Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

Tự do tín ngưỡng tôn giáo – cần nhìn nhận đúng đắn

Tự do tín ngưỡng tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người. Đây là vấn đề đã được pháp luật quốc tế và luật pháp của nhiều quốc gia thừa nhận. Trên phạm vi toàn thế giới, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được ghi nhận ngay từ Hiến chương Liên hợp quốc (1945) và khẳng định trong tất cả các văn kiện nhân quyền như Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền (1948); Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (1966); Tuyên bố của Liên Hợp Quốc về xóa bỏ mọi hình thức không khoan dung và phân biệt đối xử dựa trên cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng (1981)…

Trong Hiến chương Liên hợp quốc, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được ghi nhận ngay từ điều 1.3 về những mục đích mà Liên hợp quốc theo đuổi. Theo đó, Liên hợp quốc quy định: “Thực hiện sự hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế – kinh tế, xã hội, văn hóa, nhân đạo và khuyến khích phát triển sự tôn trọng các quyền và tự do cơ bản cho tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, nam, nữ, ngôn ngữ hoặc tôn giáo”.

Tiếp đó, trong Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền (1948) có viết: “Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, nhận thức và tôn giáo. Quyền này bao gồm quyền tự do thay đổi tín ngưỡng hoặc tôn giáo của mình và tự do hoặc một mình hoặc trong cộng đồng với những người khác, tại nơi công cộng hoặc riêng tư, thể hiện tín ngưỡng hay tôn giáo của mình bằng cách truyền giảng, thực hành, thờ phụng và tuân thủ các nghi lễ”. Và tinh thần này tiếp tục được khẳng định lại tại Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966[1].

Cụ thể hóa hơn các quy định trên, trong Tuyên bố về xóa bỏ mọi hình thức không khoan dung và phân biệt đối xử dựa trên cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, Liên hợp quốc đã nêu những vấn đề hết sức chi tiết về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo như mỗi người đều có quyền tự do theo hoặc không theo tôn giáo, tự do biểu đạt tín ngưỡng, tôn giáo như thờ cúng, tụ họp; được thành lập và duy trì các cơ sở nhân đạo, từ thiện; được phát hành và phổ biến các ấn phẩm liên quan đến tôn giáo, được thuyết giáo; được đào tạo, bổ nhiệm, bầu hay chỉ định các chức sắc… Tuyên bố cũng nhấn mạnh: “Các quyền và tự do được nêu trong Tuyên bố này cần được thể chế hóa trong luật pháp quốc gia theo một phương thức mà mọi người có thể thực hiện được các quyền và tự do đó trong thực tiễn”.

Xuyên suốt những văn bản này có thể thấy tinh thần của cộng đồng quốc tế là hết sức tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Tuy nhiên, đi kèm với việc thừa nhận quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, một vấn đề hết sức quan trọng cũng được các quốc gia đặc biệt quan tâm đó là liệu quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo có phải là một quyền tuyệt đối?

Đối với vấn đề này luật pháp quốc tế cũng quy định rõ, giống như một số quyền con người khác, tự do tín ngưỡng tôn giáo không phải là quyền tuyệt đối. Nghĩa là, trong khi thực hiện quyền, công dân vẫn phải chịu những hạn chế nhất định bởi các quy định của pháp luật. Việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo không được vi phạm pháp luật và làm tổn hại đến lợi ích công cộng, các quyền và tự do cơ bản của những người khác. Điều này đã được khẳng định trong Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền (1948): “Mỗi người đều có những nghĩa vụ đối với cộng đồng mà trong đó nhân cách của bản thân có thể phát triển tự do và đầy đủ; mọi người trong khi hưởng thụ các quyền và tự do cá nhân, phải chịu những hạn chế do luật định, nhằm đảm bảo các quyền và tự do của người khác và phù hợp với những đòi hỏi chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và sự phồn vinh chung trong một xã hội dân chủ”.

Chi tiết hơn, chính ngay trong Điều 18 Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, bên cạnh việc khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, cộng đồng quốc tế cũng nhấn mạnh rằng: “Quyền tự do bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng có thể bị giới hạn bởi những quy định của pháp luật khi những giới hạn này là cần thiết cho việc bảo vệ an toàn, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của công chúng hoặc những quyền tự do cơ bản của những người khác.” Và tại Điều 29, tinh thần này tiếp tục được khẳng định lại một lần nữa: “Tự do tín ngưỡng và tôn giáo cũng không phải là tuyệt đối, các nhà nước có thể hạn chế các tự do này nếu đó là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự xã hội, sức khỏe đạo đức của cộng đồng, hoặc bảo vệ lợi ích của người khác khỏi bị xâm hại.”

Như vậy, theo quan điểm của cộng đồng quốc tế vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo bao giờ cũng có tính hai mặt. Thứ nhất đây là một trong những quyền cơ bản của con người và luôn được pháp luật bảo hộ. Thứ hai, khi thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo phải luôn tuân thủ các quy định khác của pháp luật. Bất kỳ hoạt động tôn giáo nào cũng phải đảm bảo tính hai mặt đó.

Tuy nhiên thực tiễn tình hình tại Việt nam thời gian qua cho thấy, có nhiều người đã lợi dụng danh nghĩa “tự do tôn giáo” để tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật, thậm chí là chống chính quyền như tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật, phục hồi các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp, xây dựng cơ sở thờ tự trái phép… Nguy hiểm hơn, họ còn kích động quần chúng giáo dân “tuyệt thực, tự thiêu”, tụ tập đông người gây sức ép, ngang nhiên chiếm dụng một số khu vực đất đai trái phép, bất chấp sự ngăn cản của chính quyền, gây rối trật tự công cộng, phá hoại tài sản của tập thể, công dân, chống người thi hành công vụ, phá hoại trụ sở chính quyền…

Như vậy xét dưới góc độ luật pháp quốc tế, những người này đã không hiểu hoặc cố tình không hiểu những tinh thần chung nhất về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo đã được cả cộng đồng quốc tế thừa nhận. Người Việt thường có câu: “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”. Đã không biết tốt nhất là đừng nên “nhai đi nhai lại” mấy luận điệu kiểu: “Việt Nam đàn áp tôn giáo, vi phạm nhân quyền”

Người viễn xứ 


[1] Điều 18: Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo. Quyền tự do này bao gồm quyền tự do có hoặc theo một tôn giáo hoặc tín ngưỡng do mình lựa chọn, tự do bày tỏ tín ngưỡng hoặc tôn giáo một mình hoặc trong tập thể với nhiều người khác, một cách công khai hoặc thầm kín, dưới hình thức thờ cúng, cầu nguyện, thực hành và giảng đạo. Không một ai bị ép buộc làm những điều tổn hại đến quyền tự do lựa chọn một tôn giáo hoặc tín ngưỡng.

FACEBOOK COMMENTS

142 nhận xét:

 1. Tín ngưỡng tôn giáo là tự do của mỗi người nước Việt Nam không hề cấm điều đó mà, do đó không ai có quyền làm hại đến quyền đó cả.

  Trả lờiXóa
 2. nhưng quyền tự do cũng phải tuân thủ đúng phát luật không được lợi dụng để chống đối nhà nước!!

  Trả lờiXóa
 3. tự do tôn giáo là rất đúng.mỗi người có quyền tự do tôn giáo của mình.nhưng cái quyền đó phải tuân theo pháp luật,không dc đi quá mức để người khác lợi dụng niềm tim đó

  Trả lờiXóa
 4. tự do tín ngưỡng tôn giáo nhưng trong khuôn khổ nhà nước chứ không phải thích làm gì thì làm

  Trả lờiXóa
 5. Tín ngưỡng tôn giáo là tự do của mỗi người nước Việt Nam không hề cấm điều đó mà, do đó không ai có quyền làm hại đến quyền đó cả

  Trả lờiXóa
 6. Cái luận điệu cũ rích này chẳng qua là được các đối tượng thổi phồng, xuyên tạc, ra thôi. Chứ có tín ngưỡng tôn giáo ở VN hay không cứ nhìn vào thực tế là đủ hiểu

  Trả lờiXóa
 7. Tín ngưỡng tôn giáo là tự do của mỗi người nước Việt Nam .

  Trả lờiXóa
 8. haizzzzzzzz, thời buổi lên ngôi của tôn giáo đây mà!! h chuyển sang nghề thầy cúng đc đấy!!hehe

  Trả lờiXóa
 9. ặc, vậy cũng nói!! bó tay đứa này

  Trả lờiXóa
 10. nói vậy thì có gì sai chứ?? vô duyên quá

  Trả lờiXóa
 11. sai rành rành ra còn nói nhăng cuội!

  Trả lờiXóa
 12. thôi, tui bó tay ông, đồ điên dở hơi!

  Trả lờiXóa
 13. Việt Nam là một nước tự do về tín ngưỡng và tôn giáo, nhưng tín đồ tôn giáo rất dễ bị lôi kéo, dụ dỗ!!

  Trả lờiXóa
 14. Tôn giáo VN ngày càng bị lợi dụng, biến tướng đi rất nhiều, không còn như trước

  Trả lờiXóa
 15. quả thật như thế, kinh tế can thiệp quá sâu vào tôn giáo!

  Trả lờiXóa
 16. cũng không tránh được mà, thời buổi kinh tế thị trường, mọi thứ đều bị chi phối bởi tiền

  Trả lờiXóa
 17. biết quái gì mà nói, thấy người khác nói cũng hùa theo

  Trả lờiXóa
 18. bạn ăn nói cho cẩn thận! phải tôn trọng người khác chứ?

  Trả lờiXóa
 19. hoạt động tôn giáo cũng là 1 quyền của con người đc nhà nước ta công nhận nhưng mỗi hanh động cần phải theo đúng luật pháp của việt nam đề ra ko đc lợi dụng vấn đề tôn giáo để làm trái với pháp luật và gây thiệt hại cho nhà nước ta

  Trả lờiXóa
 20. theo quy định của pháp luật Việt Nam vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo đều có tính hai mặt. Thứ nhất đây là một trong những quyền cơ bản của con người và luôn được pháp luật bảo hộ. Thứ hai, khi thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo phải luôn tuân thủ các quy định khác của pháp luật. Bất kỳ hoạt động tôn giáo nào cũng phải đảm bảo tính hai mặt đó.

  Trả lờiXóa
 21. đó là điều tất nhiên. nhưng phải nhìn nhận một cách thiết thực không để cho bọn có ý đồ đen tối có cơ hội lợi dụng điều đó

  Trả lờiXóa
 22. Tự do tín ngưỡng tôn giáo – cần nhìn nhận đúng đắn. không để cho bọn tội phạm có cơ hội lợi dụng điều đó

  Trả lờiXóa
 23. Tự do tín ngưỡng tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người. Đây là vấn đề đã được pháp luật quốc tế và luật pháp của nhiều quốc gia thừa nhận.

  Trả lờiXóa
 24. Việt Nam luôn coi trọng tự do tín ngưỡng. nhưng hãy cẩn thận với bọn lợi dụng tự do tín ngưỡng để thực hiện ý đồ xấu

  Trả lờiXóa
 25. Đối với vấn đề này luật pháp quốc tế cũng quy định rõ, giống như một số quyền con người khác, tự do tín ngưỡng tôn giáo không phải là quyền tuyệt đối. Nghĩa là, trong khi thực hiện quyền, công dân vẫn phải chịu những hạn chế nhất định bởi các quy định của pháp luật

  Trả lờiXóa
 26. Tự do tín ngưỡng tôn giáo – cần nhìn nhận đúng đắn. không có cái nhìn sai lệch để cho bọn phản động có thể lợi dụng làm hại tổ quốc

  Trả lờiXóa
 27. mọi quốc gia đều có tự do tín ngưỡng xong Tự do tín ngưỡng tôn giáo – cần nhìn nhận đúng đắn

  Trả lờiXóa
 28. Tự do tín ngưỡng tôn giáo – cần nhìn nhận đúng đắn không để cho các loại tội phạm lợi dụng thực hiện âm mưu của bọn chúng

  Trả lờiXóa
 29. Tự do tín ngưỡng tôn giáo – cần nhìn nhận đúng đắn. không để cho chúng thực hiện ý đồ, âm mưu làm hại đất nước

  Trả lờiXóa
 30. Bọn phản động thường hay sử dụng tín ngưỡng mà tuyên truyền đạo luật vô căn cứ xuyên tạc nhằm gây kích động cho tín đồ !! những trường hợp đó cân phải được ngăn chặn thì chúng lại bảo đàn áp !! Đúng là luận điệu của bọn phản động !

  Trả lờiXóa
 31. Tự do tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam luôn chú trọng và phát triển– cần nhìn nhận đúng đắn không để cho bọn tội phạm có cơ hội lợi dụng

  Trả lờiXóa
 32. Bây giờ bọn phản động rất hay lợi dụng tự do tín ngưỡng để tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc nhằm chống nhà nước !! Chúng ta một mặt vẫn cho người dân được tự do tín ngưỡng nhưng mặt khác phải răn đe ngăn chặn những kẻ nào có mưu đồ lợi dụng tự do tín ngưỡng mà chống phá nhà nước !!!

  Trả lờiXóa
 33. Ngớ ngẩn thật. luật pháp Việt nam đã quy định rõ quyề tự do tín ngưỡng và tôn giáo của công dân đó thôi. Chúng ta đừng để bọn phản động khích bác dụ dỗ!

  Trả lờiXóa
 34. tự do tôn giáo tín ngưỡng là quyền của con người cần được pháp luật bảo hộ, nhưng mặt khác mọi hành động tự do tín ngưỡng tôn giáo đó đều phải tuân thủ pháp luật. những hành vi như kích động lôi kéo tuyên truyền lợi dụng tự do tín ngưỡng như tuyệt thực tự thiêu,...đều phải bị trừng trị nghiêm khắc!

  Trả lờiXóa
 35. Tự do tín ngưỡng tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người.Việt Nam tôn trọng quyền đó.

  Trả lờiXóa
 36. Thực hiện sống tốt đời đẹp đạo

  Trả lờiXóa
 37. Đã không biết tốt nhất là đừng nên “nhai đi nhai lại” mấy luận điệu kiểu: “Việt Nam đàn áp tôn giáo, vi phạm nhân quyền”

  Trả lờiXóa
 38. tự do tín ngưỡng tôn giáo là quyền tự do của mỗi con người nhưng ko dc lợi dụng quyền tự do đó để có những hành động sai trái nhằm chống đối chính quền và nhà nc

  Trả lờiXóa
 39. chúng hết sức lợi dụng nhằm chống phá đảng và nhà nước ta. bọn này cần nghiêm trị

  Trả lờiXóa
 40. Không một ai bị ép buộc làm những điều tổn hại đến quyền tự do lựa chọn một tôn giáo hoặc tín ngưỡng.

  Trả lờiXóa
 41. tự do tín ngưỡng nhưng được phép làm các việc trong khuôn khổ của pháp luật

  Trả lờiXóa
 42. Ở VN có 72% dân số theo tôn giáo. tôn giáo để lại nhiều di sản văn hóa và tinh thần cho con người.

  Trả lờiXóa
 43. các bạn hết sức chú ý nhé các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chống phá nhà nước ta. thế nên khi theo 1 đạo nào đó thì đừng nên quá mê muội mà hãy tỉnh táo phân tích mọi việc cho đúng đắn.

  Trả lờiXóa
 44. mình hay lên đình chùa cúng bái với gia đình. liệu như thế có phải là theo đạo ko nhi?

  Trả lờiXóa
 45. bạn Hoai Linh thân mến! như bạn chỉ được coi là tín ngưỡng thôi. theo đạo phật là phải đi tu cer!

  Trả lờiXóa
 46. hãy cẩn trọng với các hàng ngũ chức sắc họ sẽ sử dụng thần quyền để khống chế ép buộc bạn làm theo điều họ muốn.

  Trả lờiXóa
 47. số lượng người theo tôn giáo rất đông đảo. điểu khiển được hộ thì quả thực sẽ có 1 sức mạnh to lớn.

  Trả lờiXóa
 48. khi xã hội ngày càng phát triển thì quyền con người càng được đề cao. tôn giáo sẽ ngày càng trở thành một thứ vũ khí hữu ích cho kẻ thù chống phá chính quyền ta. phải đưa ra thật nhiều chính sách hợp lý để đất nước ta mãi mãi sống trong hòa bình.

  Trả lờiXóa
 49. khi xã hội ngày càng phát triển thì quyền con người càng được đề cao. tôn giáo sẽ ngày càng trở thành một thứ vũ khí hữu ích cho kẻ thù chống phá chính quyền ta. phải đưa ra thật nhiều chính sách hợp lý để đất nước ta mãi mãi sống trong hòa bình.

  Trả lờiXóa
 50. tất cả tôn giáo đếu sống hòa thuận với nhau va tuân theo pháp luật của nhà nước thì đất nước ta sẽ mãi mãi hòa bình.

  Trả lờiXóa
 51. mình theo đạo nhưng không bao giờ làm điều gì trái pháp luật.

  Trả lờiXóa
 52. bạn thu pham ngoan lám. về truyền bá cho mọi người cùng thục hiện theo nhé.

  Trả lờiXóa
 53. Việt Nam tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân. Người dân có quyền theo hoặc không theo bất cứ một tôn giáo nào.

  Trả lờiXóa
 54. sẽ thật buôn khi chứng kiến cảnh dân ta phá Đảng ta. Hãy tuân thủ háp luật nhé mọi người! chúng ta mang trong mình dòng máu VN mà!

  Trả lờiXóa
 55. chúc cả nhà có 1 giấc nhủ thật ngon để đón chào 1 ngày chủ nhật tuyệt vời!

  Trả lờiXóa
 56. học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM nhé các bạn!

  Trả lờiXóa
 57. hahaha mình chẳng theo đạo nào! theo Đảng và nhà nước thôi! ai theo mình nào!

  Trả lờiXóa
 58. Tự do thì được nhưng mà đừng có lấy nó làm cớ để mà gây chiến

  Trả lờiXóa
 59. Tín ngưỡng cũng có nhiều cái hay của nó!

  Trả lờiXóa
 60. cái luận điệu "VN đàn áp tôn giáo" hình như hơi quá thì phải!! lộ ngay bộ mặt giả dối mà

  Trả lờiXóa
 61. phải thừa nhận là tôn giáo rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng!

  Trả lờiXóa
 62. có thể xem tôn giáo như một cô gái đồng cảm với mọi nỗi khổ nhưng lại quá nhẹ dạ!

  Trả lờiXóa
 63. cuộc sống ở VN thực sự rất tốt mà!!

  Trả lờiXóa
 64. Cần phải có tự do tín ngưỡng tôn giáo đúng cách không để kẻ xấu lợi dụng.

  Trả lờiXóa
 65. Các thế lực thù địch lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo để gây rối mất đoàn kết dân tộc

  Trả lờiXóa
 66. quyền cơ bản thì không thể phủ nhận được

  Trả lờiXóa
 67. Tự do tín ngưỡng tôn giáo phải không ảnh hưởng đến các quyền cơ bản khác của con người.

  Trả lờiXóa
 68. Tự do tín ngưỡng tôn giáo phải trong phạm vi quy định của pháp luật có nghĩa là nó không ảnh hưởng đến các quyền cơ bản khác của con người

  Trả lờiXóa
 69. Tôi cho rằng tôn giáo ở nước nào cũng vậy, nó luôn là vấn đề nhạy cảm dễ bị các phần tử phản động lợi dụng để chống phá nhà nước. Vì vậy cần nhận định rõ thế nào là tự do tín ngưỡng tôn giáo để không bị mắc lừa

  Trả lờiXóa
 70. Đây chính là một trong những vấn đề để bọn phản động lợi dụng để chống phá nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 71. Tự do tín ngưỡng là nhu cầu của mọi người nhưng bọn phản động luôn luôn lấy đây làm một trong những phương tiện để giúp chúng chống phá nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 72. Cần có những chính sách và cả pháp luật về vấn đề tự do tín ngưỡng.

  Trả lờiXóa
 73. Việt Nam luôn coi trọng tín ngưỡng tự do tôn giáo mà, chẳng qua là họ làm không đúng pháp luật nên bị trừng trị thôi

  Trả lờiXóa
 74. tự do tín ngưỡng trong khuôn khổ của pháp luật! tránh bị tôn giáo lạm dụng làm những việc trái pháp luật

  Trả lờiXóa
 75. pháp luật không cấm người dân theo đạo. mà chỉ cấm nhũng việc làm trái pháp luật

  Trả lờiXóa
 76. Đối với vấn đề này luật pháp quốc tế cũng quy định rõ, giống như một số quyền con người khác, tự do tín ngưỡng tôn giáo không phải là quyền tuyệt đối. Nghĩa là, trong khi thực hiện quyền, công dân vẫn phải chịu những hạn chế nhất định bởi các quy định của pháp luật

  Trả lờiXóa
 77. minh không theo đạo nào hết!

  Trả lờiXóa
 78. đạo là thứ thỏa mãn tinh thần của con người mà thôi! đừng để nó điều khuyển bạn

  Trả lờiXóa
 79. ôi trời! tôn giáo j chứ toàn lợi dụng để làm giàu hoặc có những mưu đồ bất chính!

  Trả lờiXóa
 80. đúng thế! sư thi toàn sh! cha sứ thì toàn bán nước!

  Trả lờiXóa
 81. haha trai xóm chùa hẳn nào am hiểu thế! cũng có ước mơ sh ah! đi tu thôi

  Trả lờiXóa
 82. vấn đề nóng bỏng! ĐẢNG ta lại vất vả với bọn phản động lợi dụng tg rùi

  Trả lờiXóa
 83. Khi thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo phải luôn tuân thủ các quy định khác của pháp luật. Bất kỳ hoạt động tôn giáo nào cũng phải đảm bảo tính hai mặt đó.

  Trả lờiXóa
 84. Những hành vi như kích động lôi kéo tuyên truyền lợi dụng tự do tín ngưỡng như tuyệt thực tự thiêu,...đều phải bị trừng trị nghiêm khắc!

  Trả lờiXóa
 85. Tự do tín ngưỡng tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người. Đây là vấn đề đã được pháp luật quốc tế và luật pháp của nhiều quốc gia thừa nhận nhưng không vì thế mà được lợi dụng tự do tín ngưỡng để đi ngược lại lợi ích của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 86. nhiều người đã lợi dụng danh nghĩa “tự do tôn giáo” để tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật, thậm chí là chống chính quyền như tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật, phục hồi các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp, xây dựng cơ sở thờ tự trái phép. cần có biện pháp ngăn chặn kịp thời không để các hành vi trên tiếp tục xảy ra.

  Trả lờiXóa
 87. tự do tín ngưỡng tôn giáo không phải là quyền tuyệt đối. Nghĩa là, trong khi thực hiện quyền, công dân vẫn phải chịu những hạn chế nhất định bởi các quy định của pháp luật

  Trả lờiXóa
 88. Phải nhìn nhận một vấn đề theo nhiều mặt

  Trả lờiXóa
 89. Nhiều bọn ếch ngồi đáy giếng, không chấp làm gì, cứ để họ rêu rao, chính nghĩa luôn thắng

  Trả lờiXóa
 90. "Quyền tự do bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng có thể bị giới hạn bởi những quy định của pháp luật khi những giới hạn này là cần thiết cho việc bảo vệ an toàn, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của công chúng hoặc những quyền tự do cơ bản của những người khác" - quá rõ ràng, không bao giờ có chuyện tự do tín ngưỡ một cách vô tội vạ trên bất cứ quốc gia nào trên thế giới

  Trả lờiXóa
 91. Tự do tín ngưỡng tôn giáo là một trong các phần mà các thế lực thù địch lợi dụng, không để cho chúng có thể làm càn được.

  Trả lờiXóa
 92. Lĩnh vực tôn giáo tín ngưỡng là điều mà các thế lực thù địch luôn lợi dụng để chống phá nước ta, chúng luôn dùng luận điệu xuyên tạc để nói xấu chủ trương của đảng và nhà nước về tôn giáo tín ngưỡng

  Trả lờiXóa
 93. Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, nhận thức và tôn giáo. Quyền này bao gồm quyền tự do thay đổi tín ngưỡng hoặc tôn giáo của mình và tự do hoặc một mình hoặc trong cộng đồng với những người khác, tại nơi công cộng hoặc riêng tư, thể hiện tín ngưỡng hay tôn giáo của mình bằng cách truyền giảng, thực hành, thờ phụng và tuân thủ các nghi lễ.

  Trả lờiXóa
 94. các quyền tự do được nêu trong Tuyên bố này cần được thể chế hóa trong luật pháp quốc gia theo một phương thức mà mọi người có thể thực hiện được các quyền và tự do đó trong thực tiễn

  Trả lờiXóa
 95. Không một ai bị ép buộc làm những điều tổn hại đến quyền tự do lựa chọn một tôn giáo hoặc tín ngưỡng vì thế phải tôn trọng và thực hiện đúng pháp luật quy định.

  Trả lờiXóa
 96. Quyền tự do bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng có thể bị giới hạn bởi những quy định của pháp luật khi những giới hạn này là cần thiết cho việc bảo vệ an toàn, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của công chúng hoặc những quyền tự do cơ bản của những người khác

  Trả lờiXóa
 97. Tự do tín ngưỡng tôn giáo luôn là vấn đề mà bọn phản động lợi dụng để chống lại nhà nước , cần phải cẩn thận.

  Trả lờiXóa
 98. mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng miễn là không vi phạm pháp luật.

  Trả lờiXóa
 99. mỗi người đều có quyền tự do theo hoặc không theo tôn giáo, tự do biểu đạt tín ngưỡng, tôn giáo như thờ cúng, tụ họp; được thành lập và duy trì các cơ sở nhân đạo, từ thiện; được phát hành và phổ biến các ấn phẩm liên quan đến tôn giáo, được thuyết giáo; được đào tạo, bổ nhiệm, bầu hay chỉ định các chức sắc

  Trả lờiXóa
 100. tự do tôn giáo là rất đúng.mỗi người có quyền tự do tôn giáo của mình.nhưng cái quyền đó phải tuân theo pháp luật,không dc đi quá mức để người khác lợi dụng niềm tim đó

  Trả lờiXóa
 101. ác quyền tự do được nêu trong Tuyên bố này cần được thể chế hóa trong luật pháp quốc gia theo một phương thức mà mọi người có thể thực hiện được các quyền và tự do đó trong thực tiễn

  Trả lờiXóa
 102. Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, nhận thức và tôn giáo. Quyền này bao gồm quyền tự do thay đổi tín ngưỡng hoặc tôn giáo của mình và tự do hoặc một mình hoặc trong cộng đồng với những người khác, tại nơi công cộng hoặc riêng tư, thể hiện tín ngưỡng hay tôn giáo của mình bằng cách truyền giảng, thực hành, thờ phụng và tuân thủ các nghi lễ.

  Trả lờiXóa
 103. tự do tín ngưỡng tôn giáo không phải là quyền tuyệt đối. Nghĩa là, trong khi thực hiện quyền, công dân vẫn phải chịu những hạn chế nhất định bởi các quy định của pháp luật

  Trả lờiXóa
 104. hoạt động tôn giáo cũng là 1 quyền của con người đc nhà nước ta công nhận nhưng mỗi hanh động cần phải theo đúng luật pháp của việt nam đề ra ko đc lợi dụng vấn đề tôn giáo để làm trái với pháp luật và gây thiệt hại cho nhà nước ta

  Trả lờiXóa
 105. Quyền tự do bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng có thể bị giới hạn bởi những quy định của pháp luật khi những giới hạn này là cần thiết cho việc bảo vệ an toàn, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của công chúng hoặc những quyền tự do cơ bản của những người khác" - quá rõ ràng, không bao giờ có chuyện tự do tín ngưỡ một cách vô tội vạ trên bất cứ quốc gia nào trên thế giới

  Trả lờiXóa
 106. Tự do tín ngưỡng tôn giáo – cần nhìn nhận đúng đắn. không để cho chúng thực hiện ý đồ, âm mưu làm hại đất nước

  Trả lờiXóa
 107. tự do tín ngưỡng là đúng,còn tự do tôn giáo phai dựa trên những qui định của pháp luật

  Trả lờiXóa
 108. Cụ thể hóa hơn các quy định trên, trong Tuyên bố về xóa bỏ mọi hình thức không khoan dung và phân biệt đối xử dựa trên cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, Liên hợp quốc đã nêu những vấn đề hết sức chi tiết về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo như mỗi người đều có quyền tự do theo hoặc không theo tôn giáo, tự do biểu đạt tín ngưỡng, tôn giáo như thờ cúng, tụ họp; được thành lập và duy trì các cơ sở nhân đạo, từ thiện; được phát hành và phổ biến các ấn phẩm liên quan đến tôn giáo, được thuyết giáo; được đào tạo, bổ nhiệm, bầu hay chỉ định các chức sắc… Tuyên bố cũng nhấn mạnh: “Các quyền và tự do được nêu trong Tuyên bố này cần được thể chế hóa trong luật pháp quốc gia theo một phương thức mà mọi người có thể thực hiện được các quyền và tự do đó trong thực tiễn”.

  Trả lờiXóa
 109. Cần phải có cái nhìn đúng đắn về tôn giáo mới có quyền lợi được tư do chứ

  Trả lờiXóa
 110. đã 37 năm kể từ ngày giành độc lập dân tộc . Mỹ và các thế lực phản động lưu vong vẫn ảo tưởng sẽ lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. một trong những vấn đề được lợi dụng nhiều nhất để chống phá Đảng và Nhà nước ta là vấn đề tôn giáo. đây là vấn đề hết sức phức tạp và để giải quyết nó là vấn đề lâu dài cần có chiến lược và kế hoạch đường dài. hi vọng dân tộc Việt Nam không kể dân tộc tôn giáo hãy đoàn kết lại xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình ổn định phát triển bền vững.

  Trả lờiXóa
 111. Tự do tín ngưỡng là một trong các quyền của công dân Việt Nam, và đây cũng là một vấn đề mà nhiều đối tượng bên ngoài lợi dụng..

  Trả lờiXóa
 112. lại nói về tự do tín ngưỡng một vấn đề nhạy cảm. Đảng và nhà nước ta có rất nhiều các biện pháp để có thể đưa vấn đề này theo hướng tích cực đảm bảo lợi ích cho đồng bào tuy vậy vẫn còn những tồn tại những tiêu cực xảy ra làm vấn để thêm phức tạp, rất cần sự đồng thuận từ nhiều phía.

  Trả lờiXóa
 113. tự do tín ngưỡng luôn là cơ sở để Mỹ và các thế lực phản động trong và ngoài nước lợi dụng chống phá ta. ngay từ bây giờ chúng ta cần phải xây dựng và hoàn chỉnh pháp luật tạo hành lang pháp lý đảm bảo vấn đề tín ngưỡng được ổn định.

  Trả lờiXóa
 114. Nếu cứ hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên cở sở tôn trọng pháp luật, tôn trọng cộng đồng thì chẳng có luật pháp hay cơ quan nào động đến. Cứ thử nhìn những vụ bạo động vì tôn giáo mà xem. Nếu để cho những "tín đồ" đó tự do thì cộng đồng sẽ thế nào

  Trả lờiXóa
 115. Cái luận điệu cũ rích này chẳng qua là được các đối tượng thổi phồng, xuyên tạc, ra thôi. Chứ có tín ngưỡng tôn giáo ở VN hay không cứ nhìn vào thực tế là đủ hiểu

  Trả lờiXóa
 116. các quyền tự do được nêu trong Tuyên bố này cần được thể chế hóa trong luật pháp quốc gia theo một phương thức mà mọi người có thể thực hiện được các quyền và tự do đó trong thực tiễn

  Trả lờiXóa
 117. tự do tín ngưỡng là đúng,còn tự do tôn giáo phai dựa trên những qui định của pháp luật, moi nguoi hay song va lam viec theo phap luat

  Trả lờiXóa
 118. điều đó là đúng đắn nếu không sẽ bị bọn thù địch lợi dụng gây hậu quả không tốt

  Trả lờiXóa
 119. cần nhìn nhận một cách đúng đắn không để cho chúng có cơ hội lợi dụng điểm này

  Trả lờiXóa
 120. cần nhìn nhận một cách đúng đắn không có cái nhìn sai lệch không sẽ bị lợi dụng

  Trả lờiXóa
 121. Tự do tín ngưỡng tôn giáo – cần nhìn nhận đúng đắn không để bị lợi dụng

  Trả lờiXóa
 122. đó là vần đề quan trọng trong thời hiện nay cần phải cẩn thận và thận trọng

  Trả lờiXóa
 123. Tự do tín ngưỡng tôn giáo – cần nhìn nhận đúng đắN không thể để chúng lợi dụng

  Trả lờiXóa
 124. Tự do tín ngưỡng tôn giáo – cần nhìn nhận đúng đắn dể không bị lợi dụng

  Trả lờiXóa
 125. Tự do tín ngưỡng tôn giáo – cần nhìn nhận đúng đắn để không có cái nhìn mù quáng

  Trả lờiXóa
 126. mỗi người chúng ta cần phải biết Tự do tín ngưỡng tôn giáo – cần nhìn nhận đúng đắn

  Trả lờiXóa
 127. Tự do tín ngưỡng tôn giáo – cần nhìn nhận đúng đắn không thể để chúng có cơ hội lợi dụng điều này

  Trả lờiXóa
 128. Tín ngưỡng tôn giáo là tự do của mỗi người nước Việt Nam không hề cấm điều đó mà, do đó không ai có quyền làm hại đến quyền đó cả

  Trả lờiXóa
 129. tự do tín ngưỡng liên quan đến cả quyền dân chủ nên luôn bị kẻ địch lợi dụng

  Trả lờiXóa
 130. tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam từ trước đến nay luôn được Đảng & Nhà nước quan tâm, mỗi công dân đều có quyền tự do lựa chọn tôn giáo hoặc không theo tôn giáo.
  Cái gọi là "vi phạm nhân quyền", "đàn áp tôn giáo" mà các thông tin ngoài luồng đưa ra thực chất là xuyên tạc một cách trắng trợn !

  Trả lờiXóa
 131. viet nam luon co tu do ton giao ma!

  Trả lờiXóa
 132. viet nam luon co tu do ton gjao ma

  Trả lờiXóa
 133. tôn giáo thật là phức tạp!cứ tin tưởng vào những gì đâu đâu.Như TRUNG Đông ấy,vì thần vì thánh gì đó mà suốt ngày ôm bom đi giết người.nhưng tôn giáo không xấu,chỉ có những kẻ lợi dụng tôn giá vào việc xấu thôi!

  Trả lờiXóa
 134. Mọi công dân Việt Nam đều có quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng .Nhưng tự do phải trong khuôn khổ pháp luật không để cho các thế lực thù đich lợi dụng .Pháp luật việt nam sẽ trừng trị nghiêm những kẻ lợi dụng tôn giáo để chống phá sự nghiệp xây dựng xã hộ chủ nghĩa ở nước ta.

  Trả lờiXóa
 135. Tự do tín ngưỡng tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người. Đây là vấn đề đã được pháp luật quốc tế và luật pháp của nhiều quốc gia thừa nhận.

  Trả lờiXóa
 136. Cuộc sống không có gì có thể là hoàn toàn được, tôn giáo cũng vậy… trong chính các tín ngưỡng tôn giáo cũng có các giới luật quy định các điều cấm kị kia mà. Tự do tín ngưỡng tự do tôn giáo hiểu theo định nghĩa của các nhà “dân chủ”phương tây là được tự do bày tỏ tôn giáo của mình không bị bó buộc trong một khuôn khổ nào cả, vậy chẳng phải đã loạn lại càng loạn hay sao. Không có sự quản lý đồng nghĩa với việc “con gà tức nhau tiếng gáy”, thì có thể Việt Nam từ “điểm nóng” về dâ chủ nhân quyền chuyển thành điểm nóng về xung đột tôn giáo

  Trả lờiXóa
 137. tự do tín ngưỡng tôn giáo cũng cần phải tuân thủ đúng hiến pháp và pháp luật. Chứ ko thể để nó vi phạm pháp luật được

  Trả lờiXóa
 138. Tôi thấy các tôn giáo ở Việt Nam đang hoạt động rất tốt đấy chứ. Không phải đâu xa, làng bên nguyên là một làng theo Thiên Chúa, chính quyền xã, thôn rất tạo điều kiện cho họ sinh hoạt tôn giáo theo thủ tục lễ nghi, họ cũng tham gia các hoạt động đoàn thể địa phương một cách bình thường, có sao đâu nhỉ mà các bố cứ loạn lên rằng ko có tự do tôn giáo này kia. Phải chăng, "tự do" là phải theo ý các ông, muốn gì được nấy, thích đủ thứ, thích là phải có.và đừng bao giờ lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo mà thực hiện các hành động chống phá thực hiện các hình thức tuyên truyền chống phá

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ