Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012

Sức mạnh đấu tranh chính trị và vũ trang quần chúng


Sức mạnh đấu tranh chính trị và vũ trang quần chúng

QĐND - Sau khi đảo chính Pháp (9-3-1945) chiếm Sa Đéc, quân đội Nhật xây dựng bộ máy chính quyền phát xít hóa ở đây. Các phe phái, đảng phái ráo riết hoạt động ở thị xã Sa Đéc, các huyện Châu Thành, Lai Vung, Cao Lãnh chuẩn bị lực lượng để tranh giành ảnh hưởng. Một số nơi, quần chúng nhân dân tự phát nổi dậy, tự vũ trang chống bọn địa chủ, chúa đất...
Tỉnh ủy lâm thời Sa Đéc, Cao Lãnh kịp thời họp bàn, phân tích tình hình và yêu cầu các chi bộ Đảng phải tổ chức tập hợp quần chúng bằng các hình thức, lãnh đạo và kêu gọi quần chúng bình tĩnh, không manh động tự phát, mắc mưu địch. Các tổ chức Đảng lãnh đạo, gấp rút chuẩn bị lực lượng, xây dựng LLVT, luyện tập quân sự, trang bị vũ khí chờ lệnh khởi nghĩa. Mặt trận Việt Minh tích cực tập hợp, đoàn kết mọi lực lượng. Ở các vùng yếu, các chi bộ Đảng phân công đảng viên trực tiếp tổ chức lại phong trào; tập trung xây dựng, củng cố 5 chi bộ Đảng tại huyện Hồng Ngự, làm cơ sở để phát triển ra toàn tỉnh, chuẩn bị mọi mặt cho tổng khởi nghĩa.
Chớp thời cơ phát xít Nhật đầu hàng, ngày 23-8-1945, Tỉnh ủy lâm thời Sa Đéc lãnh đạo chi bộ xã Mỹ An Hưng và Tân Mỹ (thị xã Sa Đéc) phát động quần chúng cốt cán, tự vũ trang kéo đến trụ sở tề, đồng thời, Tỉnh ủy phát động quần chúng các địa phương lân cận khởi nghĩa kéo về Tân Mỹ. Trước sức mạnh của quần chúng, bọn tề, ngụy buộc phải giao chính quyền cho Mặt trận Việt Minh. Thắng lợi này còn là cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh ủy khẳng định quyết tâm phát triển tổng khởi nghĩa thắng lợi trên toàn tỉnh. Ngày 23-8-1945, nhờ nắm được quy luật tuần tra, canh gác của binh lính đồn bảo an Phong Mỹ (thị xã Sa Đéc), Chi bộ xã Phong Mỹ và du kích cải trang giả làm lính địch, bất ngờ đánh chiếm, bắt sống toàn bộ 13 tên lính bảo an và tên đồn trưởng, thu toàn bộ vũ khí. Tin đồn Phong Mỹ bị mất, trước khí thế sục sôi của cách mạng, như phản ứng dây chuyền, hàng loạt đồn, bốt địch tan rã.
Theo phương án đã dự kiến, sáng 25-8-1945, quần chúng chiếm nhà bưu điện, bao vây chặt trụ sở quận trưởng… buộc chúng phải bàn giao chính quyền, giành chính quyền ở Cao Lãnh nhanh gọn... Tại thị xã Sa Đéc, lực lượng hùng hậu quần chúng và các trung đội du kích vũ trang làm áp lực nhất tề nổi dậy kéo về thị xã, vây chặt trụ sở chính quyền, giành chính quyền về tay Ủy ban khởi nghĩa.

Nguồn: vietnamngayve.blogspot.com

FACEBOOK COMMENTS

29 nhận xét:

 1. Sức mạnh là quần chúng và quần chúng là sức mạnh, đó là mối quan hệ biện chứng chặt chẽ nhất, có đoàn kết mới tạo nên sức mạnh để chiến thắng kẻ thù

  Trả lờiXóa
 2. Đoàn kết để tạo nên sức mạnh. đân tộc ta từ ngàn đời nay luôn đoàn kết trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm

  Trả lờiXóa
 3. Một Cây làm chẳng lên non
  ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
  sức mạnh của tinh thần đoàn kết là sức mạnh vô địch

  Trả lờiXóa
 4. Từ thời các vua Hùng đấu tranh xây dựng đất nước đến các thời kỳ đấu tranh chống bắc thuộc rồi qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thì đoàn kết luôn là sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Vì vậy trong thời kỳ hiện nay dân tộc Việt Nam càng phải đoàn kết để có thể vượt qua khó khăn, xây dựng đất nước trở thành một nước công nghiệp đưa đất nước tiến lên Xã hội Chủ nghĩa thành công!

  Trả lờiXóa
 5. Hãy đoàn kết để xây dụng đất nước ngày càng phát triển!

  Trả lờiXóa
 6. Sức mạnh của sự đoàn kết là vô tận và người Việt Nam ta có thừa sức mạnh đó :)

  Trả lờiXóa
 7. Hãy phát huy truyền thống đoàn kết cảu dân tộc ta từ xưa tới nay. Có đoàn kết thì mới phát huy được tối đa sức mạnh của dân tộc để vượt qua mọi khó khăn trong gian đoạn hiện nay.

  Trả lờiXóa
 8. Trích lời Bác Hồ nói: " Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công ". Đoàn kết làm nên thành công, nhất là trong thời kỳ đổi mới hiện nay, dân tộc Việt Nam cần đoàn kết lại để vượt qua những thách thức mới, đưa đất nước đi theo con đường Chủ nghĩa Xã hội thành công.

  Trả lờiXóa
 9. lối đánh du kich rất hay,đúng là sự kết hợp của quân dân là nhân tố quan trọng dẫn đến thành công.

  Trả lờiXóa
 10. quân dân như cá với nước điều này không sai chút nào.chỉ cần luôn sát cánh bên nhân dân gắn bó khăng khít thì không có gì là khôn glàm được

  Trả lờiXóa
 11. Sức mạnh là quần chúng và quần chúng là sức mạnh, đó là mối quan hệ biện chứng chặt chẽ nhất, có đoàn kết mới tạo nên sức mạnh để chiến thắng kẻ thù

  Trả lờiXóa
 12. Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết tạo nên sức mạnh khổng lồ, chiến thắng mọi kẻ thù.

  Trả lờiXóa
 13. Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết sẽ giúp đẩy lùi mọi kẻ thù !

  Trả lờiXóa
 14. Đoàn kết là sức mạnh của người Việt Nam chúng ta!! điều đó đã khẳng định qua bao cuộc chiến tranh từ xưa tới nay !!

  Trả lờiXóa
 15. từ bấu lâu,đoàn kết luôn tạo ra 1 sức mạnh khủng khiếp,đoàn kết sẽ giúp ta vượt qua khó kahwn thử thách

  Trả lờiXóa
 16. Một cây làm chẳng nên non
  Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
  Chúng ta phải biết đoàn kết một lòng để có thể cùng nhau vượt qa chông gai thử thách phía trước.

  Trả lờiXóa
 17. Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết
  Thành công thành công đại thành công

  Trả lờiXóa
 18. đoàn kết là sức mạnh!!

  Trả lờiXóa
 19. Quần chúng theo tối thấy đó là lực lượng vô cùng to lớn và là một sức mạnh lớn nhất để tiến hành cách mạng ,đất nước nào cũng coi trọng sức mạnh quần chúng.

  Trả lờiXóa
 20. Sức mạnh đấu tranh chính trị không thể thiếu vũ trang quần chúng!!

  Trả lờiXóa
 21. Hiện nay đấu tranh chính trị còn nguy hiểm hơn cả đâu tranh vũ trang rất nhiều.

  Trả lờiXóa
 22. quần chúng đoàn kết hợp sức thì có sức mạnh khủng khiếp rồi.Nó sẽ quét sạch những kẻ xâm lăng bán nước.

  Trả lờiXóa
 23. đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết
  thành công thành công đại thành công

  Trả lờiXóa
 24. Dẫn chứng lịch sử cho thấy sức mạnh của dân tộc làm nên chiến thắng trong mọi trận chiến. dân tộc Việt Nam luôn đoàn kết sát cánh bên nhau.

  Trả lờiXóa
 25. Sức mạnh quần chúng nhân dân là sức mạnh không thể thiếu trong bất cứ giai đoạn nào của sự nghiệp phát triển đất nước

  Trả lờiXóa
 26. lịch sử đã chứng minh sức mạnh vô cùng lớn của quần chúng nhân dân.không có sức mạnh đó không 1 dân tộc nào có thể giành độc lập và phát triển được!!

  Trả lờiXóa
 27. Quần chúng nhân dân là sức mạnh vô cùng lớn, nếu nhà nước ta biết cách vận dụng triệt để

  Trả lờiXóa
 28. Theo phương án đã dự kiến, sáng 25-8-1945, quần chúng chiếm nhà bưu điện, bao vây chặt trụ sở quận trưởng… buộc chúng phải bàn giao chính quyền, giành chính quyền ở Cao Lãnh nhanh gọn... Tại thị xã Sa Đéc, lực lượng hùng hậu quần chúng và các trung đội du kích vũ trang làm áp lực nhất tề nổi dậy kéo về thị xã, vây chặt trụ sở chính quyền, giành chính quyền về tay Ủy ban khởi nghĩa.

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ