Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Vì sao không “ tam quyền phân lập”

     [GNTĐ] - Mô hình nhà nước “tam quyền phân lập” ra đời gắn liền với cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống lại chế độ phong kiến, là bước tiến bộ so với chế độ quân chủ phong kiến. Nó trở thành nguyên tắc cơ bản để tổ chức hoạt động của nhà nước tư sản, gắn liền với nó là chế độ chính trị đa đảng. Tuy nhiên, thực tiễn tồn tại mấy trăm năm qua của mô hình này cũng đã bộc lộ nhiều điểm hạn chế.
Trước chế độ dân chủ tư sản và dân chủ xã hội chủ nghĩa, mọi quyền lực nhà nước đều tập trung trong tay một cá nhân. Đây chính là căn nguyên của sự độc tài, chuyên chế trong việc thực hiện quyền lực nhà nước. Để chấm dứt chế độ này và đặt nền móng cho sự hình thành các thể chế tự do, dân chủ, một học thuyết của nhiều học giả tư sản đã được nêu ra, đó là thuyết tam quyền phân lập. Theo học thuyết này, quyền lực nhà nước không phải là một thể thống nhất, mà phân chia thành 3 quyền: quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Các quyền này được thực hiện độc lập với nhau, kiểm soát và kiềm chế lẫn nhau.

Tổ chức bộ máy nhà nước như thế nào để nhà nước thực sự là của dân, do dân và vì dân - đó là vấn đề được Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt lên hàng đầu, là vấn đề có tính nguyên tắc trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay.
Như chúng ta đều biết, sau bao đêm trường nô lệ, trong Cách mạng Tháng Tám 1945, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã giành lại quyền làm chủ đất nước. Điều này quyết định một đặc điểm lớn trong quá trình xây dựng Nhà nước của nhân dân ta là ngay từ khi ra đời, Nhà nước ta đã mang bản chất giai cấp công nhân, do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Ngày 3-9-1945, ngay trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu nhiệm vụ cấp bách: “Trước chúng ta đã bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế, nên nước ta không có hiến pháp. Nhân dân ta không được hưởng quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải có một hiến pháp dân chủ”.
Trong quá trình xây dựng nhà nước, Quốc hội nước ta lần lượt ban hành 4 bản hiến pháp vào các năm 1946, 1959, 1980 và 1992. Cả 4 bản Hiến pháp nói trên đều khẳng định quan điểm nhất quán: “Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, là quyền lực thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp”.
Tại Đại hội XI của Đảng, tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân, trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta nhấn mạnh chủ trương xây dựng “Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng Cộng sản lãnh đạo”. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà chúng ta xây dựng khác xa với nhà nước pháp quyền tư sản. Đại hội XI đã khẳng định: Nhà nước pháp quyền tư sản dựa trên nguyên tắc “tam quyền phân lập”, tức là phân chia quyền lực, còn nhà nước pháp quyền XHCN mà nhân dân ta xây dựng không phân chia quyền lực, mà có sự “phân công”, “phối hợp” và “kiểm soát” trong thực hiện ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Điều này sẽ bảo đảm cho chúng ta kế thừa những mặt tích cực, khắc phục mặt hạn chế của nhà nước “tam quyền phân lập”.
Vì vậy, những ý kiến “khuyên” nhân dân Việt Nam nên xây dựng nhà nước “tam quyền phân lập” thực chất là kích động tư tưởng đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; xóa bỏ vai trò Đảng lãnh đạo Nhà nước đã được xác định tại Điều 4 của Hiến pháp năm 1992.Chính Trực@ - http://gocnhinthoidai.blogspot.com

FACEBOOK COMMENTS

78 nhận xét:

 1. cảm ơn tác giả đã cho tôi một cái nhìn mới xã hội . bài viết của tác giả rất hay

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. tên cẩu no tài lê duẩn đã dem máu xương xác than của hang triệu con dân việt đã xua hang triệu thanh niên miền bắc đi vào chổ chết làm vật thi than lót đường cho quan thầy đảng chủ quốc tế cộng san đảng mao mác dẩm đạp tiến lên thế giới đại đường mà chẳng cần tốn một giọt máu hay thậm chí cả một giọt mồ hôi cũng không có chúng chỉ cần nháe sung đạn vào tay lủ đày tớ tay sai cộng sản việt nam và tốn vài giọt nước bọt để khích lệ là chúng nhào đầu bạt mạng chiến đấu sống chết không ngừng ngỉ cho sự nghiệp vỉ đại dẩn dắt năm châu đến đại đường theo sự điều hành và chăn dắt của lủ ác quỷ quốc tế cộng sản đảng mà tên cẩu nô đồ tể đã tuyên bố và xác tín nịnh bợ dâng công lên cho quan thầy TA ĐÁNH ĐAY LÀ ĐÁNH CHO LIÊN XÔ ĐÁNH CHO TRUNG QUỐC Nếu cần phải hy sinh hàng triệu thanh niên miền Bắc, và đốt cháy cả dải rừng núi Trường sơn. Để đạt được chiến thắng. Ta vẫn cứ tiến hành. Đ Ể VINH DANH T Ổ TI ÊN MAO M ÁC V À T Ổ QU ỐC TH Ế GI ỚI Đ ẠI Đ Ư ỜNG C ỦA CH ÚNG "

   Xóa
  2. Cài gì thế này. Sao thăng ngu này ăn nói phạm thượng vậy chứ. Ko thể ngửi được. Đúng là cái loại vô học. Phường trộm cướp mặt chuột tai dơi. @@

   Xóa
  3. Cài gì thế này. Sao thăng ngu hâu ha này ăn nói ngu dốt vậy chứ. Ko thể ngửi được. Đúng là cái loại vô học. mày có mắt để thấy miệng để nói tai để nghe những gì thằng cẩu nô lê duẩn tuyên bố xác tín những gì để dâng công lên cho quan thầy không đúng mày là Phường trộm cướp mặt chuột tai dơi. lủ ma xó bị cộng sản bắt mắt linh hồn @@

   Xóa
  4. - Sự thật lịch sử là chưa có đảng nào ngoài ĐCS dẫn dắt nhân dân VN đánh đuổi được thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, giặc Trung Quốc xâm lược năm 1979.
   - Sự thật là sau khi Mỹ rút tên lính đầu tiên ở VN, VN không là gì cả, SG lúc bấy giờ ngoài gái mại dâm, những con nghiện và những đứa trẻ mồ côi cùng nền kinh tế “máu” với vỏ bọc “hòn ngọc Viễn Đông” thì chả có gì
   - Sự thật là những nước đa đảng như Mỹ, Thái Lan… đa đảng đấy nhưng nội chiến vẫn xảy ra liên miên tại Thái Lan, lá phiếu của người nghèo muôn đời không thể so bì với lá phiếu của người giàu!

   Xóa
  5. Ơ, cái lũ việt gian?? tụi bây chán ăn cơm rồi hả??

   Xóa
  6. Hãy nhìn nhận 2 cuộc chiến chống giặc ngoại sâm gần đây nhất thì Đảng giữ vai trò vô cùng quan trọng trong công cuộc đại đoàn kết dân tộc. Hãy giữ vừng niềm tin vào Đảng.

   Xóa
  7. Bởi vì một câu đơn giản, vào thời điểm này thì ko hợp lý. Nếu đa đảng sẽ có sự cấu xé lợi ích lẫn nhau mà thôi. @@

   Xóa
 2. Đảng là cuộc sống của toàn dân. Đây là khẳng định tất yếu. Hãy nghĩ xem, nếu Đảng CS ko còn dân tộc ta sẽ như thế nào đây?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Lịch sử dân tộc không thể giao phó trách nhiệm lèo lái con thuyền quốc gia cho một chế độ cộng sản việt nam tay sai bù nhìn qu ốc tế cộng sản đảng này được . Chế độ này phải chấm dứt và phải vĩnh viễn ra đi. Không có gì để luyến tiếc về một chế độ vong nô lệ thuộc bọn quan thầy cộng sản quốc tế . Chế độ cộng sản việt nam cam tâm lấy đầu đội đ….thằng nga lủ tàu mà tung hô THỜ MAO CHỦ TỊCH THỜ STALIN BẤT DIỆT không xứng đáng tồn tại trong lịch sử của một dân tộc VN bất khuất.

   Xóa
  2. - Sự thật lịch sử là chưa có đảng nào ngoài ĐCS dẫn dắt nhân dân VN đánh đuổi được thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, giặc Trung Quốc xâm lược năm 1979.
   - Sự thật là sau khi Mỹ rút tên lính đầu tiên ở VN, VN không là gì cả, SG lúc bấy giờ ngoài gái mại dâm, những con nghiện và những đứa trẻ mồ côi cùng nền kinh tế “máu” với vỏ bọc “hòn ngọc Viễn Đông” thì chả có gì
   - Sự thật là những nước đa đảng như Mỹ, Thái Lan… đa đảng đấy nhưng nội chiến vẫn xảy ra liên miên tại Thái Lan, lá phiếu của người nghèo muôn đời không thể so bì với lá phiếu của người giàu!

   Xóa
 3. Hiện nay các thế lực thù địch luôn muốn xóa bỏ điều 4 hiến pháp 1992, chúng ta cần phải hết sức đề phòng.

  Trả lờiXóa
 4. Đất nước ta đang trên đà phát triển dần đều. Hãy đặt niềm tin vào Đảng, tránh để các luận điệu sai trái làm lung lay niềm tin này.

  Trả lờiXóa
 5. Toàn dân, hãy cùng chung tay xây dựng đất nước giàu mạnh hơn.

  Trả lờiXóa
 6. Đất nước ta đang ngày một phát triên, điều đó không có gì phải thay đổi. Bây giờ nhiều nước đa nguyên, đa đảng đang gặp phải những bế tắc về chính trị. Không có gì để chúng ta phải thay đổi.

  Trả lờiXóa
 7. Các thế lực không ngừng tuyên truyền các luận điệu hòng gây nhiễu thông tin với nhân dân ta, đó là các âm mưu hết sức thâm độc của các thế lực thù địch để lật đổ Đảng cộng sản Việt Nam và chế độ Xã hội chủ nghĩa ở nước ta

  Trả lờiXóa
 8. Bọn phản động chúng muốn chia nhỏ sưc mạnh của chúng ta ra để thực hiện âm mưu chống phá đây ma. Đất nước ta có đc hòa bình dân tộc như ngày nay là nhờ vào sự đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân. Mọi người hãy đoàn kết lại chống lại kẻ thù, nhất định chúng ta sẽ thắng lợi

  Trả lờiXóa
 9. Đoàn kết là sức manh to lớn nhất. Lịch sử đã chứng minh lòng yêu nước và tình đoàn kết của toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã vượt qua mọi kẻ thù. Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết. Thành công, thành công đại thành công

  Trả lờiXóa
 10. “Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng Cộng sản lãnh đạo”. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà chúng ta xây dựng khác xa với nhà nước pháp quyền tư sản.

  Trả lờiXóa
 11. Trong giai đoạn hiện nay khi mà các mô hình da nguyên đa đảng trên thế giới đang đi vào bế tắc chính trị. Đất nước chúng ta dưới sự lãnh đạo cảu Đảng Cộng sản đang trong thời kỳ ổn định và phát triển nên không có gì để phải thay đổi cả.

  Trả lờiXóa
 12. tam quyền phân lập là chiêu bài lừa đảo và nó do mỹ đứng đầu nhằm chống chính quyền nhà nước Việt Nam, cùng với đó chống xã hội chủ nghĩa mà dân tộc Việt Nam đã đổ bao sướng máu để tiến tới

  Trả lờiXóa
 13. Hiện nay ta thấy các nước đa nguyên đa đảng không có sự ổn định về chính trị. thường xuyên có bạo động, chống chính phủ. Chế độ bất ổn như vậy. cho thấy Người dân Việt chọn cho mình chế độ XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng là sáng suốt.

  Trả lờiXóa
 14. Vì sao không "Tam quyền phân lập" đơn giản vì người dân Việt thông minh chọn chế độ đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người.

  Trả lờiXóa
 15. Quyền lực phải được tập trung để tạo sức mạnh tổng hợp đó là điều cần thiết, và trong thực tế điều đó giúp đất nước chúng ta phát triển .

  Trả lờiXóa
 16. Nếu như vậy thì đất nước ta chắc chắn sẽ rơi vào hoàn cảnh bị xâu xé bởi lũ giặc cỏ. @@ hichic

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Oặc. Giờ em mới nghe được một câu chí lý. Thực sự thì đa nguyên đa đảng sẽ chẳng làm tình hình khá hơn mà thực tế sẽ làm nước ta lâm vào khủng hoảng.

   Xóa
 17. Nước ta đang đi theo con đường XHCN nên tam quyền phân lập không hề cần thiết cho nước ta, hãy tin tưởng vào sự lãnh đạo tuyệt đối của ĐCS

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chuẩn luôn. Như bác Bo Tuong nói nè:
   "...Nếu như vậy thì đất nước ta chắc chắn sẽ rơi vào hoàn cảnh bị xâu xé bởi lũ giặc cỏ. @@ hichic ..."

   Xóa
 18. Tam quyền phân lập là hoàn toàn không hợp lí ở nước ta, quyền lực nên tập trung và duy nhất ở ĐCS. Đất nước mới đi đúng con đường đã chọn được

  Trả lờiXóa
 19. Hiện nay còn nhiều thế lực thù địch tuyên truyền chống phá Đảng nhằm lật đổ sự lãnh đạo của đảng truyền bá tư tưởng tam quyền phân lập, mọi người nên cảnh giác đừng để kẻ thù lừa gạt hãy tin vào ĐCS

  Trả lờiXóa
 20. Cái tư tưởng tam quyền phân lập là tư tưởng của mấy bọn phản động tuyên truyền nhằm lật đổ sự lãnh đạo của ĐCS, đây đều là âm mưu của các thế lực thù địch nước ngoài. Nước ta chỉ nên có 1 sự lãnh đạo tuyệt đối của ĐCS

  Trả lờiXóa
 21. Giải thích thì quá nhiều rồi. Vấn đề là lũ khốn nạn tư bản vẫn luôn luôn đả kích vào cái việc mà ai cũng hiểu là tại không rồi thôi. Thôi thì kệ chúng vậy

  Trả lờiXóa
 22. Điều này đã quá rõ. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn có vai trò lãnh đạo tuyệt đối với toàn xã hội, điều này sẽ không thay đổi và chúng ta đang có nhiều thành công và ngày càng phát triển.

  Trả lờiXóa
 23. Chế độ xã hội chủ nghĩa là xã hội ưu việt nhất con người đóng vai trò trung tâm của xã hội do vậy Nhà nước có quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp phân công tránh nhiệm và phối hợp thực hiện

  Trả lờiXóa
 24. một đất nước chỉ cấn một chính đảng đủ sức mạnh để lãnh đạo nhân dân là đủ, và thực tế điều đó dã được khẳng định ở Việt Nam

  Trả lờiXóa
 25. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đang thể hiện được vai trò lãnh đạo của mình. Vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ mà nhân dân giao cho. Một đất nước đang ổn định và phát triển thì không có gì phải thay đổi cả.

  Trả lờiXóa
 26. Đơn giản là ở Việt Nam không phù hợp với tam quyền phân lập.Vai trò lãnh đạo của Đảng là thống nhất và là duy nhất. Đó là thành quả mà cha ông ta đã giành được. chúng ta phải giữ gìn và phát huy nó.

  Trả lờiXóa
 27. ko lên đi lại vết xe đổ của Liên Xô cũ, thực tại như thế này đang ổn định , 1 việc thay đổi lớn liên quan đên vệnh mệnh của 1 quốc gia

  Trả lờiXóa
 28. giờ là thời đại in te r net thế kỷ 21 của tự do của công lý và qyền con người không lý gì chúng ta phải sợ một lủ quái đản phải chịu kiếp đời súc vật cho chúng lợi dụng từ thân xác đến cả linh hồn hiến dâng cho cho bọn quỷ dử chúng ta phải tự đứng lên sống chết với chúng để đời con cháu chúng ta không còn là một nổi ám ảnh truyền kiếp từ đời này sang đời khác đời mẹ đến đời con đời cháu mãi mãi làm súc vật ma xó để chúng lợi dụng từ thân xác đến linh hồn phục vụ cho chúng và quan thầy chúng

  Trả lờiXóa
 29. Trong xã hội cộng sản không có con người thật sự chỉ có con người bị chúng thuần hoá man rợ biến thành một loại ma xó súc vật vô hồn không còn biết đến ông bà cha mẹ giống nòi tiền đồ dan tộc tổ quốc việt nam mà chỉ biết chấp hành mọi mệnh lệnh của quan thầy đảng chủ của chúng đối với chúng tổ tiên là mao mác tổ quốc là thế giới đại đường trong xã hội cộng sản những con ngườithật sự bị đặt ra ngoài vòng pháp luật bầy đàn của cộng sản , Trong chế độ này không có chổ đứng cho con người

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhà nước ta là của dân, do dân và vì dân và đảng độc quyền nắm đầu cai trị hết thì thằng dân nào dám ho he

   Xóa
  2. Có, ai ai cũng ko ho he mà rất ủng hộ, chỉ có mấy con rận chó suốt ngày làm ngứa người khác, Cho các bố ra ngoài đảo bảo về chắc sun mẹ vòi vào rồi thì chui gầm giường ý nhể

   Xóa
  3. Có, ai ai cũng ko dám ho he mà chỉ có mấy con ma xó lủ cẩu nô đã bán linh hồn cho loài quỷ đỏ thì rất ủng hộ, chỉ có mấy thằng đồng rận đồng chó chó suốt ngày làm ngứa người khác, Cho các bố ra ngoài đảo bảo về chắc sun mẹ vòi vào rồi thì chui gầm giường ý nhể nhắm mắt làm ngơ để quan thầy xây dựng vững chắc thành phố tam sa xác địmh chủ quyền muôn đời của lủ quan thầy hán cộng trên lảnh thổ máu thịt tổ quốc việc nam mở đường cho thời kỳ đất nước tổ quốc nhân dân việt nam đi vào con đường 1000năm bắc thuộc lần thứ 2

   Xóa
  4. Thực hiện triển khai lấy ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi hiếp pháp 1992, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức được hơn 350 hội nghị và thu được 10.000 ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, nhân sĩ trí thức, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về các nội dung trong bản dự thảo.

   Trong đó, Điều 4 của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp về khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận được sự tán đồng của tuyệt đại đa số các y kiến.

   Xóa
 30. Không thể xây dựng một nhà nước tam quyền phân lập làm như vậy chả khác nào chấp nhận đa nguyên đa đảng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của nhà nước.Chúng ta không nên tin những kẻ đòi tam quyền phần lập đó là những lời lẽ nhằm phá hoại đảng và nhà nước ta chúng ta cần phải hết sức đề phòng

  Trả lờiXóa
 31. Đất nước ta đang ổn đinh và ngày càng phát triển. Dưới sự lãnh đạo của Đảng đất nước đang gặt hái được những thành công. Tam quyền phân lập không có cơ sở, căn cứ và không phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 32. Nhân dân Việt Nam đã thừa nhận Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất lãnh đạo, không chấp nhận đa nguyên, đa đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam được nhân dân che chở, xây dựng

  Trả lờiXóa
 33. Bài học từ sự sụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu còn nguyên giá trị. Từ khi chấp nhận bỏ Điều 6, Hiến pháp Liên Xô, đã dẫn đến tình trạng xuất hiện đa đảng và hậu quả là Đảng Cộng sản Liên Xô mất quyền lãnh đạo, chế độ XHCN ở Liên Xô sụp đổ

  Trả lờiXóa
 34. Đảng ra đời từ rất lâu rồi , Đảng lãnh đạo cầm quyền đưa nước ta đi qua bao chặng đường để có thể phát triển sánh vai với các nước như ngày hôm nay , việt nam không cần đa đảng , việc có thêm nhiều đảng sẽ làm căng thẳng chính trị và làm cho mất niềm tin vào Đảng Cộng sản việt nam

  Trả lờiXóa
 35. hi lý ở chỗ với vai trò lịch sử của mình không một ai có thể làm thay Đảng ta công cuộc đưa đất nước phát triển, lớn mạnh; chẳng hợp tình ở chỗ cố tình quên lịch sử, cố tình quên những hy sinh xương máu của Đảng ta, dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, cố tình quên công lao, đóng góp, vai trò lãnh đạo tiên phong của Đảng ta trong công cuộc đổi mới đã và đang thắng lợi toàn diện. Thậm chí có thể nói đó là việc làm nguy hiểm bởi nó đe dọa sự tồn vong của cả dân tộc này

  Trả lờiXóa
 36. Và dĩ nhiên, chúng ta không phủ nhận một thực tế là vẫn có nhiều, còn nhiều “những con sâu” ở ngay trong hàng ngũ Đảng. Nhưng ai là những người “bắt sâu”? Đảng ta, dân ta, tất cả chúng ta cùng chung tay “bắt”, đừng đứng ngoài mà kêu làm rối công việc chung.

  Trả lờiXóa
 37. Một Đảng đã đưa dân tộc này theo đúng quỹ đạo của lịch sử thì sẽ được lịch sử ủng hộ. Không một thế lực nào, một đảng phái nào làm thay được vai trò lịch sử của Đảng ta

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. một lũ người mê muội, ngu dốt ,vẩn còn tin tưởng vào cái điều còn đảng còn mình, tôn thờ vào cái chủ thuyết ngoại bang, mà chính những quan thầy và đất nước đã nhào nặn ra nó đã đem vất bỏ cái đảng cùng với thứ chủ thuyết tâm thần hoang tưởng rác rưởi ấy, vào thùng phân của lịch sử nhân loại và cũng chính lảnh tụ của cộng sản thế giới tổng bí thư goc ba chop ,đã lên tiếng vạch trần bộ mặt dối trá ,láo khoét của chúng ra trước công luận thế giới, hơn mười mấy năm về trước, thế mà mãi đến bây giờ mấy cái đảng cộng sãn ăn theo còn sót lại ,vẩn còn muốn tiếp tục đào bới thùng phân thối tha ấy tiếp tục ráo riết cùng nhau cả thây lẩn trò vài mống {mao cộng cu ba lào cs vn v à thằng điên cộng sản triều tiên },kết họp mưu ma chước quỷ ….. cs vn chúng vẫn bất chấp tiền đồ dân tồc , đất nước bốn ngàn năm văn hiến, ông bà, tổ tiên, tổ quốc việt nam dấu yêu chúng vẫn tôn thờ cái chủ thuyết ngoại bang đó đem tròng vào đầu vào cổ của người dân việt, bắt buộc toàn dân phải tuyệt đối đi theo con đường do quan thầy vạch ra , dút khoát không có một lựa chọn cho bất cứ một con đường nào khác , sống chỉ biết nghe lệnh và tuân lệnh chúng muốn con dân ngu như lợn biên họ thành một loại người vô hồn một thứ súc vật không tim để chúng dể dàng sai khiến và bảo vệ cho quan thầy tiếp tục tôn thờ chủ nghĩa tâm thần hoang tưởng đưa đất nước dân tộc VN vào chổ diệt vong

   Xóa
  2. Lũ chó việt gian, tao hỏi lại lần nữa là tụi bây chán ăn cơm rồi hả??

   Xóa
  3. - Sự thật lịch sử là chưa có đảng nào ngoài ĐCS dẫn dắt nhân dân VN đánh đuổi được thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, giặc Trung Quốc xâm lược năm 1979.
   - Sự thật là sau khi Mỹ rút tên lính đầu tiên ở VN, VN không là gì cả, SG lúc bấy giờ ngoài gái mại dâm, những con nghiện và những đứa trẻ mồ côi cùng nền kinh tế “máu” với vỏ bọc “hòn ngọc Viễn Đông” thì chả có gì
   - Sự thật là những nước đa đảng như Mỹ, Thái Lan… đa đảng đấy nhưng nội chiến vẫn xảy ra liên miên tại Thái Lan, lá phiếu của người nghèo muôn đời không thể so bì với lá phiếu của người giàu!

   Xóa
 38. Đảng ta đang đứng trước những thử thách lớn: Một là, tăng cường hơn nữa niềm tin của dân vào Đảng. Muốn thế, không còn cách nào khác Đảng phải tự làm trong sạch mình, tự mình trau dồi bản lĩnh, trí tuệ của mình bằng cách tăng cường mối liên hệ mật thiết với dân, xứng đáng hơn nữa “là người đầy tớ thật trung thành” của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 39. Chỉ có Đảng ta chứ không thể có bất kỳ một lực lượng chính trị nào khác gánh vác thay, làm thay sứ mệnh cực kỳ hệ trọng này. Và cũng không thể có bất kỳ một lực lượng chính trị nào khác có đủ uy tín, đủ năng lực, đủ vai trò để làm công việc lớn lao đó.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. HẢY HỎI NGƯỢC LẠI NHỮNG TÊN CAM TÂM LÀM SÚC VẬTma xó tAY SAI CẮC KÉ theo đóm ăn tàn chẳmg hiểu biết cóc khô gì về chủ nHgiả cộng sản nhưng chúng bây luôn luôn ca tụng đảng và sẳn sang bẻ cong ngòi bút bẻ cong sự thật để tô son trết phấn vào bộ mặt ác quỷ của đảng bất kể đúng sai thật giả mà dù chúng bây có hỏi đến giới lảnh đạo chop bu của chúng bây trong cái gọi là bộ chính trị tư đảng về đại ca mác thì lủ này cũng ùu ù cạc cạc …chẳng hiểu biết lý thuyết của đại ca mác nó tròn méo như thế nào chúng chẳng hiểu mô tê sâu xa cái tà thuyết cộng sản nó mặt ngang mày dọc ra sao vì thực ra chúng cũng như đám các ké dàn em như tụi bây tất cả chỉ biết nghe theo đảng cộng sản quôc tế quan thầy chỉ bảo NÓI THẾ NÀY ..LÀM THẾ NỌ là chúng bây nhất nhất chấp hành theo luật lệnh sống chỉ biết cúi đầu gục mặt thi hành triệt để chẳng biết đúng sai thật giả nói chi đến thấu đạt mọi nguồn cơn của nổi long đại ca mác đối với nhân loại
   giờ đay chúng bây muốn hỏi để thấu lý đạt tình hiểu biết sâu xa hơn chính xác nhất nổi lòng của đại ca mác thì ta đây cũng changr ngần ngại mà chỉ cho chúng bây một con dường sáng minh bạch và rỏ rang nhất đến thánh thần cũng không dám cãi ĐÓ LÀ PHẢI HỎI NGAY những lảnh tụ cộng sản của các nước cộng sản quốc tế của đông âu như đông đức tiệp khắc rumani balan …vvhay các các cấp lảnh đạo cọng sản ngay chính tại MẨU QUỐC CỘNG SẢN QUỐC TẾ lien xô những en xin pu tin vv…. VÀ CHẮC ĂN NHẤT hảy hỏi ngay chính LẢNH TỤ TỐI CAO CỦA CÁC LẢNH TỤ GOCBACHOP ở ngay tại đất nước được mệnh danh là mâư quốc của cộng sản quốc tế lien xô là sẻ biết rỏ rang chính xác nhất chủ nghỉa cộng sản là gì ?VÌ AI CÓ THỂ SAI NHƯNG CHÍNH NHỮNG VỊ LẢNH TỤ CAO QUÝ CỦA QUỐC TẾ CỘNG SẢN NÓI VỀ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN THÌ CHẲNG BAO GIỜ SAI CẢ vì họ là những kẻ thấm nhuần tư tưởng cộng sản tận trong xương tuỷ tim nảo tà thuyết của đại ca mác đã hoà trộn trong máu thịt của họ thế mà giờ đây sau gần một thế kỷ lăn lộn tìm tòi tìm đủ mọi cách để phát huy quang đại tà thuyết của đại ca mác trong mọi phương thức trăm mưu nghìn kế bất chấp lương tri bất chấp luân thường đạo lý chà đạp nhân quyền tước đoạt tự do của nhân loại cho đến ngày hôm nay họ đã tỉnh mộng họ đã công bố những gì về CHỦ NGHĨA cộng sản {hãy tìm đọc cho kỷ những lời tuyên bố sự thật về chủ nghiă cộng sản của những lảnh tụ cộng sản của các nước đông và nhất là các lảnh tụ các nước cộng sản lien xô đức bal an tiệp ru ma ni vvv.. } và họ đả dút bỏ được cái gọi là chủ nghỉa cộng sản mà chúng đả trở thành một thứ tâm huyết tồn tại trong lẻ sống của họ vào CÁI THÙNG PHÂN LỊCH SỬ CỦA NHÂN LOAỊ MỘT CÁCH THANH THẢN KHÔNG MỘT CHÚT LUYẾN TIẾC
   cuối cùng như chúng bây đã thấy đấy tà thuyết thì cũng vẩn sẻ là tà thuyết cho dù qua gần một thế kỷ được bôi son trết phấn thay đổi không biết bao nhiêu cái mặt nạ mưu mô quỷ quyệt nhưng cuối cùng khuôn mặt ác quỷ cũng vẩn sẻ là khuôn mặt của ác quỷ không thể nào biến ác quỷ thành chúa phật được và điều tất yếu đã xãy ra ///// như chúng bây cũng từng đã thấy đó
   câu hỏi ngược lại thế thì cớ gì chúng bây vẩn còn hoang tưởng moi móc trong thùng phân đã thối rủa của quốc tế cộng sản để có thể mưu tìm được cái gì còn có thể gọi là có ích cho nhân loại cho đất nước chúng bây hay chúng chỉ làm ô nhiểm thêm cho môi trường sống của nhân loại chúng bây lại làm trò hề tiếp tục đeo mạt nạ mới mong diển lại tấn tuồncủa chủ nghỉa cộng sản CON KIẾN MÀ LEO CÀNH ĐÀO LEO PHẢI CÀNH CỤT LEO VÀO LEO RA CON KIẾN MÀ LEO CÀNH ĐA LEO PHẢI CÀCH CỤT LEO RA LEO VÀO

   Xóa
 40. Lịch sử thế giới đương đại cho chúng ta một bài học: Thể chế chính trị nào không được dân tin, không được dân ủng hộ lại bị thế lực nước ngoài can thiệp, o bế, nuôi dưỡng, giúp đỡ lực lượng phản động bên trong thì thể chế chính trị ấy sớm muộn sẽ bị diệt vong

  Trả lờiXóa
 41. Đảng ta lãnh đạo toàn dân ta làm cách mạng đổi thay cả một thời đại, công việc cực kỳ phức tạp như thế, biết bao khó khăn gian nan chồng chất, thù trong giặc ngoài hiểm nguy như vậy, lại chưa từng có tiền lệ trong lịch sử, thì tránh sao được sai lầm.

  Trả lờiXóa
 42. giờ mà đa nguyên đa đảng thì mà loạn à, hơn thế nữa. nếu chúng ta đa nguyên đa đảng không biết liệu có giống như ở Ba Lan xuất hiện Đảng Tình Dục không

  Trả lờiXóa
 43. chúng ta cần phải tuyên truyền bài viết này cho nhiều người, không chỉ thế chúng ta cần nhận thức để bảo vệ lợi ích của dân tộc Việt nam. chúng ta cần phải học tập và phấn đấu để bảo vệ Đảng, Nhà nước

  Trả lờiXóa
 44. tác giả nói đúng chúng ta không thể chấp nhận đa nguyên đa đảng được , chúng ta cần phải giữ vững tinh thần để bảo vệ nước VN mãi luôn mạnh và yên bình như thế, suy cho cùng phải dẹp hết bọn phản động

  Trả lờiXóa
 45. Để củng cố quyết tâm chính trị này, cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân ta cần tiếp tục trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức chính trị, đề cao tinh thần cảnh giác và kiên quyết đấu tranh chống những quan điểm và tư tưởng thù địch sai trái, giữ vững ổn định chính trị ở nước ta.

  Trả lờiXóa
 46. Bất cứ nỗ lực bên ngoài nào để áp đặt “những giá trị dân chủ kiểu Mỹ” và kêu gọi chấp nhận thể chế đa nguyên, đa đảng cho Việt Nam thì Việt Nam phải kiên quyết từ chối và bác bỏ”…

  Trả lờiXóa
 47. Bất cứ nỗ lực bên ngoài nào để áp đặt “những giá trị dân chủ kiểu Mỹ” và kêu gọi chấp nhận thể chế đa nguyên, đa đảng cho Việt Nam thì Việt Nam phải kiên quyết từ chối và bác bỏ”…

  Trả lờiXóa
 48. Việt Nam có chế độ chính trị ổn định và nhất quán trong chiến lược phát triển kinh tế, Việt kiều đã có ý thức hướng về quê hương

  Trả lờiXóa
 49. "tam quyên phân lập" là cái chế độ bẩn thỉu do bọn tư bản phuowgn Tây đặt ra với mục đích là làm cho dân tộc ta tê liệt mà thôi

  Trả lờiXóa
 50. việc quan trọng là hãy làm cho tất cả mọi người dân tin vào Đảng, dân tin vào lực lượng vũ trang và đừng để mất lòng tin quan trọng đó

  Trả lờiXóa
 51. cần phải có biện pháp để làm cho dân hiểu đây chỉ là bản chất của bọn phản động

  Trả lờiXóa
 52. dân tộc ta cần cảnh giác trước chiến lược của bọn thù địch, chúng ta tuyên truyền và tin vào chủ trương chính sách của Đảng

  Trả lờiXóa
 53. Nói chung cần nhìn nhận vấn đề thật sâu sắc chứ. Đâu thể chủ quan đánh giá như vậy được chứ. @@ Nếu nóng vội rất dễ làm vấn đề sai lệch

  Trả lờiXóa
 54. Thật sự, trong công cuộc lãnh đạo đất nước, Đảng CS đã thể hiện một vai trò vô cùng to lớn, không thể phủ nhận được những sai sót có thể có, do vậy để đánh giá vấn đề ko nên chủ quan.

  Trả lờiXóa
 55. Vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam có cơ sở lịch sử, chính trị - tư tưởng và pháp lý rõ ràng, vững chắc.

  Trả lờiXóa
 56. hiện nay, Các thế lực thù địch, phản động đang hàng ngày, hàng giờ thực hiện các âm mưu, chiến lược hoạt động “Diễn biến hòa bình”, tiến tới bạo loạn lật đổ, tác động từng bước chuyển hóa chế độ chính trị ở nước ta. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là tất yếu của lịch sử

  Trả lờiXóa
 57. Lòng yêu nước của dân tộc Việt, về góc độ xã hội, lịch sử được gọi là Truyền thống, về góc độ khoa học được gọi là Gen di truyền. Haha. Đừng hòng phá hỏng chế độ này. ^^

  Trả lờiXóa
 58. Đối với những bọn ngu học. có nói mãi chúng nó vẫn vậy thui các bạn à! hãy kệ chúng nó, chúng ta coi chúng nó như ko tồn tại,bon bọ thối đó làm sao xứng đáng là con người và đặc biệt hơn hết là công dân Việt Nam. Nhà nước chúng ta là của dân, do dân và vì dân. tất cả 4 bản Hiến Pháp đã và luôn khẳng định điều đó. Phân công và phối hợp thực hiện các quyền lợp pháp, tư pháp và hành pháp là hợp lý có sự đúng đắn và luôn được sự ủng hộ của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 59. Tôi không biết gì về đảng cộng sản, nhưng bạn đưa lá cờ búa liềm không đúng là tôi biết bạn là người như thế nào rồi.

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ