Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012

Khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa


Khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa


Được đăng bởi KaKaLot
(ĐCSVN) - Việt Nam có đầy đủ căn cứ khoa học, lịch sử và pháp lý chứng minh chủ quyền không thể tranh cãi của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Đó là một luận điểm được nêu trong cuốn sách chuyên khảo “Thềm lục địa trong pháp luật quốc tế” do PGS. TS Nguyễn Bá Diến, Giám đốc Trung tâm Luật biển và Hàng hải quốc tế, Chủ nhiệm Bộ môn Luật Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Ths. NCS. Nguyễn Hùng Cường, Giảng viên Bộ môn Luật Quốc tế - Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội đồng chủ biên, được Cục Thông tin Đối ngoại và Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa giới thiệu và phát hành ngày 7/8/2012 tại Hà Nội.

PGS. TS Nguyễn Bá Diến trả lời phỏng vấn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐT)
Các tác giả cuốn sách nêu trên khẳng định, qua các tài liệu lịch sử, địa lý từ xưa đến nay của Việt Nam cũng như chứng cứ của nhiều nhà hàng hải, giáo sĩ phương Tây, từ lâu và liên tục trong hàng mấy trăm năm từ triều đại này đến triều đại khác, Nhà nước Việt Nam đã làm chủ thực sự một cách hòa bình, công khai, liên tục hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sự có mặt đều đặn của các đội Hoàng Sa do Nhà nước thành lập trên hai quần đảo đó mỗi năm từ 5 đến 6 tháng để hoàn thành một nhiệm vụ do Nhà nước giao tự nó đã là một bằng chứng đanh thép về việc Nhà nước Việt Nam thực hiện chủ quyền của mình đối với hai quần đảo đó. Việc chiếm hữu và khai thác đó của Nhà nước Việt Nam không bao giờ gặp phải sự phản đối của một quốc gia nào khác, kể cả Trung Quốc. Điều đó càng chứng tỏ từ lâu, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa đã là lãnh thổ Việt Nam.

Sự công bố chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa trước 50 quốc gia hội viên thành lập Liên Hợp quốc tại Hội nghị San Francisco năm 1951 chứng tỏ rằng, các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được các quốc gia trên thế giới thừa nhận là thuộc chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.

Chủ biên cuốn sách, PGS. TS Nguyễn Bá Diến cho rằng, “đường lưỡi bò” không thể mang lại cho Trung Quốc quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng biển nằm phía trong đường này theo quy chế của bất kỳ vùng biển nào, kể cả Vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa của Công ước Luật Biển 1982. Một đường vạch được thể hiện một cách hết sức mơ hồ, đứt đoạn, tùy tiện, không có tọa độ cụ thể, phi khoa học, trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế về hoạch định biên giới (ranh giới) quốc gia và nằm cách xa lục địa Trung Quốc hàng ngàn cây số không thể đáp ứng theo các quy định của Công ước Luật Biển 1982. Nhiều luật gia, học giả và nhà nghiên cứu nổi tiếng thế giới đều nhận định về yêu sách “đường lưỡi bò” là một yêu sách vô lý, hoàn toàn không có cơ sở khoa học, không có giá trị pháp lý quốc tế và không ai có thể chấp nhận được.


PGS. TS Nguyễn Bá Diến: Việt Nam có đầy đủ căn cứ khoa học, lịch sử và pháp lý chứng minh
chủ quyền không thể tranh cãi của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. (Ảnh: ĐT)Theo PGS. TS Nguyễn Bá Diến, xét một cách khách quan và toàn diện, dựa trên những căn cứ pháp lý, lịch sử và chính trị, Bức thư ngày 14/9/1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng chỉ có mục đích nhằm ủng hộ Trung Quốc chống lại chính sách bao vây trên biển của Mỹ trong eo biển Đài Loan, đe dọa tới nền an ninh quốc gia của Trung Quốc vào thời kỳ đó, hoàn toàn không chứa đựng bất kỳ sự từ bỏ nào chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc. Nội dung bức thư là một sự cam kết mang tính ngoại giao, một hình thức thường được các nước xã hội chủ nghĩa lúc bấy giờ sử dụng để thể hiện sự đoàn kết về mặt tư tưởng với nhau. Từ năm 1945 đến nay, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và sau đó là Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và hiện nay là Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam chưa bao giờ tuyên bố hoặc ra nghị quyết từ bỏ chủ quyền của Việt Nam cũng như công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Trái lại, các chính quyền của Việt Nam từ trước đến nay đều nhất quán thể hiện lập trường khẳng định chủ quyền của Việt Nam cũng như thực hiện việc quản lý liên tục đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam có đầy đủ căn cứ khoa học, lịch sử và pháp lý chứng minh chủ quyền không thể tranh cãi của mình đối với hai quần đảo này.

Như vậy, lập luận của phía Trung Quốc là không có căn cứ và giá trị pháp lý, trái với luật pháp quốc tế và quan hệ quốc tế cũng như thực tiễn quan hệ Việt – Trung. Những ai đó mưu toan dùng nội dung bức thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng để biện minh cho ý đồ xâm chiếm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam sẽ không thể ngụy biện dưới ánh sáng của luật pháp và công luận quốc tế.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam ở thềm lục địa và các vùng biển thuộc quyền tài phán quốc gia, theo PGS. TS Nguyễn Bá Diến, Việt Nam cần tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp trên các phương diện, cụ thể như: Nâng cao nhận thức chính trị, xây dựng ý thức làm chủ biển đảo cho mọi tầng lớp nhân dân; bên cạnh các chiến lược quản lý, thăm dò và khai thác thềm lục địa, cần hình thành một hệ thống văn bản pháp luật về thềm lục địa đầy đủ, toàn diện, thống nhất; đồng thời, thành lập cơ quan quản lý chuyên biệt về thềm lục địa. Đầu tư thích đáng về vốn và cơ sở hạ tầng; đào tạo nguồn nhân lực đội ngũ cán bộ, chuyên gia trong các lĩnh vực biển và thềm lục địa. Bên cạnh đó là các biện pháp về chính trị, ngoại giao; hợp tác quốc tế; an ninh – quốc phòng; xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ biển của Việt Nam; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hồ sơ ranh giới ngoài thềm lục địa trình Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên Hợp quốc.

Thứ nhất, từ lâu, Nhà nước Việt Nam đã chiếm hữu thật sự và công khai quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa khi mà các quần đảo đó chưa thuộc chủ quyền của bất cứ quốc gia nào.

Thứ hai, từ đó đến nay, trong suốt mấy thế kỷ, ít nhất là từ thế kỷ XVII, Nhà nước Việt Nam đã thực hiện thật sự và liên tục chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Thứ ba, Nhà nước Việt Nam luôn luôn bảo vệ tích cực các quyền và danh nghĩa của mình trước mọi mưu đồ và hành động xâm phạm tới chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền lợi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Thứ tư, chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật quốc tế cũng như thực tiễn tài phán quốc tế.

Thứ năm, những quy định của Công ước Luật Biển của Liên Hợp quốc đã thiết lập nền tảng pháp lý quốc tế nhằm ghi nhận quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của quốc gia ven biển đối với thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế. Như vậy Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển đã cấp “Sổ đỏ” cho các quốc gia ven biển, trong đó có Việt Nam, đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình mà không ai được quyền xâm phạm.
(Trích cuốn sách “Thềm lục địa trong pháp luật quốc tế”)

Nguồn: nguoicondatme.blogspot.com

FACEBOOK COMMENTS

231 nhận xét:

 1. Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam!
  Hãy chung tay bảo vệ biển trời quê hương đất nước!

  Trả lờiXóa
 2. Việt Nam có đủ cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa! Vậy mà Trung Quốc lại dám thành lập cái gọi là Thành Phố Tam Sa trên quần đảo Hoàng Sa, thật là bành trướng quá!

  Trả lờiXóa
 3. Trung Quốc vẽ đường lưỡi bò chìn khúc trên biển Đông thật là hết sức vô lý, không hề có căn cứ để khẳng định.

  Trả lờiXóa
 4. Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam!
  chung ta có đầy đủ căn cứ khoa học, lịch sử và pháp lý chứng minh
  chủ quyền không thể tranh cãi của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. k một quôc gia nào có thể cướp 2 quần đảo đó từ tay VN!!

  Trả lờiXóa
 5. chúng ta có đủ bằng chứng để khẳng định hoàng sa và trường sa là của Việt Nam vì thế chúng ta hãy cung nhau bảo vệ 2 quần đảo thân yêu của tổ quốc

  Trả lờiXóa
 6. "Hai hoang" mình rất đông tinh với ý kiến của bạn chúng ta hãy cùng nhau chung tay bảo vệ tổ quôc bảo vệ 2 quần đảo của chung ta

  Trả lờiXóa
 7. chung ta có đầy đủ căn cứ khoa học, lịch sử và pháp lý chứng minh
  chủ quyền không thể tranh cãi của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hãy chung tay giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc.

  Trả lờiXóa
 8. chúng ta có đủ bằng chứng để khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam vì thế chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ 2 quần đảo thân yêu của tổ quốc

  Trả lờiXóa
 9. Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đó là sự thật trải suốt hàng nghìn năm lịch sử, Trung quốc ko thể vi phạm chủ quyền đối hai quần đảo trên

  Trả lờiXóa
 10. Ngay cả sử sách của TQ cũng cho thấy rằng 2 quần đảo đó không thuộc về đất nước họ vậy mà họ vẫn cứ cố khẳng định đó là của họ!
  Đúng là nực cười!Đúng là ngang ngược!

  Trả lờiXóa
 11. việc tăng cường đầu tư cho hải quân là cần thiết. Chúng ta cần bảo vệ hai quần đảo này vì đó là khúc ruột của đât nước việt nam thân yêu

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mình đồng ý với ý kiếm của bạn, Nhà nước ta cần đầu tư mạnh hơn nữa cho lực lượng Hải Quân và Cảnh Sát Biển để có thể đủ sức đối phó với mọi diễn biến có thể xảy ra trên Biển Đông!

   Xóa
 12. Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đã trải qua suốt hàng nghìn năm lịch sử, Trung quốc ko thể vi phạm chủ quyền trên biển Đông cũng như chủ quyền trên 2 quần đảo này của chúng ta.

  Trả lờiXóa
 13. Việt Nam có đủ cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa!
  Đó là sự thật.

  Trả lờiXóa
 14. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam!
  Hãy chung tay bảo vệ biển trời quê hương, tổ quốc của chúng ta!

  Trả lờiXóa
 15. hoàng sa trường sa là của Việt Nam điều đó k thể trối cãi

  Trả lờiXóa
 16. bao lâu nay trong mỗi đứa trẻ việt nam đều được học rằng địa lý việt nam luôn có 2 quần đảo là TS và HS.con ngừoi việt nam cũng như các nước châu á thái bìn dương đều cho là nghiễm nhiên.ấy vậy mà bây giờ lòng tham đã khiến ngừoi là giếng đã âm mưu chiếm đoạt.

  Trả lờiXóa
 17. chúng ta có đầy đủ bằng chưng lịch sử chứng minh 2 quần đảo Hoàng sa và Trường sa là của Viêt Nam vì vây mỗi ng chúng ta hãy chung tay góp sức bảo vệ 2 quần đảo này

  Trả lờiXóa
 18. Bọn Tàu quá bố láo khi ngộ nhận Hoàng Sa - Trường Sa là của chúng.
  Chủ quyền biển đảo của VN là quá rõ ràng rồi.

  Trả lờiXóa
 19. Đã có quá nhiều bằng chứng chứng minh Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam rồi.Hành động này không thể chấp nhận

  Trả lờiXóa
 20. mọi người dân việt nam luôn biết trường sa hoàng sa là của việt nam,điều này ngay cả những người trung quốc chân chính đều hay.nhưng chính quyền trung quốc lại đưa bản đồ đường 9 lưỡi bò vào dạy người trung quốc ngay khi còn nhỏ,điều đó đã làm cho hầu hết người trung quốc tin đó là lãnh thổ của họ

  Trả lờiXóa
 21. Không thể chấp nhận được việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam đã có đủ pháp lý lịch sử khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam!

  Trả lờiXóa
 22. Gần đây có nhiều trah luận về vấn đề Hoàng xa Trường xa nhưng sự thật thì Hoàng xa trường xa là của Việt Nam !! Từ bao đời nay rồi !! Sao có thể thay đổi sự thật hiển nhiên như vậy được:-/

  Trả lờiXóa
 23. Diễn biến hòa bình trên biển Đông ngày càng phức tạp, nhất là khi Trung Quốc vạch ra đường lưỡi bò chín khúc, rồi lại còn thành lập thành phố Tam Sa trên Hoàng Sa. Việt Nam có đủ căn cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền trên Hoàng Sa và Trường Sa.

  Trả lờiXóa
 24. nhắc thêm lần thứ n,hoàng sa trường sa là của việt nam,bọn tàu khựa hãy cút về nước đê

  Trả lờiXóa
 25. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam!
  Hãy bảo vệ vùng trời, biển đảo quê hương!

  Trả lờiXóa
 26. Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, tất cả đều có căn cứ rõ ràng. Việc Trung Quốc cho rằng 2 quần đảo này thuộc về Trung Quốc là xâm phạm chủ quyền Việt Nam một cách nghiêm trọng.

  Trả lờiXóa
 27. đường lưỡi bò của trung quốc đã liếm hết biển đông rồi con gì.thật phi thực tế không có khoa học gì cả

  Trả lờiXóa
 28. Ngay cả sử sách của TQ cũng cho thấy rằng 2 quần đảo đó không thuộc về đất nước họ. Chúng ta có đủ bằng chứng xác thực để chứng minh Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam, hãy chung tay cùng hành động bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ.

  Trả lờiXóa
 29. Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam!
  Hãy chung tay bảo vệ biển trời quê hương đất nước!

  Trả lờiXóa
 30. chúng ta có đầy đủ bằng chưng lịch sử chứng minh 2 quần đảo Hoàng sa và Trường sa là của Viêt Nam vì vây mỗi ng chúng ta hãy chung tay góp sức bảo vệ 2 quần đảo này

  Trả lờiXóa
 31. Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam, đó là sự thật từ bao đời nay, trải qua hàng ngàn năm lịch sử.

  Trả lờiXóa
 32. Khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa Việt Nam có đầy đủ căn cứ khoa học, lịch sử và pháp lý chứng minh chủ quyền không thể tranh cãi của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

  Trả lờiXóa
 33. Việt Nam có đầy đủ căn cứ khoa học, lịch sử và pháp lý chứng minh chủ quyền không thể tranh cãi của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cả bằng chứng lịch sử của Trung Quốc và Việt Nam đều khẳng định điều đó. Như vậy, lập luận của phía Trung Quốc là không có căn cứ và giá trị pháp lý, trái với luật pháp quốc tế và quan hệ quốc tế cũng như thực tiễn quan hệ Việt – Trung.

  Trả lờiXóa
 34. nói đi nói lại trung quốc sai rõ ràng mà còn trắng trợn mồm nói 1 đằng mà vẫn cứ tiến hành xây dựng thành phố tam sa,đấu thâuù xây dựng dầu,khia thác
  ở vùng biển việt nam

  Trả lờiXóa
 35. Hoàng Xa , Trường Xa mãi mãi là của Việt Nam !! Đó là sự thật hiển nhiên !!

  Trả lờiXóa
 36. Định lý : " Hoàng Xa , Trường Xa là của Việt Nam "

  Trả lờiXóa
 37. chả có cở sỏ khoa học nào khẳng định hoàng sa trường sa là của trung quốc cả,bọn tàu khựa chỉ cậy thói tham lam để đặt điều thôi

  Trả lờiXóa
 38. chúng vẫn cứ xây đảo tam sa kìa anh em.quân bố láo chả coi ai ra gì.phải làm gì đi chứ

  Trả lờiXóa
 39. Nói chung là phải có động thái mạnh mẽ mới được. Không để bọn Tàu nó lấn át như thế này được

  Trả lờiXóa
 40. Đối với Trung Quốc Việt Nam cần phải có thái độ cương quyết, nhưng không thể dùng sức mạnh quân sự để giải quyết tranh chấp được.

  Trả lờiXóa
 41. Có thể thấy rằng theo luật pháp quốc tế thì Hoàng Sa, Trường Sa là nằm trong thềm lục địa Việt Nam và Việt Nam cũng có đủ chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

  Trả lờiXóa
 42. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Các nước hãy chấp nhận sự thật đấy đi.

  Trả lờiXóa
 43. Việt Nam có đầy đủ căn cứ khoa học, lịch sử và pháp lý chứng minh chủ quyền không thể tranh cãi của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

  Trả lờiXóa
 44. Việt Nam có đầy đủ chứng cứ cả về phương diện khoa hoc, pháp luật hay lịch sử đều khẳng định chủ quyền của việt nam với 2 quần đảo trường sa và hoàng sa ko thể chối cải đc.“Đường lưỡi bò” không thể mang lại cho Trung Quốc quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng biển nằm phía trong đường này theo quy chế của bất kỳ vùng biển nào, kể cả Vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa .Cái cớ này thật nực cười. 2 quần đảo này là của việt nam

  Trả lờiXóa
 45. hoàng sa và trường sa là của Việt Nam chúng ta có đủ chứng cứ để khẳng định chắc chắn điều đó

  Trả lờiXóa
 46. thể hiện rõ ràng quan điểm chúng ta sẽ bảo vệ chủ quyền của Việt Nam tới cùng

  Trả lờiXóa
 47. khẳng định một cách chắc chắn rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam

  Trả lờiXóa
 48. Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý để khẳng đỉnh chủ quyền của mình. Và điều này có thể được chả thế giới chứng kiến.

  Trả lờiXóa
 49. Không ai có thể phủ nhận một điều rằng "Hoàng sa và Trường sa là của Việt Nam" Vì đó vốn là một chân lý, mà chân lý thì không ai có thể thay đổi được.

  Trả lờiXóa
 50. Kẻ nào có ý đồ đen tối với lãnh thổ Việt Nam ta hãy coi chừng.Chúng bay sẽ phải trả giá đắt.

  Trả lờiXóa
 51. Hoàng Sa, Trường Sa là của VN, không gì có thể phủ nhận đc điều đó!

  Trả lờiXóa
 52. Dân tộc Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng anh hùng. Chúng ta nhất quyết không để Trung Quốc dùng thủ đoạn để cướp mất Hoàng Sa và Trường Sa !

  Trả lờiXóa
 53. Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam được ghi chép rõ ràng trong lịch sử. Con người Việt nam sẽ gìn giữ chúng bằng mọi giá.

  Trả lờiXóa
 54. Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, Không gì có thể phủ nhận được điều này.

  Trả lờiXóa
 55. Vietj Nam có đủ cơ sở để khẳng định chủ quyền của mình trên biển đông. Vấn đề chỉ còn là thời gian

  Trả lờiXóa
 56. Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, chúng ta sẽ quyết tâm giữ vững chủ quyền lãnh thổ của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 57. chúng ta sẽ làm tất cả để giư vững từng mảnh đất mà ông cha ta đã để lại!

  Trả lờiXóa
 58. Nhớ mãi câu nói của Bác: "Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phài cùng nhau giữ lấy nước"

  Trả lờiXóa
 59. game thu nói hay lắm! ai ai cũng như các bạn ở đây thì sức mạnh toàn dân tộc sẽ ngày càng lớn

  Trả lờiXóa
 60. dân tộc VN anh hùng, bất khuất!!

  Trả lờiXóa
 61. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 62. Dân tộc VN anh hùng, thật tự hào vì là người VN!!!

  Trả lờiXóa
 63. Trung Quốc có âm mưu rất thâm độc là muốn thâu tóm toàn bộ biển Đông. Các nước ASEAN hãy cùng nhau làm thất bại âm mưu đó.

  Trả lờiXóa
 64. Có thể thấy rằng theo luật pháp quốc tế thì Hoàng Sa, Trường Sa là nằm trong thềm lục địa Việt Nam và Việt Nam cũng có đủ chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

  Trả lờiXóa
 65. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Hãy tự hào vì"Tôi là người Việt Nam".

  Trả lờiXóa
 66. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, không lằng nhằng!!

  Trả lờiXóa
 67. Bài này hay quá, làm mình nhớ lại bài thơ khẳng định chủ quyền Việt Nam:
  Sông núi nước Nam vua Nam ở.......

  Trả lờiXóa
 68. Hãy chung tay bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa cũng chính là bảo vệ tổ quốc Việt Nam ta.

  Trả lờiXóa
 69. Việt Nam có chủ quyền không bàn cãi với Hoàng Sa Trường Sa

  Trả lờiXóa
 70. Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, Không gì có thể phủ nhận được điều này.

  Trả lờiXóa
 71. Chính bản đồ Trung Quốc từ xưa đến nay không có tên Hoàng Sa Trường Xa ấy vậy mà cái bọn láo toét giả vờ tạo mọi chứng cứ vớ vẩn để "Liếm" đất của nước ta.Nó đã làm mất đi tình cảm bấy lâu nay của hai nước đi ngược lại với mọi quan hệ bấy lâu nay của 2 nước.thật hết chỗ nói

  Trả lờiXóa
 72. càng đọc càng thấy phẫn nộ bọn Tàu

  Trả lờiXóa
 73. Hành động của phía Trung Quốc là đáng bị lên án gay gắt. Trường Sa và Hoàng Sa là của nước Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 74. đúng là bọn cướp cạn!

  Trả lờiXóa
 75. có rất nhiều bằng chứng ca về khoa học và lịch sử đều khẳng định chủ quyền của việt nam về 2 quần đảo hoàng sa và trường sa. ko có cớ j Trung quốc ngang nhiên xâm phạm nó

  Trả lờiXóa
 76. Trung quốc với sự bành trướng mạnh mẽ của mình ở khu vực châu á. đang là nổi e ngại lớn cho 1 số nước trong khu vực sự phát triển này sẽ ảnh hưởng đến tình hình thê giới đến vị thế và quyền lợi của 1 số nước. Việt nam cũng nằm trong vòng xoáy đó với sự lấn chiếm của Trung quốc ở vùng biển đông

  Trả lờiXóa
 77. trường sa hoang sa không phải của việt nam thì mặt hồ cẩm đào là mặt lợn

  Trả lờiXóa
 78. Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 79. Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam la không thể bàn cãi.

  Trả lờiXóa
 80. Việt Nam có đầy đủ căn cứ khoa học, lịch sử và pháp lý chứng minh chủ quyền không thể tranh cãi của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

  Trả lờiXóa
 81. Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam!
  Hãy chung tay bảo vệ biển trời quê hương đất nước!

  Trả lờiXóa
 82. Là 1 người Việt Nam tôi thực sự phẫn nộ trước những hành động của phía Trung Quốc trên biển Đông với hai quần đảo của chúng ta.

  Trả lờiXóa
 83. Hoàng Sa, Trường Sa là của VN. Hy vọng là Việt Nam rồi sẽ dành lại chủ quyền của 2 quần đảo này.

  Trả lờiXóa
 84. Các bằng trứng lịch sử đều dứng về phía Việt Nam. HS, TS là của Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 85. Sự công bố chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa trước 50 quốc gia hội viên thành lập Liên Hợp quốc tại Hội nghị San Francisco năm 1951 chứng tỏ rằng, các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được các quốc gia trên thế giới thừa nhận là thuộc chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Thế mà Trung Quốc dám ngang nhiên thành lập Thành Phố trên Hoàng Sa của chúng ta, không thể chấp nhận đc.

  Trả lờiXóa
 86. Mọi bằng chứng về 2 quần đảo thuộc chủ quyền nước ta là quá rõ ràng rồi và thế giới cũng công nhận nó. Trung Quốc có những hành động trên biển Đông như vậy là không thể chấp nhận đc.

  Trả lờiXóa
 87. Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, Không gì có thể phủ nhận được điều này.

  Trả lờiXóa
 88. Hãy chung tay bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa cũng chính là bảo vệ tổ quốc Việt Nam ta.

  Trả lờiXóa
 89. không cần nói nhiều ngàn lần xin trung quốc hãy nhớ hoàng sa trường sa là của việt nam

  Trả lờiXóa
 90. Lịch sử đã khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam

  Trả lờiXóa
 91. Phải kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc

  Trả lờiXóa
 92. Tôi yêu Hoàng Sa và Trường Sa

  Trả lờiXóa
 93. Phải bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam

  Trả lờiXóa
 94. Quyết bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa

  Trả lờiXóa
 95. Không chỉ dừng lại ở bàn đàm phán mà quân sự cũng phải tăng cường lên mới được

  Trả lờiXóa
 96. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử khoa học về chủ quyền trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. chúng ta sẽ giữ gìn nó bằng bất cứ giá nào .

  Trả lờiXóa
 97. cái chuyện hoàng xa , trường xa là của việt nam thì không cần phải bàn đến rùi.đó là điều hiển nhiên rùi!

  Trả lờiXóa
 98. chúng ta có đủ điều kiện , căn cứ lịch sử để chứng minh chủ quyền với 2 quần đảo này , nhưng còn sự tham lam của TQ thì hình như nó cứ lờ đi ấy .

  Trả lờiXóa
 99. Quá nhiều dẫn chứng , minh chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của nước ta về 2 quần đảo này .

  Trả lờiXóa
 100. Chúng ta có đủ bằng chứng và nhận được nhiều sự ủng hộ của các nước trên thế giới về chủ quyền về 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

  Trả lờiXóa
 101. hoàng xa, trường xa là của việt nam .điều đó thì không phải bàn đến nữa!

  Trả lờiXóa
 102. lập luận của phía Trung Quốc là không có căn cứ và giá trị pháp lý, trái với luật pháp quốc tế và quan hệ quốc tế cũng như thực tiễn quan hệ Việt – Trung. Những ai đó mưu toan dùng nội dung bức thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng để biện minh cho ý đồ xâm chiếm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam sẽ không thể ngụy biện dưới ánh sáng của luật pháp và công luận quốc tế

  Trả lờiXóa
 103. Việt Nam có bằng chứng về chủ quyền không thể chối cãi về 2 quần đảo hoàng sa và trường sa bất cứ thế lực nào xâm chiếm đều sẽ bị trừng trị thích đáng

  Trả lờiXóa
 104. hoàng sa và trường sa la của việt nam!cả thế giới đứng về chúng ta

  Trả lờiXóa
 105. Việt Nam có đầy đủ chứng cứ để khẳng định HS TS là của Việt Nam, bọn tàu nó tham lam quá, định nuốt hết biển đông, cách nhà nó hàng nghìn Km, chúng nó sẽ chết sớm thôi

  Trả lờiXóa
 106. Ngồi đây nghĩ về Hoàng Sa, Trường Sa các anh chiến sĩ đang cầm chắc cây súng để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Chắc hẳn trong các anh có một sức mạnh phi thường để chống lại bão táp mưa sa

  Trả lờiXóa
 107. 5 điều khẳng định chủ quyền:
  Thứ nhất, từ lâu, Nhà nước Việt Nam đã chiếm hữu thật sự và công khai quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa khi mà các quần đảo đó chưa thuộc chủ quyền của bất cứ quốc gia nào.

  Thứ hai, từ đó đến nay, trong suốt mấy thế kỷ, ít nhất là từ thế kỷ XVII, Nhà nước Việt Nam đã thực hiện thật sự và liên tục chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

  Thứ ba, Nhà nước Việt Nam luôn luôn bảo vệ tích cực các quyền và danh nghĩa của mình trước mọi mưu đồ và hành động xâm phạm tới chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền lợi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

  Thứ tư, chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật quốc tế cũng như thực tiễn tài phán quốc tế.

  Thứ năm, những quy định của Công ước Luật Biển của Liên Hợp quốc đã thiết lập nền tảng pháp lý quốc tế nhằm ghi nhận quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của quốc gia ven biển đối với thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế. Như vậy Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển đã cấp “Sổ đỏ” cho các quốc gia ven biển, trong đó có Việt Nam, đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình mà không ai được quyền xâm phạm.

  Trả lờiXóa
 108. Hoàng Sa và Trường Sa tư lâu nay đã là của VN rồi và sau này cũng vẫn vậy

  Trả lờiXóa
 109. hoai linh noi hay! dù phải làm bất cứ điều gì, phải đổ máu chúng ta vẫn phải giữ những gì là của mình!

  Trả lờiXóa
 110. phải hi sinh tính mạng này! tôi cũng quyết cầm súng bảo vệ giang sơn

  Trả lờiXóa
 111. chắc tay súng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ! AI ĐỒNG Ý! LIKE NÀO!

  Trả lờiXóa
 112. Trung Quốc cố tình không hiểu, họ nhận vơ Trường Sa, Hoàng Sa là của họ trong khi chả có một nước nào công nhận điều đó.

  Trả lờiXóa
 113. hehe, lại một bằng chứng nữa khẳng định Trường Sa, Hoàng Sa nào phải của người Hán. Trung Quốc biến đi

  Trả lờiXóa
 114. hoàng sa trường sa là của việt nam, chân lí đó không bao giờ thay đổi

  Trả lờiXóa
 115. lịch sử từ trước đến nay luôn chứng tỏ hoàng sa trường sa là của Việt Nam, ngay cả bản đồ của trung quốc cũng công nhận như vậy

  Trả lờiXóa
 116. “đường lưỡi bò” không thể mang lại cho Trung Quốc quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng biển nằm phía trong đường này theo quy chế của bất kỳ vùng biển nào, kể cả Vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa. Một đường vạch được thể hiện một cách hết sức mơ hồ, đứt đoạn, tùy tiện, không có tọa độ cụ thể, phi khoa học, trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế về hoạch định biên giới quốc gia và nằm cách xa lục địa Trung Quốc hàng ngàn cây số không thể đáp ứng theo các quy định của Công ước Luật Biển 1982.trung quốc hoang tưởng quá rồi!

  Trả lờiXóa
 117. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử khoa học về chủ quyền trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. chúng ta sẽ giữ gìn nó bằng bất cứ giá nào .

  Trả lờiXóa
 118. Hoàng sa, Trường sa là của việt nam.

  Trả lờiXóa
 119. Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 120. Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 121. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử khoa học về chủ quyền trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa

  Trả lờiXóa
 122. nó mãi mà tóm lại trung quốc nó vẫn chiếm được đấy thui.có nói không thì được cái việc gì đâu!

  Trả lờiXóa
 123. Việc chiếm hữu và khai thác các tài nguyên khoáng sản hải sản của Nhà nước Việt Nam từ trước đến giờ không khi nào gặp phải sự phản đối của một quốc gia nào khác, kể cả Trung Quốc. Điều đó càng chứng tỏ từ lâu, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa đã là lãnh thổ Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 124. qua các tài liệu lịch sử, địa lý từ xưa đến nay của Việt Nam cũng như chứng cứ của nhiều nhà hàng hải, giáo sĩ phương Tây, từ lâu và liên tục trong hàng mấy trăm năm từ triều đại này đến triều đại khác, Nhà nước Việt Nam đã làm chủ thực sự một cách hòa bình, công khai, liên tục hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

  Trả lờiXóa
 125. Việt Nam có đầy đủ căn cứ khoa học, lịch sử và pháp lý chứng minh
  chủ quyền không thể tranh cãi của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

  Trả lờiXóa
 126. Từ bao đời nay, có 1 chân lí không bao giờ thay đổi,Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 127. Các bằng chứng là một chuyện, đó là một điều kiện thuận lợi để chúng ta nhận thêm được sự đồng thuận từ thế giới. Tuy vậy, TQ vẫn không hề thừa nhận điều này => Vẫn cần ttawng cường sưcs mạnh của chính dân tộc ta

  Trả lờiXóa
 128. bằng chứng lịch sự dành dành ra đó trung quốc không thể cải được.thích thì đánh nhau!

  Trả lờiXóa
 129. Một đường 9 đoạnh vạch ra được thể hiện một cách hết sức mơ hồ, đứt đoạn, tùy tiện, không có tọa độ cụ thể, phi khoa học, trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế về hoạch định biên giới quốc gia và nằm cách xa lục địa Trung Quốc hàng ngàn cây số không thể đáp ứng theo các quy định của Công ước Luật Biển 1982.

  Trả lờiXóa
 130. lập luận của phía Trung Quốc là không có căn cứ và giá trị pháp lý, trái với luật pháp quốc tế và quan hệ quốc tế cũng như thực tiễn quan hệ Việt – Trung

  Trả lờiXóa
 131. Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, được rất nhiều các quốc gia công nhận . Trung Quốc không có quyền khai thác và xây dựng chính quyền trên đất Việt.

  Trả lờiXóa
 132. Sự công bố chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa trước 50 quốc gia hội viên thành lập Liên Hợp quốc tại Hội nghị San Francisco năm 1951 chứng tỏ rằng, các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được các quốc gia trên thế giới thừa nhận là thuộc chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 133. Sự công bố chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa trước 50 quốc gia hội viên thành lập Liên Hợp quốc tại Hội nghị San Francisco năm 1951 chứng tỏ rằng, các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được các quốc gia trên thế giới thừa nhận là thuộc chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 134. Những quy định của Công ước Luật Biển của Liên Hợp quốc đã thiết lập nền tảng pháp lý quốc tế nhằm ghi nhận quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của quốc gia ven biển đối với thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế. Như vậy Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển đã cấp “Sổ đỏ” cho các quốc gia ven biển, trong đó có Việt Nam, đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình mà không ai được quyền xâm phạm.
  (Trích cuốn sách “Thềm lục địa trong pháp luật quốc tế”)

  Trả lờiXóa
 135. cứ ngồi đó nó về chủ quyền biển đảo thì có ích gì.trong khi ngoài kia biển đảo đã bị nó chiếm rùi!!

  Trả lờiXóa
 136. Đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì hiển nhiên nó là của Việt Nam, chúng ta có đầy đủ căn cú,bàng chứng ,cơ sở pháp lý,...chứng minh điều đó.

  Trả lờiXóa
 137. Chúng ta cần có những động thái cứng rắn hơn chứ không thể để chngs ngông cuồng thế được.

  Trả lờiXóa
 138. Đảng và nà nước ta chắc chắn có chiến lược đúng đắn trong vấn đề biển đông mà mọi người hãy tin điều đó.

  Trả lờiXóa
 139. Hoàng SA Trường Sa Là của VIỆT NAM điều đó là sự thực không thể chối cãi

  Trả lờiXóa
 140. chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo trường sa và hoàng sa đã rõ rằng. Việt Nam năm giữ nhiều bằng chứng vậy mà trung quốc vẫn quyết xâm chiếm thật là trắng trợn

  Trả lờiXóa
 141. Các bằng chứng đã rõ ràng, đó là một điều kiện thuận lợi để chúng ta nhận thêm được sự đồng thuận từ thế giới. Tuy vậy, TQ vẫn không hề thừa nhận điều này => Vẫn cần ttawng cường sưcs mạnh của chính dân tộc ta

  Trả lờiXóa
 142. Lập luận của phía Trung Quốc là không có căn cứ và giá trị pháp lý, trái với luật pháp quốc tế và quan hệ quốc tế cũng như thực tiễn quan hệ Việt – Trung. Nếu trung quốc ko từ bỏ ý định chiếm 2 quần đảo thì tình hình 2 nước sẽ ngày càng căng thẳng hơn thôi

  Trả lờiXóa
 143. cái này mà cũng cần đến lịch sử á.đến con nít nó cũng biết hoàng xa trường xa là của việt nam!!

  Trả lờiXóa
 144. Tôi yêu Hoàng Sa và Trường Sa

  Trả lờiXóa
 145. Mãi mãi là một phần máu thịt của Tổ quốc Việt Nam thân yêu

  Trả lờiXóa
 146. Tôi yêu Hoàng Sa và Trường Sa

  Trả lờiXóa
 147. Cứ như vậy thì chỉ chục năm nữa Hoàng Sa và Trường Sa sẽ rơi vào tay Trung Quốc thôi. Thật không thể chịu được, bọn Tàu bựa nhân

  Trả lờiXóa
 148. bọn nó đang chơi những bài bẩn bựa nhất, khốn nạn thật

  Trả lờiXóa
 149. Diễn biến hòa bình trên biển Đông ngày càng phức tạp, nhất là khi Trung Quốc vạch ra đường lưỡi bò chín khúc, rồi lại còn thành lập thành phố Tam Sa trên Hoàng Sa. Việt Nam có đủ căn cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền trên Hoàng Sa và Trường Sa.

  Trả lờiXóa
 150. Đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì hiển nhiên nó là của Việt Nam, chúng ta có đầy đủ căn cú,bàng chứng ,cơ sở pháp lý,...chứng minh điều đó.

  Trả lờiXóa
 151. Hoàng Sa và Trường Sa mãi mãi là của Việt Nam

  Trả lờiXóa
 152. Ngay cả sử sách của TQ cũng cho thấy rằng 2 quần đảo đó không thuộc về đất nước họ vậy mà họ vẫn cứ cố khẳng định đó là của họ!
  Đúng là nực cười!Đúng là ngang ngược!Hoàng Sa và Trường Sa mãi mãi là của Việt Nam

  Trả lờiXóa
 153. Đảng và nà nước ta chắc chắn có chiến lược đúng đắn trong vấn đề biển đông mà mọi người hãy tin điều đó.

  Trả lờiXóa
 154. Chính bản đồ Trung Quốc từ xưa đến nay không có tên Hoàng Sa Trường Xa ấy vậy mà cái bọn láo toét giả vờ tạo mọi chứng cứ vớ vẩn để "Liếm" đất của nước ta.Nó đã làm mất đi tình cảm bấy lâu nay của hai nước đi ngược lại với mọi quan hệ bấy lâu nay của 2 nước.thật hết chỗ nói

  Trả lờiXóa
 155. bao lâu nay trong mỗi đứa trẻ việt nam đều được học rằng địa lý việt nam luôn có 2 quần đảo là TS và HS.con ngừoi việt nam cũng như các nước châu á thái bìn dương đều cho là nghiễm nhiên.ấy vậy mà bây giờ lòng tham đã khiến ngừoi là giếng đã âm mưu chiếm đoạt.

  Trả lờiXóa
 156. Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đó là sự thật trải suốt hàng nghìn năm lịch sử, Trung quốc ko thể vi phạm chủ quyền đối hai quần đảo trên

  Trả lờiXóa
 157. Có thể thấy rằng theo luật pháp quốc tế thì Hoàng Sa, Trường Sa là nằm trong thềm lục địa Việt Nam và Việt Nam cũng có đủ chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

  Trả lờiXóa
 158. qua các tài liệu lịch sử, địa lý từ xưa đến nay của Việt Nam cũng như chứng cứ của nhiều nhà hàng hải, giáo sĩ phương Tây, từ lâu và liên tục trong hàng mấy trăm năm từ triều đại này đến triều đại khác, Nhà nước Việt Nam đã làm chủ thực sự một cách hòa bình, công khai, liên tục hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

  Trả lờiXóa
 159. hoàng sa trường sa là của việt nam, chân lí đó không bao giờ thay đổi

  Trả lờiXóa
 160. Việt Nam quyết giữ chọn từng tấc đất

  Trả lờiXóa
 161. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử khoa học về chủ quyền trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa

  Trả lờiXóa
 162. yêu đất nước con người Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 163. Hành động của phía Trung Quốc là đáng bị lên án gay gắt. Trường Sa và Hoàng Sa là của nước Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 164. Dân tộc Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng anh hùng. Chúng ta nhất quyết không để Trung Quốc dùng thủ đoạn để cướp mất Hoàng Sa và Trường Sa !

  Trả lờiXóa
 165. Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, Không gì có thể phủ nhận được điều này.

  Trả lờiXóa
 166. Các bằng chứng là một chuyện, đó là một điều kiện thuận lợi để chúng ta nhận thêm được sự đồng thuận từ thế giới. Tuy vậy, TQ vẫn không hề thừa nhận điều này => Vẫn cần ttawng cường sưcs mạnh của chính dân tộc ta

  Trả lờiXóa
 167. Trường sa và Trường sa là của VIệt Nam,lịch sử và thế giưới đều công nhận điêu đó

  Trả lờiXóa
 168. tất cả những ai yêu chuộng hòa bình và công lí đều thừa nhận điều đó

  Trả lờiXóa
 169. nói nhiều thế mà bọn TH có nghe đâu,bọn cùn

  Trả lờiXóa
 170. ta có đủ chứng cứ khẳng định chủ quyền trên biên đông mà.

  Trả lờiXóa
 171. nhưng việt nam ta cũng lắm mưu kế mà.

  Trả lờiXóa
 172. sao trong thời đại quốc tế hóa như ngày nay mà trung quốc không tuân thủ luật pháp quốc tế nhỉ?

  Trả lờiXóa
 173. trung quốc cần tôn trọng chủ quyền biển đảo của việt nam

  Trả lờiXóa
 174. tàu khốn nạn lắm các bác ạ.

  Trả lờiXóa
 175. việt nam cần tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.

  Trả lờiXóa
 176. việt nam cần tìm thêm các bằng chứng khác.

  Trả lờiXóa
 177. sự thật rõ ràng rồi
  giờ chỉ còn có việc lôi con bò ra cắt lưỡi thôi các ace nhỉ

  Trả lờiXóa
 178. Có thể thấy rằng theo luật pháp quốc tế thì Hoàng Sa, Trường Sa là nằm trong thềm lục địa Việt Nam và Việt Nam cũng có đủ chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

  Trả lờiXóa
 179. Đã có quá nhiều bằng chứng chứng minh Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam rồi.Hành động này không thể chấp nhận

  Trả lờiXóa
 180. Trung quốc với sự bành trướng mạnh mẽ của mình ở khu vực châu á. đang là nổi e ngại lớn cho 1 số nước trong khu vực sự phát triển này sẽ ảnh hưởng đến tình hình thê giới đến vị thế và quyền lợi của 1 số nước. Việt nam cũng nằm trong vòng xoáy đó với sự lấn chiếm của Trung quốc ở vùng biển đông

  Trả lờiXóa
 181. Sự công bố chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa trước 50 quốc gia hội viên thành lập Liên Hợp quốc tại Hội nghị San Francisco năm 1951 chứng tỏ rằng, các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được các quốc gia trên thế giới thừa nhận là thuộc chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 182. hoàng xa trường xa thuộc chủ quyền của việt nam từ xa xưa đến nay. trung quốc lấy sức mạnh vũ trang ra cưỡng ép việt nam thật quá đáng

  Trả lờiXóa
 183. phản đối chính quyền trung quốc . người dân việt nam sẽ lên tiếng phản đối TQ.

  Trả lờiXóa
 184. không chỉ nhân dân việt nam phẩn đối trung quốc mà toàn thể nhân dân trên toàn thế giới này phản đối trung quốc thực hiện chính sách bành trướng .

  Trả lờiXóa
 185. Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt nam!

  Trả lờiXóa
 186. Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật quốc tế cũng như thực tiễn tài phán quốc tế.

  Trả lờiXóa
 187. bọn chó TQ vào đây mà đọc đi

  Trả lờiXóa
 188. dkm lũ tàu khựa,quân tự nói thì phải làm,ai đời nói 1 đằng làm 1 nẻo

  Trả lờiXóa
 189. VN có đầy dủ tài kiệu kịch sử để khảng đỉnh chủ quyền biển đảo của mình ở biển đông,đề nhị TQ cần tôn trọng các nước và luật pháp quốn tế

  Trả lờiXóa
 190. tôi nghĩ ằng k những lịch sử VN mà còn cả lịch sự TQ cũng thừa nhận chủ quyền của VN,cớ sao nhũng nhà lãnh đạo TQ bây giờ lại k nghe lời tổ tiên,có phải là hỗn láo không chứ,nếu không muốn nói là mất dạy

  Trả lờiXóa
 191. “đường lưỡi bò” không thể mang lại cho Trung Quốc quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng biển nằm phía trong đường này theo quy chế của bất kỳ vùng biển nào, kể cả Vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa của Công ước Luật Biển 1982.

  Trả lờiXóa
 192. Sự công bố chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa trước 50 quốc gia hội viên thành lập Liên Hợp quốc tại Hội nghị San Francisco năm 1951 chứng tỏ rằng, các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được các quốc gia trên thế giới thừa nhận là thuộc chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 193. TQ đưa ra một đường vạch được thể hiện một cách hết sức mơ hồ, đứt đoạn, tùy tiện, không có tọa độ cụ thể, phi khoa học, trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế về hoạch định biên giới (ranh giới) quốc gia và nằm cách xa lục địa Trung Quốc hàng ngàn cây số không thể đáp ứng theo các quy định của Công ước Luật Biển 1982

  Trả lờiXóa
 194. yêu sách “đường lưỡi bò” là một yêu sách vô lý, hoàn toàn không có cơ sở khoa học, không có giá trị pháp lý quốc tế và không ai có thể chấp nhận được.

  Trả lờiXóa
 195. lập luận của phía Trung Quốc là không có căn cứ và giá trị pháp lý, trái với luật pháp quốc tế và quan hệ quốc tế cũng như thực tiễn quan hệ Việt – Trung. Những ai đó mưu toan dùng nội dung bức thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng để biện minh cho ý đồ xâm chiếm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam sẽ không thể ngụy biện dưới ánh sáng của luật pháp và công luận quốc tế.

  Trả lờiXóa
 196. Các bằng chứng là một chuyện, đó là một điều kiện thuận lợi để chúng ta nhận thêm được sự đồng thuận từ thế giới. Tuy vậy, TQ vẫn không hề thừa nhận điều này => Vẫn cần ttawng cường sưcs mạnh của chính dân tộc ta

  Trả lờiXóa

 

Thống kê

 • bài viết
 • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ