Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

“Chủ nghĩa cá nhân, lợi ích vật chất” - bản chất của những kẻ phản động.   “Đa nguyên, đa đảng” có thể đảm bảo quyền làm chủ thực sự của nhân dân Việt Nam không? Hiện nay, trên các trang web, blog của các thế lực thù địch có nhiều những luận điệu cho rằng Việt Nam phải “xóa bỏ điều 4 Hiến pháp”, “Đa nguyên, đa đảng”, vậy thì những kẻ viết nên những lời đó có bao giờ đặt cho mình một câu hỏi là “Đa nguyên, đa đảng”có thể đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân không? Có mang lại hòa bình, ổn định cho đất nước Việt Nam hay không? Nhân dân Việt Nam có ấm no, hạnh phúc hơn không? Tôi chắc rằng những kẻ đó không bao giờ tự mình đặt ra những câu hỏi như vậy, bọn chúng chỉ vì lợi ích của chính bản thân mình mà “sủa” những lời lẽ phản động như vậy. Bản chất của những kẻ đó chỉ vì những lợi ích cá nhân của riêng chúng mà thôi. “Đa nguyên, đa đảng”, “tự do dân chủ”, “tự do dân tộc, tôn giáo” chỉ là những luận điệu vô căn cứ, chỉ đại diện cho một nhóm nhỏ người mà vì lợi ích của chính bản thân mình. Những kẻ này là những kẻ lợi dụng lòng tin của một bộ phận nhỏ nhân dân Việt Nam mà hoạt động, nào thì chúng dương cao ngọn cờ “dân chủ nhân quyền” ở Việt Nam, vu khống “Việt Nam không có tự do dân tộc, tôn giáo”, “chính quyền cộng sản cướp đất của dân” và nhiều vấn đề khác nữa. Những luận điệu kiểu như vậy xuất hiện rất nhiều trên nhưng trang blog, website phản động. Mỗi chúng ta hãy cảnh giác với những luận điệu đó, hãy nhìn nhận vấn đề  khách quan để đánh giá một cách đúng đắn, đừng để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền. Chúng ta hãy đặt câu hỏi, bọn chúng có những luận điệu đó là vì mục đích gì? Chung quy lại chắc chắn rằng bọn chúng cũng chỉ vì mục đích nâng cao “lợi ích cá nhân” của chính bản thân.

   Thứ nhất, lợi ích cá nhân được biểu hiện bằng lợi ích vật chất mà biểu hiện rõ nhất là  “tiền”, thứ mà nhiều người đã phải “quỳ gối” trước sức mạnh của nó, bọn phản động cũng không ngoại lệ. Có một câu hỏi rằng tiền cung cấp cho bọn chúng ở đâu ra? Chắc chắn rằng tiền hàng ngày bọn chúng nhận được là do các thế lực thù địch bên ngoài “tài trợ”, hay nói cách khác là “bơm” vào rất nhiều để bọn phản động như chúng có thể hoạt động “tích cực” được, nếu mà chúng không nhận được nguồn “tài trợ” dồi dào từ các thế lực thù địch bên ngoài này thì chắc chẳng bao giờ chúng có thể “chửi bới” một cách “quyết liệt”, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam ta như vậy được. Nhưng mặt khác, vì tiền chúng có thể làm tất cả, không từ một thủ đoạn nào, ngay cả việc nói xấu chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của nhân dân Việt Nam, Người anh hùng thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, một vĩ nhân đã được thế giới công nhậm. Một biểu hiện cho thấy chúng hoạt động cũng chỉ vì “tiền” đó là chúng đấu đá nhau bằng những cuộc “khẩu chiến”, chúng có bài viết “rất hài” mà đọc xong chúng ta thấy như một câu chuyện cười “kiểu trẻ con” vậy, nhưng qua đó có thể thấy “lộ” rõ bản chất “bẩn thỉu” của chúng, nhiều những bài đăng trên các trang blog, web của chúng không nhằm vào Đảng và Nhà nước ta mà những bài viết này là những bài viết về việc “chia chác tiền” giữa bọn chúng không đều dẫn đến tranh chấp lẫn nhau, kiểu tranh giành này được ví như “những đứa trẻ tranh dành đồ chơi” rất lộ liễu, nguyên nhân ở đây là gì? Chắc là do tiền mà các thế lực bên ngoài “bơm” cho chúng được chia không đều nhau nên bọn chúng mới “tranh chấp quyết liệt” chửi bới lẫn nhau như vậy, kẻ được chia ít chửi kẻ được nhiều, mà kẻ được nhiều lại muốn được nhiều hơn, rồi tranh nhau công trạng để được hưởng phần nhiều.  Bản chất của bọn phản động chống phá lại ta cũng chỉ vì lợi ích vật chất tầm thường, mà rõ hơn là “vì tiền”, những đồng tiền “dơ bẩn”. Suy cho cùng dù bọn phản động này cùng phe với nhau nhưng chắc gì đã đoàn kết với nhau, chỉ lợi dụng nhau là chính chứ khi hết giá trị lợi dụng thì chúng đem nhau ra mà chửi bới, tranh giành lẫn nhau.

   Thứ hai, “lợi ích cá nhân” của những kẻ bất mãn, cơ hội chính trị phản động này không chỉ thể hiện là lợi ích vật chất như trên mà còn thể hiện những “lợi ích chính trị” của chính bản thân bọn chúng. Bọn chúng muốn qua những luận điệu của mình mà khuếch trương thanh thế để được quần chúng nhân dân ủng hộ chúng, nào thì bày đặt ta đây là “nhà dân chủ, nhân quyền”, nào thì ta đây là “nhà dân tộc, tôn giáo”, “nhà chính trị đích thực” còn rất nhiều loại “nhà” khác nhau nữa, nhưng nói chung đều là những “nhà siêu chém gió, siêu khoác lác”, cũng có thể gọi bọn chúng là “nhà WC”. Bọn chúng dung những lời lẽ vô căn cứ để mua chuộc, mê hoặc một bộ phận nhẹ dạ cả tin trong quần chúng nhân dân ta theo chúng, chúng dựng lên ngọn cờ “tự do, dân chủ”,  đòi Đảng ta phải “xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp, đa nguyên đa đảng, tự do dân tộc, tôn giáo”, để lừa lọc nhân dân tin theo chúng. Nhưng mục đích cuối cùng của bọn chúng là muốn Việt Nam mất ổn định về chính trị, từ đó chúng được các thế lực thù địch ngoài nước hỗ trợ về vật chất cũng như gây áp lực với Đảng và Nhà nước ta phải cho bọn chúng thành lập những “khu tự trị”, “đảng phái” đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, tranh giành quyền đoạt lợi với nhau. Chúng hứa này hứa nọ với những người tin theo chúng nhưng cuối cùng chính những kẻ phản động cầm đầu mới là người được hưởng lợi. Chúng muốn tự trị, muốn Việt Nam mất ổn định chính tri, muốn Việt Nam trở về hơn 1000 năm về trước đó là “Loạn 12 sứ quân”. Nhưng nếu bây giờ đất nước ta mà mất ổn định chính trị thì chắc phải “loạn vài ba chục cái sứ quân” là còn ít, mỗi đảng phái nắm giữ một phương, đất nước có thể bị chia thành nhiều vùng, “đoàn kết toàn dân” sẽ dần bị xóa bỏ, nhân dân sẽ không có cuộc sống yên ấm, ổn định và dần dần sẽ lâm vào tình trạng đói nghèo, khổ cực, đất nước thì chia cắt, kinh tế sẽ ngày càng lạc hậu. Bất ổn về chính trị có thể xảy ra các cuộc nội chiến như một số nước hiện nay: Lybia, Syria, Ai Cập,… các thế lực bên ngoài thì luôn nhòm ngó chờ thời cơ can thiệp sâu vào công việc nội bộ đất nước Việt Nam ta để áp đặt những điều chúng muốn mà có lợi cho chúng.

   Như vậy những kẻ phản động chỉ vì một lợi ích duy nhất là “lợi ích cá nhân” của chính chúng, chúng nào quan tâm đến lợi ích của toàn thể nhân dân, dân tộc Việt Nam, của đất nước Việt Nam. Bọn chúng cũng chỉ vì cái “tôi”, “chủ nghĩa cá nhân, lợi ích vật chất” của chính bọn chúng mà quên đi lợi ích của toàn thể dân tộc Việt Nam, đúng là những kẻ “vô lại”, có khi chúng còn sẵn sàng “cõng rắn cắn gà nhà” để đổi lấy điều chúng muốn.

   Đất nước ta đang đà phát triển theo đúng định hướng của Đảng và bác Hồ đã chọn, đó là con đường “đi lên chủ nghĩa xã hội”, chỉ có con đường này mới đưa nhân dân ta thoát khỏi đói nghèo, đưa nước ta vươn đến những tầm cao mới, ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Nhưng quan trọng hơn cả, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đem lại quyền làm chủ đích thực cho nhân dân, dân tộc Việt Nam, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ muốn “quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, “nâng cao đạo đức cách mạng”, xây dựng một nước Việt Nam phồn thịnh, mà ở đây không vì một mục đích vụ lợi cá nhân nào cả. Tôi, các bạn và toàn thể nhân dân Việt Nam đang được sống trong một xã hội ổn định, kinh tế phát triển, cuộc sống ấm no, Việt Nam đang là hình ảnh đẹp trong mắt bè bạn quốc tế. Vậy chúng ta còn muốn gì hơn nữa, hãy đọc và cảnh giác với những luân điệu xuyên tạc, phản động vô căn cứ của những kẻ chỉ vì lợi ích của bản thân mà bán dẻ đất nước, đó là những tên phản động “rác rưởi”.


TÁC GIẢ: Unknown // 3/26/2013 07:59:00 CH
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

60 nhận xét:

 1. Mục tiêu của những kẻ phản động là chống phá đất nước, mà sự chống phá đó chính là để thu lại những đồng tiền bẩn thỉu của các thế lực thù địch như mỹ chu cấp, khi nào chúng còn vì lợi ích cá nhân, vì những đồng tiền bẩn thỉu đó thì chúng còn tiếp tục chống phá đất nước ta.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. sống có mắt như mù có tai như điếc có miệng như câm có đầu không óc có lồng ngực mà chẳng có trái tim sống mà không có lý trí không phân biệt được thị phi trằng đen thật giả sống mà không cần tự do không thích công lý đếch thèm quyền được làm người cam tâm làm súc vật cho người ta sai khiến chỉ muốn được làm một bầy cừu ăn no ngủ kỷ được đảng chăm sóc và chăn dắt cẩn thận chỉ một mực nhất định đi theo hướng theo lề mà đảng đã định sẳn đã vạch rỏ mà có một kẻ đại diện bầy cừu vĩ đại ấy thay mặt đảng đã như một tên tâm thần dám khẳng định phải đi theo lề vời quyền được chăn dắt tuyệt đối của đảng để đặt câu hỏi với nhà đại toán học của việt nam khi hỏi giáo sư ngô bảo châu rằng …thì.. giáo sư theo lề nào ? và nhà toán học việt nam nổi tiếng thế giới này đả trả lời một câu ngắn gọn nhưng súc tích ý nghĩa đủ để làm tối tăm mặt mũi những tên đại diện của bầy cừu vĩ đại và bọn lảnh đạo độc tài đảng trị cộng sản đảng việt nam ĐI THEO LỀ LÀ VIỆC CỦA BẦY CỪU CÒN TÔI LÀ VIỆC CỦA CON NGƯỜI TỰ DO con người tự do con người của tự do như một tiếng thét khát khao tự do ai oán như xé lòng những tâm hồn con dân nước việt đã sống qua gần 80 năm của ngục tù bao la trong thế giới cộng sản địa ngục trần gian . Câu trả lời của giáo sư ngô bảo châu như một nhát búa tự do đánh thẳng vào đầu những tên độc tài đảng trị cộng sản đảng chắc chắn sẻ đi vào lịch sủ đấu tranh vì tự do công lý và quyền được làm người cho dân tộc việt một trong những trang sử bất khuất đấu tranh cho tự do là dấu ấn cổ suý mạnh mẻ cho các phong trào vì quyền được đứng thẳng để làm người không còn cái cảnh làm than trâu chó kiếp đời súc vật ma xó hiến dâng cả thể xác và linh hồn để tận tuỵ phục vụ và chiến đấu không ngừng nghỉ cho bọn đày tờ tay sai cộng sản việt nam và trên hết là lủ quan thầy đảng chủ của chúng với tà thuyết mác và con đừơng thế giới đại đồng tâm thần điên loạn đi không bao giờ đến

   Xóa
  2. - Sự thật lịch sử là chưa có đảng nào ngoài ĐCS dẫn dắt nhân dân VN đánh đuổi được thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, giặc Trung Quốc xâm lược năm 1979.
   - Sự thật là sau khi Mỹ rút tên lính đầu tiên ở VN, VN không là gì cả, SG lúc bấy giờ ngoài gái mại dâm, những con nghiện và những đứa trẻ mồ côi cùng nền kinh tế “máu” với vỏ bọc “hòn ngọc Viễn Đông” thì chả có gì
   - Sự thật là những nước đa đảng như Mỹ, Thái Lan… đa đảng đấy nhưng nội chiến vẫn xảy ra liên miên tại Thái Lan, lá phiếu của người nghèo muôn đời không thể so bì với lá phiếu của người giàu!

   Xóa
  3. Lũ việt gian, chó săn phản động biến đi chỗ khác cho sạch sẽ bầu không khí nha

   Xóa
  4. Lũ việt gian cộng sản việt nam , chó săn cho quốc tế tàn dư cộng sản đảng phản động biến đi chỗ khác cho sạch sẽ bầu không khí tổ quốc đất nước việt nam nha

   Xóa
  5. cô ba xin bổ sung thêm cho đủ ý nghĩa .....Lũ việt gian cộng sản việt nam , chó săn cho quốc tế tàn dư cộng sản đảng phản động cam tâm lấy đầu đội đít thằng nga lủ tàu quỳ gối gục mặt tung hô thờ mao chủ tịch thờ stalin bất diệt biến đi chỗ khác cho sạch sẽ đừng làm ô nhiểm bầu không khí tự do của tổ quốc đất nước việt nam nha

   Xóa
  6. Chúng còn câu kết với bọn nước ngoài lên án Việt Nam không tôn trọng tự do ngôn luận, rằng không để cho chúng tự do nói, tự do phát ngôn. cái bọn đang bình luần này có chăng là bọn phản động

   Xóa
  7. những kẻ nặc danh phải chăng là những kẻ làm tay sai cho bọn phản động vào đây để nói chuyện, để dèm pha những bài nói xấu đảng cộng sản

   Xóa
  8. NHÀ ĐẠI TOÁN HỌC VIỆT NAM GIÁO SƯ NGÔ BẢO CHÂU ĐÃ NÓI ...ĐI THEO LỀ LÀ VIỆC CỦA BẦY CỪU CÒN TÔI LÀ VIỆC CỦA NGƯỜI TỰ DO

   TỰ DO CÔNG LÝ NHÂN QUYỀN MUÔN NĂM BẤT DIỆT
   SỐNG KHÔNG TỰ DO CÔNG LÝ NHÂN QUYỀN THÌ SỐNG CÒN THUA LOÀI SÚC VẬT

   Xóa
  9. nặc danh


   Suy cho cùng bọn mày chỉ vì tiền và vì tiền mà thôi, lũ rận bợ đít chủ nghĩa tư bản, hãnh diện lắm sao khi chúng mày xâm phạm đến lợi ích của dân tộc nay, làm ơn nếu chúng mày còn có nhận thức thì hãy làm gì mang lại lợi ích phát triển đất nước ấy.

   Xóa

  10. Chúng ta có cuộc sống độc lập – tự do như hôm nay, theo các ông là do ai mà có? Lịch sử là minh chứng cụ thể nhất cho sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản việt nam, có Đảng mới có cuộc sống phát triển hiện nay. Vậy các ông kêu ca cái gì nữa. Đúng là lũ ăn cháo đá bát.

   Xóa
  11. công chí nói chí lý

   Trong xã hội này chỉ có con đường nhất mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân loại là Kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản việt nam để xây dựng chủ nghĩa xã hội mà thôi,

   Xóa
 2. Ở đâu thì cũng có kẻ nọ người kia, đặc biệt trong thời đại hiện nay, nhiều kẻ vì đồng tiền mà bán rẻ lương tâm, phản bội lại dân tộc, đi ngược lại với sự tiến bộ của xã hội nhưng sự phát triển, vững mạnh của đảng sẽ không bao giờ bị thay đổi bởi những thành phần như thế.

  Trả lờiXóa
 3. Có câu gieo gió ắt gặp bão. Những kẻ bán nước hại dân, vì lợi ích cá nhân mà chống lại đất nước ắt sẽ gặp những hậu quả thôi

  Trả lờiXóa
 4. Bọn chúng dung những lời lẽ vô căn cứ để mua chuộc, mê hoặc một bộ phận nhẹ dạ cả tin trong quần chúng nhân dân ta theo chúng, chúng dựng lên ngọn cờ “tự do, dân chủ”, đòi Đảng ta phải “xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp, đa nguyên đa đảng, tự do dân tộc, tôn giáo”, để lừa lọc nhân dân tin theo chúng.

  Trả lờiXóa
 5. đám tàn dư cộng sản việt nam Chúng bây cũng là người Việt nhưng chúng bây không bao giờ muốn đất nước của chúng bây mạnh lên.trong tư tưởng tự do được đứng thẳng làm người được ưởn ngực cất lên tiếng nói của một con người đích thực được nói lời yêu thương ghét hận tự đáy long trong tận cùng của khối óc com tim mình Mong ước của chúng bây là quê hương chúngbây con dân mải mãi mãi lầm than ngu dốt đến độ không cần tự do không cần quyền làm người đúng là ngược đời cứ tưởng như chuyện bịa đặt cực kỳ phi lý ,ngu dốt để chúng bây dể dàng thuần hoá biến con dân việt từ con người thành súc vật để dể bề sai khiến bảo vệ chiến đấu không ngừng nghỉ cho cái gọi là quốc tế cộng sản thiên đường mù thế giới đại đồng của quan thầy mao mác lê để chúngbây còn lý do, còn danh nghĩa để mà đem xương máu con dân việt làm vật thí thân lót đường cho bọn quan thầy ngoại bang đạp bước tiến lên thế giớ đại đồng đại điên loạn tâm thần hoang tưởng ,bọn độc tài đảng trị tàn dư cộng sản việt nam bị toàn thể thế giới họ đều khinh bỉ lên án khi nói về tự do nhân quyền của cộng sản việt nam từ tổ chức human right watch đến các tổ chức báo chí không biên giới tất cả các tổ chức nhân quyền từ âu sang á và nhất là uỷ ban nhân quyền của lien hệp quốc đã không biết bao nhiêu lần vạch ngay mặt chỉ ngay tên chúng ,mà bọn độc tài đảng trị tàn dư cộng sản VN vẩn mặt mo trán mốc vẩn trơ như đá chẳng biết xấu hổ liêm sỉ là gì phải chăng chúng đeo cái mặt nạ sắt đạn bắn không thủng nên chẳng còn biết đến xấu hổ hay liêm sỉ gì nửa Chính quyền cộng sản độc tài đảng trị lủ thú mặt người này không có tư cách đạo đức để răn dạy Việt nam và thế giới về nhân quyền vì hành vi phạm tội chống lại loài người của chúng khi chà đạp nhân quyền tước bỏ tự do cung đầy rẫy nhưng vụ vi phạm nhân quyền mà những vụ việc bắt bo đánh đập dã man giam cầm vô tội vạ những con dân dám nói lên quyền tự do chính đáng của minh như anh điếu cày chị tạ phong tần luật sư cù huy hà vu ….. v.. v… quyền được nói lên sự thật quyền tự do cơ bản về con người của họ . được hiến pháp và luật pháp việt nam công nhận cũng như mọi quyền cơ bản về tự do nhân quyền của lien hiệp quốc quy định mà chính chúng cộng sản việc nam đã thừa nhận và đã đát tay ký vào bản hiến chương về nhân quyền cũng như bản hiến pháp pháp luật của chính chúng soạn ra thế mà chúng lại tráo trở xảo trá tự vả và phỉ nhổ chính vào bản mặt mo của chúng khi chính chúng lại chà đạp bản hiến pháp pháp luật đó ,nhẩn tâm đàn áp đánh đập bắt bờ giam cầm những người người bất đồng chính kiến khẳng định rỏ ràng luật pháp cộng sản chỉ có trên văn bản chỉ để lừa mị đây chỉ là che mắt thế gian chứ hành động làị hoàn toàn ngược lại những gì chúng nói cho nên gọi hiến pháp nhà nước xhcn vn chỉ là một đống giấy lộn vô giá trị không hơn không kém

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. - Sự thật lịch sử là chưa có đảng nào ngoài ĐCS dẫn dắt nhân dân VN đánh đuổi được thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, giặc Trung Quốc xâm lược năm 1979.
   - Sự thật là sau khi Mỹ rút tên lính đầu tiên ở VN, VN không là gì cả, SG lúc bấy giờ ngoài gái mại dâm, những con nghiện và những đứa trẻ mồ côi cùng nền kinh tế “máu” với vỏ bọc “hòn ngọc Viễn Đông” thì chả có gì
   - Sự thật là những nước đa đảng như Mỹ, Thái Lan… đa đảng đấy nhưng nội chiến vẫn xảy ra liên miên tại Thái Lan, lá phiếu của người nghèo muôn đời không thể so bì với lá phiếu của người giàu!

   Xóa
 6. Đúng vậy, khi người ta quá nghĩ đến mình thì sẽ trở lên ích kỷ vô cùng. Họ quên đi quê hương, tổ quốc. Họ quên đi tình cảm máu mủ ruột già. Với họ chỉ có lợi ích vật chất là xứng đáng để họ theo đuổi mà thôi. Những con người như thế thật sự nguy hiểm vì cho tiền thì cái gì cũng dám làm

  Trả lờiXóa
 7. Những thứ mà bọn phản động hô hào đều là giọng điệu của những kẻ suy thoái đạo đức. Chúng nhận tiền của bọn ngoại bang để chống phá nước ta, phá hoại thành quả cách mạng của nhân dân ta. Đáng khinh, đáng khinh

  Trả lờiXóa
 8. Bọn phản động toàn 1 lũ ngu si đần đồn cứ phải cho chúng nó vào ngồi bóc lịch hết cho chúng nó biết

  Trả lờiXóa
 9. đa nguyên đa đảng hoàn toàn không hợp lí cho đất nước ta, mọi người phải tin tưởng vào sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đừng nghe lời bọn phản động tuyên truyền linh tinh chống phá nhà nước

  Trả lờiXóa
 10. Đa nguyên Đa Đảng thì đất nước mình có mà loạn ấy, tử tưởng đa nguyên đa đảng là của bọn phản động tuyên truyền vao nước ta để chống phá Đảng và nhà nước, chúng bán rẻ đất nước để đi theo địch

  Trả lờiXóa
 11. Đất nước ta đang đi theo con đường XHCN cho nên cái chủ nghĩa Đa nguyên Đa Đảng là ko cần thiết. hiện tại bọn phản động vẫn cố để tuyên truyền tử tưởng này vào nhân dân hòng xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, mọi người hãy tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của ĐCS

  Trả lờiXóa
 12. Cái bọn tuyên truyền Đa nguyên đa đảng toàn là bọn phản động bán rẻ đất nước vì lợi ích cá nhân thật nhục nhã cho những kẻ như thế không biết lòng yêu nước của chúng ở đâu

  Trả lờiXóa
 13. Chủ nghĩa cá nhân thực sự là một hiểm họa cho nhân loại, đó là những con người bất chấp vì quyền lợi của mình mà có thẻ làm mọi việc, không quan tâm tới lợi ích của dân tộc, của xã hội

  Trả lờiXóa
 14. • HẢY HỎI NGƯỢC LẠI NHỮNG TÊN CAM TÂM LÀM SÚC VẬTma xó tAY SAI CẮC KÉ theo đóm ăn tàn chẳmg hiểu biết cóc khô gì về chủ nHgiả cộng sản nhưng chúng bây luôn luôn ca tụng đảng và sẳn sang bẻ cong ngòi bút bẻ cong sự thật để tô son trết phấn vào bộ mặt ác quỷ của đảng bất kể đúng sai thật giả mà dù chúng bây có hỏi đến giới lảnh đạo chop bu của chúng bây trong cái gọi là bộ chính trị tư đảng về đại ca mác thì lủ này cũng ùu ù cạc cạc …chẳng hiểu biết lý thuyết của đại ca mác nó tròn méo như thế nào chúng chẳng hiểu mô tê sâu xa cái tà thuyết cộng sản nó mặt ngang mày dọc ra sao vì thực ra chúng cũng như đám các ké dàn em như tụi bây tất cả chỉ biết nghe theo đảng cộng sản quôc tế quan thầy chỉ bảo NÓI THẾ NÀY ..LÀM THẾ NỌ là chúng bây nhất nhất chấp hành theo luật lệnh sống chỉ biết cúi đầu gục mặt thi hành triệt để chẳng biết đúng sai thật giả nói chi đến thấu đạt mọi nguồn cơn của nổi long đại ca mác đối với nhân loại
  giờ đay chúng bây muốn hỏi để thấu lý đạt tình hiểu biết sâu xa hơn chính xác nhất nổi lòng của đại ca mác thì ta đây cũng changr ngần ngại mà chỉ cho chúng bây một con dường sáng minh bạch và rỏ rang nhất đến thánh thần cũng không dám cãi ĐÓ LÀ PHẢI HỎI NGAY những lảnh tụ cộng sản của các nước cộng sản quốc tế của đông âu như đông đức tiệp khắc rumani balan …vvhay các các cấp lảnh đạo cọng sản ngay chính tại MẨU QUỐC CỘNG SẢN QUỐC TẾ lien xô những en xin pu tin vv…. VÀ CHẮC ĂN NHẤT hảy hỏi ngay chính LẢNH TỤ TỐI CAO CỦA CÁC LẢNH TỤ GOCBACHOP ở ngay tại đất nước được mệnh danh là mâư quốc của cộng sản quốc tế lien xô là sẻ biết rỏ rang chính xác nhất chủ nghỉa cộng sản là gì ?VÌ AI CÓ THỂ SAI NHƯNG CHÍNH NHỮNG VỊ LẢNH TỤ CAO QUÝ CỦA QUỐC TẾ CỘNG SẢN NÓI VỀ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN THÌ CHẲNG BAO GIỜ SAI CẢ vì họ là những kẻ thấm nhuần tư tưởng cộng sản tận trong xương tuỷ tim nảo tà thuyết của đại ca mác đã hoà trộn trong máu thịt của họ thế mà giờ đây sau gần một thế kỷ lăn lộn tìm tòi tìm đủ mọi cách để phát huy quang đại tà thuyết của đại ca mác trong mọi phương thức trăm mưu nghìn kế bất chấp lương tri bất chấp luân thường đạo lý chà đạp nhân quyền tước đoạt tự do của nhân loại cho đến ngày hôm nay họ đã tỉnh mộng họ đã công bố những gì về CHỦ NGHĨA cộng sản {hãy tìm đọc cho kỷ những lời tuyên bố sự thật về chủ nghiă cộng sản của những lảnh tụ cộng sản của các nước đông và nhất là các lảnh tụ các nước cộng sản lien xô đức bal an tiệp ru ma ni vvv.. } và họ đả dút bỏ được cái gọi là chủ nghỉa cộng sản mà chúng đả trở thành một thứ tâm huyết tồn tại trong lẻ sống của họ vào CÁI THÙNG PHÂN LỊCH SỬ CỦA NHÂN LOAỊ MỘT CÁCH THANH THẢN KHÔNG MỘT CHÚT LUYẾN TIẾC
  cuối cùng như chúng bây đã thấy đấy tà thuyết thì cũng vẩn sẻ là tà thuyết cho dù qua gần một thế kỷ được bôi son trết phấn thay đổi không biết bao nhiêu cái mặt nạ mưu mô quỷ quyệt nhưng cuối cùng khuôn mặt ác quỷ cũng vẩn sẻ là khuôn mặt của ác quỷ không thể nào biến ác quỷ thành chúa phật được và điều tất yếu đã xãy ra ///// như chúng bây cũng từng đã thấy đó
  câu hỏi ngược lại thế thì cớ gì chúng bây vẩn còn hoang tưởng moi móc trong thùng phân đã thối rủa của quốc tế cộng sản để có thể mưu tìm được cái gì còn có thể gọi là có ích cho nhân loại cho đất nước chúng bây hay chúng chỉ làm ô nhiểm thêm cho môi trường sống của nhân loại chúng bây lại làm trò hề tiếp tục đeo mạt nạ mới mong diển lại tấn tuồncủa chủ nghỉa cộng sản CON KIẾN MÀ LEO CÀNH ĐÀO LEO PHẢI CÀNH CỤT LEO VÀO LEO RA CON KIẾN MÀ LEO CÀNH ĐA LEO PHẢI CÀCH CỤT LEO RA LEO VÀO

  Trả lờiXóa
 15. chính miệng Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ muốn “quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, thì thử hỏi mấy thằng ma xó súc vật ngu dần tăm tối có hiểu trong câu đó có còn tí xíu gì được gọi là tự do nửa không .......

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cũng chính Hồ Chí Minh đã viết trên trang nhất của Tạp Chí Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội vào 26/12/1956: “Chủ nghĩa ái quốc cần phải bị tiêu diệt để thay thế bằng chủ nghĩa cộng sản.” Nhân dân Việt Nam không được quyền yêu TQVN!!!

   Xóa
 16. Đa nguyên đa đảng ở các nước tư sản chẳng lẽ không có vấn đề: xung đột tranh chấp, khủng bố, suy thoái kinh tế, giết người hàng loạt, ma túy, mại dâm,...còn vô số các vấn đề khác mà tư bản phải đối mặt. tốt đẹp thì làm sạch đi rồi đi nói người khác. chả hay ho gì cả.

  Trả lờiXóa
 17. Thế mày có sai, có ngu không "Nặc danh". Bố mẹ mày không dạy mày là để có được như ngày hôm nay là nhờ Đảng, nhờ Bác Hồ sao. Hồi trước mày không học lịch sử sao hả thằng ngu.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thế mày có sai, có ngu không "deep". Bố mẹ mày không dạy mày là để có được như ngày hôm nay được lấy đầu đội đít thằng nga lủ tàu quỳ gối mà gục mặt tung hô thờ mao chủ tịch thờ stalin bất diệt ngu dốt đến độ không cần tự do không cần quyền làm người đúng là ngược đời cứ tưởng như chuyện bịa đặt cực kỳ phi lý ngu dốt để chúng bây dể dàng thuần hoá biến con dân việt từ con người thành súc vật để dể bề sai khiến bảo vệ chiến đấu không ngừng nghỉ cho cái gọi là quốc tế cộng sản thiên đường mù thế giới đại đồng của quan thầy mao mác lêtrong lịch sử dân tộc việt nam chưa có một thời đại nào mà đốn mạt đêhèn như thời dại cộng sản việt nam một lủ cẩu tài nô lệ cho quốc tế cộng sản đảng mà đứng đẩu là mẩu quốc chúa đảng liên xô chúng đem xương máu xác thân con dân việt làm vật tế thần cho tà thuyết mác cho lý tưởng c ộng sản của quan thầy đảng chúa mao mác lê mà tên tay sai cẩu nô trung thành lê duẩn đ ã tuy ên bố từ chính ngay cái mỏm chó săn tay sai của nó đã xác tín "TA ĐÁNH ĐÂY LÀ ĐÁNH CHO LI ÊN XÔ ĐÁNH CHO TRUNG QUỐC DÙ CHO CÓ PHẢI HY SINH HÀNG TRIỆU THANH NIÊN MIỀN BẮC HAY ĐỚT CH ÁY CẢ DẢY TRƯỜNG SƠN { ta cũng phải hoàn thành ngHiệm vụ của quan thầy đảng chúa giao } " theo cách nói dân dã là thằng đồ tể khồn nạn đem máu xương dân tộc làm vật thí thân cho lủ quái đảng là nhờ có Đảng, nhờ có Bác Hồ sao. Hồi trước mày không học lịch sử hồ chí minh cam tâm làm tay sai cho quốc tế cộng sản đội đầu tôn thờ mao mác lê đến lúc cuối đời trước khi chết mà vẩn {ơướcvọng được về thế giới bên kia để gặp mặt ông mao ông mác ông lê }để đước tiếp tục làm nô lệ tay sai thiên thu vạn đại cho mấy ông này ở dưới suối vàng mà không hề biết đến tổ tiên ông bà cha mẹ các bậc tiền nhân vua lê thánh trần đất nước việt nam là ai cả thế mà đám cộng sản tay sai việt nam vẩn cổ suý cho toàn dân cho con em nhân dân việt nam học theo tấm gương đại nô tài học theo cách làm nô bộc tận tuỵ trung thành trên cả tuyệt đối của bác với quan thầy đảng chủ quốc tế cộng sản đảng sao hả thằng ngu.

   Xóa
  2. Những điều ông xằng bậy cũng đủ người khác kinh tởm lắm rồi, chẳng ai tin ông đâu. Mong ông đọc, hiểu và đừng có viết lung tung, xằng bậy nữa. Không chỉ có tôi mà rất nhiều người sẽ phê phán nội dung bài viết và quan điểm nhận thức của ông đấy.

   Xóa
  3. Cái thằng Nặc danh@ này nó có óc đâu mà đòi suy nghĩ, nhận thức cơ chứ. Đến câu văn còn đi ăn trộm của người khác để thành của mình mà vẫn bị lộ đấy thôi! Đúng là cái lũ bợ đít chủ nghĩa tư bản mà thôi!

   Xóa
 18. Không một nước nào trên thế giới lại chấp nhận đa nguyên chính trị cả. Hai đảng của mỹ đều phục vụ cho quyền lợi của giai cấp tư sản, anh cũng vậy. Trung Quốc thì tất cả phải phục vụ cho giai cấp vô sản. Đây là luận điệu của bọn phản động mà thôi

  Trả lờiXóa
 19. “lợi ích cá nhân” của những kẻ bất mãn, cơ hội chính trị phản động này không chỉ thể hiện là lợi ích vật chất như trên mà còn thể hiện những “lợi ích chính trị” của chính bản thân bọn chúng.

  Trả lờiXóa
 20. chúng nó cơ câu với bọn nước ngoài để bán nước..Chúng nó mượn cớ tự do báo chí để tuyên truyền các luận điệu bịa đặt, bôi nhọ Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc,

  Trả lờiXóa
 21. Bọ phản động chỉ mượn cớ tự do báo chí để tuyên truyền các luận điệu bịa đặt, bôi nhọ Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kích động, kêu gọi lật đổ chế độ XHCN đã được nhân dân ta lựa chọn… Đó là việc làm mà các thế lực thù địch tăng cường thực hiện ở Việt Nam trong thời gian qua; song âm mưu, thủ đoạn chống phá thông qua con bài “tự do báo chí” sẽ bị luật pháp nghiêm trị.

  Trả lờiXóa
 22. Tất cả phải làm việc vì mục đích của chung. Nếu mà có ý định chỉ vì lợi ích của mình, ăn hơn thua với mọi người thì công việc không bao giờ hoàn thành tốt được

  Trả lờiXóa
 23. Mầm mống của phản động đều từ đấy mà ra cả. Họ không vì mục đích của nhân dân mà hành động vì mục đích của bản thân. Không đặt lợi ích của quốc gia dân tộc lên trên hết mà đối với họ thì cho tiền là họ có thể làm bất cứ điều gì

  Trả lờiXóa
 24. hãy đọc và cảnh giác với những luân điệu xuyên tạc, phản động vô căn cứ của những kẻ chỉ vì lợi ích của bản thân mà bán dẻ đất nước, đó là những tên phản động “rác rưởi”.

  Trả lờiXóa
 25. chẳng phải các oongn ý đã cống hiến để xây dựng việt nam ngày nay mà vì không được thăng tiến nên phải phản bội lại tổ quốc đó sao

  Trả lờiXóa
 26. mấy con điếm thì bản chất vẫn là điếm, những kẻ phản độngthì bản chất bên trong chúng vẫn là phản động, suy cho cùng cần cảnh giác cao độ

  Trả lờiXóa
 27. Lợi ích cá nhân không được đứng trên lợi ích của đất nước. Mình vì mọi người, mọi người vì mình chứ. Ích kỷ là nguyên nhân của mọi xấu xá trong xã hội mà bọn phản động là những bọn ích kỷ như thế

  Trả lờiXóa
 28. Cũng chính Hồ Chí Minh đã viết trên trang nhất của Tạp Chí Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội vào 26/12/1956: “Chủ nghĩa ái quốc cần phải bị tiêu diệt để thay thế bằng chủ nghĩa cộng sản.” Nhân dân Việt Nam không được quyền yêu TQVN!!!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. mày lấy đâu ra mấy cái từ ngữ đó thế con chó kia , mày có mù chữ không con chó " Nặc danh "

   Xóa
 29. Bản chất của tư bản là vậy mà. Đâu cần phải suy xét nhiều, những nhà rân chủ, tự ro, nhân quyền rỏm luôn thích điều này mà.

  Trả lờiXóa
 30. Tư bản luôn là vậy.Mà sao có mất thằng nặc danh ở đâu vào đây ăn nói càn rỡ ngu hơn loại chó lợn thế nhỉ???/

  Trả lờiXóa
 31. Bọn phản động nó chỉ nghĩ đến cái lợi của cá nhân chúng nó tiền tiền và tiền chứ có biết cái gì là lợi ích của toàn dân tộc đâu

  Trả lờiXóa
 32. chủ nghĩa cá nhân sẽ làm cho chúng ta mất sự gắn kết của cộng đồng ai biết người đó, chủ nghĩa cá nhân sẽ làm cho chúng ta yếu mềm đi

  Trả lờiXóa
 33. Đất nước ta đang nghèo khó, đời sống của nhân dân đang khó khăn nhưng chúng ta tin tưởng rằng bằng sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản việt nam, đất nước sẽ phát triển mạnh mẻ. MÃI VỮNG TIN VÀO ĐẢNG

  Trả lờiXóa
 34. Đất nước ta đang nghèo khó, đời sống của nhân dân đang khó khăn nhưng chúng ta tin tưởng rằng bằng sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản việt nam, đất nước sẽ phát triển mạnh mẻ. MÃI VỮNG TIN VÀO ĐẢNG

  Trả lờiXóa
 35. Bọn phản động chỉ vì chính lợi ích cá nhân của mình mà chống Đảng và Nhà nước ta điên cuồng, bọn chúng muốn bóp méo sự thật, lợi dụng lòng tin của nhân dân để thu lợi về cho chúng chứ dân chủ gì chứ, đúng là lũ khốn nạn.

  Trả lờiXóa
 36. Hiện nay trong xã hội xuất hiện không nhỏ một bộ phận chỉ biết quyền lợi cá nhân mà khonong quan tâm tới quyền lợi của lợi ích tập thể lợi ích xã hội đó có thể là những con người của cơ hội chính trị rất nguy hiểm cho chế độ ta

  Trả lờiXóa
 37. hóa ra, các nhà dân chủ nhà ta kiếm sống bằng nghề phản bội đất nước đây mà. Thật bỉ ổi và vô liêm sĩ, hèn hạ cho các nhà rân chủ

  Trả lờiXóa
 38. thật hèn hạ cho những kẻ rân chủ kiếm đola bằng sự phản bội tổ quốc. Không thể có ngôn từ nào có thể nói lên sự bỉ ổi của các kẻ này

  Trả lờiXóa
 39. Vâng, cám ơn tác giả đã cho tôi một cái nhìn về mục đích của các "nhà dân chủ, nhân quyền", đúng là những kẻ chết "vì tiền", vì những lợi ích cá nhân, lợi ích vật chất mà bán thân cho các thế lực bên ngoài để chống phá Đảng và Nhà nước,chúng thật là nhục nhã.

  Trả lờiXóa
 40. "chủ ngĩa cá nhân, lợi ích vật chất", đúng là bản chất thối tha của bọn phản động, suy cho cùng bọn chúng ngày ngày xuyên tạc những luận điệu vô căn cứ chống Đảng và Nhà nước cũng chỉ vì vài đồng tiền bẩn của các thế lực bên ngoài, toàn đồ vô liêm sỉ.

  Trả lờiXóa
 41. Đúng là ở cái thời đại này rồi mà còn có những kẻ ăn không ngồi rồi,đi bợ đít bọn Mỹ,bọn phương tây đẻ rồi đưa ra nhũng luận điệu xuyên tạc,bóp méo sự thật,suốt ngày đòi đa nguyên đa đảng chính trị.Nếu VIỆT NAM bây giờ mà đa đảng chính trị,tức là nhiều khuynh hướng chính trị khác nhau, nào là dân tộc chủ nghỉa cực đoan,tư bản chủ nghĩa...Khi đó chắc chắn sẽ có những cuộc đấu đá giữa các đảng phái, gây mất ổn định chính trị đất nước, đó cũng là thời cơ tốt cho các thế lực thù địch bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ VIỆT NAM.

  Trả lờiXóa
 42. Chúng ta là người Việt thì phải trân trọng những gì mà cả dân tộc đã phải đấu tranh bảo vệ mới có, đó là thành quả, minh chứng lịch sử cụ thể nhất, chứ không phải là “ngồi đổng nói trống không” mà chà đạp lên tinh thần dân tộc của người Việt Nam, bóp méo xuyên tạc của các nhà báo phản động là việc không thể tha thứ!

  Trả lờiXóa
 43. Đảng đã soi sáng con đường giải phóng dân tộc cho nhân dân ta, đã đưa đường chỉ lối cho dân tộc ta đến với tự do, độc lập. Chúng ta đã giành được thắng lợi vĩ đại trong 2 cuộc chiến tranh chống xâm lược.Ngày nay chúng ta sống là vì Đảng vì những gì mà ông cha ta dã hi sinh mà để lại!

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ