Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

Giữ trọn niềm tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam, bọn phản động hết đất chống phá

Huy hiệu Đảng Cộng Sản Việt Nam


     Hơn 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân và dân tộc Việt Nam đã giành được những thắng lợi vĩ đại có ý nghĩa lịch sử mang tính thời đại. Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đã tiến những bước dài chưa từng có trong lịch sử. Từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng mở, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu nay Việt Nam đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. 

     Để có được thành quả như ngày hôm nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cha ông ta, dân tộc ta đã đổ biết bao sương máu của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Hiện nay chúng ta đang sống trong xã hội ổn định, hòa bình và phát triển, nhân dân sống ấm no, hạnh phúc. Đất nước ngày càng phát triển , ngày càng có vị thế cao trên trường quốc tế,…một Việt Nam ổn định, phát triển đang là hình ảnh đẹp trong mắt bè bạn quốc tế. Đó cũng là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng Sản Việt nam trong tiến trình lịch sử mang lại. 

     Vậy mà trong quá khứ va hiện tại lại có những kẻ ăn không ngồi dồi, ăn cháo đá bát với những lời lẽ phản động nhằm phủ nhận tất cả những thành quả mà Đảng ta, nhân dân ta đã đạt được. Bọn chúng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhân dân và đất nước, bằng những lý lẽ phản động, vô căn cứ, bọn cơ hội chính trị, phản động lưu vong, những kẻ bất mãn,… vẫn ngày ngày có những lời lẽ chọc ngoáy, bịa đặt rằng “Việt Nam không có tự do dân chủ, nhân quyền, không có tự do dân tộc, tôn giáo,…”, đòi “xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp, đa nguyên, đa đảng, ly khai, tự trị, phi chính trị hóa quân đội” rồi còn rất nhiều những đòi hỏi vô căn cứ nữa. Những kẻ này với những lý lẽ phản động, tự do dân chủ theo kiểu tư sản phương Tây, chúng vẽ ra những xã hội viễn tưởng vô cùng tươi đẹp trong tương lai để đánh lừa lôi kéo nhân dân tin theo chúng. Rồi chúng dùng nhiều chiêu bài để đánh lừa quần chúng nhân dân, từ những vụ việc nhỏ chúng dùng những lời lẽ mê hoặc để kích động nhân dân biểu tình, rồi tìm cách vu khống Đảng, Nhà nước ta “Vi phạm dân chủ, nhân quyền” từ dó làm giảm uy tín, giảm lòng tin của nhân dân với Đảng Cộng sản, đồng thời chúng lấy danh nghĩa dương cao ngọn cờ “tự do dân chủ, nhân quyền”, “tự do dân tộc, tôn giáo” lập nên các Đảng phái đối lập hòng tranh giành lợi ích về mình, mà lợi ích này chỉ có những nhóm phản động bọn chúng mới được hưởng. 

     Một mặt bằng những lời đường mật, bọn chúng lợi dụng lòng tin của nhân dân để đạt được mục đích gây mất ổn định ở một số địa phương, mặt khác chúng kêu gọi sự ủng hộ từ ngoài nước nhằm gây áp lực với Đảng Cộng sản của đất nước và gây tiếng vang hòng đòi Đảng ta chia sẻ quyền lực với chúng. Bọn chúng dùng “vấn đề dân tộc, tôn giáo” để kích động đồng bào tại các vùng dân tộc ít người, những vùng tôn giáo đòi ly khai, tư trị gây hằn thù giữa các dân tộc, các tôn giáo, người theo tôn giáo và người không theo tôn giáo, từ đó làm mất “khối đại đoàn kết toàn dân” mà chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã dày công vun đắp trong suốt tiến trình lịch sử của đất nước. 

     Nhưng lịch sử đã chứng minh, những âm mưu thâm độc của bọn phản động đã không thể thực hiện được nhờ niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, một niềm tin mà khó có Đảng nào trên thế giới có thể xây dựng và vun đắp được. Nhiều kẻ phản động đã phải trả giá cho những hành động của mình, một số chạy trốn khỏi sự trừng phạt của Đảng, của nhân dân, sống chui lủi, nhục nhã, sống lưu vong ở nước ngoài mà không có ngày về, còn một số thì đã nhận ra được sai trái của mình, ăn năn hối cải và đã nhận được sự khoan hồng của Nhà nước, của nhân dân. 

     Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, đất nước hình chữ S, đất nước Việt Nam ta ngày càng tươi đẹp, vẫn vững vàng trên con đường phát triển, đi lên chủ nghĩa xã hội. Đất nước ngày càng ổn định về chính trị, phát triển về kinh tế, cuộc sống của nhân dân ngày càng ấm lo, hạnh phúc, Việt Nam đã và đang khẳng định tiếng nói của mình trên trường quốc tê, là hình ảnh đẹp, điểm đến hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế. Để đạt được những thành quả như vậy cũng là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, niềm tin tuyệt đối của nhân dân vào Đảng, khối đại đoàn kết dân tộc mà Đảng đã xây dựng vun đắp nó qua quá trình lịch sử lâu dài. 

     Đất nước đang phát triển, con đường phía trước còn nhiều thách thức và chông gai, để tương lai Việt Nam trở nên tươi đẹp và phồn thịnh hơn, mỗi chúng ta hãy cùng chung tay góp sức xây dựng đất nước, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Và một điều quan trọng là mỗi người dân Việt Nam hãy luôn giữ vững niềm tin đối với Đảng, đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cảnh giác với những luận điệu của bọn phản động, tin rằng trong tương lai không xa Việt Nam sẽ xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. 


Hoàng Trường

TÁC GIẢ: Unknown // 3/07/2013 02:53:00 CH
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

201 nhận xét:

 1. đảng là cuộc sống của tôi, hãy tin tưởng vào đảng chúng ta sẽ hạnh phúc

  Trả lờiXóa
  Trả lời

  1. tuannguyen_july nói chí lý. Đảng cộng sản VN là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động

   Xóa
  2. mỗi chúng ta hãy có niềm tin tất thắng vào Đảng Cộng sản việt nam

   Xóa
  3. tuannguyen_july nói chí lý. Đảng cộng sản VN là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành độnglấy đầu đội đít thằng nga lủ tàu quỳ gối mà tung hô THỜ MAO CHỦ TỊCH THỜ STALIN BẤT DIỆT
   mỗi chúng ta hãy có niềm tin tất thắng vào Đảng Cộng sản việt nam BÁCH CHIẾN BÁCH THẮNG TRONG THÙNG PHÂN CỦA LỊCH SỦE NHÂN LOẠI CÁI ĐẢNG CÔ HỒN BỊ NHÂN DÂN CHÍNH NHÂN DÂN CỦA MẨU QUỐC QUỐC TẾ CỘNG SẢN ĐẢNG VÀ ND THẾ GIỚI DÌM SÂU VÀO TẬN ĐÁY THÙNG PHÂN CỦA LSNL

   Xóa
  4. 78. Lịch sử dân tộc không thể giao phó trách nhiệm lèo lái con thuyền quốc gia cho một chế độ cộng sản việt nam tay sai bù nhìn qu ốc tế cộng sản đảng này được . Chế độ này phải chấm dứt và phải vĩnh viễn ra đi. Không có gì để luyến tiếc về một chế độ vong nô lệ thuộc bọn quan thầy cộng sản quốc tế . Chế độ cộng sản việt nam cam tâm lấy đầu đội đ….thằng nga lủ tàu mà tung hô THỜ MAO CHỦ TỊCH THỜ STALIN BẤT DIỆT không xứng đáng tồn tại trong lịch sử của một dân tộc VN bất khuất.

   Xóa
  5. Sự lãnh đạo của Đảng là sự chọn lựa của cả dân tộc Việt Nam và nhân dân trao cho Đảng cái quyền ấy và nhân dân giám sát hoạt động của Đảng. Vai trò lãnh đạo của Đảng với cách mạng Việt Nam là duy nhất và không gì có thể thay đổi được điều ấy.

   Xóa
  6. Lũ nặc danh, biến ngay khỏi đây trước khi tao băm tụi bây làm trăm mảnh cho chó ăn

   Xóa
  7. lũ chó nặc danh xuất hiện như lũ ruồi bọ, lao đao tìm chỗ bu, xin lỗi chúng mày, ở đây đéo có gì cho chúng mày bu đâu!!

   Xóa
  8. Đối với dân tộc ta, Đảng Cộng sản Việt Nam chẳng những là người khai sinh mà còn là người rèn luyện, giáo dục quân đội, là người đề ra đường lối quân sự cách mạng, thống lĩnh các lực lượng vũ trang. Trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng không chỉ là người lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp các mặt trận đấu tranh, quân sự, chính trị, ngoại giao mà còn là người chỉ đạo chiến lược, trực tiếp chỉ đạo quân đội ta trong những cuộc tiến công, những chiến dịch lớn như: Điện Biên Phủ, Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; "Điện Biên Phủ trên không", Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975...

   Xóa
  9. tự do ngôn luận là phải tuân theo pháp luật, chứ còn tự do theo kiểu đảngPHÂN PHỐI CHO ĐƯỢC THÌ ĐƯỢC.. CHO KHÔNG ĐƯỢC THÌ KHÔNG ĐƯỢC ĐẢNG KHÔNG THÍCh THÌ ĐỐ THẰNG NÀO DÁM HO HE GÔNG CÙM XIỀNG XÍCH ĐANG CHỜ KÌA .... A..A tự do kiều đảng cầm quyền thì pháp luật nằm trong tay đảng kiểu tụ do này chỉ có loại súc vật nó mới thích mà thôi còn thì chẳng có thằng người nào mà thích kiểu tự do cộng sản này được cả
   Trả lời

   Xóa
 2. đúng, nếu ai ai trong chúng ta cũng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng thì lũ phản động sẽ không có đất sống!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. lủ ma xó không tim óc hảy nghe để mà mọc tim mọc óc để mà cho con cháu chúng bây thoát kiếp đời súc vật ma xó chúng bây cũng như tao là hiện thân của chúng bay nhờ những vần thơ của nguyển đắc kiên làm tim tao đã có dấu hiệu thổn thức trở lại mà óc của tao mới có dấu hiệu hối sinh
   Bao thế hệ xiết rên trong gọng kìm nô lệ
   Chuyên chế dã man đục ruỗng chí con Người
   Cha tôi, ông tôi, bao thế hệ bị ngủ vùi
   Tôi chưa thấy một đêm nào dài thế
   Không ánh mặt trời, bóng tối chí tôn
   Lũ quỷ ám thừa cơ toàn trị

   Khủng bố dã man reo rắc những kinh hoàng
   Biến lẽ sống thành châm ngôn “mày phải sợ”
   Mày phải sợ, mày ơi, mày phải sợ
   Sợ nữa đi, có sợ mãi được không
   Cốt tủy mục ruỗng rồi, trí óc cũng tối đen
   Mày lại đẻ ra lũ cháu con “biết sợ”
   Bao thế hệ đã ngậm ngùi mắc nợ
   Lũ chúng ta lẽ nào lại mắc nợ mai sau
   Còn chần chừ gì mà không tỉnh dậy mau
   Sống cho xứng danh xứng con người trên mặt đất

   Tôi chưa thấy một đêm nào dài thế
   Cũng chưa thấy ngày mai nào không thế
   Vì người ta cần ánh mặt trời
   Tỉnh dậy đi lũ chúng ta ơi !

   Xóa
 3. chúng ta hãy tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng, chỉ có như vậy mới giúp đất nước ta ngày càng tiến bộ ngày càng đi lên được!

  Trả lờiXóa
 4. tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, toàn dân toàn quân đoàn kết 1 lòng, như vậy sẽ không sợ bất cứ thế lực thù địch nào!

  Trả lờiXóa
 5. chỉ có sự lãnh đạo của đảng mới giúp đất nước ta trong bối cảnh hiện nay đi lên và phát triển được!

  Trả lờiXóa
 6. mỗi người dân Việt Nam hãy luôn giữ vững niềm tin đối với Đảng, đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cảnh giác với những luận điệu của bọn phản động để không bị chúng lợi dụng chống lại chính quyền!

  Trả lờiXóa
 7. Đảng đã dẫn dắt để nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, một đất nước bình yên, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, người dân được ấm no hạnh phúc. Hãy giữ vững niềm tin vào đảng và cùng nhau chung sức chống lại các thế lực thù địch

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trong xã hội cộng sản không có con người thật sự chỉ có con người bị chúng thuần hoá man rợ biến thành một loại ma xó súc vật vô hồn không còn biết đến ông bà cha mẹ giống nòi tiền đồ dan tộc tổ quốc việt nam mà chỉ biết chấp hành mọi mệnh lệnh của quan thầy đảng chủ của chúng đối với chúng tổ tiên là mao mác tổ quốc là thế giới đại đường trong xã hội cộng sản những con ngườithật sự bị đặt ra ngoài vòng pháp luật bầy đàn của cộng sản , Trong chế độ này không có chổ đứng cho con người

   Xóa
  2. Đảng luôn luôn giữ vai trò lãnh đạo tuyệt đối với toàn xã hội. Dù các thế lực thù địch có nói gì đi nữa thì vai trò lãnh đạo của Đảng sẽ không bao giờ thay đổi. Nhân dân Việt Nam luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

   Xóa
 8. Hãy tin tưởng, ủng hộ và đặt niềm tin vào Đảng, như vậy các thế lực thù địch sẽ không thể làm gì được để tuyên truyền, chống phá nhà nước ta nữa

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đảng đã cho ta một mùa xuân. Lời bài hát thật xúc động. Đảng cộng sản VN là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động.

   Xóa
  2. Đảng luôn luôn giữ vai trò lãnh đạo tuyệt đối với toàn xã hội. Dù các thế lực thù địch có nói gì đi nữa thì vai trò lãnh đạo của Đảng sẽ không bao giờ thay đổi. Nhân dân Việt Nam luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

   Xóa
  3. l ủ đồng rận đồng chó loại ma xó vô hồn không tim óc KHÔNG HIỂU SAO CHÚNG MÀY LẠI THIẾU SUY NGHĨ VẬY ĐƯỢC, THẬT TỘI NGHIỆP CHO CHÚNG BAY chúng bay phải phải mọc óc thay cái đầu bị cộng sản nhét đầy phân đi để mà học hưởi điều hay lẻ phải đẻ trở lại kiếp người

   Xóa
 9. dưới sự lãnh đạo của Đảng đất nước ta đã có những bước tiến dài chưa từng có trong lịch sử và hiện nay chúng ta đang sống trong xã hội ổn định, hòa bình và phát triển, nhân dân sống ấm no, hạnh phúc đất nước ngày càng phát triển cũng là nhờ sự sáng suốt trong đường lối chủ trương của Đảng./

  Trả lờiXóa
 10. Phải luôn tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của Đảng thì đất nước mới ổn định và phát triển được.

  Trả lờiXóa
 11. Đảng là cuộc sống của tôi, là ánh sáng niềm tin mãi là ngọn đuốc soi đường cho dân tộc Việt Nam trên con đường tiến lên chủ nghĩa Xã hội làm cho đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng
   Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi
   Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non
   Vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời

   Bao năm khổ đau đất nước ta không mùa xuân
   Cuộc đời tăm tối chốn lao tù bao hờn căm
   Vừng dương hé sáng khi khắp nơi ta có Đảng
   Bóng tối lui dần tiếng chim vui hót vang
   Và rồi từ đây ánh dương soi đời mới
   Tiến theo cờ Đảng là thấy tương lai sáng tươi

   Xóa
  2. • HẢY HỎI NGƯỢC LẠI NHỮNG TÊN CAM TÂM LÀM SÚC VẬTma xó tAY SAI CẮC KÉ theo đóm ăn tàn chẳmg hiểu biết cóc khô gì về chủ nHgiả cộng sản nhưng chúng bây luôn luôn ca tụng đảng và sẳn sang bẻ cong ngòi bút bẻ cong sự thật để tô son trết phấn vào bộ mặt ác quỷ của đảng bất kể đúng sai thật giả mà dù chúng bây có hỏi đến giới lảnh đạo chop bu của chúng bây trong cái gọi là bộ chính trị tư đảng về đại ca mác thì lủ này cũng ùu ù cạc cạc …chẳng hiểu biết lý thuyết của đại ca mác nó tròn méo như thế nào chúng chẳng hiểu mô tê sâu xa cái tà thuyết cộng sản nó mặt ngang mày dọc ra sao vì thực ra chúng cũng như đám các ké dàn em như tụi bây tất cả chỉ biết nghe theo đảng cộng sản quôc tế quan thầy chỉ bảo NÓI THẾ NÀY ..LÀM THẾ NỌ là chúng bây nhất nhất chấp hành theo luật lệnh sống chỉ biết cúi đầu gục mặt thi hành triệt để chẳng biết đúng sai thật giả nói chi đến thấu đạt mọi nguồn cơn của nổi long đại ca mác đối với nhân loại
   giờ đay chúng bây muốn hỏi để thấu lý đạt tình hiểu biết sâu xa hơn chính xác nhất nổi lòng của đại ca mác thì ta đây cũng changr ngần ngại mà chỉ cho chúng bây một con dường sáng minh bạch và rỏ rang nhất đến thánh thần cũng không dám cãi ĐÓ LÀ PHẢI HỎI NGAY những lảnh tụ cộng sản của các nước cộng sản quốc tế của đông âu như đông đức tiệp khắc rumani balan …vvhay các các cấp lảnh đạo cọng sản ngay chính tại MẨU QUỐC CỘNG SẢN QUỐC TẾ lien xô những en xin pu tin vv…. VÀ CHẮC ĂN NHẤT hảy hỏi ngay chính LẢNH TỤ TỐI CAO CỦA CÁC LẢNH TỤ GOCBACHOP ở ngay tại đất nước được mệnh danh là mâư quốc của cộng sản quốc tế lien xô là sẻ biết rỏ rang chính xác nhất chủ nghỉa cộng sản là gì ?VÌ AI CÓ THỂ SAI NHƯNG CHÍNH NHỮNG VỊ LẢNH TỤ CAO QUÝ CỦA QUỐC TẾ CỘNG SẢN NÓI VỀ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN THÌ CHẲNG BAO GIỜ SAI CẢ vì họ là những kẻ thấm nhuần tư tưởng cộng sản tận trong xương tuỷ tim nảo tà thuyết của đại ca mác đã hoà trộn trong máu thịt của họ thế mà giờ đây sau gần một thế kỷ lăn lộn tìm tòi tìm đủ mọi cách để phát huy quang đại tà thuyết của đại ca mác trong mọi phương thức trăm mưu nghìn kế bất chấp lương tri bất chấp luân thường đạo lý chà đạp nhân quyền tước đoạt tự do của nhân loại cho đến ngày hôm nay họ đã tỉnh mộng họ đã công bố những gì về CHỦ NGHĨA cộng sản {hãy tìm đọc cho kỷ những lời tuyên bố sự thật về chủ nghiă cộng sản của những lảnh tụ cộng sản của các nước đông và nhất là các lảnh tụ các nước cộng sản lien xô đức bal an tiệp ru ma ni vvv.. } và họ đả dút bỏ được cái gọi là chủ nghỉa cộng sản mà chúng đả trở thành một thứ tâm huyết tồn tại trong lẻ sống của họ vào CÁI THÙNG PHÂN LỊCH SỬ CỦA NHÂN LOAỊ MỘT CÁCH THANH THẢN KHÔNG MỘT CHÚT LUYẾN TIẾC
   cuối cùng như chúng bây đã thấy đấy tà thuyết thì cũng vẩn sẻ là tà thuyết cho dù qua gần một thế kỷ được bôi son trết phấn thay đổi không biết bao nhiêu cái mặt nạ mưu mô quỷ quyệt nhưng cuối cùng khuôn mặt ác quỷ cũng vẩn sẻ là khuôn mặt của ác quỷ không thể nào biến ác quỷ thành chúa phật được và điều tất yếu đã xãy ra ///// như chúng bây cũng từng đã thấy đó
   câu hỏi ngược lại thế thì cớ gì chúng bây vẩn còn hoang tưởng moi móc trong thùng phân đã thối rủa của quốc tế cộng sản để có thể mưu tìm được cái gì còn có thể gọi là có ích cho nhân loại cho đất nước chúng bây hay chúng chỉ làm ô nhiểm thêm cho môi trường sống của nhân loại chúng bây lại làm trò hề tiếp tục đeo mạt nạ mới mong diển lại tấn tuồncủa chủ nghỉa cộng sản CON KIẾN MÀ LEO CÀNH ĐÀO LEO PHẢI CÀNH CỤT LEO VÀO LEO RA CON KIẾN MÀ LEO CÀNH ĐA LEO PHẢI CÀCH CỤT LEO RA LEO VÀO

   Xóa
  3. tôi ủng hộ bạn bạn nói là sự thật

   Xóa
 12. Hiện nay chúng ta đang sống trong xã hội ổn định, hòa bình và phát triển, nhân dân sống ấm no, hạnh phúc. Đất nước ngày càng phát triển , ngày càng có vị thế cao trên trường quốc tế,…một Việt Nam ổn định, phát triển đang là hình ảnh đẹp trong mắt bè bạn quốc tế. Đó cũng là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng Sản Việt nam trong tiến trình lịch sử mang lại.Giữ chọn niềm tin vào Đảng chính là tin tưởng vào tương lai tươi sáng của mình

  Trả lờiXóa
 13. dưới sự lãnh đạo của Đảng, cha ông ta, dân tộc ta đã đổ biết bao sương máu của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Hiện nay chúng ta đang sống trong xã hội ổn định, hòa bình và phát triển, nhân dân sống ấm no, hạnh phúc. Đó cũng là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 14. trong những năm qua tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội đã ổn định và ngày càng phát triển đi lên, qua đó Đảng đã chứng minh được vai trò lãnh đạo của mình.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng. Một số ông sang Mỹ học cứ khen lấy khen để nước Mỹ nhưng đâu biết rằng nước Mỹ đã có hòa bình và chỉ tập trung vào kinh tế trong hơn 200 năm trong khi Việt Nam chỉ mới thoát khỏi chiến tranh hơn 30 năm. Ông cha có câu: Con không chê cha mẹ khó, chó không chê nhà chủ nghèo.

   Xóa
 15. Bọn cơ hội chính trị phản động vẽ ra những xã hội viễn tưởng vô cùng tươi đẹp trong tương lai để đánh lừa lôi kéo nhân dân tin theo chúng. Rồi chúng dùng nhiều chiêu bài để đánh lừa quần chúng nhân dân

  Trả lờiXóa
 16. các anh chị phản động ơi hết hi vọng rùi hết rùi?niềm tin vào đảng vào nhà nước nó đã gắn chặt vào tim nhân dân rùi?sao mà có thể lật đổ đây páh hoại đây.Những con người yêu nước vẫn sẽ luôn bảo vệ đảng bảo vệ nhà nước?vì Đảng nhà nước ta cũng đã dành trọn con tim cho nhân dân rùi một tình yêu manh liệt nào thể ngăn cản được đây.Ngăn cản tình yêu khác nào dập núi lửa bằng vòi nước?tát biển bằng thau.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. một lũ người mê muội, ngu dốt ,vẩn còn tin tưởng vào cái điều còn đảng còn mình, tôn thờ vào cái chủ thuyết ngoại bang, mà chính những quan thầy và đất nước đã nhào nặn ra nó đã đem vất bỏ cái đảng cùng với thứ chủ thuyết tâm thần hoang tưởng rác rưởi ấy, vào thùng phân của lịch sử nhân loại và cũng chính lảnh tụ của cộng sản thế giới tổng bí thư goc ba chop ,đã lên tiếng vạch trần bộ mặt dối trá ,láo khoét của chúng ra trước công luận thế giới, hơn mười mấy năm về trước, thế mà mãi đến bây giờ mấy cái đảng cộng sãn ăn theo còn sót lại ,vẩn còn muốn tiếp tục đào bới thùng phân thối tha ấy tiếp tục ráo riết cùng nhau cả thây lẩn trò vài mống { cu ba lào cs vn v à thằng điên cộng sản triều tiên },kết họp mưu ma chước quỷ dưới sự chỉ đạo và điêù hành của quan thầy đảng chủ mao đ ặng ….. chúng vẫn bất chấp tiền đồ dân tồc , đất nước bốn ngàn năm văn hiến, ông bà, tổ tiên, tổ quốc việt nam dấu yêu chúng vẫn tôn thờ cái chủ thuyết ngoại bang đó đem tròng vào đầu vào cổ của người dân việt, bắt buộc toàn dân phải tuyệt đối đi theo con đường do quan thầy vạch ra , dút khoát không có một lựa chọn cho bất cứ một con đường nào khác , sống chỉ biết nghe lệnh và tuân lệnh chúng muốn con dân ngu như lợn biên họ thành một loại người vô hồn một thứ ma x ó súc vật không tim để chúng dể dàng sai khiến và bảo vệ cho quan thầy tiếp tục tôn thờ chủ nghĩa tâm thần hoang tưởng đưa đất nước dân tộc VN vào chổ diệt vong

   Xóa
  2. lủ ma xó không tim óc hảy nghe để mà mọc tim mọc óc để mà cho con cháu chúng bây thoát kiếp đời súc vật ma xó chúng bây cũng như tao là hiện thân của chúng bay nhờ những vần thơ của nguyển đắc kiên làm tim tao đã có dấu hiệu thổn thức trở lại mà óc của tao mới có dấu hiệu hối sinh
   Nếu một ngày tôi phải vào tù
   Tôi muốn đựơc vào nhà tù Cộng sản
   Ở nơi đó tôi gặp những người ngay
   Ở nơi đó đồng loại tôi đang sống

   Nếu một ngày tôi phải vào tù
   Tôi muốn được vào nhà tù cộng sản
   Ở nơi đó giam giữ Tự Do
   Giam giữ những trái tim khao khát sống

   Nếu một ngày tôi phải vào tù
   Tôi muốn đựơc vào nhà tù cộng sản
   Ở nơi đó giam giữ những nhà thơ
   Giam giữ kẻ ngủ hoang để thức tỉnh muôn đồng bào vô thức

   Bắt nhà thơ giam vào trong ngục tối
   Là mở ra ngàn thiên thể tự do
   Bắt Tự Do giam vào trong ngục tối
   Là mở ra ngàn thơ tứ con Người

   Xóa
 17. Khi chúng ta tin tưởng vào người lãnh đạo thì không gì có thể xâm phạm hay gây hại cho chúng ta được và ở đây cũng vậy.

  Trả lờiXóa
 18. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là đảng lãnh đạo chân chính của nhân dân, với những đường lối chỉ đạo sáng suốt, đúng đắn của mình.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. thế này mới chuẩn: Đảng cộng sản VN là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động.

   Xóa
 19. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là chỗ dựa về tinh thần cho mỗi người dân , với sự lãnh đạo sáng suốt của mình thì người dân mới có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày nay.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng. Qua lịch sử chống Pháp, Mỹ ta thấy Đảng luôn vì lợi ích của toàn dân tộc mà hành động

   Xóa
  2. l ủ đồng rận đồng chó loại ma xó vô hồn không tim óc KHÔNG HIỂU SAO CHÚNG MÀY LẠI THIẾU SUY NGHĨ VẬY ĐƯỢC, THẬT TỘI NGHIỆP CHO CHÚNG BAY chúng bay phải phải mọc óc thay cái đầu bị cộng sản nhét đầy phân đi để mà học hưởi điều hay lẻ phải đẻ trở lại kiếp người

   Xóa
  3. dkm thằng chó này, mày ăn cơm hay ăn cứt thế. NGu VL

   Xóa
 20. Lịch sử đã minh chứng rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng lãnh đạo sáng suốt, chân chính của nhân dân Việt Nam. Đảng Cộng sản đã lãnh đạo đất nước chiến thắng 2 cuộc xâm lược của Mỹ và Pháp. Ngày nay, Đảng đưa đất nước tiến đến XHCN!!!!

  Trả lờiXóa
 21. nguyện trọn đời đi theo Đảng! vững một niềm tin với Đảng! Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh

  Trả lờiXóa
 22. Đảng cộng Sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta đi hết từ thắng lợi khác. Cả dân tộc Việt Nam nguyện trung thành với sự lãnh đạo của Đảng, mãi mãi theo đảng, theo ngọn cờ cách mạng vô sản

  Trả lờiXóa
 23. Từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, điều đó đã làm cho rất nhiều đối tượng tổ chức cực đoan thêm dã tâm lật đổ thành quả đó của chúng ta

  Trả lờiXóa
 24. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng lãnh đạo chân chính nhất của nhân dân, là người soi đường dẫn lối đưa chúng ta từ hết thằng lợi này đến thắng lợi khác, chúng ta mãi mãi đặt niềm tin vào Đảng cộng sản Việt Nam

  Trả lờiXóa
 25. Nhưng hiện đất nước đang đứng trước nhiều thử thách to lớn, nhiệm vụ trước mắt rất nặng nề. Vì vậy, tất cả những người tâm huyết với Đảng, mong mỏi cuộc chỉnh đốn lần này phải đánh dấu một bước ngoặt quan trọng giúp Đảng vươn lên, vững vàng hơn, tiếp tục lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành thắng lợi. Với truyền thống kiên cường chiến đấu, với quyết tâm, nhất định Đảng ta sẽ thành công.

  Trả lờiXóa
 26. Thực tiễn cách mạng nước ta đã chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Vai trò đó trong bối cảnh tình hình hiện nay phải được tiếp tục khẳng định và không thể mơ hồ, bởi ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân lao động và lợi ích của dân tộc là xây dựng một nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, Đảng Cộng sản Việt Nam không còn lợi ích nào khác.

  Trả lờiXóa
 27. Cám ơn tác giả vì đã cho tôi một góc nhìn mới về vấn đề này. Rất hay.

  Trả lờiXóa
 28. Vai trò to lớn của Đảng là không thể phủ nhận theo chiều dài lịch sử. Đảng đã dẫn lối cho Đất nước ta tìm tới ánh sáng. Không thể để những lời xuyên tạc, điêu ngoa làm chúng ta mất lòng tin vào Đảng. Chỉ có ĐCS VN mới cho chúng ta cuộc sống tự do như bây giờ

  Trả lờiXóa
 29. Đảng đã sinh ra ta. cho ta cuộc sống hạnh phúc, cho ta hưởng độc lập. hiện nay có những kẻ xấu đang muốn hạ lòng tin của nhân dân vào Đảng, đã đến lúc ta phải thể hiện lòng trung thành với Đảng, bảo vệ Đảng trc mối nguy này

  Trả lờiXóa
 30. Nhân dân Việt nam một lòng trung thành với Đảng Cộng Sản Việt Nam. Luôn nghe theo những đường lối, chính sách của Đảng để cùng xây dựng, phát triển đất nước.

  Trả lờiXóa
 31. Đảng luôn có những chính sách đúng đắn trong từng bước đổi mới của đất nước. Hãy tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam đất nước ta sẽ ngày càng giàu mạnh

  Trả lờiXóa
 32. Đảng Cộng sản Việt Nam có quyền tự hào là một tổ chức không chỉ là đội tiên phong của giai cấp công nhân, mà đồng thời là đội tiên phong của dân tộc. Quả đúng như vậy. Không có gì quang vinh hơn khi Đảng được các giai cấp, tầng lớp nhân dân trong xã hội Việt Nam gọi bằng cái tên “Đảng ta,” “Đảng của chúng ta.” Chừng nào vẫn được gọi như thế, và Đảng phải luôn luôn phấn đấu để xứng đáng được nhân dân Việt Nam gọi như thế thì đúng là Đảng vẫn là lương tâm, trí tuệ và danh dự của dân tộc

  Trả lờiXóa
 33. Đảng Cộng sản Việt Nam có quyền tự hào là một tổ chức không chỉ là đội tiên phong của giai cấp công nhân, mà đồng thời là đội tiên phong của dân tộc. Quả đúng như vậy. Không có gì quang vinh hơn khi Đảng được các giai cấp, tầng lớp nhân dân trong xã hội Việt Nam gọi bằng cái tên “Đảng ta,” “Đảng của chúng ta.” Chừng nào vẫn được gọi như thế, và Đảng phải luôn luôn phấn đấu để xứng đáng được nhân dân Việt Nam gọi như thế thì đúng là Đảng vẫn là lương tâm, trí tuệ và danh dự của dân tộc

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. • tự do ngôn luận là phải tuân theo pháp luật, chứ còn tự do theo kiểu đảngPHÂN PHỐI CHO ĐƯỢC THÌ ĐƯỢC.. CHO KHÔNG ĐƯỢC THÌ KHÔNG ĐƯỢC ĐẢNG KHÔNG THÍCh THÌ ĐỐ THẰNG NÀO DÁM HO HE GÔNG CÙM XIỀNG XÍCH ĐANG CHỜ KÌA .... A..A tự do kiều đảng cầm quyền thì pháp luật nằm trong tay đảng kiểu tụ do này chỉ có loại súc vật nó mới thích mà thôi còn thì thì chẳng chẳng có thằng người nào mà thích kiểu tự do cộng sản này được cả

   Xóa
 34. Đúng vậy, nếu mỗi người trong chúng ta luôn luôn tin tưởng tuyệt đối đối với Đảng Cộng sản thì bọn phản động sẽ không thể tiếp tục chống phá chúng ta được nữa!

  Trả lờiXóa
 35. Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và nhân dân ta

  Trả lờiXóa
 36. Chúng ta luôn tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Bọn phản động sẽ không bao giờ đạt được ý định của mình.Vì toàn dân Việt Nam luôn đoàn kết, luôn tin tưởng tuyệt đối vào Đảng.

  Trả lờiXóa
 37. mọi người dân tin tưởng vào sư lãnh đạo của Đảng thì các thế lực thù địch, phản động sẽ không có đất để chống phá. Chúng ta phải làm tốt công tác tuyên truyền cho mọi người dân hiểu và thực hiện.

  Trả lờiXóa
 38. với sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam ta từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu nay Việt Nam đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

  Trả lờiXóa
 39. giữ trọn niềm tin với đảng chính là tạo sức mạnh lớn lao trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc

  Trả lờiXóa
 40. nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng Sản Việt Nam đất nước ngày càng phát triển , ngày càng có vị thế cao trên trường quốc tế

  Trả lờiXóa
 41. chúng chống phá ta vì chúng lợi dụng những người nhẹ dạ cả tin, vì thế chúng ta cần làm tốt công tác tuyên truyền cũng như giáo dục để mọi người có kiên thức vững chắc kiên định vào con đường CNXH có như thế đất nước mới thực sự vững bền

  Trả lờiXóa
 42. giữ trọn niền tin với đảng đó chính là biện pháp tốt nhất để đấu tranh chống bè lũ phản động

  Trả lờiXóa
 43. Tui bay toan thu an ba cong san

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bác @Nặc danh nói thế là không được! Thử hỏi Việt Nam có được độc lập hòa bình như ngày nay là do ai? Ai đã lãnh đạo nhân dân ta chiến đấu đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ hùng mạnh? Vâng, đó chính là Đảng Cộng sản bác ạ!

   Xóa
  2. Vâng! Thế bác định lật đổ chế độ này chăng? Em nghĩ các bác sẽ và chẳng bao giờ có thể thay đổi được chế độ này đâu. Bác tỉnh ngộ trước khi quá muộn đê!

   Xóa
  3. sao ở đâu ra thằng bất mãn này vậy? đúng là thứ thất học đừng có lôi ngôn ngữ chợ búa vào đây nhé

   Xóa
  4. thằng này bị tâm thần chính trị à? chắc là bị phản động tiêm nhiễm quá nhiều thông qua những đồng tiền bẩn thỉu đây mà. hãy tỉnh ngộ và kiếm tiền bằng công sức lao động chính đáng của mình nhé!

   Xóa
  5. • tự do ngôn luận là phải tuân theo pháp luật, chứ còn tự do theo kiểu đảngPHÂN PHỐI CHO ĐƯỢC THÌ ĐƯỢC.. CHO KHÔNG ĐƯỢC THÌ KHÔNG ĐƯỢC ĐẢNG KHÔNG THÍCh THÌ ĐỐ THẰNG NÀO DÁM HO HE GÔNG CÙM XIỀNG XÍCH ĐANG CHỜ KÌA .... A..A tự do kiều đảng cầm quyền thì pháp luật nằm trong tay đảng kiểu tụ do này chỉ có loại súc vật nó mới thích mà thôi còn thì chẳng có thằng người nào mà thích kiểu tự do cộng sản này được cả

   Xóa
 44. Đảng Cộng Sản là linh hồn của Việt Nam,nhân dân tin tưởng và trung thành tuyệt đối với Đảng và nhà nước

  Trả lờiXóa
 45. Các thế lực thù địch chỉ lợi dụng được những người dân hay tin người, nhận thức còn chưa rõ ràng thôi. Vì vậy chúng ta hãy tuyền truyền cho người dân biết rõ về những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch để ủng hộ và đặt niềm tin vào Đảng CSVN

  Trả lờiXóa
 46. Chúng ta những người dân Việt Nam luôn tin tưởng vào Đảng , Đảng sẽ dẫn đường chỉ lối cho chúng ta

  Trả lờiXóa
 47. Đã là người Việt Nam thì phải giữ trọn niềm tin vào Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng đất nước ta ngày một phát triển hơn, một xã hội công bằng và dân chủ!

  Trả lờiXóa
 48. Đã là người Việt Nam thì phải giữ trọn niềm tin vào Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng đất nước ta ngày một phát triển hơn, một xã hội công bằng và dân chủ!

  Trả lờiXóa
 49. Các thế lực thù địch liên tục chống phá ta, chúng muốn làm cho nhân dân mất niềm tin vào Đảng. Vì thế khi mà người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng thì không có đất để cho bọn phản động chống phá.

  Trả lờiXóa
 50. Không có gì có thể làm chúng ta mất niềm tin vào Đảng, vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Bọn phản động sẽ phải dừng lại.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. tự do ngôn luận là phải tuân theo pháp luật, chứ còn tự do theo kiểu đảngPHÂN PHỐI CHO ĐƯỢC THÌ ĐƯỢC.. CHO KHÔNG ĐƯỢC THÌ KHÔNG ĐƯỢC ĐẢNG KHÔNG THÍCh THÌ ĐỐ THẰNG NÀO DÁM HO HE GÔNG CÙM XIỀNG XÍCH ĐANG CHỜ KÌA .... A..A tự do kiều đảng cầm quyền thì pháp luật nằm trong tay đảng kiểu tụ do này chỉ có loại súc vật nó mới thích mà thôi còn thì chẳng có thằng người nào mà thích kiểu tự do cộng sản này được cả

   Xóa
 51. Đảng luôn là kim chỉ nam cho mọi hành đông, luôn là sự lựa chọn của nhân dân, là tất yếu của lịch sử. Không có gì có thể thay đổi điều này. Các thế lực thù địch sẽ không bao giờ có thể bác bỏ được điều này.

  Trả lờiXóa
 52. Mục đích của bọn phản động là phá hoại Đảng ta, mất Đảng nước ta sẽ như con thuyền không người lái, vì thế cần phải bảo vệ Đảng

  Trả lờiXóa
 53. Có đảng thì chúng nó không được tự do tung hoành nên chúng muốn phá hoại đây mà

  Trả lờiXóa
 54. đương nhiên là Đảng Cộng Sản chính là lựa chọn đúng đắn nhất cho cách mạng Việt Nam

  Trả lờiXóa
 55. Đất nước có được tự do và đọc lập là nhờ vào Đảng đã lãnh đạo nhân dân giải phóng đất nước.Vì vậy chúng ta cần tin tưởng vào Đảng

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. tự do ngôn luận là phải tuân theo pháp luật, chứ còn tự do theo kiểu đảngPHÂN PHỐI CHO ĐƯỢC THÌ ĐƯỢC.. CHO KHÔNG ĐƯỢC THÌ KHÔNG ĐƯỢC ...ĐẢNG KHÔNG THÍCh THÌ ĐỐ THẰNG NÀO DÁM HO HE GÔNG CÙM XIỀNG XÍCH ĐANG CHỜ KÌA .... A..A tự do kiều đảng cầm quyền thì pháp luật nằm trong tay đảng kiểu tụ do này chỉ có loại súc vật nó mới thích mà thôi còn thì chẳng có thằng người nào mà thích kiểu tự do cộng sản này được cả

   Xóa
 56. Đảng với những chính sách đúng đắn đã dẫn dắt chúng ta giành được độc lập và phát triển như ngày nay, lịch sử đã chứng minh cho cả thế giới thấy đc vai trò của Đảng đối với nhà nước Việt Nam, hiện có nhiều thế lực đang âm thầm chống phá Đảng, rất mong sự đồng lòng, trung thành với Đảng ngay lúc này

  Trả lờiXóa
 57. Âm mưu chính của bọn phản động và tay sai của chúng là đánh đổ Đảng Cộng Sản ở nước ta, mọi nhười hãy sớm nhận ra âm mưu đó để không cho chúng thỏa mãn. Dân và quân đều 1 lòng trung thành với Đảng, nghe theo đường lối chính sách của Đảng chúng ta sẽ toàn thắng

  Trả lờiXóa
 58. Đảng Cộng sản Việt Nam là năm từ thiêng liêng không thể xâm phạm! Bọn phản động là lũ tay sai bán nước làm gì đủ tư cách để lên tiếng!

  Trả lờiXóa
 59. Đảng Cộng sản mãi mãi là lá cờ đầu, là kim chỉ nam cho mọi hành động. Đảng Cộng sản là sự lựa chọn của lích sử, là sự tín nhiệm của quần chúng nhân dân, nên sẽ không có đất cho bọn phản động.

  Trả lờiXóa
 60. Mọi người hãy vững tin vào Đảng Cộng Sản Việt Nam, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng nước ta đang đi đúng con đường XHCN nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc, và hãy nâng cao cảnh giác đừng để kẻ xấu lừa gạt nhé

  Trả lờiXóa
 61. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là sự lựa chọn của quần chúng nhân dân. Đảng vẫn đang lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển, lòng tin của người dân vào Đảng ngày càng sâu sắc hơn. Vì thế sẽ không có đất cho bọn phản động.

  Trả lờiXóa
 62. Đảng là cuộc sống của ta , Đảng là niềm tin chiến thằng ... Hãy luôn tin tưởng vào Đảng ^^

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. l ủ đồng rận đồng chó loại ma xó vô hồn không tim óc KHÔNG HIỂU SAO CHÚNG MÀY LẠI THIẾU SUY NGHĨ VẬY ĐƯỢC, THẬT TỘI NGHIỆP CHO CHÚNG BAY chúng bay phải phải mọc óc thay cái đầu bị cộng sản nhét đầy phân đi để mà học hưởi điều hay lẻ phải đẻ trở lại kiếp người

   Xóa
 63. Hãy luôn luôn giữ trọn niềm tin của mình vào Đảng Cộng Sản Việt Nam . Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm nên chiến thằng vẻ vang của dân tộc ta mà đời đời nhân dân ta nhớ mãi ..

  Trả lờiXóa
 64. Đảng là cuộc sống của toàn dân. Đây là khẳng định tất yếu. Hãy nghĩ xem, nếu Đảng CS ko còn dân tộc ta sẽ như thế nào đây?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. tự do ngôn luận là phải tuân theo pháp luật, chứ còn tự do theo kiểu đảngPHÂN PHỐI CHO ĐƯỢC THÌ ĐƯỢC.. CHO KHÔNG ĐƯỢC THÌ KHÔNG ĐƯỢC ...ĐẢNG KHÔNG THÍCh THÌ ĐỐ THẰNG NÀO DÁM HO HE GÔNG CÙM XIỀNG XÍCH ĐANG CHỜ KÌA .... A..A tự do kiều đảng cầm quyền thì pháp luật nằm trong tay đảng kiểu tụ do này chỉ có loại súc vật nó mới thích mà thôi còn thì chẳng có thằng người nào mà thích kiểu tự do cộng sản này được cả

   Xóa
 65. Hiện nay các thế lực thù địch luôn muốn xóa bỏ điều 4 hiến pháp 1992, chúng ta cần phải hết sức đề phòng.

  Trả lờiXóa
 66. Đất nước ta đang trên đà phát triển dần đều. Hãy đặt niềm tin vào Đảng, tránh để các luận điệu sai trái làm lung lay niềm tin này.

  Trả lờiXóa
 67. Toàn dân, hãy cùng chung tay xây dựng đất nước giàu mạnh hơn.

  Trả lờiXóa
 68. Đảng Cộng Sản sẽ đưa lại cho chúng ta một mùa xuân hạnh phúc. Nhân dân ta cần cù lao động sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước mấy cái lưỡi chó đâu. =))

  Trả lờiXóa
 69. Cái bọn phản động là bọn thừa hơi nói nhiều ai rảnh dỗi đâu mà đi quan tâm bọn chó điên ấy :3

  Trả lờiXóa
 70. nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân, vì dân lấy nhân dân làm gốc. Sự tin tưởng của người dân vào bộ máy lãnh đạo đất nước là vô cùng cần thiết có thế đất nước mới có thể phát triển tốt đc

  Trả lờiXóa
 71. Dưới sự lãnh đạo của đảng ta chúng ta đã đạt đc những thành công vang dội trong công cuộc bảo vệ đất nước đưa độc lập, tự do đến với đất nước ta và ngày nay càng phát triển hơn trong thời bình.

  Trả lờiXóa
 72. Ngày nay, tình hình thế giới rất phức tạp! Các thế lực thù địch luôn tìm đủ mọi cách để chống phá nhà nước ta! Lợi dụng chính lòng yêu nước của nhân dân ta mà chống dung để chống lại nhà nước ta! Vì vậy mà lòng tin của người dân vào đảng ta là vô cùng cần thiết

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chuẩn Man luôn. Luôn phải de phong các thế lực thù địch tìm cách phá rối an ninh. -@@

   Xóa
  2. Không chỉ thế thôi đâu, chúng luôn có các chiêu bài rất đặc biệt để rồi làm nũng loại an ninh nước nhà

   Xóa
 73. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng nước ta đang trên đà phát triển và gặt hái được nhiều thành quả. Chúng ta hãy tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

  Trả lờiXóa
 74. Đảng cộng sản luôn luôn là đầu tàu là lãnh đạo để dẫn dắt đất nước ta nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn thử thách để đất nước ta ngày càng phát triển nhân dân ta ngày càng ấm no hạnh phúc.

  Trả lờiXóa
 75. Đảng là niềm tin tất thắng là ngọn đuốc soi đường chỉ lối để dẫn dắt đất nước ta nhân dân ta đi lên con đường xã hội chủ nghĩa làm sao để đất nước ta ngày càng vững mạnh nhân dân ta ngày càng ấm no hạnh phúc.

  Trả lờiXóa
 76. Nhờ có Đảng mà đất nước ta những năm gần đây luôn luôn phát triển vững mạnh hơn nữa nhân dân ta thì ngày càng có một cuộc sống ấm hạnh phúc và văn minh hạnh phúc.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. l ủ đồng rận đồng chó loại ma xó vô hồn không tim óc KHÔNG HIỂU SAO CHÚNG MÀY LẠI THIẾU SUY NGHĨ VẬY ĐƯỢC, THẬT TỘI NGHIỆP CHO CHÚNG BAY chúng bay phải phải mọc óc thay cái đầu bị cộng sản nhét đầy phân đi để mà học hưởi điều hay lẻ phải đẻ trở lại kiếp người

   Xóa
 77. Đúng là như thế từ khi thành lập cho đến nay Đảng ta luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà nhân dân ta giao cho đó là lãnh đạo đất nước ta phát triển vững mạnh nhân dân ta có cuộc sống ấm no hạnh phúc.

  Trả lờiXóa
 78. Đảng cộng sản Việt Nam luôn được nhân dân tin tưởng và ủng hộ giao cho nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân lãnh đạo đất nước ta để đưa đất nước ta đi lên con đường chủ nghĩa xã hội và phát triển ngày càng vững mạnh.

  Trả lờiXóa
 79. Chúng ta hãy tin tưởng vào sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam hãy luôn ủng hộ và giúp đỡ Đảng cộng sản để cùng nhau xây dựng đất nước ta làm cho đất nước ta giàu mạnh nhân dân ta ấm no hạnh phúc.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. mày là những conthú vật ma xó thật sự, chúng mày được cộng sản thuần hóa thú tính trở thành con thú vật ma xó vô hồn,bọn mày mới quay lưng lại với tổ quốc lấy đầu đội đít thằng nga lủ tầu gục mặt cúi đầu quỳ gối tunh hô THỜ MAO CHỦ TỊCH THỜ STALIN BẤT DIỆT ,chính chúng mày mới đem đât nước dâng cho kẻ địch ấy yên lặng đồng thuận 16 vàng 4 tốt để yên cho thằng đảng chủ đảng cộng sản mao cộng xây dựng thành phố tam sa xác định chủ quyền vĩnh viển muôn đời của chúng nó trên lảnh thổ máu thịt tổ quốc việt nam mà chẳng có một tiếng phản kháng dù chỉ sủa một tiếng [đừng] lấy lệ tao tởm lợm lủ giòi bọ bọn mầy gọi bọn mà là thú vật còn hơi cao chứ đúng ra chúng mày còn thua xa loài thú vật vì thú vật nó còn có linh hồn “Theo tài liệu điều trần của Bác Sĩ Trần Đại Sĩ thì Việt Nam nhượng cho Trung Quốc 789 cây số vuông (km2) dọc theo biên giới hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn, và theo những tài liệu trong nước đưa ra thì Việt Nam mất 720 cây số vuông (cả hai tài liệu đều cho thấy phần hiến đất lớn hơn cả lãnh thổ Singapore)
   Như vậy năm 2000, CSVN đã ký nhường thêm gần 8.8% lãnh hải vịnh Bắc Việt tương đương gần 11,000 cây số vuông, và lãnh hải của Trung Cộng nay chạy sâu tận đảo Bạch Long Vĩ.”

   Xóa
  2. việt cộng là những con thú vật ma xó thật sự, chúng mày được cộng sản thuần hóa thú tính trở thành con thú vật ma xó vô hồn, bọn mày mới quay lưng lại với tổ quốc lấy đầu đội đít thằng nga lủ tầu gục mặt cúi đầu quỳ gối tung hô THỜ MAO CHỦ TỊCH THỜ STALIN BẤT DIỆT, chính chúng mày mới đem đất nước dâng cho kẻ địch ấy yên lặng đồng thuận 16 vàng 4 tốt để yên cho thằng đảng chủ đảng cộng sản mao cộng xây dựng thành phố tam sa xác định chủ quyền vĩnh viển muôn đời của chúng nó trên lảnh thổ máu thịt tổ quốc việt nam mà chẳng có một tiếng phản kháng dù chỉ sủa một tiếng [đừng] lấy lệ tao tởm lợm lủ giòi bọ bọn mầy gọi bọn mày là thú vật còn hơi cao chứ đúng ra chúng mày còn thua xa loài thú vật vì thú vật nó còn có linh hồn “Theo tài liệu điều trần của Bác Sĩ Trần Đại Sĩ thì Việt Nam nhượng cho Trung Quốc 789 cây số vuông (km2) dọc theo biên giới hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn, và theo những tài liệu trong nước đưa ra thì Việt Nam mất 720 cây số vuông (cả hai tài liệu đều cho thấy phần hiến đất lớn hơn cả lãnh thổ Singapore)
   Như vậy năm 2000, CSVN đã ký nhường thêm gần 8.8% lãnh hải vịnh Bắc Việt tương đương gần 11,000 cây số vuông, và lãnh hải của Trung Cộng nay chạy sâu tận đảo Bạch Long Vĩ.”

   Xóa
  3. việt cộng là những con thú vật ma xó thật sự, chúng mày được cộng sản thuần hóa thú tính trở thành con thú vật ma xó vô hồn, bọn mày mới quay lưng lại với tổ quốc lấy đầu đội đít thằng nga lủ tầu gục mặt cúi đầu quỳ gối tung hô THỜ MAO CHỦ TỊCH THỜ STALIN BẤT DIỆT, chính chúng mày mới đem đất nước dâng cho kẻ địch ấy yên lặng đồng thuận 16 vàng 4 tốt để yên cho thằng đảng chủ đảng cộng sản mao cộng xây dựng thành phố tam sa xác định chủ quyền vĩnh viển muôn đời của chúng nó trên lảnh thổ máu thịt tổ quốc việt nam mà chẳng có một tiếng phản kháng dù chỉ sủa một tiếng [đừng] lấy lệ tao tởm lợm lủ giòi bọ bọn mầy gọi bọn mày là thú vật còn hơi cao chứ đúng ra chúng mày còn thua xa loài thú vật vì thú vật nó còn có linh hồn “Theo tài liệu điều trần của Bác Sĩ Trần Đại Sĩ thì Việt Nam nhượng cho Trung Quốc 789 cây số vuông (km2) dọc theo biên giới hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn, và theo những tài liệu trong nước đưa ra thì Việt Nam mất 720 cây số vuông (cả hai tài liệu đều cho thấy phần hiến đất lớn hơn cả lãnh thổ Singapore)
   Như vậy năm 2000, CSVN đã ký nhường thêm gần 8.8% lãnh hải vịnh Bắc Việt tương đương gần 11,000 cây số vuông, và lãnh hải của Trung Cộng nay chạy sâu tận đảo Bạch Long Vĩ.”

   Xóa
 80. Đảng cộng sản Việt Nam luôn là ngọn đuốc sáng để dẫn dắt nước ta phát triển ổn định và vững mạnh. Chúng ta hãy luôn đặt niềm tin vào Đảng cộng sản để cùng với Đảng xây dựng đất nước ta.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đảng cộng sản Việt Nam luôn là ngọn đuốc sáng để dẫn dắt nước ta ĐI THEO QUỐC TẾ CỘNG SẢN ĐẢNG TIẾN BƯỚC VÀO THẾ GIỚI BẦY ĐÀN CỘNG SẢN . Chúng ta hãy luôn đặt niềm tin vào Đảng cộng sản QUAN THẦY MAO CỘNG để cùng với Đảng QUAN THẦY xây dựng đất nước ta. TRỞ THÀNH NAM QUẬN CỦA ĐẠI HÁN VỈ ĐẠI ĐỂ BẮT ĐẦU THỜI KỲ 1000 NĂM NÔ LỆ BẮC THUỘC LẦN THỨ 2

   Xóa
  2. Hồ hồ, bác này lại hồ đồ rồi. Nào nào, nước ta đã bnhieu nam bị bọn Tàu khựa đô hộ nhưng mà cuối cùng thì sao. Đã bao giờ phải chịu khuất phục chưa hả. Sao bác lại nói vậy được chứ nhỉ?

   Xóa
  3. Bác Bao Thanh nói chuẩn rồi, bố nặc danh kia ơi. Đừng vì tí tiền mà quay lại để rồi phản bội tổ quốc. Haizzz

   Xóa
  4. Hừm. Xem nào, bố nặc danh kia nói linh tinh thật đấy. Cho bác cầm súng ra ngoài đảo chiến đấu chắc bác sun vòi vào rồi chui tọt gầm giường ngay ý nhỉ????

   Xóa
  5. trong lần sửa đổi Hiến pháp này, thiết nghĩ cần tiếp tục khẳng định mạnh mẽ vấn đề này, không để các thế lực thù địch lợi dụng góp ý sửa đổi Hiến pháp để “phá hoại” bởi “tấn công” vào Đảng cũng là “phá hoại” con đường phát triển của Việt Nam, đẩy Việt Nam rơi vào tình trạng bất ổn về chính trị.

   Xóa
 81. giờ là thời đại in te r net thế kỷ 21 của tự do của công lý và qyền con người không lý gì chúng ta phải sợ một lủ quái đản phải chịu kiếp đời súc vật cho chúng lợi dụng từ thân xác đến cả linh hồn hiến dâng cho cho bọn quỷ dử chúng ta phải tự đứng lên sống chết với chúng để đời con cháu chúng ta không còn là một nổi ám ảnh truyền kiếp từ đời này sang đời khác đời mẹ đến đời con đời cháu mãi mãi làm súc vật ma xó để chúng lợi dụng từ thân xác đến linh hồn phục vụ cho chúng và quan thầy chúng

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nào nào, "...giờ là thời đại in te r net thế kỷ 21 của tự do của công lý và qyền con người không lý gì chúng ta phải sợ một lủ quái đản phải chịu kiếp đời súc vật cho chúng lợi dụng từ thân xác đến cả linh hồn hiến dâng cho cho bọn quỷ dử ..."
   Thằng này ngon. Ăn nói ngu vc.

   Xóa
  2. Trời ạ, cái bọn rân chủ này chỉ giỏi phá phách mà thôi. Chúng núp bóng tối để ném đá ra ánh sáng. @@

   Xóa
  3. Lúc nào cũng nói lên cái tự do với dân chủ, có giỏi ông ra chỗ sáng mà nói chuyện đi xem nào. Ai làm gì ông đâu.

   Xóa
  4. ngu tới nổi không đánh vần được, viết sai thế kia mà đòi nói chuyện chính trị hả?? BIẾN

   Xóa
  5. ngu si, đần độn mà chui vô đây comment như đúng rồi, nguy hiểm vl

   Xóa
  6. Xin lỗi đứa nặc danh ngu si, tao vẫn phải nhắc lại cái cốt lõi cho mày nhớ “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.

   Xóa
  7. Xin lỗi thằng ma xó le linh ngu si, tao vẫn phải nhắc lại cái cốt lõi cho mày nhớ “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp vô sản đồng thời là đội tiên phong để đày đoạ nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của quốc tế cộng sản đảng , , lấy chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh ..lấy đầu đội đít thằng nga lủ tàu quỳ gối tung hô thờ mao chủ tịc thờ stalin bất diệt làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng duy nhất đè đầu cởi cổ Nhà nước và xã hội”. bởi vậy chỉ có thứ ma xó vô hồn như mày và l ủ đồng rận đồng chó loại ma xó vô hồn không tim óc KHÔNG HIỂU SAO CHÚNG MÀY LẠI THIẾU SUY NGHĨ VẬY ĐƯỢC, THẬT TỘI NGHIỆP CHO CHÚNG BAY chúng bay phải phải mọc óc thay cái đầu bị cộng sản nhét đầy phân đi để mà học hưởi điều hay lẻ phải đẻ trở lại kiếp ngườixã hội”.

   Xóa
 82. Bọn phản động hiện nay luôn luôn dùng đủ mọi cách âm mưu và thủ đoạn để chống phá nhà nước ta. Chính vì thế chúng ta luôn đạt niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam để cùng nhau xây dựng đất nước.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đảng còn có đầy đủ phẩm chất đạo đức xứng đáng cho lực lượng cầm quyền thông qua đánh giá của nhân dân và lịch sử. Sự tồn tại của Đảng là sự tồn tại hợp hiến, hợp pháp

   Xóa
 83. chính xác là chúng ta phải tin vào Đảng vào cộng sản và tránh khỏi sự lừa bịp của bọn phản động

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Điều 4 lần này đã hiến định địa vị pháp lý của Đảng một cách rõ ràng, thuận lòng dân và phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội hiện đại

   Xóa
 84. chỉ có sự tin tưởng vào Đảng cộng sản thì nước ta mới thực sự bền vững, điều cơ bản này chúng ta cần phải khắc cốt ghi tâm

  Trả lờiXóa
 85. chúng ta không thể theo vết sụp đổ của nước NGa, chúng ta phải tin vào đảng và giữ vững một đảng , chỉ có như thế chúng ta mới bình yên được đất nước này

  Trả lờiXóa
 86. Chỉ cần nhân dân ta đồng lòng với Đảng thì những kẻ phản động bán nước không có cơ hội phá hoại Nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 87. Nói chung cần nhìn nhận vấn đề thật sâu sắc chứ. Đâu thể chủ quan đánh giá như vậy được chứ. @@ Nếu nóng vội rất dễ làm vấn đề sai lệch

  Trả lờiXóa
 88. Nhờ có Đảng mà chúng ta có được cuộc sống ổn định như ngày hôm nay. Phải ghi nhớ công ơn Đảng và từ đó ủng hộ góp phần làm Đảng trong sạch vững mạnh hơn.

  Trả lờiXóa
 89. Kẻ thù chưa bao giờ có ý định từ bỏ âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chúng luôn muốn xóa bỏ điều 4 Hiến pháp. Mỗi người con đất Việt luôn biết rằng phải bảo vệ Đảng bảo vệ chính quyền qua đó mới có thể bảo vệ chính mình .

  Trả lờiXóa
 90. Thật sự, trong công cuộc lãnh đạo đất nước, Đảng CS đã thể hiện một vai trò vô cùng to lớn, không thể phủ nhận được những sai sót có thể có, do vậy để đánh giá vấn đề ko nên chủ quan.

  Trả lờiXóa
 91. “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.

  Trả lờiXóa
 92. Trước tình hình như hiện nay, chỉ có Đảng CS mới đem lại tự do, độc lập cho dân tôc. Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để chống phá nhà nước ta. Việc nêu cao cảnh giác của mỗi người dân cần phải được nâng cao.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. trong bối cảnh hiện nay, khi Đảng cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức thì lại mở ra cơ hội cho những luồng tư tưởng xấu phủ nhận vai trò và hạ uy tín của Đảng.

   Xóa
 93. Thật sự, trong công cuộc lãnh đạo đất nước, Đảng CS đã thể hiện một vai trò vô cùng to lớn, không thể phủ nhận được những sai sót có thể có, do vậy để đánh giá vấn đề ko nên chủ quan.

  Trả lờiXóa
 94. Đảng với dân là thống nhất, phủ nhận Đảng tức là phủ nhận vai trò của dân. Vì dân mà phải bảo vệ Đảng, phải hiến định điều 4.

  Trả lờiXóa
 95. Những thành quả mà nhân Việt Nam đạt được đều dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam với sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của đảng cộng sản Việt nam nhân dân Việt Nam đã đi hết từ thắng lợi này tới thắng lợi khác

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Không những thế, Đảng còn có đầy đủ phẩm chất đạo đức xứng đáng cho lực lượng cầm quyền thông qua đánh giá của nhân dân và lịch sử.

   Xóa
 96. Việc hiến định điều 4 được cho là phù hợp ý chí nguyện vọng, khát vọng của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 97. nếu Đảng thực sự vững mạnh, trong sạch thì tự thân việc củng cố sức mạnh không cần phải bàn. Song, trong bối cảnh hiện nay, khi Đảng cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức thì lại mở ra cơ hội cho những luồng tư tưởng xấu phủ nhận vai trò và hạ uy tín của Đảng.

  Trả lờiXóa
 98. Đảng với nhân dân là thống nhất, với nhà nước là thống nhất. Phủ nhận vai trò của Đảng tức là phủ nhận vai trò của nhân dân, phủ nhận ý chí, nguyện vọng của nhân dân, phương hại đến nền độc lập tự do của Tổ quốc. Phương hại đến quyền sống, quyền tự do hạnh phúc của nhân dân. Vì bảo vệ dân mà phải bảo vệ Đảng. Vì bảo vệ dân mà phải hiến định nó

  Trả lờiXóa
 99. Đảng còn có đầy đủ phẩm chất đạo đức xứng đáng cho lực lượng cầm quyền thông qua đánh giá của nhân dân và lịch sử. “Sự tồn tại của Đảng là sự tồn tại hợp hiến, hợp pháp

  Trả lờiXóa
 100. Giác ngộ CM là gì, là tuân thủ đúng đường lối chính sách của Đảng, pL nhà nước, chính quyền nhân dân, Do vậy cần giữ vững niềm tin vào lực lượng bác ái này.

  Trả lờiXóa
 101. trong bối cảnh hiện nay, khi Đảng cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức thì lại mở ra cơ hội cho những luồng tư tưởng xấu phủ nhận vai trò và hạ uy tín của Đảng.

  Trả lờiXóa
 102. Đảng với nhân dân là thống nhất, với nhà nước là thống nhất. Phủ nhận vai trò của Đảng tức là phủ nhận vai trò của nhân dân, phủ nhận ý chí, nguyện vọng của nhân dân, phương hại đến nền độc lập tự do của Tổ quốc. Phương hại đến quyền sống, quyền tự do hạnh phúc của nhân dân. Vì bảo vệ dân mà phải bảo vệ Đảng. Vì bảo vệ dân mà phải hiến định nó

  Trả lờiXóa
 103. Niềm tin này chắc chắn sẽ không nhạt phai, Bởi lịch sử đã chứng minh rằng chỉ có ĐCS mới đưa nước ta tới bến bờ mùa xuân, có sự tự do, độc lập, hành phục

  Trả lờiXóa
 104. Đảng là mùa xuân, Đảng là mẹ hiền, Đảng cho tôi sáng mắt, sáng lòng… Những lời ngợi ca ấy nhân dân ta dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu sáng lập và rèn luyện

  Trả lờiXóa
 105. Đảng biết lấy dân làm gốc, dựa vào dân; Đảng tin dân và dân tin Đảng tạo thành một khối đoàn kết thống nhất toàn dân - một sức mạnh chính nghĩa vô địch mà không một thế lực phi nghĩa nào có thể lấn át được

  Trả lờiXóa
 106. Với nhiều thế hệ người Việt Nam, Đảng Cộng sản là niềm tin, là sức mạnh. Lớp trẻ hôm nay, đang bước tiếp con đường mà lý tưởng của Đảng và Bác Hồ theo đuổi, làm cho dân giàu nước mạnh, cho tên gọi Việt Nam sáng lên trên trường quốc tế.

  Trả lờiXóa
 107. thế hệ cha anh sẵn sàng hiến dâng xương máu với nỗi khát khao giành lại độc lập, tự do cho đất nước thì lớp trẻ ngày nay nhiều người cũng ôm ấp hoài bão lớn: phải làm sao cho đất nước ngày càng phát triển cho cuộc sống của mỗi người dân luôn yên ấm, thanh bình.

  Trả lờiXóa
 108. Đảng đã đưa đất nước hội nhập, khai thác tối đa các lợi thế, đối phó một cách có hiệu quả với các thách thức, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

  Trả lờiXóa
 109. Thế hệ chúng tôi hòa mình trong cuộc sống no đủ, êm ấm, hạnh phúc. Có được như vậy là nhờ Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua những khó khăn, thử thách sau những năm chiến tranh. Bằng trí tuệ và sự nhạy bén của mình, Đảng đã khởi xướng công cuộc đổi mới, đưa đất nước ra khỏi hoàn cảnh trì trệ, từng bước phát triển toàn diện.

  Trả lờiXóa
 110. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và những gì mà Đảng ta đã làm cho nhân dân Việt Nam thật sự là to lớn. Lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong buổi lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng vẫn còn nguyên giá trị : “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại”.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. l ủ đồng rận đồng chó loại ma xó vô hồn không tim óc KHÔNG HIỂU SAO CHÚNG MÀY LẠI THIẾU SUY NGHĨ VẬY ĐƯỢC, THẬT TỘI NGHIỆP CHO CHÚNG BAY chúng bay phải phải mọc óc thay cái đầu bị cộng sản nhét đầy phân đi để mà học hưởi điều hay lẻ phải đẻ trở lại kiếp người

   Xóa
  2. nặc danh @
   tôi không biết hiện giờ ông đang sống ở đâu? trong nước hay ngoài nước điều đó tôi không quan tâm , nhưng tôi biết chắc một điều là ông người việt nam , nói tiếng việt nam, đặt tên và giao tiếp bằng ngôn ngữ Việt nam nhưng sao ông không hiểu cái gì là tốt đẹp hay sao? vì bản thân xã hội này tốt đẹp thế rồi mà ông còn kêu cái gì nữa? ông có môi trường hòa bình , yên ổn, các chính sách phúc lợi xã hội ông vẫn nhận thì ông đòi hỏi cái gì nữa.?
   ông tôn thờ lôi sống tư bản, vâng điều đó không ai cấm ông cả , nhưng đã là con người hãy tim chổ tốt đẹp nhất mà sống chứ?

   Xóa
 111. Bằng tất cả sự trân trọng và lòng tự hào của tuổi trẻ hôm nay, những người con được hưởng trọn mùa xuân thanh bình của đất nước và hạnh phúc trên quê hương đổi mới từng ngày, tôi khẳng định một điều: “Tôi đặt niềm tin tuyệt đối vào Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh”.

  Trả lờiXóa
 112. Chúng ta hãy gác bỏ những ưu phiền và lợi ích nhỏ nhoi để đứng tựa vào nhau, đặt tay nơi trái tim hồng và cất cao lời ca tiếng hát mừng đất nước đổi mới, ngợi ca Đảng, Bác Hồ và tôn vinh vẻ đẹp của mùa Xuân…

  Trả lờiXóa
 113. Với sự hiểu biết của mình về lịch sử tôi chỉ xin nói: Đảng kế tục lịch sử và làm nên lịch sử.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Với sự hiểu biết của mình về lịch sử tôi chỉ xin nói: Đảng csvn kế tục lịch sử quốc tế cộng sản đảng sau khi mẩu quốc QTCS và toàn bộ khối cộng sản thế giới bị chính nhân dân nước họ dìm vào thùng phân của lịch sử nhân loại đám tàn dư cộng sản còn sống sót lại tiếp tục quay sang quy gối tiếp thu chấp hành tuyệt đối mọi huấn lệnh và chỉ thị của quan thầy quốc tế cộng sản đảng tàn dư đảng mao cộng và nguyện một lòng sẻ hiến dâng máu xương thân xác con dân đất nước việc để kế tục làm nên lịch sử tôn thở tổ tiên mao mác và tổ quốc thế giới đại đồng .
   Trả lời

   Xóa
  2. mày lải nhải cái quái gì thế? không hiểu gì hay sao mà phát biểu liều thế? hãy cầm sách lên mà đọc chứ đừng ngồi đó mà bộc lộ sự ngu si, đần độn của mình nữa? những thứ xưa nay vốn là chân lý, tất yếu của lịch sử thì hãy công nhận đi
   tôi cũng nói nốt cho ông hiểu nè sự sụp đỏ của mô hình CNXH liên xô là sự sụp đổ của một mô hình chứ không phải là sự sụp đổ của một học thuyết khoa học về chủ nghĩa xã hội, cho nên Việt nam xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa là đúng đắn, tất nhiên là phải loại bỏ các nguyên nhân đãn tới sự sụp đổ của các nước liên xô, coi đó là một bài học kinh nghiệm cho Việt nam

   Xóa
 114. Thực tiễn đã kiểm nghiệm, bởi nếu chúng ta không có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, nếu không có lòng yêu nước nồng nàn, nếu không có khối đại đoàn kết toàn dân, nếu không có tinh thần lạc quan cách mạng, sao ta có thể chiến thắng được các thế lực quân sự hùng mạnh nhất thế giới.

  Trả lờiXóa
 115. vai trò lịch sử của mình không một ai có thể làm thay Đảng ta công cuộc đưa đất nước phát triển, lớn mạnh

  Trả lờiXóa
 116. Chúng ta không chủ quan, không đốt cháy giai đoạn, nhưng mệnh lệnh của cuộc sống đặt ra cho tất cả chúng ta là phải nỗ lực và nỗ lực không ngừng; cần năng động hơn nữa; cần đề ra nhiều biện pháp, nhiều cách làm cụ thể, sáng tạo “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” để tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 117. Mỗi cá nhân tốt thì tổ chức sẽ tốt, mỗi tổ chức tốt thì Đảng ta sẽ mạnh, mà Đảng vững mạnh thì dân tộc ta sẽ mãi trường tồn

  Trả lờiXóa
 118. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc rất khó khăn, phức tạp; đó là cuộc đấu tranh cam go ngay trong mỗi con người, mỗi tổ chức, là công tác con người, dễ đụng chạm đến danh dự, lợi ích, quan hệ của con người. Khó nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

  Trả lờiXóa
 119. Đảng sẽ mạnh nếu mỗi chúng ta nâng cao ý thức bảo vệ cho chính đất nước, không để lũ ruồi nhặng có thể phá hoại.
  Đây, ví dụ điển hình: http://danlamthan2012.blogspot.com/2013/03/cuoc-oi-bien-thai-cua-bay-nhang-phan-ong_27.html

  Trả lờiXóa
 120. Cho đến bây giờ và mai sau, những luận điểm và nguyên tắc cách mạng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mãi là tài sản vô giá để toàn Đảng, toàn dân ta duy trì và phát triển, xây dựng một nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân.

  Trả lờiXóa
 121. Thực sự thì hơn 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập cùng với sự lãnh đạo và rèn luyện đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn.

  Trả lờiXóa
 122. Thiết nghĩ, từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, những cũng sẽ là một kẻ thù của bọn tư bản chủ nghĩa, do vậy cần phải hết sức cảnh giác trước bọn chúng.

  Trả lờiXóa
 123. Thực ra đây cũng là một điều khá dễ hiểu, với bản chất của XHCN, với Chủ nghĩa Mác LENIN và tư tưởng HCM làm kim chỉ nam soi đường dẫn bước thì việc này vô cùng cần thiết. Và niềm tin vào Đảng sẽ mãi rạng ngời.

  Trả lờiXóa
 124. hãy tin tưởng vào con đường Đảng và Bác Hồ đã chọn, trong một tương lai không xa Việt Nam sẽ đi lên thành công chủ nghĩa xã hội.

  Trả lờiXóa
 125. lủ ma xó không tim óc hảy nghe để mà mọc tim mọc óc để mà cho con cháu chúng bây thoát kiếp đời súc vật ma xó chúng bây cũng như tao là hiện thân của chúng bay nhờ những vần thơ của nguyển đắc kiên làm tim tao đã có dấu hiệu thổn thức trở lại mà óc của tao mới có dấu hiệu hối sinh
  Nếu một ngày tôi phải vào tù
  Tôi muốn đựơc vào nhà tù Cộng sản
  Ở nơi đó tôi gặp những người ngay
  Ở nơi đó đồng loại tôi đang sống

  Nếu một ngày tôi phải vào tù
  Tôi muốn được vào nhà tù cộng sản
  Ở nơi đó giam giữ Tự Do
  Giam giữ những trái tim khao khát sống

  Nếu một ngày tôi phải vào tù
  Tôi muốn đựơc vào nhà tù cộng sản
  Ở nơi đó giam giữ những nhà thơ
  Giam giữ kẻ ngủ hoang để thức tỉnh muôn đồng bào vô thức

  Bắt nhà thơ giam vào trong ngục tối
  Là mở ra ngàn thiên thể tự do
  Bắt Tự Do giam vào trong ngục tối
  Là mở ra ngàn thơ tứ con Người

  Trả lờiXóa
 126. Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo, cùng với đó lịch sử đã chứng mình dân tộc ta sẽ mãi vững bền nếu được DCS lãnh đạo.

  Trả lờiXóa
 127. Với tình đoàn kết, thống nhất cao độ, cùng sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng Cộng Sản Việt Nam, thì ĐCS sẽ đưa Việt Nam sánh với các cường quốc năm châu.

  Trả lờiXóa
 128. Đảng là cuộc sống, là niềm tin của tôi, Đảng mang lại cho tôi và người dân Việt Nam cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Chúng tôi luôn biết ơn vào công lao to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.

  Trả lờiXóa
 129. Trong bối cảnh, thời cơ và thách thức đan xen như hiện nay, vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng càng cực kỳ quan trọng và luôn là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Để đảm đương được vai trò lãnh đạo, Đảng phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiền phong để xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, có tầm trí tuệ cao, có phương thức lãnh đạo khoa học...

  Trả lờiXóa
 130. Nhà nước ta là nhà nước của dân do dân và vì dân! Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng ta đã đưa đất nước ta vươt qua nhiều khó khăn, thách thức cả quá khứ và hiện tại! Niềm tin của người dân vào đảng nhà nước là vô cùng cần thiết có thế đất nước mới phát triển vững mạnh đc

  Trả lờiXóa
 131. Đảng lãnh đạo thông qua đội ngũ cán bộ, đảng viên của mình hoạt động trong mọi lĩnh vực. Do đó, cần xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng; có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, "cần kiệm liêm chính, chí công vô tư"; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và có khả năng tổng kết, giải đáp những vấn đề thực tiễn của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; đồng thời mỗi đảng viên phải xây dựng cho mình phương pháp và tác phong công tác, làm cho mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm thuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư

  Trả lờiXóa
 132. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 133. Thực tế vừa qua, một số đảng viên chưa xứng đáng là người lãnh đạo và lại càng chưa xứng đáng là người đầy tớ của nhân dân mà có người lại tìm cách "xâm hại quyền lợi của dân", làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng; tình trạng suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, cơ hội, thực dụng và quan liêu, tham nhũng, lãng phí của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn diễn ra với tính chất và mức độ nghiêm trọng...Trước tình trạng này, Đảng muốn giữ được vai trò và uy tín để lãnh đạo, cần tập trung vào phòng, chống suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tham nhũng, lãng phí, trước hết là trong nội bộ Đảng, xác định rõ trách nhiệm của đảng viên trong cuộc đấu tranh quyết liệt này

  Trả lờiXóa
 134. Sự lựa chọn đúng đắn con đường cách mạng Việt Nam hơn 80 năm qua gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Từ một người yêu nước đến với chủ nghĩa Mác - Lênin và Cách mạng Tháng Mười Nga, Người đã sớm nhận ra rằng, “. Đó chính là chủ nghĩa Mác - Lênin, một học thuyết cách mạng và khoa học nhất về con đường giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Qua đây càng khẳng định rõ hơn về niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của đảng. Đoàn kết chính là sức mạnh lớn nhất của chúng ta

  Trả lờiXóa
 135. Đảng là niềm tin và hy vọng, hãy tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt nam và con đường Đảng đã trọn.Cho dù các thế lực thù địch muốn chống phá thì chỉ cần mỗi người dân chúng ta tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chúng sẽ không còn đất chửi bới, xuyên tạc nữa.

  Trả lờiXóa
 136. Đi theo chủ nghĩa Cộng sản là sự lựa chọn đúng đắn của chủ tịch HỒ CHÍ MINH,đồng thời là sự sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử. C.Mác đã chứng minh rằng các khuynh hướng khác như đi theo con đường tư bản chủ nghĩa...sẽ bị thanh loại vì nó không phù hợp với xu thế thời đại. Sau Chủ nghĩa tư bản chính là Chủ nghĩa xã hội mà nơi đó không còn bất công xã hội.Sự đúng đắn đó đã được Mác chứng minh trong các tác phẩm kinh điển của mình.

  Trả lờiXóa
 137. Đảng ta được Bác Hồ sáng lập vào ngày 3-2-1930, từ khi ra đời đến nay đang đưa dân tộc ta đi hết từ thằng lợi này đến thắng lợi khác, dìu dắt con tàu cách mạng việt nam đến thắng lợi, đưa dân tộc việt nam thoát khỏi lầm than.
  ngày nay trong khi chúng ta đã có hòa bình đã có tự do thì Đảng lại đứng trên cương vị người soi đường chỉ lỗi cho dân tộc ta đi đến con đường ấm lo hạnh phúc, con đường chủ nghĩa xa hội :D

  Trả lờiXóa
 138. Tôi không biết "đảng điếc" gì hết. Chế độ nào mang lại tự do thực sự cho người dân việt nam, cuộc sống sung túc cho người dân...là tôi ok. Thực tế nhìn tình hình đất nước việt nam mình bây giờ: xin lỗi! đem chủ nghĩa cộng sản láo toét vứt nó xuống chín tầng địa ngục đi.

  Trả lờiXóa
 139. Niềm tin vào Đảng ta được xây dựng từ đời trước đến bây giờ chứ không phải chỉ 1 thời gian ngắn. Những trang sử hào hùng đã nói lên điều đó và sự lánh đạo của ĐCSVN là mãi mãi và mang tinh thần bất diệt

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ