Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012

Hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước Việt Nam.


Trong giai đoạn hiện nay, trong khi Việt Nam đang thực hiện mở cửa, hợp tác quốc tế để phát triển đất  nước thì các thế lực chống đối Việt Nam  vẫn không ngừng thực hiện các hoạt động chống phá cách mạng nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trong đó, hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền tuyên truyền chống phá là một hoạt động đang được chúng thực hiện tích cực.

Hiện nay, các thế lực thù địch với Đảng và Nhà nước Việt Nam đang tiến hành nhiều hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau để vu cáo Việt Nam vi pham dân chủ, nhân quyền. Chúng vận động chính giới các nước, một số tổ chức quốc tế gây sức ép với Việt Nam về vấn đề dân chủ nhân quyền để can thiệp vào lộ trình cải pháp luật và hội nhập quốc tế của Việt Nam nhằm xóa bỏ điều 4 hiến pháp 1992 và hướng lái thể chế chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam hướng có lợi cho chúng. Các thế lực thù địch bên ngoài luôn tìm cách câu kết với những đối tượng cơ hội chính trị trong nước như : Lê Thị Công Nhân, Trần Anh Kim, Trần Huynh Duy Thức,Vi Đức Hồi….để những đối tượng này thu thập những tài liệu, chứng cứ mà chúng cho rằng đó là bằng chứng khẳng định Nhà nước Việt Nam vi phạm tự do, dân chủ, nhân quyền. Từ đó, chúng tuyên truyền nhằm vu cáo Việt Nam không tôn trọng dân chủ, nhân quyền.

Nhưng cho dù các thế lực thù địch có sử dụng luận điệu gì để vu cáo Nhà nước Việt Nam vi pham dân chủ , nhân quyền đi nữa thì ý đố đó cũng khó có thể thành công. Bởi lẽ Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán trong việc đảm bảo tôn trọng đầy đủ các quyền con người, trong hiến pháp 1992 của Việt Nam quy định mọi công dân có quyền bình đẳng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bình đẳng trước pháp luật, quyền tự do tín ngưỡng, tự ngôn luận, tự do đi lại…. trong khuân khổ pháp luật cho phép, không phân biệt giới tính, sắc tộc, tôn giáo. Trên cơ cở hiến pháp, cụ thể hóa các quyền này trong mọi chính sách của Việt Nam luôn lấy con người làm trung tâm: phát triển kinh tế vì con người, tăng trưởng kinh tế gắn với đảm bỏ tiến bộ và công bằng xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa , giáo dục, nâng cao dân trí, bảo vệ và cải thiện môi trường…. Ngoài ra, Việt Nam đã tham gia hầu hết các công ước nhân quyền quốc tế chính và luôn ủng hộ hoạt động củ hội đồng nhân quyền quốc tế, hộp tác đầy đủ với các cơ quan nhân quyền liên hợp quốc. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xác định các quyền con người không tách rời độc lập chủ quyền quốc gia, qua các cuộc đấu tranh chống thực dân và đế quốc xâm lược, Việt Nam đã khẳng định quyền thiêng liêng, cơ bản nhất của con người là quyền được sống trong độc lập, tự do, có quyền tự quyết định vận mệnh của mình.

Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán trong việc đảm bảo và thúc đẩy các quyền con người trong khi đó các thế lực thù địch luôn tìm cách vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Nhưng mọi âm mưu của chúng luôn thất bại, lực lượng chức năng của Việt Nam đã chủ động đấu tranh vạch mặt các cá nhân tổ chức lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền chôngs Việt Nam góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị xã hội.

TÁC GIẢ: Unknown // 10/13/2012 08:53:00 SA
NHÃN :

FACEBOOK COMMENTS

181 nhận xét:

 1. Trong bối cảnh hiện nay khi Việt Nam hội nhập quốc tế, gia nhập WTO thì các thế lực thù địch đang lợi dụng để tiến hành ráo riết hơn các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta. Để bảo vệ chế độ mỗi chúng ta cần đề cao cảnh giác, phát hiện kịp thời triệt phá các hoạt động phản động gián điệp trong và ngoài nước.

  Trả lờiXóa
 2. bọn phản động trong và ngoài nước chưa bao giờ từ bỏ ý định chống phá ta. rất may là các lực lượng chức năng đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc của mình.

  Trả lờiXóa
 3. Trong giai đoạn hiện nay, trong khi Việt Nam đang thực hiện mở cửa, hợp tác quốc tế để phát triển đất nước thì các thế lực chống đối Việt Nam vẫn không ngừng thực hiện các hoạt động chống phá cách mạng nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trong đó, hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền tuyên truyền chống phá là một hoạt động đang được chúng thực hiện tích cực.

  Trả lờiXóa
 4. Nhưng cho dù các thế lực thù địch có sử dụng luận điệu gì để vu cáo Nhà nước Việt Nam vi pham dân chủ , nhân quyền đi nữa thì ý đố đó cũng khó có thể thành công. Bởi lẽ Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán trong việc đảm bảo tôn trọng đầy đủ các quyền con người, trong hiến pháp 1992 của Việt Nam quy định mọi công dân có quyền bình đẳng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bình đẳng trước pháp luật, quyền tự do tín ngưỡng, tự ngôn luận, tự do đi lại….

  Trả lờiXóa
 5. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán trong việc đảm bảo và thúc đẩy các quyền con người trong khi đó các thế lực thù địch luôn tìm cách vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Nhưng mọi âm mưu của chúng luôn thất bại, lực lượng chức năng của Việt Nam đã chủ động đấu tranh vạch mặt các cá nhân tổ chức lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền chôngs Việt Nam góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị xã hội.

  Trả lờiXóa
 6. Hai vấn đề ''vấn đề dân chủ, nhân quyền'' là một trong những vấn đề rất nhạy cảm mà các thế lực thù địch đã và đang lợi dụng để chống phá Đảng và nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 7. Việt Nam đang trên đà công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước với cơ chế mở cửa ,hội nhập chính vì vậy có thể nói đây là cơ hội các thế lực chống đối Việt Nam thực hiện các hoạt động chống phá cách mạng nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trong đó, hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền tuyên truyền đc chúng tiến hành với mật độ ngày càng tăng lên.

  Trả lờiXóa
 8. Âm mưu và thủ đoạn của bọn phản động ngày càng xảo quyệt hành động cũng táo tợn hơn chính vì vậy không chỉ đảng ,nhà nước ta mà cả nhân dân ta hãy cẩn trọng chung tay loại bỏ những kẻ này không để chúng chống phá nước ta.

  Trả lờiXóa
 9. Các thế lực thù địch luôn lợi dụng vấn đề nhạy cảm này để chống phá nhà nước ta,cần phải xử tội nghiêm khắc để dăn đe cho kẻ khác

  Trả lờiXóa
 10. Nhà nước Việt Nam luôn xác định các quyền con người không tách rời độc lập chủ quyền quốc gia, qua các cuộc đấu tranh chống thực dân và đế quốc xâm lược, Việt Nam đã khẳng định quyền thiêng liêng, cơ bản nhất của con người là quyền được sống trong độc lập, tự do, có quyền tự quyết định vận mệnh của mình.

  Trả lờiXóa
 11. mọi âm mưu của chúng luôn thất bại, lực lượng chức năng của Việt Nam đã chủ động đấu tranh vạch mặt các cá nhân tổ chức lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền chôngs Việt Nam góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị xã hội.

  Trả lờiXóa
 12. Âm mưu của bọn chúng nhất định sẽ không thành công!

  Trả lờiXóa
 13. mọi âm mưu của chúng luôn thất bại, lực lượng chức năng của Việt Nam

  Trả lờiXóa
 14. Việt Nam đã khẳng định quyền thiêng liêng, cơ bản nhất của con người là quyền được sống trong độc lập, tự do, có quyền tự quyết định vận mệnh của mình.

  Trả lờiXóa
 15. thời bình mà vẫn còn nhiều thế lực muốn lật đổ chính quyền thế.nhưng chắc là không bao giờ.vì tất cả nhân dân ta đều tin vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước.

  Trả lờiXóa
 16. Lịa là vấn đề dân chủ với lại nhân quyền. Bao giờ bọn này mới buông tha Việt Nam đây. Bao jo nhân dân ms sống yên ổn đc đây.

  Trả lờiXóa
 17. Việt Nam luôn tuân thủ mọi vấn đề về dân chủ, nhân quyền điều đó không ai là không biết

  Trả lờiXóa
 18. Chắc tại Việt Nam ta phát triển nhanh quá nên nhiều thế lực thù địch muốn chống phá đây mà.

  Trả lờiXóa
 19. Phải bắt hết đc lũ phản động này thì xã hội mới trong sạch đc.

  Trả lờiXóa
 20. Luôn luôn ủng hộ Đảng cộng sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 21. Hiện nay các nước đế quốc phương Tây cũng như các thế lực thù địch trong và ngoài nước đang lợi dụng rất nhiều vào chế độ nhân quyền để công phá vào nền xã hội chủ nghĩa của nước ta. Bọn chúng thường tuyên truyền cho nhân dân ta sử dụng nững luận điệu sai trái nhưng thực chất lại chẳng hiểu ji về nền dân chủ của ta cả.

  Trả lờiXóa
 22. Muốn chống phá vào nền dân chủ của Việt Nam không phải là chuyện dễ đâu nha mấy bác đế quốc kia. Không hề hấn ji đâu.

  Trả lờiXóa
 23. Việt Nam là một nước mà dân chúng đc tự do không có vi phạm nhân quyền ji cả. Mọi cáo buộc trên chỉ là vu khống.

  Trả lờiXóa
 24. Việt Nam đã khẳng định quyền thiêng liêng, cơ bản nhất của con người là quyền được sống trong độc lập, tự do, có quyền tự quyết định vận mệnh của mình. Không có bất kì quốc gia nào có thể can thiệp vào đc.

  Trả lờiXóa
 25. Đảng và con chủ nghĩa xã hội vẫn là lựa chọn số một của dân tộc Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 26. không may cho bọn phản động vì đây là vấn đề được đảng và nhà nước
  rất quan tâm.

  Trả lờiXóa
 27. không may cho bọn phản động vì đây là vấn đề được đảng và nhà nước
  rất quan tâm.

  Trả lờiXóa
 28. Việt Nam đang trên đà công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước với cơ chế mở cửa ,hội nhập chính vì vậy có thể nói đây là cơ hội các thế lực chống đối Việt Nam thực hiện các hoạt động chống phá cách mạng nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trong đó, hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền tuyên truyền đc chúng tiến hành với mật độ ngày càng tăng lên.

  Trả lờiXóa
 29. Hiện nay, các thế lực thù địch với Đảng và Nhà nước Việt Nam đang tiến hành nhiều hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau để vu cáo Việt Nam vi pham dân chủ, nhân quyền.

  Trả lờiXóa
 30. chúng ta hãy yên tâm vì lực lượng có chức năng của chúng ta luôn thức trực kịp thời giữ vững hòa bình cho tổ quốc

  Trả lờiXóa
 31. Âm mưu và thủ đoạn của bọn phản động ngày càng xảo quyệt hành động cũng táo tợn hơn

  Trả lờiXóa
 32. Đây là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm.

  Trả lờiXóa
 33. Việt Nam luôn tuân thủ mọi vấn đề về dân chủ, nhân quyền.

  Trả lờiXóa
 34. lại xoáy vào vấn đề nhân quyền,bọn nó bị điên ròi hay sao ấy.ai nói việt nam ta không có nhân quyền nào
  ?????????????

  Trả lờiXóa
 35. tất cả nhân dân ta đều tin vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước.

  Trả lờiXóa
 36. các lực lượng chức năng đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc của mình.

  Trả lờiXóa
 37. Vấn đề nhân quyền là một trong những điểm yếu của chế độ xã hội chủ nghĩa nên bọn phản động sẽ nhằm vào đây để chống phá nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 38. vấn dề nhân quyền là vấn đề nóng hiện nay đang được các đối tượng phản động khai thác để chống đối đảng và nhà nước việt nam.

  Trả lờiXóa
 39. cho dù các thế lực thù địch có sử dụng luận điệu gì để vu cáo Nhà nước Việt Nam vi pham dân chủ , nhân quyền đi nữa thì ý đố đó cũng khó có thể thành công

  Trả lờiXóa
 40. Trong giai đoạn hiện nay, trong khi Việt Nam đang thực hiện mở cửa, hợp tác quốc tế để phát triển đất nước thì các thế lực chống đối Việt Nam vẫn không ngừng thực hiện các hoạt động chống phá cách mạng nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trong đó, hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền tuyên truyền chống phá là một hoạt động đang được chúng thực hiện tích cực.

  Trả lờiXóa
 41. Phải bắt hết đc lũ phản động này thì xã hội mới trong sạch đc.
  Luôn luôn ủng hộ Đảng cộng sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 42. iệt Nam đã khẳng định quyền thiêng liêng, cơ bản nhất của con người là quyền được sống trong độc lập, tự do, có quyền tự quyết định vận mệnh của mình. Không có bất kì quốc gia nào có thể can thiệp vào đc.

  Trả lờiXóa
 43. tuyệt đối tin tưởng Đảng, sự lãnh đạo của Đảng! yêu con người Việt

  Trả lờiXóa
 44. tôi yêu Việt Nam! like cùng mình nào các bạn

  Trả lờiXóa
 45. các lực lượng chức năng đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc của mình. cảm ơn sự hi sinh thầm nawg của các vị

  Trả lờiXóa
 46. Việt Nam đã khẳng định quyền thiêng liêng, cơ bản nhất của con người là quyền được sống trong độc lập, tự do, có quyền tự quyết định vận mệnh của mình.

  Trả lờiXóa
 47. Việt Nam đang trên đà công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước với cơ chế mở cửa ,hội nhập chính vì vậy có thể nói đây là cơ hội các thế lực chống đối Việt Nam thực hiện các hoạt động chống phá cách mạng nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trong đó, hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền tuyên truyền đc chúng tiến hành với mật độ ngày càng tăng lên.

  Trả lờiXóa
 48. Mọi luận điệu rồi cũng sẽ thất bại thôi, vậy mà cứ cố ăn cháo đá bát

  Trả lờiXóa
 49. Việt Nam đã khẳng định quyền thiêng liêng, cơ bản nhất của con người là quyền được sống trong độc lập, tự do, có quyền tự quyết định vận mệnh của mình

  Trả lờiXóa
 50. Trên cơ cở hiến pháp, cụ thể hóa các quyền này trong mọi chính sách của Việt Nam luôn lấy con người làm trung tâm: phát triển kinh tế vì con người, tăng trưởng kinh tế gắn với đảm bỏ tiến bộ và công bằng xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa , giáo dục, nâng cao dân trí, bảo vệ và cải thiện môi trường….

  Trả lờiXóa
 51. Hiện nay, các thế lực thù địch với Đảng và Nhà nước Việt Nam đang tiến hành nhiều hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau để vu cáo Việt Nam vi pham dân chủ, nhân quyền.

  Trả lờiXóa
 52. thạt ngang nhiên và hống hách khi lôi vấn đề dân quyền nhân quyền ra để chống phá đảng ta. hãy nhớ kỹ nhé ĐCS VN là đảng duy nhất và số một của nhân dân vn

  Trả lờiXóa
 53. tìm hiểu sau vào đời sông nhân dân, hiểu nhân dân, giúp đỡ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân. có như thế dân ta mới 1 lòng với đảng

  Trả lờiXóa
 54. Đảng CS VN lãnh đạo dành độc lập tự do cho đất nước sẽ mãi mãi chỉ có 1 đảng duy nhất

  Trả lờiXóa
 55. Phải thận trọng trước luận điệu của bọn phản động

  Trả lờiXóa
 56. Phải thận trọng trước những luận điệu xuyên tạc của bọn phản động

  Trả lờiXóa
 57. vấn đề nhân quyền đang được các phần tử phản động khai thác rất nhiều để chống lại Đảng và nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 58. phải cảnh giác với các hành động chống phá ngày càng tinh vi xảo quyệt của bọn phản động bán nước. Vấn đề dân chủ là vấn đề rất nhạy cảm nên phải cẩn thận trong từng đường đi nước bước.

  Trả lờiXóa
 59. bài viết gì mà chung chung quá vậy! thật là nhàm chán

  Trả lờiXóa
 60. nội dung sách vở quá, dẫn chứng thiếu sinh động! haizzzzz.

  Trả lờiXóa
 61. đóng góp bài hay rồi hẵng phê phán người khác nha , mong blog sẽ phát triển hơn nữa

  Trả lờiXóa
 62. bài viết chán quá,kéo theo những comment khó hiểu!!!!!!!

  Trả lờiXóa
 63. Trong giai đoạn hiện nay, trong khi Việt Nam đang thực hiện mở cửa, hợp tác quốc tế để phát triển đất nước thì các thế lực chống đối Việt Nam vẫn không ngừng thực hiện các hoạt động chống phá cách mạng nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trong đó, hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền tuyên truyền chống phá là một hoạt động đang được chúng thực hiện tích cực.

  Trả lờiXóa
 64. phải làm cho người dân hiểu như thế nào là dân chủ, không để bị lôi kéo một cách quá mù quáng

  Trả lờiXóa
 65. Hai vấn đề ''vấn đề dân chủ, nhân quyền'' là một trong những vấn đề rất nhạy cảm mà các thế lực thù địch đã và đang lợi dụng để chống phá Đảng và nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 66. chúng ta hãy yên tâm vì lực lượng có chức năng của chúng ta luôn thức trực kịp thời giữ vững hòa bình cho tổ quốc

  Trả lờiXóa
 67. nội dung bình thường sao comment kinh thế!

  Trả lờiXóa
 68. đây là đề tài đang hot đấy ku ạ!

  Trả lờiXóa
 69. nội dung kinh điển, viết cũng ko sâu sắc, thiếu dẫn chứng sinh động

  Trả lờiXóa
 70. bó tay, chưa gì là dislike!

  Trả lờiXóa
 71. gì mà phải bó tay, không hay thì không thích thôi!

  Trả lờiXóa
 72. sao lại không hay, giỏi thì viết đi!

  Trả lờiXóa
 73. phim hay nên chê không có nghĩa là phải làm đc phim hay mới chê! nói ngu quá

  Trả lờiXóa
 74. xúc phạm, đụng chạm rồi đấy!

  Trả lờiXóa
 75. Phải cảnh giác trước luận điệu của bọn phản động bán nước

  Trả lờiXóa
 76. chúng ta cần phải có nhiều biện pháp mạnh tay hơn đối với những đối tượng kiểu này!!!

  Trả lờiXóa
 77. không mạnh tay không xong với bọn này .!!

  Trả lờiXóa
 78. bọn phản động này sẽ chẳng bao giờ thành công được đâu.

  Trả lờiXóa
 79. Nhưng cho dù các thế lực thù địch có sử dụng luận điệu gì để vu cáo Nhà nước Việt Nam vi pham dân chủ , nhân quyền đi nữa thì ý đố đó cũng khó có thể thành công. Bởi lẽ Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán trong việc đảm bảo tôn trọng đầy đủ các quyền con người, trong hiến pháp 1992 của Việt Nam quy định mọi công dân có quyền bình đẳng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bình đẳng trước pháp luật, quyền tự do tín ngưỡng, tự ngôn luận, tự do đi lại…. trong khuân khổ pháp luật cho phép, không phân biệt giới tính, sắc tộc, tôn giáo.

  Trả lờiXóa
 80. ác thế lực chống đối Việt Nam vẫn không ngừng thực hiện các hoạt động chống phá cách mạng nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trong đó, hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền tuyên truyền chống phá , chúng rất thâm độc mà, bắt được là phải xử ngay chứ.

  Trả lờiXóa
 81. ,nhà nước ta mà cả nhân dân ta hãy cẩn trọng chung tay loại bỏ những kẻ này không để chúng chống phá nước ta.bọn nào chống nhà nước là phải đập ngay, thú chứ có phải người đâu.

  Trả lờiXóa
 82. đấu tranh vạch mặt các cá nhân tổ chức lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền chôngs Việt Nam góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị xã hội. Việt Nam quy định mọi công dân có quyền bình đẳng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bình đẳng trước pháp luật, quyền tự do tín ngưỡng, tự ngôn luận, tự do đi lại.

  Trả lờiXóa
 83. đây là cơ hội các thế lực chống đối Việt Nam thực hiện các hoạt động chống phá cách mạng nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam., phải đề phòng mới được.

  Trả lờiXóa
 84. Trong giai đoạn hiện nay chúng ta đang thực hiện chính sách mở cửa vì vậy không ít thế lực thù địch lợi dụng để tiến hành chống phá nước ta.

  Trả lờiXóa
 85. hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền tuyên truyền đc chúng tiến hành với mật độ ngày càng tăng lên.tinh vi nữa nhưng chúng sẽ bị trừng trị mà thôi.

  Trả lờiXóa
 86. tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa , giáo dục, nâng cao dân trí, bảo vệ và cải thiện môi trường…thế mà có bọn còn chống phá gì chứ, bọn này xấu xa quá.

  Trả lờiXóa
 87. Việt Nam quy định mọi công dân có quyền bình đẳng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bình đẳng trước pháp luật, quyền tự do tín ngưỡng, tự ngôn luận, tự do đi lại…. trong khuân khổ pháp luật cho phép, không phân biệt giới tính, sắc tộc, tôn giáo.chúng ta quá có dân chủ là đằng khác.

  Trả lờiXóa
 88. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán trong việc đảm bảo và thúc đẩy các quyền con người trong khi đó các thế lực thù địch luôn tìm cách vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam,không thể để các thế lực chống phá muốn làm gì thì làm được.

  Trả lờiXóa
 89. Việt Nam là một nước mà dân chúng đc tự do không có vi phạm nhân quyền ji cả. Mọi cáo buộc trên chỉ là vu khống.Phải cảnh giác trước luận điệu của bọn phản động bán nước

  Trả lờiXóa
 90. c thế lực thù địch với Đảng và Nhà nước Việt Nam đang tiến hành nhiều hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau để vu cáo Việt Nam vi pham dân chủ, nhân quyền.phải cẩn thận mới được.

  Trả lờiXóa
 91. ển văn hóa , giáo dục, nâng cao dân trí, bảo vệ và cải thiện môi trường…. Ngoài ra, Việt Nam đã tham gia hầu hết các công ước nhân quyền quốc tế chính và luôn ủng hộ hoạt động củ hội đồng nhân quyền quốc tế

  Trả lờiXóa
 92. toàn lợi dụng tự do để bôi xấu Đảng và nhà nước ta thôi,

  Trả lờiXóa
 93. càng mở cửa hội nhập, ta càng phải đối đầu với nhiều nguy cơ tiềm ẩn hơn.

  Trả lờiXóa
 94. hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền tuyên truyền chống phá là một hoạt động đang được chúng thực hiện tích cực.

  Trả lờiXóa
 95. Nhưng cho dù các thế lực thù địch có sử dụng luận điệu gì để vu cáo Nhà nước Việt Nam vi pham dân chủ , nhân quyền đi nữa thì ý đố đó cũng khó có thể thành công

  Trả lờiXóa
 96. không thể cho chúng có cơ hội lợi dụng thực hiện ý đồ xấu với nhà nước ta

  Trả lờiXóa
 97. đó là vấn đề nhức nhối hiện nay. hãy trưng trị thích đáng những kẻ muốn lợi dụng việc này để chống phá nhà nước ta

  Trả lờiXóa
 98. Hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước Việt Nam.cần có những biện pháp cụ thể để phòng và chống một cách hiệu quả

  Trả lờiXóa
 99. Hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước Việt Nam. ngày một nguy hiểm cần phải xử lý triệt để vấn đề này

  Trả lờiXóa
 100. hiện nay Hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước Việt Nam ngày một phức tạp cần phải có biện pháp xủ lý thật sự mạnh tay và quyết liệt

  Trả lờiXóa
 101. Hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước Việt Nam. phải bị trừng trị thích đáng

  Trả lờiXóa
 102. Hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước Việt Nam. ngày một nguy hiểm chúng ta phải cẩn thận

  Trả lờiXóa
 103. Hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước Việt Nam trừng trị thích đáng bọn chúng

  Trả lờiXóa
 104. phải trừng trị thích đáng với ai có những hoạt động xấu với nhà nước ta

  Trả lờiXóa
 105. Hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước Việt Nam ngày một phức tạp

  Trả lờiXóa
 106. Âm mưu và thủ đoạn của bọn phản động ngày càng xảo quyệt hành động cũng táo tợn hơn chính vì vậy không chỉ đảng ,nhà nước ta mà cả nhân dân ta hãy cẩn trọng chung tay loại bỏ những kẻ này không để chúng chống phá nước ta.

  Trả lờiXóa
 107. Âm mưu và thủ đoạn của bọn phản động ngày càng xảo quyệt hành động cũng táo tợn hơn chính vì vậy không chỉ đảng ,nhà nước ta mà cả nhân dân ta hãy cẩn trọng chung tay loại bỏ những kẻ này không để chúng chống phá nước ta.

  Trả lờiXóa
 108. Việt Nam đã khẳng định quyền thiêng liêng, cơ bản nhất của con người là quyền được sống trong độc lập, tự do, có quyền tự quyết định vận mệnh của mình. Không có bất kì quốc gia nào có thể can thiệp vào đc.

  Trả lờiXóa
 109. Vấn đề tôn giáo luôn là vấn đề nhạy cảm để bọn phản động lợi dụng xuyên tạc chống phá nhà nước ta!

  Trả lờiXóa
 110. Nhưng cho dù các thế lực thù địch có sử dụng luận điệu gì để vu cáo Nhà nước Việt Nam vi pham dân chủ , nhân quyền đi nữa thì ý đố đó cũng khó có thể thành công. Bởi lẽ Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán trong việc đảm bảo tôn trọng đầy đủ các quyền con người, trong hiến pháp 1992 của Việt Nam quy định mọi công dân có quyền bình đẳng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bình đẳng trước pháp luật, quyền tự do tín ngưỡng, tự ngôn luận, tự do đi lại….

  Trả lờiXóa
 111. chúng ta hãy yên tâm vì lực lượng có chức năng của chúng ta luôn thức trực kịp thời giữ vững hòa bình cho tổ quốc

  Trả lờiXóa
 112. các lực lượng chức năng đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc của mình. cảm ơn sự hi sinh thầm nawg của các vị

  Trả lờiXóa
 113. chúng ta cần phải có nhiều biện pháp mạnh tay hơn đối với những đối tượng kiểu này!!!

  Trả lờiXóa
 114. Đảng và con chủ nghĩa xã hội vẫn là lựa chọn số một của dân tộc Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 115. đây là cơ hội các thế lực chống đối Việt Nam thực hiện các hoạt động chống phá cách mạng nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam., phải đề phòng mới được.

  Trả lờiXóa
 116. Việt Nam là một nước mà dân chúng đc tự do không có vi phạm nhân quyền ji cả. Mọi cáo buộc trên chỉ là vu khống.Phải cảnh giác trước luận điệu của bọn phản động bán nước

  Trả lờiXóa
 117. Việt Nam luôn tuân thủ mọi vấn đề về dân chủ, nhân quyền.

  Trả lờiXóa
 118. Hiện nay các nước đế quốc phương Tây cũng như các thế lực thù địch trong và ngoài nước đang lợi dụng rất nhiều vào chế độ nhân quyền để công phá vào nền xã hội chủ nghĩa của nước ta. Bọn chúng thường tuyên truyền cho nhân dân ta sử dụng nững luận điệu sai trái nhưng thực chất lại chẳng hiểu ji về nền dân chủ của ta cả.

  Trả lờiXóa
 119. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 120. chúng ta cần phải có nhiều biện pháp mạnh tay hơn đối với những đối tượng kiểu này!!!

  Trả lờiXóa
 121. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán trong việc đảm bảo và thúc đẩy các quyền con người trong khi đó các thế lực thù địch luôn tìm cách vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Nhưng mọi âm mưu của chúng luôn thất bại, lực lượng chức năng của Việt Nam đã chủ động đấu tranh vạch mặt các cá nhân tổ chức lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền chôngs Việt Nam góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị xã hội.

  Trả lờiXóa
 122. Nhưng cho dù các thế lực thù địch có sử dụng luận điệu gì để vu cáo Nhà nước Việt Nam vi pham dân chủ , nhân quyền đi nữa thì ý đố đó cũng khó có thể thành công. Bởi lẽ Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán trong việc đảm bảo tôn trọng đầy đủ các quyền con người, trong hiến pháp 1992 của Việt Nam quy định mọi công dân có quyền bình đẳng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bình đẳng trước pháp luật, quyền tự do tín ngưỡng, tự ngôn luận, tự do đi lại….

  Trả lờiXóa
 123. không may cho bọn phản động vì đây là vấn đề được đảng và nhà nước
  rất quan tâm.

  Trả lờiXóa
 124. Muốn chống phá vào nền dân chủ của Việt Nam không phải là chuyện dễ đâu nha mấy bác đế quốc kia. Không hề hấn gi đâu

  Trả lờiXóa
 125. Việt Nam là một nước mà dân chúng đc tự do không có vi phạm nhân quyền ji cả. Mọi cáo buộc trên chỉ là vu khống.Phải cảnh giác trước luận điệu của bọn phản động bán nước

  Trả lờiXóa
 126. các thế lực thù địch vô cùng gian xảo . chúng luôn tìm mọi nhược điểm của đảng ta mà tấn công.

  Trả lờiXóa
 127. những kẻ không biết đến chính nghĩa luôn bị lợi dụng lôi kéo. chúng chỉ sống cho ngày hôm nay mà thôi.

  Trả lờiXóa
 128. nhiều tổ chức phản động đều là những người có học cả, nếu biết quay trở lại phục vụ đất nưới thì sẽ luôn đc hoan nghênh

  Trả lờiXóa
 129. luật pháp việt nam sẽ trừng phạt nghiêm mình những kẻ này.

  Trả lờiXóa
 130. dân là tai mắt của đảng và nhà nước. mọi người trong chúng ta nếu chung tay đoàn kết nhất định sẽ xây đựng 1 nước việt nam vững mạnh.

  Trả lờiXóa
 131. thủ đoạn âm mưu chống phá nhà nước ta ngày càng nhiều và biến hóa khôn lường chúng ta cần tập chung tìm hiểu kỉ hơn các phương thức mới nắm bắt những tác hại mà nó mang lại để kịp thời ngăn trặn và đấu tranh

  Trả lờiXóa
 132. Việt Nam quy định mọi công dân có quyền bình đẳng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bình đẳng trước pháp luật, quyền tự do tín ngưỡng, tự ngôn luận, tự do đi lại…. trong khuân khổ pháp luật cho phép, không phân biệt giới tính, sắc tộc, tôn giáo.chúng ta quá có dân chủ là đằng khác

  Trả lờiXóa
 133. phải cảnh giác với các hành động chống phá ngày càng tinh vi xảo quyệt của bọn phản động bán nước. Vấn đề dân chủ là vấn đề rất nhạy cảm nên phải cẩn thận trong từng đường đi nước bước.

  Trả lờiXóa
 134. Trong giai đoạn hiện nay, trong khi Việt Nam đang thực hiện mở cửa, hợp tác quốc tế để phát triển đất nước thì các thế lực chống đối Việt Nam vẫn không ngừng thực hiện các hoạt động chống phá cách mạng nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 135. việt nam đang trên đà phát triển. chúng ta phải giữ vững tốc độ này có khi còn phải đẩy lên cao hơn nữa chứ ko dừng lại ở mức này đc. Trước hết phải loại bỏ những cái xấu tồn tại ngay trong bản thân mình trước phát huy điểm mạnh, khắc phục điỉm thiếu sót quan trọng nhất vẫn là lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng nhà nước ta. Trừng trị nghiêm những kẻ phá hoại nhà nước ta để răn đe kẻ #

  Trả lờiXóa
 136. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán trong việc đảm bảo và thúc đẩy các quyền con người trong khi đó các thế lực thù địch luôn tìm cách vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Trả lờiXóa
 137. Hiện nay, các thế lực thù địch với Đảng và Nhà nước Việt Nam đang tiến hành nhiều hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau để vu cáo Việt Nam vi pham dân chủ, nhân quyền.

  Trả lờiXóa
 138. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán trong việc đảm bảo và thúc đẩy các quyền con người trong khi đó các thế lực thù địch luôn tìm cách vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 139. vai trò của lực lượng vũ trang thật là to lớn trong công cuộc bảo vệ ANQG

  Trả lờiXóa
 140. thủ đoạn của các thế lực vô cùng tinh vi. hãy cẩn trọng với bọn chúng.

  Trả lờiXóa
 141. phải cảnh giác với bọn phản động . chúng nó rất hay dụ dỗ lôi kéo mua chuộc . nhiều nhân tài nước ta đã bị chúng mua chuộc .

  Trả lờiXóa
 142. các thế lực thù địch với Đảng và Nhà nước Việt Nam đang tiến hành nhiều hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau để vu cáo Việt Nam vi pham dân chủ, nhân quyền. chúng ta nên cẩn thận .

  Trả lờiXóa
 143. chừng trị và loại bỏ những kẻ phá hoại đát nước. không giáo dục đc thì trục xuất.

  Trả lờiXóa
 144. đến đây mới thấy đc tính quan trọng của lực lượng vĩ trang.

  Trả lờiXóa
 145. dân giúp ít thì thắng lợi ít. giúp nhiều thì thắng lợi nhiều. giúp hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn. bảo vệ tổ quốc là sự nghiệp toàn dân.

  Trả lờiXóa
 146. Việt Nam đang thực hiện mở cửa, hợp tác quốc tế để phát triển đất nước thì các thế lực chống đối Việt Nam vẫn không ngừng thực hiện các hoạt động chống phá cách mạng nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 147. chúng ta hãy yên tâm vì lực lượng vũ trang của chúng ta luôn thức trực kịp thời giữ vững hòa bình cho tổ quốc

  Trả lờiXóa
 148. cần mạnh tay hơn nữa. cho chúng thây sự lợi hại của nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 149. the hien long yeu nuoc ntn day?... chong khuynh huong chong dang.

  Trả lờiXóa
 150. Việt Nam đang đi đúng con đường XHCN

  Trả lờiXóa
 151. Bọn phản động..... chúng nó lợi dụng vấn đề dân chủ để chống lại Đảng cộng sản Việt Nam- một giai caapsmaf đã cho chúng nó cuộc sống tốt đẹp hôm nay!

  Trả lờiXóa
 152. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 153. Chỉ có những con gián mới đi lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để tuyên truyền. Cứ đến Việt Nam thì biết...

  Trả lờiXóa
 154. trong bối cảnh việt nam ta hội nhập với thế giới mà mấy cái bọn kia cứ chống đảng chống nhà nước là sao,không để cho con cháu nó về với cội nguồn à, cha mẹ ăn mặn rồi đời con khát nước thôi

  Trả lờiXóa
 155. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dân ngày càng ấm no, tự do, hạnh phúc

  Trả lờiXóa
 156. hoạt động lợi dụng tự do dân chủ nhân quyền để chống phá rồi sẽ bị trừng phạt thích đáng !

  Trả lờiXóa
 157. phải thực tế mới biết được.

  Trả lờiXóa
 158. Việt Nam mong nhận được sự hiểu biết và ủng hộ trong việc đấu tranh chống những âm mưu và hành động của những tổ chức, cá nhân mưu đồ khủng bố gây bạo loạn, lật đổ Nhà nước, phá hoại cuộc sống bình yên của người dân.

  Trả lờiXóa
 159. Việt Nam mong nhận được sự hiểu biết và ủng hộ trong việc đấu tranh chống những âm mưu và hành động của những tổ chức, cá nhân mưu đồ khủng bố gây bạo loạn, lật đổ Nhà nước, phá hoại cuộc sống bình yên của người dân.

  Trả lờiXóa
 160. Việt Nam mong nhận được sự hiểu biết và ủng hộ trong việc đấu tranh chống những âm mưu và hành động của những tổ chức, cá nhân mưu đồ khủng bố gây bạo loạn, lật đổ Nhà nước, phá hoại cuộc sống bình yên của người dân.

  Trả lờiXóa
 161. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán trong việc đảm bảo và thúc đẩy các quyền con người trong khi đó các thế lực thù địch luôn tìm cách vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Trả lờiXóa
 162. các lực lượng chức năng đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc của mình. cảm ơn sự hi sinh thầm nawg của các vị.Trong giai đoạn hiện nay, trong khi Việt Nam đang thực hiện mở cửa, hợp tác quốc tế để phát triển đất nước thì các thế lực chống đối Việt Nam vẫn không ngừng thực hiện các hoạt động chống phá cách mạng nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trong đó, hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền tuyên truyền chống phá là một hoạt động đang được chúng thực hiện tích cực.

  Trả lờiXóa
 163. Trong thời gian lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 các thế lực thù địch lại càng chống phá ta quyết liệt hơn

  Trả lờiXóa
 164. Đảng ta là đảng của dân do dân và vì nhân dân

  Trả lờiXóa
 165. Địch ngày càng nguy hiểm hơn với nhiều hình thức tinh vi và xảo quyệt hơn. Chúng ta phải tin vào sự dẫn dắt lãnh đạo của đảng ta ko vì nhưng lời lẽ ngụy biện của bọn chúng mà bị bọn chúng lợi dụng chống phá nhà nước ta

  Trả lờiXóa
 166. Những thế lực thù địch ko ngừng tìm mọi cách chống phá nhà nước ta trên mọi mặt. Hoạt động lợi dụng dân chủ là hình thức phổ biến nhất mà chúng lợi dụng để chống phá nhà nước ta. Chúng cần phải có những nhận biết cần thiết tránh bị bọn chúng lợi dụng để chống phá nhà nước ta

  Trả lờiXóa
 167. Giai đoạn hiện nay, Việt Nam đang thực hiện mở cửa, hợp tác quốc tế để phát triển đất nước thì các thế lực chống đối Việt Nam vẫn không ngừng thực hiện các hoạt động chống phá cách mạng nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền tuyên truyền chống phá là một hoạt động đang được chúng thực hiện tích cực và giáo giết. Chúng ta cần tỉnh táo nhận dạng đc chúng kịp thời ngăn trặn chúng lại

  Trả lờiXóa
 168. Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Chúng ta hãy tự biết suy xét đừng để các thế lực thù địch lợi dụng tìm cách vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Trả lờiXóa
 169. Chúng ta phải tỉnh táo hơn với các thế lực thù địch. Chúng luôn tìm mọi cách phá họi nhà nước ta. Chúng phải tích cực chống lại những hành động đó cùng với đảng nhà nước phát hiện kịp thời ngăn chặn chúng lại ko để chúng có thể hành động làm tổn hại đến đất nước yêu dấu của chúng ta đc!

  Trả lờiXóa
 170. Thực tiễn cách mạng nước ta đã chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Vai trò đó trong bối cảnh tình hình hiện nay phải được tiếp tục khẳng định và không thể mơ hồ, bởi ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân lao động và lợi ích của dân tộc là xây dựng một nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, Đảng Cộng sản Việt Nam không còn lợi ích nào khác.

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ