Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Bàn về nguyên tắc: Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công phân nhiệm giữa ba quyền lập pháp, hành pháp và tư phápKể từ khi có chế độ Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước Việt Nam vẫn được tổ chức theo nguyên tắc tập quyn, tức là quyn lực nhà nước là thống nhất, phủ nhận hoàn toàn những biểu hiện của phân quyn. Nhưng với công cuộc đổi mới, mở cửa, và nhất là với công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyn xã hội chủ nghĩa hiện nay, những hạt nhân hợp lý trong học thuyết phân quyn đã được chúng ta ghi nhận trong quy định của Hiến pháp năm 1992, sửa đổi năm 2001. Điu 2 của Hiến pháp hiện hành này quy định:“Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyn xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyn lực nhà nước thuộc v nhân dân mà nn tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Quyn lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyn lập pháp, hành pháp, tư pháp”.

Nội dung của quy định này, theo chúng tôi, hiện còn một số vấn đ cần phải tập trung luận giải như: Quyn lực nhà nước thống nhất có nghĩa như thế nào, nhất là việc quyn lực đó thống nhất vào đâu, vào nhân dân hay vào Quốc hội; tại sao quyn lực nhà nước là thống nhất - tập quyn, mà vẫn còn phải phân công, phân nhiệm và cuối cùng, việc phân công và phân nhiệm này có gì khác với phân quyền
Thứ nhất, quyn lực nhà nước là thống nhất
Quyn lực nhà nước, v nguyên tắc, luôn luôn phải tập trung, chính sự tập trung mới tạo ra một Nhà nước. Sự tập trung này chính là sự thống nhất của quyn lực nhà nước. Vì nếu không tập trung, không thống nhất thì Nhà nước không thể tồn tại, hay ít nhất cũng là nguy cơ của sự phân rã, một dấu hiệu đầu tiên của sự tan rã, biến mất của Nhà nước. Nhưng sự tập trung hay thống nhất này luôn luôn có biểu hiện - hay ít nhất là có nguy cơ - của sự độc tài, chuyên chế. Cho nên, biện pháp phòng ngừa sự tập trung chuyên chế, độc tài là quyn lực nhà nước luôn luôn phải được phân ra, hay ít nhất là phải có xu hướng của sự phân ra, tức là phân quyn. Quyn lực nhà nước của thời kỳ chiếm hữu nô lệ, của chế độ phong kiến luôn được tập trung vào trong tay nhà vua, tạo thành chế độ độc tài chuyên chế. Để tạo ra một Nhà nước dân chủ tư sản, quyn lực nhà nước đã phải phân ra thành ba quyn: lập pháp, hành pháp và tư pháp. Hiến pháp của Nhà nước tư sản là một bản văn phân chia quyn lực, nhưng trên thực tế, quyn lực nhà nước không phải lúc nào cũng được phân chia rạch ròi như vậy. Ngay cả sự phân quyn rạch ròi nhất như quy định của Hiến pháp và thực tế của Hoa Kỳ, thì giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp vẫn có sự phối kết hợp với nhau, tạo nên sự thống nhất của quyn lực nhà nước.
Thứ hai, quyn lực nhà nước phải được phân công, phân nhiệm nhưng vẫn phải có sự thống nhất giữa lập pháp và hành pháp
Trước hết phải khẳng định rằng, phân quyn là một học thuyết của cách mạng tư sản, nhằm chống lại nguyên tắc tập quyn của chế độ nhà nước phong kiến chuyên chế. Ở Việt Nam, từ chỗ phủ nhận hoàn toàn đến thừa nhận - dù chỉ là một số những hạt nhân hợp lý - của học thuyết này là cả một bước chuyển rất lớn trong nhận thức. Tuy nhiên, việc áp dụng học thuyết này đã tạo ra những quan điểm khác nhau. Nhiu người cho rằng, trong phân quyn, lập pháp phải do Quốc hội đảm nhiệm và hành pháp phải do Chính phủ đảm nhiệm, theo đúng tinh thần của Hiến pháp. Thậm chí, không ít người cho rằng, cần phải chuyển mọi hoạt động có liên quan đến lập pháp - từ việc soạn thảo đến việc thông qua dự thảo văn bản pháp luật - cho Quốc hội, còn Chính phủ chỉ tập trung vào công tác hành pháp, tức là điu hành đất nước1. Quan niệm này có phần hơi máy móc v nguyên tắc phân quyn trong tổ chức bộ máy nhà nước. Thực tế, sự phân quyn - theo cách nói của Nhà nước tư sản - và phân công, phân nhiệm giữa lập pháp và hành pháp - theo cách nói của Việt Nam chúng ta hiện nay - không hoàn toàn có nghĩa đơn giản như vậy. Mà thực tế, hoạt động của hành pháp có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của lập pháp. Thậm chí, Quốc hội lập pháp theo nhu cầu của Chính phủ - hành pháp; giữa Chính phủ - hành pháp và Quốc hội - lập pháp phải có quan hệ mật thiết với nhau. Mối quan hệ mật thiết này tạo nên tính thống nhất của quyn lực nhà nước.
Trong mối quan hệ giữa 3 cơ quan hành pháp, tư pháp, lập pháp thì Cơ chế Tam quyền phân lập không thể có đất tồn tại ở Việt Nam vì :

Ở Việt Nam, chỉ có một đảng chính trị duy nhất nắm vai trò lãnh đạo xã hội đó là Đảng cộng sản Việt Nam. Hệ thống chính trị độc đảng này chi phối quyền lực rất rõ trong xây dựng cơ cấu bộ máy quyền lực:

Quốc hội (cơ quan lập pháp) có hơn 90% thành viên là đảng viên Đảng Cộng sản. Điều này được quy định công khai trong luật bầu cử (chỉ có 10% thành viên quốc hội là người ngoài đảng). Ngay trong các đoàn đại biểu quốc hội của địa phương, ban nghành đều có tổ chức đảng.

Chính phủ (cơ quan hành pháp), nếu là lãnh đạo thì 100% phải là đảng viên Đảng Cộng sản, Ủy viên Bộ chính trị hoặc trong Ban chấp hành TW của ĐCS. Chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kì, tháng, quý, năm đều phải trên nguyên tắc cụ thể hóa đường lối, chính sách, chủ trương của ĐCS.

Tòa án tối cao (cơ quan tư pháp) 100% thành viên hội đồng thẩm phán TAND tối cao và Chánh án TAND tối cao là đảng viên ĐCS. Điều đó có nghĩa là thành viên của hệ thống tư pháp cũng tham gia chính trị.

Mặt khác, đa số thành viên chính phủ, Chánh án tòa án tối cao, đều là thành viên của Quốc hội (cơ quan có chức năng giám sát hoạt động của Chính phủ và Tòa án).

Toàn bộ các nhánh quyền lực đều do ĐCS nắm, như vậy đảng hoàn toàn có thể kiềm chế, kiểm soát, giám sát chặt chẽ các nhánh quyền lực. Bởi hầu hết các thành viên của các nhánh quyền lực đều là đảng viên. Mà đả là đảng viên thì họ phải tuân theo đường lối, chủ trương, nghị quyết của đảng. Hay nói cách khác, ba nhánh quyền lực cùng thực hiện một đường lối, chính sách, một nghị quyết chung. Vì vậy, có thể dễ dàng tạo ra một sự thống nhất trong thực hiện các chính sách xây dựng và bảo vệ đất nước. Do tính ưu điểm của cơ chế này và không có vấn đề phi chính trị trong các nhánh quyền lực nên vấn đề “Tam quyền phân lập” không có đất tồn tại.
Chính Trực @

FACEBOOK COMMENTS

93 nhận xét:

 1. chúng ta tin tưởng vào sự lãnh đạo của dảng cũng như quyền lực của nhà nước vì quyền lực của nhà nước là quyền lực của nhân dân

  Trả lờiXóa
 2. quyền lực của nhà nước đó là quyền của nhân dân ta, vì nhà nước ta suy cho cùng là của nhân dân, vì nhân dân, do nhân dân mà

  Trả lờiXóa
 3. Lịch sử dân tộc không thể giao phó trách nhiệm lèo lái con thuyền quốc gia cho một chế độ cộng sản việt nam tay sai bù nhìn qu ốc tế cộng sản đảng này được . Chế độ này phải chấm dứt và phải vĩnh viễn ra đi. Không có gì để luyến tiếc về một chế độ vong nô lệ thuộc bọn quan thầy cộng sản quốc tế . Chế độ cộng sản việt nam cam tâm lấy đầu đội đ….thằng nga lủ tàu mà tung hô THỜ MAO CHỦ TỊCH THỜ STALIN BẤT DIỆT không xứng đáng tồn tại trong lịch sử của một dân tộc VN bất khuất.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ko bao giờ có chuyện dân tộc việt nam chấp nhận tư bản chủ nghĩa, người dân Viêt Nam chỉ chấp nhận xã hội chủ nghĩa, chấp nhận Đảng Cộng sản lãnh đạo mà thôi

   Xóa
  2. beo ai @ nói chí lý, chúng ta hoàn toàn tin vòa sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản việt nam,có như thế chúng ta mới có cuộc sống ấm no, hạnh phúc được

   Xóa
  3. Đm thằng nhợn nói "... thằng nga lủ tàu mà tung hô THỜ MAO CHỦ TỊCH THỜ STALIN BẤT DIỆT không xứng đáng tồn tại trong lịch sử của một dân tộc VN bất khuất..."
   Vâng, điều này cho thấy anh là loại vô học, Buồi tiếp nhời anh luôn.

   Xóa
  4. Oài.Bác này noi phũ vãi. =)). Loại người lúc nào chỉ vì đồng tiền mà bất chấp tất cả thì sớm muộn....

   Xóa
  5. Đm thằng cong nguyen ngu hoá điên phát khùng hay là mày thuộc loại thiểu năng trí tuệ mới không thấy không biết và xem như không có bộ trưởng thi nô TỐ HỬU trong cõi đời này NÊN KHÔNG HỀ BIẾT "[...thằng nga lủ tàu mà tung hô] THỜ MAO CHỦ TỊCH THỜ STALIN BẤT DIỆT [không xứng đáng tồn tại trong lịch sử của một dân tộc VN bất khuất. ].."
   Vâng, điều này cho thấy anh là loại vô học, Buồi tiếp nhời anh luôn.

   Xóa
  6. Nac danh @ ngôn từ sáo rỗng, lũ vô học. Viết toàn câu từ cay nghiệt, mất dạy, chúng nó chả khác gì con nít, hay là bọn “đầu đàn ông nhưng mông đàn bà”, thừa hơi ngồi lê đánh bệt, không còn việc gì, đi nói xấu người khác, phá hoại!

   Xóa
  7. thằng ma xó súc vật công chí @ ngôn từ sáo rỗng, lũ vô học. Viết toàn câu ngu xuẩn mày chả khác gì con nít, hay là bọn “đầu thì có .. nhưng chứa toàn phân ”, thừa hơi ngồi lê đánh bệt, không còn việc gì, đi suốt ngày ngu tối bợ đít độc tài đảng trị ác quỷ cộng sản đảng đi nói xấu người khác, phá hoại!

   Xóa
  8. Thằng nặc danh này vô học quá,chửi bới loạn lên như vừa ăn bả vậy, kiếp làm chó như mày người ta chửi cho là đúng rồi còn kêu ca gì chứ! cái đồ không có não này!

   Xóa
  9. nặc danh@

   Sao ngu thế chứ, thiểu năng hay chậm hiểu biết vậy? mà những điều thuộc về chân lý, tất yếu của xã hội như sự lãnh đạo của Đảng mà cứ muốn chối bỏ là sao? Lịch sử và hiện tại này đã minh chứng sự đúng đắn vai trò lãnh đạo của Đảng đó thôi

   Xóa
  10. Chắc chan thieu Dang thi dan toc ta se kio the vung vang trong cuoc song tiep theo. Boi da nguyen da đang se lam kho nguoi dan vo cung.

   Xóa
  11. HẢY HỎI NGƯỢC LẠI NHỮNG TÊN CAM TÂM LÀM SÚC VẬTma xó tAY SAI CẮC KÉ theo đóm ăn tàn chẳmg hiểu biết cóc khô gì về chủ nHgiả cộng sản nhưng chúng bây luôn luôn ca tụng đảng và sẳn sang bẻ cong ngòi bút bẻ cong sự thật để tô son trết phấn vào bộ mặt ác quỷ của đảng bất kể đúng sai thật giả mà dù chúng bây có hỏi đến giới lảnh đạo chop bu của chúng bây trong cái gọi là bộ chính trị tư đảng về đại ca mác thì lủ này cũng ùu ù cạc cạc …chẳng hiểu biết lý thuyết của đại ca mác nó tròn méo như thế nào chúng chẳng hiểu mô tê sâu xa cái tà thuyết cộng sản nó mặt ngang mày dọc ra sao vì thực ra chúng cũng như đám các ké dàn em như tụi bây tất cả chỉ biết nghe theo đảng cộng sản quôc tế quan thầy chỉ bảo NÓI THẾ NÀY ..LÀM THẾ NỌ là chúng bây nhất nhất chấp hành theo luật lệnh sống chỉ biết cúi đầu gục mặt thi hành triệt để chẳng biết đúng sai thật giả nói chi đến thấu đạt mọi nguồn cơn của nổi long đại ca mác đối với nhân loại
   giờ đay chúng bây muốn hỏi để thấu lý đạt tình hiểu biết sâu xa hơn chính xác nhất nổi lòng của đại ca mác thì ta đây cũng changr ngần ngại mà chỉ cho chúng bây một con dường sáng minh bạch và rỏ rang nhất đến thánh thần cũng không dám cãi ĐÓ LÀ PHẢI HỎI NGAY những lảnh tụ cộng sản của các nước cộng sản quốc tế của đông âu như đông đức tiệp khắc rumani balan …vvhay các các cấp lảnh đạo cọng sản ngay chính tại MẨU QUỐC CỘNG SẢN QUỐC TẾ lien xô những en xin pu tin vv…. VÀ CHẮC ĂN NHẤT hảy hỏi ngay chính LẢNH TỤ TỐI CAO CỦA CÁC LẢNH TỤ GOCBACHOP ở ngay tại đất nước được mệnh danh là mâư quốc của cộng sản quốc tế lien xô là sẻ biết rỏ rang chính xác nhất chủ nghỉa cộng sản là gì ?VÌ AI CÓ THỂ SAI NHƯNG CHÍNH NHỮNG VỊ LẢNH TỤ CAO QUÝ CỦA QUỐC TẾ CỘNG SẢN NÓI VỀ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN THÌ CHẲNG BAO GIỜ SAI CẢ vì họ là những kẻ thấm nhuần tư tưởng cộng sản tận trong xương tuỷ tim nảo tà thuyết của đại ca mác đã hoà trộn trong máu thịt của họ thế mà giờ đây sau gần một thế kỷ lăn lộn tìm tòi tìm đủ mọi cách để phát huy quang đại tà thuyết của đại ca mác trong mọi phương thức trăm mưu nghìn kế bất chấp lương tri bất chấp luân thường đạo lý chà đạp nhân quyền tước đoạt tự do của nhân loại cho đến ngày hôm nay họ đã tỉnh mộng họ đã công bố những gì về CHỦ NGHĨA cộng sản {hãy tìm đọc cho kỷ những lời tuyên bố sự thật về chủ nghiă cộng sản của những lảnh tụ cộng sản của các nước đông và nhất là các lảnh tụ các nước cộng sản lien xô đức bal an tiệp ru ma ni vvv.. } và họ đả dút bỏ được cái gọi là chủ nghỉa cộng sản mà chúng đả trở thành một thứ tâm huyết tồn tại trong lẻ sống của họ vào CÁI THÙNG PHÂN LỊCH SỬ CỦA NHÂN LOAỊ MỘT CÁCH THANH THẢN KHÔNG MỘT CHÚT LUYẾN TIẾC
   cuối cùng như chúng bây đã thấy đấy tà thuyết thì cũng vẩn sẻ là tà thuyết cho dù qua gần một thế kỷ được bôi son trết phấn thay đổi không biết bao nhiêu cái mặt nạ mưu mô quỷ quyệt nhưng cuối cùng khuôn mặt ác quỷ cũng vẩn sẻ là khuôn mặt của ác quỷ không thể nào biến ác quỷ thành chúa phật được và điều tất yếu đã xãy ra ///// như chúng bây cũng từng đã thấy đó
   câu hỏi ngược lại thế thì cớ gì chúng bây vẩn còn hoang tưởng moi móc trong thùng phân đã thối rủa của quốc tế cộng sản để có thể mưu tìm được cái gì còn có thể gọi là có ích cho nhân loại cho đất nước chúng bây hay chúng chỉ làm ô nhiểm thêm cho môi trường sống của nhân loại chúng bây lại làm trò hề tiếp tục đeo mạt nạ mới mong diển lại tấn tuồncủa chủ nghỉa cộng sản CON KIẾN MÀ LEO CÀNH ĐÀO LEO PHẢI CÀNH CỤT LEO VÀO LEO RA CON KIẾN MÀ LEO CÀNH ĐA LEO PHẢI CÀCH CỤT LEO RA LEO VÀO

   Xóa
  12. Nặc Danh @

   Vâng, các kí giả kêu gọi dân chủ và nhân quyền ở Việt nam nhưng mà chúng mày đang kêu gọi gì nữa vì bản thân xã hội này đã có dân chủ, tự do , hạnh phúc, cuộc sống bình yên , nhân dân có đầy đủ điều kiện vật chát và tinh thần rồi HỌA chăng chúng mày chỉ muốn kêu gọi để phá hoại cuộc sống bình yên này thôi thì đó là gì? là phản động chứ gì nữa.

   Xóa
 4. nguyển đắc kiên anh chính là con người của tự do đích thực là con người đích thực trong chế độ bầy đàn cộng sản là ngọn đuốc soi đường cho lủ thú vật chúng tôi tìm thấy con đường sáng để đứng thẳng lên làm người thoát được kiếp đời súc vật đày tớ tay sai cho lủ ác quỷ cộng sản tinh thần nguyễn đắc kiên bất diệt

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nguyễn Đắc Kiên chính là con rận chúa lớn trong lũ rận, Thật ghê tởm

   Xóa
  2. theo tôi nghĩ Kiên chỉ là con nhặng đầu đen của xã hội mà thôi

   Xóa
  3. Vãi, chính trực chứ. Nghe nói anh Kiên được trả 2k$ / tháng để sang Mỹ làm việc cho hội những người muốn chống phá Đảng CS roài. =)). Mẹ chính trực cái con mẹ gì chứ. Vô học

   Xóa
  4. Chính cái mẹ nhà nó, toàn nói cái mất dạy thì có. Không hiểu gì thì đừng có nói càn nhé.

   Xóa
  5. • Nguyễn Đắc Kiên chính là người mà đồng rận chúa lớn trong lũ đồng rận phải khiếp phục sợ hải trước những lời lẻ đanh thép của nguyễn đức kiên trong phạm vi của hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghỉa vn … không làm gì được anh đảng chúa chỉ biết hèn hạ trả thù anh bằng cách ngấm ngầm cho anh nghỉ việc chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau khi anh nói thẳng những lời phê bình đanh thép vào mặt đảng chúa , ôi một xã hội Thật ghê tởm

   Xóa
  6. Theo tôi nghĩ Kiên chỉ là vị anh hung đại ân nhân của những phận đời trong kiếp ma xó súc vật của xã hội vn hiện nay mà thôi chỉ có thằng điên hay đần như thằng vô tư không nghe không thấy không biết này nói bậy mà thô


   iCong Tu BL3/22/2013
   Vãi, chính trực chứ. Nghe nói anh Kiên nói những lời chính trực can trường làm cho hội những đồng chó đồng rận Đảng CS như đĩa phải vôi . =)). Đám tàn dư cộng sản Chúng lao nhao loăng quăng hơn cả lủ giòi trong cái xác thối cộng sảnquốc tế Mẹ một lủ ngu dốt không hiểu nổi đến hai chữ chính trực thì còn nói cái con mẹ gì chứ. Vô học

   Xóa
  7. congtu Bl@, Hai Thanh, Có giỏi anh ra ngoài xã hội tìm cách mà đưa đất nước đi lên nhé! Thời gian chúng mày nên dành tạo ra của cải vật chất, phúc lợi xã hội đi! Đừng lên đây mà phơi bày sự ngu xuẩn, dốt nát nữa!

   Xóa
  8. thằng ma xó súc vật công chí @ Có giỏi anh ra ngoài xã hội tìm cách mà lượm ve chai bán vé số kiếm sống đi nhé lên nhé! Thời gian mày nên dành tự tạo tạo ra công ăn việc làm ,để lợi ích xã hội đi! Đừng lên đây mà phơi bày sự ngu xuẩn, dốt nát nữa! đúng là thứ mătj trơ tràn thớt không biết xấu hổ liêm sỉ là gì

   Xóa
  9. Sao lại có mấy thằng vô học vào nói nhảm thế này, ăn nói thô lỗ, những phần tử như chú chắc chỉ có vài thằng trên gần 90 triệu dân thôi cho nên đừng có lớn tiếng!

   Xóa
  10. Thằng Kiên này ăn được mấy đồng là nói láo ngay đúng là sức mạnh đồng tiền mà, chịu hi sinh sự nghiệp và danh dự để chạy theo đồng tiền thì chỉ có Kiên và mấy thằng phản động thôi!

   Xóa
  11. Các ông như bẫy nhặng của xã hội này, mà đã là bẫy nhặng nên tìm những chổ cứt thối mà sinh sống, chúng tôi là những con người tiến bộ mong cuộc sống này ấm no, hạnh phúc, hòa bình nên cần chổ trong lành để sinh sống thôi. Mà đã là bầy nhặng thì đi đâu người ta củng xa lánh và muốn tiêu diệt đó là Điều các ông muốn sao, vì chúng tôi hiện giờ đang nghĩ các ông như thế.

   Xóa
  12. nặc danh@
   Rân chủ - nhân quyền cái quái gì? Không hiểu cái gì cả cứ tinh tướng kêu gọi, chúng mày chỉ là những quái thai của xã hội của xã hội mà thôi, tiến bộ cái nỗi gì? Chỉ là lũ phá hoại mà thôi.

   Xóa
  13. làm sao mà xóa bỏ quyền lãnh đạo của Đảng được cơ chứ, chính Đảng và bác Hồ đã dẫn dắt nước ta đi đến tự do độc lập ngày hôm nay chỉ có Đảng mới có đủ niềm tin của nhân dân thôi!

   Xóa
  14. Đảng cộng sản Việt Nam mãi mãi là lực lượng trung thành với cách mạng Việt Nam là người lãnh đạo duy nhất của cách mạng Việt Nam. Thực tế đã minh chứng quan điểm này là hoàn toàn đúng đắn, Đảng lấy chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng

   Xóa
  15. Với sự phát triển mạnh mẽ hơn chúng ta những con người Việt Nam phải biết tự nâng cao trình độ. Học hỏi những kiến thức để có thể xây dựng đất nước hơn

   Xóa
 5. nguyển đắc kiên anh chính là con người của tự do đích thực là con người đích thực trong chế độ bầy đàn cộng sản là ngọn đuốc soi đường cho lủ thú vật chúng tôi tìm thấy con đường sáng để đứng thẳng lên làm người thoát được kiếp đời súc vật đày tớ tay sai cho lủ ác quỷ cộng sản tinh thần nguyễn đắc kiên bất diệt

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nguyễn đắc kiên là cái quái thai của xã hội này mà thôi, mà cái quái thai thì không tốt đẹp j đâu bạn nhỉ

   Xóa
  2. Haizz. Lại chuyện thằng Cha Kiên nhợn này. Haiz.z. Chính trực cái mẹ gì không biết, đất nước giáo dục nó để rồi nó quay lại pahnr bội tổ quốc

   Xóa
  3. Anh ấy còn chuẩn girl nữa chứ. =)) mặt anh ý lật như kiểu lật bàn tay ý. Anh kiên nhỉ/ =))

   Xóa
  4. Ha Nam, Hua Huyen , nếu là người Việt thì phải trân trọng những gì mà cả dân tộc đang phải đấu tranh bảo vệ lãnh thổ chứ không phải “ngồi đổng nói trống không” mà chà đạp lên tinh thần dân tộc của người Việt Nam là việc không thể tha thứ,lũ pha hoại

   Xóa
  5. Kiên, bậc thầy nói láo đây mà, anh được phản động tung hô lên làm thánh đến nơi rồi, nhưng ai chả biết bộ mặt thật xấu xa của y cơ chứ!

   Xóa
  6. À, cái tên KIên này thì ai mà chẳng biết, muốn nổi tiếng nên tạo tiếng vang bằng scandal đây mà, khổ quá đời nhiều thằng tâm thần thế không biết!

   Xóa
  7. Lịch sử cách mạng Việt Nam thời kháng chiến chống thực dân, đế quốc đã xuất hiện và phủ định đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập như một tất yếu tự nhiên. Đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lơi khác. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, không tranh giành quyền lãnh đạo với ai.

   Xóa
 6. không có đảng thì chúng mày có được như ngày hôm này mà ăn nói thế. cho chúng mày vào tù mà mộng tưởng nhé mấy thằng phản động.

  Trả lờiXóa
 7. Mấy thằng nặc danh ăn nói đúng là ngu học. Đảng không dẫn dắt nhân dân thống nhất đất nước thì liệu có ngày hôm nay ko?

  Trả lờiXóa
 8. Cái lũ phản động biết gì về chính trị mà bàn chứ. Để đa nguyên đa đảng cho chúng mày để chúng mày làm loạn phá hoại đất nước à, Còn lâu nhá

  Trả lờiXóa
 9. chỉ có những loại cảu nô mà mà gìong máu nô lệ đã thấm đẩm trong huyết qủan của chúng mới quên đi cội nguồn nòi giống cha mẹ ông bà tổ tiên những ai còn có chút lương tâm lương tri đều cũng thấy rỏ được tính chất phản động của lủ buôn dân bán nước này chúng không những dâng bán tổ quốc than xác của chúng cam tâm quỳ lạy lá cờ búa liềm của bọn ngoại bang đảng chủ mà còn lấy đầu đội đít quỳ gối tôn thờ tung hô THỜ MAO CHỦ TỊCH THỜ STALIN BẤT DIỆT mà đến cả những thế hệ mầm non của giống nòi dân tộc vừa mới tượng hình cũng đã bị b ọn cẩu nô cha ông của chúng dâng bán linh hồn cho loài ác quỷ khi tên thi n ô tố hửu đ ã dám mở miệng thay mặt cho đảng YÊU BIẾT MẤY KHI CON VỪA HỌC NÓI TIẾNG ĐẦU ĐỜI CON GỌI STALIN

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nặc danh sao cứ lải nhải đi lải nhải lại mấy cái câu đấy thế. Chắc là đã được ai mớm cho vài câu đó nên chỉ biết phát ngôn ra từng ấy chữ thôi đúng ko?

   Xóa
  2. sao những cái tên này có ăn học j không mà ngu thế không biết, cái bản chất của xã hội này mà không biết cu kêu la cái quái j thế, Dân chủ ư? cái dân chủ mà các ông xây dựng không có đất tồn tại ở Việt Nam đâu

   Xóa
  3. Bái phục bác Nặc Danh coppy bình luận hết bài này sang bài khác. =)). Bái phục. Cùng một con rận chó roài. =))

   Xóa
  4. thằng alice tran sao cứ lải nhải đi lải nhải lại mấy cái câu đấy thế. chúng mày Chắc là đã được ai mớm cho vài câu đó nên chỉ biết phát ngôn ra từng ấy chữ lui tới ca tụng đảng và đảng chúa quan thầy tụi bây thôi đúng ko?

   sao cái tênVÔ TƯ này có ăn học j không mà ngu thế không biết, cái bản chất của xã hội chủ nghĩa này mà không biết cu kêu la cái quái j thế, Dân chủ ư? dân chủ tự do công lý và nhân quyền không có đất tồn tại ở Việt Nam xa hội cộng sản này đâu xh này chỉ có độc tài đảng trị và những đưa dân ngu hơn lợn như mày đó thôi

   Ha Thuyen3/22/2013
   Bái phục bác Nặc Danh coppy bình luận hết bài này sang bài khác. =)). Bái phục.bác khác với lủ giòi bọ đồng rận đồng chó roài. =)

   Xóa
  5. Mấy chú nặc danh vào chửi bới loạn lên vậy, vô học đến thế là cùng, cha mẹ chú ăn nhờ Đảng cộng sản vậy mà giờ chú ăn nói láo toét vậy không sợ bố mẹ chết mang tiếng không dạy được con à?

   Xóa
  6. mấy chú nặc danh ăn nhầm thuốc hay sao mà nói năng loạn lên thế, đầu óc đã có vấn đề rồi lại còn bị bọn xâu tiêm nhiễm nữa nên không tránh khỏi tình trạng thần kinh bị kích động không kiểm soát được lời nói đây mà! đi khám lại não đi nhé

   Xóa
 10. tình yêu thương cha mẹ ông bà nghĩa phu thê tình phụ tử là tinh hoa chắc lọc nguồn cội thiêng liêng trong mỗi một tâm hồn con dân đất việt để từ đó cấu thành cái hồn c ủa dân tộc việt thiêng liê ng bất khả x âm phạm trong mỗi ngôi nhà của tổ quốc việt nam cái hồn đó là sự gắn kết của sức mạnh dân tộc để chiến thắng tất cả bè lủ xâm lược từ khi lập quốc đến nay để gìn giử được đất nước tổ quốc ngôi nhà dân tộc việt thế mà nay tên bút nô tố hửu thay mặt đảng bán rẻ cái linh hồn thiê ng liêng của dân tộc đó cho l ủ quan thầy đảng chủ của chúng chỉ bằng một vài chữ THƯƠNG CHA THƯƠNG MẸ THƯƠNG CHỒNG THƯƠNG MÌNH THƯƠNG MỘT THƯƠNG ÔNG { STALIN} THƯƠNG MƯỜI

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Một chất giọng đầy thâm thúy, mang chất rận chó. =)). Nào nào, đừng lôi chuyện ông bà bố mẹ ra đây nhá. @@

   Xóa
  2. Híc. Chất giọng của thằng cha nặc danh này cũng ngon lành đó chứ. Thật không biết xấu hổ là gì

   Xóa
  3. Một chất giọng đầy thâm thúy, mang chất khiến cho loài đồng rận đồng chó không vừa long =)). @@

   Xóa
  4. Bọn chó đen khóc thuê! Đi chỗ khác mà rên rỉ, chỗ này ko tiếp những kẻ như chúng mày

   Xóa
  5. Bọn chó đen khóc thuê viết mướn làm thân trâu chó cho độc tài đảng trị ! Đi chỗ khác mà rên rỉ. dạy dổ cho những tuổi thơ .... em là mầm non của đảng mà không phải là của tổ quốc của nhân dân việt nam cái đảng đang quỳ lạy lá cờ búa liềm của ngoại bang của thằng ác quỷ cộng sản mẩu quốc quốc tế cộng sản đảng liên xô hiện đang đã rửa nát trong tận đáy thùng phân của lịch sử nhân loại thế mà giờ đây vẩn còn lủ giòi bọ còn cố bám lấy rúc rỉa tôn thờ hơn cả cha mẹ ông bà tổ tiên chúng , ...... me k...chỗ này ko tiếp những kẻ như chúng mày

   Xóa
  6. Cũng chỉ là thằng bợ đít phản động thôi nặc danh à, không có Đảng chắc gì giờ này đã có mày ra đời, có khi bố mẹ mày cũng chết dười họng súng của Mỹ ngụy rồi ý chứ thằng vô ơn!

   Xóa
  7. Chính vì Đảng đã dẫn dắt đất nước ta đi đến độc lập tự do ngày nay nên biết ơn Đảng không có gì sai cả, chỉ có bọn vô ơn chỉ vì cái lợi trước mắt mà quay lưng lại với tổ quốc là nhục nhã thôi!

   Xóa
  8. mấy chú nặc danh ăn phải gì mà nói năng vô giáo dục thế nhỉ, cái phường thất học này có trên đời cũng chỉ là nỗi nhục của cha mẹ họ hàng thôi.

   Xóa
  9. nặc danh@

   Nếu chỉ vì tiền mà chúng mày sẵn sàng bán rẻ đất nước này thì quả đúng chúng mày là lũ ngu mà tôi chưa từng thấy, tôi không ngần ngại khi nói rằng chúng mày là bầy nhặng “ đầu đen” nói láo.

   Xóa
  10. Nặc danh @


   từ khi sinh ra, bố mẹ đã ban cho ông cái tên. đất nước này cho ông cái tên để đánh vần và xưng hô, giao tiếp với xã hội . Chúng ta tự hào khi ai củng có cái tên cho riêng mình
   Thì việc gì mà các ông cứ giấu mình sau những từ Nặc Danh thế? phải chăng các ông là người không có tên, không có họ, không có cội nguồn mà chỉ có cội nguồn với những bầy nhặng thôi.

   Xóa
 11. Quyền lực nhà nước phải thống nhất đó là điều rõ ràng, như thế mới có thể có sự đồng thuận, mọi công việc mới có thể giải quyết một cách hiệu quả, giống như câu truyện bó đũa vậy, nếu để cả bó thì sẽ không bị bẻ gẫy, để từng cái một thì chắc chắn sẽ bị bẻ gẫy rời mà thôi.

  Trả lờiXóa
 12. đảng cộng sản đã lãnh đạo quần chúng nhân dân đánh thắng mọi cuộc xâm lược của đế quốc... và đặc biệt trong thời kỳ đổi mới đảng đã phát huy vai trò to lớn của mình, đưa việt nam thoát khỏi đói nghèo, dần từng bước giúp đời sống nhân dân được cải thiên, chính vì thế vai trò của đảng là không thể thay đổi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Lịch sử và hiện tại đều chứng minh điều đó, ko một ai có thể phủ định được!

   Xóa
  2. Những thứ lịch sử đã chưng minh thi ta ko nen phu nhan, nhung cung khong dược thua nhan mà phai rut kinh nhgiem tu do. ^^

   Xóa
 13. Đây mới thực sự là nhân dân làm chủ. Chứ cứ như mấy nước phương tây tư bản CN thì chỉ phục vụ cho quyền lợi của giai cấp tư sản, một bộ phận nhỏ trong xã hội, thật là bất công

  Trả lờiXóa
 14. chúng ta không thể có tam quyền phân lập được.hành pháp tư pháp lập pháp đều có liên quan tới đảng,và đa số đều là đảng viên.vì thế k cần phải tam quyền phân lập mà chỉ cần mình đảng thôi

  Trả lờiXóa
 15. một đất nước tôi nghĩ chỉ cần một chính đảng tồn tại là đủ, chỉ cần đảng đó có được niềm tin ở quần chúng nhân dân thì đất nước sẽ lớn mạnh

  Trả lờiXóa
 16. phải căn cứ vào tình hình cụ thể của mỗi quốc gia thì mới mới có căn cứ để xây dựng chế độ chính trị được. theo như tác giả bài viết thì ở Việt Nam không thể tam quyền phân lập được.

  Trả lờiXóa
 17. đảng ta là đảng câm quyền không cần tam quyền phân lập.chỉ cần có sự ủng hộ của nhân dân thì ta sẽ đi đến những thành công mới

  Trả lờiXóa
 18. 3 cơ quan hành pháp, lập pháp, và tư pháp là 3 cơ quan tồn tại trong bộ máy chính quyền nhà nước, nhưng luôn được đặt dưới sự lãnh đạo duy nhất đó là sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, 3 cơ quan có quan hệ chặt chẽ với nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ chức năng của mình

  Trả lờiXóa
 19. dù là bất kì cơ quan nào trong nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam thì đều chịu sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, 3 cơ quan hành pháp lập pháp và tư pháp cũng không ngoại lệ, luôn hoạt động dựa trên chủ trương chính sách của Đảng

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "...3 cơ quan hành pháp lập pháp và tư pháp cũng không ngoại lệ, luôn hoạt động dựa trên chủ trương chính sách của Đảng ..."
   Kết câu này của bác cực kỳ luôn đó naz

   Xóa
  2. Nói chung cần nhìn nhận vấn đề thật sâu sắc chứ. Đâu thể chủ quan đánh giá như vậy được chứ. @@ Nếu nóng vội rất dễ làm vấn đề sai lệch

   Xóa
 20. quyền lực nhà nước là thống nhất, không có cái gì gọi là tam quyền phân lập tồn tại ở Việt Nam, luận điệu tam quyền phân lập là của bọn phản động nhằm chia rẽ nội bộ mà thôi

  Trả lờiXóa
 21. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp và hoạt động của 3 cơ quan này tuân thủ tuyệt đối theo chủ trương chính sách của Đảng, trong thời điểm hiện nayh không cần thiết phải để tam quyền phân lập tồn tại ở Việt Nam

  Trả lờiXóa
 22. Cơ chế Tam quyền phân lập không thể có đất tồn tại ở Việt Nam được, luận điệu này là của các thế lực muốn chống phá Đảng cộng sản mà thôi!

  Trả lờiXóa
 23. Những luận điệu phản động thì rất nhiều riêng về cơ chế tam quyền phân lập này cũng không khác gì, chỉ là 1 lũ muỗn chống phá nhà nước ta, lật đổ Đảng cộng sản mà thôi.

  Trả lờiXóa
 24. Hai Tich
  Hau Ha
  Hua Huyen
  Nặc danh

  Các ông kêu gọi tự do, thế theo các ông tự do là gì? Tự do là tư bản sao? Đừng nhìn đến lợi ích, lợi nhuận mà đánh giá cả một xã hội các ông ạ, vì cuộc sống của chủ nghĩa không tồn tại được lâu đâu, vì bản thân nội tại xã hội đã chứa đựng những mấu thuẫn không thể giải quyết = sụp đổ mà thôi nên đừng mơ tưởng hảo huyền nữa, chỉ có CNXH mới là lý tưởng mà chúng ta hướng tới mà thôi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Còn cộng sản trên đất nước tổ quốc việt nam nầy thì đất nước chúng ta sẻ chẳng bao giờ có hoà bình tôi dám khẳng định như vậy đơn giản vì bất cứ một quốc gia nào nằm trong hệ thống chủ nghĩa xã hội đều phải làm nghĩa vụ quốc tế phải chiến đấu không ngừng nghỉ cho mục tiêu tối thượng đưa nhân loại tiến đến thế giới đại đường mà đường đến đó chắc cũng còn xa trước mắt còn phải chiến đấu dài dài chí ít cũng vài chục tỉ năm nửa không biết hoàn thành được sứ mạng cao cả của MÁC trao cho hay không nhưng dù gì thì đảng cộng sản việt nam cũng không hổ danh là đại cẩu nô cho mục tiêu lý tưởng của quan thầy quốc tế cộng sản đảng trên con đường tiến đến thế giới đại đường xa thăm thẳm ấy dân tộc việt nam ta đã được đảng cộng sản VN cho vinh dự được làm vật thí than được đem máu xương của dân tộc việt lót đường cho quan thầy mao mác đạp bước tiến lên thế giới hoang tưởng này và tuy chỉ chiến đấu lăn lộn cho chủ nghĩa cộng sản chỉ mới hơn 70 năm nay đảng cộng sản việt nam đã làm tốt nghiệm vụ vừa long quan thầy hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quốc tế bằng những cuộc chiến đẩm máu và nước mắt của dân tộc việt nam cả hai miền nam bắc phải gánh chịu mà tên đại cẩu nô lê duẩn đã cúi đầu phủ phục hảnh diện trâng tráo báo công lên quan thầy đảng chủ của chúng {.. ta đánh đây là đánh cho liên xô đánh cho trung quốc cho dù phải hy sinh hàng triệu thanh niên miền bắc hay cho dù đốt cháy cả dảy trường sợn…… } và hiện nay chúng vẩn kiên định con đướng cộng sản chủ nghía vẩn muốn cầm quyền nắm sinh mạng của con dân việt trong tay tiếp tục nghĩa vụ quốc tế cao cả của quốc tế cộng sản đảng mà trọng lú đã xác định { đảng ta là đảng cầm quyền và công an là thanh kiếm và lá chắn để bảo vệ đảng ta… } vẩn nguyện một lòng làm cẩu nô phục vụ cho quan thầy đảng chủ xin được làm tên lính gát không công mà nguyễn minh triết đã xác quyết rỏ rang tiếp tục sẳn sàng cho nghiệm vụ cao cả đó {… ta gát thì cu ba ngủ ta ngủ thì cu ba gát…. } và trên con đường thế giới đại đường đi muôn năm không đến đó liệu dân tộc ta còn phải đổ ra bao nhiêu máu nước mắt và cả mồ hôi cùng bao nhiêu thân xác phụ nử việt nam để làm nghĩa vụ thiêng liêng cho tổ tiên mao mác cho tổ quốc muôn năm thế giới đại đường nửa hởi đảng cộng sản vn đày tớ tay sai

   Xóa
  2. Nặc Danh@

   đúng là tên " đầu đàn ông mông đàn bà, thừa hơi ngồi đáng bệt", không có kiến thức, vô học viết ngôn từ sao rỗng, bộc lộ sự ngu dốt trong từng câu chữ

   Xóa
 25. Thật sự, trong công cuộc lãnh đạo đất nước, Đảng CS đã thể hiện một vai trò vô cùng to lớn, không thể phủ nhận được những sai sót có thể có, do vậy để đánh giá vấn đề ko nên chủ quan.

  Trả lờiXóa
 26. chúng mày cứ kêu gọi dân chủ, tự do. dân chủ cái gì quái gì hóa chỉ là vì lợi ich, vì tiền mà thôi . Dân chủ mà cứ bám víu vào cái đít CNTB để phá hoại, phản động. Bản thân không làm được gì giúp ích cho xã hội thì hãy câm mồm, đừng có ngồi đó mà viết linh tinh chống phá. Lũ phá hoại

  Trả lờiXóa
 27. chúng mày cứ kêu gọi dân chủ, tự do. dân chủ cái gì quái gì hóa chỉ là vì lợi ich, vì tiền mà thôi . Dân chủ mà cứ bám víu vào cái đít CNTB để phá hoại, phản động. Bản thân không làm được gì giúp ích cho xã hội thì hãy câm mồm, đừng có ngồi đó mà viết linh tinh chống phá. Lũ phá hoại

  Trả lờiXóa
 28. Hiện nay, Đảng và nhà nước ta đang cố gắng nhằm hết sức đưa nước ta nên trở thành quốc gia dân chủ, dân giàu nước mạnh. hãy tin vào Đảng nhé

  Trả lờiXóa
 29. Hẳn vậy, Điều này khong som thi muon cung se xay ra, Viet Nam ta se di len CNXH va dan giau nuoc manh. Chi can chung ta giu vung long tin vao Dang CSVN.

  Trả lờiXóa
 30. Không lâu nữa thôi chúng ta sẽ thành công , tôi tin chắc điều đó Đảng Cộng Sản Việt Nam muôn năm

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. một lũ người mê muội, ngu dốt ,vẩn còn tin tưởng vào cái điều còn đảng còn mình, tôn thờ vào cái chủ thuyết ngoại bang, mà chính những quan thầy và đất nước đã nhào nặn ra nó đã đem vất bỏ cái đảng cùng với thứ chủ thuyết tâm thần hoang tưởng rác rưởi ấy, vào thùng phân của lịch sử nhân loại và cũng chính lảnh tụ của cộng sản thế giới tổng bí thư goc ba chop ,đã lên tiếng vạch trần bộ mặt dối trá ,láo khoét của chúng ra trước công luận thế giới, hơn mười mấy năm về trước, thế mà mãi đến bây giờ mấy cái đảng cộng sãn ăn theo còn sót lại ,vẩn còn muốn tiếp tục đào bới thùng phân thối tha ấy tiếp tục ráo riết cùng nhau cả thây lẩn trò vài mống { cu ba lào cs vn v à thằng điên cộng sản triều tiên },kết họp mưu ma chước quỷ dưới sự chỉ đạo và điêù hành của quan thầy đảng chủ mao đ ặng ….. chúng vẫn bất chấp tiền đồ dân tồc , đất nước bốn ngàn năm văn hiến, ông bà, tổ tiên, tổ quốc việt nam dấu yêu chúng vẫn tôn thờ cái chủ thuyết ngoại bang đó đem tròng vào đầu vào cổ của người dân việt, bắt buộc toàn dân phải tuyệt đối đi theo con đường do quan thầy vạch ra , dút khoát không có một lựa chọn cho bất cứ một con đường nào khác , sống chỉ biết nghe lệnh và tuân lệnh chúng muốn con dân ngu như lợn biên họ thành một loại người vô hồn một thứ ma x ó súc vật không tim để chúng dể dàng sai khiến và bảo vệ cho quan thầy tiếp tục tôn thờ chủ nghĩa tâm thần hoang tưởng đưa đất nước dân tộc VN vào chổ diệt vong

   Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
  3. nặc danh @

   Các cơ quan nhà nước quyền lực là thống nhất, có sự phân công phối hợp giữa 3 cơ quan: lập pháp, hành pháp, tư pháp, cả 3 cơ quan đều có sự giám sát, kiểm tra nhau và chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. đó là tất yếu rồi

   Xóa
 31. nặc danh @
  Vâng, các ông mong dân chủ -tiến bộ cho xã hội. Điều đó là đáng hoan nghênh chứ? nhưng cái mà các ông luôn mồm kêu gọi ấy mà là dân chủ ư? phản động thì đúng hơn.

  Trả lờiXóa
 32. mấy thằng phản động láo toét chửi bới linh tinh. Đã làm được gì cho dân tộc mà cứ luôn mồm nói lý nọ lý kia. cũng chỉ vì tiền vì vật chất mà thôi.

  Trả lờiXóa
 33. Đúng là bài viết rất hay, bài viết cho thấy mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa ba cơ quan nhà nước, bọn phản động luôn muốn phá vỡ mối quan hệ này, nhưng chắc chắn sẽ không thể được bởi vì xã hội Việt Nam không cho phép điều đó xảy ra, một đảng duy nhất vẫn đang duy trì ổn định đất nước, lãnh đạo đất nước theo đúng hướng phát triển. Bọn phản động sẽ không có cơ hội để đòi nước ta "đa nguyên, đa đảng, tam quyền phân lập".

  Trả lờiXóa
 34. Quyền lực nhà nước là thống nhất, quyền lực nhà nước phải được phân công, phân nhiệm nhưng vẫn phải có sự thống nhất giữa lập pháp và hành pháp, Cơ chế Tam quyền phân lập không thể tồn tại ở Việt Nam.

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ