Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012

Việt Nam vi phạm “tự do báo chí”?

Thời gian gần đây, trên các phương tiện truyền thông đại chúng nước ngoài xuất hiện nhiều luận điệu vu cáo Việt Nam vi phạm “tự do báo chí”. Các luận điệu này đều tập trung cho rằng báo chí ở Việt Nam là báo chí “quốc doanh” chỉ phục vụ cho lợi ích của một thiểu số người cầm quyền; báo chí đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, phải nói theo những định hướng có sẵn của Ban Tuyên giáo Trung ương và không có quyền độc lập trong hoạt động của mình; Chính phủ Việt Nam kiểm soát gắt gao và bóp nghẹt tự do báo chí, các phóng viên, nhà báo không được tự do phản ánh hết những vấn đề trong thực tiễn cuộc sống đất nước, nhất là những vấn đề mang tính chất mặt trái, tiêu cực trong xã hội; Tại Việt Nam không có báo chí độc lập, nhà báo phải nói theo khuôn mẫu định sẵn, không được tự do sáng tạo, những tin, bài có ý kiến ngược chiều đều bị gây khó dễ và xử lý... 

Xung quanh vấn đề này, thiết nghĩ cần thống nhất ở một số điểm sau:

- Thứ nhất, vấn đề “tự do báo chí” có quan hệ chặt chẽ với tính giai cấp của báo chí. Đòi hỏi tự do báo chí tuyệt đối, thực chất là muốn phủ nhận tính giai cấp của báo chí. Trong xã hội có giai cấp, báo chí bao giờ cũng mang tính giai cấp, là vũ khí đấu tranh giai cấp. Điều đó thể hiện ở tôn chỉ, mục đích, phương hướng hoạt động, bố trí nhân sự trong các cơ quan báo chí; sự lựa chọn đối tượng để phản ánh và thái độ của tác giả trong quá trình phản ánh. Đây là vấn đề mang tính qui luật khách quan. Vì thế ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới không thể có “tự do báo chí tuyệt đối”, báo chí luôn luôn phải phù hợp với lợi ích của giai cấp đã thành lập ra nó. ở Việt Nam báo chí phải phục vụ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động mà Đảng Cộng sản là tiên phong, là đại diện ưu tú. Mác đã từng nói: “báo chí tự do là báo chí nhân dân, báo chí chân chính, báo chí đích thực”. Còn ở các nước tư bản, thực chất báo chí của giai cấp tư sản cũng nhằm phục vụ quyền lợi của các nhà tư bản, nằm trong tay một số nhà tư bản lớn tạo nên sự độc quyền về báo chí với những ông vua báo chí, thâu tóm mọi hoạt động và lợi nhuận của báo chí.

- Thứ hai, quyền tự do báo chí phụ thuộc vào đặc thù kinh tế xã hội, trình độ phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Mỗi quốc gia có đặc thù riêng vì vậy quyền tự do báo chí phải phù hợp với các yếu tố khác của kiến trúc thượng tầng ở quốc gia đó. Quyền tự do báo chí ở Việt Nam không thể giống quyền tự do báo chí của Mỹ, Anh hay bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Báo chí không thể không sinh ra từ một cơ sở hạ tầng và vượt qua các thành tố khác của kiến trúc thượng tầng. Không thể có sự giống nhau về quyền tự do của nền báo chí các nước. Tự do báo chí không phải là quyền được nói tất cả mà phải đặt trong khuôn khổ và phù hợp với quy luật khách quan của quốc gia, dân tộc đó. Vì thế, không thể áp đặt một kiểu “tự do báo chí” chung chung cho tất cả các quốc gia, các dân tộc, những nước có thể chế chính trị khác nhau, trình độ kinh tế - xã hội khác nhau, nền văn hoá khác nhau...

- Thứ ba, ở Việt Nam luôn có tự do báo chí. Điều này được thể hiện rõ trong các quy định pháp luật cũng như thực tiễn đời sống báo chí đất nước. Điều 69, Hiến pháp 1992 nước CHXHCN Việt Nam quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin”; đồng thời Luật báo chí 1999 cũng dành 02 chương (Chương I, Điều 2; Chương II, điều 4, điều 5 ) quy định cụ thể về Quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân. Mặt khác, để mọi công dân nói chung, phóng viên nói riêng thực hiện đúng Luật báo chí, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản dưới luật hướng dẫn chi tiết thi hành luật này. Bên cạnh đó, với những đối tượng lợi dụng quyền tự do báo chí để hoạt động chống lại Đảng và Nhà nước, đi ngược lại lợi ích của dân tộc, pháp luật cũng đưa ra những hình thức chế tài để xử lý, đảm bảo cho quyền tự do báo chí được thực thi theo đúng nghĩa của nó. Điều 33, Hiến pháp 1992 nêu rõ: “nghiêm cấm những hoạt động văn hoá, thông tin làm tổn hại lợi ích quốc gia, phá hoại nhân cách, đạo đức, lối sống tốt đẹp của người Việt Nam...”; Điều 10 Luật Báo chí quy định những điều không được thông tin trên báo chí. Những qui định của Việt Nam là phù hợp với tinh thần chung của Tuyên ngôn nhân quyền của Liên hợp quốc năm 1948 và cũng thể hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mọi công dân hoạt động trên lĩnh vực báo chí. (Mục 29 - Tuyên ngôn nhân quyền Liên hợp quốc: “Trong khi thực hiện các quyền và các quyền tự do của mình, mọi người phải tuân thủ những hạn chế đã được luật pháp quy định với mục đích công nhận và tôn trọng các quyền tự do của người khác và để đáp ứng nhu cầu về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung”). Như vậy những đối tượng đó đã cố tình không hiểu những quy tắc chung không những được nhân dân Việt Nam mà cả nhân loại thừa nhận.

Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện cho báo chí phát triển. Đến nay toàn quốc đã có 777 cơ quan báo chí với 710 cơ quan báo in (896 ấn phẩm); 67 đài phát thanh, truyền hình, 25 cơ quan báo điện tử, 160 trang tin điện tử của các cơ quan báo chí và trên 4 triệu trang tin điện tử khác của cá nhân, tổ chức. Cơ sở vật chất, kĩ thuật của nhiều cơ quan báo chí được trang bị hiện đại, đời sống cũng như điều kiện tác nghiệp của phóng viên báo chí được đảm bảo. Chính phủ Việt Nam tăng cường tiếp xúc, đối thoại với các cơ quan báo chí trong và ngoài nước, đáp ứng thông tin kịp thời cho báo chí về các sự kiện chính trị - kinh tế - xã hội - văn hoá của đất nước. Quan hệ hợp tác quốc tế về báo chí được mở rộng, nhiều tác phẩm báo chí của Việt Nam được trao giải thưởng quốc tế. Rõ ràng những luận điệu vu cáo Việt Nam vi phạm “quyền tự do báo chí” là không có cơ sở.

Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình giao lưu và hội nhập quốc tế. Quyền tự do báo chí nói riêng cũng như các quyền cơ bản khác của con người nói chung đang được Nhà nước Việt Nam không ngừng mở rộng và bảo đảm. Những người cố tình hiểu sai về “tự do báo chí” cũng như thực trạng báo chí Việt Nam tất yếu sẽ là những kẻ lạc điệu và bị dư luận trong nước và thế giới lên án./.

Người viễn xứ!

TÁC GIẢ: Unknown // 10/04/2012 10:31:00 SA
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

82 nhận xét:

 1. nước việt nam luôn tôn trọng quyền tự do báo chí điều đó được thể hiện qua hiến pháp, pháp luật. chúng ta cũng luôn tạo điều kiện cho sự tự do báo chí được phát triển sao cho phù hợp với pháp luật việt nam. những kẻ cố tình hiểu sai về tự do báo chí sẽ bị trừng trị theo pháp luật.

  Trả lờiXóa
 2. Việt Nam vi phạm "tự do báo chí" ư? thật nực cười. ai cũng biết những kẻ lạc điệu thông tin trên mục đích nhằm bôi nhọ Nhà nước Việt Nam, nói xấu các nhà lãnh đạo nhằm hạ uy tín của họ trong lòng dân cũng như bạn nè quốc tế.

  Trả lờiXóa
 3. Báo chí ở VN rất được tôn trọng. Những điều xuyên tác, lạc điệu về tự do báo chí ở VN là sai sự thật

  Trả lờiXóa
 4. "Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện cho báo chí phát triển. Đến nay toàn quốc đã có 777 cơ quan báo chí với 710 cơ quan báo in (896 ấn phẩm); 67 đài phát thanh, truyền hình, 25 cơ quan báo điện tử, 160 trang tin điện tử của các cơ quan báo chí và trên 4 triệu trang tin điện tử khác của cá nhân, tổ chức" đây là bằng chứng cho sự tự do báo chí ở VN.

  Trả lờiXóa
 5. sau vụ biểu tình ở Hồ Gướm 1 số Blogger phản động cũng đăng tin xuyên tạc, lạc điệu về tự do báo chí ở VN và tất nhiên chúng đều bị chừng trị.

  Trả lờiXóa
 6. Bác Hoai Linh nói chuẩn. vụ đó e cũng đc coi. đúng là bọn ngu dốt mà.

  Trả lờiXóa
 7. Tự do báo chí không có nghĩa là báo chí thích đăng cái gì thì đăng,muốn viết cái gì thì viết. Mọi thứ đề phải tuân thủ pháp luật Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 8. Ở Việt Nam luôn có tự do báo chí! Chúng ta đừng để những kẻ phản động lôi kéo và nghe theo giọng điệu xuyên tạc, bôi nhọ tự do báo chí của ta.

  Trả lờiXóa
 9. Việt Nam bao nhiêu tờ báo hoat động vậy mà còn ko tự do à ? bọn Mỹ ăn no rồi sinh lắm chuyện

  Trả lờiXóa
 10. Việt Nam là một nước tự do độc lập, và mọi tổ chức cá nhân đều sống và làm việc theo pháp luật, cái Mỹ đưa ra chỉ là cái cớ mà thôi.

  Trả lờiXóa
 11. Vi phạm tự do báo chí ư? Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan báo chí có thể đưa thông tin nhanh nhất đến với người đọc.

  Trả lờiXóa
 12. Rất nhiều luận điệu xuyên tạc về Việt Nam để gây ra dư luận không tốt về Việt Nam đấy mà.

  Trả lờiXóa
 13. Việt Nam có những điều luật quy định về Tự do báo chí rõ ràng, mà đã là luật thì cần tất cả các chủ thể liên quan thực hiện nhiêm chỉnh. Vậy nên không có chuyện Việt Nam vi phạm tự do báo chí được.

  Trả lờiXóa
 14. Việt Nam vẫn cho phép các cơ quan tự do ngôn luận, nhưng phải hiểu tự do ngôn luận không có nghĩa là muốn nói, muốn viết cái gì cũng được.

  Trả lờiXóa
 15. Luật pháp Việt Nam không ngăn cản các cơ quan báo chí viết bài cũng không bắt buộc phải viết theo chủ trương của ai.

  Trả lờiXóa
 16. Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan báo chí có thể đưa thông tin nhanh nhất đến với người đọc. Lấy đâu ra vi phạm tự do báo chí.

  Trả lờiXóa
 17. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 18. Toàn tin vỉa hè chém gió linh tinh

  Trả lờiXóa
 19. ở Việt Nam luôn có tự do báo chí. Điều này được thể hiện rõ trong các quy định pháp luật cũng như thực tiễn đời sống báo chí đất nước.

  Trả lờiXóa
 20. Những kẻ lạc điệu thông tin trên mục đích nhằm bôi nhọ Nhà nước Việt Nam, nói xấu các nhà lãnh đạo nhằm hạ uy tín của họ trong lòng dân cũng như bạn nè quốc tế mà thôi.

  Trả lờiXóa
 21. Chỉ có những kẻ lợi dụng báo chí để nói xấu Đảng và Nhà Nước là cần phải Nghiêm trị thôi . Còn những người làm báo nhà mình hoàn toàn thấy được tự do ngôn luận và luôn luôn được tạo điều kiện .

  Trả lờiXóa
 22. Điều 69, Hiến pháp 1992 nước CHXHCN Việt Nam quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin”; đồng thời Luật báo chí 1999 cũng dành 02 chương (Chương I, Điều 2; Chương II, điều 4, điều 5 ) quy định cụ thể về Quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân.Trong những năm gần đây báo chí nước ta đang rất phát triển cho nên những việc mà vi phạm "tự do báo chí" là hoàn toàn sai trái

  Trả lờiXóa
 23. Bịa đặt vô căn cứ vậy

  Trả lờiXóa
 24. Nói chung cái gì cũng có 2 mặt. Có cái đúng có cái sai. Ko nên nghe 1 phía

  Trả lờiXóa
 25. tự do kiểu gì nữa?? bọn lá cải toàn chém lung tung

  Trả lờiXóa
 26. tự do ngôn luận kiểu lá cải

  Trả lờiXóa
 27. ha di nói hay nhỉ? không hiểu gì thì đừng nói linh tinh, tốn cơm

  Trả lờiXóa
 28. tự do báo chí ở VN là tự do nhưng trong khuôn khổ chứ không phải tràn lan

  Trả lờiXóa
 29. báo chí ở vn vẫn khách quan mà

  Trả lờiXóa
 30. Lại là những luận điệu của bọn phản động đây mà !! chuyên xuyên tạc !! Báo trí nước ta quá là tự do ròi còn gì :-/

  Trả lờiXóa
 31. nói quá tự do thì không đúng... quá tự do thì loạn à!!

  Trả lờiXóa
 32. thật ra thì cũng bình thường như các nước khác thôi

  Trả lờiXóa
 33. làm gì, thấy một số báo nói hơi quá sự thật mà

  Trả lờiXóa
 34. Tự do trong khuôn khổ chứ không có cái kiểu mệnh ai người đấy làm được!

  Trả lờiXóa
 35. thật ra cũng không hẳn thế đâu bạn ạ

  Trả lờiXóa
 36. tự do báo chí chỉ được viết những gì phù hợp với pháp luật Việt Nam thôi

  Trả lờiXóa
 37. báo chí Việt Nam cũng giống như hầu hết các quốc gia khác trên thế giới, trong đó có cả Mỹ. cũng có tự do nhưng phải trong khuôn khổ luật pháp.

  Trả lờiXóa
 38. Đất nước Việt Nam rất tôn trọng và còn khuyến khích tự do báo chí nữa , cớ sao có kẻ nào lại nói là Việt Nam không có , không sợ bị cả đất nước Việt Nam đấm vỡ mồm à.

  Trả lờiXóa
 39. Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện cho báo chí phát triển.

  Trả lờiXóa
 40. Những kẻ lạc điệu thông tin trên mục đích nhằm bôi nhọ Nhà nước Việt Nam, nói xấu các nhà lãnh đạo nhằm hạ uy tín của họ trong lòng dân cũng như bạn nè quốc tế mà thôi.

  Trả lờiXóa
 41. Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện cho báo chí phát triển.Những người cố tình hiểu sai về “tự do báo chí” cũng như thực trạng báo chí Việt Nam tất yếu sẽ là những kẻ lạc điệu và bị dư luận trong nước và thế giới lên án

  Trả lờiXóa
 42. Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện cho báo chí phát triển. nhưng cũng phải tuân thủ pháp luật do nhà nước Việt Nam đặt ra

  Trả lờiXóa
 43. Tự do báo chí Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện cho báo chí phát triển.

  Trả lờiXóa
 44. Những người cố tình hiểu sai về “tự do báo chí” cũng như thực trạng báo chí Việt Nam tất yếu sẽ là những kẻ lạc điệu và bị dư luận trong nước và thế giới lên án

  Trả lờiXóa
 45. Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình giao lưu và hội nhập quốc tế. Quyền tự do báo chí nói riêng cũng như các quyền cơ bản khác của con người nói chung đang được Nhà nước Việt Nam không ngừng mở rộng và bảo đảm. Những người cố tình hiểu sai về “tự do báo chí” cũng như thực trạng báo chí Việt Nam tất yếu sẽ là những kẻ lạc điệu và bị dư luận trong nước và thế giới lên án./.

  Trả lờiXóa
 46. Việt Nam luôn côi trọng tự do báo chí Những người cố tình hiểu sai về “tự do báo chí” cũng như thực trạng báo chí Việt Nam tất yếu sẽ là những kẻ lạc điệu và bị dư luận trong nước và thế giới lên án

  Trả lờiXóa
 47. Việt Nam là nước phát triển luôn đảm bảo các quyền. nhưng cũng phải dựa trên tinh thần tuân thủ pháp luật

  Trả lờiXóa
 48. Việt Nam vi phạm “tự do báo chí đó là những người cố tình hiểu sai về “tự do báo chí” cũng như thực trạng báo chí Việt Nam tất yếu sẽ là những kẻ lạc điệu và bị dư luận trong nước và thế giới lên án

  Trả lờiXóa
 49. Việt Nam vi phạm “tự do báo chí” đó chỉ là lời xuyên tạc. Việt Nam luôn coi trọng và phát triển tự do báo chí

  Trả lờiXóa
 50. Việt Nam vi phạm “tự do báo chí” là giọng điệu xuyện tạc sai sự thật. Việt Nam luôn coi trọng và phát triển tự do báo chí

  Trả lờiXóa
 51. Bọn kia biết cái j mà nói như thật.Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do báo chí của tất cả mọi người với điều kiện là điều mà báo chí phản ánh phải là sự thật.

  Trả lờiXóa
 52. Phải tuân thủ quy định của pháp luật

  Trả lờiXóa
 53. suốt ngày vi phạm liên quan đến nhân quyền, chả biết đã đem cái gì gọi là nhân quyền cho nhân dân VN chưa mà cứ đi vu cáo VN vi phạm đủ thứ trên đời

  Trả lờiXóa
 54. Việt Nam rất tôn trọng và khuyến khích tự do báo chí không biết thăng nào nói là Việt Nam không có chứ, đúng là ngu còn tỏ ra nguy hiểm.

  Trả lờiXóa
 55. Nước ta luôn tôn trọng quyền tự do báo chí,các quyền cơ bản khác của con người
  Nhưng một số người lại cố tình hiểu sai về “tự do báo chí” ở Việt Nam.Phải trừng trị nghiêm

  Trả lờiXóa
 56. Phải kiên quyết trừng trị những kẻ lợi dụng báo chí để mưa đồ xấu

  Trả lờiXóa
 57. Việc đơn giản nhất mà các bạn đang làm đang bình luận các bài viết trên là tự do ngôn luận rồi còn gì

  Trả lờiXóa
 58. Chỉ những kẻ lợi dụng báo chí để tung tin đồn nhảm nói xấu chính quyền nói xấu đảng mới bị trừng trị mà thôi

  Trả lờiXóa
 59. tự do ngôn luận, tự do báo chí mà trong khuôn khổ pháp luật cho phép thì chẳng có gì là sai cả. Chỉ sợ cái bọn bán nước lợi dụng việc này để tuyên truyền, đặt điều lung tung thôi.

  Trả lờiXóa
 60. Việt Nam rất coi trọng , tôn trọng và khuyến khích tự do báo chí làm gì có chuyện là Việt Nam vi phạm tự do báo chí chứ.

  Trả lờiXóa
 61. lại là luận điệu của những kẻ muốn chia rẽ sự đoàn kết giữa đảng nhà nước và các cơ quan báo chí, báo chí là tai mắt của đảng ta vì thế không có lí do gì để nói như vậy cả!

  Trả lờiXóa
 62. luận điệu đầy vu khống

  Trả lờiXóa
 63. Bọn nó thì có tự do báo chí chắc?? toàn tự do lá cải!!

  Trả lờiXóa
 64. Bọn nó muốn kiếm chuyện đòi biểu tình nữa đây mà

  Trả lờiXóa
 65. Uhm, nói mới nhớ, suốt ngày đòi biểu tình, rảnh thấy sợ!

  Trả lờiXóa
 66. Lại muốn chia rẽ dân với chính quyền

  Trả lờiXóa
 67. vu khống chính quyền để dụ mình đi biểu tình nữa đây mà!

  Trả lờiXóa
 68. vấn đề “tự do báo chí” có quan hệ chặt chẽ với tính giai cấp của báo chí, phải do nhà nước quản lý không để báo chí nói không đúng sự thật gây hoang mang trong dân.

  Trả lờiXóa
 69. Mỗi quốc gia có đặc thù riêng vì vậy quyền tự do báo chí phải phù hợp với các yếu tố khác của kiến trúc thượng tầng ở quốc gia đó. Quyền tự do báo chí ở Việt Nam không thể giống quyền tự do báo chí của Mỹ, Anh hay bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới.

  Trả lờiXóa
 70. Tự do không dành cho những kẻ đặt điều,bịa chuyên để viết báo.Vn hết sức tôn trọng tự do,nếu như đó là tự do chính đáng

  Trả lờiXóa
 71. Tự do nhưng phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật Việt Nam

  Trả lờiXóa
 72. "Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện cho báo chí phát triển. Đến nay toàn quốc đã có 777 cơ quan báo chí với 710 cơ quan báo in (896 ấn phẩm); 67 đài phát thanh, truyền hình, 25 cơ quan báo điện tử, 160 trang tin điện tử của các cơ quan báo chí và trên 4 triệu trang tin điện tử khác của cá nhân, tổ chức" đây là bằng chứng cho sự tự do báo chí ở VN.

  Trả lờiXóa
 73. Việt Nam rất coi trọng , tôn trọng và khuyến khích tự do báo chí làm gì có chuyện là Việt Nam vi phạm tự do báo chí chứ.

  Trả lờiXóa
 74. Việt Nam luôn đảm bảo phát triển tự do báo chí

  Trả lờiXóa
 75. Ở Việt Nam luôn có tự do báo chí! Chúng ta đừng để những kẻ phản động lôi kéo và nghe theo giọng điệu xuyên tạc, bôi nhọ tự do báo chí của ta.

  Trả lờiXóa
 76. Việt Nam luôn tôn trọng tự do ngôn luận, nhưng không có nghĩa là báo chí có quyền đưa những thông tin sai lệch, bịa đặt lên được.

  Trả lờiXóa
 77. cong dan Viet Nam co quyen tu do ngon luan, tu do bao chi. Dieu do da duoc ghi nhan trong Hien phap, ko co dieu gi phai ban cai. Con giong dieu cua cac the luc thu dich thi chung ta nen bo ngoai tai, chap gi chung no!

  Trả lờiXóa
 78. Điều 69, Hiến pháp 1992 nước CHXHCN Việt Nam quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin”; đồng thời Luật báo chí 1999 cũng dành 02 chương (Chương I, Điều 2; Chương II, điều 4, điều 5 ) quy định cụ thể về Quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân.Trong những năm gần đây báo chí nước ta đang rất phát triển cho nên những việc mà vi phạm "tự do báo chí" là hoàn toàn sai trái

  Trả lờiXóa
 79. Việt Nam vi phạm “tự do báo chí” chỉ là câu nói của những thế lực thù địch chống phá nước ta. chúng tìm đủ mọi cách để chống phá nước ta ấy mà, sẽ chẳng ai tin điều đó đâu

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ