Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong hiến pháp sửa đổi     Hiện nay toàn Đảng, toàn dân đang tiến hành các bước đi để sửa đổi Hiến pháp 1992. Đây là một sự kiện trọng đại có ý nghĩa quan trọng về chính trị-pháp lý bởi Hiến pháp không phải là một văn bản pháp lý thông thường mà Hiến pháp được coi là đạo luật gốc, có giá trị pháp lý cao nhất. Hiến pháp điều chỉnh những quan hệ chủ đạo nhất, chính yếu nhất, có tính nguyên tắc và tính nền tảng nhất. Là một công dân Việt Nam, với tinh thần yêu nước, tôi xin góp một ý nhỏ trong toàn thể bản Hiến pháp sửa đổi đó là tại khoản 1, Điều 4, Dự thảo đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:     “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.

     Đề nghị này xuất phát từ lý do thứ nhất đó là từ âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch, chống đối Nhà nước Việt Nam chúng ta hiện nay. Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là mục tiêu nhất quán của các thế lực thù địch. Để thực hiện mục tiêu đó các thế lực thù địch từ trước tới nay đều tìm cách tấn công vào Điều 4 Hiến pháp hòng “thủ tiêu” vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam. Với sự điều chỉnh trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, hiện nay các thế lực thù địch đang tìm mọi cách để hình thành và công khai hóa được các tổ chức chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới thiết lập cơ chế đa nguyên, đa đảng nhằm cạnh tranh vai trò lãnh đạo thậm chí là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Chính vì vậy sửa đổi Hiến pháp cần khẳng định mạnh mẽ Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Vai trò lãnh đạo của Đảng là yếu tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Vì vậy trong lần sửa đổi Hiến pháp này, thiết nghĩ cần tiếp tục khẳng định mạnh mẽ vấn đề này, không để các thế lực thù địch lợi dụng góp ý sửa đổi Hiến pháp để “phá hoại” bởi “tấn công” vào Đảng cũng là “phá hoại” con đường phát triển của Việt Nam, đẩy Việt Nam rơi vào tình trạng bất ổn về chính trị.

      Thứ hai, vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng đã được thực tiễn kiểm nghiệm và toàn thể dân tộc đồng tình, ủng hộ. Thực tiễn đã chứng minh chính vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng là nhân tố quan trọng và quyết định nhất đưa lại mọi thắng lợi cho cách mạng Việt Nam từ tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa cho tới hai cuộc kháng chiến anh dũng chống Pháp, chống Mỹ “chấn động địa cầu” và giờ đây là công cuộc đổi mới toàn diện và hội nhập sâu rộng với thế giới. Trong suốt tiến trình lịch sử không một thắng lợi nào của dân tộc ta lại không do Đảng lãnh đạo. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội là một thực tế không ai có thể phủ nhận được.

     Với những lý do trên việc khẳng định mạnh mẽ vai trò lãnh đạo của Đảng trong Hiến pháp sửa đổi là yêu cầu tất yếu, khách quan trong giai đoạn hiện nay.


Búa liềm - http://vietnamconghoa2012.blogspot.com/

FACEBOOK COMMENTS

30 nhận xét:

 1. Vai trò lãnh đạo của Đảng là yếu tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

  Trả lờiXóa
 2. Nhưng hiện đất nước đang đứng trước nhiều thử thách to lớn, nhiệm vụ trước mắt rất nặng nề. Vì vậy, tất cả những người tâm huyết với Đảng, mong mỏi cuộc chỉnh đốn lần này phải đánh dấu một bước ngoặt quan trọng giúp Đảng vươn lên, vững vàng hơn, tiếp tục lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành thắng lợi. Với truyền thống kiên cường chiến đấu, với quyết tâm, nhất định Đảng ta sẽ thành công.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "...Với truyền thống kiên cường chiến đấu, với quyết tâm, nhất định Đảng ta sẽ thành công..."
   Chắc chắn điều này sẽ xảy ra mà. Ok

   Xóa
  2. Đảng sẽ mãi tồn tại, bở vì dân tộc ta mất đảng tức là mất nước mà chúng ta vô cùng quật cường, khi nào chịu cảnh mất nước. =))

   Xóa
 3. Cám ơn tác giả vì đã cho tôi một góc nhìn mới về vấn đề này. Rất hay.

  Trả lờiXóa
 4. Đảng có vai trò rất quan trong việc sửa đổi hiến pháp , không có Đảng không được

  Trả lờiXóa
 5. Đảng là cuộc sống của toàn dân. Đây là khẳng định tất yếu. Hãy nghĩ xem, nếu Đảng CS ko còn dân tộc ta sẽ như thế nào đây?

  Trả lờiXóa
 6. Hiện nay các thế lực thù địch luôn muốn xóa bỏ điều 4 hiến pháp 1992, chúng ta cần phải hết sức đề phòng.

  Trả lờiXóa
 7. Đất nước ta đang trên đà phát triển dần đều. Hãy đặt niềm tin vào Đảng, tránh để các luận điệu sai trái làm lung lay niềm tin này.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Do vậy con đường lên CNXH sẽ không còn xa nữa

   Xóa
 8. Toàn dân, hãy cùng chung tay xây dựng đất nước giàu mạnh hơn.

  Trả lờiXóa
 9. Đảng đóng vai trò đầu tiên của việc sửa đổi hiến pháp , vì vậy hãy tin vào Đảng

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn nói như vậy thực sự chưa thuyết phục. Đảng là đội ngũ tiên phong đi đầu là ngọn cờ thực sự để dẫn dắt dân tộc ta, đi tới XHCN.

   Xóa
 10. Nói chung cần nhìn nhận vấn đề thật sâu sắc chứ. Đâu thể chủ quan đánh giá như vậy được chứ. @@ Nếu nóng vội rất dễ làm vấn đề sai lệch

  Trả lờiXóa
 11. việc bảo vệ, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trên cả phương diện pháp lí và thực tiễn là rất quan trọng. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là tất yếu của lịch sử.

  Trả lờiXóa
 12. Lịch sử đã chứng minh, chỉ có duy nhất Đảng CS mới đưa lại độc lập tự do cho dân tôc, mới đem lại được nền XHCN, cho nhân dân ta.

  Trả lờiXóa
 13. Hơn 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân và dân tộc Việt Nam đã giành được những thắng lợi vĩ đại có ý nghĩa lịch sử mang tính thời đại.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc.

   Xóa
  2. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đã tiến những bước dài chưa từng có trong lịch sử.

   Xóa
  3. Từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng mở, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu nay Việt Nam đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

   Xóa
  4. Để có được thành quả như ngày hôm nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cha ông ta, dân tộc ta đã đổ biết bao sương máu của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

   Xóa
 14. Hiện nay chúng ta đang sống trong xã hội ổn định, hòa bình và phát triển, nhân dân sống ấm no, hạnh phúc. Đất nước ngày càng phát triển , ngày càng có vị thế cao trên trường quốc tế,…một Việt Nam ổn định, phát triển đang là hình ảnh đẹp trong mắt bè bạn quốc tế. Đó cũng là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng Sản Việt nam trong tiến trình lịch sử mang lại.

  Trả lờiXóa
 15. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, đất nước hình chữ S, đất nước Việt Nam ta ngày càng tươi đẹp, vẫn vững vàng trên con đường phát triển, đi lên chủ nghĩa xã hội. Đất nước ngày càng ổn định về chính trị, phát triển về kinh tế, cuộc sống của nhân dân ngày càng ấm lo, hạnh phúc, Việt Nam đã và đang khẳng định tiếng nói của mình trên trường quốc tê, là hình ảnh đẹp, điểm đến hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế. Để đạt được những thành quả như vậy cũng là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, niềm tin tuyệt đối của nhân dân vào Đảng, khối đại đoàn kết dân tộc mà Đảng đã xây dựng vun đắp nó qua quá trình lịch sử lâu dài.

  Trả lờiXóa
 16. một điều quan trọng là mỗi người dân Việt Nam hãy luôn giữ vững niềm tin đối với Đảng, đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cảnh giác với những luận điệu của bọn phản động, tin rằng trong tương lai không xa Việt Nam sẽ xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Giữ trọn niềm tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam, bọn phản động hết đất chống phá

   Xóa
  2. lịch sử đã chứng minh, những âm mưu thâm độc của bọn phản động đã không thể thực hiện được nhờ niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, một niềm tin mà khó có Đảng nào trên thế giới có thể xây dựng và vun đắp được.

   Xóa
 17. Cám ơn rất biết ơn trang mạng dân lầm than đã cho một con người kiếp cừu như tôi có thể trở thành người trở lại khi được dung tiếng nói đích thực của con người thật sự để DÁM tự do DÁM nói lên những uất nghẹn dấu tận đáy lòng những gì mà trong cuộc sống đời thường không bao giờ dám thổ lộ dám nói trong cái xã hội cộng sản quái đảng cầm quyền này … với chúng tất cả đều phải ngoan ngoản tuân phục như một bầy cừu trong sự sinh sát chăn dát của chúng kẻ nào đi ngược lại tôn chỉ của chúng đều phải vào lò sát sinh , thì lủ người kiếp cừu như tôi chẳng bao giờ dám nói lên tiếng … của con người thật sự ,, mà chỉ dám kêu be be vô vọng tuỳ theo sự vui buồn của bọn chủ chăn mà thôi VÌ THẾ sự kiện nhà báo nguyễn đắc kiên dàm đứng thẳng nói lên tiếng của người tự do đã khiến tôi kính phục và đối với tôi anh là một con người việt nam vĩ đại nhất xứng đáng nhất để được lưu danh muôn đời vì tự do công lý và nhất là quyền được đứng thẳng để làm người ở trong xã hội cs chỉ có người bò bằng bốn chân và mồm thì chỉ được kêu BE BE này

  Trả lờiXóa
 18. Đảng luôn là tổ chức đứng đầu lãnh đạo và dẫn dắt dân tộc. Trong thời đại hiện nay khi có nhiều thay đổi làm cho đất nước cũng có những chuyển biến để phù hợp thì đảng lại càng quan trọng. trong việc sửa đổi hiến pháp Đảng phải có chỉ đạo và giám sát sít sao đảm bảo phù hợp với luật pháp và hợp lòng dân.

  Trả lờiXóa
 19. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng không để các thế lực thù địch lợi dụng góp ý sửa đổi Hiến pháp để “phá hoại” bởi “tấn công” vào Đảng cũng là “phá hoại” con đường phát triển của Việt Nam, đẩy Việt Nam rơi vào tình trạng bất ổn về chính trị.

  Trả lờiXóa
 20. Đảng Cộng Sản Việt Nam do Bác Hồ sáng lập. Hơn 80 năm qua kể từ khi ra đời cho đến nay, Đảng ta luôn khẳng định vai trò lãnh đạo của mình. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn ấy Đảng đã đưa Cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đi theo Đảng nghĩa là đi theo ánh sáng, đi theo Cách mạng

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ