Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Điều 4 Hiến pháp 1992 sửa đổi với thực tiễn Việt Nam hiện nay.    [DLT] - Hiện nay Đảng và Nhà nước đang lấy ý kiến của nhân dân về bản sửa đổi Hiến pháp 1992, rất nhiều ý kiến tích cực đã được đưa ra từ nhân dân cả nước, trong đó có nhiều ý kiến về Điều 4 Hiến pháp sửa đổi. Có rất nhiều ý kiến trái chiều nhau nhưng đại đa số nhân dân ủng hộ việc giữ Điều 4 Hiến pháp, bên cạnh đó cũng có một số ý kiến cho rằng phải xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp. Ngoài ra, các thế lực thù địch trong và ngoài nước cũng đang ngày ngày có những luận điệu kích động nhân dân ủng hộ “xóa bỏ điều 4 Hiến pháp, đa nguyên, đa đảng” ở Việt Nam. Vậy chúng ta hãy nhìn vào thực tiễn đất nước từ khi Đảng thành lập đến nay để có thể thấy được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước để từ đó có thể kết luận một cách đúng đắn về việc sửa đổi Điều 4 Hiến pháp 1992, tránh bị các thế lực thù địch xuyên tạc, lợi dụng.
    Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đã tiến những bước dài chưa từng có trong lịch sử. Từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng mở, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu nay Việt Nam đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
   Thực tiễn chúng ta thấy, chúng ta đang sống trong xã hội ổn định, hòa bình và phát triển, nhân dân sống ấm no, hạnh phúc. Việt Nam đang phát triển theo đúng hướng con đường của Đảng đã chọn, ngày càng có vị thế cao trên trường quốc tế. Đất nước đang có nền chính trị xã hội ổn định, nhân dân được làm chủ trên thực tế, nền dân chủ ngày càng được nâng cao, các đoàn thể, nhân dân cũng đã và đang có quyề, có tiếng nói giám sát các hoạt động của Đảng, của Nhà nước, giám sát xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, do dân, phục vụ lợi ích của nhân dân, các tổ chức Đảng chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Trong điều 4 Hiến pháp sửa đổi cũng đã nêu rõ:
Điều 4 (sửa đổi, bổ sung Điều 4)
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
2. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.
3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
    Đất nước Việt Nam đang trong tiến trình phát triển, nhân dân có quyền làm chủ đất nước, cuộc sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, từ thực tế hoàn cảnh cụ thể của đất nước, chúng ta thấy việc thực hiện một Đảng vẫn là có hiệu quả nhất, con đường phát triển của Việt Nam đang đi theo đúng hướng là con đường “đi lên chủ nghĩa xã hội”,  do Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã chọn, con đường đó đã và đang mang lại cho Việt Nam những bước tiến quan trọng, những bước phát triển mới mà mỗi chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy được qua tình hình thực tiễn của đất nước trong những năm qua.
Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập “có thể” bảo đảm được dân chủ đích thực cho nhân dân.Nhưng ở Việt Nam thì một Đảng duy nhất cũng đã và đang phát huy và bảo đảm được quyền làm chủ đích thực cho nhân dân. Như vậy ở Việt Nam chỉ cần có Đảng Cộng sản Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh sang lập và rèn luyện cũng đã đủ để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng xã hội ngày càng phồn thịnh, nhân dân ngày càng có cuộc sống tốt đẹp. Việt Nam đã đang từng bước khẳng định tiếng nói của mình không chỉ trong khu vực mà còn với các quốc gia khác trên thế giới.
   Như vậy chúng ta có thể thấy được qua tình hình thực tiễn đất nước, giữ Điều 4 Hiến pháp và sửa đổi như trong Bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 hiện nay là đúng đắn và hợp lý.
   Là thanh niên sinh viên thời đại mới bạn hãy làm chủ với chính kiến của mình trên những gì mà bạn đã được học từ khi lọt lòng cho đến khi ngồi trên giảng đường và cả sau này khi bạn trưởng thành, hãy tự hào là một công dân yêu nước chân chính biết lên án đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc mà các thế lực thù địch đã đang ra sức phá hoại đất nước ta.
Hoàng Trường

FACEBOOK COMMENTS

25 nhận xét:


 1. Để sửa đổi Hiến pháp thành công chúng ta cần những lời góp ý tâm huyết, thẳng thắn và chân thành!

  Trả lờiXóa
 2. đâu phải chuyện muốn là được phải họp bàn xem xét chán chê đã , khó đấy chứ chẳng dễ dàng gì đâu :D

  Trả lờiXóa
 3. Đảng là cuộc sống của toàn dân. Đây là khẳng định tất yếu. Hãy nghĩ xem, nếu Đảng CS ko còn dân tộc ta sẽ như thế nào đây?

  Trả lờiXóa
 4. Hiện nay các thế lực thù địch luôn muốn xóa bỏ điều 4 hiến pháp 1992, chúng ta cần phải hết sức đề phòng.

  Trả lờiXóa
 5. Đất nước ta đang trên đà phát triển dần đều. Hãy đặt niềm tin vào Đảng, tránh để các luận điệu sai trái làm lung lay niềm tin này.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tất cảmọi người dân Việt Nam luôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhàn nước CHXHCN Việt Nam. luôn phấn đấu và cống hiến hết mình vì tổ quốc

   Xóa
  2. à các bác viết thế này thì em cũng thêm vài câu cho nó phong phú cuộc đời. con mẹ lê thị công nhân xinh đẹp là thế xong mấy tháng vào tù thành con lợn lú éo thằng nào nó yêu

   Xóa
 6. Toàn dân, hãy cùng chung tay xây dựng đất nước giàu mạnh hơn.

  Trả lờiXóa
 7. Nên nhớ, thời kì Hàn Quốc phát triển kinh tế rực rỡ nhất là thời park chung hee. Khi đó chỉ có 1 đảng lãnh đạo trong suốt 16 năm. Điều tương tự đã diễn ra ở Nhật Bản

  Trả lờiXóa
 8. Đảng là nguwoif cầm cân nảy mực, là người định hướng, hoạch định cũng như tham mưu cho nhà nước quản lí, dĩ nhiên Đảng là tổ chức lãnh đảo cao nhất rồi, còn người lãnh đạo là nhà nước

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trải qua hơn 25 năm thực hiện đường lối đổi mới (từ Đại hội VI đến hết nhiệm kỳ Đại hội X) và 20 năm (1991-2010) thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đất nước ta đã thu được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử và một lần nữa chứng minh vai trò lãnh đạo của Đảng ta đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

   Xóa
 9. xây dựng 1 bản hiến pháp rất phức tạp và khó khăn, vì nó địa diện cho chính sách của 1 nước, vì vậy việc tham khỏa ý kiến của dân cũng như nghiên cứu kĩ lưỡng là điều bắt buộc phatir làm đấy

  Trả lờiXóa
 10. Nói chung cần nhìn nhận vấn đề thật sâu sắc chứ. Đâu thể chủ quan đánh giá như vậy được chứ. @@ Nếu nóng vội rất dễ làm vấn đề sai lệch

  Trả lờiXóa
 11. Hi vọng hiến pháp sửa đổi sẽ đat được nhiều thành công, thực sự phục vụ lợi ích của nhân dân. và khảng định được vai trò to lớn của đảng cộng sản việt nam

  Trả lờiXóa
 12. Thật sự, trong công cuộc lãnh đạo đất nước, Đảng CS đã thể hiện một vai trò vô cùng to lớn, không thể phủ nhận được những sai sót có thể có, do vậy để đánh giá vấn đề ko nên chủ quan.

  Trả lờiXóa
 13. Mong rằng các cấp lãnh đạo sáng suốt đưa ra một quyết sách hợp lý, bởi việc này vô cùng quan trọng đối với vận mệnh của đất nước ta.

  Trả lờiXóa
 14. Với thực tiễn hiện nay, nếu đa nguyên đa đảng chính trị, thì chắc chắn sẽ xảy ra những sự tranh chấp quyền lực và cấu xé giá trị kte lân nhau, Người dân sẽ phải hứng chịu mọi hậu quả.

  Trả lờiXóa
 15. Lịch sử đã chứng minh một ddieu hien nhien la chi co DCS moi dua nuoc ta toi su tu do va doc lap, khong the de mot the luc khac nam giu quyen luc, neu ko muon tu sat

  Trả lờiXóa
 16. Điều này vô cùng quan trọng, nó khẳng định vai trò của ĐẢng ta, không thể xóa được nó. Đây là một điều chắc chắn.

  Trả lờiXóa
 17. Đảng là cuộc sống, là niềm tin của nhân dân Việt Nam, không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng như các thế lực thù địch xuyên tạc được.

  Trả lờiXóa
 18. mấy tên phản động nói lung tung, trình độ thì không có gì, đi nghe cái bọn phương Tây cũng tham gia ý kiến về chính trị. Bọn này mà giỏi thế thì không phải bán lương tâm đi lấy tiền sinh sống đâu?

  Trả lờiXóa
 19. Một điều tất yếu mà lịch sử đã chứng minh rằng, chỉ có ĐCS mới đưa VN tới bến bờ XHCN, và nếu có sự tranh chấp quyền lực thì nhân dân sẽ là người phải hứng chịu những khổ đau đầu tiên.

  Trả lờiXóa
 20. Ở đây, vấn đề nếu xóa bỏ điều 4 Hiến pháp, chắc chắn sẽ có sự tranh chấp quyền lực xảy ra, đây là một điều tất yếu, bởi vậy sẽ gây ra cảnh sinh linh lầm than. Và rõ ràng cho thấy hiện nay ĐCS sẽ là người lãnh đạo duy nhất.

  Trả lờiXóa
 21. Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý cao nhất, nền tảng tư tưởng, chính trị pháp lý của một quốc gia, Hiến pháp đưa ra cần có sự đồng thuận của nhân dân,chính vì vậy việc sửa đổi hiến pháp cần lấy ý kiến đóng góp của nhân dân và cần có những người có tâm có tài để đưa đất nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa

  Trả lờiXóa
 22. Hiến pháp là đạo luật cơ bản, cần có tình ổn định lâu dài do đó nhà nước phải suy xét thật kĩ lưỡng, lấy được những ý kiến có ích từ mọi giai tầng trong xã hội thì khi ấy bản hiến pháp sẽ đi vào lịch sử

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ