóa
 19. Đảng và Nhà nước ta đang thưc hiện việc lấy ý kiến của quần chúng nhân dân cho bản dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, nhiều ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân được đưa ra đa số thể hiện tinh thần trách nhiệm với công việc trọng đại của đất nước. Trong đó có ý kiến đổi tên nước hiện hành về tên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa theo đại đa số mọi người không đồng tình với ý kiến trên bởi tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đa thể hiện tinh thần của dân tộc thể hiện rõ lòng quyết tâm xây dụng một nước Việt Nam chủ nghĩa xã hội vững mạnh

  Trả lờiXóa
 20. Việc đổi tên như hiện tại là một thành quả của cả một quá trình cách mạng gia khổ với bao mất mát, đau thương. Là một chặng đường lịch sử hết sức gian nan và vất vả của cả dân tộc. Việc đổi tên nước từ VN dân chủ cộng hòa thành nước CHXHCN VN đánh dấu một bước ngoặt mới trong quá trình phát triển của đất nước. Thể hiện nguyện vọng, ý chí của cả dân tộc, vạch ra đường lối phát triển trong thời kỳ mới. Vì vậy, không phải cứ muốn đổi tên nước là đổi được.

  Trả lờiXóa
 21. Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cái tên này đã trở thành niềm tự hào của dân tộc Việt Nam thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam quyết tâm xây dụng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩ vững mạnh to đẹp. Để đánh giá được chính xác vấn đề thì chúng ta phải nhìn vào thực tiễn, thực tế thì tên hiện tại của đát nước hoàn toàn phù hợp với xu thế của thời đại được bạn bè quốc tế biết tới đồng thời tạo thuận lợi trong việc hoạt động bình thường chứ giờ sủa đổi là không phù hợp

  Trả lờiXóa
 22. Cái tên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có gì sai, không hay à mà tại sao lại phải đổi vậy? Đất nước ta vẫn phát triển bình thường, dân tộc vẫn sống trong hòa bình độc lập thì tại sao chúng ta phải đổi chứ. Cứ để vậy đi không cần quan tâm đến những ý kiến đòi đổi tên làm gì hết

  Trả lờiXóa
 23. Hết ý tưởng rồi hay sao mà giờ lại ngồi nghĩ ra cái vụ đổi tên nước đổi quốc kỳ với quốc ca chứ. Đúng là nhàn cư vi bất thiện. Tốt nhất các ông nên đi tìm một công việc phù hợp với bản thân mà làm chứ đừng ở đó mà làm nhảm nữa đi

  Trả lờiXóa
 24. Đất nước cần những ý kiến đóng góp để xây dựng bổ sung chứ không phải là những ý kiến kiểu đáp gạch phá hoại như vậy đâu. Hãy xem lại tình hình đất nước rồi hãy đưa ra những cái suy nghĩ thiểu năng như vậy nhé các ông trí thức dỏm

  Trả lờiXóa
 25. Một số ý kiến đóng góp về việc đổi tên nước về tên nước trước kia Việt Nam dân chủ cộng hòa. Nhưng chúng ta phải căn cứ trên tình hình thực tế đưa ra nhũng ý kiến đóng góp và dự thảo sửa đổi hiến pháp thể hiện trách nhiệm với công việc trọng đại của đất nước. Với tên nước hiện tại đảm bảo yêu cầu về phát triển và đảm bảo an ninh quốc phòng chưa cần thiết phải đổi tên nước.

  Trả lờiXóa
 26. Tên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thể hiện được đúng bản chất, được đúng con đường mà Đảng và nhà nước ta đang hướng đến. Những ý kiến muốn đổi tên về như cũ chỉ nhằm gây rối đất nước, bởi vì, những kẻ đề ra ý kiến này không hiểu rõ bản chất của nhà nước ta. Tên Việt Nam dân chủ cộng hòa đã là quá khứ, tương lai và hiện tai đất nước ta sẽ mãi mãi mang tên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 27. Đất nước đang yên đang lành thì không biết có bọn khùng nào tự dưng lại đòi đổi tên nước. Đã thế lại còn ngụy biện, đưa ra một đống lý do chẳng đâu vào đâu: nào là tạo sự lôi cuốn, tạo sự đồng thuận, thuận lợi trong quan hệ quốc tế,... Vớ vẩn, giả sử bây giờ nước ta đổi tên nhưng không mang lại hiệu quả gì về kinh tế, xã hội thì có khi lại làm trò cười cho thế giới. Tên nước có phải có thích đổi là đổi được đâu, đúng là mấy kẻ hết việc lại đi nghĩ dại, nghic bậy.

  Trả lờiXóa
 28. Tôi ủng hộ việc đổi tên nước hiện nay trở lại thành Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, hay Cộng Hoà Dân Chủ Việt Nam. Một khi đã đổi tên nước thì đồng tiền hiện nay cũng không hề bị ảnh hưởng, mà đồng tiền hiện nay vẫn sử dụng và chuyển dần qua tiền mới. Đồng tiền cũ sẽ dần được thu hồi, như vậy không bị ảnh hưởng đến việc đổi tên nước. Còn nhiều loại giấy tờ khác cũng vậy, chỉ cần có nghị quyết của QH nêu rõ: các loại giấy tờ liên quan vẫn có giá trị với tên nước cũ, nếu người dân muốn thay đổi thì nhà nước sẽ hỗ trợ tối đa. Như vậy là ổn, chứ không như có những người cho rằng sẽ bị ảnh hưởng lớn nếu đổi tên nước.

  Trả lờiXóa
 29. Giờ muốn đổi tên cũng được thôi. Cứ đem ra trưng cầu ý dân xem sao? Đổi tên vừa tốn kém vừa chẳng hợp lý thì chắc chắn nhân dân sẽ chẳng ai đồng tình mà ủng hộ đâu. Các ông đừng có mà suốt ngày phá bĩnh nữa đi. Đất nước không cần những tối kiến của các ông đâu

  Trả lờiXóa
 30. Hết cái để nêu ý kiến rồi giờ thì đến đổi tên nước, đổi quốc kỳ, quốc ca cũng đem ra để câu khách. các ông không có ý tưởng nào thiết thực hơn được à? Nhân dân cần là cần cái thực tế chứ không cần những cải viển vông chẳng mang lại lợi ích gì đâu

  Trả lờiXóa
 31. Tuyệt đối không bao giờ nghe lời bọn dân chủ này. Bọn này chỉ đóng góp ý kiến để phá hoại thôi chứ chẳng có ý đồ gì tốt đẹp cả đâu. Tốt nhất là cứ bỏ ngoài tai đi. nói nhiều với chúng nó thành ra cãi nhau. mệt lắm

  Trả lờiXóa
 32. Tên nước không phải cứ muốn đổi là đổi, muốn thay là thay.Tên nước không đơn giản chỉ là một cái tên, nó còn mang theo cả linh hồn của cả dân tộc. là định hướng xã hội đó, là lịch sử ngàn năm của đất nước.Không thể cứ nói đổi là đổi được. Chúng ta nên tỉnh táo, không nên nghe theo những lời lẽ kích động của những kẻ phá hoại đất nước mình được

  Trả lờiXóa
 33. chuyện vui giải trí :
  https://www.youtube.com/watch?v=4CyX7OiG6zc

  Trả lờiXóa
 34. Chế độ tay sai VNCH là chế độ do Mỹ cùng các thế lực ngoại bang cùng đám tay sai dựng lên ở miền Nam Việt Nam nhằm chia cắt lâu dài, biến Việt Nam trở thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ...Chúng đã gây ra biết bao tội ác với nhân dân và các chiến sĩ, lực lượng yêu nước...Chúng chính là hiện thân của đám quỷ dữ và sự diệt vong của chúng chính là hậu quả mà chúng đáng phải nhận.

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ