Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

Chủ tịch Hồ Chí Minh với đạo đức cách mạng      Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân noi theo. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Người luôn đặc biệt quan tâm tới giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Nhiều bài viết và tác phẩm của Người bàn về vấn đề đạo đức, nó có ý nghĩa rất to lớn trong việc giáo dục đạo đức cho mỗi con người sau này. Đạo đức chính là vấn đề mà khi còn sống Chủ tịch Hồ Chí Minh coi đó là hệ trọng và phải được đặt lên hàng đầu trong việc phát triến đạo đức cho cán bộ, đảng viên cũng như giáo dục cho mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội. 

        Bác luôn coi trọng đạo đức cách mạng, đó là nền tảng cho người làm cách mạng để họ có thể hoàn thành tốt được những nhiệm vụ được giao. Bác viết: “Cũng như sông thì có nguồn được mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Bác quan niệm đạo đức chính là nền tảng tạo ra sức mạnh, là nhân tố quyết định trong mọi thắng lợi của cách mạng. Cán bộ mà không có đạo đức thì sẽ không những hoàn thành được nhiệm vụ mà ngày còn xa rời nhân dân, khiến nhân dân dần mất niềm tin vào Đảng và Nhà nước. Đạo đức là vấn đề cốt lõi nhưng cũng không vì thế mà Bác coi đạo đức là tuyệt đối. Bác nói: “có tài mà không có đức là người vô dụng nhưng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Vì vậy đạo đức là gốc rễ làm lên người cách mạng nhưng phải kết hợp với tài mới có thể hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. 
        Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cho chúng ta thấy: Đạo đức cách mạng được biểu hiện là bất kỳ ở cương vị nào, bất kỳ làm công việc gì, đều không sợ khó, không sợ khổ, đều phục vụ lợi ích chung của nhân dân, của dân tộc, không vì bất kỳ một lợi ích các nhân nào. Đạo đức cách mạng không thể song hành cùng chủ nghĩa cá nhân. Bác viết: “Họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng nghĩ tới lợi ích của riêng mình trước hết. Họ không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”, do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa…”. Bác luôn tâm niệm đặt lợi ích tập thể, lợi ích nhân dân lên trên lợi ích của cá nhân mình, Bác cũng chỉ muốn “quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng”, vì sao Bác lại muốn quét sạch chủ nghĩa cá nhân trước, đó cũng là do thực tiễn mà ra, nếu chủ nghĩa cá nhân còn thì đạo đức cách mạng sẽ không thể tồn tại được, cho nên phải tiêu diệt nó trước. Cũng giống như khi ta mua một chiếc tủ mới về thì ta sẽ đặt tủ trước rồi mới quét chỗ đặt tủ trước hay quét trước rồi mới đặt tủ sau? Chắc chắn là ai cũng phải quét trước rồi mới đặt tủ, chứ không thể đặt tủ trước rồi chui vào gầm tủ để quét được.
       Tại Đại hội lần thứ III của Đoàn thanh niên lao động Việt Nam ngày 24-3-1961 Bác nói: “Chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích riêng của mình, không quan tâm đến lợi ích chung của tập thể. “Miễn là mình béo, mặc thiên hạ gầy”. Đây chính là mẹ đẻ của các thói hư tậ xấu, suy bì, kiêu căng, xa dời nhân dân,.. nó là kẻ thù nguy hiểm của đạo đức cách mạng. 
        Bác nói với sinh viên và cán bộ Việt Nam đang học tập và công tác ở Mátxcơva ngày 29-10-1961: “Muốn xây dựng chủ nghĩa cộng sản phải có những con người cộng sản chủ nghĩa, nghĩa là phải có những người có đạo đức cộng sản. Nước ta cũng áp dụng đúng tinh thần như thế: muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có những con người xã hội chủ nghĩa, tức là phải có những người có đạo đức xã hội chủ nghĩa. Đạo đức xã hội chủ nghĩa không phải ở đâu cũng biểu hiện giống nhau. Ở nước ta, đạo đức xã hội chủ nghĩa là cần kiệm xây dựng nước nhà. Mọi người thi đua học tập theo cách xã hội chủ nghĩa, lao động theo xã hội chủ nghĩa, có đạo đức xã hội chủ nghĩa. Các cô, các chú, các cháu ở đây thì thi đua học tập để về phục vụ việc xây dựng nước nhà.” 


Bác nói: “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, chí công vô tư là nền tảng của Đời sống mới, nền tảng của Thi đua ái quốc. 
Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông 
Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc 
Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính 
Thiếu một mùa, thì không thành trời 
Thiếu một phương, thì không thành đất 
Thiếu một đức, thì không thành người”. 

      Cần là lao động cần cù, siêng năng, lao động có kế hoạch, sáng tạo có năng suất cao, lao động với tinh thần tự lực cánh sinh, không lười biếng, không ỷ lại, không dựa dẫm. Phải thấy rõ “lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của mỗi chúng ta”. 
      Kiệm là tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thì giờ, tiết kiệm tiền của dân, của nước, của bản thân mình, tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ, “không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi, không phô trương hình thức...”. 
Liêm là “luôn luôn giữ gìn của công và của dân”, “không xâm phạm một đồng xu, hạt thóc của Nhà nước, của nhân dân”, “không tham địa vị, không tham tiền tài, không tham sung sướng, không tham tâng bốc mình,...”. 
      Chính là không tà, là thẳng thắn, đúng đắn. Đối với mình không tự cao tự đại, đối với người không nịnh trên, khinh dưới, không dối trá, lừa lọc, luôn giữ thái độ, chân thành, khiêm tốn, đoàn kết. Đối với việc thì để công việc lên trên, lên trước việc tư, việc nhà. Được giao nhiệm vụ thì quyết làm cho kỳ được, “việc thiện dù nhỏ mấy cũng làm, việc ác thì nhỏ mấy cũng tránh”. 
       Chí công vô tư là đem lòng chí công vô tư đối với người với việc. “khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, khi hưởng thụ mình nên đi sau”, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”. 
Cần, kiệm, liêm, chính có quan hệ chặt chẽ với nhau và với chí công vô tư. Cần, kiệm, liêm, chính sẽ dẫn đến chí công vô tư. Ngược lại đã chí công vô tư, một lòng vì nước, vì dân, vì Đảng thì nhất định sẽ thực hiện được cần, kiệm, liêm, chính. 
        Bác viết: “Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”. Khi có đạo đức cách mạng thì gặp thuận lợi và thành công cũng vẫn giữ vững tinh thần gian khổ, chất phác, khiêm tốn, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”, lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt chứ không kèn cựa về mặt hưởng thụ, không công thần, không quan liêu, không kiêu ngạo, không hủ hóa. Đó cũng là biểu hiện của đạo đức cách mạng. 
        Đạo đức cách mạng luôn là quan trong đối với mỗi đảng viên, người có đạo đức cách mạng sẽ quên đi lợi ích của bản thân mà hết mình vì dân, vì nước, vì công việc chung của Đảng. Nhiều tấm gương sáng về đạo đức cách mạng mà mỗi chúng ta có thể noi theo như các đồng chí: Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai, … đó là những tấm gương tiêu biểu về đạo đức cách mạng, vì nhân dân, vì dân tộc, vì độc lập hòa bình cho Tổ quốc Việt Nam ta. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương chói lọi về thực hiện đạo đức cách mạng, cả cuộc đời Người luôn phấn đấu, hi sinh vì sự nghiệp của nước nhà. Người chưa một lần nghĩ đến bản thân mình, gia đình mình. Người nói : "Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành". Qua câu nói của Người mỗi chúng ta có thể thấy được trong tâm thức của Bác thì nhân dân, dân tộc Việt Nam là trên hết. Đối với đảng viên Bác còn căn dặn: “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”. 

      Như vậy qua đây có thể hiểu được quan điểm của Vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam về đạo đức cách mạng. Nó có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục, hình thành đạo đức cho mỗi người dân Việt Nam nói chung và cho mỗi cán bộ, đảng viên nói riêng. Đạo đức cách mạng sẽ làm cho mỗi người cán bộ, đảng viên thấy mình có tránh nhiệm với nhân dân hơn, nó giúp nâng cao được hiệu quả công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xây dựng hình ảnh một người cán bộ tốt trong long nhân dân, nâng cao uy tín của Đảng với nhân dân. Qua đó nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo chân chính của Đảng và con đường mà Đảng đã chọn. 
        Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng, một con người vì nước, vì dân. Công ơn của Người đối với dân tộc, đất nước Việt Nam sẽ sống mãi trong tâm thức mỗi người con đất Việt. Toàn thể nhân dân, dân tộc Việt Nam sẽ không bao giờ quên được công ơn to lớn đó.


Hoàng Trường


TÁC GIẢ: Unknown // 4/19/2013 09:27:00 SA
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

23 nhận xét:

 1. Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, từ bài giảng đầu tiên trong tác phẩm Đường Cách Mệnh(1) đến bản Di chúc cuối cùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề đạo đức và việc tu dưỡng đạo đức, coi đạo đức là “cái gốc” của người cách mạng.

  Trả lờiXóa
 2. Vấn đề đạo đức cách mạng trong tư tưởng của Hồ Chí Minh luôn có sự nhất quán và tính lôgic cao về tinh thần cách mạng cũng như phương pháp tư duy, nhất là phương pháp tư duy khoa học, tư duy biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin, trên cơ sở truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc, chắt lọc tinh hoa đạo đức của nhân loại, Người còn phát triển và sáng tạo những giá trị tư tưởng đạo đức mới phù hợp với điều kiện Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 3. Tầm quan trọng của đạo đức bao giờ cũng được Người đặt ở vị trí hàng đầu. Ngay từ khi Đảng ta chưa ra đời, không phải ngẫu nhiên những bài giảng đầu tiên của Người cho thế hệ thanh niên yêu nước đầu tiên ở nước ta theo con đường cách mạng vô sản là những bài giảng về tư cách của người cách mạng.

  Trả lờiXóa
 4. Người coi cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là phẩm chất đạo đức cơ bản nhất của con người mới, đồng thời là chuẩn mực cơ bản của nền đạo đức mới của dân tộc ta. Đây là phẩm chất được Người đề cập đến nhiều nhất, thường xuyên nhất với một nội dung đạo đức mới rất cách mạng mà vẫn giữ được nền tảng của các khái niệm đạo đức cũ rất quen thuộc với mọi người. Phẩm chất này gắn liền với họat động hàng ngày của mỗi con người và có quan hệ mật thiết với tư tưởng trung với nước, hiếu với dân.

  Trả lờiXóa
 5. Người đã thể hiện một tầm nhìn xa trông rộng về nhân cách con người. Những phẩm chất mà Người nêu ra là nhằm hướng con người tới cái thiện, cái tốt, cái cao cả, đồng thời ngăn chặn, khắc phục những biểu hiện thoái hóa, biến chất có thể xảy ra, đặc biệt là chống khuynh hướng lạm dụng quyền lực để tham nhũng, lãng phí. Ngay cả trước khi qua đời, việc đầu tiên được đề cập đến trong Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân là nói về Đảng, việc đầu tiên khi đề cập đến Đảng là đạo đức

  Trả lờiXóa
 6. Bác luôn là tấm gương sáng cho tất cả chúng ta noi theo, luôn là người hết lòng vì dân vì nước, nhờ có người mà dân ta có được tự do độc lập và cuộc sống ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay, hãy làm việc và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để mỗi người chúng ta ý thức cao hơn về trách nhiệm của mình với đất nước với nhân dân!

  Trả lờiXóa
 7. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Người là vị cha già của dân tộc Việt Nam, tư tưởng của Người là ngọn đuốc chỉ đường dẫn lối cho cách mạng Việt Nam, cho con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Người là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng cho nhân dân ta ngàn đời noi theo.

  Trả lờiXóa
 8. Bác Hồ là một vị cha già đáng kính của toàn thể dân tộc Việt Nam, không chỉ là Bác là người tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc mà vì những đức tính quý báu của Bác để lại cho những thế hệ trẻ ngày nay và cho những người lãnh đất nước. Bác dùng lòng người để thu phục lòng người, ở Bác luôn tuốt lên những vẻ giản dị và gần gũi đến lạ kì mà bất kì ai là chủ tịch nước có thể làm được.

  Trả lờiXóa
 9. cả cuộc đời của Bác hồ luôn hết lòng hết sức vì nhân dân vì đất nước, Bác không giữ riêng cho mình bất kì một thứ quý giá nào bởi vì Bác đã cống hiến hết sức cho cách mạng và nhân dân, chỉ sợ và chỉ lo cho dân ta không được độc lập tự do và thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. đến phút cuối Người vẫn còn nghĩ đến nhân dân khi có những lời di chúc:"Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành".

  Trả lờiXóa
 10. Bác Hồ luôn là một vị anh hùng của dân tộc ta và là một vĩ nhân của thế giới, chính Bác là người đã đem lại độc lập dân tộc cho nhân dân ta, ai cũng có ruộng, ai cũng được học hành đầy đủ và sống tự do hạnh phúc, tấm gương đạo đức của Bác Hồ vĩ đại luôn là một tấm gương sáng cho mỗi người học theo, vì làm được những điều như vậy thì bản thân chúng ta sẽ được thanh thản mà không phải lo nghĩ gì và xã hội sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều, chính vì thế Đảng ta phát động cuộc thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh là rất sáng suốt và đúng đắn trong giai đoạn hiện nay.

  Trả lờiXóa
 11. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sẽ luôn sống mãi với mỗi người dân Việt Nam, Bác đã hy sinh cả cuộc đời mình cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc của đất nước, tấm gương sáng đó luôn được mọi người dân Việt Nam noi theo và học tập, trong thời gian gần đây Đảng đã phát động cuộc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng và toàn dân để mọi người noi theo và học tập sẽ làm cho đất nước vững mạnh và giàu đẹp hơn sẽ làm cho xã hội ngày càng văn minh lịch sự và công bằng hơn.

  Trả lờiXóa
 13. Chủ tịch Hồ Chí Minh con người vĩ đại của dân tộc. vị cha già, anh hùng của dân tộc Việt Nam. Bác mãi là tấm gương sáng cho chúng ta học tập và noi theo. Mỗi con người Việt Nam hãy học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Nhất là thế hệ trẻ những chủ nhân tương lai của đất nước, những người sẽ gánh vác đất nước trong tương lai, thì đây là một việc hết sức quan trọng.

  Trả lờiXóa
 14. Bác là người mà mỗi người dân Việt Nam sẽ mãi mãi không bao giờ quên, là người mà những thế hệ trẻ sau này dù chưa một lần được nhìn thấy bác cũng sẽ coi người là tấm gương, là người mà mọi người đều tôn kính. Dù Bác đã không còn nhưng ý chí của Bác mãi sống cùng với non sông dân tộc Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 15. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, là một trong những hệ thống tư tưởng đúng đắn và toàn diện nhất, cho định hướng phát triển, tương lai của đất nước chúng ta. Người đã vạch ra những con đường cho sự phát triển của đất nước, và chỉ theo con đường đó thì chúng ta mới thành công được. LÀ một danh nhân văn hóa dân tộc, những tư tưởng cảu Bác có tầm ảnh hưởng rất lớn, không chỉ với dân tộc VN, mà còn cả các quốc gia khác trên thế giới. Đảng ta với những bước đi đúng đắn theo hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh đã từng bước đưa nước ta phát triền lớn mạnh và vững chắc

  Trả lờiXóa
 16. Người đã dày công xây dựng nền đạo đức cách mạng ở Việt Nam. Người đã phát triển lý luận đạo đức Mác- Lênin và kế thừa xuất sắc những tinh hoa đạo đức của dân tộc. Người đã tự tu dưỡng, rèn luyện mình trở thành con người mẫu mực nhất, là tấm gương trong sáng nhất về đạo đức cách mạng. Đó là di sản văn hóa vô giá của dân tộc ta và Đảng ta, là cống hiến đặc sắc của Bác Hồ cho dân tộc và cho loài người.Hồ Chí Minh muôn năm.

  Trả lờiXóa
 17. Tầm quan trọng của đạo đức bao giờ cũng được Người đặt ở vị trí hàng đầu. Ngay từ khi Đảng ta chưa ra đời, không phải ngẫu nhiên những bài giảng đầu tiên của Người cho thế hệ thanh niên yêu nước đầu tiên ở nước ta theo con đường cách mạng vô sản là những bài giảng về tư cách của người cách mạng. Trong trang đầu cuốn Đường Kách mệnh - Người đã ghi 23 nét tư cách của một người cách mạng trong ứng xử với mình, với người, với đời, với việc

  Trả lờiXóa
 18. Bác hồ vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, người cha già kính yêu của nhân dân việt nam. Không gì có thể nói hết, kể hết công lao to lớn của người. Chúng ta có cuộc sống ngày hôm nay là nhờ có người, nhờ có lòng yêu nước, sự thông thái... của người. Người sẽ mãi sống trong lòng dân tộc việt Nam.

  Trả lờiXóa
 19. Tuy mình sống trong thời bình, chưa được một lần chứng kiến được gặp bác hồ, nhưng qua sách báo,truyền hình, mình luôn cảm thấy được sự giản dị của bác, một con người vĩ đại mà mình luôn ngưỡng mộ và cảm ơn.

  Trả lờiXóa
 20. Chủ tịch Hồ Chí MInh anh hùng giải phóng dân tộc - danh nhân văn hóa thế giới, đạo đưc của người mãi là chuẩn mực cho nhân dân việt nam và nhân loại noi theo. Đạo đức cách mạng của người thật cao cả, cả đời nguwoif chỉ công hiến cho cách mạng cho đất nước mà thôi, nguwoif còn cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân khác trên thế giới

  Trả lờiXóa
 21. "Tháp Mười đẹp nhất hoa sen việt nam đẹp nhất có tên Bác Hồ", Đất nước Việt Nam tự hào có một vị lãnh tụ vĩ đại kính yêu như Hồ Chí Minh. Bác luôn là tấm gương sáng ngời về thực hiện đạo đức cách mạng mà mỗi chúng ta cần noi theo. Cả cuộc đời Bác không mong gì hơn đó là: "Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành". Câu nói đó thể hiện được sự bao dung của Bác, với Bác thì nhân dân là trên hết và thực tế đã minh chứng điều đó, cả cuộc đời Bác chỉ chăm lo cho nhân dân, cho dân tộc mà khôn nghĩ đến bản thân mình. Nhân dân Việt Nam sẽ không bao giờ quên được công ơn của người với dân tộc, với đất nước. Đạo đức Hồ Chí Minh chính là chuẩn mực để toàn thể nhân dân Việt Nam noi theo.

  Trả lờiXóa
 22. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân noi theo. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Người luôn đặc biệt quan tâm tới giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân

  Trả lờiXóa
 23. chuyện vui giải trí :
  https://www.youtube.com/watch?v=4CyX7OiG6zc

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ