Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

Rận chủ chấy thức" diễn nghĩa truyện       Hán Nôm Thiền Viện xưa nay tách biệt với cuộc sống bên ngoài, quy tắc bất di bất dịch ở đây là không bàn chính sự, không qua lại với võ lâm. Xuân Diện tự là Thiết Bì, về sau gọi là Ngọc Diện Chân Nhân sống ẩn dật ở đây.
Diện là người có tài thao lược, văn võ đều phi phàm, thế nhưng tuyệt nhiên chân không bén gót danh lợi, chỉ ngày ngày lấy việc viết Blog làm vui.


Mặt dày!


Kẻ ác miệng đương thời dùng văn đả kích ông như sau: "Hắn vừa Type vừa Tuốt (*). Bao giờ cũng thế, cứ Online là hắn Tuốt. Bắt đầu hắn tuốt blog. Có hề gì? Blog là của riêng hắn. Rồi hắn Tuốt wiki. Thế cũng chẳng sao: Wiki là của chung mà cũng chẳng của ai cả."[(*) Tuốt tức Tuốt Lươn lấy từ điển tích Chàng nông dân nghèo làm nghề bắt lươn, coi khinh việc chăn gối, chung đụng với đàn bà.]Có hôm những lời đó đến tai Diện, Diện cười khan rồi nói : "Ta như ngọa hổ, tàng long, kẻ trần mắt thịt sao hiểu nổi bụng ta".☺☻☺
Lại nói chuyện võ lâm, lúc ấy nổi nên 3 hảo hán: Huệ Chi tự là Chibi ở xứ Bô Xít, Nguyễn Quang Lập tự là Bọ Lập ở xứ Quê Choa, Quang A tự là A Ha ở xứ No U. Ba vị ấy nhân buổi xuân nhàn gặp nhau lấy làm hợp ý nên kết bái huynh đệ. Chi làm cả, Lập làm thứ, A là út. Người đời sau gọi là kết nghĩa miệt vườn.
Chi vốn lòng mang chí lớn, đem chuyện bá nghiệp bàn với 2 em, được Lập mách cho rằng muốn nên nghiệp bá phải mời được Diện về phò. Chi nghe đến danh của Diện lập tức cùng 2 em khăn gói lên Hán Nôm thiền Viện tìm gặp.Cả bọn Chi, Lập, A ruổi ngựa ngày đêm cứ cách 6 canh giờ thì nghỉ một lần, độ 10 lần như thế thì đến trấn Hán Nôm. Chi ra hiệu cho hai em xuống ngựa dắt bộ vừa đi vừa dặn dò:- Nhớ xưa Lưu công 3 lần đáo lều cỏ mới vời được Khổng Minh, nay chí ta không kém Bị, tài của Diện chẳng thua Gia Cát, lỡ có bị từ chối 2 em chớ lấy nản lòng.- Mọi sự chúng đệ nghe theo đại huynh - Lập thưa - phía trước có quán thịt cầy, anh em ta ruổi ngựa ngày đêm nay ngươi mỏi ngựa mệt chi bằng ghé vào làm dĩa mận, tô măng, đôi quai đế rồi tiện hỏi thăm luôn.- Nhị ca nói phải lắm - A nói vào- Thôi thì ta ghé vào vậy.Ba người vào quán, an tọa chổ ngồi đâu vào đấy, bỗng A nhìn qua bàn bên cạnh thảng thốt nói với 2 anh:- Hai huynh xem, người kia tướng mạo thật quái dị, đệ chưa thấy ai có da mặt dày như thế, đinh đóng 3 ngày cũng chưa tới mao mạch.- Quả có thế thật, kẻ này ra trận giặc có bắn tên vào mặt cũng vô ích - Lập tán thành.
- Hai em chớ nói thế, mẹ người ta nghe thấy sẽ đau lòng, để huynh hỏi thăm xem sao.Nói đoạn, Chi tiến lại gần chắp tay bái rồi hỏi:- Này nhân huynh, cho phép tại hạ hỏi ...- Ông muốn hỏi Thiết Bì tiên sinh đúng không?- Quả đúng thế, tại hạ là ...- Ta chính là Thiết Bì đây, hẳn các vị tìm ta có điều muốn nói chăng ?- Có nhiều chuyện muốn thưa cùng ...- Vậy thì cùng ngồi một bàn nhé, thật may, hôm nay ta định ăn nợ không ngờ gặp 3 vị .- Mời, mời tiên sinh.Bốn người cùng nhau chén tạc chén thù như đã quen từ lâu. Thiên hạ có thơ bình rằng :Tam nhân ghé nghỉ quán thịt cầy
An tọa dưới trên gọi chủ quầy
Liếc mắt trông qua người dị tướng
Chẳng ngờ Ngọc Diện cũng vào đây.Đang lúc rượu ngon mồi ngọt, Chi mới đưa chuyện bá nghiệp ra nói với Diện :- Thiên hạ trời sinh là của chung, ta đây chẳng cam lòng làm bóng của người, bởi thế nên cùng các huynh đệ kết bái kim lang cùng mưu việc lớn, muốn học lấy Lưu công xưa chia thiên hạ làm ba. Nay dựng cờ khởi nghĩa, muốn mời tiên sinh về giúp sức, chăng hay ý tiên sinh thế nào?Diện nghe thế xua tay, nuốt vôi miếng thịt rồi phán:- Ông về hạ ngay cờ cho ta.Nghe đến đấy cả 3 anh em đều hốt hoảng vội vàng hỏi lại :- Ý tiên sinh là sao ? Sao lại hạ cờ ?- Ta nghe vị huynh đài đây nói chuyện bá nghiệp, nên dùng xương chó bấm một quẻ độn, quẻ nói rằng khí số nhà Cộng còn vượng lắm, việc dựng cờ khởi nghĩa há chẳng phải là tạo phản, lúc ấy công cũng chẳng thành mà danh cũng bại.- Thế tiên sinh nói xem, nên làm gì ?- Thay triều đổi đại lúc này còn khó hơn lên trời hái sao, ta không làm nổi, thiên hạ e cũng chẳng ai, nhưng nếu các vị muốn sống đời vương giả thì dễ như lấy đồ trong túi quần.- Chúng tôi, dựng cờ cũng chỉ mong được sống trong vinh hoa phú quý, nay chẳng cần phải làm chuyện cao xa cũng có thể được thì thì còn gì bằng, mong tiên sinh chỉ giáo thêm.- Chuyện này ta suy nghĩ mấy mươi năm nay, sở học cả đời chép hết vào cuốn Thiết Bì Bửu Điển này - nói đoạn Diện lấy trong tay áo ra một cuốn sách chép tay khá cũ .- Xin tiên sinh nói cụ thể thêm cho .- Chương thứ nhất Kết Giao Hoàng Kỳ, nhà Cộng xưa diệt Mỹ đánh Ngụy, quân nhà Ngụy tháo chạy lưu vong qua Mỹ, đến nay cũng ngót mấy chục năm nhưng thù xưa hãy còn chưa quên. Bọn này vẫn mưu chống Cộng, tiền có nhưng trí thì không, ta dùng trí của ta để lấy tiền của chúng là thượng sách vì vậy muốn thành công trước hết phải kết giao với Hoàng Kỳ (Cờ Vàng).Chương thứ 2 đến chương thứ 5 đều là tinh túy binh pháp mà ta nghĩ ra, gọi đó là Tứ Đại Thần Binh. Trong 4 kế lớn chia ra làm hàng trăm kế sách khác nhau.

Thiết bì bửu điển là đây ...


Thánh Quân Đáo Phàm, xưa nay người thiên hạ chẳng tiếc tiền cúng cho thánh thần, ta chỉ việc tạo nên một đội quân thần thánh là có thể gom tiền thiên hạ đếm không hết.- Nhưng làm sao xây dựng thánh quân ?- Chuyện này không khó, có ta, cục diện thay đổi ngay, theo ta thấy Bùi Hằng, Phương Uyên, Nguyễn Kha, Đoàn Vươn ... và nhiều hảo hán khác trong thiên hạ đều có Thánh tướng.Kế thứ 2 : Cáo Oan Thị Chúng, người đời vốn luôn tự cho mình là kẻ hảo nhân nên sau thánh nhân, tiền đổ cho dân oan là nhiều nhất, việc của chúng ta là tìm cho được dân oan, dân oan ở đâu chúng ta ở đó, nơi nào không có ta làm cho thành có.- Thế còn kế thứ 3 - Bọn Chi hỏi dồn.- Thứ 3 là Ăn Vạ, Chí tiền bối xưa chẳng phải tay trắng làm nên nhờ Ăn Vạ Tâm Pháp đấy sao ? Nhưng thuật ăn vạ của ta có chổ khác với Chí lão tiền bối : Một là vạ phải là vạ của người ta hoặc do mình nghĩ ra, tuyệt đối không để mình chịu thiệt để nên nỗi phải ăn vạ. Hai là tuyệt đối không cào mặt, không tự làm mình đau. Ấy mới là đỉnh cao trong nghệ thuật ăn vạ vậy.- Lời tiên sinh nói quả thực vàng ngọc, kế thứ 4 hẳn còn cao minh và thâm sâu hơn nữa ?- Đương nhiên rồi, kế thứ tư Chém Gió Chí Tôn, xưa nay kẻ cầm bút viết nên kiệt phẩm kiếm tiền đã dễ, cầm bút chém gió kiếm tiền càng dễ hơn lại chẳng lao tâm nhọc lòng.Nghe đến đấy cả bọn Chi, Lập, A đứng ra thành hàng cùng bái Diện 3 bái rồi đồng thanh nói :- Anh em cũng tôi gặp được tiên sinh đây như năng hạn gặp mưa rào, như cào cào gặp tiết xuân sang, như lạc rang gặp rượu nếp Vòng, chẳng biết lời nào để nói hết sự kính phục, từ nay xin được cùng tiên sinh sớm hôm nghe lời chỉ huấn.Lại có thơ khen rằng:
MẶT tuy dày nhưng tấm nòng bao la
HÃM công danh nhưng chí nguyện viên thành
PHỤ thiên hạ, ăn vạ nếu phụ ta
KHOA đẩu, Hán Nôm long tàng hổ tọa.☺☻☺
Từ khi có Diện về giúp, quân của Chi chém đâu gió lên ở đấy, bạt cả mây sẻ cả núi, trẻ trâu khắp chốn ngưỡng vọng vô cùng, các tướng Huy Đức, Sàm, Huân, Cày, Nhất, Đào ... đều lần lượt về quy thuận.Khí thế quân Chi - Diện mạnh như chẻ tre xẻ nứa khiến cho quân triều đình lo ngại vô cùng, sau trận Tiên Lãng lại càng thêm bối rồi chưa biết làm sao, vừa đụng vào quân Chi - Diện nhất loạt đã ngã kềnh ra ăn vạ rồi online chém gió.Quan Khâm Sai đem chuyện khổ trong lòng tỏ bay với văn võ thuộc hạ, lúc bấy giờ mới có một mưu sỹ đứng ra thưa :- Bẩm đại nhân, theo thuộc hạ thấy, quân Chi - Diện tuy mạnh, nhưng lại kém kết đoàn, tuy khí thế lên cao nhưng lại là phường nhút nhát nay ta nên dùng kế tách đũa khỏi bó mà trừng trị.- Lời ấy của ngươi, thực đã làm yên bụng ta, nay ta giao cho người trước bắt Nhất, sau bắt Đào để xem chúng phản ứng ra sao.Chuyện Nhất, Đào bị quan quân triều đình bắt giữ kinh động đến Chi, Chi đi một mạch đến phủ của Diện, thấy sắc mặt Diện vẫn lạnh tanh như thường thấy lạ bèn hỏi ngay :- Chẳng hay tiên sinh đã biết chuyện Nhất đệ, Đào đệ bị bắt hay chưa ?- Tôi đã biết chuyện này từ trước, chuyện nhỏ thôi, tôi đã có cách đối phó xin Chúa Công chớ phiền lòng.Đoạn sai người tiễn Chi về, còn Diện trở vào đánh dây thép cho Dương Hà, không biết bàn chuyện gì nhưng bàn xong sắc mặt Diện vẫn không thay đổi (người đời sau cho rằng mặt Diện quá dày nên không có cảm xúc).Ngay ngày hôm sau, có tin nhà Cộng ngược đãi Thánh Cù, Diện đem tin ấy vào bẩm với Chi và nói :- Cù lúc xưa được lòng trẻ trâu lắm lắm, nay ta nên nhân dịp này mà giương cờ Phù Cù Đả Cộng.Chi lấy làm phải bèn lệnh cho quân tướng trên dưới họp mặt nhau cùng lên kế hoạch, theo đó cả bọn cùng nhất trí đánh một trận sach không kình ngạc, đánh 2 trận như khạc bãi đờm.Đêm hôm ấy nhất loạt quân các xứ cùng nhau onl lai chém gió, kẻ đưa tin, người viết bài, đứa tung hô còn trẻ trâu thì bấm like chia sẻ. Kế ấy thực cao thâm đã tạo nên tiếng vang lớn.
Ở trong tù, Cù làm nội ứng tuyên bố tuyệt thực cơm tù chỉ tu sữa nhà. Lạ thường thay quan quân triều đình lại nhất loạt im lặng một cách đáng sợ, hoặc giả là họ đang sợ hãi trong im lặng.Quân Chi - Diện nhân cớ ấy xua quân khắp nơi trên internet, có kẻ còn tuyên bố tuyệt thực bên tủ lạnh để ủng hộ Cù, khí thế nuốt càn khôn chỉ toan nuốt chửng tất cả.Binh sỹ do thám của triều đình về báo tin ấy với quan khâm sai, ông này chỉ mỉm cười không nói. Dân chúng vì đó mà sinh lòng hoang mang không biết tin vào đâu.Ngày thứ 20, cầm đầu là An Ninh Tivi bỗng đâu xuất hiện phục kích quân Chi - Diện, quân tướng thất kinh vội vã rút lui, rút được độ 20 dặm thì lại gặp quân VTV1 túa ra đánh chém, quân Chi hoảng loạn vứt cả cờ xí mà chạy.Chi than với Diện, Diện thở dài nói : đến nước này chỉ còn cách vừa đánh vừa rút thôi .


Nhưng quân Chi rút tới đâu đều bị quân triều đình phục kích tới đó, các đạo quân địa phương như Google Tiên Lãng, Đôi Mắt cũng nhất loạt kéo ra đánh.


Đúng thật là :

Quăng một mẻ đánh đầy lưới cá
Quăng hai mẻ vó đầy tép tôm
Bọn kình ngư đua nhau rút chạy
Hiểm kế bao ngày phút chốc vụt bay.

☺☻☺
Lại nói chuyện quân triều đình, lúc bấy giờ ở Khâm Sai phủ có mở buổi nghị thương, một viên tướng đứng ra bẩm :

- Thưa Khâm Sai, lần này ta dùng kế Không Mà Có đã đánh cho giặc chỉ còn mảnh khố che thân, thuộc hạ nghĩ nên nhân lúc cơ hội này đuổi cùng bắt tận để trừ mối lo về sau.

- Người biết một, mà lại chẳng biết hai, bắt chúng vốn dễ như trở bàn tay, chúng như chuột trong hang ta bắt lúc nào chẳng được, Diện tuy mặt dày, nhưng bên kia đại dương có bọn mặt còn dày hơn, ta bắt quân Diện không thể nói là làm ngay được. Chi bằng cứ đùa giỡn với chúng lại chẳng hay lắm sao ?

- Vậy tiếp theo ta nên làm gì thưa đại nhân ?

- Quân Chi - Diện miệng mưu việc lớn vì dân lợi nước, nhưng chỉ là phường chuộc lợi mua danh, thân mang báo hổ nhưng tim thỏ đế dạ hươu nai. Nay ta cho người tung tin sẽ tiếp tục bắt người ắt chúng phải da xanh như đít nhái, mặt tái như đít khỉ.
Ngày hôm sau trên mạng xuất hiện bài sấm truyền rằng :

Duy Nhất tiên phong danh đỉnh đỉnh
Viết Đào nhị tướng đã xuất binh
Ngọc Diện chân nhân chờ đến lượt
Lân Thắng ruổi theo nổi sóng kình.

Quân Chi Diên sau khi rút về cứ án binh bất động, ngày đêm đàn ca múa hát để xua đi sợ hãi, hôm đó lời sấm đến tai Lân Thắng, Thắng thất kinh đi liền một mạch tới phủ của Diện, tới nơi không kịp thi lễ vội nói ngay :

- Lời Sấm truyền ấy, tiên sinh thấy thế nào ?

Diện ngửa mặt lên trời cười lớn

- Người lo gì chứ, nếu là phúc thì không phải họa, nếu là họa lại há chẳng vui thêm sao, việc gì đến sẽ đến, việc gì chưa đến ta sẽ đợi.

- Tiên sinh nói gì tôi không hiểu cái gì mà "nếu là họa lại há chẳng vui thêm sao" ?

- Là người không biết đấy thôi, trong Thiết Bì Bửu Điển vốn thực có 6 phần chứ không phải 5, phần thứ 6 ấy là Xộ Khám Đắc Chánh Nhân, ta xưa nay chỉ tuốt lươn làm vui, coi khinh việc chung đụng với đàn bà ấy là vì chưa tìm được đức lang quân của đời mình đấy thôi.

- Việc đó liên quan gì đến Xộ Khám ?

- Ta liên lạc với Đào huynh, biết được huynh ấy được nhốt chung với một chàng trai người Congo, lấy làm thỏa mãn lắm, ta đây cũng ghen tỵ mấy phần. Xộ khám vốn là họa, nhưng nếu được nhốt chung với dẫu chỉ là Hàn Quốc thôi há chẳng phải vui lắm sao ? chẳng phải được là chính con người mình sao ?

- Thì ra Xộ Khám Đắc Chánh Nhân là vậy. Lời tiên sinh nói khiến tại hạ từ chỗ lo sợ đi đến phấn khích, mong chờ lắm thay, mong chờ lắm thay.

Thế mới biết :

Mười năm lên núi giả ẩn cư
Bày kế mượn quân để vào tù
Thân còn tại ngoại mông đã chổng
Song sắt phía trong sướng lắm ru.

Số phận Diện, Thắng ra sao hồi sau sẽ rõ./.

Đôi mắt

Câu chuyện " Mất điện" !


EVN
Đối với người dân và DN, mất điện là mất điện. Nhưng đối với nhà đèn. Mất điện gồm tỷ thứ lý do nghe rất quen tai, rằng “do quá tải cục bộ”, do lý do “bất khả kháng”, thậm chí, do người dân dùng nhiều.

     Hồi đầu tháng, các báo đồng loạt đưa một tin lạ: Bộ Quốc phòng đồng ý bồi thường trước cái chết của một con vẹt. Nguyên nhân, tiếng động cơ từ một chiếc máy bay khiến con vẹt giật mình và ngã gây tử vong. Đây hoàn toàn không phải là một “bản tin ngày cá”, bởi “Bộ Quốc phòng” đồng ý bồi thường trong bản tin là Bộ Quốc phòng Anh, và số tiền bồi thường “lỗi nhà nước” cho các thiệt hại của người dân, trong trường hợp này là chủ con vẹt, không chỉ là 2.200 bảng, mà là 1,4 triệu bảng, cho khoảng 200 đơn kiện, ngay và luôn, không cãi lý “bất khả kháng”, trong 3 năm qua.
Một trong những nguyên tắc bất biến của mỗi một nhà nước, dù tuyên bố hay không tuyên bố các thuộc tính đi kèm “do dân, vì dân” là tính chịu trách nhiệm. Nhà nước có lỗi, hay công chức nhà nước có lỗi và gây thiệt hại cho dân thì nhà nước bồi thường. Rất đơn giản.
Nhưng điều đơn giản đó thực ra không phải dễ thực hiện.
Khi Dự thảo nghị định về xử phạt trong lĩnh vực điện lực vừa đưa ra lấy ý kiến nhân dân, với một tâm thế hoài nghi phổ biến, người dân lập tức đặt câu hỏi trước quy định: Xử phạt từ 8-10 triệu đồng đối với hành vi cắt điện không báo trước.
Không hoài nghi không được khi thời sự là hai sự cố đặc biệt nghiêm trọng diễn ra chỉ trong chưa đầy một tháng: 22 tỉnh toàn miền Nam mất điện, xảy ra hôm 22.5. Toàn bộ khu vực sân bay Tân Sơn Nhất đột ngột mất điện khiến Vietnam Arlines bị chậm 12 chuyến bay với hơn 1.000 hành khách bị delay.
1.000 hành khách bị delay có phải là một thiệt hại lớn từ sự cố điện không?
22 tỉnh miền Nam mất điện có phải là thiệt hại lớn không chỉ đối với người dân, với doanh nghiệp mà cả nền kinh tế không?
Bản thân câu hỏi cũng là câu trả lời.
Cuối tuần trước, trao đổi với báo chí về sự cố mất điện trên diện rộng và trách nhiệm của EVN, trưởng ban Quan hệ cộng đồng EVN Võ Quang Lâm đã nói về một sự “bất khả kháng”. Còn việc xác định trách nhiệm bồi thường trong sự cố mất điện 22 tỉnh, đại diện EVN nói “Việc này EVN đang thống kê, sẽ báo cáo cơ quan chức năng của nhà nước. Luật cũng quy định rất rõ về thế nào là bất khả kháng, thế nào là chủ quan, nên chúng tôi cũng không thể làm gì khác được”.
Đối với người dân và DN, mất điện là mất điện. Nhưng đối với nhà đèn. Mất điện gồm tỷ thứ lý do nghe rất quen tai, rằng “do quá tải cục bộ”, do lý do “bất khả kháng”, thậm chí, do người dân dùng nhiều.
Nhiều khả năng, vụ bồi thường cho “sự cố trăm năm” sẽ là lời giải thích “bất khả kháng” mà cuối cùng người phải chịu hậu quả sẽ vẫn là người dân, là doanh nghiệp.
Còn nhớ chính Cục trưởng Cục bồi thường nhà nước Nguyễn Thanh Tịnh từng phát biểu: Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước chưa tạo điều kiện thuận lợi cho người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường”. Thật khó tin khi trong suốt 3 năm luật có hiệu lực, một ngành va chạm nhiều như ngành kiểm sát lại chưa có vụ đòi bồi thường nào. Nhưng lại rất dễ hiểu khi trong luật có quy định “Cơ quan nào gây thiệt hại cũng chính là đơn vị giải quyết bồi thường ban đầu”.
Tức là có vô số lý do đã, đang, và sẽ được dùng để “cãi lý”, không ngoại trừ cả lý do “bất khả kháng”.
Vì thế, chừng nào mà cơ quan nhà nước còn có quyền “cãi lý” với những thiệt hại, dù có thật, của người dân, chừng nào những “lỗi nhà nước” còn được hiểu và nhìn nhận bằng những cái chặc lưỡi, thì khó hy vọng một nghị định, với những mức phạt giống y một sự xoa dịu dư luận, sẽ là một thứ bảo bối răn đe hữu hiệu tình trạng “điện cúp cái rụp”.

 Đào Tuấn

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

Tin blog lề trái = đốt nhà để bắt chuột
Trường Sa

      Nhu cầu thông tin là nhu cầu của mọi thời đại, nhất là xã hội hiện đại như ngày nay. Nhưng ngày nay với sự bùng nổ thông tin thì sẽ có rất nhiều luồng thông tin khác nhau về cùng một vấn đề nên việc lựa chọn một nguồn thông tin đúng đắn để cập nhật tin tức là một điều vô cùng quan trọng. Tuy nhiên không phải ai cũng biết và cũng làm được. Bài viết của tác giả đề cập đến vấn đề nhiễu loạn thông tin đa chiều ở Việt Nam hiện nay và nguy hại của các thông tin do các blog lề trái mang lại.


Một trang blog độc hại

     Thông tin một nhu cầu của mọi thời đại. Trong đó có thông tin chính thống và thông tin phi chính thống, nó có thể bị định hướng bởi một tổ chức cá nhân nào đó để nhằm một mục đích định hướngdư luận xã hội. Nhưng thông tin có thể bị sai lệch bởi những sự định hướng cũng có thể xảy ra. Ở Việt Nam hiện nay thông tin có thể gồm thông tin chính thống do Nhà nước quy định đó là các cơ quan thuộc hệ thống truyền thông đại chúng phục vụ cho lợi ích Nhà nước, lợi ích của nhân dân…Ngoài ra còn có những luồng thông tin thuộc thế giới mạng đó là các blog. Đây là những trang thông tin chỉ mang tính cá nhân. Tuy nhiên thời gian gần đây việc một số blger lề trái có thái độ cực đoan đã làm vấy bẩn và ô nhiễm thế giới blog. Nhiều nguồn thông tin đã không còn sạch sẽ như trước nữa. 

     Thứ nhất là nguồn tin chính thống ở nước ta được các phóng viên, nhà báo chuyên nghiệp của các tờ báo thu tin trực tiếp thông qua quá trình tác nghiệp của mình. Họ có đầy đủ tên tuổi địa chỉ công tác cũng như có đơn vị quản lý về nghiệp vụ cũng như đạo đức nghề nghiệp của họ. Họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật những công việc họ làm. Vì thế nên họ sẽ phải luôn mang trong mình ý thức đạo đức nghề nghiệp chứ không thể tùy tiện làm việc theo cảm tính. Vì thế nên những nguồn tin họ mang đến cho người đọc, người nghe phải là nguồn tin đúng sự thật chứ không thể là những nguồn tin mang tính “lá cải” hay “tin vịt” được. Vì thế nên những nguồn tin chính thống sẽ là những gì mà người dân cần tiếp cận để hiểu biết hơn về mọi mặt xã hội.


Những nguồn tin đáng tin cậy

      Thứ hai nói về nguồn tin các blog lề trái đang tồn tại trên mạng internet nước ta. Các trang blog này nói về mục đích thì rất đa dạng. Có thể là các trang tin nhằm mục đích câu view để thu lợi nhuận từ việc quảng cáo. Vì thế nên thông tin trên các blog này rất hỗn tạp, với các loại thông tin càng gây sốc cho người đọc càng tốt. Nhưng phải kể đến các trang tin blog phản động của một số bloger cực đoan, có nhận thức sai lầm. Các nguồn thông tin trên blog lề trái làm cho người đọc có cái nhìn mới lạ hơn về các vấn đề để đánh lừa cảm nhận của con người. Con người tiếp xúc đều đặn với các blog lề trái sẽ có thái độ nghi ngờ và dần chuyển hướng sang nhận thức sai lầm lúc nào không hay biết.

      Nguồn tin của các blog lề trái không đáng tin bởi vì bản thân những người viết blog đều chủ yếu nêu những quan điểm cá nhân chứ không phải tuân theo sự thật khách quan khi nhìn nhận một vấn đề. Các blog có quy định về luật pháp không thật sự chặt chẽ như các nguồn tin khác. Đây là một sơ hở mà các bloger rất hay lợi dụng để chống phá Nhà nước. Các bloger lề trái đa số nếu nói về nghiệp vụ viết lách thì chỉ thuộc hạng “ABC”. Ngoài ra họ không bị ràng buộc về pháp luật cũng như đạo đức nghề nghiệp nên họ có thể viết thả phanh những gì mà họ muốn. Họ chỉ cốt làm sao để hút người đọc và thực hiện mục đích của họ mà thôi. Còn họ thu thập tin tức chỉ thông qua mạng và xào nấu, thêm thắt mà thôi.Đây chính là những yếu tố làm nên “độ vịt” của các tin blog lề trái. Còn nói về các cá nhân viết blog kiểu này thì điểm mặt đều những loại điên như anh Ba sàm sỡ, trắc nết như Linh nhà thổ, hay Dương Thu Hương và liều và loạn như Chênh, Thụy…


      Vì thế nên nếu vào các blog lề trái chúng ta sẽ thấy đầy rẫy những thông tin rất tiêu cực. Trên các trang này thông tin chủ yếu đều là bôi nhọ danh dự các cán bộ, chửi Đảng, cắt xén, xuyên tạc chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước…Thậm chí nguy hiểm hơn còn có cả âm mưu viết lại lịch sử. Ở các blog lề trái có thể nói rằng không gì là không thể.

     Nếu một nguồn thông tin mà đưa ra nhằm mục đích tốt đẹp phục vụ cho lợi ích chung thì đấy là một nguồn tin tốt, đáng tin cậy. Còn nếu một nguồn tin đưa ra chỉ nhằm mục đích vụ lợi cá nhân và gây sai lệch thông tin thì đấy là một nguồn tin không đáng tin cậy mà chúng ta nên tránh xa. Theo tôi chúng ta nên tránh xa các blog chuyên đưa tin sai sự thật như các blog phản động của Basam,Tễu… Nếu một ai đó tin theo những nguồn tin blog lề trái chính là đang “đốt nhà đi để bắt chuột” đấy. Chúng ta nên sáng suốt để tin theo những nguồn tin chính thống.
 

Thống kê

  • bài viết
  • bình luận

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ